Zrodzony z fantastyki

 
EnTheEnd
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 671
Rejestracja: pn mar 08, 2004 3:19 pm

ndz gru 19, 2004 8:16 pm

<!--QuoteBegin-Malaggar+-->
Malaggar pisze:
<!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-Dut+-->
Dut pisze:
<!--QuoteEBegin-->co powiecie na ten atut

Berserker  

warunki wstêpne: sza³,bazowa premia do ataku minimalnie +3 ,potê¿ne uderzenie,Równowaga+3,koncentracja+5 i skakanie+4

Specjalne:Bohater atakuje 2 razy +mno¿y siê jego wynik razy2 .


Powiemy tyle: Nie do koñca rozumiemy co ten atut daje. Zacznij pisaæ zrozumiale.
Je¶li dobrze zrozumia³em dzia³anie, to ten atut jest jednym z bardziej przegiêtych.
Hmh... atakujesz dwa razy zamiast atakowania raz, i jeszcze mno¿ysz obra¿enia razy dwa. Do kitu.
 
Awatar użytkownika
Demoon
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1295
Rejestracja: sob sty 29, 2005 4:34 pm

pn gru 20, 2004 8:31 am

<!--QuoteBegin-Sier¿ant Aramil+-->
Sier¿ant Aramil pisze:
<!--QuoteEBegin-->A co powiecie na ten atut

¯ywotny
Wymagania:Bazowy rzut obronny na wytrwa³o¶æ, ¯elazana wola
Specjalne:wszystkie nastêpne rzuty na ¿ycie s± zmaksymalizowane

mam nadzieje ¿e nie jest przegiêty i czy wymagania nie s± za ma³e

Powiem tyle: Stworzy³em taki przedmiot, który dawa³ to samo i co¶ jeszcze. By³ s³abym artefaktem.
Pozdr.
 
Dut
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 3
Rejestracja: ndz lis 14, 2004 10:33 am

pn gru 20, 2004 1:34 pm

macie racje przegiêty jest mój atut a co na to powiecie

slice(przeciêcie)

warunki wstêpne:3poziom,paladyn wojownik i barbarzyñca,potê¿ny atak i si³a +18

specjalne :¯eby przecio³o przeciwnika na pó³ czeba wyrzuciæ tyle lub wiêcej ile wynosi poziom trudno¶æ to zalerzy od Mp

pozdro i mam nadzieje ¿e nie przesadzi³em
 
Awatar użytkownika
Malaggar
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 3222
Rejestracja: ndz cze 01, 2003 3:36 pm

pn gru 20, 2004 1:46 pm

Nie, tylko trochę.

Jest to osłabiona wersja Vorpal (taka cecha broni). Po pierwsze, w wymaganiach nie powinno być poziomu, ale BAB, po drugie przy wymaganiach do atutów podaje się nieparzyste wartości cech. Po trzecie wymagania są zdecydowanie za niskie.

Słabiutko, naprawdę słabiutko.
 
Awatar użytkownika
Demoon
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1295
Rejestracja: sob sty 29, 2005 4:34 pm

pn gru 20, 2004 6:40 pm

A takie wymagania mog³yby byæ?:
-BAB +16, zak³adaj±c, ¿e na takich poziomach ma siê dostêp do vorpala, mo¿e nawet pó¼niej;
-potê¿ny atak, rozszczepienie, wielkie rozszczepienie;
-Si³a 19.
Pozdr.
 
Rend
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 3065
Rejestracja: sob paź 05, 2002 9:03 pm

pn gru 20, 2004 8:46 pm

Do wyrzucenia cały feat. Jest on mocniejszy niż Vorpal, bo Vorpal działa tylko na 20, a przy tym feacie wystarczy wyrzucić jakies okreslone obrażenia. Co jeśli wojownik ma Power Attack może dochodzić do kosmicznych wartości...
 
Awatar użytkownika
Suldarr'essalar
Arcypsion
Arcypsion
Posty: 13173
Rejestracja: sob maja 28, 2005 9:27 pm

pn gru 20, 2004 10:35 pm

Dut, może będę niemiły, ale widać ktoś musi: Czy wiesz jak tworzyć atuty (pytam, bo widzę, że nie posiadasz zmysłu równowagi)? Poza tym, że musi być "fajny", powinien być zrównoważony. Czyli być adekwatny do poziomu i potęgi postaci, oraz nie kopiować zdolności czaro-podobnych/czarów/zdolności nadnaturalnych.


Ps. Jest to uwaga do wszystkich osób tworzących nowe atuty.
Przejrzyjcie ten temat i porównajcie swoje atuty, do tych, które już powstały :!:
 
Awatar użytkownika
Demoon
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1295
Rejestracja: sob sty 29, 2005 4:34 pm

pn gru 20, 2004 10:42 pm

<!--QuoteBegin-Rend+-->
Rend pisze:
<!--QuoteEBegin-->Do wyrzucenia ca³y feat. Jest on mocniejszy ni¿ Vorpal, bo Vorpal dzia³a tylko na 20, a przy tym feacie wystarczy wyrzuciæ jakies okreslone obra¿enia. Co je¶li wojownik ma Power Attack mo¿e dochodziæ do kosmicznych warto¶ci...

Nie, ¿ebym broni³ tego atutu, ale tutaj te¿ mo¿na zrobiæ tak, aby przecian³o tylko przy 20.
Ale atut i tak nie jest przemy¶lany.
Chocia¿ mo¿na go jeszcze os³abiæ i dodaæ przy tworzeniu jakiej¶ Prc.
Oczywi¶cie to jest tylko przyk³ad, nikogo nie zachêcam, aby tworzy³ tak± PrC, bo to prawie na pewno bêdzie munchkin.
Pozdr.
 
Terai__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 381
Rejestracja: czw sty 30, 2003 8:57 pm

wt gru 21, 2004 7:22 pm

Chyba mam pomys³ jak ten atut zrównowa¿yæ. Mo¿naby za³o¿yæ, ¿e ¿eby przeci±æ kogo¶ na pó³ trzeba obra¿eniami przebiæ obecn± ilo¶æ HP przeciwnika o conajmniej 11 ;)
 
Awatar użytkownika
Demoon
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1295
Rejestracja: sob sty 29, 2005 4:34 pm

śr gru 22, 2004 5:25 pm

<!--QuoteBegin-Terai+-->
Terai pisze:
<!--QuoteEBegin-->Chyba mam pomys³ jak ten atut zrównowa¿yæ. Mo¿naby za³o¿yæ, ¿e ¿eby przeci±æ kogo¶ na pó³ trzeba obra¿eniami przebiæ obecn± ilo¶æ HP przeciwnika o conajmniej 11 ;)

Nie wiem czemu, ale nie podoba mi siê to.
Wolê, aby takiego atutu jednak w ogóle nie by³o ;).
Jest vorpal, wiêc nie trzeba robiæ takich rzeczy.
Pozdr.
 
Defender
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 85
Rejestracja: sob lis 06, 2004 9:41 pm

czw gru 23, 2004 3:14 pm

Poprawiony Skok

Wymagania: Si³a 17+, 11 lub wiêcej Rang w skakaniu,

Dodatkwa odleg³o¶c (i wysoko¶æ) przy skoku ro¶nie o 10cm. (Czyli do 40cm)

@down

Naprawione ;]
 
Master of Onion
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 433
Rejestracja: sob cze 28, 2003 8:24 pm

czw gru 23, 2004 3:43 pm

Jedyne moje zastrze¿enia s± takie, i¿ zmieniæ wymagan± Si³ê z 16+ do 17+, poniewa¿ w wymaganiach daje siê warto¶ci nieparzyste. Dla mnie atut zrównowa¿ony, aczkolwiek nikt go raczej nie we¼mie poza atletami :x-mas:
 
Awatar użytkownika
Demoon
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1295
Rejestracja: sob sty 29, 2005 4:34 pm

czw gru 23, 2004 7:14 pm

[quote=Kos(a)]
Astralny znawca [ogólny]
Plan astralny nie jest dla ciebie tajemnic±
Wymagania: 11 rang w Wiedzy (palny), zdolno¶æ dostania siê/przebywania na planie astralnym
Korzy¶ci: Znalezienie miejsca dobrze znanego na planie astralnym trwa 2k4 godziny, znalezienie miejsca uwa¿nie zbadanego trwa 1k4x4 godziny, miejsca widzianego okazyjnie 1k4x8 godzin, widzianego raz 1k6x10 godzin a jedynie opisanego 1k10x40 godzin. Ponadto, otrzymujesz premiê +2 do wiedzy (plany) odno¶nie planu astalnego.[/quote]

Nie s±dzisz, ¿e lepiej by³oby daæ do wymagañ kilka rang w Wiedzy [Geografia]?
Pozdr.
 
Master of Onion
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 433
Rejestracja: sob cze 28, 2003 8:24 pm

czw gru 23, 2004 7:32 pm

Wiedza geograficzna odnosi sie tylko i wy³±cznie do planu materialnego, ale mogê siê myliæ.


To mo¿esz dodaæ w wymaganiach: wiedza (geografia [plan astralny]) albo wiedza (plany[plan astralny]). Wtedy by³oby to sensowniejsze :x-mas:
 
Awatar użytkownika
Nevin
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 341
Rejestracja: sob sty 07, 2006 2:04 pm

ndz gru 26, 2004 3:30 pm

Edit

Moc metamagi
[Magia]
Rzucanie czarów wzmocnionych metamagią sprawia Ci mniej problemu niż innym.
Warunki wstępne: Czarownik poziomu 6+, atut metamagiczny, Int, lub Rzt 16+
Korzyści: Otrzymujesz dodatkową komórke na czary o poziomie o jeden niższym niż maksymalny poziom czarów które możesz aktualnie rzucać.
W tej komórce można trzymać tylko czary wzmocnione atutami metamagicznymi. Taki czar ma dodatkowy koszt związany z metamagią obniżony o dwa poziomy.
Np. Czarodziej siódmego poziomu może wziąść ten atut i otrzymać trzecio poziomową komórkę na czary z możliwością umieszczenia tam czaru metamagicznego który zwiększa wymagany poziom komórki o dwa. Dzięki temu może rzucić Wzmocnioną Kulę Ognistą, której normalnie nie mógł by rzucić, ponieważ maksymalny poziom komórki na czary którą posiada wynosi cztery, a wymagany w tym przypadku poziom to pięć (3 poziom Kula + 2 Wzmocnienie Czaru). Koszt metamagii w tej komórce nie może być niższy niż +1.
Specjalne: Ten atut możesz wziąć wielokrotnie, za każdym razem otrzymujesz dodatkoą komórke na czary, o poziomie o jeden niższym niż maksymalny poziom czarów które możesz aktualnie rzucać, lub zwiększasz o jeden poziom maksymalny poziom czaru który możesz umieścić w otrzymanej dzięki temu atutowi komórce, lub zmniejszasz w komórce którą wcześniej otrzymałeś dzięki temu atutowi dodatkowy koszt związany z metamagią o 1.


Prosze o komentarze.
 
Aves
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 134
Rejestracja: czw gru 16, 2004 11:25 am

sob sty 08, 2005 3:04 pm

Moc Metamagii: Odpada bo jest identyczny epicki daje 1 komurkê do poziomu o jeden wy¿szego czyli 9+ ale nie ma czarów powy¿ej 9 wiêc pakujesz tam tylko metamagiê.

Sigil of Weakness
Aves
 
Awatar użytkownika
Demoon
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1295
Rejestracja: sob sty 29, 2005 4:34 pm

sob sty 08, 2005 3:31 pm

<!--QuoteBegin-Aves+-->
Aves pisze:
<!--QuoteEBegin-->Moc Metamagii: Odpada bo jest identyczny epicki daje 1 komurkê do poziomu o jeden wy¿szego czyli 9+ ale nie ma czarów powy¿ej 9 wiêc pakujesz tam tylko metamagiê.

Sigil of Weakness
Aves

Nie s±dzisz, ¿e jest to nieaktualna ju¿ moc wynikaj±ca z poziomów epickich?
+1 do maksymalnego poziomu rzucaj±cego.
Byæ mo¿e jest taki atut, a wtedy prosi³bym o przedstawienie, gdzie mo¿na go znale¼æ.
[ a tak na marginesie, komórkê, nie komurkê ;]]
Pozdr.
 
Rend
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 3065
Rejestracja: sob paź 05, 2002 9:03 pm

sob sty 08, 2005 3:46 pm

Aves, jeśli Ci chodzi o Improved Spell Capacity, to on daje po jednej dodatkowej komórce dla każdego dostępnego aktualnie poziomu czarów, plus jedna dla poziomu wyżej, dająca sloty powyżej dziewiątego poziomu (zależy, ile razy się weźmie feat).
Te komórki są używane także do czarów epickich.
A Moc metamagi powinna mieć zastrzeżenie, że koszt metamagii w tej komórce nie może być niższy niż +1.
 
Aves
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 134
Rejestracja: czw gru 16, 2004 11:25 am

ndz sty 09, 2005 1:34 pm

Feat opisany przezmnie jest w Epic Handbooku. i daje jedn± komórkê z dowolnego poziomu do maksa +1. Nie mo¿e dawaæ z ka¿dego poniewa¿ wtedy nie zgadza³y by siê komórki np Larlocha robionego wed³óg pó¼niejszych zasad epickich.

Strikeing Darkness
Aves
 
Awatar użytkownika
Suldarr'essalar
Arcypsion
Arcypsion
Posty: 13173
Rejestracja: sob maja 28, 2005 9:27 pm

ndz sty 09, 2005 2:08 pm

Rend, nie masz racji. Postać dostaje 1 komórkę z dowolnego poziomu, tak jak powiedział(a) Aves.
 
DarkMage
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 33
Rejestracja: sob gru 11, 2004 2:45 pm

pn sty 10, 2005 10:12 am

Znawca magii:

Wymagania:
-czarodziej
-Wymaganie int 20

Czarodziej mo¿e wybraæ 2+ modyfikator z int czarów i rzucaæ je bez przygotowywania
wcze¶niej.
 
Awatar użytkownika
Suldarr'essalar
Arcypsion
Arcypsion
Posty: 13173
Rejestracja: sob maja 28, 2005 9:27 pm

pn sty 10, 2005 10:52 am

DarkMage, nie przesadzaj. Coś takiego zakrawa o epickość i psuje klimat klasy czarodzieja.
 
DarkMage
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 33
Rejestracja: sob gru 11, 2004 2:45 pm

pn sty 10, 2005 4:57 pm

Dlaczego tak uwa¿acie? Mówicie co¶, ale nie argumentujecie to. Proszê o argumenty dlaczego nie mo¿e byæ.
 
Awatar użytkownika
mergan
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1005
Rejestracja: pn lis 01, 2004 10:12 am

pn sty 10, 2005 5:08 pm

Bo Czarodziej z Int 20 ma modyfikator +5. Co daje nam na starcie 7 czarów, rzucanych ot, tak. Dwie rzeczy, które momentalnie mi się nasuwają to to, że za jeden atutów dostaje >7 czarów za friko, a do tego nie ma określonego max poziomu. Kolejna rzecz, nie napisałeś jak się do tego ma metamagia. Jeśli czegoś nie ma, to przyjmujemy, że nie jest to zakazane. Ok, to rzucam na 17. poziomie z Intem 20 7 x Przyspieszony Zmaksymalizowany Rój Meteorów. Aha, śmierdzi Fochulan Lyricist'em ;)

EDIT: Oj, zrobiłem błąd logiczny. Oczywiście nie 7x PZRM, bo to nie chodzi o ilość na dzień. Czyli mamy PZRM at will. Mrrrrau :) Z Haer'em żeśmy jeszcze go usprawniali, wyszło jakieś 22k obrażeń :twisted:
 
Haer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 5081
Rejestracja: ndz paź 17, 2004 4:30 pm

pn sty 10, 2005 5:08 pm

Dlaczego tak uwa¿acie?


uwaga nr 1: Wymagane cechy, chyba musz± byæ nieparzyste (jestem na jakie¶ 90% pewien)

uwaga nr 2: mag 20 poziomu z tym atutem i sw± ogromn± inteligencj± mo¿e wybraæ sobie ca³kiem du¿o BARDZO potê¿nych czarów, co naruszy równowagê miêdzy nim, a zaklinaczem

uwaga nr 3: mo¿e rzucaæ bez przygotowania, ale...ile razy dziennie?

Koniec uwag :)

Edit: mergan, uwa¿aj, bo staniesz siê kolejnym forumowym munchkinatorem :]
 
Awatar użytkownika
Demoon
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1295
Rejestracja: sob sty 29, 2005 4:34 pm

pn sty 10, 2005 8:34 pm

<!--QuoteBegin-Haer'dalis+-->
Haer'dalis pisze:
<!--QuoteEBegin-->uwaga nr 1: Wymagane cechy, chyba musz± byæ nieparzyste (jestem na jakie¶ 90% pewien)

A ja powiem, ¿e nawet na 100%. Wiêc, niby Int 21, ale to jako¶ nie pasuje.
Pozdr.
 
Awatar użytkownika
Suldarr'essalar
Arcypsion
Arcypsion
Posty: 13173
Rejestracja: sob maja 28, 2005 9:27 pm

pn sty 10, 2005 10:10 pm

<!--QuoteBegin-DarkMage+-->
DarkMage pisze:
<!--QuoteEBegin-->Dlaczego tak uważacie? Mówicie coś, ale nie argumentujecie to. Proszę o argumenty dlaczego nie może być.
Już tłumaczę. Moja lakoniczność wynikała z braku czasu. Jednakże:

- Cały urok czarodzieja polega na jego sposobie rzucania zaklęć. Jeśli chcesz mieć postać rzucającą czary jak zaklinacz, zagraj zaklinaczem (albo moja wersją maga, którą opublikuję w swoim świecie :P )
- Wydaje mi się, że nie przekazałeś nam wszystkiego o tym atucie, ponieważ dochodzi do kilku pytań: Ile razy dziennie (i dalzego tak dużo?)? Dlaczego już od pierwszego poziomu? Jakie czary można tak rzucać?
- czy można brać wiele razy?
- wtedy mag będzie mógł rzucać więcej czarów niż zaklinacz, co zachwieje równowagą gry.

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości