Zrodzony z fantastyki

 
At-Mato
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 86
Rejestracja: pn lip 25, 2005 1:30 pm

Mroczny Mściciel

śr lis 30, 2005 10:00 pm

Witam

Oto moja klasa prestiżowa napisana na podstawie Dark Avengera, z Lineage ][

Jest to moja pierwsza prestiżówka, wiec proszę o wyrozumiałość

Pozdrawiam

Oto i me dzieło:

Mroczny Mściciel

Wymagania:
- BAB +4
- Wiedza (tajemna): 8 rang
- Biegłość w ciężkich zbrojach
- Zogniskowanie broni: Dowolna jednoręczna
- Biegłość w Tarczach
- Znajomość 2 czarów ze szkoły nekromancji
- Charakter: Dowolny nie-dobry

Obrazek

KW:k8[b]

[b]Biegłość w zbrojach i broni
: Mroczny Mściciel otrzymuje biegłość we wszystkich typach zbroi, jeżeli wcześniej jej nie posiadał
Mistrzostwo we władaniu bronią jednoręczną: Mroczny Mściciel otrzymuje +1 do wszystkich testów wykonywanych bronią, gdy włada nią jednorącz, premia ta kumuluje się z zogniskowaniem broni
Wyssanie Życia: Zdolność czaropodobna. Zadaje 1k4 obrażeń/2 poziomy Mrocznego Mściciela i leczy rzucającemu p.z w wysokości połowy zadanych obrażeń. Wyssania Życia można używać 1 raz dziennie na poziom Mściciela. Jest to zdolność czaropodobna.
Spowolnienie:Ofiara, w swojej następnej turze, może się tylko poruszyć lub wykonać akcje będącą odpowiednikiem ruchu. Zdolność nadnaturalna, aby Mściciel rzucił ten czar potrzebuje kontaktu wzrokowego z ofiarą. Rzut obronny neguje a wynosi on 10+Poziom Mściciela.
Przywołanie złowieszczego wilka: Mroczny Mściciel może przywołać jednego złowieszczego wilka na poziom w tej klasie prestiżowej. Utrzymuje on się dopóki nie zginie
Potworny strach: Powołuje panikę w podmiocie, jeżeli nie powiedzie mu się rzut obronny na Wole który wynosi 10 + Modyfikator z Charyzmy Mściciela + Poziom Mściciela. Zdolność czarpodobna.
Nekromancka dusza: Mściciel się nie starzeje oraz żyje 2x dłużej niż inni przedstawiciele jego rasy.
Padlinożerstwo: Mroczny Mściciel wysysa resztkę sił życiowych z zabitej przez siebie ofiary, w ten sposób leczy sobie k4 p.z na jedną KW ofiary. Zdolność czaropodobna, można jej użyć 3x dziennie
Cios Tarczą: Ogłusza przeciwnika, jeżeli nie powiedzie mu się rzut obronny na Wytrwałość który wynosi 10+Modyfikator z siły Mściciela + Poziom Mściciela. Jest to akcja standardowa.
Żelazna Wola: Mściciel otrzymuje OC 20 na 2k4 rund.
Wampiryzm: Mroczny Mściciel obdarza broń, którą walczy wampiryzmem (przy trafieniu wysysa 1k4 p.z)
 
Awatar użytkownika
Malaggar
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 3222
Rejestracja: ndz cze 01, 2003 3:36 pm

śr lis 30, 2005 10:05 pm

Dlaczego akurat długi miecz?

Skąd takie dziwne rzuty obronne?

Do tego Wampiryzm jest moim zdaniem za mocny.

Przywołanie złowieszczego wilka: Mroczny Mściciel może przywołać jednego złowieszczego wilka rozmiaru średni w specjalnym pancerzu zapewniającym wilkowi premie +4 do KP
Skojarzenia z Braterstwem Wilków słuszne?
 
Filio
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1807
Rejestracja: pt paź 01, 2004 10:17 pm

śr lis 30, 2005 10:13 pm

- Ko¶æ Wytrzyma³o¶ci?
- Popraw RO
- Przecie¿ Dark Avenger ma panterê :?
Dlaczego akurat d³ugi miecz?

Poniewa¿ ma w grze bonusy do tego miecza. Jednak w d20 powiniene¶ to usun±æ...

Pozdrawiam
Filio
 
At-Mato
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 86
Rejestracja: pn lip 25, 2005 1:30 pm

śr lis 30, 2005 10:14 pm

Do tego Wampiryzm jest moim zdaniem za mocny.


Juz zmieniłem, teraz może być?

Cytat:
Przywołanie złowieszczego wilka: Mroczny Mściciel może przywołać jednego złowieszczego wilka rozmiaru średni w specjalnym pancerzu zapewniającym wilkowi premie +4 do KP
Skojarzenia z Braterstwem Wilków słuszne?


Niestety nie, pantere zastąpiłem wilkiem

Dlaczego akurat długi miecz?


Gdyż bardzo lubię te broń

Skąd takie dziwne rzuty obronne?


Czemu te rzuty są "dziwne"?
 
Joey__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 283
Rejestracja: pn paź 31, 2005 2:37 pm

śr lis 30, 2005 10:24 pm

Czemu te rzuty s± "dziwne"?
Pomy¶lmy... bo s± dziwne? Spójrz na inne presti¿ówki oraz na klasy podstawowe - RO powinny siê rozwijaæ w ten sposób, nie inny.
Gdy¿ bardzo lubiê te broñ
A ja lubiê Rzepê, ale presti¿ówka, któr± w³a¶nie robiê nie bêdzie mia³a premii do Wiedzy(Rzepa) oraz do Profesji(rolnik-Rzepiarz).

Pozdrawiam,
Joey
 
Awatar użytkownika
Malaggar
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 3222
Rejestracja: ndz cze 01, 2003 3:36 pm

śr lis 30, 2005 10:29 pm

Wampiryzm: Mroczny Mściciel obdarza broń którą walczy wampiryzmem (przy trafieniu leczy p.z Mściciela w wysokości polowy zadanych obrażeń)

To ma być poprawienie?
Można po prostu przerzucić się na broń, która zadaje astronomiczne obrażenia i co wtedy?
Wysysanie koło 20 HP na cios?

Czemu te rzuty są "dziwne"?

Bo rozwijają się niezgodnie z zasadami?

Czempion miecza: Gdy Mroczny Mściciel walczy długim mieczem otrzymuje +3 do wszystkich testów tą bronią oraz zasięg trafienia krytycznego broni zwiększa się o 2
Kumuluje się ze specjalizacją i ulepszonym trafieniem krytycznym? I co w związku z tym z ostrością?

Rasa: Człowiek

Nie bardzo rozumiem, z czego wynika to ograniczenie...
 
Salvatar
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 27
Rejestracja: sob paź 22, 2005 10:07 pm

czw gru 01, 2005 8:28 am

Ro powinny mieæ nastêpuj±cy przyrost:
Na pocz±tku jeden lub wiêcej RO powinno mieæ premiê +2, a reszta +0, a premia powinna rosn±æ co 2 poziomy tj.

+2
+3
+3
+4
+4
itd.

oraz:

+0
+0
+1
+1
itd

Nekromancka dusza: M¶ciciel siê nie starzeje oraz ¿yje 2x d³u¿ej ni¿ inni przedstawiciele jego rasy.


Zupe³nie siê nie starzeje, czy nie dostaje kar ze starzenia, a premie wci±¿ rosn±?

Cios Tarcz±: Og³usza przeciwnika je¿eli nie powiedzie mu siê rzut obronny na Wytrwa³o¶æ który wynosi BAB M¶ciciela + Modyfikator z si³y m¶ciciela + kr±g m¶ciciela + KP tarczy


1. Co to jest kr±g M¶ciciela?

Potworny strach: Powo³uje panikê w podmiocie je¿eli nie powiedzie mu siê rzut obronny na Wole który wynosi 10 + Modyfikator z Charyzmy M¶ciciela + Poziom M¶ciciela. Zdolno¶æ czarpodobna, mo¿na jej u¿yæ 2x dziennie


Ile trwa ta zdolno¶æ?

Uff, to by by³o na tyle.
 
Avatar of Nerull
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 161
Rejestracja: śr lis 09, 2005 10:20 pm

czw gru 01, 2005 9:17 am

Mam pare pyta:
1.Po co tam czary??
2.Dlaczego tylko d³ugi miecz, a nie naprzyk³ad wielki miecz??
3.Mo¿e w wymaganiach charakter: z³y??
No to wszysko

Pozdrowienia
 
Joey__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 283
Rejestracja: pn paź 31, 2005 2:37 pm

czw gru 01, 2005 10:31 am

A tak swoj± drog±, teraz dopiero zauwa¿y³em - fajnie Ci popodkre¶la³o w tabelce :D.

+0
+0
+1
+1
itd

Pisz±c to mo¿esz nie¼le zmyliæ. Fakt, tak siê tabelka rozpoczyna, ale potem jest jeszcze jedna jedynka, a to, co pokaza³e¶, sugeruje, ¿e ju¿ dwójka. Silny rzut powinien siê rozwijaæ tak jak pokaza³e¶, ale s³aby tak:
+0
+0
+1
+1
+1
+2
+2
+2
+3
+3

Znaczy do 10. poziomu.

Pozdrawiam,
Joey
 
At-Mato
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 86
Rejestracja: pn lip 25, 2005 1:30 pm

czw gru 01, 2005 2:02 pm

Nieco poprawiłem, co do rzutów to proszę o pomoc.

1.Po co tam czary??


Bo na tą PrC moze przejść kapłan i paladyn, którzy przecież mają czary

2.Dlaczego tylko długi miecz, a nie naprzykład wielki miecz??


A jak możesz walczyć wielkim mieczem i dzierżyć tarczę?

3.Może w wymaganiach charakter: zły??


Po co? Czy nekromanta ma w wymaganiach charakter ?

Pozdrawiam
 
Joey__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 283
Rejestracja: pn paź 31, 2005 2:37 pm

czw gru 01, 2005 2:09 pm

Bo na t± PrC moze przej¶æ kap³an i paladyn, którzy przecie¿ maj± czary
Eeee :| Na Tancerza Cieni mo¿e wej¶æ w ³atwy sposób bard, a jako¶ TC nie rozwija zaklêæ mistycznych. Rycerzem Purpurowego Smoka mo¿e zostaæ kap³an, ale Rps nie rozwija tej zdolno¶ci... Bo co ma piernik do wiatraka?
Nieco poprawi³em, co do rzutów to proszê o pomoc.
Spójrz na dowoln± klasê z PG - rzuty powinny siê rozwijaæ tak jak tam. Wybierz tylko które bêd± mocne, które s³abe.
A jak mo¿esz walczyæ wielkim mieczem i dzier¿yæ tarczê?
Wielkim nie mogê, ale mogê np. krótkim mieczem albo rapierem.

Pozdrawiam,
Joey
 
Lecerdian__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 94
Rejestracja: czw lis 03, 2005 1:22 pm

czw gru 01, 2005 2:47 pm

* Mó³bys wyt³umaczyæ czemu w wymaganiach jest rasa cz³owiek? Mo¿e jaki¶ w±tek fabularny? To ¿e w Lineage'u ][ t± kals± mó³ byæ tylko c¿³owiek to nei oznacza ¿e musi tak byc w DnD.
* Bie³o¶æ w d³ugim mieczu mo¿e by¶ zmieni³ na ograniczenie do broni jedorêcznej? hmm?
* Jak czyta³em, wiele osób rzuca³o siê co do rzutów, to racja, powinienie¶ to poprawiæ.
* Czary - no mo¿e to jest normalne, ale ja bym raczej zmieni³ w wymaganiach na to ¿eby musia³ mieæ jaki¶ kontakt z zaklêciami ze szko³y nekromancji (np. by³y czarodziej, syn nekromanty, kiedy¶ jaki¶ czarodziej na niego rzuci³ czar z tej szko³y itd) . Wtedy ta kalsa by³a by bardziej otwarta dla wojowników, tropicieli i barbarzyñców, ale to twoja klasa- wiêc to tylko propozycja.
* Padlino¿erswo mo¿na by by³o rozwijaæ. np. co¶ podobnego jak ma Duszorzerca, tylko by mo¿e dawa³o na 7-10 poziomie cechy tego kogo¶, czê¶ciowe zdolno¶ci na 0.5h/ poziom w tej kalsie?
 
Awatar użytkownika
Toshi
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 529
Rejestracja: czw paź 20, 2005 12:06 pm

czw gru 01, 2005 3:25 pm

Może mi się zdaje, ale wymagania na PrC są dziwne.
Niby mistrz walki mieczem [ czy jak chcą inni jednoręczną bronią ]
A nie ma nawet w wymaganiach zogniskowania w tej broni.
Niby skupiają się na nekromancji a nawet nie ma wymagania znania jakiegokolwiek zaklęcia z tej szkoły.
Niby to musza być kapłani ale PD kapłan tez wejdziena PrC

Postać ma jakieś zdolności związane z wysysaniem życia, a nawet nie ma wymagania by była kiedykolwiek pod wpływem czaru który robi coś podobnego:
Ray of Enfeblemnt, Energy Drain, Vampiric Touch, czy istoty która wysysa cechy, hp, poziomy.

Mistrzostwo we władaniu długim mieczem: Mroczny Mściciel otrzymuje +1 do wszystkich testów wykonywanych bronią gdy włada długim mieczem

Zmienić na Zognisowanie w broni albo
Greater weapon Focus. [ przy założeniu ze zmienisz poziom na 2 klasy ]
I dasz zogniskowanie jako wymaganie

Mistrzostwo w ciężkich pancerzach a gdzie to opisałeś?

Wyssanie Życia:
a To działa jak Vampiric Touch czy jak?
Musze dotknąć czy wystarczy ze patrzę na cel, ma to jakiś zasięg?

Mistrzostwo w tarczach a to co daje?
Nekromancka dusza a to co daje?

Może zamiast championa miecza dać Improved Critical + Weapon Specialization?
[ bo tak to niewiadomo ta zdolność kumuluje się z keen czy nie ]
Zależy od edycji a ta tez nie jest określona..
Nic.

Przywołanie złowieszczego wilka: Mroczny Mściciel może przywołać jednego złowieszczego wilka rozmiaru średni w specjalnym pancerzu zapewniającym wilkowi premie +4 do KP

Ma na sobie zbroje czy ma poprostu Naturalną zbroje?
Moze animal companion? Tyle ze tylko wilk / pantera?
Ze zdolnościami obliczanymi z poziomu tej klasy + łowcy czy paladyna

[ niewiem czy to już nie przegięcie ]
Będzie jakis opis fabularny ?
 
Rend
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 3065
Rejestracja: sob paź 05, 2002 9:03 pm

czw gru 01, 2005 3:59 pm

Po pierwsze powinin mieć Shield Proficiency.
Po drugie charakter Any Evil (jedzenie trupów i zabawy z energią negatywną).
* Cios Tarczą co to za pomysł z ograniczeniem zdolności :?: Niech wykonuje to jako Standard Action, ale bez ograniczenia na dzień (DC to 10 plus modyfikator z Siły plus poziom w klasie, nic więcej.
* Padlinożerstwo, powinien sobie leczyć d4 na jedna HD ofiary.
* Wampiryzm przenieść na dziesiąty poziom, i zmienić wartość na d4.
Usunąć Czempiona Miecza.
* Co do Saving Throws już się wypowiedziano.
* Czary można wyrzucić, ponieważ i tak zaden kapłan nie weźmie prestizówki co rozwija czary na trzech poziomach.
 
Avatar of Nerull
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 161
Rejestracja: śr lis 09, 2005 10:20 pm

pt gru 02, 2005 9:19 am

[quote=Joey]Bo co ma piernik do wiatraka?[/quote]
M±ke:)
A jak mo¿esz walczyæ wielkim mieczem i dzier¿yæ tarczê?
Wielkim nie [quote="Joey"mogê, ale mogê np. krótkim mieczem albo rapierem.[/quote]
zgadzmam sie.

Wymaganie wogule por±bane, zdolno¶ci tak samo i opis fabularny:)
 
Klimku
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 119
Rejestracja: wt cze 08, 2004 3:41 pm

pt gru 02, 2005 2:03 pm

No có¿ mo¿e siê bêde powtarza³ ale oto s± mojê zastrze¿enia do tej klasy
1. KW - troche za du¿e jak na klasê która czaruje i walczy. Zerknij do Podrêcznika Gracza - tam takie kleasy maj± ko¶æ max k8
2. Broñ!! To ¿e piszesz ¿e ty te broñ lubisz nie moze wp³ywaæ na to ¿e ta klasa musi mieæ plusy w u¿ywaniu tej broni. Pomy¶l lepiej nad broni± która lepiej by pasowa³a do takiej postaci która umie walczyæ a jednocze¶nie gnêbiæ dusze zmar³ych. Ja wiem mo¿e Kosa by ³adnie wygl±da³a (chocia¿ ja tej broñ nie lubie :wink: )
3. O tak ograniczenie z rasa jest po prostu rozwalaj±ce. Od razu nasuwa sie pytannko: Czemu??? Mo¿e podasz jakie¶ uzasadnienie
4. Rzuty obronne s± totaln± pomy³k±. Zrób tak jak ci to pisa³ Joey
5. Czê¶æ zdolno¶æi specjalnych jest lekko przepakowana (chodzi mi o te dwie ostatnie)

Ale tak ogólnie to klasa mo¿e sie ciekawie sprawdzaæ fabularnie o ile zostanie poprawiona. Nie rozumiem czemu sie wam nie podoba to ¿e siê rozwija jeszcze klase czaruj±c±. Podali¶æie klasy presti¿owe które mimo tego ¿e bazuj± na klasach czaruj±cych to nie rozwijaj± dalej poziomu czaruj±cego. No ale przecie¿ jest te¿ sporo oficjalnych presti¿ówek które tak robie. Wiêc ja nie widzê problemu
 
Rend
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 3065
Rejestracja: sob paź 05, 2002 9:03 pm

pt gru 02, 2005 2:14 pm

[quote=Klimku]Nie rozumiem czemu sie wam nie podoba to że się rozwija jeszcze klase czarującą. Podaliśćie klasy prestiżowe które mimo tego że bazują na klasach czarujących to nie rozwijają dalej poziomu czarującego. No ale przecież jest też sporo oficjalnych prestiżówek które tak robie.[/quote]
Ale ja widzę. Ona rozwija tego tak mało, że prawie wcale. Wiec nie wiem komu się opłaci wejść na tę klasę (zwłaszcza że rzucający czary Divine będą silniejsi mechanicznie bez tej klasy, polegając li tylko na swoich czarach)...
Aha mam pytanie.
Które zdolności są SpellLike, Supernatural, które ExtraOrdinary etc :?: Wypadało by zaznaczyć.
 
Xelos
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 960
Rejestracja: wt kwie 13, 2004 1:00 pm

pt gru 02, 2005 2:30 pm

Jak na moje to powiniej jeszcze umieć rzucać jakiś 1-poziomowy czar ze szkoły nekromancji (wtedy obniżyć wymagany bab do +5)
 
At-Mato
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 86
Rejestracja: pn lip 25, 2005 1:30 pm

pt gru 02, 2005 3:59 pm

Witam

Nieco poprawiłem klase, licze że teraz będzie lepiej.
Byłbym wdzięczny za pomoc w opisie fabularnym, ja jakoś nie moge nic wymyśleć.

Dziekuje za wcześniejsze opinie

Pozdrawiam
 
Xelos
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 960
Rejestracja: wt kwie 13, 2004 1:00 pm

pt gru 02, 2005 4:13 pm

Znajomość 5 czarów ze szkoły nekromancji

8O na moje przegiąłeś troche w drugą stronę - jak dla mnie 1 czar wystarczy, góra 2

Potworny strach: Powołuje panikę w podmiocie, jeżeli nie powiedzie mu się rzut obronny na Wole który wynosi 10 + Modyfikator z Charyzmy Mściciela + Poziom Mściciela. Zdolność czarpodobna.

Cios Tarczą: Ogłusza przeciwnika, jeżeli nie powiedzie mu się rzut obronny na Wytrwałość który wynosi 10+Modyfikator z siły Mściciela + Poziom Mściciela.

Żelazna Wola: Mściciel otrzymuje OC 20 na 2k4 rund.

Ile razy na dzień może ich używać?

Co do ogłoszenia tarczą - może w wymaganich dodaj atut (z Obrońców wiary) Skuteczniejszy cios tarczą lub Tarczownik (Z Miesz i pięść)

W tabelce brakuje Bab'u
Pozdro
 
Amras
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 460
Rejestracja: ndz wrz 24, 2006 1:59 pm

pt gru 02, 2005 4:18 pm

Klasa niezbyt wybitna szczerze powiedziawszy mam wrażenie że została wykonana na odwal sie. Brak fabuły, Brak opisu kim są. BAB +4 <- co to? A reszte no to mówili przedmówcy.
 
Awatar użytkownika
Asmy
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 269
Rejestracja: pt paź 14, 2005 8:17 pm

pt gru 02, 2005 5:28 pm

Nie wiem czy ktoś to jeszcze pisał, ale przydałby się umiejętności klasowe.
 
Salvatar
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 27
Rejestracja: sob paź 22, 2005 10:07 pm

pt gru 02, 2005 8:57 pm

Spowolnienie:Ofiara, w swojej nastêpnej turze, mo¿e siê tylko poruszyæ lub wykonaæ akcje bêd±c± odpowiednikiem ruchu. Zdolno¶æ nadnaturalna, aby M¶ciciel rzuci³ ten czar potrzebuje kontaktu wzrokowego z ofiar±. Rzut obronny neguje a wynosi on 10+Poziom M¶ciciela


Dla mnie to troche dziwne.. Powinien raczej móc wykonaæ jedynie akcjê cz±stkow±. Je¿eli mo¿e sie poruszyæ, to nie mo¿e machn±æ mieczem?
 
Rend
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 3065
Rejestracja: sob paź 05, 2002 9:03 pm

pt gru 02, 2005 10:34 pm

[quote=Salvatar]
Spowolnienie: (...) Rzut obronny neguje a wynosi on 10+Poziom Mściciela


Dla mnie to troche dziwne.. Powinien raczej móc wykonać jedynie akcję cząstkową. Jeżeli może sie poruszyć, to nie może machnąć mieczem?[/quote]
To praktycznie to samo. Tylko ten opis pasuje także do edycji 3.5.
DC powinno wynosić 10plus poziom w klasie prestiżowej plus modyfikator z Charyzmy.
Base Attack Bonus powinien wynosić +5, albo wymagania w umiejętnościach powinny być mniejsze (hipotetyczna klasa mająca Knowledge (Arcana) jako klasową, i pełen Base Attack Bonus nie spełni wymagań przed poziomem piątym)

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości