Zrodzony z fantastyki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 
Darius__
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 906
Rejestracja: pn paź 21, 2002 8:24 pm

sob gru 27, 2003 10:13 pm

<!--QuoteBegin-Jierdan+-->
Jierdan pisze:
<!--QuoteEBegin-->W dlaszych powie¶ciach te¿ siê zapewne przewija, ale pewno¶ci nie mam, gdy¿ jeszcze nie czyta³em. Darius proszony do odpowiedzi :wink:
<br /> <br />Oczywi¶cie, ¿e siê pojawia! <br /> <br />Ma³y spoiler: Regis w ostatnich ksi±¿kach Boba, ku wielkiemu zdziwieniu jego przyjació³, zmienia siê stopniowo z mi³uj±cego wygody, leniwego i niezbyt odwa¿nego nizio³ka w Poszukiwacza przygód przez du¿e "P". Nie raz zaskakuje odwag±, zdecydowaniem i brakiem narzekania na warunki :)
 
Jierdan
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 655
Rejestracja: czw lis 16, 2006 12:25 am

sob gru 27, 2003 11:00 pm

<!--QuoteBegin-Darius+-->
Darius pisze:
<!--QuoteEBegin-->Regis w ostatnich ksi±¿kach Boba, ku wielkiemu zdziwieniu jego przyjació³, zmienia siê stopniowo z mi³uj±cego wygody, leniwego i niezbyt odwa¿nego nizio³ka w Poszukiwacza przygód przez du¿e "P". Nie raz zaskakuje odwag±, zdecydowaniem i brakiem narzekania na warunki
<br />Bajerowaæ to my, nie nas. Nie wierzê Ci, Darius :) To jest niemo¿liwe. To jest niezgodne z kanonem i w ogóle... Pewnie w nastêpnej rozpisce, przy uwzglêdnieniu ?cie¿ek Mroku, bêdzie: <br /> <br />Regis, male, archlich (halfling-without-two-fingers), NG, Rog4/Wiz11/Cleric6, template Chosen of Arvoreen, CR 30 (w porze obiadowej 53,58398473), posession: greatsword +6, bane of sausages, superior major light crossbow of cooking +11, pan of french fries, etc. <br /> <br />To siê nazywa gnoiæ herosów... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] <br /> <br />Pozdra, :wink:
 
Darius__
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 906
Rejestracja: pn paź 21, 2002 8:24 pm

ndz gru 28, 2003 2:29 am

Haha, ³adna rozpiska :mrgreen: <br /> <br />Powa¿nie, zw³aszcza w Hunter's Blades Trilogy Regis zaczyna pokazywaæ lwi pazur. Nie oznacza to bynajmniej, ¿e nagle staje siê srogim wojownikiem, ale jego natura i stosunek do ¿ycia obie¿y¶wiata zmieniaj± siê ewidentnie. To jednak wci±¿ nasz ulubiony halfling, RAS nie zmienia go na szczê¶cie w kogo¶ innego, po prostu uwidacznia konsekwencje przebywania z kim¶ takim jak choæby Drizzt, który nie do koñca wiadomo czego chce, ale jednego jest pewien - nie dla niego nudne ¿ycie :)
 
Andrie Oddbody__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 297
Rejestracja: sob lis 15, 2003 12:38 pm

śr lut 11, 2004 7:19 pm

No to teraz moja kolej. <br />Andrie jest jeszcze z czasów zak³adania kont pocztowych na informatyce, chcia³em siê wpisaæ ale Marcin, Marcus by³y zajête, zdenerwowa³em siê i wpisa³em Andrie, to by³y czasy Go³oty i zosta³o. <br />Oddbody jest z ksi±¿ki Anny Rice, na takie nazwisko mia³ jeden paszport Lestat, a oznacza ono Dziwak :evil:
 
VEHaGN__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 31
Rejestracja: czw kwie 01, 2004 11:19 am

pn kwie 05, 2004 1:48 pm

VEHaGN to skrot pe³nego miana rycerza - szlachcica jeszcze z "W:GW" , a oznacza on Valdo Essi Haegl aep Gallar Nitokris. Nazwisko owo powsta³o kiedy MG rzek³ i¿ jako szlachcic powinienem mieæ szlacheckie miano, a nie tylko imie, wiec sklecilem z kilku s³owek na poczekaniu i tak juz zosta³o. Zreszta z powodzeniem u¿ywalem go jeszcze w kilku innych systemach.
 
Awatar użytkownika
Bleddyn
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 885
Rejestracja: wt maja 25, 2004 1:25 pm

pn kwie 05, 2004 1:57 pm

Nie wiedziałem, że taki temacik istnieje :) . <br />Wcześniej w necie używałem ksywki Clian (przydomek celtyckiego pirata Cormaca MacArta pióra Howarda, a znaczący Wilk). <br />Jestem wierny Wilkom ( postać z EDka Idwal WolfHeart :) ), więc nick Bleddyn. <br />Jest to walijskie imię (blaidd + końcówka). Blaidd to po walijsku wilk 8) . <br /> <br />Edit: <br />Bleddyn zaistniał na tegorocznym Pyrkonie. Pojawił się barbarzyńca Bleddyn na sesji u Dazzira :) .
 
Dazzir
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 86
Rejestracja: pn paź 14, 2002 9:29 pm

pn kwie 05, 2004 2:41 pm

Dazzir by³ moim NPC, gdy prowadzi³em ED. Potem pojawia³ siê (g³ównie jako NPC) w ró¿nych innych systemach, a¿ w koñcu na zesz³orocznym Pyrkonie zagra³em nim u Lorda Wintera... I jako¶ tak zosta³o. <br /> <br />A samo Dazzir wymutowa³o :razz: z wspania³ego imienia mojego ulubionego bohatera z serialu Robin Hood, Nazira.
 
Awatar użytkownika
Elvin
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 655
Rejestracja: ndz sie 21, 2005 6:45 pm

pn kwie 05, 2004 3:36 pm

Elvin- imie mojej pierwszej drowskiej postaci , chciałem by była zła . Po głowie krzątało ni sie slowo Evil , zacząłem mieszać litery . Najładniejsze co z tego powstało to Elvi , zacząłem dodawac kolejne litery alfabetu jako końcówki i przypasowało mi "N" tak powstał Elvin . Nazwisko każdy zna.............
 
Sołtys
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 193
Rejestracja: wt paź 21, 2003 5:30 pm

pn kwie 05, 2004 5:52 pm

Heh. Jak by³am MP, to graczê weszli do karczmy. Chcieli porozmawiwaæ z so³tysem, w sprawie tajemniczych mordów we wsi. Podeszli do barmana z zamiarem dowiedzenia siê o jego "adres". Wywi±za³a siê nastêpuj±ca rozmowa: <br />- Panie kto tu rz±dzi? <br />- eee, - barman nie wygl±da³ na inteligentnego. - gdzie tu? <br />- No tu, we wsi! <br />- We wsi... we wsi rz±dzi SO?TYS!!! <br /> <br />I z powa¿nego nastroju nici... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 
fleischman
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 164
Rejestracja: pn mar 08, 2004 11:27 am

pn kwie 05, 2004 5:57 pm

Fleisch - po niemiecku miêso <br />man - wiadomo co <br />kiedy¶ (w podstawówce) wszyscy nazywali mni "miêso" i ju¿ tak zosta³o.
 
Chomik Jedi
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 240
Rejestracja: czw gru 26, 2002 7:59 pm

pn kwie 05, 2004 8:21 pm

Skoro temat cieszy siê tak± popularno¶ci±... <br />Powiem o sobie: <br />Chomik? Sk±d chomik? nie wiem. Zami³owanie do kolekcjonowania wszystkiego, co w ³apki wpadnie? Zgadza siê. Gryzienie osó,b które nie przypadaj± mi do gustu z tych czy innych powodów i s± na tyle g³upie, ¿eby podsun±æ rêkê w zasiêg moich zebów? A jak¿e. Ci±g³e gryzienie czego¶, z¿eranie drewna? Có¿... Pazury s³u¿±ce ju¿ w³a¶ciwie do samoobrony? Przesaaada. A mo¿e... taki chomiczy charakter? Po prostu? ma³e, g³upie stworzonko, które potrafi zrobiæ wszystko, byle tylko skoczyæ na g³ówkê ze szczytu szafki? hehe, tu ju¿ bli¿ej. <br />A sk±d Jedi? Oj, tego ju¿ nikt nie wie. Za Gwiezdnymi Wojnami jako¶ nigdy nie przepada³em, miecze ¶wietlne ustêpowa³y miejsca w skuteczno¶ci mieczowi jedynce, nie przepadam za mieszaninami ras, podobnie jak za s-f. Tak wiêc Jedi pozostaje zagadk±. <br />Razem Chomik Jedi. Ale sk±d to po³±czenie, równie¿ nie wie nikt. No, albo ja tego nie pamiêtam, ale to do¶æ ciekawa sprawa... :mrgreen: W ka¿dym razie tak mnie mo¿na znale¼æ dos³ownie wszêdzie i to jest mój 'podwórkowy nick'. No, mo¿e sprowadza siê do Chomika, o drugim cz³onie pseudonimu niewiele osób pamiêta, ale taki by³ pocz±tek. I przyznajê, ¿e wiêkszo¶ci osób siê to podoba. Chomik siê w miarê dobrze kojarzy, a pseudo budzi pozytywne uczucia i jest takie... s³odkie. No nie wiem, ja to tak jako¶ odbieram, robi±c ankiety w¶ród znajomych. A czy Wam siê podoba, drodzy frumowicze, nie wiem. Kilku z was przypad³o do gustu, ale czyu wszystkim... to pewnie zale¿y ode mnie. Od mych notek, nastawienia, charakteru i stylu. Nie mnie jest dane oceniaæ takie rzeczy i mówiæ za Was. <br /> <br />Pozdrawiam, dumny z siebie CHomik (czemu piszê H du¿e, równie¿ nie wie nikt :mrgreen:)
 
Ulkaster
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 51
Rejestracja: pt lip 25, 2003 4:09 pm

pn kwie 05, 2004 8:35 pm

A co do mojego nicka to historia jest banalna, trudno o banalniejsz±. Po prostu Ulkaster to imiê jednej z moich postaci, orka barbarzyncy (mniej wiêcej takiego jak na obrazku obok :)). <br /> <br />Dopisane pó¼niej: w BG1 nie gra³em, tak wiêc imiê nie jest ¶ci±gniête, sam je wymy¶li³em. Ciekawy zbieg okoliczno¶ci, prawda ?
 
Bjorn Westlander
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 686
Rejestracja: sob lis 29, 2003 2:11 pm

pn kwie 05, 2004 10:37 pm

Fleischman: Na Vivie jest program "Fleischmann TV" :razz: - mo¿e masz z tym co¶ wspólnego? :mrgreen: <br />Ulkaster: Ulcaster to jeden z NPC w pierwszym Baldur's Gate - duch czarodzieja. Robi "uuu" i nie da siê go zabiæ.
 
Awatar użytkownika
mergan
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1005
Rejestracja: pn lis 01, 2004 10:12 am

wt kwie 06, 2004 7:20 am

Ah so... <br />mergan to skrót od mergandevinasander - imienia smoka (oczywiście pisanego dużą literą), które się pojawia w ostatniej części Trylogii Mrocznego Elfa. Tyle :wink:
 
Muad'Dib
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 499
Rejestracja: pt wrz 27, 2002 8:59 am

wt kwie 06, 2004 12:38 pm

<!--QuoteBegin-mergan+-->
mergan pisze:
<!--QuoteEBegin-->mergandevinasander
?? <br /> <br />Jaki¶ mój kuzyn? Chyba muszê przeczytaæ t± trylogiê :-)
 
Wiraż

czw kwie 08, 2004 9:32 am

Hmmm...co do Ulkastera, to była tam ogólnie szkoła imienia tegoż czarodzieja. <br />A moja ksywka...ludzie...czekajcie. Mam ją 3 lata... wiem! Prawnik, mój znajomy, był ze mną na jakiejś imprezie. Siedzieliśmy sobie już po kilku (oczywiście butelkach coli :wink: ), a ten do mnie "Wojtek... bo ty, to taki Wiraż jesteś, taki zakręcony jak Wirażyk." Potem jeszcze coś mówił o kobitach, ale nie pamiętam. W każdym bądź razie potem on to komuś zapodał, potem następna osoba zapodała to komuś innemu i tak teraz nawet w szkole bardziej znany jestem jako Wiraż, niż Boratyński...
 
Awatar użytkownika
Herr Bata
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 727
Rejestracja: pt kwie 09, 2004 9:01 pm

pt maja 14, 2004 9:29 pm

A jaki pseudonim (artystyczny?) mógł przybrać niziołek uzależniony psychicznie i fizycznie od herbaty? Herr to po niemiecku Pan, a Bata - po prostu końcówka. Niestety, nie każdy o tym wie, i często czytałem koszmarki typu "Herre Batto" czy "Herra Baty". Apel: "Herr" jest nieodmienne, ale Bata - jak najbardziej! Poniżej zamieszczam odmianę mojego pseudonimu przez przypadki (przepraszam za nadgorliwość, ale trzeba oświecać naród): <br />M (kto? co?) Herr Bata <br />D (kogo? czego?) Herr Baty <br />C (komu? czemu?) Herr Bacie <br />B (kogo? co?) Herr Batę <br />N (z kim? z czym?) z Herr Batą <br />Msc (o kim? o czym?) o Herr Bacie <br />W (o!) Herr Bato!
 
PikseL__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 95
Rejestracja: czw mar 18, 2004 6:30 pm

pn maja 17, 2004 8:48 pm

Mój nick wzio³ siê z mojego zainteresowania internetem i komputerami.Je¶li kto¶ nie wie to piksel to taki ma³y kwadrat na ekranie
 
Nightal
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 6
Rejestracja: pn lip 07, 2003 8:30 pm

pn maja 17, 2004 9:45 pm

Graj±c po raz pierwszy w Baldur's gate. Szuka³em odpowiedniego imienia do mojej postaci, otworzy³em instrukcje na stronie z miesi±cami. Spodoba³a mi siê nazwa Grudnia(Nightal) i tak ju¿ zosta³o.
 
Pietrucha__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 643
Rejestracja: wt gru 30, 2003 1:12 pm

ndz lip 18, 2004 12:04 am

Geneza mojego jest banalnie prosta. To g³upawe zdrobnienie (?) od Piotra - a tak oczywi¶cie dali mi mamusia i tatu¶.
 
Baryła
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 219
Rejestracja: pn lip 05, 2004 10:02 am

ndz lip 18, 2004 8:10 am

Moje pseudo wymy¶li³a mi kole¿anka (choæ na pocz±tku mówi³a zdrobniale Barylcia) i odnosi siê do mojej sylwetki.
 
Garret Jorinson
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 314
Rejestracja: pn kwie 05, 2004 8:23 pm

ndz lip 18, 2004 9:20 am

Ooo jakie tu siê fajne tematy pojawiaj± 8) <br />Geneza nicku... jak to wielu pisa³o, banalnie prosta. Szuka³em dobrego imnienia dla postaci, gdy¿ Sentelis Init-Weltak dla elfa, potem cz³owieka i assimara to za du¿o :? Wtedy zacz±³em pracowaæ nad nowym... nazwiskiem. Wysz³o Dranton. Niestety, koledzy szybko zmienili na Dalton :wink: Potem kolejne mozolne przegl±danie internetu, poszukiwania genratorów... nic. I w Podrêzniku Gracza, w czê¶ci o nizio³czych imieniach, znalaz³em imiê... Garret. <br />A Jorinson? Kiedy robi³em postaæ do Neverwinter Nights, zabawi³em siê generatorem imion. No i tak wysz³o zwyczajnie :wink:
 
Hilinar
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 110
Rejestracja: pn lip 05, 2004 2:08 pm

ndz lip 18, 2004 11:14 am

Hilinar - to moja postać z NeverwinterNights. Krasnolud kapłan lvl. 19 (jakoś tak wyszło że nie udało mi się dojść do 20 :/). Samo imię stworzył generator
 
dzidu22
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 20
Rejestracja: śr cze 02, 2004 3:19 pm

ndz lip 18, 2004 9:03 pm

Mój nick ma dalek± przesz³o¶æ: <br /> <br />W wieku mniej wiêcej czterech lat rodzice mówili na mnie dzidek(nie wiem dlaczego nigdy mi nie powiedzieli) i potem wszyscy znajomi tak zaczêli na mnie mówiæ. W koñcu rodzice zapomnieli jak mam na imiê koledzy niektórzy te¿ i tak by³o przez dziewiêæ lat kiedy to pewnego ciep³ego dnia parê miesiêcy temu poszli¶my do piekarni. Czekali¶my akurat na tramwaj i kiedy ja kupowa³em mój kumpel wpad³ do sklepu i powiedzia³"dzidu chod¼ bo tramwaj nam ucieknie". I od tego czasu oficjalnie zacz±³em u¿ywaæ dzidu i tak siê przyjê³o. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]
 
Awatar użytkownika
EverAfter
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 857
Rejestracja: śr cze 23, 2004 7:24 pm

Geneza

śr lip 21, 2004 5:28 pm

Silver - <br />Kocham dobro, ideały i Paladynów. Jakoś tak mi się skojarzylo z moim ulubionym kolorem - srebrnym. A ponieważ Silver było już zajęte, pozostalo Silver_X. Bo lubię "Z Archiwum X".
 
Racoon
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 20
Rejestracja: sob cze 19, 2004 4:47 pm

śr lip 21, 2004 10:44 pm

heh to ja tu jedyny chyba trochê komercj± pojadê <br />racoon to oczywi¶cie szop <br />a szop to sklep :wink: <br />a www.interszop.pl to nazwa strony internetowej na której mia³em swój internetowy sklep -chwilowo nieczynny, ale jeszcze co¶ z tego mo¿e bêdzie - i to wcale nie jest kryptoreklama :wink:
 
Xeratos
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 7
Rejestracja: pn sty 24, 2005 6:25 pm

Sk±d wytrzasneli¶cie swoj± ksywkê ?

ndz sty 30, 2005 10:09 pm

Ja swoj± wytrzasno³em pod wp³ywem impulsu co¶ trzeba by³o wymy¶liæ to wymy¶li³em Xeratos. £adne co !!!! Ha! Ha! Ha! Ha! :lol:
 
Dalamar Velkyn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1898
Rejestracja: ndz gru 12, 2004 6:52 pm

ndz sty 30, 2005 10:17 pm

Ja siê chyba nie muszê t³umaczyæ? ;)
Natomiast Velkyn to skrót on pe³nego
Dalamar d'lil Velkyn Qu'Ellar
 
Krzemyk
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 38
Rejestracja: ndz paź 10, 2004 9:54 pm

ndz sty 30, 2005 10:22 pm

Dawno temu gra³em w Warhammera krasnoludzkim kowalem o imieniu Krzemieñ. Imiê wzie³o sie od Flinta Fireforge'a(Flint - Krzemieñ). Nie wiem co mnie podkusi³o aby wpisac zdrobnienie jako nick..........
 
Awatar użytkownika
Snake
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 500
Rejestracja: ndz lis 14, 2004 10:47 pm

ndz sty 30, 2005 10:32 pm

Jest taka boska gierka, w której się zakochałem kiedy byłem trochę młodszy (nadal ją kocham :mrgreen: ). Nosi ona tytuł Metal Gear Solid, a jej bohaterem jest Solid Snake (twórca gry z kolei pseudonim wziął z filmu "Ucieczka z Nowego Jorku" z Kurtem Russelem w roli głównej). Jest to swego rodzaju kult dla tej postaci, a poza tym słowo "Snake" świetnie brzmi.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość