Zrodzony z fantastyki

 
Sithicus
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 102
Rejestracja: czw sty 02, 2003 2:57 pm

Magiczne ³uki

ndz sty 26, 2003 5:24 pm

Chcia³bym zapytaæ o najpotê¿niejsze ³uki w waszych kampaniach/przygodach. Wiadomo ¿e na elementem podstawowym jest Potê¿ny refleksyjny ³uk d³ugi {Si³a 18} :mrgreen: Jak dalej zaklinacie? <br />Czy w 3 edycji jest moc "doubling" powielaj±ca ka¿d± wystrzelon± niemagiczn± strza³ê? <br />A tak serio to czy kto¶ widzia³ potê¿niejsze ³uki?
 
Awatar użytkownika
Aragathor Roaringflame
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 6202
Rejestracja: wt lis 26, 2002 5:52 pm

ndz sty 26, 2003 10:53 pm

W "Wrath&Rage" jest taki łuk, nazywa się chyba Footbow. <br />A co do najpotężniejszego łuku jaki widziałem, to moja siostra posiadała następujące "cudo": <br />+4 Mighty Composite Longbow (+3) z właściwościami Thundering, Distance, Dragon Bane, Seeking i Sure Striking. <br />Miała go dokładnie przez 2 sesje, po czym MG zakończył kampanię.
 
Marcin__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 294
Rejestracja: pt lip 12, 2002 11:49 am

pn sty 27, 2003 6:51 am

Footbow to ten co to siê go zak³ada na stopy? Kiepski pomys³. Spróbujcie w Arms'n'Armor, powinny byæ.
 
Mateo__
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1909
Rejestracja: śr wrz 18, 2002 8:28 pm

pn sty 27, 2003 10:38 am

U nas najpotê¿niejszy by³ +1 flaming longbow ... heh, jako¶ nikt nie grywa ³ucznikami. Wolimy full contact. <br /> <br />A co do ³uku siostry - to rozumiem ¿e grali¶cie kampanie Epic, albo ¿e by³ to artefakt?
 
Thor__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 285
Rejestracja: pn maja 13, 2002 1:23 pm

pn sty 27, 2003 10:55 am

W³a¶nie zaczynam graæ Rangerem a jaki najlepszy ³uk uda mi siê zdobyæ to siê jeszcze zobaczy. Mam nadzijê ¿e Caios ( Pozdrowienia dla MG ) bêdzie wyrozumia³y w tej materii dla ca³ej naszej dru¿yny :). W domu poszukam sobie jakiego¶ ciekaawego ³uku który mi siê podoba i zmienie wtedy tre¶c posta :)
 
Awatar użytkownika
Aragathor Roaringflame
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 6202
Rejestracja: wt lis 26, 2002 5:52 pm

pn sty 27, 2003 11:47 am

<!--QuoteBegin-Mateo+-->
Mateo pisze:
<!--QuoteEBegin-->A co do łuku siostry - to rozumiem że graliście kampanie Epic, albo że był to artefakt?
<br />Prawie, byla to kampania w stylu "Smok na sniadanie, Smok na obiad, Smok na Kolacje". <br />A ten luk byl robiony na "zamowienie" u boga mordu. <br /> <br />Strasznie wypakowane postacie (ale jak sie zabija tyle smokow...)
 
Mateo__
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1909
Rejestracja: śr wrz 18, 2002 8:28 pm

pn sty 27, 2003 12:41 pm

No to wiele wyja¶nia. Bo inaczej takie z³o¿enie artrybutów ... niebywa³e
 
Sithicus
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 102
Rejestracja: czw sty 02, 2003 2:57 pm

śr sty 29, 2003 9:11 pm

A ja tu z nastêpnym zagadnieniem. Wg. oficjalnych regu³ broñ strzelecka ma max. zasiêg 10 przyrostów zasiêgu. Tj. d³ugi ³uk kompozytowy ma 450m. A co z przypadkiem gdy ma zdolno¶æ Daleki zasiêg (Podwojenie zasiêgu) a strzelaj±cy ma feat Daleki Strza³ (+50% zasiêgu). Finalnie je¶li braæ wszystko pod uwagê to teoretycznie mogê trafiæ przeciwnika na 1350 metrów... <br /> Ja to widzê inaczej - uznajê tylko podwojenie zasiêgu ze wzglêdu na magiê a co do featu to biorê go pod uwagê przy obliczaniu trudno¶ci trafienia. Co o tym my¶licie?
 
Mateo__
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1909
Rejestracja: śr wrz 18, 2002 8:28 pm

śr sty 29, 2003 9:23 pm

Feat moddyfikuje tzw. Range Increment. <br /> <br />Czyli ³uk dalej mo¿e strzelaæ na 10x przyrost, ale przyrost wynosi teraz nie 45m a 67m, czyli modyfikator -2 stosujesz na 68, 135, 204 metrze i tak dalej, a nie jak poprzednio na 46, 91, 136 ... <br /> <br />Far Shot nie ma wp³ywu na magie bronii.
 
Gehred
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 31
Rejestracja: pt sty 17, 2003 8:46 pm

czw sty 30, 2003 1:05 pm

jak jest juz za³ozony temat o ³ukach to nie bede zak³ada³ drugiego tylko zadam moje pytanie tutaj Jesli potwór odporny jest na broñ niemagiczna a ja chce go zranic z ³uku to wystarczy ze bede mia³ magiczny ³uk i zwyk³e strza³y czy ³uk moze byc zwyk³y a strza³y musza byc magiczne a moze to i to ma byc magiczne?! <br /> <br />Do notek poni¿ej: <br /> <br />Wielkie dzieki!!!
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

czw sty 30, 2003 1:09 pm

<!--QuoteBegin-Gehred+-->
Gehred pisze:
<!--QuoteEBegin-->jak jest juz za³ozony temat o ³ukach to nie bede zak³ada³ drugiego tylko zadam moje pytanie tutaj Jesli potwór odporny jest na broñ niemagiczna a ja chce go zranic z ³uku to wystarczy ze bede mia³ magiczny ³uk i zwyk³e strza³y czy ³uk moze byc zwyk³y a strza³y musza byc magiczne a moze to i to ma byc magiczne?!
<br />Trzeba mieæ magiczne strza³y. S± przypadki, gdy magia ³uku przenosi siê na strza³y, ale zazwyczaj ogranicza siê to do dodatkowych obra¿eñ. <br />Oczywi¶cie premie do trafienia i obra¿eñ z magii ³uku siê licz±. Kumuluj± siê one z premiami ze strza³. Ale mo¿liwo¶æ ranienia wyznacza magiczno¶æ strza³y.
 
Dzidek__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 212
Rejestracja: sob maja 04, 2002 9:00 pm

czw sty 30, 2003 1:09 pm

Jedynie strzaly musza byc magiczne, aby przebic DR. Magicznosc luku nie wplywa na przebijalnosc DR. Co ciekawe jezeli luk i strzaly sa magiczne to bonus z magii sumuje sie zarowno do ataku jak i do obrazen.
 
Mateo__
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1909
Rejestracja: śr wrz 18, 2002 8:28 pm

czw sty 30, 2003 1:13 pm

Pamietaj jednak ¿e DR nie chroni przed ogniem/elektryczno¶ci± itd. Wiêc posiadaj±c ³uk np. flaming czy shocking i strzelaj±c niemagicznymi strza³ami i tak zadajesz potworowi z DR k6 obra¿eñ od ognia czy elektryczno¶ci (plus nadwy¿ka przebijaj±ca DR z normalnych obra¿eñ) <br /> <br />np. strzelasz z ³uku flaming i zadajes d8+d6 obra¿eñ, rzucasz ko¶ciami i wyrzucasz 6 i 4... <br /> <br />Je¶li walczysz z stworem maj±cym DR 5/+2 to zadajesz mu 1+4 obra¿enia (1 normalne, 4 od ognia)
 
Sithicus
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 102
Rejestracja: czw sty 02, 2003 2:57 pm

czw sty 30, 2003 5:41 pm

Czyli i tak nie jest ¿le 8) Kara za przyrost zasiêgu zaczyna siê dopiero od 136 metra :evil: Bior±c pod uwagê ¿e taki np ork ma szybko¶æ 6 metrów na rundê to zanim do mnie dojdzie bêdzie wygl±dem przypomina³ je¿a... A tak na marginesie - jaki jest max. zasiêg kuli ognia, b³yskawicy i tego typu czarów?
 
Ryfek
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 297
Rejestracja: wt paź 15, 2002 3:11 pm

czw sty 30, 2003 6:05 pm

Mag na 20 poziomie kul± ognia (nie wliczam atutów) mo¿na ¶ci±gn±æ przeciwnika z odleg³o¶ci ok. 350 m (zasiêg daleki), a b³yskawic± z 90 m (zasiêg ¶redni). Sorry za off-topic. <br /> <br />Brw. S± ³uki strzelaj±ce tak± magi± zamiast strza³ami?
 
Gehred
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 31
Rejestracja: pt sty 17, 2003 8:46 pm

pt sty 31, 2003 9:50 am

Np. krótki ³uk gassena z BG2 strzelajacy b³yskawicami :)
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pt sty 31, 2003 9:59 am

<!--QuoteBegin-Gehred+-->
Gehred pisze:
<!--QuoteEBegin-->Np. krótki ³uk gassena z BG2 strzelajacy b³yskawicami :)
<br />Oficjalnie w 2E ?elazny ?uk Gesena by³ (w 3E nadal powinien byæ) artefaktem. Umagicznia³ strza³y na +5 i miota³ b³yskawicami trzy razy na dzieñ.
 
Sithicus
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 102
Rejestracja: czw sty 02, 2003 2:57 pm

sob lut 01, 2003 12:50 pm

Cosik mi siê pomyli³o w przyrostach zasiêgu w d³ugim ³uku refleksyjnym. Przyrost zasiêgu wynosi 33 m. (100 stóp) - czyli max. zasiêg to 330 m. Bijê siê w piersi i sypiê popiól na g³owê. :oops:
 
Sithicus
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 102
Rejestracja: czw sty 02, 2003 2:57 pm

ndz lut 02, 2003 12:54 pm

Czy ³uk kompozytowy mo¿e byæ wykonany z Ciemnodrzewu? <br /> <br />W mafgicznych zdolno¶ciach dla broni dystansowych s±: <br />Ogieñ - premia +2 <br />Mróz - premia +1 <br />Pora¿enie - premia +1 <br /> <br />Czy w innych dodatkach s± zdolno¶ci dodatkowych obra¿eñ od kwasu i d¼wiêku i ile wynosz± ich premie?
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

ndz lut 02, 2003 1:57 pm

<!--QuoteBegin-Sithicus+-->
Sithicus pisze:
<!--QuoteEBegin-->Czy ³uk kompozytowy mo¿e byæ wykonany z Ciemnodrzewu?[...]
<br />Tak, jest to mo¿liwe. Rozszerzony zasady wykonywania broni i zbroi z innych materia³ów znajduj± siê w Magic of Faerun. S± one wtedy uznawane jako mistrzowsko wykonane. <br /><!--QuoteBegin-Sithicus+-->
Sithicus pisze:
<!--QuoteEBegin-->[...]Czy w innych dodatkach s± zdolno¶ci dodatkowych obra¿eñ od kwasu i d¼wiêku i ile wynosz± ich premie?
<br />Premia z ognia te¿ "kosztuje" +1 :!: <br />Pozosta³e "¿ywio³y" s± opisane w Magic of Faerun i te¿ "kosztuj±" +1.
 
Sithicus
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 102
Rejestracja: czw sty 02, 2003 2:57 pm

pn lut 03, 2003 1:59 pm

W PMP (wyd pol) na str 185 jest tabela specjalnych mocy broni dystansowych i faktycznie ogieñ "kosztuje" +1. Natomiast przy opisie na 186 jest b³±d bo pisze ¿e +2.
 
Sithicus
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 102
Rejestracja: czw sty 02, 2003 2:57 pm

pn lut 10, 2003 12:53 pm

Czy ³uk mighty mo¿e byæ mistrzowsko wykonany i mieæ jeszce to +1 do ataku?
 
Mateo__
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1909
Rejestracja: śr wrz 18, 2002 8:28 pm

pn lut 10, 2003 1:27 pm

Tak mo¿e.
 
Sithicus
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 102
Rejestracja: czw sty 02, 2003 2:57 pm

pn lut 17, 2003 3:57 pm

A teraz dla odmiany - ró¿ne typy strza³... W Magic of Faerun znalaz³em takie np. Arrows of Biting - takie same jak w serii BG - czyli wiadomo sk±d braæ pomys³y :) Co do zwyczajnych strza³ o nietypowych grotach - polecam komiks o Torgalu - "?ucznicy"
 
Isiek
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 38
Rejestracja: śr kwie 16, 2003 8:32 am

ndz kwie 20, 2003 3:53 pm

Ja jestem ³otrem drowem ³ucznikiem mam ³uk B?YSKAWICA ma +1 do testu ataku i 1k6 dodatkowych obra¿eñ od elektryczno¶ci a test ataku mam +8 a jestem na 3 poziomie :) zrêczno¶æ-19 = +4 <br /> ³uk= +1 <br /> bazowy atak= +2 <br /> daleki strza³= +1 na 9 m
 
Haazi
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 95
Rejestracja: pt sty 31, 2003 3:37 pm

ndz kwie 20, 2003 4:17 pm

Dru¿ynowy ³owca ma nastêpuj±cy ³uk: <br />-Si³owy 18(jednak bo za³o¿eniu liczy siê tak jakby w³a¶ciciel mia³ w³a¶nie si³ê 18-¶wietne bo ³owca jest cherlawy-si³a 12) <br />-Ulepszenie +3 <br />-+2k6 obra¿eñ sonicznych przy trafieniu <br /> <br />P.S.Czy istniej± strza³y z z±bkowanymi grotami(magiczne),które po wystrzeleniu zaczynaj± siê(grot)szybko obracaæ i dos³ownie"wwiercaj±" siê w ofiarê.Nasz MG je wprowadzi³ ale nie jestem pewnien czy istniej± oficjalnie.Je¶li tak to prosilbym o przytoczenie oficjalnych statystyk.
 
Rend
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 3065
Rejestracja: sob paź 05, 2002 9:03 pm

ndz kwie 20, 2003 10:00 pm

?uk Mighty nie może dać premi z siły większej niż ma posiadacz. Czyli w tym wypadku ?owca powinien mieć nawet na tym łuku premię z Siły +1 (za 12 punktów).
 
Haazi
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 95
Rejestracja: pt sty 31, 2003 3:37 pm

ndz kwie 20, 2003 10:52 pm

Rend-wiem-to by³a dodatkowa magiczna zdolno¶æ tego ³uku,¿e przy jego u¿ywaniu liczy³o siê jakby wlasciciel mial 18 si³y.

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości