Zrodzony z fantastyki

 
Tallad
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 21
Rejestracja: sob gru 28, 2002 9:10 pm

Regiony ¿yj±cego Greyhawka...

wt gru 31, 2002 5:09 pm

Tak, z ty³u tej ksi±¿ki (Tabela 7) znajduj± siê regiony ?yj±cego Greyhawka odpowiadaj±ce niektórym obecnym pañstwom, np. <br />Ahlissa(Innspa/Adril): Austrai, Niemcy <br />Ahlissa(Naerrie): Szwecja <br />Ekbir: Francja <br />Sunnid: Belbia, Holandia, Luksemburg... itd... <br /> <br />Czy kto¶ wie, która kraina odpowiada obszarowi naszej Ojczyzny :?: :!: <br />Czy kto¶ wys³a³ te 20$ aby zapisaæ siê do RPGA??
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

wt gru 31, 2002 5:21 pm

<!--QuoteBegin-Tallid+-->
Tallid pisze:
<!--QuoteEBegin-->[...]Czy kto¶ wie, która kraina odpowiada obszarowi naszej Ojczyzny  :?:  [...]
<br />Aktualnie (i w przesz³o¶ci) Polska nie mia³a przyznanego rejonu. Byæ mo¿e w przysz³o¶ci ulegnie to zmianie (zale¿y to od wydawnictwa ISA). <br /><!--QuoteBegin-Tallid+-->
Tallid pisze:
<!--QuoteEBegin-->[...]Czy kto¶ wys³a³ te 20$ aby zapisaæ siê do RPGA??
<br />W zwi±zku z tym, ¿e nie przedstawicielstwo Polski nie za³atwi³o jeszcze tej sprawy, to nie mamy takiego obowi±zku (a nawet nie powinni¶my tego robiæ). Poza tym bukwa wspomnia³, ¿e ta op³ata uleg³a zmianie (ale to i tak dla nas jak na razie nic nie znaczy).
 
Tallad
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 21
Rejestracja: sob gru 28, 2002 9:10 pm

śr sty 01, 2003 8:21 pm

<!--QuoteBegin-Darklord+-->
Darklord pisze:
<!--QuoteEBegin-->Aktualnie (i w przesz³o¶ci) Polska nie mia³a przyznanego rejonu.
<br /> <br />Czyli nam (Polakom) "wolno" wybieraæ dowolny rejon?? <br />Czy dla "bezrejonowych" [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] te¿ istniej± odpowiednie ograniczenia i te "kary" o których wspomina podrêcznik "?yj±cy Greyhawk"?
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

śr sty 01, 2003 8:29 pm

<!--QuoteBegin-Tallad+-->
Tallad pisze:
<!--QuoteEBegin-->Czyli nam (Polakom) "wolno" wybieraæ dowolny rejon?? <br />Czy dla "bezrejonowych" [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]  te¿ istniej± odpowiednie ograniczenia i te "kary" o których wspomina podrêcznik "?yj±cy Greyhawk"?
<br />Nie obowi±zuj± nas ¿adne zasady ?ywej Kampanii. Ten rozdzia³ nie ma dla nas na razie ¿adnego znaczenia i mo¿e byæ traktowany tylko jako informacja, ¿e co¶ takiego istnieje w innych krajach. Ale nawet tam nie ma obowi±zku przynale¿enia do RPGA - osoby niezrzeszone mog± graæ wedle swojego uznania i prowadziæ jak im siê podoba. Jedynie z przynale¿no¶ci± przychodz± pewne obowi±zki (i przy okazji premie - jak na przyk³ad darmowe materia³y i zni¿ki na konwentach).
 
Tallad
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 21
Rejestracja: sob gru 28, 2002 9:10 pm

śr sty 01, 2003 8:59 pm

<!--QuoteBegin-Darklord+-->
Darklord pisze:
<!--QuoteEBegin-->Nie obowi±zuj± nas ¿adne zasady ?ywej Kampanii. Ten rozdzia³ nie ma dla nas na razie ¿adnego znaczenia i mo¿e byæ traktowany tylko jako informacja, ¿e co¶ takiego istnieje w innych krajach.
<br /> <br />W takim razie po co nam s± podrêczniki do ?yj±cego Greyhawka?? Je¿eli ma to byæ "tylko" informacja, ¿e to istnieje to mogli tego "na razie" nie wprowadzaæ, a tylko nam apetyt robiæ. Powinno siê ukazaæ dopiero wtedy, kiedy w Polsce istnia³aby mo¿liwo¶æ przyst±pienia do tego systemu po przydzieleniu odpowiedniego rejonu.
 
Awatar użytkownika
prEDOator
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2266
Rejestracja: pt sie 23, 2002 1:11 pm

śr sty 01, 2003 9:15 pm

<!--QuoteBegin-Tallad+-->
Tallad pisze:
<!--QuoteEBegin--> <br />W takim razie po co nam są podręczniki do ?yjącego Greyhawka??  Jeżeli ma to być "tylko" informacja, że to istnieje to mogli tego "na razie" nie wprowadzać, a tylko nam apetyt robić. Powinno się ukazać dopiero wtedy, kiedy w Polsce istniałaby możliwość przystąpienia do tego systemu po przydzieleniu odpowiedniego rejonu.
<br /> <br />Coosh, to nie jest tylko podręcznik do tej światowej kampanii lecz przedewszystkim opis świata pod względem geograficznym.
 
Tallad
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 21
Rejestracja: sob gru 28, 2002 9:10 pm

No tak..

czw sty 02, 2003 6:10 pm

Oczywi¶cie, ale mi³o by by³o wzi±æ udzia³ w ¶wiatowej kampanii i zagraæ z kim¶ spoza granic Polski. Powinni¶my wyst±piæ o w³asn± krainê.:). <br />Pozdrawiam, Tallad
 
BloodyFOX__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 103
Rejestracja: śr maja 29, 2002 7:32 pm

czw sty 02, 2003 7:45 pm

Narazie zapraszam na temat "?yj±ca kampania w FR" - przy "drobnym" zaangazowaniu osob z tego forum mozemy miec lepsza zabawe niz ludzie w RPGA (bardzo bym chcial by tak bylo :) )
 
Tallad
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 21
Rejestracja: sob gru 28, 2002 9:10 pm

Mo¿e...

czw sty 02, 2003 8:47 pm

Mo¿e, ale o wiele bardziej (obecnie) interesuje mnie Greyhawk... <br />Mo¿e spróbowaliby¶my co¶ zrobiæ, np zrobili jak±¶ sesjê na czacie??
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

sob lut 01, 2003 6:38 pm

<!--QuoteBegin-Jarond+-->
Jarond pisze:
<!--QuoteEBegin-->A czy Polska ma swoj± triadê? Czy mo¿e wspó³tworzyæ historiê Oerth? Gram od niedawna i nie jestem wprowadzony w regu³y RPGA.
<br />Ju¿ pisa³em o tym w temacie. Jak na razie nie mamy takich mo¿liwo¶ci, gdy¿ Polska nie nale¿y do RPGA :evil: .
 
Sithicus
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 102
Rejestracja: czw sty 02, 2003 2:57 pm

ndz lut 02, 2003 1:34 pm

Wszed³em na stronkê RPGA - zaliczy³em dosyæ ³atwy te¶cik z wiedzy ogólnej i dosta³em taki mail :mrgreen: <br /> <br />CONGRATULATIONS <br /> <br />I would personally like to congratulate you for passing the RPGA Herald level GM test and welcome you to the ranks of Herald level GMs that have done so before you. <br /> <br />I hope you will use this as a stepping stone to continue to develop as a GM and subsequently look forward to you further developing your skills within the RPGA and our GM program. <br /> <br />I would also like to remind you that you are now eligible for all Herald benefits which includes scenario ordering and event sanctioning. <br /> <br />Please note that it takes 1-2 weeks to process new memberships once you have passed the Herald level GM test. If you do not yet have an PGA <br />membership number, you will receive a membership card in the mail after your test is processed. This membership card will have the RPGA number you will use to schedule events and access other online GM benefits. <br /> <br />Zastanawiam siê teraz czy to oznacza ¿e bêdê teraz w RPGA i bêdê musia³ wysup³aæ kasê na sk³adkê cz³onkowsk±... 8O
 
Tallad
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 21
Rejestracja: sob gru 28, 2002 9:10 pm

ndz lut 02, 2003 2:31 pm

No w³a¶nie:) Ciekawe, hehe. <br /> <br />Ale to pewnie jaka¶ reklama, albo podpucha:)
 
Sithicus
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 102
Rejestracja: czw sty 02, 2003 2:57 pm

pn lut 03, 2003 1:51 pm

Co do naszego regionu - mo¿e ?elazne Wrota?
 
Sithicus
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 102
Rejestracja: czw sty 02, 2003 2:57 pm

sob lut 15, 2003 11:46 am

Dzi¶ dosta³em list od Wizardów - RPGA Membership Card i to za darmochê :) - teraz jestem oficjalnie zarejestrowany i bêde mia³ dostêp do materia³ów z sieci RPGA :mrgreen:
 
Ristofan
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 327
Rejestracja: czw sie 22, 2002 1:47 pm

sob lut 15, 2003 1:26 pm

Sithicus - ja czekam na moja karte... mysle, ze mozna by stworzyc Polska edycje - zagadac u ISA i Wizardow... tyle, ze Zyjaca Kampania moze byc rozgrywana TYLKO na konwentach... :/
 
Undead__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 245
Rejestracja: pt sie 09, 2002 10:18 pm

Zyj±cy Grey? Co to dokladnie jest!

sob lut 15, 2003 2:50 pm

Mam takie ¶mieszne moze pytanie.Osobi¶cie od bardzo d³ugiego czasu interesuje siê Grey'em ale powiem szczerze, ¿e jak dot±d nie interesowa³ mnie The Living Greyhawk Gazeteer itp. Wynika to z faktu, i¿ jak mniemam wszyskie zasady odnosz± sie zapewne do 3rd Edition - a ja na t± "¶wiêtokradzk±" [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] edycjê k³adê po prostu lache. Ale tak z ciekawo¶ci je¶li mo¿na - niech mnie kto¶ wprowadzi w ¶wiat ?yj±cego Greyhawk'a. Gdyby jakim¶ cudem okaza³o siê, ¿e tam jednak panuj± zasady - ¶wiête prawa 2nd Ed. - to ju¿ na pewno chcia³bym wiedzieæ co i jak. <br />pozdrawiam <br />[email protected]
 
Sithicus
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 102
Rejestracja: czw sty 02, 2003 2:57 pm

pn lut 17, 2003 4:48 pm

Jeszcze raz obejrza³em stronkê RPGA - daj± do¿ywotnie darmowe cz³onkowstwo!!! :)
 
Tallad
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 21
Rejestracja: sob gru 28, 2002 9:10 pm

pn lut 17, 2003 6:56 pm

No to fajowo, mo¿e siê zapiszê:)
 
Undead__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 245
Rejestracja: pt sie 09, 2002 10:18 pm

:)

wt lut 25, 2003 5:12 pm

Ok - ze wzglêdu mnogo¶æ odpowiedzi na moje - mo¿e naiwne sk±din±d pytanko - zadam teraz prostsze. Jaki jest teraz rok w ¶wiecie ?yj±cego Greyhaw'a?? <br />pozdrawiam <br />[email protected]
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

Re: :)

wt lut 25, 2003 5:20 pm

<!--QuoteBegin-Undead+-->
Undead pisze:
<!--QuoteEBegin-->Ok - ze wzglêdu mnogo¶æ odpowiedzi na moje - mo¿e naiwne sk±din±d pytanko - zadam teraz prostsze. Jaki jest teraz rok w ¶wiecie ?yj±cego Greyhaw'a??
<br />591 CY (Wspólnych Lat). <br /> <br />Living Greyhawk Gazeteer jest przeznaczony dla 3E.
 
Undead__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 245
Rejestracja: pt sie 09, 2002 10:18 pm

:)

wt lut 25, 2003 5:30 pm

Tak siê domysla³em ¿e jest przeznaczony do 3rd Edition ale rok - tj. 591 jest wspólny dla wydania do 2nd i 3rd Edition. Thx za odpowied¼. <br />Pozdrawiam. <br />[email protected]
 
Devin Pan Czerwonej Wieży
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 65
Rejestracja: pn kwie 07, 2003 7:39 pm

pn kwie 14, 2003 6:39 pm

Nie wiem co jest ale próbowa³em zdaæ Herald-Level GM Test zawsze jak wpisze kraj date urodzin itp to mi wyskakuje Nie mo¿na odnale¶æ strony :-( wrrrr

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości