Zrodzony z fantastyki

 
Wojtas__
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 1
Rejestracja: czw sie 14, 2003 10:11 am

Jestem nowym MP. Co mi doradzicie?

czw sie 14, 2003 10:24 am

Jestem ¶wie¿o upieczonym Mp co mogliby¶cie mi doradziæ w sprawach prowadzenie przygód i kampani? <br />--------------- <br />tu nekromancer: <!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro-->doradza³bym równie¿ poczytanie kilku w±tków w tym w³a¶nie subforum. Zawieraj± pomys³y na przygody oraz wszelakie uwagi <!--colorc--></span><!--/colorc-->
 
Hora
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 15
Rejestracja: pt cze 13, 2003 3:46 pm

czw sie 14, 2003 10:38 am

Przede wszystkim nie w tym miejscu za³o¿y³e¶ ten temat (Nie martw siê ja te¿mia³em problem z tym samym) <!--coloro:blue--><span style="color:blue"><!--/coloro-->[Teraz ju¿ jest w bardziej trafnym miejscu. - Darklord]<!--colorc--></span><!--/colorc-->. Przede wszystkim przeczytaj DMG, i na¶laduj mnie hehe. No i co mu doradzicie, w koñcu to od niego zale¿y jak my siê bêdziemy bawiæ !!!
 
toudi__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 216
Rejestracja: ndz lut 02, 2003 12:30 pm

czw sie 14, 2003 11:16 am

zacznij od czego¶ ma³ego, nie puszczaj sie od razu na szerokie wody przygód. Wymy¶l co¶ prostego np: w wiosce gin± owce z pastwiska(le¶na banda orków kreadnie by mia³± co je¶æ), jaka¶ babcia posz³a na grzyby i nie wróci³a (trzeba j± uratowaæ,nikt nie wie ¿e w lesie wlaz³a na bandê orków)... niech PC pójd± do lasu (np: op³aceni przez wójta, babcia by³± jego matk±), znajd± jednego orka, niech ten jako¶ zaprowadzi ich od swojej siedziby (np bêd± go ¶ledziæ, a mo¿e go pojmaj± i bêd± torturowaæ..., lub zabij± go i pod±¿± jego tropem...) w ...i tu ju¿ mo¿e sz wstawiæ ma³± jaskiniê (niech na koñcu, po wybiciu orków, jaskini bêda np drzwi z ko¶lawym orczym napisem "niebezpieczeñstwo" skrywaj±ce za sob± niewielk± kryptê z nieumar³ymi... i skarbem) <br /> <br />po drugie.. wybierz ¶wiat, dla pocz±tkuj±cych polecam jaki¶ campaign settings (wymy¶lanie swojego ¶wiata jest do¶æ trudne)
 
Yuz'Ef
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 230
Rejestracja: pt maja 09, 2003 12:39 pm

czw sie 14, 2003 11:52 am

Wojtasie Witamy w naszej wielkiej eRPeGowej rodzinie :) <br />Co do przygód to tak jak napisa³ Toudi, zacznij od czego¶ ma³ego, no chyba ¿e twoi gracze grali ju¿ kiedy¶ w RPG.wtedy masz trudniej. Ale ja powiem jedno nic nie cieszy tak jak wy¿ynka "zieleninki" nie wa¿ne na którym by siê nie by³o levelu :) <br />Poza tym porozmawiaj z graczami o tym czy wol± przygody: <br />1. w stylu "Kill'em All" :) <br />2. czy raczej wol± detektywistyczne/mi³osne itp. <br />3. albo lubi± je¶li jest troszkê 1 i 2 :) <br />Musisz przeprowadziæ z nimi tak± w³a¶nie rozmowê to powinno Ci bardzo pomóc. Je¶li ju¿ z nimi porozmawiasz i dowiesz siê jakie przygody wol± napiz nam tu o tym(bêdzie nam pro¶ciej Ci pomóc) :) <br />Pzdr. <br />=========================================== <br /> <br />Drogi Yarelu. Jak najbardziej TAK! Masz ju¿ jakie¶ "podstawy" wiêc bêdzie ci du¿o pro¶ciej. Pytanie tyko czy prowadzi³e¶ czy gra³e¶ wcze¶niej? :)
 
Yarel
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 136
Rejestracja: czw sie 07, 2003 7:18 pm

czw sie 14, 2003 12:14 pm

Ja t¿ jestem pocz±tkuj±cym MG, ale du¿o wcze¶niej gra³em w Warhammera. Czy to mo¿e mi pomóc, czy te¿ mam zaczynaæ powoli, tak jak Wojtas? <br /> <br />Chodzi o to, ¿e gra³em, ale my¶lê, ¿e s prowadzeniem nie by³oby k³opotów.
 
toudi__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 216
Rejestracja: ndz lut 02, 2003 12:30 pm

czw sie 14, 2003 1:02 pm

moich porad czê¶æ II: <br />je¶li masz ju¿ ¶wiat, zaczynaj po ma³u, od ma³ej wioski z jedna kaczm± i jednym sklepem alchemika, <br />gdy PC bed± potrzebowaæ wiêcej, stopniowo informuj ich przez usta NPCów o tym gdize le¿± miasta, doliny rzeki itp... <br />niech np w karczmie bedzie jaki¶ podró¿nik który moz eodpowiedzieæ na ich pytania...niech miejscowi te¿ wiedz± co¶ o okolicy (zywkle bêdzie to "tam panie niebezpiecznie, my tam nie chodzim...") <br /> <br />gdy odgrywasz NPCów, staraj siê daæ im c¶ charakterystycznego, <br />niech np karczmarz ma Tik nerwowy, niech gnom alchemik ma zawsze g³upi wyraz twarzy itp, <br />poza tym staraj sie nadaæ wiêkszo¶ci NPCów inne g³osy <br /> <br />zanim zaczniesz porwadziæ, przeczytaj uwa¿nie Campaign settings, zwa³aszcza o okolicahc gdzie zamierzasz prowadziæ... <br />nastêpnie sporz±dz sobie jak±¶ mapkê (lub skseruj t± z settinga) i ustal jak± odleg³osæ PC pokonaj± pieszo i konno, zaznacz na tej mapce wioski itp...
 
Phobos
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 620
Rejestracja: sob maja 03, 2003 11:20 am

śr sie 27, 2003 10:11 am

I nie dawaj za du¿o do¶wiadczenia i magicznych przedmiotów. Inaczej strasznie zachwieje siê równowaga gry.
 
Jagged_Fel
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 36
Rejestracja: pt wrz 12, 2003 8:37 pm

MP przed pierwsz± sesj±

pt wrz 12, 2003 11:42 pm

NIed³ugo bêdê mistrzowa³ na swojej pierwszej sesji. Poniewa¿ nie mam ¿adnego do¶wiadczenia (wcze¶niej nie by³em nawet graczem ani nie uczestniczy³em w ¿adnej sesji) prosi³bym was, do¶wiadczeni MP o jakie¶ rady.
 
Vern
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 750
Rejestracja: śr lip 05, 2006 12:18 pm

pt wrz 12, 2003 11:46 pm

Ja, chociaz jestem tylko zwykłym graczem dam ci tylko jedna radę - nie pozwól sobie wejść graczom na głowę. To ty jesteś wszechmocny a nie oni. Tylko i wyłącznie wtedy im ustępuj jeżeli ich argumenty trafiają do ciebie. Odrzucaj natomiast te, które są niejasne, podejrzane oraz sprzeczne w dużej mierze z zasadami.
 
Awatar użytkownika
Malaggar
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 3222
Rejestracja: ndz cze 01, 2003 3:36 pm

pt wrz 12, 2003 11:49 pm

Staraj się utrzymać dyscyplinę wsród graczy, niesforni gracze potrafią zepsuć nawet najlepiej przygotowaną sesję.
 
Terai__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 381
Rejestracja: czw sty 30, 2003 8:57 pm

pt wrz 12, 2003 11:59 pm

Je¶li gracz zachowuje siê ¼le to powiedz mu ¿e dostanie mniej do¶wiadczenia na koniec przygody za kiepskie granie. Powiedz mu ¿e skoro on siê ¼le zachowuje wobec ciebie, to w takim razie ty bêdziesz mu mniej dawa³ podczas przygody z³ota i przedmiotów itp.
 
Vern
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 750
Rejestracja: śr lip 05, 2006 12:18 pm

sob wrz 13, 2003 12:18 am

Możesz też wprowadzić rozdawanie dodatkowych punktów doświadczenia za dobre odgrywanie swoich posatci. To powinno ich zmotywować do wczucia się w rolę i powstrzymania od większych głupot.
 
Duncan laird McLean
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 814
Rejestracja: czw wrz 04, 2003 9:26 am

sob wrz 13, 2003 2:47 am

Musisz miec jasno okre¶lony sposob widzenia ¶wiata w ktorym prowadzisz przygodê ,przekazaæ go graczom i konsekwentnie siê stosowaæ do pewnych ustalen. Nie toleruj g³upoty postaci -niech j± spotkaj± konsekwencje -lecz niezbyt tragiczne. Lepiej od razu pokazaæ jakie zachowania bêd± nagradzane a jakich nie tolerujesz. A gracz chetniej przyjmie na pocz±tku drobne niepowodzenie niz pó¼niejsze powazne konsekwencje. Z drugiej strony graczy nale¿y s³uchaæ -zwlaszcza jak mówi± logicznie. Ustawienie siê w roli dozorcy niewolników nie pop³aca a jak gracze s± wspoó³autorami ¶wiata lepiej go rozumiej± i lepiej odgrywaj± swoje postacie. Wiele za¶ zale¿y od tego z kim grasz i jakie maj± oczekiwania
 
Ikki
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 214
Rejestracja: wt sie 19, 2003 2:51 pm

sob wrz 13, 2003 7:56 am

A ja mówiê: Prowiad¼ p³ynnie - unikaj rzeczy w stylu i nagla zza rogu wyskakuje..... i zaczynasz wertowæ Ksiêgê Potworów, miej wszystko (a nawet trochê wiêcej) przygotowane przed sesj±.
 
Duncan laird McLean
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 814
Rejestracja: czw wrz 04, 2003 9:26 am

sob wrz 13, 2003 9:57 am

Jeszcze jedna uwaga-mo¿esz byæ pewny ze jakby¶ d³ugo nie pracowa³ nad przygod± i tak gracze potrafia wymysliæ jakie¶ niekonwencjonalne i nieprzewidziane przez Ciebie dzia³anie. Wtedy za¶ lepiej improwizowaæ i dostosowac siê do dzialania graczy ( o ile jest racjonalne) niz dla ulatwienia postawiæ szlaban ograniczaj±c potem kreatywno¶æ graczy
 
Awatar użytkownika
Malaggar
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 3222
Rejestracja: ndz cze 01, 2003 3:36 pm

sob wrz 13, 2003 10:19 am

Przygotuj solidne podstawy przygody, jeśli będą dobre to łatwiej będzie Tobie improwizować.
 
Awatar użytkownika
baran666
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 154
Rejestracja: sob cze 21, 2003 7:43 pm

sob wrz 13, 2003 10:25 am

Niczego z góry nie zakładaj. Gracze są najbardziej nieprzewidywalnymi istotami na świecie. Czasami wpadają na tak zaskakujące pomysły, że cała misternie zaplanowana przygoda legnie w gruzach. Określ tylko podstawy przygody, a resztę twórz w trakcie gry.
 
Father Michael
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 34
Rejestracja: wt kwie 15, 2003 2:25 pm

sob wrz 13, 2003 10:42 am

Sesja RPG to nie Hollywood. Nie pozwalaj na akcje typu: odskakuje 10 metrow w tyl, siekajac mieczem co popadnie i piorac z luku w tego zlego potwora.
 
Zelvherst
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 76
Rejestracja: wt wrz 09, 2003 9:38 am

sob wrz 13, 2003 11:40 am

RPG nie polega tylko na bezmy¶lnym graniu. Niech twoi gracze mysl±! Czêsto stawiaj na ich drodze zamiast coraz to potê¿niejszych potworów, coraz trudniejsze zagadki. Powodzenia.
 
Yarel
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 136
Rejestracja: czw sie 07, 2003 7:18 pm

sob wrz 13, 2003 12:07 pm

Je¶li bêd± chcieli wiedzieæ (gracze) co siê dzieje w s±siednim mie¶cie, to powiedz im, ¿e nie wiedz±. A je¶li powiedz±, ¿e jeste¶ MP i wiesz wszystko, to powiedz im, ¿e s± w tym mie¶cie, a nie w tamtym i nie maj± prawa wiedzieæ co siê tam dzieje. U mnie tak by³o kilka razy...:)
 
Ojciec_Chrzestny
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 134
Rejestracja: sob sie 02, 2003 2:55 pm

sob wrz 13, 2003 9:39 pm

A co je¿eli gracze zabijaj± twoich kluczowych BN- drêczycieli?? Wskrze¶ ich, i zrób Epicko- poziomowcami:-) W tedy bêd± tak pinknie z nimi gadaæ...
 
Jagged_Fel
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 36
Rejestracja: pt wrz 12, 2003 8:37 pm

sob wrz 13, 2003 9:51 pm

W³a¶nie najbardziej siê bojê o zachowanie graczy, przypuszczam ¿e 2 siê bêdzie wym±drza³o, a 1 bêdzie ci±gle sobie ¿artowa³ i gada³ g³upie uwagi...ale mo¿e niepotrzebnie sie bojê...ju¿ nied³ugo siê oka¿e...[/url]
 
Jierdan
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 655
Rejestracja: czw lis 16, 2006 12:25 am

sob wrz 13, 2003 9:56 pm

Mottem, które przy¶wieca³o moim graczom to "rozjebunda", czyli zabij/po³am/pogruchocz/zniszcz/spal/posiekaj/pochlastaj/por±b wszystkich i wszystko co siê da. Jak siê nie da, trudno. Te¿ to posiekaj. <br /> <br />Strasznie mnie to wkurza³o. Przy okazji za³atwiania interesów z jakim¶ kartelem przestêpczym, poda³em im miejsce zamieszkania cz³owieka, który mo¿e wiedzieæ, kto stoi za zamachem, którego byli ¶wiadkami. Kolo nazywa³ siê Aghran :) My¶la³em, ¿e padnê ze ¶miechu, jak w nocy weszli do domy tego ³ebka. To by³o trochê chamskie. Mieli 3-5 lvl, a ja im wystawi³em Artemisa Entreriego :evil:
 
JonnyBazooka__
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 14
Rejestracja: czw wrz 11, 2003 6:19 pm

ndz wrz 14, 2003 1:02 am

- B±d¼ stanowczy jak sêdzia pi³karski. Nigdy nie zmieniaj decyzji. Nawet je¿eli siê mylisz to i tak masz racjê. <br />- Zrób wszystko, ¿eby siê nie myliæ zbyt czêsto. <br />- Nie zagl±daj do podrêczników podczas sesji. Masz mieæ wszysto wkute do g³owy. A jak czego¶ zapomnisz - improwizuj. <br />- B±d¼ sprawiedliwy. Nie m¶cij siê. Nie zabijaj z byle powodu.
 
Duncan laird McLean
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 814
Rejestracja: czw wrz 04, 2003 9:26 am

ndz wrz 14, 2003 6:55 am

Jierdan spóbuj im u¶wiadomiæ w kilku przygodach ¿e takie dzialanie zniweczy jakiekolwiek szanse na sukces. Jak zabij± BN-a , ktory jako jedyny zna drogê do skarbu, potencjalnego zleceniodawcê albo kogo¶ maj±cego wp³ywy i pamiêtaj±c± a zarazem lubi±c± zemstê rodzinê daj im to odczuæ-zwlaszcza straty i k³opoty z takiego postêpowania. Na niektórych to dzia³a , inni jednak s± nieuleczalni
 
Anonim_1

ndz wrz 14, 2003 8:10 am

Dziesiątki fajnych rad - ale czy sądzicie, że początkujący MG zdoła je wszystkie spamiętać i wprowadzić w życie? <br /> <br />Moim zdaniem jedyną radą, jaką można dać MG, który zaczyna karierę, to - "spróbuj się dobrze bawić i postaraj się, żeby gracze dobrze się bawili". Pierwsza sesja wychodzi zazwyczaj średnio, nic złego się nie stanie, jeśli będzie kiepska. Przynajmniej załapie się, co było źle i czego należy unikać. <br /> <br />Jagged_Fel - nie bój się porażki. Gracze, o ile zależy im na fajnej zabawie, pomogą Ci nieco, po sesji możesz z nimi pogadać, co było nie tak, czy taki styl prowadzenia im odpowiada (oraz, sam możesz powiedzieć, co nie pasowało Ci w ich grze). Nie staraj się od razu zostać najlepszym MG świata.
 
Jagged_Fel
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 36
Rejestracja: pt wrz 12, 2003 8:37 pm

ndz wrz 14, 2003 12:42 pm

Dziêki za wszystkie rady. Mam nadziejê, ¿e ta sesja (która nieuchronnie siê zbli¿a) bêdzie udana. I jeszcze raz dziêki.
 
Andre__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 109
Rejestracja: pt gru 20, 2002 7:55 pm

Pozdrowienia dla ¶wie¿o upieczonego MP!

ndz wrz 14, 2003 1:24 pm

Ciekawo¶æ, jaki scenariusz prowadzisz? Przygotowa³e¶ co¶ w³asnego, zdecydowa³e¶ siê na gotow± przygodê czy tylko stworzy³e¶ ogólne ramy (tzw. setting) i planujesz improwizowaæ? <br /> <br />Czy zdecydowa³es siê na konkretny ¶wiat, czy jedynie <br /> <br />Z rad (o ile s± jeszcze aktualne), polecam: <br /> <br />- Ograniczaj mo¿liwo¶ci graczy <br />Je¶li nie postaiwsz sprawy jasno (np. zaczynacie na 1. poziomie, dostêpne s± rasy, klasy i cechy z Podrêcznika Gracza) mo¿esz uton±æ w nawale pomys³ów, opcjonalnych zasad i rozszerzeñ. O ile gracze maj± dostêp do ró¿nych dodatków mog± chcieæ je wykorzystaæ. Nie pozwól im na to. Dopóki nie oswoisz siê z prowadzeniem jako takim i systemem DnD w szczególno¶ci prowad¼ tylko korzystaj±c z podstawowych mo¿liwo¶æi. Dziêki temu ³atwiej zapanujesz nad rozgrywk± i nie bêdziesz zaskakiwany (bardzo przykre uczucie, mo¿esz mi wierzyæ). <br />- Ogranicz dostêpno¶æ przedmiotów magicznych i nie szastaj nagrodami. Pamiêtaj, ¿e czasem potwór nie ma przy sobie nic cennego, mo¿e mieæ natomiast sporo ciekawych, bezwarto¶ciowych przedmiotów codziennego u¿ytku. <br />- Unikaj losowania na poczekaniu spotkañ i nagród. Je¶li ju¿ chcesz rzucaæ rzuæ podczas tworzenia scenariusza parê zestawów, wynotuj na osobnych karteczkach i trzymaj w pogotowiu <br />- przygotuj sobie wyci±g z zasad, których naprawdê bêdzies zpotrzebowa³, i zrób co¶ w rodzaju Ekranu MP je¶li nie masz oryginalnego (na kórym zreszt± zabrak³o kilku wa¿nych rzeczy jak tabela skali wyzwania, Punktów do¶wiadczenia i skrócony rozpis zasad przeci±¿enia, stanów zdrowia postaci czy walki dwoma broñmi) <br />- zaraz po pierwszej sesji si±d¼ i napisz, co Ci siê podoba³o, co siê podoba³o Twoim graczom (zapytaj ich o to), co uznali za niedopracowane a co sam traktujesz za swoj± pora¿kê <br />- umie¶æ to w tym w±tku, napisz, jak Ci posz³o <br /> <br />Chêtnie wymieniê siê dalszymi do¶wiadczeniami
 
Jierdan
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 655
Rejestracja: czw lis 16, 2006 12:25 am

ndz wrz 14, 2003 5:27 pm

Duncan, nie zrozumia³e¶ chyba o co mi chodzi³o. Ja im specjalnie wystawi³em Artemisa Entreriego :) Oni nie wiedzieli, ¿e to on i weszli do domu. By³o ciemno, a oni nie mieli infrawizji. Weszli przez okno i w ¶rodku ju¿ nic nie widzieli. Po kolei im opisywa³em, jak gin±. Nawet nie wiedzieli kto ich zabija :mrgreen: Dopiero po jakim¶ czasie im powiedzia³em, kogo tak naprawdê chcieli zabiæ. Tekst mojego kumpla jak o tym usysza³ "O k..." :mrgreen: Potem ju¿ siedzieli cicho i siê nie burzyli. :wink: <br /> <br /><!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro-->Temat w±tku brzmi "MG przed pierwsz± sesj±" a nie "Dlaczego Artemis". Proszê zaprzestaæ wszelkich prywatnych dyskusji (takowe toczy siê na PW). - ShadEnc<!--colorc--></span><!--/colorc-->
 
Jagged_Fel
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 36
Rejestracja: pt wrz 12, 2003 8:37 pm

ndz wrz 14, 2003 8:32 pm

wiêc co do scenariusza to mam nadziejê zrobiæ to tak: <br /> <br />poniewa¿ chwilowo (znaczy siê miesi±c) u mnie w sklepie nie ma i nie bêdzie ¿adnych przygód dla pierwszo poziomowych postaci (s± dopiero od czwartego) a powiedzia³em dru¿ynie, ¿e nie bêdzie tworzenia bohaterów na poziomach >1, to na pocz±tku chcê rozegraæ przygodê, któr± ¶ci±gn±³em z internetu (z tym, ¿e z przeróbkami fabu³y - bo by³a bezsensowna - a z zachowaniem ogólnych pomys³ów itd.) potem chcê rozegraæ przygodê, któr± sam wymy¶li³em (na razie mam tylko ogólne ramy, ale jak bêdê mia³ co¶ dok³adnego, to bym Ci podes³a³, ¿eby¶ - je¶li mo¿esz i chcesz - powiedzia³ co o tym s±dzisz, a potem rozegram w koñcu kupion± przygodê (Wie¿e ?ywio³ów). <br /> <br />co do ¶wiata: <br /> <br />zamierzamy graæ w Forgottenie, z tym, ¿e s³aba znajomo¶æ angielskiego wyklucza zakup oryginalnej ksi±¿ki, wiêc na razie dajê dru¿ynie do poczytania to, co ¶ci±gnê z neta (jak na razie - historia Faerunu, opisy krain - Kara Turu, Faerunu - ogólny opis krain Torilu, i opisy niektórych bogów). I tu apel - je¶li kto¶ posiada mapê Faerunu w formie elektronicznej (mo¿e to byæ chocia¿ skan jej fragmentów) to bardzo proszê o podes³anie mi jej na maila. Bo w³a¶nie mapy nie mam. <br /> <br />i jeszcze pytanie do innych MP: <br /> <br />jaka jest ró¿nica miêdzy Skal± Wyzwania potwota a Poziomem Spotkania? <br />I co w ogóle jest to drugie? Bo z Podrêcznika MP, nie za bardzo umiem skapowaæ...

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości