Zrodzony z fantastyki

 • 1
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 24
 
Awatar użytkownika
Suldarr'essalar
Arcypsion
Arcypsion
Posty: 13173
Rejestracja: sob maja 28, 2005 9:27 pm

sob cze 11, 2005 11:40 pm

Sądzę jednak, że jeśli ostra polityka środowisk, które organizują podobne akcje, jak ta dzisiejsza w Warszawie, będzie się rozwijać, to nadejdzie czas, że nie będzie 'trendy' być hetero. Bo takie zwierzęce, głupie, tak nie z własną płcią.
Cóż, jeśli zależy Ci na tym, by być trendy, to masz pecha.
Zupełnie nie rozumiem Twojego toku rozumowania. Przecież nikt nikogo nie będzie zmuszać do lubienia homoseksualistów, czy też zmiany swojej orientacji seksualnej.
Organizatorom udało się: wywołali dyskusje w Polsce, które i tak do niczego nie doprowadzą, jak do kolejnych napaści na panów w różowych gatkach i dodania paru punktów w sondażach upadającej lewicy.
Gratuluję wnikliwości. Dwa lata temu była parada (Kaczyński nie miał nic przeciwko, choć dziś tłumaczy się, że mu to "umknęło jego uwadze") i nikt się tym nie zainteresował. Gazety pisały o tym na ostatnich stronach. Teraz Kaczyński szykuje się do kampanii prezydenckiej, więc walczy o zwolenników bezsensownym naginaniem prawa. I to nie organizatorom się udało, ale panu prezydentowi się nie udało. Raz, że pokazał się jako nietolerancyjny przywódca mający za nic prawo polskie, europejskie, czy światowe (choćby raporty Amnesty International). Dwa pokazał, że można dowolnie manewrować prawem i sprawiedliwością (wszak sprawiedliwie nie znaczy po równo) dla własnych potrzeb i przekonań. Po trzecie pokazał, że nie jest w stanie nawet wyegzekwować swoich własnych poleceń.

Wybacz, ale przeceniasz organizatorów tej parady.
 
Pharaz'gil
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 190
Rejestracja: sob lis 15, 2003 7:29 pm

ndz cze 12, 2005 10:27 am

Mam nadziejê, ze nikogo nie obra¿ê, ale ta parada jest dla mnie jedn± wielk± g³upot±. Nie mam niczego przeciwko gejom i lesbijkom. Niech kochaj± kogo chc±, jak ka¿dy. Ale dlaczego musz± chwaliæ siê tym na ulicach? Chc± równo¶ci a sami j± ³ami±.

To tak, jak ja bym zorganizowa³ paradê heteroseksualnych brunetów. Bezsens.
 
Awatar użytkownika
Suldarr'essalar
Arcypsion
Arcypsion
Posty: 13173
Rejestracja: sob maja 28, 2005 9:27 pm

ndz cze 12, 2005 11:10 am

Chcą równości a sami ją łamią.
Hehe, nie łamią prawa. Prawo pozwala na takie zgromadzenia :)
To tak, jak ja bym zorganizował paradę heteroseksualnych brunetów. Bezsens.
Wolność przekonań pozwala na takie parady. Wystarczy spojrzeć na parady z okazji imienin. Parada Krystyn jest tego dobrym przykładem :wink:
 
Pedro Alvarez
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 753
Rejestracja: pn gru 16, 2002 6:19 pm

ndz cze 12, 2005 12:25 pm

[quote=Wanderer]Ulgi podatkowe dla ma³¿eñstw maj± przede wszystkim zachêciæ do zawierania tej instytucji przez pary zdolne do p³odzenia potomstwa - jest to normalna polityka ratowania spo³eczeñstwa, w którym spada rozrodczo¶æ i wzrasta emigracja. Konkubinaty homoseksualne nie s± zdolne do reprodukcji, tak wiêc logiczne jest, ¿e pañstwo nie powinno trwoniæ na nie kasy (tak samo jak i na heteroseksualne konkubinaty - poniewa¿ mog± one ³atwo sie rozlecieæ i z regu³y nie s± nastawione na p³odzenie dzieci).[/quote]

Brawo, wreszcie kto¶ to powiedzia³. Wszelkie przywileje dla ma³¿eñstwa s± zwi±zane z tym, ¿e pañstwo liczy na uzyskanie z tego zwi±zku dodatkowego obywatela/obywateli, którzy w przysz³o¶ci bêd± p³aciæ podatki/pracowaæ/s³u¿yæ w wojsku itd. Pary homoseksualne nie s± w stanie dostarczyæ obywateli wiêc nie widzê czemu mia³yby mieæ takie same przywileje.

Co do czêsto poruszanych przez aktywistów ¶rodowisk homo spraw typu "zapisywanie maj±tku" czy "wizyty w szpitalu" to wszystko jest nieprawd±. Homoseksualista mo¿e zapisaæ w testamencie swojemu partnerowi wszystko i bêdzie mia³ on (partner) pierwszeñstwo przed rodzin±. W wypadku szpitala te¿ wystarczy poinformowaæ personel o tym, ¿eby dopu¶ciæ partnera do jego danych i zezwoliæ na wizyty. ¯adne przywileje ma³¿eñskie nie s± tu potrzebne.
 
Awatar użytkownika
Kiras
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 960
Rejestracja: wt lip 26, 2005 11:37 am

ndz cze 12, 2005 1:15 pm

Dzisiaj przy rodzinnym śniadanku poruszyłem temat parady i to co usłyszałem od moich rodziców zaskoczyło nawet mnie - raczej przeciwnika tego typu akcji.
Wg mojego ojca: niektórzy homoseksualiści zaczynają tworzyć pewnego rodzaju mafię. Coś na wzór ogólnie pojmowanego środowiska żydowskiego. Wyjaśnienie? Gdy homoseksualista osiągnie cokolwiek, od razu próbuje otaczać się ludźmi swojego pokroju. Wciąga do koryta znajomych zapoznanych w specjalnych klubach dla homosów (nie używam tego słowa obraźliwie). Środowisko to jest o wiele bardziej zgrane niż reszta nazwijmy to normalnego społeczeństwa, dzięki czemu próbuje przeforsować swoje poglądy, narzucając je jednocześnie innym. Niech sobie będą inni, ale ja o tym wiedzieć nie chcę.
Matka z kolei powiedziała: a niech sobie chodzą po ulicach, niech kochają inaczej, byle tylko nie odbywało się to w sposób taki jak teraz. Jeden z drugim pomaluje twarz, ubierze obrożę, weźmie gwizdek (tu chyba była przebitka z love parade ;) ) i idze wrzeszcząc, że jest prześladowanym. Tacy ludzie byli zawsze, i zapewne będą zawsze. Tylko na pewno będą w mniejszości, inaczej ludzkość nie przetrwa.

Stwierdziłem, że są to co najmniej ciekawe spostrzeżenia. Co Wy na to?

Suldarr, a nie będzie cię denerwowało, gdy protesty i zgromadzenia (legalne) będą organizowane codziennie? Czy tak ma wyglądać demokracja? Bo prawo na to przecież zezwala...
 
Awatar użytkownika
Suldarr'essalar
Arcypsion
Arcypsion
Posty: 13173
Rejestracja: sob maja 28, 2005 9:27 pm

ndz cze 12, 2005 1:41 pm

Suldarr, a nie będzie cię denerwowało, gdy protesty i zgromadzenia (legalne) będą organizowane codziennie? Czy tak ma wyglądać demokracja?
Pragnąłbym przy okazji zaznaczyć, że brak akceptacji nie oznacza braku tolerancji. Nie akceptuję (czyli nie aprobuję, nie wspieram) jakichkolwiek manifestacji, (np. ponieważ przeszkadza mi blokada miasta). Nie znaczy to jednak, że nie jestem tolerancyjny w stosunku do np. strajkujących taksówkarzy, protestujących związkowców, czy manifestujących homoseksualistów.
Mam nadzieję, że ten cytat rozwieje Twoje wątpliwości :wink:
Nie podobają mi się manifestacje i nie korzystam z tego prawa. Są jednak ludzie, którzy potrzebują wyjść na ulice i powiedzieć co myślą. Ja im tego nie zabraniam, mimo iż nie podoba mi się sposób w jaki to robią.
Będąc złośliwym, można stwierdzić, że skoro prezydent pozwala na przemarsze strajkujących pod kancelarię prezydenta, czy pod sejm, pozwala na blokowanie Warszawy przez taksówkarzy, to dlaczego nagle się opamiętał i nie pozwala na paradę równości?
Inna sprawa, że problem pojawił się, ponieważ prezydent podjął decyzje o zakazie, zanim dostał jakiekolwiek wnioski od organizatorów.
Bo prawo na to przecież zezwala...
Prawo ma być przede wszystkim takie same dla wszystkich. Nie można pozwalać jednym, jednocześnie zabraniać innym. Albo wszyscy mogą manifestować, albo nikt. Inaczej, jeśli damy przywilej manifestowania jednej tylko grupie powstanie taki właśnie problem jaki mamy w tej chwili: ktoś, kto nie dostał pozwolenia burzy się przeciw selektywnemu przestrzeganiu prawa.
 
Awatar użytkownika
Kiras
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 960
Rejestracja: wt lip 26, 2005 11:37 am

ndz cze 12, 2005 2:08 pm

Zauważ, że piszesz o denerwującej cię formie niezadowolenia - manifestacji. Ja nie chcę zabronić homoseksualistom chodzić po ulicach, chcę tylko, żeby ich manifestacja odbywała się w normalny sposób. Taksówkarze nie chodzą półnadzy... Dopóki środowisko G&L będzie parodiowało na swoich manifestacjach tak obscenicznie (chodzi mi tu głównie o zagraniczne protesty, w Polsce z tego co pokazała Wybiórcza nie było tak źle), dopóty będzie do owych protestów niechęć. Wydaje mi się, że właśnie takie kroki miał na myśli Kaczyński zabraniając parady (już sama nazwa jest chora, jak można paradować swoją odmienność?).
[quote=Sudarr]Prawo ma być przede wszystkim takie same dla wszystkich. Nie można pozwalać jednym, jednocześnie zabraniać innym. Albo wszyscy mogą manifestować, albo nikt. Inaczej, jeśli damy przywilej manifestowania jednej tylko grupie powstanie taki właśnie problem jaki mamy w tej chwili: ktoś, kto nie dostał pozwolenia burzy się przeciw selektywnemu przestrzeganiu prawa.[/quote]
Ciężko niezgodzić się z tym poglądem, ale przypomnijcie mi proszę jeszcze raz, co oni manifestują? Czego ci ludzie chcą? [małżeństwo i dzieci odpadają, patrz posty wyżej] Jeśli nie ma czego manifestować to nie ma manifestacji, jest zakłócanie spokoju...

PS. A co powiesz na temat poglądów śniadaniowych? Bądź co bądź da się to zaobserwować.
 
Wanderer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 465
Rejestracja: wt paź 26, 2004 9:39 pm

ndz cze 12, 2005 2:13 pm

Cieszmy siê, ¿e akurat ta parada oby³a siê bez wiêkszych burd i bez licznych, ¿enuj±cych pokazów panów w æwiekach i ró¿owych gatkach. Jednak MOG£O byæ inaczej - bardziej agresywnie i bardziej gorsz±co (zgodnie z zapowiedziami obydwu stron). Ze wzglêdu na to "mog³o", Kaczyñski nie powinien zezwalaæ na tak± paradê. Na tej samej zasadzie, wed³ug której zabrania siê ludziom skakaæ pod metro albo wchodziæ do niego "z przedmiotami mog±cymi wywo³aæ obrzydzenie lub zgorszenie wspó³pasa¿erów" - Konstytucja tych rzeczy nie zakazuje, w³a¶ciciele Metra tak. Czy ich zakazy s± bezpodstawne, ³ami± prawo i dyskryminuj± samobójców/gorszycieli?

EDIT: Warto nadmieniæ, ¿e konkurencyjne parady skrajnie prawicowych m³odzie¿ówek tak¿e zosta³y zabronione tego dnia przez prezydenta miasta - a wiêc nie by³o tak, ¿e pewnym grupom Kaczyñski zakaza³, a innym nie.
Bardzo ciekawa by³a te¿ postawa policji, która ochrania³a jedn± nielegaln± manifestacjê przed drug± - mniej liczn± i nie maj±c± poparcia UE i ¶rodowisk lewackich.

Prawo RP zakazuje manifestacji neonazistowskich oraz kojarz±cych siê z ustrojem komunistycznym. A wiêc mimo wszystko ogranicza siê prawa pewnym grupom i spo³eczeñstwo oraz rz±d te ograniczenia akceptuje (a nawet popiera). Czy nagle, w imiê demokracji mieliby¶my pozwoliæ na paradê faszystów?
 
Awatar użytkownika
Suldarr'essalar
Arcypsion
Arcypsion
Posty: 13173
Rejestracja: sob maja 28, 2005 9:27 pm

ndz cze 12, 2005 3:08 pm

Taksówkarze nie chodzą półnadzy...
Taksówkarze stoją na środku ulicy i trąbią skutecznie blokując główne arterie stolicy, zagłuszając myśli szarych obywateli. To już wolę półnagie lesbijki :wink:
Rozumiem jedank do czego zmierzasz i muszę powiedzieć, że na szczęście nie było tak źle jak w innych krajach (przy okazji, mi te parady przypominają troszkę Rio de Janeiro).
Wydaje mi się, że właśnie takie kroki miał na myśli Kaczyński zabraniając parady (już sama nazwa jest chora, jak można paradować swoją odmienność?).
Chwileczkę, Kaczyński podjął decyzję o zakazie zanim napłynęły wnioski. Poza tym, nie widzę nic dziwnego w nazwie parada równości (bo ten wniosek odrzucił prezydent Warszawy).
Ciężko niezgodzić się z tym poglądem, ale przypomnijcie mi proszę jeszcze raz, co oni manifestują? Czego ci ludzie chcą?
Nie wiem czego chcą, co manifestują. Nie jestem ani gejem, ani lesbijką 8)
Jeśli nie ma czego manifestować to nie ma manifestacji, jest zakłócanie spokoju...
Powiedz to na paradzie Krystyn, to Cię zlinczują :twisted:
Poza tym powtarzam, to miała być parada, nie manifestacja. Manifestacja zrobiła się, po tym jak prezydent nie pozwolił na paradę. To dwie odmienne sprawy (choć łączą się ze sobą bezpośrednio).
PS. A co powiesz na temat poglądów śniadaniowych? Bądź co bądź da się to zaobserwować.
Nie wiem dlaczego Twój ojciec ogranicza się w tych poglądach tylko do tego środowiska (patrz choćby Zyta Gilowska, Roman Giertych i jego ojciec Maćko)?
Jednak MOGŁO być inaczej - bardziej agresywnie i bardziej gorsząco (zgodnie z zapowiedziami obydwu stron).
Wanderer, ja wiem, że profilaktyka jest najlepszą metodą zwalczania chorób, ale na organizmie jakim jest społeczeństwo, taka profilaktyka nazywa się prewencją znaną z poprzedniej epoki. Jeszcze raz powtarzam: prawo nie może być wybiórcze.
Co do zakazów: rozumiem, że można zakazać manifestacji/parady, ponieważ w danym dniu (i rejonie) została zgłoszona już inna manifestacja/parada. Wtedy nie byłoby takich problemów, gdzie o dacie decydowała by data przesłania, a nie data weryfikacji.
. Na tej samej zasadzie, według której zabrania się ludziom skakać pod metro albo wchodzić do niego "z przedmiotami mogącymi wywołać obrzydzenie lub zgorszenie współpasażerów" - Konstytucja tych rzeczy nie zakazuje, właściciele Metra tak. Czy ich zakazy są bezpodstawne, łamią prawo i dyskryminują samobójców/gorszycieli?
Teoretycznie nie ma zakazu skakania pod nadjeżdżające metro :wink:
Nikt nie zabrania grupie homoseksualistów ubranych w kolorowe stroje wchodzić do metra.
EDIT: Warto nadmienić, że konkurencyjne parady skrajnie prawicowych młodzieżówek także zostały zabronione tego dnia przez prezydenta miasta - a więc nie było tak, że pewnym grupom Kaczyński zakazał, a innym nie.
Pisałem o tym w tym poście. Nie może odbywac się więcej niż jedna manifestacja jednocześnie w jednym miejscu. Jest to niedopełnienie formalności, więc wszelkie przemarsze zgłoszone później powinny być odrzucane (w danym terminie). Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by odbyły się np. dzień później. Ale nie odbywają się później. Dlaczego? Bo ich organizatorom chodzi o burdy i zwalczanie pierwszego przemarszu.
Prawo RP zakazuje manifestacji neonazistowskich oraz kojarzących się z ustrojem komunistycznym. A więc mimo wszystko ogranicza się prawa pewnym grupom i społeczeństwo oraz rząd te ograniczenia akceptuje (a nawet popiera). Czy nagle, w imię demokracji mielibyśmy pozwolić na paradę faszystów?
To zupełnie odmienna kwestia. Ja mówię o przestrzeganiu prawa, Ty o jego ograniczeniach. Ja opieram się na obowiązującym prawie i na podstawie niego twierdzę, że parada powinna była zostać zalegalizowana. Jeśli konstytucja zostanie zmieniona, na taką, która będzie pozwalała na przemarsze faszystowskich organizacji, to będzie to legalne i tak samo prezydent powinien wtedy zgodzić sie na taki przemarsz.
 
Bjorn Westlander
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 686
Rejestracja: sob lis 29, 2003 2:11 pm

ndz cze 12, 2005 3:45 pm

Przypomina mi siê rozmowa Szymona Niemca z jego by³ym szefem:
SN: "Czemu mnie pan zwalnia? Przecie¿ trzy czwarte pañskich pracowników to homoseksuali¶ci!"
SZEF: "Tak, ale tylko pan rozg³asza swoje preferencje."

Wiecie, w czym tak naprawdê tkwi problem? W tym, ¿e jak ludzie siê dowiedz±, ¿e dana osoba jest homoseksualist±, to ju¿ po niej. "Znajomi" zrywaj± kontakty, rzeczona osoba mo¿e wylecieæ z pracy, zostaæ pobita... Pytanie moje grzmi: dlaczego? Dlatego, ¿e parê brunatnych i czarnych ³bów tak wytresowa³o naród? Co ich obchodzi, z kim chodzê do ³ó¿ka? Jak z facetem, to ¼le, jak z kobiet± bez ¶lubu, to te¿ ¼le... W dodatku argumenty przeciw s± w wiêkszo¶ci dête, wziête z sufitu i zwyczajnie bez sensu.
Niestety da³o siê te¿ zaobserwowaæ, i¿ kultura wypowiedzi jest samym dzia³aczom gejowskim obca. U Lisa (bo przecie¿ program Pospieszalskiego to walka psów - jedni rzucaj± siê na drugich, a wynik debaty i tak jest ustawiony) próbowali zakrzyczeæ przeciwników, co w oczach bardziej inteligentnych ludzi ich dyskwalifikuje.
 
Wanderer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 465
Rejestracja: wt paź 26, 2004 9:39 pm

ndz cze 12, 2005 4:12 pm

Taksówkarze nie chodz± pó³nadzy...

Taksówkarze stoj± na ¶rodku ulicy i tr±bi± skutecznie blokuj±c g³ówne arterie stolicy, zag³uszaj±c my¶li szarych obywateli. To ju¿ wolê pó³nagie lesbijki

Fakt :mrgreen: Ale nie powinno siê zakazywaæ manifestacji taksówkarzy/gejów za zak³ócanie porz±dku. Gdyby równolegle z manifestacj±/parad± taksówkarzy ¶rodowisko radykalnych motorniczych tramwajów zapowiedzia³o kontrmanifestacjê, nale¿a³oby zabroniæ manifestu obydwu grupom (wiedz±c, ¿e je¶li zabroni siê tylko motorniczym, to i tak przyjd± oni bojkotowaæ taksówkarzy. A ¿e przyjd± nielegalnie, to nie bêd± mieli skrupu³ów ¿eby u¿ywaæ drastycznych ¶rodków wobec nielubianego przes siebie ¶rodowiska).
Inna sprawa, ¿e chêæ manifestacji oznacza niezadowolenie pewnego ¶rodowiska i na to w³adza powinna zareagowaæ rokowaniami (ale nie na temat organizacji manifestu, tylko w sprawie czynników powoduj±cych niezadowolenie). Im mniej siê dzieje na ulicy tym lepiej.
Wanderer, ja wiem, ¿e profilaktyka jest najlepsz± metod± zwalczania chorób, ale na organizmie jakim jest spo³eczeñstwo, taka profilaktyka nazywa siê prewencj± znan± z poprzedniej epoki.

Ludzko¶æ stosowa³a prewencjê od pocz±tków swych dziejów i dobrze na tym wychodzi³a. Ja nie jestem przeciwnikiem demokracji, ale nienawidzê nieporz±dku, anarchii i braku samokontroli, które s± naturalnym skutkiem z³ego pojmowania demokracji i jej przerostu. Pewnych rzeczy siê po prostu zabrania, pewne rzeczy siê karze po fakcie, pewnymi sprawami nie dzielimy siê z innymi lud¼mi - tego siê trzymajmy.
Teoretycznie nie ma zakazu skakania pod nadje¿d¿aj±ce metro Wink
Nikt nie zabrania grupie homoseksualistów ubranych w kolorowe stroje wchodziæ do metra.

Jest zakaz przekraczania ¿ó³tej linii kiedy na stacji nie stoi poci±g - to jest w³a¶nie formalny zakaz skakania pod nadje¿d¿aj±ce metro. Je¿eli siê go ³amie, to pracownicy metra maj± prawo zatrzymaæ delikwenta (albo jego resztki).
Homoseksuali¶ci w kolorowych strojach mog± wchodziæ do metra, pod warunkiem, ¿e stroje te nie przeszkadzaj± wspó³pasa¿erom. Je¿eli komu¶ przeszkadza, to mo¿e zawiadomiæ motorniczego a osobnik z "obrzydzaj±cy lub gorsz±cy" zostanie zatrzymany w najbli¿szym posterunku policji (lub po prostu wywalony z wagonu). Za gorsz±ce uznajemy np. faceta w biustonoszu, cz³owieka z imitacj± penisa w rêce, napisy na ubraniu uw³aczaj±ce jakiej¶ grupie spo³ecznej etc.
To zupe³nie odmienna kwestia. Ja mówiê o przestrzeganiu prawa, Ty o jego ograniczeniach. Ja opieram siê na obowi±zuj±cym prawie i na podstawie niego twierdzê, ¿e parada powinna by³a zostaæ zalegalizowana.

Prawo odgórnie zezwala na manifestacjê, ale lokalny przedstawiciel w³adzy ma pe³ne prawo do orzekania, czy konkretny przypadek jest dozwolony. Tak jak w metrze zabraniaj± przekraczaæ ¿ó³t± liniê, tak Kaczyñski móg³ zabroniæ parady, która mog³a skoñczyæ siê nieciekawie. To s± 2 logiczne i w pe³ni zgodne z prawem przyk³ady prewencji (dla dobra zainteresowanych, warto nadmieniæ).

Rozpatrzmy inny przypadek: prawo polskie pozwala nadaæ dziecku dowolne imiê. Jednak zwykle w wypadku imion nietypowych korzysta siê ze specjalnej komisji, która zabrania nadac imiê pokroju "Wilq", "Pederasta", "Cthulhu" i odradza imiona "Adolf", "Judasz". Nie jest to dyskryminacja ani naginanie prawa. Jest to ograniczenie prawa rodziców do nadania dowolnego imienia, maj±ce na celu dobro dziecka. Komisja sugeruje siê regu³ami jêzyka i ogólnymi pogl±dami spo³eczeñstwa. Ma woln± rêkê w zabranianiu imion - nie korzysta z ¿adnej formalnej listy.
Podobnie dzia³a³ Kaczyñski, zabraniaj±c organizowania parady. Dzia³a³ zgodnie z nadanym mu prawem (stanowienia prawa w poszczególnych przypadkach).

Poza tym wszyscy maj± prawo do manifestacji - nigdzie w kodeksach nie ma zapisu, ¿e ka¿da grupa spo³eczna ma prawo do parady o któr± chodzi³o w tym przypadku. Parada wi±¿e siê z wieloma problemami logistycznymi i prezydent miasta ma pe³ne prawo na ni± nie zezwoliæ nie podaj±c przyczyn. I nie ³amie w ten sposób zasad demokracji.
 
Awatar użytkownika
Suldarr'essalar
Arcypsion
Arcypsion
Posty: 13173
Rejestracja: sob maja 28, 2005 9:27 pm

ndz cze 12, 2005 5:17 pm

A że przyjdą nielegalnie, to nie będą mieli skrupułów żeby używać drastycznych środków wobec nielubianego przes siebie środowiska).
Od tego jest policja, by do tego nie dopuścić. Tak było w tym przypadku (młodzież wszechpolska+szalikowcy).
Inna sprawa, że chęć manifestacji oznacza niezadowolenie pewnego środowiska i na to władza powinna zareagować rokowaniami (ale nie na temat organizacji manifestu, tylko w sprawie czynników powodujących niezadowolenie)
Z tym, że w tym wypadku była manifestacja przeciw władzy.
Ludzkość stosowała prewencję od początków swych dziejów i dobrze na tym wychodziła.
Władza na pewno dobrze na tym wychodziła. Wątpie jednak, czy społeczeństwo podzielało tę opinię (w Polsce po II wojnie, w ZSRR, za czasów Hitlera przed wojną).
Prawo odgórnie zezwala na manifestację, ale lokalny przedstawiciel władzy ma pełne prawo do orzekania, czy konkretny przypadek jest dozwolony. Tak jak w metrze zabraniają przekraczać żółtą linię, tak Kaczyński mógł zabronić parady, która mogła skończyć się nieciekawie. To są 2 logiczne i w pełni zgodne z prawem przykłady prewencji (dla dobra zainteresowanych, warto nadmienić).
Nie zgodzę się. Porównujesz regulamin jakieś firmy z Konstytucją RP. Co więcej, porównujesz zakaz obowiązujący wszystkich użytkowników metra, z jednostkowym zakazem prezydenta wynikającym z jego nietolerancji i homofobii. To są dwa różne przypadki
Rozpatrzmy inny przypadek: prawo polskie pozwala nadać dziecku dowolne imię.
Nie znam tego prawa, więc nie mogę się odnieść do tego przykładu.
Podobnie działał Kaczyński, zabraniając organizowania parady. Działał zgodnie z nadanym mu prawem (stanowienia prawa w poszczególnych przypadkach).
Tylko, że (bazując na tym co piszesz) w przeciwieństwie do tej komisji, prezydent nie ma takiej dowolności.
Parada wiąże się z wieloma problemami logistycznymi i prezydent miasta ma pełne prawo na nią nie zezwolić nie podając przyczyn. I nie łamie w ten sposób zasad demokracji.
Nie podając przyczyn? Gdzie to jest zapisane?
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

ndz cze 12, 2005 5:19 pm

Nie wiem czego chc±, co manifestuj±. Nie jestem ani gejem, ani lesbijk±

Radzi³bym wiêc milczenie, w koñcu mog± byæ tam te¿ zwolennicy kanibalizmu albo legalizacji pedofili/na zachodzie s± ju¿ i tacy/.Do¶æ niebezpieczne jest bronienie czego¶ o czym siê nic nie wie.

niektórzy homoseksuali¶ci zaczynaj± tworzyæ pewnego rodzaju mafiê. Co¶ na wzór ogólnie pojmowanego ¶rodowiska ¿ydowskiego. Wyja¶nienie? Gdy homoseksualista osi±gnie cokolwiek, od razu próbuje otaczaæ siê lud¼mi swojego pokroju. Wci±ga do koryta znajomych zapoznanych w specjalnych klubach dla homosów (nie u¿ywam tego s³owa obra¼liwie). ¦rodowisko to jest o wiele bardziej zgrane ni¿ reszta nazwijmy to normalnego spo³eczeñstwa, dziêki czemu próbuje przeforsowaæ swoje pogl±dy, narzucaj±c je jednocze¶nie innym. Niech sobie bêd± inni, ale ja o tym wiedzieæ nie chcê.

Tak, to powszechnie znane zjawisko.Szczególnie w krêgach naukowych i artystycznych.


Przecie¿ nikt nikogo nie bêdzie zmuszaæ do lubienia homoseksualistów, czy te¿ zmiany swojej orientacji seksualnej.

B³±d, ju¿ teraz zdarzaj± siê przypadki szkalowania osób okazuj±cych niechêæ do homoseksualizmu, precedensem by³o tu publiczne potêpienie i obraz ucznia na jednym z amerykañskich uniwersytetów, który podczas normalnych zajêæ i dyskusji o tym problemie powiedzia³ ¿e jego wyznanie uwa¿a to za grzech a on sam jest tym zniesmaczony.Szkalowanie tego ucznia zainicjowa³ prowadz±cy zajêcia.Co do presji na zmianê orientacji seksualnej-to dzi¶ ju¿ istnieje w niektórych dziedzinach ¿ycia. Przede wszystkim wielu homoseksualistów uwa¿± siê za bardziej wra¿liwych i uzdolnionych od "heteryków", po drugie mo¿e ciê to zaskoczy, ale nie jest czym¶ dziwnym i¿ podczas rozmowy o pracê pojawiæ siê pytanie o orientacjê seksualn± i odmowe zatrudnienia je¶li jeste¶ hetero(przypadek z ¿ycia mojej kole¿anki która szuka³a pracy w wakacje jako barmanka na Cyprze).O us³ugach medycznych czy hotelach wy³±cznie dla homoseksualistów nawet nie wspomnê.


Przypomina mi siê rozmowa Szymona Niemca z jego by³ym szefem:
SN: "Czemu mnie pan zwalnia? Przecie¿ trzy czwarte pañskich pracowników to homoseksuali¶ci!"
SZEF: "Tak, ale tylko pan rozg³asza swoje preferencje."


Praca to nie miejsce na demonstracje swoich obsesji. Ja nie protestowa³bym gdyby mnie wyrzuconog jakbym na ka¿dym miejscu i o ka¿dej porze mówi³ o mi³o¶ci do d³ugonogich brunetek.Poza tym Niemiec jako osoba publiczna mo¿e byæ szkodliwy dla wizerunku firmy.

W tym, ¿e jak ludzie siê dowiedz±, ¿e dana osoba jest homoseksualist±, to ju¿ po niej. "Znajomi" zrywaj± kontakty, rzeczona osoba mo¿e wylecieæ z pracy, zostaæ pobita...

Co za bzdura. Równie dobrze mo¿e zostaæ uznana za niesamowicie ciekaw±, zapraszana na wszystkie imprezy i pielêgnowana przez towarzystwo.Zale¿y w jakim ¶rodowisku siê obraca.


Co ich obchodzi, z kim chodzê do ³ó¿ka?

Oczywi¶cie wiêc nie protestujesz przeciw pedofilii, zoofili, kazirodctwu, nekrofili czy te¿ nie mia³by¶ nic przeciwko pracowaniu z kim¶ kogo fetyszem seksualnym s± o wiele gorsze rzeczy takie jak konsumpcja ludzkich ekstrementów dla przyk³adu.
Poza tym, to jakie zachowania seksualne s± tolerowane lub wrêcz promowane spo³ecznie tworzy kulturê i specyfikê spo³eczeñstwa w jakim ¿yjemy. Ju¿ teraz widaæ jakie spustoszenie i problemy demograficzne wyrz±dzi³a spo³eczeñstwom zachodu rewolucja seksualna-byæ mo¿e zostan± wyeliminowane przez inne które jej nie dozna³y-to jest nawiasem mówi±c przysz³o¶æ Holendrów, którzy nied³ugo zostan± mniejszo¶ci± w swoim kraju.

Nie podaj±c przyczyn? Gdzie to jest zapisane

Tyle tylko ¿e prezydent Kaczyñski poda³ przyczyny odmowy :wink:
 
Pedro Alvarez
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 753
Rejestracja: pn gru 16, 2002 6:19 pm

ndz cze 12, 2005 6:01 pm

<!--QuoteBegin-Suldar+-->
Suldar pisze:
<!--QuoteEBegin-->Poza tym powtarzam, to mia³a byæ parada, nie manifestacja. Manifestacja zrobi³a siê, po tym jak prezydent nie pozwoli³ na paradê. To dwie odmienne sprawy (choæ ³±cz± siê ze sob± bezpo¶rednio).

Hipotetycznie za³ó¿my, ¿e Kaczor wyda³ zgodê na zorganizowanie czego¶ eufemistycznie nazwanego "Parad± Równo¶ci". Czy uwa¿asz, ¿e na takiej paradzie nie by³yby rzucane has³a o legalizacji zwi±zków, adopcji dzieci, wspólnocie maj±tkowej? Has³a te by³yby rzucane tak czy inaczej, przekszta³caj±c "Paradê równo¶ci" w "Manifestacje uprzywilejowania".

<!--QuoteBegin-onet.pl+-->
onet.pl pisze:
<!--QuoteEBegin-->"Dzisiaj Polska ca³kowicie wesz³a do Europy" - o¶wiadczy³ przedstawiciel w³adz Arcigay Renato Sabbadini.

Smunty dowód na rozszerzaj±ce siê wp³ywy polityczne homoseksualnego lobby w UE.
 
Awatar użytkownika
Beamhit
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2359
Rejestracja: czw paź 09, 2003 8:22 pm

ndz cze 12, 2005 7:14 pm

po drugie może cię to zaskoczy, ale nie jest czymś dziwnym iż podczas rozmowy o pracę pojawić się pytanie o orientację seksualną i odmowe zatrudnienia jeśli jesteś hetero


Nie przesadzaj Molobo...

Pisząc twoim stylem: Co za bzdura. W większości przypadków to jednak osoba homoseksualna nie jest przyjmowana do pracy. A skoro to była jakaś "knajpka" dla homoseksualistów (wynika to z twojej wypowiedzi) to może nie chcieli osoby heteroseksualnej, bo by pewnie nie wyrobiła psychicznie. To tak jak do knajpy "tylko dla czarnych" chciałby się zatrudnić jakiś białas, lub w pubie "U Trzewika" zajadły kościarz :mrgreen:.

Błąd, już teraz zdarzają się przypadki szkalowania osób okazujących niechęć do homoseksualizmu, precedensem było tu publiczne potępienie i obraz ucznia na jednym z amerykańskich uniwersytetów, który podczas normalnych zajęć i dyskusji o tym problemie powiedział że jego wyznanie uważa to za grzech a on sam jest tym zniesmaczony


Na co to ma być dowód? Jedna jaskółka wojny nie czyni. A tak, Ameryka... Który stan? Bo Ameryka to duże państwo i nie wiem czy wiesz, ale w niektórych stanach seks homoseksualny jest zabroniony prawnie.

Przede wszystkim wielu homoseksualistów uważą się za bardziej wrażliwych i uzdolnionych od "heteryków", po drugie może cię to zaskoczy

A ja uważam się za lepszego od "jesiennego gawędziarza" czy "mrocznego wodziarza". A oni uważają się za lepszych od takich graczy jak ja. Tak samo Heteroseksualni uważają się za lepszych od "byle pedała". Coś jeszcze? A tak, jestem rasistą bo uważam się za lepszego od "Rumuna". Dżisus Hrajst. Ludzie zawsze od kogoś uważają się lepsi.

Praca to nie miejsce na demonstracje swoich obsesji. Ja nie protestowałbym gdyby mnie wyrzuconog jakbym na każdym miejscu i o każdej porze mówił o miłości do długonogich brunetek.Poza tym Niemiec jako osoba publiczna może być szkodliwy dla wizerunku firmy.

Racja. Pewnie gdybym się odnosił zawsze i wszędzie jaki to ze mnie erpegowiec, też by mnie pewnie wywalili. Należę do mniejszości seksualnej, ale by tym się afiszować na lewo i prawo?

Oczywiście więc nie protestujesz przeciw pedofilii, zoofili, kazirodctwu, nekrofili czy też nie miałbyś nic przeciwko pracowaniu z kimś kogo fetyszem seksualnym są o wiele gorsze rzeczy takie jak konsumpcja ludzkich ekstrementów dla przykładu.

Jeżeli ktoś jest chrześcijaninem który kieruje sie w życiu Pismem Świętym, powinien odrzucić i zoofilię,i homoseksualizm, i kazirodctwo, i nekrofilię (co ciekawe, Biblia nie potępia nigdzie pedofilii).

Paradoksalnie można być stuprocentowym heteroseksualistą i wiedzieć czego chcą ci na paradzie. Wspomniałem to przy okazji pierwszego cytatu ale przypomnę. Większość domaga się:  
- Legalizacji małżeństw między parami homoseksualnymi  
- Co idzie za tym wyżej, roszerzenia wszystkich przywilejów małżeńskich na pary homoseksualne.  
- Prawa do adopcji dzieci.  
- I innych "praw" (dziedziczenie majątku, wizyty w spzitalu), które, jak pisałem, mają już zagwarantowane, tylko trzeba umieć z nich skorzystać.

A teraz moje zdanie.
Jestem przeciwny legalizacji małżeństw par homoseksualnych.
A małżeństwo to związek prawny mężczyzny i kobiety mający na celu utworzenie rodziny (tak jak już pisał Wanderer).
Adopcja dzieci ---> po moim trupie.

Inna sprawa, że część g&l niezbyt lubi te parady. Jak sami piszą, to odstrasza ludzi, budzi niechęć, no i to kretynizm gdy się chodzi z piórami w d...
 
Awatar użytkownika
Suldarr'essalar
Arcypsion
Arcypsion
Posty: 13173
Rejestracja: sob maja 28, 2005 9:27 pm

ndz cze 12, 2005 7:20 pm

Hipotetycznie załóżmy, że Kaczor wydał zgodę na zorganizowanie czegoś eufemistycznie nazwanego "Paradą Równości". Czy uważasz, że na takiej paradzie nie byłyby rzucane hasła o legalizacji związków, adopcji dzieci, wspólnocie majątkowej? Hasła te byłyby rzucane tak czy inaczej, przekształcając "Paradę równości" w "Manifestacje uprzywilejowania".
To mnie nie interesuje. Do prezydenta nie można się przyczepić, że postąpił niewłaściwie.
Fu, nie wiem czy zauważyłeś, ale lezbijki regularnie pojawiające się na paradach, wiecach itp. nie są przykładami na słuszność terminu "płeć piękna".
Nie zauważyłem, ale widzę, że kolega jest "na bieżąco" :D

Molobo, nie bronię manifestacji G&L. Nie ma dla mnie znaczenia, czy jest to manifestacja homoseksualistów, czy młodzieży wszechpolskiej... Dopóki prawo jest przestrzegane.
(co ciekawe, Biblia nie potępia nigdzie pedofilii).
Może Bóg tego nie przewidział?
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

ndz cze 12, 2005 7:29 pm

Nie przesadzaj Molobo...

Wszystkie podane przeze mnie przyk³ady s± autentyczne i mia³y miejsce.


A skoro to by³a jaka¶ "knajpka" dla homoseksualistów (wynika to z twojej wypowiedzi) to mo¿e nie chcieli osoby heteroseksualnej, bo by pewnie nie wyrobi³a psychicznie.
Czyli osoba heteroseksualna ma s³absz± psychikê ? Niez³e.

Pewnie gdybym siê odnosi³ zawsze i wszêdzie jaki to ze mnie erpegowiec, te¿ by mnie pewnie wywalili.

Gdybys by³ znany publicznie jako cz³owiek który przebiera siê za wampira, udaje ¿e pije krew to nie dziwi³bym siê gdyby ci wypowiedzono umowê o pracê.0

Na co to ma byæ dowód? Jedna jaskó³ka wojny nie czyni

Co z tego ¿e jaka¶ marginalna partia w Niemczech prze¶laduje ¯ydów prawda na pocz±tku 30tych lat ? Jedna jaskó³ka wiosny nie czyni...

A ja uwa¿am siê za lepszego od "jesiennego gawêdziarza" czy "mrocznego wodziarza". A oni uwa¿aj± siê za lepszych od takich graczy jak ja. Tak samo Heteroseksualni uwa¿aj± siê za lepszych od "byle peda³a". Co¶ jeszcze? A tak, jestem rasist± bo uwa¿am siê za lepszego od "Rumuna". D¿isus Hrajst. Ludzie zawsze od kogo¶ uwa¿aj± siê lepsi.

Tak, ale wa¿ne jest by prawo i pañstwo nie podziela³o pogl±du tych osób pod wp³ywem ich politycznego lobby-tak dzieje siê w Uni Europejskiej obecnie gdzie chrze¶cijanie s± nara¿eni na dyskryminacjê.


(co ciekawe, Biblia nie potêpia nigdzie pedofilii).

Jestem pewien, ¿e i innych zboczeñ nie potêpia dos³owne ze wzglêdu na to i¿ nie jest s³ownikiem definicji seksualnych.
 
Thomas Percy
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2969
Rejestracja: śr lip 03, 2002 11:50 am

ndz cze 12, 2005 7:48 pm

<!--QuoteBegin-Molobo+-->
Molobo pisze:
<!--QuoteEBegin-->Oczywiście więc nie protestujesz przeciw pedofilii, zoofili, kazirodctwu, nekrofili czy też nie miałbyś nic przeciwko pracowaniu z kimś kogo fetyszem seksualnym są o wiele gorsze rzeczy takie jak konsumpcja ludzkich ekstrementów dla przykładu.

Ciekawy zestaw. Fetyszyzm ekskrementów jest przecież niszkodliwy i prawnie dozwolony. Zoofilia - tu trudno powiedzieć, czy komuś to szkodzi, bo skoro można zjadać świnie, to dlaczego nie można by z nimi współżyć? No i pozostałe przypadki: pedofilia szkodzi dzieciom, kazirodztwo potomstwu, a nekrofilia to w 99% przypadków profancaja zwłok.
Słowem - jak to można zestawiać?
 
Awatar użytkownika
Beamhit
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2359
Rejestracja: czw paź 09, 2003 8:22 pm

ndz cze 12, 2005 7:55 pm

Czyli osoba heteroseksualna ma słabszą psychikę ? Niezłe.

Skoro tak uważasz. Ja bym nie wyrobił jako kelner, gdzie wszyscy goście wkoło (i personel pewnie też) to Geje. Nie jestem tak wytrzymały psychicznie jak ty Molobo.

Gdybys był znany publicznie jako człowiek który przebiera się za wampira, udaje że pije krew to nie dziwiłbym się gdyby ci wypowiedzono umowę o pracę.

Albo który gra w planszówki i gra złym kapłanem zabijającym wszystko co się rusza.

Tak, ale ważne jest by prawo i państwo nie podzielało poglądu tych osób pod wpływem ich politycznego lobby-tak dzieje się w Uni Europejskiej obecnie gdzie chrześcijanie są narażeni na dyskryminację.

Przez tyle wieków dyskryminowaliśmy innych, to możemy teraz dostać w d... Nie zaszkodzi nam. Wszystko co nas nie zabije, tylko nas wzmocni. Najwyżej skończymy w obozach śmieci, jako heteroseksualni chrześcijanie.
 
Gorrader
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 37
Rejestracja: pt lip 11, 2003 2:14 pm

ndz cze 12, 2005 8:26 pm

<!--QuoteBegin-Beamhit+-->
Beamhit pisze:
<!--QuoteEBegin-->Ja bym nie wyrobi³ jako kelner, gdzie wszyscy go¶cie wko³o (i personel pewnie te¿) to Geje.


A co w tym jest wyczerpuj±cego psychicznie? To, ¿e nie mo¿na sobie wyrwaæ laski? Szczerze mówi±c nie rozumiem o co Ci chodzi. Ale nic to, niech bêdzie, ¿e taka praca niszczy psychikê. Nawet je¿eli tak jest, to pracuje siê tam z wyboru. Pracodawca nie powinien odrzucaæ osoby hetero tylko z powodu jej orientacji seksualnej. To siê chyba nazywa dyskryminacja.

Poza tym sytuacja taka nie musia³a siê wydarzyæ w knajpie dla G&L. W krajach "bardziej cywilizowanych" mo¿na siê spotkaæ z tym, ¿e "wypada" zatrudniæ pewn± liczbê homoseksualistów. Je¶li wiêc ca³a za³oga sk³ada siê z osób hetero i jest jedno puste miejsce istnieje spora szansa, ¿e w³a¶ciciel zatrudni geja/lesbijkê.

Moment, moment... Czy aby tylko na zachodzie? Czy przypadkiem nie by³o analogicznej sytuacji w której¶ tam edycji programu "Bar"?
 
Awatar użytkownika
Hekatonpsychos
Moderator
Moderator
Posty: 1695
Rejestracja: wt mar 07, 2006 10:05 pm

ndz cze 12, 2005 8:26 pm

<!--QuoteBegin-Thomas Percy+-->
Thomas Percy pisze:
<!--QuoteEBegin-->Ciekawy zestaw. Fetyszyzm ekskrementów jest przecież niszkodliwy i prawnie dozwolony. Zoofilia - tu trudno powiedzieć, czy komuś to szkodzi, bo skoro można zjadać świnie, to dlaczego nie można by z nimi współżyć? No i pozostałe przypadki: pedofilia szkodzi dzieciom, kazirodztwo potomstwu, a nekrofilia to w 99% przypadków profancaja zwłok.


Oprócz homoseksualizmu i fetyszyzmu ekskrementów wszystkie wymienione przez Molobo zachowania są przestępstwami w świetle polskiego prawa.

Pedofilia - molestowanie nieletnich
Zoofilia - maltretowanie zwierząt
Nekrofilia - profanacja zwłok
Kazirodztwo - kazirodztwo ;)

Jedzenie własnych kup jest zatem - dopóki odbywa się w zaciszu domowym i w żaden sposób nie przeszkadza w sposób bezpośrednio niezainteresowanym - dozwolone, aczkolwiek wg mnie obrzydliwe i straszne.
Tak samo jakstosunek płciowy pomiędzy dwojgiem przedstawicieli tej samej płci. Swoją drogą heteryków obowiązuje ten sam warunek - w przeciwnym wypadku mamy bowiem do czynienia z: ekshibicjonizmem, bądź pornografią.

<!--QuoteBegin-Thomas Percy+-->
Thomas Percy pisze:
<!--QuoteEBegin-->Słowem - jak to można zestawiać?


Można. Pod warunkiem, że krtyterium będą osobiste przekonania Autora notki, który uważa wszystkie wymienione zjawiska za takie same przestępstwa, wbrew autorom KK :?
Nie ma się zresztą co dziwić takiemu zachowaniu. Pewna grupa panów w stylowych kapturkach jakiś czas temu uważała za przestępstwo (wbrew prawu) posiadanie czarnego koloru skóry.
Pozdrawiam.
 
Gorrader
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 37
Rejestracja: pt lip 11, 2003 2:14 pm

ndz cze 12, 2005 8:31 pm

Przy okazji. W ¶wietle kilku powy¿szych notek trochê zaczyna przera¿aæ mnie wizja parady... uh... jakby tu delikatnie... po¿eraczy ekskrementów.
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

ndz cze 12, 2005 8:37 pm

Jedzenie w³asnych kup jest zatem - dopóki odbywa siê w zaciszu domowym i w ¿aden sposób nie przeszkadza w sposób bezpo¶rednio niezainteresowanym - dozwolone, aczkolwiek wg mnie obrzydliwe i straszne.

I teraz pytanie-czy osoba otwarcie i demonstruj±co prezentuj±ca swoje zami³owanie do spo¿ywania ludzkich ekstrementów ma prawo oburzaæ siê gdy firma raczej nie chce jej zatrudniæ, prezydent miasta raczej nie chce udzieliæ prawa do demonstracji.
Chcieliby¶cie aby taka osoba adoptowa³a 2 letni± Zosie i mówi³a "jedzenie ekstrementów mo¿e byæ przyjemne" ?

Pod warunkiem, ¿e krtyterium bêd± osobiste przekonania Autora notki, który uwa¿a wszystkie wymienione zjawiska za takie same przestêpstwa, wbrew autorom KK  
Nie ma siê zreszt± co dziwiæ takiemu zachowaniu. Pewna grupa panów w stylowych kapturkach jaki¶ czas temu uwa¿a³a za przestêpstwo (wbrew prawu) posiadanie czarnego koloru skóry.

Hekto jak zwykle z braku argumentów ucieka siê do malutkiej manipulacji. Otó¿ porównujê je ze wzglêdu na szkodliwo¶æ spo³eczn±/d³ugoterminowe zmiany spo³eczne prowadz±ce do autodestrukcji spo³eczeñstwa i jego kultury/. Mo¿e jest te¿ zbyt ma³o poinformowany by wiedzieæ, iz samo posiadanie czarnego koloru skóry niekoniecznie jest uwa¿ane za przestêpstwem by jego posiadanie by³o powodem do innych decyzji adminstracyjnych.Na przyk³ad pewni panowie w Stanach uwa¿aj± ¿e bia³y kolor skóry jest wystarczaj±cym powodem do dyskryminacji w systemie edukacji.

Przez tyle wieków dyskryminowali¶my innych, to mo¿emy teraz dostaæ w d... Nie zaszkodzi nam. Wszystko co nas nie zabije, tylko nas wzmocni. Najwy¿ej skoñczymy w obozach ¶mieci, jako heteroseksualni chrze¶cijanie.

Nie chcia³bym aby kryterium przyjêcia mnie do pracy by³a sympatia do sympatyków okre¶lonych ideologii.

Fetyszyzm ekskrementów jest przecie¿ niszkodliwy

Pominê to ¿e jest bezpo¶rednio. Zapytam siê-czy uwa¿asz ¿e kryterium ma byæ bezpo¶rednia szkodliwo¶æ ? Co z kszta³towaniem spo³eczeñstwa i jego kultury. Dlaczego nie pozwoliæ na kazirodcze stosunki je¶li obie strony siê zgadzaj±. Dlaczego nie zalegalizowaæ narkotyków ? Kanibalizmu za zgod± zainteresowanego ?

W ¶wietle kilku powy¿szych notek trochê zaczyna przera¿aæ mnie wizja parady... uh... jakby tu delikatnie... po¿eraczy ekskrementów.

Jeste¶ nietolerancyjny i nale¿ysz do Ciemnogrodu zapewne :wink:
 
Wanderer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 465
Rejestracja: wt paź 26, 2004 9:39 pm

ndz cze 12, 2005 8:51 pm

A co w tym jest wyczerpuj±cego psychicznie? To, ¿e nie mo¿na sobie wyrwaæ laski? Szczerze mówi±c nie rozumiem o co Ci chodzi.

Polecam wizytê w barze dla homoseksualistów - wyczerpuje psychicznie na tyle, ¿e nie chcê tego opisywaæ :lol: Moja wina, ¿e tam wszed³em i w zasadzie co mi do tego, jaka panuje tam zwykle atmosfera... byleby tylko bywalcy takiego baru nie postanowili przenie¶æ imprezy w plener!
Chcieliby¶cie aby taka osoba adoptowa³a 2 letni± Zosie i mówi³a "jedzenie ekstrementów mo¿e byæ przyjemne" ?

Nie wiem jak to jest z sympatykami ka³u, ale w sprawie homoseksualistów: raczej nie indoktrynuj± oni adoptowanych dzieci na "swoj± drogê" (tak samo, jak rodzice heteroseksualni nie staraj± siê useksualniaæ dziecka). Mimo to, psychika dziecka kiepsko reaguje na wszelkie odstêpy od ogólnie pojêtej "normalno¶ci" w rodzinie - i dlatego nie powinno siê zezwalaæ na adopcjê przez pary homoseksualne (jak i rodziny patologiczne lub niezdolne do utrzymania i wychowania potomka).
 
Awatar użytkownika
Beamhit
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2359
Rejestracja: czw paź 09, 2003 8:22 pm

ndz cze 12, 2005 8:53 pm

A co w tym jest wyczerpującego psychicznie?

Samo to, że będę miał przeświadczenie, że jakiś facet nagle może zacząć się do mnie dowalać. To takie dziwne?

Poza sytuacja taka nie musiała się wydarzyć w knajpie dla G&L. W krajach "bardziej cywilizowanych" można się spotkać z tym, że "wypada" zatrudnić pewną liczbę homoseksualistów. Jeśli więc cała załoga składa się z osób hetero i jest jedno puste miejsce istnieje spora szansa, że właściciel zatrudni geja/lesbijkę.

Jasne. I? Do niedawna wypadało nie zatrudniać gejów. Takie czasy. Świat gnije i nic tego nie zmieni.

Pedofilia - molestowanie nieletnich

Czyli jeżeli prześpię się z 14-latką, która tego chce, nie będzie to przestępstwem. gdyż jej nie bedę molestował.
W polskim prawie molestowanie seksualne kogokolwiek jest zabronione. To raz.
Według polskiego prawa, osoba powyżej 14 roku życia może decydować o swoim współżyciu seksualnym. I przespanie się z 15-latką która tego chce (osobą niepełnoletną jak widać) nie jest ani przestepstwem, ani pedofilią. To dwa.
Należy zauważyć, że "wiek bezwzglednej ochrony" jest różny w innych państwach.
 
Thomas Percy
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2969
Rejestracja: śr lip 03, 2002 11:50 am

ndz cze 12, 2005 9:37 pm

[quote=Wanderer][quote=Molobo]Zapytam się-czy uważasz że kryterium ma być bezpośrednia szkodliwość ? Co z kształtowaniem społeczeństwa i jego kultury. Dlaczego nie pozwolić na kazirodcze stosunki jeśli obie strony się zgadzają. Dlaczego nie zalegalizować narkotyków ? Kanibalizmu za zgodą zainteresowanego ?[/quote]
Kryterium nieszkodliwości jest dla mnie zrozumiałe. Np. konkubinat gejów wychowujący dziecko może być szkodliwy dla dziecka.
Ale co rozumiesz przez kształtowanie kultury i społeczeństwa? Zgaduję (jeśli niepoprawnie, to dalej będzie nie na temat), że chodzi Ci o to, jakie wartości powinna promować władza? Odpowiedź na zdrowy rozum: korzystne dla grupy, którą reprezentuje.
 
Awatar użytkownika
Kiras
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 960
Rejestracja: wt lip 26, 2005 11:37 am

ndz cze 12, 2005 10:02 pm

Beamhit, wydaje mi się że w Polsce granica samostanowienia o życiu seksualnym to 16 lat. Poza tym jest to tylko i wyłącznie głupia granica. Nic w sumie nie obrazująca, ponieważ różni ludzie dojrzewają (fizycznie i psychicznie) w różnych latach swojego życia. Taki mały OT.
[quote=Beamhit]Takie czasy. Świat gnije i nic tego nie zmieni. [/quote]
Zawsze można próbować przeciwdziałać zgniliźnie. Moim zdaniem właśnie to robi p. Kaczyński. (Pomijając fakt, że zrobiło się o nim głośno w dobie wyborów. Z resztą nie tylko o nim zrobiło się głośno, vide Jaruga-Nowacka, Nałęcz). Blokuje zachodnie trendy, które nie zawsze są lepsze niż nasze.
Nie kamienujcie mnie tylko teraz za to, że nawołuję do piętnowania homoseksualistów, albo że głoszę Rydzykowe tezy. Jak chcą to niech sobie robią przemarsze, byle to nie wyglądało tak jak teraz.

Według słownika języka polskiego parada to popis, uroczysta ceremonia lub efektowne widowisko. Coś mi się nie wydaje, żeby to miało jakikolwiek związek z równością. Raczej z chęcią zaistnienia. Przecież nikt im (G&L) nie zabrania im żyć czy się kochać...

[quote=Thomas Percy]Jak ktoś ma pomysł, to chętnie poczytam.[/quote]
Też raz byłem w takiej sytuacji. Ja po wypowiedzeniu parokrotnie słów nie, idź sobie i tym podobnych, nie wytrzymałem i wywlokłem tego pana (?) przed lokal i natłukłem. Sam się sobie dziwiłem, że ktoś może mnie do tego stopnia wyprowadzić z równowagi... Później było mi głupio jak cholera... :(
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

ndz cze 12, 2005 10:13 pm

Beamhit, wydaje mi siê ¿e w Polsce granica samostanowienia o ¿yciu seksualnym to 16 lat

Granica wynosi 15 lat(o wiele za wcze¶nie IMHO), sama decyzja dziecka wbrew temu co mówi Beamhit nie ma tu za wiele znaczenia dla s±du. Jest ono niedojrza³e i nie mo¿e w pe³ni zrozumieæ konsekwencji i znaczenia decyzji jakie podejmuje.

Zgadujê (je¶li niepoprawnie, to dalej bêdzie nie na temat), ¿e chodzi Ci o to, jakie warto¶ci powinna promowaæ w³adza?

Na zdrowy rozum takie warto¶ci które prowadz± do zag³ady lub pogorszenia siê sytuacji spo³eczeñstwa powinny byæ powstrzymywane-w³adza nie powinna wiêc promowaæ narkotyków, samobójstw, homoseksualizmu.

ale w sprawie homoseksualistów: raczej nie indoktrynuj± oni adoptowanych dzieci na "swoj± drogê"

Ostatnio na paradach na zachodzie oprócz platform z przebranymi w lateksowe stroje ksiê¿y kopuluj±cych z zakonnicami pojawiaj± siê platformy z dzieæmi adoptowanymi przez homoseksualistów.
 
Awatar użytkownika
Hekatonpsychos
Moderator
Moderator
Posty: 1695
Rejestracja: wt mar 07, 2006 10:05 pm

ndz cze 12, 2005 10:24 pm

[quote=Wanderer]Polecam wizytę w barze dla homoseksualistów - wyczerpuje psychicznie na tyle, że nie chcę tego opisywać Moja wina, że tam wszedłem i w zasadzie co mi do tego, jaka panuje tam zwykle atmosfera... byleby tylko bywalcy takiego baru nie postanowili przenieść imprezy w plener![/quote]

Porównując plenerową imprezę techno na terenie Żoliborskich Fortów cztery lata temu, równie plenerowy Woodstock Owsiaka sprzed dwóch lat oraz zabawy w warszawskim klubie Paradise (na wszystkich z wymienionych rzeczy byłem) mogę ze spokojem stwierdzić, że stopień swobody obyczajów jest na każdej z tych imprez porównywalny. Chociaż nie... Skłamałbym - w Paradise jest trochę bezpieczniej (choć muzyka najgorsza ;) ). Inna konwencja - sposób podobny.

[quote=Molobo]I teraz pytanie-czy osoba otwarcie i demonstrująco prezentująca swoje zamiłowanie do spożywania ludzkich ekstrementów ma prawo oburzać się gdy firma raczej nie chce jej zatrudnić, prezydent miasta raczej nie chce udzielić prawa do demonstracji. Chcielibyście aby taka osoba adoptowała 2 letnią Zosie i mówiła "jedzenie ekstrementów może być przyjemne" ? [/quote]

Nie i nie. Ale ja wyraźnie zaznaczyłem:

[quote=Molobo]Hekto jak zwykle z braku argumentów ucieka się do malutkiej manipulacji. Otóż porównuję je ze względu na szkodliwość społeczną/długoterminowe zmiany społeczne prowadzące do autodestrukcji społeczeństwa i jego kultury/. Może jest też zbyt mało poinformowany by wiedzieć, iz samo posiadanie czarnego koloru skóry niekoniecznie jest uważane za przestępstwem by jego posiadanie było powodem do innych decyzji adminstracyjnych.Na przykład pewni panowie w Stanach uważają że biały kolor skóry jest wystarczającym powodem do dyskryminacji w systemie edukacji. [/quote]

Czekam zatem na rzeczowe argumenty przemawiające za faktem postawienia homoseksualizmu (niebędącego w oczach polskiego prawa przestępstwem) w jednym rzędzie z pedofilią (która oczywiście przestępstwem jest). Jakie kryterium Ci towarzyszyło? Na pewno wiemy, że nie było to kryterium prawne. Zasugerowałaś też, że nie było to kryterium osobistych przekonań. Więc jakie?
Skoro ja nie umiem argumentować, to może Ty zaczniesz.

[quote=Beamhit]Czyli jeżeli prześpię się z 14-latką, która tego chce, nie będzie to przestępstwem. gdyż jej nie bedę molestował.
W polskim prawie molestowanie seksualne kogokolwiek jest zabronione. To raz.
Według polskiego prawa, osoba powyżej 14 roku życia może decydować o swoim współżyciu seksualnym. I przespanie się z 15-latką która tego chce (osobą niepełnoletną jak widać) nie jest ani przestepstwem, ani pedofilią. To dwa. [/quote]

Dzięki za sprostowanie. Miałem rzecz jasna na myśli dziecko.
Chociaż tutaj pozwolę sobie zauważyć, że "nieletnia" nie równa się "niepełnoletnia". To raz. A mówiąc o pedofili sam zawężyłem pole tematu do "nieletnich" (czyt: dzieci). To dwa.

[quote=Thomas Percy]Kiedyś próbował mnie poderwać dość bezpośredni gej i było to dla mnie doznanie bardzo nieprzyjemne[/quote]

Teraz już wiesz, co czują atrakcyjne i inteligentne dziewczyny w klubach/dyskotekach dla heteryków ;)
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

ndz cze 12, 2005 10:34 pm

dopóki odbywa siê w zaciszu domowym i w ¿aden sposób nie przeszkadza w sposób bezpo¶rednio niezainteresowanym

Dziwne wiêc.Przecie¿ to samo mówi± przeciwnicy demonstracji.Natomiast homoseksuali¶ci w niej bior±cy udzia³ nie chc± zacisza domowego.Chc± byæ widoczni na ulicy.

Nawet adoptowana 2-letnia Zosia nie jest bezpo¶rednio zainteresowana. Je¶li by³aby - podpada³oby to pod odpowiedni paragraf.

My¶lê ¿e w sytuacji gdy jej tatu¶ szed³by do szko³y w koszulce "Kocham je¶æ ka³" to by³aby prêdzej czy pó¿niej. A koszulki "Gejowo.pl" czy inne do¶æ czêsto widaæ na homoseksualistach czynnie promuj±cych swój ¶wiatopogl±d na uniwersytecie.

Jakie kryterium Ci towarzyszy³o?

Praktyki seksualne bêd±ce w sprzeczno¶ci z normami naszego spo³eczeñstwa, które prowadz± do negatywnych konsekwencji-spadek urodzeñ, choroby, hedonistyczne nastawienie do ¿ycia itd.

Teraz ju¿ wiesz, co czuj± atrakcyjne i inteligentne dziewczyny w klubach/dyskotekach dla heteryków

S± w normalnej konwencji akceptowanej przez spo³eczeñstwo, wynikaj±cej z m±dro¶ci tysi±cletnich do¶wiadczeñ spo³ecznych.Natomiast sytuacja gdy homoseksualista próbuje sk³oniæ drug± osob± do kopulacji stoi w kontra¶cie do akceptowanych norm spo³ecznych.
 • 1
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 24

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości