Zrodzony z fantastyki

 
Devik Crazystar
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1158
Rejestracja: śr maja 26, 2004 2:23 am

pn cze 16, 2003 5:58 pm

Ja to cytowałem i napisałem, skąd pochodzi cytat, z Przewodnika Mistrza Podziemii (edycja polska) strona 242. Jeżeli ktoś ma wersję angielską to jest to Rozdział 8, Tworzenie magicznych przedmiotów, Specjalne Surowce. Jest tam opisany adamantyt, mithril i zmierzchodrzew, może to pomoże zlokalizować fragment. I prosilbym posiadaczy wersji angielksiej o cytat z owej, dla rozwiania wszelkich wątpliwości.
 
Mateo__
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1909
Rejestracja: śr wrz 18, 2002 8:28 pm

pn cze 16, 2003 6:19 pm

Niestety nie mam w domu DMG (po¿yczy³em) ale s³u¿e odpowiednim cytatem z Magic of Faerun (dot. m.in mithrylu) str.177: <br /> <br />"Any item fashioned from one materials listed here is treated as a masterwork item, ..." <br /> <br />Oznacza to ¿e wszystkie przedmioty z mithrylu s± masterworkowe. Plus (PHB) poniewa¿ ka¿da masterworkowa broñ ma +1 do trafienia - to: Ka¿da broñ z mithrylu jest masterworkowa i ma +1 do trafienia.
 
Rend
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 3065
Rejestracja: sob paź 05, 2002 9:03 pm

pn cze 16, 2003 6:25 pm

<!--QuoteBegin-System Reference document+-->
System Reference document pisze:
<!--QuoteEBegin-->Most mithral armors are one category lighter than normal for purposes of movement and other limitations. Heavy armors are treated as medium, and medium armors are treated as light, but light armors are still treated as light. Spell failure chances for armors and shields made from mithral are decreased by 10%, maximum Dexterity bonus is increased by 2, and armor check penalties are decreased by 3. <br />Weapons or armors fashioned from mithral are treated as masterwork items with regard to creation times, but the masterwork quality does not affect the enhancement bonus of weapons or the armor check penalty of armor.
<br />Czyli mithril nie wpływa na umagicznienie broni, ani na żaden bonus do obrażeń.
 
Mateo__
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1909
Rejestracja: śr wrz 18, 2002 8:28 pm

pn cze 16, 2003 6:40 pm

Znowu b³±d t³umacza. Chodzi o to ¿e Mithril nie ma wp³ywu na bonusy wynikaj±ce z bycia mithrylowymi nie modyfikuj± "dalej" w³asno¶ci masterworkowych bronii/zbroi. Chodzi tu o unikniêcie syt. gdy kto¶ bêdzie twierdzi³ ¿e ma prawo do masterworkowego miecza z mithrylu który bêdzie mu dawa³ +1 z racji bycia MW oraz +1 z racji bycie mithrylowym (czyli de facto w celu unikniêcia podwójnej "masterworkowato¶ci"). Najlepiej widaæ to w przypadku zbroii gdzie: <br /> <br />MW redukuje check penalty o 1 <br />Mithryl redukuje check penalty o 3 <br /> <br />Mithrylowa zbroja jest masterworkowa, ale mithryl KONSUMUJE bonus z "bycia masterwork", i nie daje +4 do check penalty ... co oznacza ¿e (po ang.): <br /> <br />Mithryl quality does affect enchancement bonus, the masterwork quality does not affect the enhancement bonus of weapons or the armor check penalty of armor. <br /> <br /> <br />Bronie wykonane z mithrylu maj± +1 do trafienia (enchancement bonus) z powodu doskona³ego wykonania i u¿ytego materia³u (s± traktowane jak masterworkowe). <br /> <br />Krótko mówi±c nie ma czego¶ takiego jak masterworkowa broñ z mithrylu i niemasterworkowa broñ z mithrylu. Wszystkie bronie z mithrylu s± traktowane jak masterworkowe i maj± odpowiednie do tego bonusy, ale nie s± masterworkowe w rozumieniu mechaniki (tzn dro¿sze o 300gp i dodaj±ce jeszcze +1 do trafienia)
 
Awatar użytkownika
Suldarr'essalar
Arcypsion
Arcypsion
Posty: 13173
Rejestracja: sob maja 28, 2005 9:27 pm

pn cze 16, 2003 9:31 pm

No, na pewno nie jest to enchantment bonus. Nie przesadzajmy. Natural enchantment daje ferroplasma (sorry, że podaje ten przykład za każdym razem, ale jest to jedyny materiał, który mam) <br /><!--QuoteBegin-Mateo+-->
Mateo pisze:
<!--QuoteEBegin-->Mithryl quality does affect enchancement bonus, the masterwork quality does not affect the enhancement bonus of weapons or the armor check penalty of armor.
??? CO jak co ale Enchantment bonus daje magia albo psonika
 
Mateo__
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1909
Rejestracja: śr wrz 18, 2002 8:28 pm

pn cze 16, 2003 10:55 pm

Enchancement nie enchantment. Proszê o uwa¿ne czytanie
 
Uimar
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 463
Rejestracja: pt sty 03, 2003 8:44 am

wt cze 17, 2003 12:06 am

<!--QuoteBegin-Mateo+-->
Mateo pisze:
<!--QuoteEBegin--> Bronie wykonane z mithrylu maj± +1 do trafienia (enchancement bonus) z powodu doskona³ego wykonania i u¿ytego materia³u (s± traktowane jak masterworkowe).
<br />Poproszê o konkretny cytat. <br />Z góry dziêkujê.
 
Mateo__
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1909
Rejestracja: śr wrz 18, 2002 8:28 pm

wt cze 17, 2003 10:06 am

Byl wyzej, prosze o czytanie notek
 
Uimar
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 463
Rejestracja: pt sty 03, 2003 8:44 am

wt cze 17, 2003 10:31 am

<!--QuoteBegin-Mateo+-->
Mateo pisze:
<!--QuoteEBegin-->Byl wyzej, prosze o czytanie notek
<br />Czytam notki. <br />Nie poda³e¶ ¿adnego cytatu, w którym by³oby napisane, ¿e mithril zapewnia +1 do trafienia, z racji tego, ¿e jest masterwork. <br />Ponawiam pro¶bê o odpowiedni cytat, gdzie bedzie to wyra¼nie okre¶lone. Gdzie w podrêcznikach znajduje siê cytat, którym siê pos³u¿y³e¶: <br /><!--QuoteBegin-mateo+-->
mateo pisze:
<!--QuoteEBegin-->Bronie wykonane z mithrylu maj± +1 do trafienia ...
 
Mateo__
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1909
Rejestracja: śr wrz 18, 2002 8:28 pm

wt cze 17, 2003 10:43 am

W PHB przy opisie masterwork weapons. Wygl±da to tak: <br /> <br />1.Ka¿da broñ masterwork zapewnia +1 do trafienia <br />2.Ka¿da broñ mithrylowa traktowana jest jak masterwork <br /> <br />1+2 = Ka¿da broñ mithrylowa zapewnia +1 do trafienia z racji bycia traktowan± jak masterwork. W tym wypadku jednak samo bycie masterwok (PHB)(t³um.) nie ma to wp³ywu na enchancement bonus danej broni czy zbroi.* <br /> <br />*zastrze¿enie maj±ce na celu wyja¶nienie kwestii broni wykonanych z mithrylu oraz masterworkowych <br /> <br /> <br />Przyk³ad: <br /> <br />Mithrylowa koszulka kolcza (koszt 1100gp) - daje -3 check penalty i +2 max.dex. Koszt tej koszulki pochodzi od: <br />- 100gp bazowa cena koszulki kolczej <br />- 1000gp komponent mithrylowy <br /> <br />Mithrylowa koszulka kolcza Masterwork (koszt 1250gp) daje -3 check penalty i +2 max.dex [materwork quality does not affect enchancement bonus]. Koszt: <br /> <br />- 100gp - cena bazowa <br />- 150gp - masterwork komponent <br />- 1000gp - komponent mithrylowy <br /> <br />Przyk³ad dwa: <br /> <br />Mithrylowy masterworkowy sztylet (koszt 802gp): +1 do trafienia z racji tego ¿e mithryl traktowany jest jako MW, ale nie ma dodatkowego +1 z racji bycia Masterworkowym mimo i¿ koszt odzwierciedla zarówno u¿ycie mithrylu jak i masterworka. (2+500+300). Sprawuje siê dok³adnie tak samo jak sztylet za 502gp (mithral dagger) z tym ¿e jest lepiej wykonany.
 
Uimar
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 463
Rejestracja: pt sty 03, 2003 8:44 am

wt cze 17, 2003 7:39 pm

Mateo, zgadzam siê z Tob±. Chocia¿ mia³em nadziejê, ¿e jest jaki¶ inny fragment, który mówi w sposób nie tak zawi³y na ten temat. Szkoda. <br /> <br />Ale masz tu zupe³n± racjê. Takie wnioski odno¶nie broni z mithrilu (mithralu) s± jak najbardziej prawid³owe. Autorzy trochê zamieszali w opisie.
 
Devik Crazystar
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1158
Rejestracja: śr maja 26, 2004 2:23 am

wt cze 17, 2003 7:41 pm

Mateo, wybacz, ale zaczynasz już się platać w zeznaniach. Trochę wyżej napisałeś: <br /><!--QuoteBegin-Mateo+-->
Mateo pisze:
<!--QuoteEBegin-->Krótko mówiąc nie ma czegoś takiego jak masterworkowa broń z mithrylu i niemasterworkowa broń z mithrylu. Wszystkie bronie z mithrylu są traktowane jak masterworkowe i mają odpowiednie do tego bonusy, ale nie są masterworkowe w rozumieniu mechaniki (tzn droższe o 300gp i dodające jeszcze +1 do trafienia) <br />
. A teraz poslugujesz się takim właśnie porównaniem :? <br /> <br />Jeżeli sztylet jest tylko mithrilowy, to nie ma premii do trafienia <br /><!--QuoteBegin-Mateo+-->
Mateo pisze:
<!--QuoteEBegin-->Mithryl quality does affect enchancement bonus, the masterwork quality does not affect the enhancement bonus of weapons or the armor check penalty of armor.
 
Uimar
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 463
Rejestracja: pt sty 03, 2003 8:44 am

wt cze 17, 2003 8:28 pm

Przed wyj¶ciem z pracy wszed³em sobie na forum Monte Cooka http://pub58.ezboard.com/fokayyourturnfrm1...icID=4604.topic i za³o¿y³em topik: MIthral. <br /> <br />Zada³em tam proste pytanie: Is every weapon fashioned from mithral treated as masterwork and has +1 bonus to hit ? (czy ka¿da broñ wykonana z mithrilu jest "mistrzowska" i posiada premiê +1 do trafienia ?) <br /> <br />Wywi±za³a siê krótka, lecz ciekawa dyskusja, a zdania by³y ró¿ne. Jednak zdanie Sean'a K. Reynoldsa trzeba uznaæ za bardzo wa¿ne, o ile nie decyduj±ce. Oto co napisa³: <br />-------------------------------------------------------------------------------- <br /> ... and I remember a conversation with Ed Stark about this, and we agreed that we didn't want to differentiate between "crappy mithral" and "masterwork mithral" weapons, nor did we want "crappy adamantine" and "master adamantine" weapons. So if you make or find a mithral or adamantine weapon, it's masterwork. <br />-- <br />Sean K Reynolds <br /> <br />w wolnym t³umaczeniu: <br />...pamiêtam rozmowê na ten temat z Edem Starkiem. Zgodzili¶my siê, ¿e nie chcemy rozró¿niaæ "kiepsko" wykonanych i "mistrzowsko" wykonanych broni z mithralu. To samo dotyczy broni z adamantu. Tak wiêc, je¶li znajdziesz, b±d¼ wykonasz broñ z mithralu b±d¼ adamantu, jest to broñ mistrzowskiej jako¶ci."
 
Awatar użytkownika
Suldarr'essalar
Arcypsion
Arcypsion
Posty: 13173
Rejestracja: sob maja 28, 2005 9:27 pm

śr cze 18, 2003 11:14 am

Ok. Ponawiam więc moje drugie pytanie: Czy gnom wojownik może używać bastarda jako melee weapon dwuręcznie, czy będzie musiał mieć do tego odpowiedni feat?
 
Rend
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 3065
Rejestracja: sob paź 05, 2002 9:03 pm

śr cze 18, 2003 1:54 pm

Gnom, tak czy inaczej musi używac Bastarda dwuręcznie. Ta broń jest Medium a gnom Small, więc jakby nie kombinować to musi być użycie dwuręczne. A bez featu ma jeszcze -4 do trafienia.
 
Mateo__
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1909
Rejestracja: śr wrz 18, 2002 8:28 pm

śr cze 18, 2003 2:10 pm

Gnom nie mo¿e u¿ywaæ inaczej bastarda jak tylko dwurêcznie i tylko maj±c exotic weapon proficency:bastard <br /> <br /> <br />Uimar - dziêki za za³o¿enie topicu na EZBoard, ja pamiêta³em ¿e kiedy¶ Sean.K.Reynolds mówi³ co¶ o tej rozmowie z E.Starkiem ale nie mia³em ju¿ URLa bo tam stare topice s± kasowane.
 
Awatar użytkownika
Suldarr'essalar
Arcypsion
Arcypsion
Posty: 13173
Rejestracja: sob maja 28, 2005 9:27 pm

czw cze 19, 2003 10:51 am

Dzięx Mateo. Problem był zastanawiający. Byłem tego samego zdania co ty, ale jeden z graczy zasiał służbowy niepokój we mnie, stąd pytanko. :mrgreen:
 
Darius__
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 906
Rejestracja: pn paź 21, 2002 8:24 pm

pn lis 17, 2003 10:16 pm

Bastard - 1d10, krytyk 19-20/x2. Identycznie 1h i 2h, tyle, ¿e: <br /> <br />a) 1h masz 1x premiê z Si³y, a 2h - 1,5x premiê z Si³y, <br /> <br />B) mo¿esz nim w³adaæ 2h, do machania nim 1h potrzebny jest atut Exotic Weapon Proficiency: Bastard Sword (innymi s³owy, 2h jest "martial", a 1h "exotic").
 
Dark Dar
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 270
Rejestracja: sob lip 26, 2003 5:08 pm

wt lis 18, 2003 5:55 pm

zastanawiam sie dlaczego Bladesinger nie moze uzywac poltoraka (nawet z exotickiem i powiedzmy dosyc duza sila), przecierz walka nim nie rozni sie az tak bardzo od walki dlugim mieczem (chodzi o walke 1h)? a napewno jest bardziej podobna do walki dlugim mieczem niz walka rapierem :roll:
 
Raw__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 205
Rejestracja: pn cze 30, 2003 10:25 pm

wt lis 18, 2003 11:03 pm

Mechanicznie rzeczywi¶cie tak jest, ale tylko, kiedy pominiemy genezê miecza pó³torarêcznego z historii i nastawimy siê jedynie na sam± mechanikê. Bowiem wedle wszelakich traktatów szermierczych walka pó³torakiem przypomina³a to, co obecnie spora czê¶æ graczy myli z mieczami dwurêcznymi. Przede wszystkim trzymano go niemal ca³y czas obur±cz, jedn± rek± za¶ wykonywano tylko pewne techniki szermiercze, a i to niezwykle rzadko. Poza tym broñ taka jest stosunkowo ciê¿sza i d³u¿sza od "jedynki" (¶rednio jest to odpowiednio 0.5 kilo i 10 centymetrów), wiêc nie do¶æ ¿e walka jedn± rêk± jest utrudniona (mniejsza kontrola nad broni±), to zadawane obra¿enia nie s± prawie wcale wiêksze. Lecz w odró¿nieniu od "dwójek", siêgaj±cych nie raz rozmiarów 140 cm, trzymane obur±cz zapewnia³y i ¶wietn± obronê, atak, oraz obra¿enia (tak mechanicznie :) ). No i mnogo¶æ doskona³ych technik, których zastosowanie znacznie zwiêksza mo¿liwo¶ci bojowe... Po prostu ten nieszczêsny stereotyp, mówi±cy, ¿e pó³toraki to wiêksze i pakerniejsze jedynki, jest najzwyczajniej b³êdny i ukszta³towany (je¶li siê nie mylê, a to ca³kiem prawdopodobne :wink: ) w³asnie przez didy. Rapier o wiele bardziej odpowiada walce mieczem d³ugim ni¿ pó³torêczny. <br /> <br />Poza tym wyobra¼ sobie niewielkiego, wcale nie tak strasznie mocno zbudowanego elfa (jak na tê rasê przysta³o), walcz±cego finezyjnie i zgrabnie, dzier¿±cego za¶ miecz tak ogromny, ¿e prawie nie mie¶ci siê przy pasie i trzeba go nosiæ na plecach. To zupe³nie nie pasuje :mrgreen:
 
Peruk
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 250
Rejestracja: wt lip 29, 2003 11:26 pm

wt lis 18, 2003 11:50 pm

Ja my¶lê ¿e bardziej wi±¿e siê to ze stylem walki. <br />Jako¶ nie mogê sobie wyobraziæ elfa poruszaj±cego siê jakby tañczy³..... i machaj±cego pó³torakiem. <br /> <br />Bladesingerowi potrzebna jest broñ finezyjna, a co za tym idzie lekka. Rapiery, szable "jedynki" spe³niaj± te kryteria. Bastard niebardzo. <br /> <br />Rzeczywi¶cie miecze póltorarêczne (lub longswords jak nazywa je wiele traktatów) by³y bronia której po¶wiêcono chyba najwiêcej prac i znakomita wiêkszo¶æ mistrzów szermierczych skupia³a siê w³a¶nie na technikach do pó³torki, jednak technik prezentowanych w traktatach absolutnie nie próbowa³bym przyrównywaæ do bladesongu :mrgreen: . <br /> <br />Raw sk±d informacja o pó³torkach noszonych na plecach? <br /> <br />Pozdrawiam <br />Peruk
 
Raw__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 205
Rejestracja: pn cze 30, 2003 10:25 pm

śr lis 19, 2003 11:12 am

Zasadniczo pó³toraków wcale nie nosi siê na plecach, a nieraz przy pasie. Z takiej pozycji nie da³o by siê go nawet wydobyæ bez wiêkszych problemów. Zrest± ja wcale nie napisa³em, ¿e pó³toraki noszono na plecach. Po prostu w wypadku elfa by³oby to chyba inaczej niemo¿liwe, tym bardziej zwa¿ywszy na jego ma³y wzrost (w stosunku do ludzi) i "krucho¶æ". Mi osobi¶cie elf z bastardem w ¿aden sposób nie pasuje (g³ównie estetyczne :wink: ) i chcia³em w taki sposób podkre¶liæ ten kontrast. A to, ¿e nieco wyolbrzymi³em, to ju¿ inna sprawa :)
 
Dark Dar
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 270
Rejestracja: sob lip 26, 2003 5:08 pm

śr lis 19, 2003 5:16 pm

gdy poczytalem troche wiecej o poltoraku w necie musze tobie przyznac racje Raw :mrgreen: <br />drugie pytanie: sami mowicie ze Bladesinger walczy finezyjnie, wiec czy jako atut klasowy nie powinien moc podciagnac dlugiego miecza (ktory jest glowna bronia jego) pod finezje, przecierz uczy sie odmiennego stylu, niedostepnego dla wszystkich, ktory moglby nauczac jak sie inaczej poslugiwac dlugim mieczem (bardziej finezyjnie 8) )
 
Ufretin
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 183
Rejestracja: pt sty 03, 2003 7:09 pm

czw lis 20, 2003 3:20 pm

<!--QuoteBegin-Horn+-->
Horn pisze:
<!--QuoteEBegin-->Doszli¶my do wniosku z graczani i MP, ¿e styl walki katan± i styl walki mieczem pó³torarêcznym jest inny i rozdzielili¶my te dwie bronie. Aby u¿ywaæ katany trzeba mieæ bieg³o¶æ w broni egzotyznej (katana), a nie w mieczu pó³torarêcznym. My¶leli¶my te¿ nad tym, ¿eby katana by³a broni± dotykow± lub z du¿± premi± do trafienie. Nie wolno zapominaæ, ¿e katanê robi siê nawet do kilku lat z kilkudziesiêciu, nawet 230 warstw. Jest du¿o potê¿niejsza od miecza pó³torarêcznego.
<br /> <br /> <br />Dlatego Katana to miecz pó³torarêczny mistrzowsko wykonany. :)
 
Hallucinogen
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 63
Rejestracja: pt lip 11, 2003 12:08 am

czw lis 20, 2003 6:14 pm

My u¿ywamy katany jako broni egzotycznej, która z pó³torakiem nie ma nic wspólnego. U nas ma ona k8 dmg, krytyk 18-20/x2 i tak jest ok, ani nie przegiêta i w miarê adekwatne do rzeczywisto¶ci.
 
Hallucinogen
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 63
Rejestracja: pt lip 11, 2003 12:08 am

czw lis 20, 2003 8:06 pm

Bo to heroic fantasy :wink: <br /> <br />-------- <br /><!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro--> Przypominam o kilku sprawach: <br />- Nastêpnym razem proszê o bardziej rozwiniête notki <br />- To nie jest temat o katanach. S± inne poruszaj±ce ten temat i w³a¶nie do nich kierujê w celu rozmawiania o tym samurajskim mieczu<!--colorc--></span><!--/colorc-->
 
Peruk
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 250
Rejestracja: wt lip 29, 2003 11:26 pm

sob lis 22, 2003 1:34 am

<!--QuoteBegin-Dark Dar+-->
Dark Dar pisze:
<!--QuoteEBegin-->gdy poczytalem troche wiecej o poltoraku w necie musze tobie przyznac racje Raw  :D  <br />drugie pytanie: sami mowicie ze Bladesinger walczy finezyjnie, wiec czy jako atut klasowy nie powinien moc podciagnac dlugiego miecza (ktory jest glowna bronia jego) pod finezje, przecierz uczy sie odmiennego stylu, niedostepnego dla wszystkich, ktory moglby nauczac jak sie inaczej poslugiwac dlugim mieczem (bardziej finezyjnie 8) )
<br /> <br />Bladesong to te¿ ró¿ne style (co¶ jak kung fu) <br /> <br />Wszystkie s± finezyjne ale jedne bêd± polega³y bardziej na szybko¶ci i technice, inne na dewstuj±cym ude¿eniu. Finezyjna walka to skrót my¶lowy. NIe ka¿dy bladesinger walczy tak samo. <br /> <br />Pozdrawiam <br />Peruk <br /> <br />P.S Dla ciekawskich <br />http://www.thehaca.com/Videos/fullarmor.avi <br />Podci±gnijcie to pod bladesingera :mrgreen:

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość