Zrodzony z fantastyki

 
Kiaryn'Veil Duskryn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2940
Rejestracja: wt lip 01, 2003 11:17 am

ndz lis 16, 2003 5:01 pm

Powiem jedno - w takich ¶wiatach, jak FR (a o nim przede wszystkim tu po¶rednio mowa w kontek¶cie drowów, Drizzta itp.) paladyni maj± swych bogów-patronów, których wiarê szerz± i propaguj±. W szerzeniu wiary niemal niezbêdnym atutem jest ZAUFANIE. A tego drow tak ³atwo nie pozyska...
 
Peruk
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 250
Rejestracja: wt lip 29, 2003 11:26 pm

ndz lis 16, 2003 5:55 pm

<!--QuoteBegin-Dark Elf from Underdark+-->
Dark Elf from Underdark pisze:
<!--QuoteEBegin-->[ <br />Opanowanie jest akurat mocn± stron± paladyna(przynajmniej tego stereotypowego)
<br /> <br />Nie jest za to mocn± stron± wiêkszo¶ci drowów. I tu widzia³bym tu kolejny problem. <br />NIe jestem przekonany czy Drow ze swoj± z³ozon±, nieco pokrêcon± psychik± poprostu chcia³by zostaæ paladynem. Nie s± to istoty z natury oddaj±ce siê ca³ym sercem jednej sprawie. <br /> <br />Pozdrawiam <br />Peruk
 
Dark Elf from Underdark
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 51
Rejestracja: czw lis 13, 2003 5:42 pm

ndz lis 16, 2003 6:00 pm

Móg³bym powiedzieæ, ¿e na przyk³ad drow ten zosta³ wychowany na powierzchni, z dala od przekonañ i tzw. "tradycji" swojego ludu, ty za¶ móg³by¶ odpowiedzieæ, ¿e to jest jak najbardziej nieprawdopodobne i mogliby¶my siê tak sprzeczaæ przez d³u¿szy czas. <br />Jak dobrze zatem, ¿e o tym nie napisa³em :wink:.
 
Dark Dar
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 270
Rejestracja: sob lip 26, 2003 5:08 pm

ndz lis 16, 2003 6:54 pm

ja raz gralem paladynem orkiem - bylo to nie lada wyzwanie, nie raz i nie dwa mialem duze problemy z odegraniem jego. Najgorzej bylo jak przychodzilem (a raczej przyjezdzalem) do jakiejs wioski i musialem wszystkich przekonywac, ze jestem paladynem [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] i kilka razy musialem uciekac, aby nie stanac do walki z wiesniakami, co by bylo niezgodne z moimi zasadami :mad: , mimo to byla to jedna z najciekawszych moich postaci
 
Jierdan
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 655
Rejestracja: czw lis 16, 2006 12:25 am

ndz lis 16, 2003 6:58 pm

Je¶li siê uprzeæ, przedstawiciela ka¿dej niemal rasy mo¿na wrobiæ w bycie paladynem. W sumie, bez tego "niemal" :wink: Zale¿y (jak zawsze) od DM. Mimo to, IMAO :), paladynem nie mog³yby byæ gnomy, nizio³ki, krasnoludy, elfy, orkowie, etc. Czyli w zasadzie, z tych powszechnych ras, tylko ludzie i pó³elfy (ale je ciê¿ko nazwaæ ras±, to raczej hybryda). Oczywi¶cie, dopuszczam wyj±tki, ale tylko je¶li mo¿na jako¶ to wyt³umaczyæ, a nie na zasadzie, ¿e gracz chce prowadziæ paladyna i wybiera krasnoluda dla wysokiej Con (m.in. bonus HP) - to tylko przyk³ad, wiêc nie piszcie, ¿e brodacze maj± -2 do Cha :) <br />Co do drowów, to z ich wypaczon±, pokrêcon± psych±... Zdecydowanie nie jest to dobry materia³ na paladyna.
 
Raw__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 205
Rejestracja: pn cze 30, 2003 10:25 pm

ndz lis 16, 2003 8:10 pm

Ale nieub³aganie ciekawy i wyj±tkowo fascynuj±cy. Jest to przede wszystkim okazja do niebanalnej historii i co za tym idzie oryginalnej postaci. No i wy³amania siê poza stereotyp paladyna, szansa do w³asnej, bardzo ciekawej, interpretacji szerzenia dobra i ogólnie "paladyñstwa". Drow, ze swoj± z³ozon±, nieco pokrêcon± psychik±, nie powinien byæ w ogóle neutralny, a nie dobry. Ale tylko typowy drow. Ten za¶ by³by niebagatelny, jedyny, wyj±tkowy. <br /> <br />Powiem szczerze, ¿e mi siê ten pomys³ niezmiernie spodoba³ i byæ moze nim zagram w przysz³o¶ci. Nie dopuszczalne jest tylko, jak pisa³ Peruk, potraktowanie historii postaci po macoszemu i granie czym¶ takim jedynie dla mechaniki. Bo tutaj to ona w³asnie nada tej postaci niepowta¿alny charakter. Poza tym to kolejna szansa unikniecia stereotypu: dobry drow=drizzt...
 
Peruk
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 250
Rejestracja: wt lip 29, 2003 11:26 pm

ndz lis 16, 2003 8:34 pm

<!--QuoteBegin-Dark Elf from Underdark+-->
Dark Elf from Underdark pisze:
<!--QuoteEBegin-->Móg³bym powiedzieæ, ¿e na przyk³ad drow ten zosta³ wychowany na powierzchni, z dala od przekonañ i tzw. "tradycji" swojego ludu, ty za¶ móg³by¶ odpowiedzieæ, ¿e to jest jak najbardziej nieprawdopodobne i mogliby¶my siê tak sprzeczaæ przez d³u¿szy czas. <br />Jak dobrze zatem, ¿e o tym nie napisa³em :wink:.
<br /> <br />Nie chodzi o to co jest nieprawdopodobne (bo takie historie dlapostaci która, b±d¼ co b±d¼ jest materia³em na bohatera jest jak najbardziej na miejscu) tylko o to czy nie jest to naci±gane. <br />Je¿eli kto¶ ma POMYS? na granie drowowym paladynem to oczywi¶cie mo¿e to byæ ¶wietny materia³ na ciekaw± postaæ. <br /> <br />Chodzi mi tylko o to by u pod³o¿a postaci le¿a³ w³a¶nie ten ciekawy pomys³ a nie fakt ze drow ma kupê bonusów i wrodzonych mocy. <br /> <br />Widzia³em mo¿e poprostu zbyt du¿o postaci których historia by³a cienk± przykrywk± dla +2 do dexa :wink: . Jakos wiele z nich to by³y w³a¶nie drowy (kap³ani, bardowie, z³odzieje i ca³e towarzystwo unikalnie dobre lub neutralne. Kiedys w jednej dru¿ynie u mnie zg³osi³o siê dwóch chêtnych do gry dobrymi Drowami). MO¿e poprostu jestem uczulony na adamantyt? :mrgreen: <br /> <br />Pozdrawiam <br />Peruk
 
Jierdan
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 655
Rejestracja: czw lis 16, 2006 12:25 am

ndz lis 16, 2003 8:39 pm

Drowy, jak wszystkie elfy raczej stawiaj± na indywidualizm i niezale¿no¶æ. Najlepszym przyk³adem mo¿e byæ w³a¶nie Drizzt Do'Urden. Najbardziej znany mroczny elf w Krainach, wyborny szermierz, postaæ heroiczna, z pewno¶ci± o dobrym charakterze. Bardziej warto¶ciowego przedstawiciela tej rasy raczej spotkaæ siê nie da. Nie ulega w±tpliwo¶ci, ¿e jest on postaci± bohatersk±, ba, nawet kryszta³ow± pod pewnymi wzglêdami. Ale paladynem siê nie da go nazwaæ. I nawet to, ¿e to DM kreuje ¶wiat, nie zmienia faktu, ¿e z Drizzta taki paladyn, jak z koziej d... tr±ba. Nawet najlepszy DM tego nie zmieni. Po prostu postaæ Drizzta nijak siê ma do paladyna.

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości