Zrodzony z fantastyki

 
Picasso11
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 56
Rejestracja: pn sie 04, 2003 7:00 pm

Choroby

ndz wrz 14, 2003 4:59 pm

W tym oto temacie prosi³bym was o pisanie chorób jakich u¿ywacie w grze. Pisanie jak czêsto ich u¿ywacie i dlaczego. Oraz czy choroby s± u was u¿ywane za normalkê czy za co¶ jak u nas UFO (znaczy u was:). Teraz pro¶ba do adminów. Je¶li ten temat nie powinien siêtu znajdowaæ przenie¶cie go a je¶li taki temat juz gdzies jest lub jest on nieodpowiedni, wywalcie go.
 
Vern
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 750
Rejestracja: śr lip 05, 2006 12:18 pm

ndz wrz 14, 2003 5:08 pm

Ciekawa sprawa z tymi chorobami. Ale chyba sami przyznacie, że najgorsze są choroby umysłowe. Tak, raz podczas sesji MG "przegonił" po zakładzie zamkniętym dla psychicznie chorych calutką drużynę. Przy czym należy zauważyć, że drużyna była w rozproszeniu. Na szczeście wszystko dobrze się skończyło :) ale to jedna z lepszych sesji na których byłem. MG obdarował nas mnustwem wspaniałych i malowniczych opisów miejsc, w których znaleźliśmy się. Jeśli ktoś grał w przygodówkę "Sanitarium" to chyba wie o czym mówię. :)
 
Jierdan
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 655
Rejestracja: czw lis 16, 2006 12:25 am

ndz wrz 14, 2003 5:34 pm

Pamiêtam jak gra³em na obozie z ³ebkiem, któy zna³ podrêczniki b.dobrze i co chwilê poprawia³ MG. Ten siê w koñcu wkurzy³ i nam zafundowa³ atrakcjê: ka¿demu po chorobie. Jeden dosta³ tr±d, drugi zmar³ na gru¼licê, inny mia³ chorobê weneryczn± i trza mu by³o amputowaæ, a ostatni mia³ raka :) Prze¿yli kastrat i trêdowaty :) Jako¶ nikt nie chcia³ z nimi rozmawiaæ. W koñcu trêdowaty sprzeda³ kastrata ³owcom niewolników, a jego samego zes³ali na jakie¶ zadupie, gdzie przetrzymywanie byli ludzie chorzy :) Wiêcej nie grali¶my :wink:
 
Korgan
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 139
Rejestracja: ndz sie 24, 2003 12:23 pm

ndz wrz 14, 2003 10:23 pm

Pamiętam jak szliśmy swoją drużyną przez śnieżną pustynię. Wszyscy musieliśmy co chwila rzucać na wytrwałość a gdy doszliśmy każdy miał grypę zapalenie płuc lub oskrzeli. Przy tym odpowiednie minusy żeby nie było za łatwo :evil:
 
Picasso11
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 56
Rejestracja: pn sie 04, 2003 7:00 pm

pn wrz 15, 2003 2:04 pm

Piêkne choroby mi tu zaprezentowali¶cie. Zgadzam siê z pomys³em z Vern i powiadam wam i¿ choroby psychiczne te¿ tu mo¿na wpisywaæ. Oraz proszê aby¶cie wpisywali trochê bardziej rodzaje chorób i wszystkie konsekwencje przez nie spowodowane. A nie tylko przyk³ady kiedy je dostaliscie (wszyscy chorzy umys³owo..). Dobrze ale ¿eby nie by³o ze sobie nabijam notki napisze jak±¶ chorobe. Wzorowana na warhammerze. <br />Nazwa- Niechêæ zwierz±t <br />Opis- Choroba ma trzy stadia rozwoju w pierwszym zwierzêta s± niespokojne kiedy s± blisko osoby chorej. W drugim zwierzêta uciekaj± od osoby chorej. A w trzecim zwierzêta atakuj± osobê chor±oraz dzieci boj± siê jej.
 
Vern
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 750
Rejestracja: śr lip 05, 2006 12:18 pm

pn wrz 15, 2003 2:45 pm

Wedle życzenia :) <br /> <br />
Schizofrenia, choroba Bleulera, (dawna nazwa otępienie wczesne), grupa psychoz opisana przez szwajcarskiego psychiatrę E. Bleulera (1857-1939), najczęściej występująca choroba psychiczna spotykana u 1% populacji. <br /> <br />Etiologia nie znana, przyjmuje się uwarunkowania genetyczne. Podkreśla się także rolę takich czynników, jak organiczne uszkodzenie mózgu lub zakażenie wirusowe. Przypisuje się również znaczenie strukturze rodziny, warunkom wychowawczym, czynnikom środowiskowym. <br /> <br />Część psychiatrów uważa schizofrenię za reakcję na zbyt trudne warunki życiowe, zwłaszcza konflikty emocjonalne. Schizofrenia występuje zwykle w okresie pokwitania lub w kilka lat później. Osiowymi objawami schizofrenii (tzn. objawami wspólnymi różnych postaci choroby) są: autyzm, rozszczepienie osobowości, ambiwalencja. Występowanie stępienia uczuciowego oraz defektu psychicznego, jako podstawowych objawów, jest coraz częściej negowane (były często wynikiem niewłaściwego leczenia i choroby szpitalnej). Z innych objawów wymienić należy m.in.: urojenia, zwłaszcza prześladowcze, rzadziej wielkościowe i posłannicze, omamy i iluzje, lęk, natłok myśli. Wyróżnia się 4 podstawowe typy schizofrenii: <br /> <br />1) schizofrenia prosta charakteryzująca się wolnym, mało uchwytnym przebiegiem, bez wyraźniejszych objawów urojeń. Chory stopniowo zrywa związki z otoczeniem, przestaje dbać o wygląd zewnętrzny, zaniedbuje się w pracy i nauce, traci inicjatywę i zainteresowania. Najnowsze badania wskazują, iż postać ta jest o wiele rzadsza, niż przyjmowano do tej pory. <br /> <br />2) schizofrenia hebefreniczna występująca najwcześniej ze wszystkich postaci schizofrenii, zwykle w wieku pokwitania, chory jest w podwyższonym nastroju, zachowuje się dziwacznie, bezceremonialnie. Forma bardzo rzadka. <br /> <br />3) schizofrenia katatoniczna, zwykle rozpoczynająca się ostro z zaburzeniami ruchowymi. W postaci hipokinetycznej chory jest zahamowany, wykazuje objawy negatywizmu, nie przyjmuje pokarmów, czasem występują objawy tzw. giętkości woskowatej. W postaci hiperkinetycznej chory jest podniecony, pobudzony psychoruchowo, czasem agresywny. Forma rzadka, zazwyczaj o lepszym rokowaniu niż inne postacie schizofrenii. <br /> <br />4) schizofrenia paranoidalna, urojeniowa, występująca najpóźniej, ok. 30. roku życia, najczęściej spotykana. Wśród objawów na pierwszy plan wysuwają się urojenia, zwykle nieusystematyzowane, czasem jednak przybierające formę całych systemów urojeniowych. <br /> <br />Niekiedy występują również omamy i iluzje, rozkojarzenie i ambiwalencja. Z innych form wyróżnić należy schizofrenię pseudonerwicową, w której przez dłuższy czas widoczne są objawy nerwicowe, oraz schizofrenię o przebiegu okresowym, zwaną też psychozą schizoafektywną (przeważnie daje lepsze rokowania niż inne postacie schizofrenii). <br /> <br />Mniej więcej u 1/3 chorych następuje całkowita remisja, u połowy - znaczna poprawa umożliwiająca podjęcie nauki lub pracy. U pozostałych stwierdza się przebieg chroniczny, powodujący inwalidztwo. Zdarzają się również postacie schizofrenii, w których występują zmiany pozytywne, ujawnienie się talentów, np. plastycznych, postaw altruistycznych. Leczenie objawowe. Głównymi metodami są: farmakoterapia, zwłaszcza lekami psychotropowymi, oraz socjo- i psychoterapia. Wprowadza się różne metody rehabilitacji, terapię pracą. Najlepsze wyniki dają metody kompleksowe, obejmujące: farmakoterapię, terapię rodzinną, socjoterapię oraz psychoterapię indywidualną i grupową.
<br />Opis zaczerpnięty z encyklopedii internetowej "Wiem" <br /> <br />Może nie taki dokładnie ale dość podobny opis choroby znależliśmy (ja + złodziej) w owym wariatkowie, gdy udało nam się włamać do gabinetu doktorka(głównego złego zarządcy szpitalem). Było tam jeszcze wiele papierzysków ale własnie to utkwiło mi w głowie.
 
Esmajl
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 52
Rejestracja: sob cze 07, 2003 8:19 pm

pn wrz 15, 2003 5:07 pm

O chrób jest naprawde du¿o. Od standardowych (dzisiejsze czasy [nie wszystkie rzecz jasna]) a¿ po wymy¶lone przez MG. <br /> <br />Nie raz gracz probuje wody z fontanny czy te¿ napotkanej ro¶liny czy owocu (wprowadzam system glodu w grze). Czasem jedzenie w karczmie podane przez pó³orka potrafi zwaliæ z nóg najtwardszego :razz:
 
vanamet
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 9
Rejestracja: śr maja 07, 2003 8:18 pm

pn wrz 15, 2003 5:10 pm

Jak raz gra³em z kuplami w WFRP to jeden dosta³ zawa³u serca, drugi kurz± ¶lepotê, trzeci chyba AIDSa, a ja cholere
 
Esmajl
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 52
Rejestracja: sob cze 07, 2003 8:19 pm

pn wrz 15, 2003 5:17 pm

AIDS ? <br /> <br />Ciekawe, wtapiaæ tak± chorobe w ¶wiat Fantasy.
 
vanamet
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 9
Rejestracja: śr maja 07, 2003 8:18 pm

pn wrz 15, 2003 5:25 pm

Znaczy siê, nasi BG nie wiedzieli, ¿e to jest AIDS, ale MG sie wygada³, ¿e to jest AIDS, ale i tak tego nie uleczyli¶my :)
 
Esmajl
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 52
Rejestracja: sob cze 07, 2003 8:19 pm

pn wrz 15, 2003 5:29 pm

Widze, i¿ mieszkasz w Krakowie. Chêtnie poznam Mistrza Gry, który wprowadza do warm³otka choroby typu AIDS :) . Sesje musz± wygl±daæ jak ¶wiat Monty Python'a. A nastêpna bêdzie d¿uma :razz: .
 
Picasso11
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 56
Rejestracja: pn sie 04, 2003 7:00 pm

pn wrz 15, 2003 6:40 pm

Witam szlachetnych panów z Krakowa pochodz±cych jakom sam w Krakowie mieszkam. <br />PS.Zamiast wymy¶laæ chorób do wórfarmera mo¿na sobie zerkn±æ do rozdzia³ów o chorobach. Przecie¿ ich tam jest tak du¿o jak np. choroby psychiczne, choroby zawodowe i te wszystkie inne choroby. <br />Aha tak przy okazji nowa choroba wymyslona tym razem przeze mnie. W pierwowzorze by³a przeznaczona do Warhammera <br />Spaczeniowa zaraza <br /> Choroba zamieniaj±ca cia³o chorego w zupe³nie co innego. MG wybiera!!! <br /> <br />1 miesi±c <br />Zmiana skóry w miejscu powstania choroby (³uska, futro itd.) <br /> <br />2 miesi±c <br />Zmiana ca³ej skóry <br /> <br />3 miesi±c <br />Zmiana r±k <br /> <br />4 miesi±c <br />Zmiana nóg <br /> <br />5 miesi±c <br />Zmiana g³owy (bez twarzy) <br /> <br />6 miesi±c <br />Zmiana twarzy oraz dodatkowe szczegó³y <br /> <br />Chorob± t± mo¿na siê zaraziæ gdy ugryzie ciê jakies pomutowane szkaradztwo <br />Ocence czy wam sie podoba oraz prosze nastepnym razem nie brac calosci tak doslownie jak Vern.
 
Vern
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 750
Rejestracja: śr lip 05, 2006 12:18 pm

pn wrz 15, 2003 6:49 pm

Przepraszam, ale ja nie wziąłem tego dosłownie. Pytałeś jakie choroby pojawiły się u was na sesji to ja odpowiedziałem. Jak Helma kocham, mistrz gry zaserwował nam schizofremie i to w najczystrzym wydaniu. Co gorsza to był sobowtórniak schizofremik, ale to juz zupełnie inna historia.
 
eric
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 39
Rejestracja: czw lip 10, 2003 12:32 am

pn wrz 15, 2003 10:29 pm

Z tego co ja pamietam to niewiele chorob nam sie trafi, a w sumie przyda³y by sie bo to takie ma³e urozmaicenie. A tak pozatym to oprocz postêpój±cej g³uchoty na pandemonium i bardzo czêstego kaca to z chorób nic :razz:
 
Picasso11
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 56
Rejestracja: pn sie 04, 2003 7:00 pm

śr wrz 17, 2003 2:16 pm

Ludzie mogliby¶cie powymy¶laæ pare w³asnych chorób albo pozpisywac z innych systemów! Ja np. umieszczê tu chorobê z WFRP. Powiedzcie czy to tak trudno cos wymysliæ lub zpisaæ? <br />Wiêc jak ju¿ mówi³em umieszczam chorobê. Jest to Depresja! Zmieniona na dnd (A jak?!) wiec moze wam sie nie podobac. <br />Depresja-G³êboki pesymizm. Osoba, która popad³a w depresjê nie widzi w ¿yciu ¿adnych dobrych stron, nie dostrzega ¿adnych warto¶ci ani nadzieji. Wszystkie próby rozbudzenia w niej rado¶ci s± z góry skazane na niepowodzenie. Jej punkty charyzmy redukuj± siê do po³owy.
 
Vern
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 750
Rejestracja: śr lip 05, 2006 12:18 pm

śr wrz 17, 2003 2:31 pm

Nie chcę nic mówić ale to wcale nie jest zmodyfikowana depresja, tylko ta zwyczajna. No, jedyne czym się różnią to tym, że charyzma spada o połowe. Ale to nic nowego, ot logiczne następstwo. <br /> <br />Ciekawą chorobą (psychiczną) może być to co zaserwowano nam w BG2 w Czarowięzach. Dla przykładu - kobieta, która widzi wszystkie plany naraz oraz stworzenia, które tam przebywają. Nie może spać, właściwie juz nic nie może. Totalne pomieszanie zmysłów.
 
Halgir Rumunem Zwany
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 475
Rejestracja: pt cze 13, 2003 10:03 am

śr wrz 17, 2003 3:14 pm

Przyklad z zycia wziety: <br />Bardzo czesto osoby wyjezdzajace i pozostajace dlugo w obcej kulturze dostaja hopla na punkcie czystosci - u mnie objawialo sie to poprzez 10 krotne mycie rak przed i po kazdym posilku etc.... <br />Ze wzgledu na czeste podroze druzyny wydaje sie to jak najbardziej do zastosowania podczas sesji :evil:
 
tsar__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 61
Rejestracja: pt lip 25, 2003 11:46 pm

śr wrz 17, 2003 3:51 pm

Jezeli nigdy nie uzywalo sie w grze chorob, wtedy nalezy uwazac ze skokiem na zbyt gleboka wode. Nie zawsze jest taka potrzeba ale warto czasami zwracac uwage graczom ze oprocz pol metra stali pod zebrem imaja sie ich takze inne przypadlosci. <br /> <br />Najlagodniejszym i najlepszym sposobem na ukaranie zbytniej brawury i bezmyslnosci, w temacie dbania o siebie jest katar. Jak dziala kazdy wie, a ile zabawy bedzie w momencie kiedy gracz bedzie musial gdzies sie niepostrzezenie podkrasc ?:) Poza tym ciezko zastraszyc kogos kiedy z nosa nam cieknie a oczy lzawia. Przypadlosc niegrozna a ile mozliwosci ? Troche powazniejsze konsekwencje maja grypy, zapalenia oskrzeli czy pluc. <br /> <br />Niezwykle wazne w swiatach fantasy sa wszelkiego rodzaju zakazenia ran. Kazdy wie ze takie swiaty higiena nie grzeszyly a nasi bohaterowie juz z cala pewnoscia nie. Takie zakazenie to nie byle co, oprocz opuchlizny, bolu i goraczki moze dojsc do zakzenia krwi i smierci. Ogolnie nieciekawa przypadlosc. <br /> <br />Nieco inna odmiana sa wszelkiego typu trupie zgnilizny, w koncu nasi bohaterowie uwielbiaja sie wloczyc po wszelkiego rodzaju cmentarzyskach i kryptach. <br /> <br />Mozna oczywiscie wymyslic miliony innych chorob z epidemiami wlacznie, ale to wystarczy zajrzec do podrecznika medycyny. W swiatach fantasy istnieja jednak rzeczy tak przerazajace jak magiczne choroby i choroby wywolane przeklenstwem. Nic nie stoi na przeszkodzie aby pod chorobe podciagnac stadia zmiany w licza, kiedy gracz jest nieswiadomy co sie z nim dzieje i nie pragnie tego mrocznego daru. <br /> <br />Na koniec, czy pamietacie postac Raistlina z Kronik Lancy ? Mag ktory powiecil swe zdrowie dla potegi magii, nieustannie na skraju wyczerpania, kaszlacy i plujacy krwia. Mniach smokowitosci ;P
 
Skie__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 435
Rejestracja: sob cze 14, 2003 1:37 pm

pt wrz 19, 2003 9:20 pm

Mam do was pytanie bardzo zwi±zane z chorobami - jak w waszych grach (w ¶wiatach fantasy) wygl±da przestrzeganie higieny? Wiecie zapewne jak to w klasycznym ¶redniowieczu europejskim (bo kultury wschodnie - zw³aszcza Japonia - to czystsza bajka) wygl±da³o zw³aszcza latem w miastach. <br /> <br />My za³o¿yli¶my, ¿e np. elfy s± ras± czyst±, krasnoludy jak ludzie. Ale generalnie mamy takie 'ug³adzone' ¶redniowiecze i pch³ami, wszami i reszt± paskudztwa raczej siê nie przejmujemy.
 
takisobieMG
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1169
Rejestracja: sob sie 17, 2002 8:01 pm

pt wrz 19, 2003 9:34 pm

Ja zalozylem tak: <br /> <br />- elfy to rasa czysta i higieniczna. Nie maja zielonego pojecia, ze brud przenosi zarazki, ale im sie nie podoba. <br />- Niziolki podobnie. <br />- Krasnoludy to perfekcjonisci. Sa twarde, czyms takim jak smrod sie nie przejmuja, ale tez lubia miec czysto dookola. Kanalizacje zainstaluja w swoich miastach chocby dlatego, ze cos takiego da sie wykonac... I badzcie pewni, ze bedzie to najlepsza kanalizacja w Planach. Posprzataja, chocby dlatego, ze im sie nudzi. I bedzie to najlepiej posprzatane miasto w Planach. <br />- A ludzie? Coz, przenikanie kulturowe... Glupio tak brudnym chodzic, jesli wszyscy wokol czysci... Moze w porownaniu z nami nie sa czysciochami, ale wszawica to raczej ekstremum, a nie norma.
 
Uata
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 163
Rejestracja: sob maja 31, 2003 2:26 am

pt wrz 19, 2003 9:43 pm

Ja uwielbiam stosowac wszelkiego rodzaju choroby w grze. I stosuje wszystko co jest mozliwe - przeziebienia, zakazenia, zapalenie pluc, anginy itd. Jak bym widzial sens to wprowadzilbym nawet AIDS. Oczywiscie zmienil bym nazwe tej choroby na cos bardziej pasującego. Zresztą większość chorób ma u mnie swoje własne nazwy. Oczywiscie choroby magiczne też sobie wyjątkowo cenie. <br />A jeżeli ktoś szuka jakiś ciekawych, nieistniejących chorób to polecam Aphalona albo MERP'a. Dokładnie nie pamiętam, a lenistwo nie pozwala mi na sprawdzenie w tej chwili :oops:
 
Vern
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 750
Rejestracja: śr lip 05, 2006 12:18 pm

pt wrz 19, 2003 9:45 pm

My wydaje się, że najlepszym przykładem będzie ów przytaczany po wielokroć "Wiedźmin". Kto czytał to wie, a ci co nie czytali to niech żałują. :) <br />W każdym razie chodzi o to, żeby potraktować sprawę logicznie. Slamsy=bieda+wszy+zarazki+choroby, a im toważystwo bogatsze tym ma w domach ładniej, tym czyściej. Również kasy inteligenckie są świadome utrzymywania czystości i częściej na nią zwracają uwagę niż inni, niewykształceni.
 
Duncan laird McLean
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 814
Rejestracja: czw wrz 04, 2003 9:26 am

pt wrz 19, 2003 9:46 pm

Nasz ¶wiat jest wzorowany na Europie XIV w. <br />Jednak poniewa¿ lezy na magicznym wschodzie Europy nawet ludzie s± o wiele bardziej czy¶ci niz na Zachodzie. W miastach istniej± ³a¼nie w typie bizntyjskim a na wsiach czêsto mo¿na spotkaæ banie. Kilku z cz³onków za³o¿ycieli naszej kampanii dlugo przebywa³o na Wschodzie wiêc w swoich zamkach rownie¿ pobudowali ³a¼nie, kanalizacjê i inne urz±dzenia higieniczne daj±c przyk³ad pozosta³ym. Elfy s± bardzo czyste aczkolwiek czêsciej korzystaj± z rzek i jezior niz ³a¼ni. O czysto¶æ dbaj± te¿ krasnoludy ktore s± dobrymi in¿ynierami wiec przewa¿nie oni buduj± sieci wodoci±gowe i kanalizacyjne oraz nizio³ki, natomiast pó³-orki maj± obowi±zek korzystania z ³a¿ni raz w tygodniu z czego wiêkszo¶æ z nich nie jest zadowolona.
 
Ad'Ghe'Rheia
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 144
Rejestracja: śr sie 27, 2003 11:32 pm

pt wrz 19, 2003 9:49 pm

Skie, itd: temat o higienie ju¿ by³. <br />Co do chorób: najczê¶ciej u¿ywam chorób jako pewnych sposobów prowadzenia gry (np musz± znale¼æ lekarsto gracze) albo jako negatywne efekty u¿ywek b±d¼ artefaktów. Taka choroba mo¿e, poza "wyssaniem" pewnych cech (tymczasowo: con, dex, cha), np rozpraszaæ spellcastera (nie wszystkie zaklêcia mu siê udaj±), nie pozwoliæ siê skoncetrowaæ, przez co woj mia³by ujemne modyfikatory w walce itd.
 
Vern
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 750
Rejestracja: śr lip 05, 2006 12:18 pm

pt wrz 19, 2003 9:57 pm

Skoro wracamy do chorób to proponuję rzucić okiem na straszliwą dolegliwość od wieków trapiącą wszystkie społeczeństwa oraz rasy na całym świecie. Mam na myśli LENISTWO! <br />Jednak ta wersja może byc modyfikowana magicznie, może nawet podchodzić pod klątwy. Osobie, która znajduje się aktualnie pod działaniem tej straszliwej choroby kompletnie nic się nie chce i na niczym jej nie zależy. Czy to zarówno przyjacielew nagłej potrzebie czy też inne niesamowicie ciekawe zjawiska nie są w stanie zająć takiej osoby. <br />Można też zastosować jakies ujemne modyfikatory do siły, kondycji, inteligencji, mądrości, charyzmy i zręczności :)
 
Ad'Ghe'Rheia
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 144
Rejestracja: śr sie 27, 2003 11:32 pm

pt wrz 19, 2003 10:07 pm

<!--QuoteBegin-Vern+-->
Vern pisze:
<!--QuoteEBegin-->Mo¿na te¿ zastosowaæ jakies ujemne modyfikatory do si³y, kondycji, inteligencji, m±dro¶ci, charyzmy i zrêczno¶ci :)
I wiêkszo¶ci skillów (:
 
Skie__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 435
Rejestracja: sob cze 14, 2003 1:37 pm

sob wrz 20, 2003 12:58 pm

Przegl±dam sobie ostatnio 'Neuroshimê'' - tam ka¿dy na co¶ choruje. Polecam, ca³kiem ciekawe rozwi±zania, ale wiêkszo¶æ raczej do ¶wiatów futurystycznych.
 
Vern
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 750
Rejestracja: śr lip 05, 2006 12:18 pm

sob wrz 20, 2003 8:02 pm

A dziwisz się że chorują? Przecież w śwoecie postapokaliptycznym i do tego na terenie polski dobrze być nie może :) <br />Napromieniowanie, pył radioaktywny, zmutowane tkanki, zmutowana żywność...nie dziwota że nikt nie jest zdrowy. <br />W świecie fantasy to raczej nie przejdzie. No chyba że jakiś mag wynalazłby super silny czar promieniowania, wtedy mógłbym dyskutować :)
 
Awatar użytkownika
Ryoga
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 598
Rejestracja: ndz maja 09, 2004 10:56 pm

sob wrz 20, 2003 9:17 pm

<!--QuoteBegin-Arioch+-->
Arioch pisze:
<!--QuoteEBegin-->Choroby w NS powodują, że system staje się niegrywalny. Chybiony pomysł (cóż, Mad Max nie chorował, bohater Fallouta też nie) - w każdym razie zasady nie powinny zmuszać graczy do tworzenia chorych postaci (zwróćcie uwagę, że na przykład w Nowym Jorku po pierwszych atakach biologicznych ocalała ludność uodporniła się).
<br />W Ns trzeba sporo poświęcić żeby nie chorować. Choroby są czymś niezwykłym w Rpg. Dają niesamowicie wiele temu doskonałemu systemowi. Są jednym z elementów świata piachu i rdzy, który uzupełniony resztą doskonałych patentów tworzy obraz najbardziej brutalnego i zniszczonego ze znanych mi światów Post - apokaliptycznych. <br />Jest to jeden z niewielu systemów, który od razu zrównuje postacie BG z resztą ludzkości, nie czyniąc z nich nad bohaterów tego świata, lecz jego normalnych członków, którzy często znajdują się w niezwykłych sytuacjach. Dlatego też nie godzę się z twierdzeniem o niegrywalności najlepszego polskiego Rpg z powodu tego że ośmiela się przyrównać BG do śmiertelników. .
 
Vern
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 750
Rejestracja: śr lip 05, 2006 12:18 pm

sob wrz 20, 2003 10:04 pm

O przepraszam! W Polsce jest grzie zrzucać bomby atomowe! <br />Choćby nasz cudowny poradziecki pałac kultury i nauki (specjalnie małymi :) ), upadające zakłady azotowe w Tarnowie - Mościcach Sa, zachód kraju pełny niemców :) , wschód kraju pełny ruskich :) :), wspaniałe tatry pełne górali i turystów [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] . <br />Zacofane rolnictwo, rozrastająca się plaga dresów i zubożenie społeczeństwa. Oj, jest gdzie zrzucać, jest. Zacząłbym od sejmu.

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości