Zrodzony z fantastyki

 
Awatar użytkownika
Canthir
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1053
Rejestracja: wt cze 27, 2006 5:13 pm

sob gru 11, 2004 7:30 pm

Nowy atut?? Poprawione porozumiewanie się?? Kiedy nie znasz jęzuku, którym włada osoba, z którą przyszło ci gadać, a znasz podobny język np. nie znasz orczego, ale znasz gobliński to dogadasz się, jeżeli rzutem na dyplomację +2 pokonasz ST 18; jeżeli język jest kompletnie nie podobny (znasz wspólny i elfi a gadasz z kim po smoczemu) to rzut dyplomacji na ST 20. Co wy na to?? Realne ??
 
Arte__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 277
Rejestracja: pn sie 30, 2004 1:32 pm

sob gru 11, 2004 7:31 pm

<!--QuoteBegin-Sier¿ant Aramil+-->
Sier¿ant Aramil pisze:
<!--QuoteEBegin-->Mam nadzieje ¿e to nie za mocny atut  

Mistrzostwo w broni

Wymagania:BaB 12+
Korzy¶ci:mo¿esz wybraæ dowolny wspó³czynnik broni [obra¿enia, krytyka(kumuluje siê z poprawionym trafieniem krytycznym) mno¿nik) i podnie¶æ go o 1 poziom (1k8 zmienia siê na 1k10 krytyk 19-20 na 18-20 a mno¿nik x2 na x3)


Trochê pakerne.
No ale wymagania ma³e. Tylko baB 12?
A atuty? Powinno byæ ich kilka. Poprawione trafienie krytyczne i Zogniskowanie broni Teraz znacznie lepiej.
_____________
Teraz lepiej :D
BaB 16+
zogniskowanie broni
Poprawione trafienie krytyczne.
 
Awatar użytkownika
Canthir
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1053
Rejestracja: wt cze 27, 2006 5:13 pm

sob gru 11, 2004 7:53 pm

Będąc w zwiniętym nie możesz wykonywać ataków z pewnymi jednak wyjątkami: możesz zwijając się wziąć w dłoń jakąś symetryczną broń podwójną: dwuostrzowy miecz, drąg, jednak podwójny orczy topór lub korbacz podwójny już nie, i atakowa nią na obie strony (pojedyńcza broń uniemożliwiłaby zachowanie równowagi) tracisz premię z Siły do ataku, jednak za każde 3m szybkości masz +1 do obrażeń, a do tego możesz przewrócić przeciwnika (sposób i premie do uzgodnienia). Nie możesz używać tarczy. Możesz też wystawić wyprostowane ręce i nimi przewracać, a nawet chwytać za nogi.

Dobre !! co do łapania za nogi przy toczeniu to mam wątpliwości, bo jak kogoś złapiesz to odrazu się zatrzymujesz prowokując okazyjny atak, a przewrócenie kogoś w takiej pozycji wymagałoby testu na równowagę (proponuję ST 13 + modyfikator z twojej Zr).

Poza tym możesz używać tarczy (maksymalnie małej) gdy używasz broni jednostronnej.

Tarczy?? Warto by zauważyć, że tarcze bywają kształtu innego niż okrągły, co zdecydowanie by to utrudniało lub uniemożliwiało... Prosiłbym też o wyjaśnienie w jaki sposób taki "toczek" miałby się zwinąć... Poza tym to pomysł bardzo mi się podoba...
 
dragon.disciple
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 143
Rejestracja: ndz lis 14, 2004 11:43 am

Rozumienie jêzyków

sob gru 11, 2004 7:56 pm

<!--QuoteBegin-Canthir+-->
Canthir pisze:
<!--QuoteEBegin-->Nowy atut?? Poprawione porozumiewanie siê?? Kiedy nie znasz jêzuku, którym w³ada osoba, z któr± przysz³o ci gadaæ, a znasz podobny jêzyk np. nie znasz orczego, ale znasz gobliñski to dogadasz siê, je¿eli rzutem na dyplomacjê +2 pokonasz ST 18; je¿eli jêzyk jest kompletnie nie podobny (znasz wspólny i elfi a gadasz z kim po smoczemu) to rzut dyplomacji na ST 20. Co wy na to?? Realne ??


¦miem w±tpiæ. To tak jakby¶ chcia³ dogadaæ francuza z w³ochem: ta sama rodzina jêzyków, ale zupe³nie inaczej siê akcentuje i u¿ywa s³ów. A co do smoczego i elfiego, to ju¿ zupe³nie nierealne - to takjakby¶ chcia³ dogadaæ polaka i japoñczyka. Jak mo¿na by by³o przekazaæ jak±¶ informacje, je¶li ka¿dy by móg³ j± zrozumieæ z tym atutem?

Proponujê raczej zmieniæ to na co¶ w stylu poprawionego dogadywania siê, w którym postaæ wykorzystuj±ca ca³± swoj± inwencjê, potrafi³a by przekazaæ bardziej skomplikowane informacje, ni¿ te jakie mo¿na przekazaæ na migi.
 
Master of Onion
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 433
Rejestracja: sob cze 28, 2003 8:24 pm

ndz gru 12, 2004 8:03 pm

Szybki [ogólny]  
Jeste¶ szybszy ni¿ normalnie.  
Wymagania: Zr 15+, Bieg  
Opis: Twoja szybko¶æ zostaje podniesiona o 1,5m  
Specjalne: Je¶li atut ten wybierze postaæ ze zdolno¶ci± szybkie poruszanie siê (jak np. barbarzyñca), mo¿e teraz przemieszczaæ siê z t± szybko¶cia bnosz±c zbrojê ciê¿sz± ni¿ skórznia i nios±c ekwipunek.


Atut Dash jest w S&F (je¶li siê myle poprawcie mnie) i daje to samo.

Cios z rozbiegu [ogólny, wojownik]  
Twoje ciosy z rozbiegu s± skuteczniejsze ni¿ zwykle.  
Wymagania: BAB +5 lub wy¿szy, S 13+  
Opis: Gdy wykonujesz akcjê szar¿y otrzymujesz dodatkow± premiê +2 do testu ataku oraz rzutu na obra¿enia.


Ja bym da³ samo +2 do obra¿eñ. Przecie¿ sama szar¿a zapewnia mod. +2 do ataku.

P³on±ce piê¶ci [ogólny]  
Potrafisz wykorzystaæ magiê, aby stworzyæ trwa³y efekt zwiêkszaj±cy potêgê twoich piê¶ci.  
Wymagania: Poziom czaruj±cego 4+, znajomo¶æ czaru P³on±ce d³onie b±d¼ Wytworzenie p³omienia, BAB +3 lub wy¿szy, Poprawiony atak bez broni.  
Opis: Zu¿ywaj±c standartow± akcjê mo¿esz wytworzyæ p³omienie które otocz± twoje d³onie. Od tej pory, gdy atakujesz bez broni, twoje piê¶ci zadaj± 1k4+1 obra¿eñ od ognia. P³omienie utrzymuj± siê przez liczbê rund równ± sumie twoich modyfikatorów z intelektu oraz roztropno¶ci. Zdolno¶ci tej mo¿esz u¿ywaæ tyle razy dziennie, ile wynosi 3 + twój modyfikator z roztropno¶ci/intelektu (zale¿y która warto¶æ wy¿sza). Ponadto, ST twoich czarów opartych na ogniu wzrasta o +1.


Hmm doda³bym jeszcze, iz postaæ musi mieæ zapamiêtany czar p³on±ce d³onie/wytworzenie p³omienia (ofkorz nie dotyczyæ to bêdzie zaklinaczy i bardów)
 
Master of Onion
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 433
Rejestracja: sob cze 28, 2003 8:24 pm

ndz gru 12, 2004 8:24 pm

W polskim nie ma, ale w angielskim jest na 99%. A na 300 % jest w Complete Warrior.

Czy premia +4 to nieco nie za du¿o?
 
dragon.disciple
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 143
Rejestracja: ndz lis 14, 2004 11:43 am

ndz gru 12, 2004 8:52 pm

Atut ma pewne wymaganie, wiêc to chytba rozs±dna premia, ale zwiêkszy³ bym BAB do 6+ aby zachowaæ obie.

Co do atutu Szybki zmnejszy³ bym wymaganie zrêczno¶ci na przyk³ad do 13 albo 14, ale za to do³o¿y³ wmagane 12 z budowy - w koñcu szybkie poruszanie siê wymaga pewnego wysi³ku i doda³bym ten atut do tych wybieranych przez wojownika.

Czy ST czaru który wzrasta z tego atutu p³on±ce piê¶ci zwiêksza siê o 1 na zawsze czy tylko podczas u¿ywania tego p³omienia?
 
DarkMage
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 33
Rejestracja: sob gru 11, 2004 2:45 pm

ndz gru 12, 2004 9:45 pm

Proponujê zrobiæ atut dla nieumar³ych: Wolniejszy rozk³ad. Poprawia wygl±d umar³ego i bardziej przypomina cz³owieka. Nie ¶mierdzi od niego rozk³adem cia³a i nie da sie wyczuæ ¿e to nieumar³y(licz ma aurê i tego nie mo¿e zanegowaæ). Tylko czarami da siê wykryæ, ¿e to nieumar³y. Ten atut przyda³by siê nieumar³ym, którzy chc± zakra¶ pozostaæ niezauwa¿eni.
 
DarkMage
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 33
Rejestracja: sob gru 11, 2004 2:45 pm

ndz gru 12, 2004 9:48 pm

<!--QuoteBegin-Kos(a)+-->
Kos(a) pisze:
<!--QuoteEBegin-->
Szybki [ogólny]
Jeste¶ szybszy ni¿ normalnie.
Wymagania: Bd 13+, Zr 15+, Bieg
Opis: Twoja szybko¶æ zostaje podniesiona o 1,5m
Specjalne: Je¶li atut ten wybierze postaæ ze zdolno¶ci± szybkie poruszanie siê (jak np. barbarzyñca), mo¿e teraz przemieszczaæ siê z t± szybko¶cia bnosz±c zbrojê ciê¿sz± ni¿ skórznia i nios±c ekwipunek.


Podobny atut zosta³ opisany w pie¶ni i ciszy.
 
Awatar użytkownika
Demoon
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1295
Rejestracja: sob sty 29, 2005 4:34 pm

pn gru 13, 2004 4:45 pm

Atut z S&S jest chyba taki sam o ile siê nie mylê. A taki atut jak "Wolniejszy rozk³ad" przyda³by siê bardzo. Tylko to zrób :-).
 
Rend
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 3065
Rejestracja: sob paź 05, 2002 9:03 pm

pn gru 13, 2004 7:24 pm

<!--QuoteBegin-Kos(a)+-->
Kos(a) pisze:
<!--QuoteEBegin-->Nie bardzo wiem czy atuty mogą wpływać na metabolizm oraz porządek bioogiczny rozwoju postaci. To tak jakbym wymyślił atut "Poprawione starzenie" sprawiające, że margines średniego oraz sędziwego wieku zostanie podniesiony. Stanowczo nie gadzam się na utworzenie takowego atutu.

Może Cię zadziwię, ale taki feat juz istnieje :mrgreen: Nazywa się Extended LifeSpan, i działa dokładnie jak opisałeś :) Co prawda, jest epicki, ale cóż, takie coś już istnieje :)
A feat Dash po raz pierwszy pojawił się w "Miniatures' Handbook", nie "Sword & Fist".
 
Master of Onion
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 433
Rejestracja: sob cze 28, 2003 8:24 pm

pn gru 13, 2004 11:17 pm

Atut z S&S sprawia, ¿e postaæ mo¿e skrêcac podczas szar¿y.


Hmm, myl± siê Tobie Kos(o) dwa atuty: Dash oraz Fleet of Foot. Ten pierwszy zwiêksza speeda o 1,5m, za¶ ten drugi umo¿liwia skrêcanie podczas szar¿y. Wiêc widzimy i¿ Twój atut Szybki oraz atut z S&S Dash to praktycznie jedno i to samo :wink:

A feat Dash po raz pierwszy pojawi³ siê w "Miniatures' Handbook", nie "Sword & Fist".


Musia³o mi siê pomyliæ:). Sorki moja wina.
 
Terai__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 381
Rejestracja: czw sty 30, 2003 8:57 pm

wt gru 14, 2004 6:06 pm

Drogi Tabie.
Atuty zasadniczo ró¿ni± siê od umiejêtno¶ci, tym ¿e... zreszt±, starczy, ¿e powiem: to jest temat Nowe Atuty, a nie Umiejêtno¶ci. A od nazwy "skórowanie"( :D ) lepsza chyba bêdzie "garbarstwo".
 
Awatar użytkownika
mergan
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1005
Rejestracja: pn lis 01, 2004 10:12 am

wt gru 14, 2004 7:14 pm

A może skórczenie :lol: (pisownia celowa)
BTW - myślę, że nawet nie potrzeba robić umiejętności "skórczenie", bo służy za nią któraś dziedzina Rzemiosła. A jak nie służy, to powinna.
 
Defender
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 85
Rejestracja: sob lis 06, 2004 9:41 pm

sob gru 18, 2004 4:58 pm

Finezyjne Uderzenie

Warunki wstêpne:
Finezja w Broni (do której chcesz daæ ten atut), Zogniskowanie Broni, B³yskawiczny Refleks, Poprawiona Inicjatywa, Bazowa Premia do Ataku +8

Korzy¶ci: Do obra¿eñ wynikaj±cych z uderzenia broniom do której tyczy siê ten atut mo¿esz zamiast modyfikatora z Si³y dodaæ modyfikator ze Zrêczno¶ci.

Ten atut niewyobra¿alnie wzmocni mnicha....tak s±dze...

@Down

Tempest? Czyli kto? :P Tak po polsku ;] Uhm... tak sobie my¶la³em ze to pod epike podpada.
 
Awatar użytkownika
Malaggar
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 3222
Rejestracja: ndz cze 01, 2003 3:36 pm

sob gru 18, 2004 5:05 pm

Jeśli mnie pamięć nie myli był taki atut na stronie Wizardsów. Był on epickim atutem, który mógł wybrać Tempest.
 
Dut
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 3
Rejestracja: ndz lis 14, 2004 10:33 am

ndz gru 19, 2004 3:10 pm

uderzenie ¿ycia
warunki wstêpne paladyn lub kap³an poziomu 4,leczenie,potê¿ne uderzenie.

Korzy¶ci :uderza siê kogo¶ i zadaje obra¿enia 1k4 a odnawia 2k10(2k12 jak zrobi siê potê¿ne uderznie)

przydatne
 
Awatar użytkownika
Demoon
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1295
Rejestracja: sob sty 29, 2005 4:34 pm

ndz gru 19, 2004 3:11 pm

<!--QuoteBegin-Dut+-->
Dut pisze:
<!--QuoteEBegin-->leczenie

Leczenie- czar czy umiejêtno¶æ? Je¶li umiejêtno¶æ, to ile rang?
 
Awatar użytkownika
Malaggar
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 3222
Rejestracja: ndz cze 01, 2003 3:36 pm

ndz gru 19, 2004 3:12 pm

<!--QuoteBegin-Dut+-->
Dut pisze:
<!--QuoteEBegin-->uderzenie  życia
warunki wstępne paladyn lub kapłan poziomu 4,leczenie,potężne uderzenie.  

Korzyści :uderza się kogoś i zadaje obrażenia 1k4 a odnawia 2k10(2k12 jak zrobi się potężne uderznie)

przydatne


Nie ma limitu użyć? Do tego średnio podoba mi się ta zasada z użyciem Power Attack. Ja osobiście zrobiłbym tak, że dostaje się jakiśtam procent zadanych obrażeń (ale obrażeń się nie zadaje)
Niemniej nie podoba mi się ten atut.
 
Awatar użytkownika
Suldarr'essalar
Arcypsion
Arcypsion
Posty: 13173
Rejestracja: sob maja 28, 2005 9:27 pm

ndz gru 19, 2004 3:25 pm

Jest podobna moc psioniczna (claws of the vampire) pozwalająca leczyć połowę bazowych obrażeń pazurów za każdym uderzeniem. Ten atut nie powinien byćpotężniejszy.
Poza tym znakomita większość atutów (w zasadzie to wszystkie z wyjątkiem: psionic, divine i to chyba wzystkie) nie są (i nie mogą być) zdolnościami supernaturalnymi.
 
Sierżant Aramil
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 297
Rejestracja: wt lis 09, 2004 3:06 pm

ndz gru 19, 2004 3:27 pm

A co powiecie na ten atut

¯ywotny
Wymagania:Bazowy rzut obronny na wytrwa³o¶æ +8, ¯elazana wola, Budowa20+
Specjalne:wszystkie nastêpne rzuty na ¿ycie s± zmaksymalizowane

mam nadzieje ¿e nie jest przegiêty i czy wymagania nie s± za ma³e

SORYYYYYYYYY to mia³o byæ tak
 
Awatar użytkownika
Malaggar
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 3222
Rejestracja: ndz cze 01, 2003 3:36 pm

ndz gru 19, 2004 3:30 pm

<!--QuoteBegin-Sierżant Aramil+-->
Sierżant Aramil pisze:
<!--QuoteEBegin-->A co powiecie na ten atut

Żywotny
Wymagania:Bazowy rzut obronny na wytrwałość, Żelazana wola
Specjalne:wszystkie następne rzuty na życie są zmaksymalizowane

mam nadzieje że nie jest przegięty i czy wymagania nie są za małe


Jest przegięty. IMHO w wymaganiach powinien być ustalony jakiś Bazowy rzut obronny na wytrwałość (np +6). Bo na takich wymaganiach można ten atut mieć na pierwszym poziomie.
 
Rend
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 3065
Rejestracja: sob paź 05, 2002 9:03 pm

ndz gru 19, 2004 3:40 pm

Sierżant Aramil, Twój feat spokojnie nadaje się na feat epicki (Epic Toughness daje jednorazowo 30 HP). Proponuje dać w wymaganiach Con 25, i/lub Base Fortitude 14, i featy Great Fortitude, i Epic Fortitude.
 
Dut
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 3
Rejestracja: ndz lis 14, 2004 10:33 am

ndz gru 19, 2004 7:01 pm

co powiecie na ten atut

Berserker

warunki wstêpne: sza³,bazowa premia do ataku minimalnie +3 ,potê¿ne uderzenie,Równowaga+3,koncentracja+5 i skakanie+4

Specjalne:Bohater atakuje 2 razy +mno¿y siê jego wynik razy2 .
 
Awatar użytkownika
Malaggar
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 3222
Rejestracja: ndz cze 01, 2003 3:36 pm

ndz gru 19, 2004 7:04 pm

<!--QuoteBegin-Dut+-->
Dut pisze:
<!--QuoteEBegin-->co powiecie na ten atut

Berserker  

warunki wstępne: szał,bazowa premia do ataku minimalnie +3 ,potężne uderzenie,Równowaga+3,koncentracja+5 i skakanie+4

Specjalne:Bohater atakuje 2 razy +mnoży się jego wynik razy2 .


Powiemy tyle: Nie do końca rozumiemy co ten atut daje. Zacznij pisać zrozumiale.
Jeśli dobrze zrozumiałem działanie, to ten atut jest jednym z bardziej przegiętych.

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości