Zrodzony z fantastyki

 
Awatar użytkownika
Darklighter
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1600
Rejestracja: wt lut 08, 2005 8:02 pm

[d20] Tarcze osobiste - zwykłe i energetyczne

śr sty 22, 2003 4:36 pm

Choć nie jest to powszechnie praktykowane (przynajmniej na światach o wyższym stopniu technologii) w Galaktyce używa się tarcz osobistych. Na prymitywnych światach są one oczywiście wyrabiane z drewna bądź prostych stopów metali. Tam gdzie technologia stoi na wyższym poziomie stosuje się ultralekkie stopy o dużej wytrzymałości bądź używa się tarcz wytwarzających pole ochronne. W podręczniku Secrets of Naboo(jeszcze odnoszącym się do starej podstawki) jest rozpisana gungańska tarcza energetyczna. Daje ona cover(zasłonę) bonus +4. Czy sądzicie, że owa tarcza powinna mieć jakieś wyparowania(DR) oprócz bonusu do obrony - szczególnie teraz gdy zbroje dają DR, a nie bonus do Defense?
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

śr sty 22, 2003 7:17 pm

Je¶li siê nie mylê, to w nowszych zasadach cover nie daje DR... <br /> <br />Ale mo¿na na przyk³ad zamiast bonusu do obrony daæ w³a¶nie jak±¶ warto¶æ wyparowañ oraz przyporz±dkowaæ tarczy ilo¶æ punktów strukturalnych. W ten sposób bêdzie wiadomo jak d³ugo tarcza da os³onê.
 
Awatar użytkownika
Darklighter
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1600
Rejestracja: wt lut 08, 2005 8:02 pm

czw sty 23, 2003 10:26 pm

Tak ogónie to ten pomysł przyszedł mi do głowy jak przeglądałem zasady opisujące sytuację gdy ogień przeciwnika trafia w zasłonę(cover) naszej postaci. Jest tam napisane, że obrażenia wchodzą w zasłonę i wtedy odpisuje się jej WP(oczywiście po odjęciu DR). Wiadomo, że jakby ktoś się skrył za zwkłym drewnianym stołem, to wówczas nie miałby zbyt trwałej osłony przed ogniem blasterów :evil: . Dlatego pomyślałem, że tarcze oprócz cover bonus powinny mieć wtedy jakieś wyparownia. <br /> <br />Pamiętacie Trzynastego Wojownika? Tam był pojedynek dwóch wojowników gdzie jeden z nich co kilka chwil musiał zmieniać tarcze bo jego przeciwnik rostrzaskiwał je swoimi potężnymi ciosami.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

czw sty 23, 2003 10:38 pm

Teraz rozumiem ju¿ punkt widzenia :) . Czyli tarcza daje os³onê oraz ma w³asne wyparowania i punkty strukturalne. Podobnie jak pisa³em w notce wy¿ej bêdzie dzia³aæ przez pewien czas, a potem nagle siê wy³±czy/prze³aduje/itd. i osoba straci cenny bonus do obrony :evil: .
 
Awatar użytkownika
Darklighter
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1600
Rejestracja: wt lut 08, 2005 8:02 pm

sob sty 25, 2003 12:24 pm

A teraz coś z innej beczki. Sytuacja: postać używa dwóch niewielkich tarcz energetycznych(ma emitery doczepione na rękach, w okolicy łokci, tak by mogła swobodnie używać broni). Czy bonus z swóch tarcz(do Defense/Obrony) powinno się dodawać? Przecież dla przeciwnika atakujacego tę postać tylko od jednej strony(np. prawej), jest ona chroniona tylko jedną tarczą. Sytuacja mogłaby wyglądać nieco inaczej gdyby np. postać z tarczami była atakowana od frontu. Wtedy mogłaby zbliżyć do siebie ręce tak by tarcze niemal zachodziły na siebie. W takiej sytuacji chyba można by sumować bonus za zasłonę?
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

sob sty 25, 2003 3:37 pm

<!--QuoteBegin-Darklighter+-->
Darklighter pisze:
<!--QuoteEBegin-->A teraz co¶ z innej beczki. Sytuacja: postaæ u¿ywa dwóch niewielkich tarcz energetycznych(ma emitery doczepione na rêkach, w okolicy ³okci, tak by mog³a swobodnie u¿ywaæ broni). Czy bonus z swóch tarcz(do Defense/Obrony) powinno siê dodawaæ? Przecie¿ dla przeciwnika atakujacego tê postaæ tylko od jednej strony(np. prawej), jest ona chroniona tylko jedn± tarcz±. Sytuacja mog³aby wygl±daæ nieco inaczej gdyby np. postaæ z tarczami by³a atakowana od frontu. Wtedy mog³aby zbli¿yæ do siebie rêce tak by tarcze niemal zachodzi³y na siebie. W takiej sytuacji chyba mo¿na by sumowaæ bonus za zas³onê?
<br />Pytaniê trochê problematyczne. Niektóre zasady pozwalaj± ³±czenia obrony z dwóch tarcz (dodaj± siê do siebie), ale nie wszyscy siê z tym zgadzaj±. Wiêc przy takim za³o¿eniu jest to mo¿liwe. Zawsze mo¿na kierowaæ siê ocen± sytuacji. <br />Co do przyk³adania dwóch tarcz do siebie - wtedy najlepiej bêdzie wyliczyæ obronê z nowego stopnia os³ony (cover).
 
Cerzyk
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 18
Rejestracja: czw sty 23, 2003 10:03 pm

ndz sty 26, 2003 12:08 am

W Rebellion Era Sourcebook by³o parê stron o Kilian Rangers. Mieli oni tarcze energetyczne, emitowane z bransolety. Tarcza dawa³a +1 do defensa, ale nie mo¿ne jej by³o u¿ywaæ razem z mieczem ¶wetlnym. <br />Mo¿e po prostu nie pamiêtam, ale: czemu tylko miecz ¶wietlny, ¿adnych innych ograniczeñ? O u¿ywaniu dwóch naraz (tarcz) nic nie by³o... <br />A tarcze Gungan? Nie czyta³em secrets of Naboo, ale ziomkowie Jar Jara u¿ywali ich do odbijania strza³ów droidów Federacji - s± na to jakie¶ zasady? <br /> <br />PS. To mój pierwszy post na tym forum. Witam wszystkich bardzo serdecznie :mrgreen:
 
Awatar użytkownika
Darklighter
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1600
Rejestracja: wt lut 08, 2005 8:02 pm

ndz sty 26, 2003 2:37 am

<!--QuoteBegin-Cerzyk+-->
Cerzyk pisze:
<!--QuoteEBegin-->W Rebellion Era Sourcebook było parę stron o Kilian Rangers. Mieli oni tarcze energetyczne, emitowane z bransolety. Tarcza dawała +1 do defensa, ale nie możne jej było używać razem z mieczem śwetlnym. <br />Może po prostu nie pamiętam, ale: czemu tylko miecz świetlny, żadnych innych ograniczeń? O używaniu dwóch naraz (tarcz) nic nie było... <br />A tarcze Gungan? Nie czytałem secrets of Naboo, ale ziomkowie Jar Jara używali ich do odbijania strzałów droidów Federacji - są na to jakieś zasady? <br /> <br />PS. To mój pierwszy post na tym forum. Witam wszystkich bardzo serdecznie  :D
<br />Witam nowego forumowicza :mrgreen: ! <br />Co do twojego pytania...chodzi o to, że używanie tarczy do parowania ciosów i odbijania strzałów wymaga takiej samej koncentracji jak używanie miecza świetlnego(chodzi o użycie Mocy podczas walki tymi brońmi). Nie można dzielić uwagi podczas tego typu manewrów. Czyli np. nie dałoby się stosować tarczy używając feat'ów Mocy Shield Gauntlet Defense, Ranger Defense(są to odpowiedniki feat'ów Jedi Lightsaber Defense i Knight Defense) i jednocześnie używać miecza świetlnego do parowania strzałów. Widocznie Kiliańscy Rangerzy nie moga dzielić swej koncentracji i mogą się skupiać tylko na jednym orężu podczas używania Mocy. <br /> <br />Tarcze Gungan dają +4 do Defense(Obrony) bonusu za cover(zakrycie). Jeśli wynik trafienia jest mniejszy niż Defense postaci, strzał zostaje odbity. Tylko moim zdaniem to trochę za mało. Wg tych zasad nie jest ważne czy strzał pochodził z małego pistoletu czy z ciężkiego karabinu, tarcza i tak go odbije. A przecież pole energetyczne tarczy ma na pewno jakiś górny limit energii, którą może odbić. Raczej nie wydaje mi się by można w ten sposób odbić strzał np. z E-Web'a :wink:. Pola energetyczne droidów mają określone wyparowania. Tak samo powinno być z tarczami.
 
Cerzyk
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 18
Rejestracja: czw sty 23, 2003 10:03 pm

ndz sty 26, 2003 11:51 am

Kiliani nie u¿ywaj± mieczy ¶wietlnych... ale rozumiem o co ci chodzi. Zreszt± tak te¿ mi siê wydawa³o, chcia³em siê upewniæ...
E-Web? No có¿, mo¿na liczyæ go jako "ship-scale weapon" i wtedy nie da rady odbiæ, ni tarcz±, ni mieczem...

A tarcze klasyczne? Je¶li walka toczy siê z wieloma dzikusami u¿ywaj±cymi takowych to wkurzaj±ce jest ci±g³e sprawdzanie: tarcza tego ma jeszcze tyle zanim siê rozwali, tego tyle, tamtego tyle... nie chwilê! Tamten ju¿ nie ma tarczy, poczekajcie, a mo¿e ma?
Mo¿e co¶ prostszego, np. krytyk (ale nie z 20 tylko, np 19 lub ni¿szych) trafiaj±cy w cover rozwala tarczê... tylko z jakich broni? Krytyk miecza ¶wietlnego rozwala tarczê, al z hold-out blastera raczej nie,
i wracamy do pocz±tku...

Moja rada: Nie u¿ywaæ tarcz - upraszcza grê :lol:
 
Awatar użytkownika
Darklighter
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1600
Rejestracja: wt lut 08, 2005 8:02 pm

ndz sty 26, 2003 12:19 pm

W walce z dzikimi nie byłoby problemu. W podstawce (RCR) na stronie 168 tabelka 8-12 określa podstawowe wytrzymałości róznych substancji, a na stronie 169 jest tabelka nr. 8-13 określająca uszkodzenia przedmiotów. Stamtąd mozna spokojnie określać ile miałaby dana tarcza. Dzicy zapewne używali by drewanianych, co oznacza, że nie byłobu z nimi dużo roboty. Ich tarcze miałyby 5 DR i 5 WP, co, przy dużym szczęściu pozwoli im wytrzymać tylko jeden strzał z broni ręcznej. <br /> <br />Krytyk w tarczę najlepiej byłoby uznawać w taki sposób: strzał znalażł słaby punkt i dzięki temu ignoruje DR, wchodząc od razu w WP. Tak jest w krytykach statków kosmicznych i pojazdów. Hmm.. tak w ogóle to jak się ma trafienie krytyczne tzn. że strzał ominął tarczę trafiając od razu w cel. Powyższy przykład możnaby tylko zastosować gdy cel schował się całkowicie za tarczą. <br /> <br />PS. Skywalker odbił: <br />1) W Powrocie Jedi strzał ze skutera. <br />2) W Mrocznym Imperium strzał z AT-AT. <br />A nie są to bronie skali personalnej. <br /> <br />PS2. Gracze zapewne zbuntowaliby się przeciw zakazowi używania tarcz :wink: .
 
Cerzyk
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 18
Rejestracja: czw sty 23, 2003 10:03 pm

ndz sty 26, 2003 5:45 pm

Qui-Gon odbija³ strza³y ze STAP'a równie¿... czyli: nie mo¿na odbiæ strza³u ze statku, ale ze ¶migaczy ziemnych i lotnych jak najbardziej, tako¿ z czo³gów i pojazdów w stylu AT-AT i Juggernaut? Idiotyzm :mad: . Trzeba wprowadziæ jeszcze jeki¶ podzia³, np. strza³y zadaj±ce do 3d8 mo¿na odbiæ, a strza³y zadaj±ce od 4k8 w górê ju¿ nie...
 
Awatar użytkownika
Darklighter
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1600
Rejestracja: wt lut 08, 2005 8:02 pm

ndz sty 26, 2003 5:54 pm

Droidekas(Destroyer Droids) używają ciężkich blasterów samopowtarzalnych, które zadają 4d8 :wink: . Nie było problemów z odbijaniem ich promieni. Moim zdaniem broń ciężkich okrętów wojennych jest już poza granicą odbijania. Ciężka broń pojazdów opancerzonych też w niektórych przypakach powinna być poza zasięgiem odbicia np. gdy średnica promienia jest większa od średnicy klingi miecza. <br /> <br />PS. Starajmy się trzymać dyskusji na temat tarcz i nie odbiegać od głównego wątku :wink: .
 
Cerzyk
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 18
Rejestracja: czw sty 23, 2003 10:03 pm

ndz sty 26, 2003 8:28 pm

Jak chcesz :wink: Wyparowania dla tarcz zwyk³ych - jak siê skoñcz± to po tarczy. A co z energetyzuj±cymi? Jak siê skoñcz±, to chyba tak jak z os³onami statków, mo¿na naprwiæ generator i dzia³aj± znowu... i wracamy do krytyków - taki powinien rozwalaæ generator os³on, a je¶li jest zamontowany na rêku to mikrowybuch powinien uszkadzaæ postaæ, która co¶ takiego nosi.
 
Awatar użytkownika
Darklighter
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1600
Rejestracja: wt lut 08, 2005 8:02 pm

ndz sty 26, 2003 9:19 pm

Można tak zrobić, że tarcze po przyjęciu pewnej ilości trafień przeciążają się i trzeba trochę odczekać aż, się zregenerują. Można też uznać, że w przypadku wyjątkowo potężnych trafień(na system takich, które przekroczyłyby wytrzymałość tarczy o np.15-20 pkt) tarcza zostawałaby poważnie uszkodzna i wymagałaby naprawy. MG może uznać, że emiter tarczy eksplodował w ekstremalnych przypadkach i zadał dodatkowe obrażenia temu kto go nosił :evil: . <br /> <br /> <br />Przypominam, że wg zasad tarcze energetyczne(personalne) mają tylko DR, brak im WP(a powinny je mieć tak jak mają je statki i pojazdy). Jeśli stosować by zasady walki w kosmosie to krytyk automatycznie przechodziłby przez osłonę, ignorując ją. Tak przynajmniej jest w zasadach walki kosmicznej. Tylko, że wtedy każdy następny strzał(zwykły) odejmuje się już od osłony, która jest nietknięta pomimo poprzedniego trafienia krytycznego :? . Może trafienia krytyczne powinny automatycznie zadawać taką samą ilość obrażeń WP tarczy jak i WP postaci/pancerza statku, ignorująć DR obydwu?
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

ndz sty 26, 2003 9:36 pm

<!--QuoteBegin-Darklighter+-->
Darklighter pisze:
<!--QuoteEBegin-->[...]Mo¿e trafienia krytyczne powinny automatycznie zadawaæ tak± sam± ilo¶æ obra¿eñ WP tarczy jak i WP postaci/pancerza statku, ignoruj±æ DR obydwu?
<br />Ta propozycja wydaje siê byæ dobra. Przecie¿ jednak przez os³onê przedziera siê pote¿na dawka energii i to powinno j± równie¿ os³abiæ.
 
Awatar użytkownika
Darklighter
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1600
Rejestracja: wt lut 08, 2005 8:02 pm

sob mar 29, 2003 11:03 pm

Zauważyłem także, że niektóre rodzaje tarcz energetycznych mogą być groźne jeśli ich krawędź zetknie się np. z żywą tkanką. W książce ?lub księżniczki Lei, Isolder używa tarczy jako broni. Trafiając jednego z przeciwników przecina go na pół. Tarcza od nadmiaru strzałów rozgrzewała się bardzo co dawało dodatkowe obrażenia od ognia. Zastanawiam się jak to przełożyć na system. Tarcza jako bariera o bardzo wąskiej krawędzi mogła działać sama w sobie jako bardzo ostre narzędzie--->np.d6 obrażeń + modyfikator z siły. Należałoby jeszcze ustalić ilość obrażeń w zależności od przyjętych strzałów(rozgrzanie tarczy). d6 czy 2d6?
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

sob mar 29, 2003 11:11 pm

<!--QuoteBegin-Darklighter+-->
Darklighter pisze:
<!--QuoteEBegin-->[...]Nale¿a³oby jeszcze ustaliæ ilo¶æ obra¿eñ w zale¿no¶ci od przyjêtych strza³ów(rozgrzanie tarczy). d6 czy 2d6?
<br />A mo¿e ustaliæ pewn± warto¶æ, które tarcz± mog± "skumulowaæ" w postaci ciep³a, na przyk³ad 50, i za ka¿de 5 punktów bêdzie zadawa³o siê dodatkowe obra¿enie od ognia (maksymalnie +10)?
 
Awatar użytkownika
Darklighter
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1600
Rejestracja: wt lut 08, 2005 8:02 pm

pn kwie 21, 2003 12:45 am

Darklord pisze:
Darklighter pisze:
[...]Należałoby jeszcze ustalić ilość obrażeń w zależności od przyjętych strzałów(rozgrzanie tarczy). d6 czy 2d6?

A może ustalić pewną wartość, które tarczą mogą "skumulować" w postaci ciepła, na przykład 50, i za każde 5 punktów będzie zadawało się dodatkowe obrażenie od ognia (maksymalnie +10)?

Teoretycznie można ale ja bym jednak pozostawał przy rzucanych obrażeniach. Skoro inne obrażenia są losowane, to te z tarczy chyba też powinny być :roll: .
Zauważyłem, że niektóre tarcze energetyczne nie absorbują promieni blastera, lecz odbijają je. Normalnie stosowałbym do tego tabelę upadku granatu by ustalić w jakim kierunku promień zostanie odbity. Ale co wprawniejsi użytkownicy tarczy, zasłaniając się nią, mogliby ustawiać ją pod odpowienim kątem, tak by skierować promień w wybrane miejsce. Z odpowiednim minusem(bo jest to bardzo trudne) wykonywaliby rzut na atak by zobaczyć czy promień trafi w wybrane przez nich miejsce. :evil:.

[WC-2.SB]

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość