Zrodzony z fantastyki

 • 1
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 
Devik Crazystar
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1158
Rejestracja: śr maja 26, 2004 2:23 am

sob paź 18, 2003 5:19 pm

Co do formy, wydaje mi się, że jest odpowiednia. Gdyby wszystkie tematy były wrzucone od razu, nie byłoby wiadomo, na czym się skupić, od czego zacząć i co robić. <br />A jeżeli o herb chodzi... co przez to rozumiesz? Taki znaczek firmowy jak mają np. Forgotteny? Bo chyba nie jakąś flagę czy sztandar dla całego kontynentu....
 
Raw__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 205
Rejestracja: pn cze 30, 2003 10:25 pm

pt lis 14, 2003 6:50 pm

Zainspirowany notk± Halgira z tematu http://dnd.pl/viewtopic.php?t=3782 proponujê, by umie¶ciæ w ¶wiecie forumowym takze takie niewielkie pañstwo rzadzone przez mnichów. Mo¿e wydawaæ sie, ¿e niezabardzo ono pasuje, lecz dla egzotyki i odmienno¶ci od ca³ego ¶wiata warta³o by je wprowadziæ. Co¶ na wzór halruaa w FR. Gdzie¶ w niedostepnym rejonie (mo¿e po³udnie), ma³o znane pañstewko, przez niektórych (g³ównie mieszkañców pó³nocy) uwa¿ane za legendê, bajkê. Tak naprawdê powsta³o w skutek przybycia z innego planu do¶æ do¶wiadczonych mnichów, uchod¼ców ¶ciganych przez potê¿ne cu¶ (jaka¶ frakcja, inna rasa itp.) Mog± byæ oni nawet w pewnym stopniu githzerai (i uciekaæ przed githyanki, ³upie¿cami czy wspó³bracmi, pragn±cymi ich zg³adziæ za zdradê). Pomogli oni pokonaæ mieszkañcom jakie¶ niebezpieczeñstwa, które od dawna nêka³y tamtejsze rejony i uniemo¿liwia³y rozwój cywilizacji. Potem wiêkszo¶æ z nich dalej ruszy³a w droge, lecz czê¶æ zosta³a i wspomog³a ludzi w organizacji pañstwa. Dzia³o siê to oczywi¶cie pareset lat temu. Teraz rz±dzacy tym pañstwem przywódca (mo¿e nawet jeden z tych, co przybyli wtedy, znaj±cy w ograniczonym stopniu psionikê, mnich, epik) izoluje kraj od zrewn±trz, pozwalaj±c na spokojny rozwój bez anga¿owania siê w politykê z s±siadami postanowi³ na skutek przyczyn niezale¿nych otworzyæ siê nieco znaczniej na ¶wiat. W pañstwie tym 2/3 obywateli ma choæ kilka poziomów mnicha, oraz czasem natrafi± siê psionicy (jest byæ moze specjalna "szko³a", zajmuj±ca siê tym). <br /> <br />Co Wy na to? Je¶li siê spodoba, mo¿a by rozwin±æ...
 
Awatar użytkownika
Antara
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1264
Rejestracja: ndz cze 29, 2003 7:01 pm

sob lis 15, 2003 7:49 am

Na Północnym Kontynencie praktycznie nie ma na to miejsca (choć pojedyńcze zakony w Cesarstwie Whodzącego Słońca czy w górach czerwonych panujące nad pobliskim terenem się zdarzają). Myślę, że miejsce na takie państwewko byłoby na nieznanym południowym kontyncie.
 
Awatar użytkownika
Antara
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1264
Rejestracja: ndz cze 29, 2003 7:01 pm

ndz lis 16, 2003 3:36 pm

Potrzebuje osoby dobrze znającej się na mechanice 3.0 do sprawdzania wszelkiego rodzaju rozpisek. Nie chciałbym wszystkich wysyłać do Darklorda (który jeszcze nigdy nie odmówił sprawdzenia). Zgłoszenia na PW.
 
Thomas Percy
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2969
Rejestracja: śr lip 03, 2002 11:50 am

ndz gru 21, 2003 10:09 pm

Ja nie na temat, ale mam kilka podpowiedzi z doświadczenia wynikłych dla twórców forumowego świata. Może się przydadzą: <br /><!--QuoteBegin-Antara+-->
Antara pisze:
<!--QuoteEBegin-->Mianem Dolina Vivec określa się nie tylko samą okolice rzeki Vivec z jej licznymi dorzeczami ale też teren tak zwanego: Triurbana, czyli Trójki lub Trójkąta Miejskiego. Oficjalne granice Doliny ciągną się więc brzegiem rzeki Lepiz, zachodnimi stokami Gór Czerwonych i znów brzegiem rzeki Lor.
<br />?aden opis nie zastąpi mapy. <br /><!--QuoteBegin-Antara+-->
Antara pisze:
<!--QuoteEBegin-->Zajmuje obszar ponad xxx mil imperialnych.
<br />Z tego co zauważyłem, gracze i tak przeliczają wszelkie wymyślone nazwy miesięcy, dni, odległości itp. na te sobie znane, więc lepiej od razu użyć miar i wag zrozumiałych. <br /> <br /><!--QuoteBegin-Antara+-->
Antara pisze:
<!--QuoteEBegin-->W lasach zbiera się przeróżne gatunki grzybów, jagód, borówek oraz dziki miód. Teraz można idąc drogą przez wiele mil nie widzieć nic innego niż bezkresnych pól pszenicy, pomidorów czy szczególnie popularnej kapusty i kabaczku.
<br />Dane gospodarcze można zestawić w postaci tabeli.
 
Pedro Alvarez
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 753
Rejestracja: pn gru 16, 2002 6:19 pm

ndz gru 21, 2003 10:59 pm

<!--QuoteBegin-Thomas Percy+-->
Thomas Percy pisze:
<!--QuoteEBegin-->?aden opis nie zast±pi mapy. <br />
<br /> <br />Pozwole sobie odpowiedzieæ na ten punkt. W w±tku o geografii Antara da³ namiary na w³asn± mape, z której mo¿na korzystaæ. Jest jednak ona map± do¶æ ogóln± i, prawde powiedziawszy, niedokoñczon±. Mapa z prawdziwego zdarzenia (za któr± ja jestem odpowiedzialny) z dnia na dzieñ wygl±da lepiej i do wigilii powinenem siê z ni± uwin±æ. Thomasie jak siê nie ma, co siê lubi to siê lubi co siê ma wiêc na d¼i¶ dzieñ opisy musz± wystarczyæ.
 • 1
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości