Zrodzony z fantastyki

 
takisobieMG
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1169
Rejestracja: sob sie 17, 2002 8:01 pm

Zio³a, zió³ka, grzybki...

wt sty 28, 2003 12:13 pm

Czy istnieje oficjalna lista magicznych i niemagicznych roslin oraz zasady ich zbierania?
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

wt sty 28, 2003 2:11 pm

Napewno istniej± oficjalne zasady zbierania zió³. Mo¿na je znale¼æ na 40 stronie Silver Marches: <br />Wykonuje siê test wilderness lore lub knowledge (nature) (tajniki dziczy lub wiedza [natura]). A trudno¶æ wynosi: <br />?atwo dostêpne: 10 <br />Niezbyt czêsto dostêpne: 20 <br />Rzadko dostêpne: 30 <br />Nieosi±galne: niemo¿liwe <br /> <br />Na tej samej s± te¿ podane 3 zio³a, po jednym na rodzaj dostêpno¶ci. <br /> <br />I zapomnia³ bym. Czas: 10 minut na przeszukanie obszaru o promieniu 35 metrów (w przybli¿eniu). Druid i istoty posiadaj±ce "zmys³ natury" (nature sense) tylko 1 minuta.
 
Ryfek
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 297
Rejestracja: wt paź 15, 2002 3:11 pm

wt sty 28, 2003 9:39 pm

Wiem, ¿e w AD&D by³ bardzo bogaty zbiór zió³ wszelakiego rodzaju (niestety nie pamiêtam jak siê ten dodatek nazywa³). By³ tam dok³adny opisz poszczególnych zió³ z podanym miejscem ich wystêpowania (klimat/region), opisem zastosowania i ST na ich znalezienie. Fajny niezbêdnik dla assassin’a czy druida :mrgreen:. <br /> <br />Darklord, nie wiesz czy co¶ podobnego pojawi³o siê do 3E?
 
demich
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 27
Rejestracja: śr wrz 15, 2004 10:21 am

sob lut 01, 2003 11:50 pm

zasady dot. ziolek znajduja sie w MoW. Ziolka polegaja na znalezieniu odpowiedniej roslinki (rzut wilderness lore na DC=10+2xpoziom czaru) nastepnie trzeba miec feata Create Infusions i mozna przystapic do robienia ziolek. Koszty sa podobne jesli nie identyczne z kosztami stworzenia scrolla z takim samym czarem. no to chyba tyle :)
 
Skipi-mg
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 7
Rejestracja: ndz gru 01, 2002 11:16 am

śr lut 05, 2003 3:56 pm

Moim skromnym zdaniem MG najlepiej robiæ samemu zió³ka w jakim¶ zeszycie - jaka¶ ro¶lina wpadnie ci do g³owy wpisujesz j± do zeeszytu. Zobaczysz, ¿e po paru sesjach uzbiera siê spora encyklopedia botaniczna...
 
Horr
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 859
Rejestracja: sob lis 16, 2002 10:24 am

Zió³ka, grzybki...

pn lip 14, 2003 4:13 pm

Chcia³bym aby w tym temacie zamieszczane by³y informacje o ró¿nych ro¶linkach i ich dzia³aniu. Mo¿e siê to okazaæ szalenie przydatne, je¶li kto¶ chcia³by zagraæ postaci± - alchemikiem (nie chodzi tu o klasê, ale o ogólne zajêcie). Problem w tym, ¿e sam znam niewiele ro¶linek, wiêc liczê na odzew ze strony reszty forumowiczów. <br /> <br />Naparstinca - wykorzystuje siê g³ownie jej li¶cie. Zawieraj± one substancjê, która w wiêkszej ilo¶ci mo¿e doprowadziæ do ustania akcji serca :evil: . <br />Tojad - jedyne, co o nim wiem, to to, ¿e jest silnie truj±cy.
 
Terai__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 381
Rejestracja: czw sty 30, 2003 8:57 pm

pn lip 14, 2003 4:33 pm

Pokrzyk wilcza jagoda-w ka¿dej czê¶ci trucizna, zw³aszcza w s³odkich owocach, u dziecka 3-4 mog± stanowiæ dawkê ¶mierteln±, u doros³ego ok. 10. Co¶ tam chyba siê z mózgiem od tego psuje, pora¿enie uk³ad przywspó³czulnego. A je¶li chodzi o takie o dzia³ani pozytywnym to: podbia³ dzia³a na kaszel, chrypê itp. Jemio³a w po³±czeniu z paroma innymi rzeczami daje napój daj±cy wielk± si³ê :wink: .
 
Qbe
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 230
Rejestracja: śr paź 09, 2002 6:36 pm

pn lip 14, 2003 6:29 pm

Mamy wymieniaæ prawdziwie, czy te¿ fantasy zió³ka? Pierwszych nie znam, a tych drugich mogê troche wymy¶liæ (No i w <!--coloro:blue--><span style="color:blue"><!--/coloro-->[nie]<!--colorc--></span><!--/colorc-->
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

pn lip 14, 2003 6:35 pm

Nie objêtym FR.Zio³a s± tak¿e w dodatku o Pó³nocy FR-The Silver Marches, i o ile siê nie mylê powinny byæ tak¿e w BoVD. <br /> <br />Co od prawdziwych-linków na sieci jest mnóstwo.
 
Hora
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 15
Rejestracja: pt cze 13, 2003 3:46 pm

pn lip 14, 2003 7:37 pm

Konopia indyjska-Bardzo przydatna ro¶linka, dru¿yna mo¿e walczyæ z wyimaginowanym demonem. Fajna tym bardziej ¿e ma³a dostêpno¶æ hehe !!!
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

pn lip 14, 2003 7:46 pm

Konopia Indyjska-opieraj±c siê na badaniach medycznych nale¿a³oby graczom odj±æ punkty inteligencji.U¿ywanie tej niebezpiecznej ro¶liny powoduje rosn±ce os³abienie mo¿liwo¶ci umys³owych-proponujê -k4 INT po miesiêcznym okresie u¿ywania, a tak¿e codzienny rzut na Will aby dokonaæ czegokolwiek.
 
Nagash__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 126
Rejestracja: pt lut 07, 2003 10:50 pm

pn lip 14, 2003 7:52 pm

<!--QuoteBegin-Hora+-->
Hora pisze:
<!--QuoteEBegin-->Fajna tym bardziej ¿e ma³a dostêpno¶æ hehe !!!
<br />Hmmm. Z tym mog³ bym polemizowaæ.
 
Rend
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 3065
Rejestracja: sob paź 05, 2002 9:03 pm

pn lip 14, 2003 9:36 pm

Informacje o takich rzeczach są w Inkluzie nr 31, (w dziale Know How) i w następnych numerach.
 
Baob Szary
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 198
Rejestracja: pt lut 14, 2003 12:48 pm

wt lip 15, 2003 2:43 am

O jaki fajny temat... :wink: <br />Mam wiec pytanie: jakie ma wlasciwosci 'belladona' (chyba tak to sie pisze, co :?: ). <br /> <br />P.S. <br />I mam nadzieje, ze to istnieje, a nie jest tylko tworem mojego MG...
 
takisobieMG
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1169
Rejestracja: sob sie 17, 2002 8:01 pm

wt lip 15, 2003 7:38 am

Belladonna to o ile sie nie myle roslina z psiankowatych zwana jako wilcza jagoda. Jest trujaca, tyle wiem. <br /> <br />Mam pytanie: mamy tu te ziola wymyslac czy nie? Jesli tak to to swietny temat, nabije troche postow :)
 
Qbe
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 230
Rejestracja: śr paź 09, 2002 6:36 pm

wt lip 15, 2003 10:27 am

<!--QuoteBegin-Baob Szary+-->
Baob Szary pisze:
<!--QuoteEBegin-->O jaki fajny temat... :wink:  <br />Mam wiec pytanie: jakie ma wlasciwosci 'belladona' (chyba tak to sie pisze, co :?: ). <br /> <br />P.S. <br />I mam nadzieje, ze to istnieje, a nie jest tylko tworem mojego MG...
<br />W ka¿dym razie w D&D, to belladona jest lekiem na likantropiê, je¶li u¿y³o siê jej wystarczaj±co wcze¶nie. Do tego jest truj±ca i zadaje 1d6/2d6 temporary strengtha. Ciekawe - nas mo¿e zabiæ, ich os³abia. Ach ten heroic :)
 
Horr
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 859
Rejestracja: sob lis 16, 2002 10:24 am

wt lip 15, 2003 3:33 pm

Wola³bym aby zio³a tu pzredstawiane by³y naprawdê istniej±ce, ale je¶li te wymy¶lone bêd± w miarê realne to ¿adna sprawa :) .
 
Grigorij Iwanow
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 11
Rejestracja: czw paź 31, 2002 8:51 am

śr lip 16, 2003 1:20 pm

Z tego co mi wiadomo to jest taki NetBook na stronie Yarpena Zigrinna (nie pamiêtam adresu) a tak s± setki zió³ (chyba na wszystko)
 
Marsavius
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 234
Rejestracja: pt lis 05, 2004 10:18 pm

śr lip 16, 2003 7:17 pm

W podręczniku do ?ródziemia - tym opartym o Rolemastera są dwie strony fantastycznych ziół. <br /> <br />Ja mam natomiast prośbę by każdy pisał czy zioło jest wymyślone - czy nie. <br /> <br />I druga rzecz - jeżeli ktoś chce to moze wartoby proponować działanie danego ziela w świecie fantasy?
 
Ais Seveu
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 223
Rejestracja: pn lip 14, 2003 11:21 pm

Ais Seveu

śr lip 16, 2003 7:30 pm

Adres stronki wspomnianej przez Grigorija: <br /> <br />http://strony.wp.pl/wp/yarpenn <br /> <br />(a przynajmniej wydaje mi sie, ze to o ta chodzilo :mrgreen: )
 
Osk
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 137
Rejestracja: ndz kwie 27, 2003 2:20 pm

śr lip 16, 2003 8:09 pm

Mandragora - ro¶lina uwa¿ana w ¶redniowieczu za magiczn±, uwa¿ano j± za antidotum i afrodyzjak. Silnie truj±ca w stanie ¶wie¿ym. Ma kszta³t mog±cy kolarzyæ siê z wygl±dem cz³owieka (zazwyczaj cz³owieka poni¿ej pasa).
 
Ais Seveu
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 223
Rejestracja: pn lip 14, 2003 11:21 pm

śr lip 16, 2003 9:51 pm

Moly - ziele wystepujace m. in. w mitologii greckiej i babilonskiej. <br />W Odysei kwiat ten chroni Odyseusza przed czarami wiedzmy, a otrzymuje go od boga - smiertelnicy nie moga go zerwac. Opis wskazuje na rzadki dziki cyklamen - rosline o bialych platkach, ciemnej bulwie i slodkim zapachu. <br />Marduk, bohater babilonski, mial wachac kwiat moly, by ochronic sie przed przykra wonia morskiej bogini Tiamat, ale w epopei rodzaj ziela nie jest okreslony. <br />Pozni pisarze klasyczni nadaja nazwe moly pewnemu gatunkowi czosnku o zoltym kwiecie, ktory podobno rosl tylko, gdy ksiezyca ubywalo, stad tez mial byc skutecznym talizmanem przeciwko magii ksiezycowej Hekate. <br />Zasadniczo przypisuje mu sie ochrone przed czarami z domeny smierci.
 
Predee'Thor
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 123
Rejestracja: ndz cze 22, 2003 12:13 am

Zió³ka

pt sie 08, 2003 9:56 am

Ma kto¶ rozpiskê zió³ek, grzybów itp. które mo¿na wykorzystaæ [mechanicznie] na sesji ?
 
Ikki
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 214
Rejestracja: wt sie 19, 2003 2:51 pm

pn sie 25, 2003 12:13 am

Wreszcie moja tematyka :) <br />Poraz drugi polecam wszystkim ksi±¿kê nosz±c± tytu³: "Psychoaktywne ro¶liny i grzyby" (wyd. Muza) jak kto¶ chce siê dowiedzieæ czego¶ o ro¶linkach niech mi napisze private message (albo co¶ :) ) <br />zamieszczam tu próbkê która przyda siê wiêkszo¶ci druidów i tropicieli: <br />z powyszej ksi±¿ki: <br /> <br />Aconitum napellus <br />Tojad mocny <br /> <br />Inne nazwy: Tojad mordownik, tojad w³a¶ciwy; niem.: Blauer Eisenhut, Sturmhut, Blautod i in,; Aconite, Monkshood. <br /> <br />Wystêpowanie: Europa, g³ównie Alpy i góry ¶redniej wysoko¶ci (niedawno widzia³em go przy granicy) <br /> <br />Opis:Bylina zielna z bulwiastym korzeniem. Pêdy wzniesione, wysoko¶ci 50 - 150 cm. Li¶cie ³odygowe 5-7-d³oniastodzielne o rombowatych odcinkach, ciemnozielone. Kwiaty ciemnoniebieskie do ciemno fioletowych, grzbieciste, o he³manistym kszta³cie, zebrane w gêste grona. <br /> <br />Okres kwitnienia: <br />Czerwiec - sierpieñ <br /> <br />Stanowisko: Formacje wysokich bylin, wzd³u¿ ciek.ów wodnych, zaro¶la, rzadko w lasach, na przydro¿ach, w górach. Stanowiska cieniste, gleby wilgotne. <br /> <br />Surowce lecznicze: Tubera (Radix) Aconiti, Aconiti tuber (korzeñ tojadu). Herba Aconitii, Aconiti herba (ziele tojadu) <br /> <br />Substancjê czynne: Wszystkie czê¶ci ro¶liny zawieraj± toksyczny alkaloid akonitynê (g³ówny alkaloid obok.........) oraz kwasakonitynowy.W czasie zrywania ro¶lin toksyny wnikaj± przez skórê i mog± powodowaæ jej silne stany zapalne oraz ciê¿kie zatrucia. <br /> <br />Historia:W czasach staro¿ytnch wi±zano tojad mocny z kolchidzk± czarodziejk± Mede± i ¶wiat³em podziemnym. Truciciele stosowali ro¶linê jako narzêdzie morderstw. Mo¿liwe, ¿e Germanie wykorzystywali tojad mocny w rytua³ach magicznych. <br /> <br />Zastosowanie tradycyjne: Tojad uzbrojony, trucizna do strza³, ro¶lina lecznicza, magiczna i rytualna, ¶rodek od¶wie¿aj±cy i odm³adzaj±cy (odradzam patrzcie - dzia³anie) <br /> <br />Zastosowanie lecznicze: Nalewki tojadowe w pocz±tkowej fazie przeziêbieñ z gor±czk±. Nalewki tojadowe stosuje siê w zio³olecznictwie zewnêtrznie (rzadziej wewnêtrznie) przy artretyzmie, rwie kulszowej i nerowobólach. W homeopatii stosuje siê w chorobach nerwowych i psychicznych;. <br /> <br />Dzia³anie: (uwaga skrytobujcy, druidzi oraz tropiciele !) Blokada miê¶ni, przej¶ciowe pobudzenie, pó¼niej parali¿ czuciowych zakoñczeñ nerwowoych (efekt znieczulenia miejscowego), nudno¶ci, pobudzenie, zaburzenie rytmu serca, skurcze, pora¿enie uk³adu kr±¿enia Uwaga ! Wszystkie czê¶ci ro¶liny, szczególnie za¶ bulwiasty korzeñ, s± silnie (¶miertelnie) truj±ce! 0,2 g korzeni wywo³uje objawy zatrucia, 2 g korzeni s± ¶miertelne! W bardzo ma³ych dawkach prawdopodobnie halucynogenne. <br /> <br />Rzut obronny w wypadku 2g korzenia powinien wynosiæ conajmniej 20 (oczywi¶cie wytrwa³o¶æ) + 2 za ka¿de 0,5 korzenia co o tym my¶licie ?
 
Devik Crazystar
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1158
Rejestracja: śr maja 26, 2004 2:23 am

sob paź 25, 2003 11:38 pm

Mała uwaga do tojadu. Stosowanie go do skrytobójstwa było raczej trudne z prostej przyczyny: ma charakterystyczny smak i zapach, bardzo łatwo rozpoznać też objawy zatrucia. Podobnie np. bieluń, blekot czy szalej. Ten ostatni jest jednak bardzo skuteczny i działa błyskawicznie, ofiara może być martwa już po kilku minutach.
 
Duncan laird McLean
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 814
Rejestracja: czw wrz 04, 2003 9:26 am

ndz paź 26, 2003 12:37 am

Cóz ja korzystam z rozpiski zió³ do KC i MERP-a ( zalezy od ¶wiata w ktorym prowadzê przygody) W ka¿dym razie zapamiêta³em ¿e jak po walce z Upiorami Pie¶cienia konieczny by³ Athelas mojemu bohaterowi uda³o siê wykorzystac jego moc (10 % ) a tej samej sztuki rownocze¶nie dokona³ jego towarzysz z druzyny ( 1 % )
 
Ais Seveu
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 223
Rejestracja: pn lip 14, 2003 11:21 pm

śr lis 19, 2003 9:05 am

O zió³kach i grzybkach by³o trochê w temacie Zió³ka, grzybki.... <br /> <br /><!--coloro:blue--><span style="color:blue"><!--/coloro-->Tematy scalono. - Darklord<!--colorc--></span><!--/colorc-->

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość