Zrodzony z fantastyki

 
Marcin__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 294
Rejestracja: pt lip 12, 2002 11:49 am

śr kwie 09, 2003 5:10 pm

anow³a¶nie. GRasz mo¿e w Forgotten Realms Smok_u? W tym ¶wiecie, m³ode pokolenie krasnoludów okazuje siê nie mieæ uprzedzeñ do magii (a te przecie¿ od wieków wynika³y z tradycji, nie z niezdolno¶ci do uprawiania magii). Najwiêcej magii mistycznej na Faerunie uprawiaj± z³ote krasnale, a w settingu s± nawet staty Bronii Stonesplitter, która wcale nie jest wygnañcem z powodu swoich upodobañ, a jest Wiz8. Poza tym krasnoludy wcale nie robi± broni magicznych korzystaj±c tylko ze swoich kowalskich umiejêtno¶ci. Do otrzymania przynajmniej po³owy efektów broni i zbroi s± potrzebne czary mistyczne, to my¶lisz, ¿e jak dwa razy kto¶ walnie m³otkiem w kawa³ek mitralu to siê zmieni w ognisty og³uszaj±cy m³ot bojowy +4. ?eby wykuæ potê¿n± broñ to nie mo¿e byæ ³amañcem z wojownika. Pozatym wcale nie u¿ywaj± jaki¶chtam rzadkich materia³ów, które same w sobie s± magiczne. U¿ywaj± mitralu i adamantyny, ale one nie s± magiczne. Pozatym dlaczego nie krasnolud czarodzxiej, który siedzi w w najwy¿szej wie¿y i przywo³uje demony, jak mo¿na graæ smokiem to takim te¿ mo¿na - zauwa¿ ¿e RPG ewoluowa³o od czasów pierwszego D&D. Jestem za krasnoludem magiem!!!
 
Rend
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 3065
Rejestracja: sob paź 05, 2002 9:03 pm

śr kwie 09, 2003 5:17 pm

Adamantyt jest magiczny (premia +2) sam z siebie. Ale to tak na marginesie.
 
Devik Crazystar
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1158
Rejestracja: śr maja 26, 2004 2:23 am

śr kwie 09, 2003 5:34 pm

.
Ostatnio zmieniony śr mar 16, 2011 5:17 am przez Devik Crazystar, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód:
 
Matis99
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1112
Rejestracja: pt mar 25, 2005 7:32 pm

śr kwie 09, 2003 7:17 pm

<!--QuoteBegin-Devik Crazystar+-->
Devik Crazystar pisze:
<!--QuoteEBegin-->Vitam! <br />A zaklinacz. Cóż, w teorii zaklinaczy powinno przypadać po równo na każdą rasę, to jest przecież zdolnośc wrodzona. Uboczny efekt Czasów Niepokoju... albo i nie... mniejsza o to. Tyle, że krasnoludy to niepodaatny grunt, ze swoją zwyczajową Chr 8, to nawet sztuczki nie rzucą (mówię o BN). Więc zaklinacze to rzadko, ale magowie to raczej nie jakieś wyjątki.
<br />Złote krasnoludy całkiem nieźle nadają się na zaklinaczy, gdyż mają Charyzmę +0, Budowę +2 i Zręczność -2.
 
Devik Crazystar
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1158
Rejestracja: śr maja 26, 2004 2:23 am

śr kwie 09, 2003 10:05 pm

.
Ostatnio zmieniony śr mar 16, 2011 5:21 am przez Devik Crazystar, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód:
 
Marcin__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 294
Rejestracja: pt lip 12, 2002 11:49 am

czw kwie 10, 2003 9:02 am

Tak na marginesie to adamantyna nie jest <br />MAGICZNA *(str. 242 DMG) wystêpuje w miejscach uderzeñ meteorytów i miejscach magicznych. To po prostu ruda przeskszta³cona z up³ywem czasu przez dzia³aj±ce pole magiczne, albo wystêpuj±ca w kosmosie. Zachowuje swoje zdolno¶ci +2 nawet w strefach martwej magii. Ja nie mam w±tpliwo¶ci co do adamantyny. Je¶li idzie o z³ote krasnoludy, to s± najliczniejsz± ras± krasnali na faerunie. Ich stolica, która jest kolebk± tej rasy nie by³a nara¿ona na zewnêtrze konflikty i przewinê³o siê przez ni± niezliczone generacje krasnali. Obecnie zamieszkuje j± oko³o pó³tora miliona osobników, z czego 90% stanowi± z³ote. W podstawce jest zapisane, ¿e praktykuj± magiê, ale nigdy nie tak dalece ¿eby doprowadziæ do upadku królestw (czyli nie na tak± skalê jak netherilczycy czy imaskarianie). Dok³adnych procentów nie podajê bo to chba nawet w Dwrves Deep nie jest podane, ale tarczowe krasnale by³y w³a¶ciwie na wyginiêciu zanim nie nast±pi³o B³ogos³awieñstwo gromu (³aska moradina która doprowadzi³a do gw³atownego wzrostu przyrostu naturalnego w¶ród krasnoludów), wiêc z³ote stanowi± wiêkszo¶æ.
 
Keare
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 59
Rejestracja: ndz sty 30, 2005 10:27 pm

śr lut 02, 2005 4:15 pm

Wed³ug mnie to nic nie stoi na przeszkodzie by krasnolud by³ magiem, choæ bardziej mi pasuje by by³ zaklinaczem, poniewa¿ w spo³eczno¶ciach ma³omagicznych takich jak krasnoludzi prêdzej mo¿na spotkaæ krasnoluda, który nagle wyczu³ w sobie moc, ni¿ takiego który zdobywa³ j± ¶lêcz±c latami nad zakurzonymi ksiêgami. Takie jest przynajmniej moje zdanie...
 
Filio
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1807
Rejestracja: pt paź 01, 2004 10:17 pm

śr lut 02, 2005 4:24 pm

Powiem ze:
Krasnal nie moze zostac czarodziejem, poniewaz jest to dla niego klasa zakazana.
Przeczytacie o tym w FRCS (strone podam jak wroce do domu)

Pozdrawiam
Filio
 
Christopher__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1204
Rejestracja: pt lis 26, 2004 7:23 pm

śr lut 02, 2005 4:28 pm

Oj Filio. A s³ysza³e¶ o B³ogos³awieñstwie Grzmotu? W³a¶nie w tym FRCS to jest - s. 10, paragraf ogólnie opisuj±cy rasê krasnoludów.

I teraz great niespodzianka: urodzone po tym wydarzeniu krasnoludy mog± byæ nawet zaklinaczami. Szczególnie popularna jest ta klasa w¶ród z³otych krasnoludów.

Natomiast przed B³ogos³awieñstwem Grzmotu (tudzie¿ Ku¼ni) klasa zaklinacza by³a chyba zakazana dla krasnoludów, jednak¿e czarodziejami mog³y one byæ. Nie jestem jednak tego pewien, wiêc niech kto¶ jeszcze siê w tej sprawie wypowie.

I jeszcze jedno, ¿eby¶cie siê nie czepiali ;) : efekty b³ogos³awieñstwa nie s± zauwa¿ane u duergarów.


To by by³o na tyle je¶li chodzi o FR. Filio, na przysz³o¶æ wpierw sprawd¼, potem pisz ;)


Do postu poni¿ej:
To te¿ ;). A swoj± drog± to podrêczniki ¼ród³owe wydawane s± pod Greyhawka? Czy mo¿e siê mylê?

<span style='color:green'>Nie mylisz siê. <span style='font-size:14pt;line-height:100%'>(nie chcia³em pisaæ jednolinijkowca, wiêc siê dopisa³em tutaj, przepraszam)</span>.
Suldarr'essalar</span>

Do tego powy¿ej:
Thx za odpowied¼.<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>(nie ma za co przepraszaæ, za có¿ mia³bym siê gniewaæ? ; - )</span>
 
Awatar użytkownika
prEDOator
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2266
Rejestracja: pt sie 23, 2002 1:11 pm

śr lut 02, 2005 8:48 pm

<!--QuoteBegin-Filio+-->
Filio pisze:
<!--QuoteEBegin-->Powiem ze:
Krasnal nie moze zostac czarodziejem, poniewaz jest to dla niego klasa zakazana.
Przeczytacie o tym w FRCS (strone podam jak wroce do domu)

Pozdrawiam
Filio


FRCS nie jest jedynym światem a na dodatek, to nie pod niego wydawane są core booki (podręczniki źródłowe).
 
Awatar użytkownika
Arkhir
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 359
Rejestracja: śr sty 19, 2005 4:22 pm

czw lut 03, 2005 4:25 pm

Vendui'
Moim skromnym zdaniem, krasnolud może być magiem, a nawet zaklinaczem, szczególnie ten, który urodził się po Błogosławieństwie Grzmotu. Nie mam pojęcia, o co się czepiacie, że niby krasnolud to jakieś beztalencie magiczne. To tak samo, jakbyście czepiali się, że gnom skalny nie może być wojownikiem...
 
Awatar użytkownika
joseph__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 361
Rejestracja: czw mar 25, 2004 3:45 pm

czw lut 03, 2005 5:25 pm

Dodatkowo krasnolud jest pod względem mechaniki jednym z lepszych kandydatów na maga...
 
Kaeralonn
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 86
Rejestracja: pt lis 26, 2004 9:59 am

czw lut 03, 2005 7:51 pm

Pod wzglêdem mechaniki nie ma przeciwskazañ, aby Krasnolud zosta³ magiem (zreszt± po B³ogos³awieñstwie Grzmotu wielu krasnoludów posz³o drog± maga czy kap³ana), ale pod wzglêdem fabularnym mo¿e to byæ trochê dziwne. Z drugiej strony Krasnolud mag mo¿e byæ ciekaw± postaci± w kampanii...
 
Defender
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 85
Rejestracja: sob lis 06, 2004 9:41 pm

sob lut 05, 2005 7:11 pm

Czarodziej krasnolud:
Patrzym pod wzglêdem mechanicznym.
+2 do budowy
Czyli wiecej Hpeków, lepszy rzut na wytrwa³o¶æ, lepsze rzuty na Koncentracje

Fabularny:
Jak najbardziej. Patrzmy na Runotwórce. Krasnolud ¶wietnie pasuje.
Pozatym tak mag moze yæ s³awny w¶ród wspó³plemieñców za robienie magicznych przedmiotów. Pozatym w ksiêdze MG jest magiczny przedmiot "twórca musi byæ krasnoludem"
 
Awatar użytkownika
mergan
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1005
Rejestracja: pn lis 01, 2004 10:12 am

sob lut 05, 2005 7:21 pm

Tak się akurat składa, że Runotwórca to czarownik objawień.
 
Nauthiz__
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 24
Rejestracja: śr sty 28, 2004 8:01 pm

sob lut 05, 2005 7:29 pm

Moim zdaniem nie ma ¿adnych przeszkód. Taka postaæ bardzo ubarwia grê. Wyobra¼my sobie sytuacjê, kiedy gracze znajduj± siê w Gildii Magów. To ca³e odnoszenie siê reszty towarzystwa do naszego czarodzieja mo¿e byc troche zastanawiaj±ce... Jestem w 100% za!
 
Christopher__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1204
Rejestracja: pt lis 26, 2004 7:23 pm

sob lut 05, 2005 8:11 pm

Krasnolud mechanicznie bêdzie takim ¶rednio-dobrym magiem (gnom lepszy :)). A co do fabu³y to powiem tak: grali¶cie w Neverwinter Nights: Shadows of Underentide? Tak, wiem, ¿e ta gra jest niekanoniczna. Ale mniejsza o to. To w tej grze w³a¶nie jest czarodziej krasnolud, który zajmuje wa¿ne miejsce w fabule. I w dodatku jest on Harfiarzem. Niestety nie pamiêtam dok³adnie jego imienia, ale to siê nie liczy. Wa¿ne jest to, ¿e jako¶ mnie nie "uwiera³" w oczy. By³ ca³kiem klimatyczny. Tak wiêc, krasnolud czarodziej jest spox.
 
Christopher__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1204
Rejestracja: pt lis 26, 2004 7:23 pm

sob lut 05, 2005 8:12 pm

Krasnolud mechanicznie bêdzie takim ¶rednio-dobrym magiem (gnom lepszy :)). A co do fabu³y to powiem tak: grali¶cie w Neverwinter Nights: Shadows of Underentide? Tak, wiem, ¿e ta gra jest niekanoniczna. Ale mniejsza o to. To w tej grze w³a¶nie jest czarodziej krasnolud, który zajmuje wa¿ne miejsce w fabule. I w dodatku jest on Harfiarzem. Niestety nie pamiêtam dok³adnie jego imienia, ale to siê nie liczy. Wa¿ne jest to, ¿e jako¶ mnie nie "uwiera³" w oczy. By³ ca³kiem klimatyczny. Tak wiêc, krasnolud czarodziej jest spox.
 
Defender
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 85
Rejestracja: sob lis 06, 2004 9:41 pm

sob lut 05, 2005 9:02 pm

<!--QuoteBegin-mergan+-->
mergan pisze:
<!--QuoteEBegin-->Tak siê akurat sk³ada, ¿e Runotwórca to czarownik objawieñ.


A to przepraszam :) nie mam przy sobie podrêcznika.... no có¿ przepraszam za wprowadzenie w b³±d.
 
Awatar użytkownika
veldrin-drow
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1568
Rejestracja: pn lis 13, 2006 8:25 pm

śr kwie 20, 2005 4:06 pm

Krasnolud magiem?Oczywiście!!!Chyba wsyscy zapomnieli,kto najlepsze tworzy zbroje i bronie.Na bonus trzeba dodać to,że tworzą takie rzeczy z zamiłowania i wkładają serce w swoją pracę.Dodam,że sam nie gram krasnoludami-wolę drowy:)
 
nathaniel__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 38
Rejestracja: wt maja 03, 2005 2:32 pm

czw maja 05, 2005 8:55 pm

tak krasnolud magiem to tylko wymy¶la mój kumpel :) on nawet uzmys³owi³ sobie ¿e powinien graæ: ork mag.. [takie postacie s± nie klimatyczne bo nie da siê nimi normalnie graæ] to tak jak elf obroñca kopalñ...
 
filip1441
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 43
Rejestracja: ndz kwie 24, 2005 10:18 am

pt maja 20, 2005 3:40 pm

tak krasnolud magiem to tylko wymyśla mój kumpel  on nawet uzmysłowił sobie że powinien grać: ork mag.. [takie postacie są nie klimatyczne bo nie da się nimi normalnie grać] to tak jak elf obrońca kopalń...


a czemu nie. Ludzie opamiętajcie się. Czy D&D nie ma rozwijać naszej wyobraźni?? nie ograniczajmy się do stereotypów. To tak jakby powiedzieć że pół ork barbarzyńca nie może być uwielbiany przez elfy.


Aha i jeszcze jedno. Jak rozdzielić statsy żeby mieć optymalnego czarodzieja-krasnoluda. I jaką wziąć spejalizacje?. Co możecie mi poradzić??

pozDROWienia
 
Awatar użytkownika
Varmus
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1443
Rejestracja: śr sty 18, 2006 5:52 pm

sob lip 16, 2005 2:21 pm

1. Christopher, krasnolud, o którym mówisz, to Drogan Droganson.

2. Nie widzę problemu tak mechanicznego, jak i fabularnego, dla którego krasnolud nie mógłby zostać magiem. Rasa Moradina jest:
- długowieczna: dużo czasu na studiowanie magii;
- odporna na magię: brzmi dziwnie, ale wyobraźcie sobie pojedynek magów... poza
tym, zwiększanie potęgi magicznej często wiąże się z obrywaniem od tejże magii
bądź częściowym uodpornieniem na jej efekty (tak jak (al)chemik po jakimś czasie
uodparnia się na efekty różnych trucizn);
- magowie są zwykle bogaci, co na pewno cieszy klan maga, jak i samego maga -
duma klanu, chciwość zaspokojona...

I think ya got my point.

3. Nie wszyscy grają w świecie FR!!! Nie przyjmujcie praw tam panujących za ogólne!!!
 
Awatar użytkownika
Maelstrom
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 976
Rejestracja: sob mar 12, 2005 1:02 pm

sob lip 16, 2005 2:47 pm

<!--QuoteBegin-nathaniel+-->
nathaniel pisze:
<!--QuoteEBegin-->on nawet uzmys³owi³ sobie ¿e powinien graæ: ork mag..  [takie postacie s± nie klimatyczne bo nie da siê nimi normalnie graæ]


Ot, proszê prosty przyk³ad ze strony Wizardów na to, ¿e Ork/Pó³-ork mag jest postaci± klimatyczn±, je¶li komu¶ wyobra¼ni nie brakuje. Gorin Thorian

Ka¿da rasa nadaje siê na klimatycznego czarodzieja, nawet Ogr, je¶li tylko ktomu¶ mniejszy bonus do inteligencji nie przeszkadza (a niby czemu mia³by?)

A akurat krasnoludy s± na magów równie dobre jak elfy i gnomy.
 
Awatar użytkownika
Aragathor Roaringflame
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 6202
Rejestracja: wt lis 26, 2002 5:52 pm

sob lip 16, 2005 2:49 pm

<!--QuoteBegin-nathaniel+-->
nathaniel pisze:
<!--QuoteEBegin-->tak krasnolud magiem to tylko wymyśla mój kumpel :) on nawet uzmysłowił sobie że powinien grać: ork mag..  [takie postacie są nie klimatyczne bo nie da się nimi normalnie grać] to tak jak elf obrońca kopalń...

Ej, ej nie krytykuj czegoś czego nie rozumiesz. Jeśli twierdzisz że nie da się normalnie grać taką postacią to najprawdopodobniej nawet nie próbowałeś tego zrobić. A taki ork zaklinacz... brr, aż ciarki przechodzą na myśl o szkodach jakich mógłby narobić.

Wszystko zależy od settingu, gracza i pomysłu, jeśli da się zrobić niziołka barbarzyńcę/łowcę smoków to da się też zrobić orka maga.

Aha i jeszcze jedno. Jak rozdzielić statsy żeby mieć optymalnego czarodzieja-krasnoluda. I jaką wziąć spejalizacje?. Co możecie mi poradzić??

Hmm, popatrzmy:
Siła- tego raczej nie potrzebujesz, no chyba że idziesz w kierunku Spellsworda.
Zręczność- tu dobrze by było trochę zainwestować bo AC masz niskie a i nie jesteś najszybszy.
Budowa- razem rasowym +2 i średnim rzutem (ok. 14) otrzymujesz podstawę przeżycia. Możesz też wstawić tam coś naprawdę wysokiego wtedy mniejszy bonus ze zręczności będzie do przełknięcia.
Inteligencja- twoja podstawa, więc nie trzeba się rozpisywać.
Roztropność- tego prawie nie potrzebujesz, rzut na wolę masz i tak największy.
Charyzma- tu dostajesz -2 więć zastanów się czy nie warto tego zerować (na modyfikator 0) albo zostawić tak jak jest (tzw. dump-stat)

Specjalizacja, ciężko. Jednak z góry mówię że settingowo niewiele krasnali zaakceptuje Nekromantę lub Conjurera. Ewokerzy też nie mają lekko. Celuj w Transmutera lub Abjurera.
Oczywiście to moje przemyslenia i nie są one absolutną prawdą.
 
Robam
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 268
Rejestracja: wt sie 31, 2004 3:25 pm

sob lip 16, 2005 3:46 pm

tak krasnolud magiem to tylko wymy¶la mój kumpel Smile on nawet uzmys³owi³ sobie ¿e powinien graæ: ork mag.. [takie postacie s± nie klimatyczne bo nie da siê nimi normalnie graæ]


Nie da sie nimi graæ?Nie rozumiem stwierdzenia ,¿e s± nie klimatyczne.Ka¿da kombinacja rasa/klasa jest na swój sposób klimatyczna.("nie klimatyczna" - pewnie chodzi o Power Gaming - ale no comment).Ja sam gra³em krasnoludzkim magiem.To by³a jedna z moich ulubionych postaci.(Nale¿y równie¿ dodaæ ,¿e po pewnym czasie sta³a siê Liczem ;] ).
 
Cuthbert Allgood
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 92
Rejestracja: śr gru 17, 2003 8:37 pm

śr lut 15, 2006 8:41 pm

W tym wątku a także w przewodniku do Forgottena pojawiły się sugestie, że duergarowie nie zostali objęci Błogosławieństwoem Grzmotu. Czy to oznacza że nie mogą być czarodziejami? <br /><br />I jeszcze jedno (już o to pytałem w innym wątku ale mam nadzieję że nikt się nie obrazi gdy zapytam i tutaj) - czy duergar faktycznie ma modyfikator poziomu +2?<br /><br />Edit: Xelos, Joey Dzięki :)
 
Xelos
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 960
Rejestracja: wt kwie 13, 2004 1:00 pm

czw lut 16, 2006 9:20 am

Niedawno został mowiedziane w tym temacie, że ma tylko +1
 
Joey__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 283
Rejestracja: pn paź 31, 2005 2:37 pm

czw lut 16, 2006 3:21 pm

Cuthbert Allgood - po B³ogos³awieñstwie Grzmotu czarodzieje w¶ród krachów stali siê bardziej popularni, ale istnieli ju¿ wcze¶niej. Nie widzê wiêc przeciwwskazañ dla istnienia duergarów-magów.<br /><br />Pozdrawiam,<br />Joey<br />
 
Cuthbert Allgood
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 92
Rejestracja: śr gru 17, 2003 8:37 pm

wt lut 28, 2006 8:30 pm

Wsumie chcia³bym przedstawiæ moj± koncepcjê krasnoludzkiego maga, którym zamierzam wkrótce graæ. <br /><br />1. Krasnolud tarczowy.<br />2. Górnik (odpowiednia profesja), ewentualnie dodatkowo kamieniarz.<br />3. G³ównie czary przydatne w jego zawodzie i ogólnie w poruszaniu siê pod ziemi± (Burrow, Detect metal and minerals, Pomniejszenie, Wykrycie sekretnych drzwi itp.), czary z okre¶leniem [Acid] (patrz pkt 4.) i czary transmutacji (magiczna broñ itp)<br />4. Na 6 levelu presti¿ówka Elemental Savant Ziemi.<br />5. Atuty min. Energy Substitution (Acid), Potê¿niejszy Chowaniec (¯ywio³ak ziemi).<br /><br />Jak Wam siê podoba? Mo¿e macie jakie¶ sugestie? I przede wszystkim czy s± jakie¶ czary wtajemniczeñ typowo górnicze (np. co¶ w stylu zamiana kamienia w b³oto)?

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości