Zrodzony z fantastyki

 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 10
 
Ariakan__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 93
Rejestracja: sob mar 22, 2003 11:05 am

pn lip 26, 2004 5:11 pm

Pozwoli³em sobie skonwertowaæ czar Tempus Fugit z gry Arcanum na zasady D&D 3.0. <br /> <br />Tempus Fugit <br />Transmutacja <br />Poziom: Cza/Zak <!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro-->7<!--colorc--></span><!--/colorc--> <br />Komponenty: W, S, M <br />Czas rzucania: 1 akcja <br />Zasiêg: Kula o promieniu 9 m z rzucaj±cym w ¶rodku <br />Cel: 1 sprzymierzeniec/poziom oraz 1 wróg/poziom w promieniu 9 m <br />Czas trwania: 1 runda/poziom <br />Rzut obronny: Wola neguje <br />Odporno¶æ na czary: Tak <br /> <br />Sprawiasz, ¿e ty i twoi sprzymierzeñcy dzia³acie z wiêksz± szybko¶ci± ni¿ zwykle, natomiast wrogowie poruszaj± siê w znacznie zwolnionym tempie. <br />Sojusznicy (wlicza siê w to czaruj±cego) dzia³aj± jakby byli pod wp³ywem czaru Przyspieszenie, natomiast wrogowie tak, jakby byli pod wp³ywem Spowolnienia. <br />Komponent materialny: Wióry z korzenia lukrecji i kropla melasy. <br /> <br />I jak? Nie jest zbyt przepakowany, czy mo¿e za s³aby jak na ten poziom? <br />Czekam na komentarze. <br /> <br />Do notki Renda: <br />Mogê daæ siódmy, ale nie szósty, bo na tym poziomie jest masowe przyspieszenie. <br />Da³em rzut na wolê, poniewa¿ kierowa³em siê tym, ¿e na Spowolnienie rzut te¿ jest na wolê.
 
Rend
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 3065
Rejestracja: sob paź 05, 2002 9:03 pm

pn lip 26, 2004 6:25 pm

Co do rzutu, to bym dał Fortitude (bo trzeba "organicznie" zmusić ciało przeciwnika do spowolnienia). <br />Poziom można według mnie spokojnie obniżyć do siódmego, a nawet szóstego.
 
Haer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 5081
Rejestracja: ndz paź 17, 2004 4:30 pm

pn lip 26, 2004 6:40 pm

a nawet szóstego.
<br /> <br />na którym poziomie jest mass haste? Bo je¶li na szóstym to Tempus Fugit zdecydowanie powinien byæ minimum 7 poziomu.
 
Black Dagger
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 92
Rejestracja: sob cze 12, 2004 4:46 pm

Pytanie o czar

ndz sie 01, 2004 10:22 pm

Czy pewien czar który tu zobaczy³em i lekko zmodyfikowa³em jest wywa¿ony? Proszê o opiniê. <br /> <br />Deszcz energii negatywnej <br />Nekromancja <br />Czar/Zak 6 <br /> <br />Zadaje 1k6 obra¿eñ na ka¿dy poziom rzucaj±cego, przez kilka rund podczas których czaruj±cy musi utrzymywaæ koncentracjê. Nie moze byæ to czas d³€szy ni¿ jego poziom przez 4. <br /> <br /><!--coloro:green--><span style="color:green"><!--/coloro-->Temat scalono. Przyda³by siê porz±dniejszy opis zaklêcia. <br />Suldarr'essalar<!--colorc--></span><!--/colorc-->
 
Wilktom
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 327
Rejestracja: ndz sie 01, 2004 7:51 pm

ndz sie 01, 2004 11:18 pm

Moim zdaniem nieco zbyt potê¿ny jak na szósty poziom,zauwa¿,¿e przy doswiadczonym magu zadaje 20k6 obra¿eñ w kazdej rundzie czyli wiecej niz potê¿niejsza o dwa poziomy zapalaj±ca chmura(i to znacznie wiecej).Gdy pomno¿ysz to przez 5 rund koncentracji zadasz az 100k6 obrazen a tego wed³ug mojej orientacji nie potrafi± nawet czary 9 poziomu. To raczej zakrawa ju¿ na s³abszy czar epicki.
 
vvojtas
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1579
Rejestracja: pn maja 07, 2007 5:24 pm

pn sie 02, 2004 12:50 pm

Moim zdaniem czar trochę tylko potężniejszy od roju meteorów (zadaje 1 celowi 48k6 obrażeń i jeszcze rani innych...) [warto jeszcze zaznaczyć, że w tym samym czasie można rzucić 4 rpje meteorów co daje w sumie 192k6 obrażeń] <br /> <br />Moim zdaniem powinno się ograniczyć max długość koncentracji do poziom/6 max3 <br />a obrażenia 1k6/poziom max 15 <br />wtedy na 20 lvl czar ten będzie zadawał 45k6 obrażeń - co nie jest jakąś rewelają <br />i wtedy po wprowdzeniu rzuty obronnego [raczej wytrwałość] ten czar mógłby egzystować na 6/7 poziomie
 
Wilktom
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 327
Rejestracja: ndz sie 01, 2004 7:51 pm

pn sie 02, 2004 1:36 pm

Wydajê mi siê,¿e w tej postaci nadaje siê ju¿ na poziom 7,zw³aszcza,¿e po zak³óceniu koncentracji mo¿e znikn±æ po pierwszej rundzie. Zgadzam siê te¿,¿e konieczny jest rzut na wytrwa³o¶æ :mrgreen: . <br />Mam te¿ nieco inn± propozycjê. Gdyby obra¿enia wynosi³y 20k6 w pierwszej rundzie,10k6 w drugiej i 5k6 w trzeciej,wówczas czar do¶æ dobrze spe³nia³by siê w roli szóstopoziomowego. Rzut obronny zmniejsza³ by obra¿enia o po³owê :roll: . <br />Pozdrawiam.
 
Wilktom
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 327
Rejestracja: ndz sie 01, 2004 7:51 pm

wt sie 03, 2004 2:03 pm

Drodzy forumowicze. Ostatnio przypomnia³em sobie o pewnym zaklêciu,które pojawi³o siê w The Fall of Myth drannor. Mam na my¶li glasshields. Zastanawiam siê czy mo¿na je swobodnie przekonwertowaæ w niezmienionej formie czy jest nieco zbyt potê¿ne jak na trzecioedycyjny czar dziewi±tego poziomu? My¶licie,¿e mog³oby zamieniæ kulê pryzmatyczn± w szk³o?Proszê o Wasze zdanie.
 
Awatar użytkownika
Antara
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1264
Rejestracja: ndz cze 29, 2003 7:01 pm

śr sie 04, 2004 6:11 pm

Zgodnie z prośbą mojego gracza zamieszczam tu proponowany przez niego czar pod wasz osąd: <br /> <br /><Nazwa> <br />Sor4/Wiz4 <br />Transmutation <br />Target: One creature <br />Range: Close <br />Duration: 1rd/lev <br />Wszystkie rzuty obronne danej kreatury obniżają się o 1 na dwa lev rzucającego. (minimalnie -1, maksymalnie -10). <br />SR: Yes <br />Saving Throw: None <br />Component: V, S, M
 
Wilktom
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 327
Rejestracja: ndz sie 01, 2004 7:51 pm

śr sie 04, 2004 10:23 pm

<!--QuoteBegin-Antara+-->
Antara pisze:
<!--QuoteEBegin-->Zgodnie z pro¶b± mojego gracza zamieszczam tu proponowany przez niego czar pod wasz os±d: <br /> <br /><Nazwa> <br />Sor4/Wiz4 <br />Transmutation <br />Target: One creature <br />Range: Close <br />Duration: 1rd/lev <br />Wszystkie rzuty obronne danej kreatury obni¿aj± siê o 1 na dwa lev rzucaj±cego. (minimalnie -1, maksymalnie -10). <br />SR: Yes <br />Saving Throw: None <br />Component: V, S, M
<br /> <br />Jak dla mnie zbyt potê¿ny(w koñcowym efekcie -10 do wszystkich rzutów),z nim ka¿dy arcymag zabije smoka dwoma czarami-wpierw ten czar a pó¼niej Wycie Banshee. Proponujê by rzut by³ potrzebny,ale z modyfikatorem -2 na ka¿de 5 poziomów czaruj±cego(w efekcie -4 na dwudziestym). Z kolei zmniejszenie rzutów obronnych powinno moim zdaniem zachodziæ w liczbie -1 na ka¿de cztery poziomy(w sumie -5 na dwudziestym). <br />Pozdrawiam.
 
Awatar użytkownika
AdamWaskiewicz
Szef działu
Szef działu
Posty: 5543
Rejestracja: śr lut 05, 2003 1:06 pm

czw sie 05, 2004 9:32 am

<!--QuoteBegin-Wilktom+-->
Wilktom pisze:
<!--QuoteEBegin-->Jak dla mnie zbyt potê¿ny(w koñcowym efekcie -10 do wszystkich rzutów),z nim ka¿dy arcymag zabije smoka dwoma czarami-wpierw ten czar a pó¼niej Wycie Banshee. Proponujê by rzut by³ potrzebny,ale z modyfikatorem -2 na ka¿de 5 poziomów czaruj±cego(w efekcie -4 na dwudziestym). Z kolei zmniejszenie rzutów obronnych powinno moim zdaniem zachodziæ w liczbie -1 na ka¿de cztery poziomy(w sumie -5 na dwudziestym).
<br /> <br /> Poza tym powinien byæ jaki¶ normalny rzut obronny by ochroniæ siê przed tym czarem - Spell Resistance ma ma³o kto. Osobi¶cie proponowa³bym rzut na Wolê. <br /> <br /> Pozdrawiam, <br /> Adam
 
polisam
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 38
Rejestracja: pt lip 30, 2004 5:41 pm

sob sie 21, 2004 7:57 pm

Zerwanie splotu <br />Czar/Zak 9 <br />Odpychanie <br />Obszar: Okr±g o promieniu 18 metrów <br />Czas rzucania: 1 runda <br />Czas trwania: 1 runda na poziom <br />Rzut obronny: brak <br />Odporno¶æ na czary: nie <br /> <br />Czar ten pozwala pozbawiæ magii obszar o promieniu 30 metrów. ¯adne zaklêcie, ZN, ZC, oraz magiczna broñ nie bêdzie dzia³a³a przez ten czas.
 
Wilktom
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 327
Rejestracja: ndz sie 01, 2004 7:51 pm

sob sie 21, 2004 8:09 pm

Kilka uwag z mojej strony :wink: : <br />- obszar dzia³ania jest zbyt du¿y, proponujê 9 metrów, <br />- nie pasuje mi uniwersalny charakter tego czaru, lepiej ju¿ brzmi Abjuration, <br />- czas rzucania: zamiast 3 rundy jedna akcja, <br />- koncentracja podczas trwania zaklêcia moim zdaniem niepotrzebna, <br />- czas trwania wprowad¼ jako 10minut/poziom. <br /> <br />No i w ten sposób wychodzi nam potê¿niejsza wersja Antimagic Field i tak IMHO prezentuje siê lepiej. Po co udziwniaæ :wink: ?
 
Phobos
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 620
Rejestracja: sob maja 03, 2003 11:20 am

ndz sie 22, 2004 10:08 am

Narazie parê moich (nowych) do sprawdzenia. <br /> <br />Lodowy £añcuch <br />Conjuration <br />Poziom : 4 <br />Komponenty: Werbalny, Somatyczny <br />Zasiêg: W tek¶cie <br />Czas trwania: 1 min/poziom <br /> <br /> <br />Rzucaj±cy czar przecina powoli przecina palcem powietrze zostawiaj±c pocz±tek ³anucha. <br />Po "z³apaniu" ³añcucha, mo¿na go dowolnie wyd³u¿aæ do maksymalnie 70 metrów (?). <br />£ancuchem mo¿na kierowaæ mentalnie, a za jego pomoc± mozna opl±taæ istotê lub inne rzeczy z ³ancuszkiem :mrgreen: . <br />Istota któr± mamy zamiar opl±taæ , wykonuje RO na refleks nieudany oznacza spêtanie ³añcuchem i 5 obra¿eñ co rundê. <br />Istoty ognia rozpuszczaj± ³ancuch po dwóch rundach od z³apania. <br />Etecera.... <br /> <br /> <br />Zmro¿enie Cia³a <br />Transmutacja <br />Poziom 7 <br />Zasiêg: ¦redni <br />Komponenty: W,S, M (py³ szafirowy warto¶ci co najmniej 50 GP) <br />SR: Tak <br />RO: Fortitude neguje <br /> <br />Czaruj±cy zbiera nad d³oni± lodowe od³amki które nastêpnie przesy³a w kierunku celu. <br />Je¶li ofierze nie powiedzie, siê rzut obronny zostaje zamieniona w lodow± statuê. <br />Statua zostanie zniszczona je¶li otrzyma 15 obra¿eñ od Ognia lub Kwasu , lub 30 od elekrytczno¶ci , lub 9 od D¼wiêku. a uderzenie lodem daje jej dodatkow± ochronê na obra¿enia w wysokosci 'teoretycznych' obra¿eñ. <br /> <br />Narazie tyle 8)
 
Awatar użytkownika
B0rg
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1505
Rejestracja: czw sty 24, 2008 11:28 pm

ndz sie 22, 2004 10:25 am

Właściwie to nie bardzo rozumiemy o co Ci chodzi z tym łańcuszkiem. <br />W Book of Eldrith Magic znajduje się czar Chain of Vengeance, radzimy się z nim zapoznać i zastosować zamiast w/w. <br /> <br />Co do drugiego zaklecia, to w MoF jest już czar Dhulark's Glasstrike, zamieniający wprawdzie nie w lód, ale w szkło.
 
Wilktom
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 327
Rejestracja: ndz sie 01, 2004 7:51 pm

ndz sie 22, 2004 10:43 am

Mam dwa pytania odno¶nie Lodowego £añcucha. <br />Ile wynosi jego czas trwania? <br />Czy mo¿liwe jest wypl±tanie siê (w ramach akcji ca³orundowej) za pomoc± Escape Artist (Wyzwalania Siê)? Je¶li tak to o jakiej ST? <br />Co do Zmro¿enia Cia³a to IMHO dobra koncepcja. Zmieni³bym tylko ilo¶æ obra¿eñ potrzebnych do zniszczenia statuy na ilo¶æ punktów ¿ycia posiadanych przez ofiarê, z tym ¿e: <br />- ofiara jest traktowana jakby by³a stworzeniem zimna (podwójne obra¿enia od ognia w ramach niepowodzenia rzutu), <br />- obra¿enia od kwasu i elektryczno¶ci s± zadawane normalnie, <br />- obra¿enia zadane d¼wiêkiem s± podwajane ze wzglêdu na krystaliczn± postaæ statuy. <br /> <br />Pozdrawiam, <br />W.
 
Phobos
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 620
Rejestracja: sob maja 03, 2003 11:20 am

ndz sie 22, 2004 12:23 pm

Ile wynosi jego czas trwania?
<br /> <br />1 minute na poziom. <br /> <br />
Czy mo¿liwe jest wypl±tanie siê (w ramach akcji ca³orundowej) za pomoc± Escape Artist (Wyzwalania Siê)? Je¶li tak to o jakiej ST?
<br /> <br />Nie przewidujê tego, a jak ju¿ to na niez³ym ST <br /> <br /> <br />Odno¶nie Zmro¿enia Cia³a. Uwa¿am , ¿e tak jest dobrze gdy¿ ofiara jest delikatna i ³atwo j± zniszczyæ. <br />Podwojê obra¿enia z d¼wiêku (wystarczy 8 :mrgreen: ) <br /> <br />Aha Borg nie mam bezpo¶redniego dostêpu obecnie do MoF ( a chêci sprawdzania jeszcze mniejsze), a o Book of Eldritch magic nie s³ysza³em :mrgreen:
 
Awatar użytkownika
B0rg
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1505
Rejestracja: czw sty 24, 2008 11:28 pm

ndz sie 22, 2004 12:57 pm

Chains of Vengeance oplątuję jedną istotę, (która nie wykonała rzutu na Refleks), na rundę na poziom, płonącym łańcuchem, zadającym 2d6 ran w każdej rundzie. Łańcuch można rozerwać bądź się z niego wyswobodzić (DC jeśli dobrze pamiętamy 25/30). Jest to evoc z 4 poziomu.
 
Horr
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 859
Rejestracja: sob lis 16, 2002 10:24 am

ndz sie 22, 2004 1:18 pm

Lodowy £añcuch - zamiast rzutu na Reflex, proponowa³bym touch attack na dystans. Wydaje mi siê to bardziej logiczne.
 
Phobos
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 620
Rejestracja: sob maja 03, 2003 11:20 am

ndz sie 22, 2004 3:07 pm

£añcuchem kieruje siê mentalnie s±dzê, ¿e rzut na refleks (nie musimy decydowaæ o tym JAK ³añcuch siê bawi) jest ciekawszy. <br />(Uaktualniam)
 
Wilktom
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 327
Rejestracja: ndz sie 01, 2004 7:51 pm

ndz sie 22, 2004 5:57 pm

Odno¶nie Zmro¿enia Cia³a. Uwa¿am , ¿e tak jest dobrze gdy¿ ofiara jest delikatna i ³atwo j± zniszczyæ.  <br />Podwojê obra¿enia z d¼wiêku (wystarczy 8  )
<br /> <br />Je¶li zostaniesz przy proponowanych przez Ciebie obra¿eniach to moim zdaniem czar jest ciut zbyt potê¿ny i powinien byæ 7 poziomu. Doskona³ym wyznacznikiem jest tu Flesh to Stone (cia³o w kamieñ), który przemienia ofiarê w pomnik :wink: , ale by j± zniszczyæ trzeba jej zadaæ normalne obra¿enia (przynajmniej ja tak rozumiem opis tego czaru), wiêc w mojej poprzedniej propozycji i tak czar by³ na krawêdzi potêgi czarów 6 poziomu. <br /> <br />
Po "z³apaniu" ³añcucha, mo¿na go dowolnie wyd³u¿aæ do maksymalnie 70 metrów (?).
<br /> <br />Proponujê zasiêg ¶redni 30m + 3m/poziom. <br /> <br />Pozdr.
 
Phobos
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 620
Rejestracja: sob maja 03, 2003 11:20 am

ndz sie 22, 2004 6:26 pm

Proponujê zasiêg ¶redni 30m + 3m/poziom.
<br /> <br />Chodzi mi o d³ugo¶æ ³añcucha która determinuje zasiêg. <br />Typowy zasiêg to raczej co¶ BARDZO BLISKI. <br /> <br />Hmm, jak dla mnie 50 + 5m/level by³oby lepsze 8)
 
Wilktom
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 327
Rejestracja: ndz sie 01, 2004 7:51 pm

ndz sie 22, 2004 8:39 pm

Chodzi mi o d³ugo¶æ ³añcucha która determinuje zasiêg.  <br />Typowy zasiêg to raczej co¶ BARDZO BLISKI.  <br /> <br />Hmm, jak dla mnie 50 + 5m/level by³oby lepsze
<br /> <br />Mia³em na my¶li w³a¶nie d³ugo¶æ ³añcucha. Hola, hola ju¿ nie przesadzaj z t± d³ugo¶ci±. :wink:
 
Terai__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 381
Rejestracja: czw sty 30, 2003 8:57 pm

czw wrz 02, 2004 7:07 pm

W zamierzch³ych czasach zamie¶ci³em w tym w±tku poprzedni± wersjê pierwszego z poni¿szych czarów. By³ on wtedy mocno niedopracowany (teraz ju¿ jest ciut mniej :) ), a ja stchórzy³em i wycofa³em siê z poprawienia go. Teraz to zrobi³em i oddajê go ponownie pod krytykê, podobnie czyni±c z nowym stworzonym przeze mnie czarem. <br /> <br />Zmienny obszar Lothara <br />Specjalne <br />Level: sor/wiz specjalne <br />Casting time: 1 action <br />Range: Medium <br />Effect: specjalne <br />Duration: specjalne <br />Saving throw: specjalne <br />Spell resistance: specjalne <br /> <br />Czarodziej mo¿e zapamiêtaæ ten czar jako czar poziomu od 2 do 8. Po rzuceniu, mag wybiera dowolny czar obszarowy z poziomu ni¿szego ni¿ poziom Zmiennego Obszaru. W pierwszej rundzie efekt jest identyczny z efektem czaru wybranego przy rzuceniu. Co rundê dzia³ania mag wybiera nowy efekt czaru, który zajmuje miejsce poprzedniego. Gdy mag chce dwa razy u¿yæ efektu tego samego czaru musi on byæ z poziomu o conajmniej dwa ni¿szego ni¿ poziom Zmiennego Obszaru. W przypadku u¿ycia efektu czaru trzy razy, musi on byæ z poziomu o conajmniej trzy ni¿szego ni¿ poziom Zmiennego Obszaru, itd. Czaruj±cy mo¿e wybraæ tylko czar, który ju¿ zna, lub który ma zapisany w swojej ksiêdze czarów. Wszystkie rzuty obronne i rzuty na przebicie odporno¶ci na czary wykonuje siê w zale¿no¶ci od wybranego efektu czaru i od niego zale¿± te¿ wszystkie modyfikatory. Dla ka¿dego efektu rzuty nale¿y ponawiaæ, nie za¶ trzymaæ siê poprzednich. Wszelkie premie do czarów wynikaj±ce ze specjalizacji, atutów, lub ró¿nych zdolno¶ci zaliczane s± tylko do efektów czarów na które wp³ywaj±. Czar trwa tyle ile poziomów ma Zmienny Obszar minus dwa. Czaruj±cy mo¿e poznaæ ten czar najwcze¶niej awansuj±c na 4 poziom. <br /> <br /> <br /> <br />Magiczne trzymad³o Terai'ego <br />Poziom: Cza/Zak 6 <br />Komponenty: S, PD <br />Czas rzucania: Natychmiastowy <br />Czas trwania: Specjalne <br />Rzut Obronny: Specjalne <br />Za pomoc± tego czaru mag mo¿e umie¶ciæ przedmiot o wadze 15kg+poz.czaruj±cego (maksimum 30kg), lub mniejszej, w magicznych trzymad³ach. Mo¿e to byæ np. przywi±zane lin±, trzymane w rêkawicy, wisz±ce na stojaku, wbite w kamieñ, itp. itd. "Oderwanie" takiego przedmiotu od trzymad³a wymaga testu si³y o ST = 20+poz.czaruj±cego który stworzy³ trzymad³o. Czaruj±cy, który u¿y³ czaru, mo¿e ustaliæ szczególne warunki, które spe³niaj±c mo¿na wzi±æ przedmiot bez problemu - np. okre¶lony charakter, okre¶lona p³eæ, okre¶lona osoba, okre¶lona rasa, okre¶lone dziedzictwo itp. Osoba, która rzuci³a czar mo¿e go przerwaæ w ka¿dej chwili. Nie dzia³a on na ¿adne poruszaj±ce siê stworzenia. W przypadku rzucenia czaru na przedmiot posiadaj±cy w³asn± inteligencjê, ma on prawo do wykonania rzutu obronnego, w którym to jego magiczna premia s³u¿y mu tak¿e jako modyfikator do rzutu. Magicznego trzymad³a nie da siê rozproszyæ ¿adnymi czarami. <br />Komponenty: Poniewa¿ efekt czaru wymaga sta³ego podtrzymywania magi±, czaruj±cy musi po¶wiêciæ 500PD za ka¿de 10 kilogramów wagi przedmiotu. W przypadku mniejszej wagi, koszt i tak wynosi 500PD.
 
Wilktom
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 327
Rejestracja: ndz sie 01, 2004 7:51 pm

czw wrz 02, 2004 7:43 pm

Je¶li chodzi o pierwszy czar to rozpisz mi przyk³ad dzia³ania, bo niezbyt to widzê. <br /> <br />Co do drugiego czaru to: <br />- powinno go likwidowaæ Roz³±czenie Mordenkainena, Dezintegracja, Ograniczone ¯yczenie i ¯yczenie, <br />- wprowad¼ czas trwania 2 godziny/poziom, <br />- niech nie zabiera punktów do¶wiadczenia, <br />- mo¿na go utrwaliæ za koszt 3000 PD, <br />- zmniejsz ST do 30 + 1/2 poziomy. <br />To takie moje skromne sugestie :wink: . <br /> <br />Pozdrawiam.
 
Terai__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 381
Rejestracja: czw sty 30, 2003 8:57 pm

czw wrz 02, 2004 8:35 pm

Terai Mataete, czarodziej 20 poziomu. Zapamiêtuje czar Zmienny obszar wykorzystuj±c do tego komórkê z siódmego poziomu. Rzuca ten czar i wybiera efekt czaru Acid Fog (czaru z 6 poziomu, tak wiêc poziomu o jeden ni¿szego). W miejscu w którym stoi z³a banda drowów pojawia siê kwasowa mg³a, Terai przebija ich odporno¶æ na czary i mg³a w tej rundzie dzia³a na nich jak powinna. Czar bêdzie trwa³ 5 rund, licz±c z aktualn± (7 - 2 = 5). Koñczy siê runda i zaczyna nastêpna drowy wykonuj± swoje ruchy i przychodzi kolej na czarodzieja. Chcia³by jeszcze raz u¿yæ efektu Kwasowej Mg³y, ale nie mo¿e - musia³aby byæ z poziomu 5 (o dwa ni¿szego od tego na którym jest Zmienny Obszar). Wybiera wiêc efekt czaru Stinking Cloud, po czym wykorzystuje swój ruch na rzucenie bylejakiego czaru, czy te¿ u¿ycie broni - niewa¿ne. Chmura wp³ywa na drowy, które wykonuj± rzut obronny, a Terai rzuca, czy uda mu siê przebiæ ich OC. Minê³y dwie rundy, pozostaj± jeszcze trzy. W nastêpnej Mataete ponownie wybiera efekt ¦mierdz±cej Chmury, który mo¿e wykorzystaæ w sumie cztery razy (¦mierdz±ca Chmura jest czarem poziomu o cztery mniejszego od poziomu na którym zapamiêtany jest Zmienny Obszar), potem wykorzystuje swoj± turê. I tak a¿ do koñca trwania czaru. Wszystkie wspomniane czary znajduj± siê w ksiêdze czarów Terai'ego. <br /> <br /> <br />Przepraszam za niejasno¶ci w tym jak opisa³em ten czar, wiem, ¿e trochê zagmatwa³em, ale inaczej nie umia³em. Mam nadziejê, ¿e to wszystko wyja¶ni.
 
Awatar użytkownika
B0rg
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1505
Rejestracja: czw sty 24, 2008 11:28 pm

czw wrz 02, 2004 8:35 pm

Jeśli zrozumielismy dobrze to zaklęcie, to wmedytowujemy sobie Zmienny Obszar na 8-poziomowym slocie i przez 6 rund robimy co następuje (zakładamy 15 poziom castera): <br />1 runda - Delayed Blast Fireball (7) <br />2 runda - Chain Lightning (6) <br />3 runda - Chain Lightning (po raz drugi) <br />4 runda - Cone of Cold (5) <br />5 runda - Cone of Cold (drugi raz) <br />6 runda - Cone of Cold (trzeci raz) <br />co nam w sumie daje 90d6 ran za jeden slot... <br />Czy tylko nam się wydaje czy trochę to przesadzone? <br /> <br />Dopisane po chwili: <br />A no i jeszcze wszystkio to poza pierwszą rundą nie zabiera akcji... <br /> <br />Pomysł ciekawy, ale do przyjęcia tylko pod warunkiem, że wszystkie zaklęcia, które powielamy za pomocą Zmiennego Obszaru, będą zabierały slot z odpowiedniego poziomu.
 
Wilktom
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 327
Rejestracja: ndz sie 01, 2004 7:51 pm

czw wrz 02, 2004 8:50 pm

Czy tylko nam siê wydaje czy trochê to przesadzone?
<br /> <br />Nietylko Wam :wink: . Bynajmniej. W tej formie to nawet nie ma jak zacz±æ ewentualnych poprawek. Wybacz Terai, ale ów czar ³amie wszelkie mo¿liwe ograniczenia i nie pozostawia moim zdaniem zbyt wielu opcji do zmiany ( trzeba by by³o go przepisaæ na nowo w o wiele bardziej przystêpnej oraz zrównowa¿onej postaci ). Mówi±c krótko póki co jest zupe³nie bezsensowny. Zachêcam by¶ spróbowa³ raz jeszcze. <br />A tak na marginesie to fakt nieprzypisania czaru do konkretnego poziomu jest IMHO nie do przyjêcia.
 
Awatar użytkownika
B0rg
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1505
Rejestracja: czw sty 24, 2008 11:28 pm

czw wrz 02, 2004 9:04 pm

<!--QuoteBegin-Wilktom+-->
Wilktom pisze:
<!--QuoteEBegin-->A tak na marginesie to fakt nieprzypisania czaru do konkretnego poziomu jest IMHO nie do przyjęcia.
<br />Tu się nie zgodzimy. Sami zastanawialiśmy się już nad czarami wielopoziomowymi, których siła i mozliwości zależałyby od tego, jaki slot został zużyty podczas rzucania (sorcerer) lub medytacji (wizard). <br />Poza tym istnieje już taki system magii w Wheel of Time i jest to całkiem sensownie zrobione.
 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 10

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości