Zrodzony z fantastyki

 
Alistar__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 63
Rejestracja: pn lis 03, 2003 9:29 am

Bard -> rasta nigga raper?!

sob lis 20, 2004 10:48 am

W³a¶nie. Mój bard w dnd kupuje specjalne ciuchy na zamówienie (chyba mo¿na domy¶liæ siê jakie :P), zamiast pie¶ni -> rapuje, wypuszcza nowe trendy mody, ale te¿ jest dobrym k³amc±/dyplomat±/zastraszaczem i alchemikiem (MP pozwoli³ aby do tej umiejêtno¶ci do³±czone zosta³a zdolno¶æ robienia jointów i farbowania ciuchów, bo to ¿adna sztuka wprawdzie :D). Tak wygl±da mój bard. Nie jest stareotypowym bardem w dnd, ale moim zdaniem nie przeszkadza to w samej sesji. Ka¿dy lubi trochê innowacyjno¶ci. Mam te¿ pytanie do u¿ytkowników (g³ównie BG bardów) -> co my¶licie o takim bardzie? Czy jest on ciekawym pomys³em czy tylko beznadziejn± innowacj±?

Pozdrawiam
 
Pietrucha__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 643
Rejestracja: wt gru 30, 2003 1:12 pm

sob lis 20, 2004 11:31 am

Jesli nie zalezy wam na utrzymaniu klimatu bliskiemu sredniowieczu, to taki pomys³ nie wadzi. Nie lubiê afroamerykañskiej kultury, wiêc taka postaæ raczej nie przypad³aby mi do gustu. Kiedys pad³a podobna koncepcja u mnie w dru¿ynie, ale MP siê skrzywi³ i odmówi³ ze wzgledu na klimat. W jakim swiecie gracie? Grasz na jakims instrumencie?

P.S. Z niewiadomych przyczyn moja klawiatura odmawia wstukania "si". :/
 
Alistar__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 63
Rejestracja: pn lis 03, 2003 9:29 am

sob lis 20, 2004 12:07 pm

Gramy w ¶wiecie bli¿ej niesprecyzowanym geograficznie -> niby taki Greyhawk, niby Forgotten (Chocia¿ ¿e bóstwa z Greya). Czasy raczej przypominaj± ¶redniowiecze choæ jest kilka innowacycjnych pmys³ów, np nie widaæ du¿ej ró¿nicy miêdzy arystokrat± a ch³opem poza pieniêdzmi, ludzie znaj± narkotyki, uprawiane jest w du¿ym stopniu druidziarstwo (tzn znachorstwo, ale w wykonaniu przez druidów :P), nawet koboldy maj± burdele i jeszcze kilka. Ja sam nie gram na ¿adnym instrumencie, ale np podczas bitwy lub wystêpów freestyle'ujê. Aha mój brad ma MIKROFON (tak tak mikrofon, taki ¶redniowieczny :P) mistrzowski +1 i harfê zauroczeñ (ale z tego korzystam tylko jak kogo¶ chce zauroczyæ, bo w innych przypadkach tylko zbiera kurz)
Mój MP jest bardzo otwarty na propozycje wiêc siê nie wkurza jak wprowadzamy jakie¶ nowo¶ci -> w tym zmiany w ¶wiecie :P.
Pozdrawiam
 
Master of Onion
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 433
Rejestracja: sob cze 28, 2003 8:24 pm

ndz gru 12, 2004 8:30 pm

Hmm, a jak z klimatem na sesji? Czy nie pojawiaj± siê takie sytucje jak epicka walka dobra ze z³em, a po¶rodku jaki¶ nigga co jedzie na freestylu??:D

BTW: Sam kiedy¶ chcia³em graæ bardem raperem, ale to by totalnie popsu³o klimat:)
 
Filio
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1807
Rejestracja: pt paź 01, 2004 10:17 pm

pn gru 13, 2004 7:41 pm

Hmmmmmm..... niech zgadnê. Czy ten bard jest czarnoskóry? :lol:
Oczywi¶cie, je¿eli trzymacie siê zasad, i klimatu ¶redniowiecza (ten mikrofon to ju¿ przesada) to wszystko gra.
Mo¿emy poprostu powiedzieæ, ¿e taki bard jest anomali± w FR, ale podoba siê ludziom jego "muzyka".
Ja, oczywi¶cie gdybym by³ twoim MP to bym na to nie pozwolil³, ale wszyscy w ¿yciu experymentuj±, prawda? :D
 
Awatar użytkownika
Havelock
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 438
Rejestracja: sob sie 06, 2005 4:05 pm

śr mar 02, 2005 12:01 pm

Jeśli nie przesadzić, to może być fajny pomysł. Trzeba mocno uważać, coby nie zepsuć klimatu
(ten mikrofon to już przesada)

Popieram całym moim mrocznym sercem.
Jeśli raper ma odpowiednio głupawą ksywkę (BMW, ZSK, KFC etc.) to może być nawet zabawnie, pod warunkiem, że lubicie takie głupkowate klimaty.
 
Awatar użytkownika
a_fire_inside
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 582
Rejestracja: wt cze 21, 2005 2:34 pm

czw mar 03, 2005 12:31 pm

Ja uważam, że jak ktoś lubi takie klimaty to proszę bardzo, ale mnie osobiście pomysł nie przypadł do gustu. Może jedynie nadawać się do sesji o bardzo luźnym klimacie. Jakoś nie widzę go w czasach średniowiecznego, bohaterskiego fantasy. No myślę, że jakby taki bard wyszedł podczas jakiejś potyczki i zaczął freestyl'ować to cała bitwa by się skończyła, bo wszyscy by umarli... ze śmiechu.
 
Stong
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 122
Rejestracja: wt paź 12, 2004 9:42 pm

czw mar 03, 2005 2:29 pm

Pomys³ dobry ale na bardzo krótkie, smiechowe przygody, w których nie zale¿y wam na klimacie, bo na d³u¿sze epickie kampanie to nie za bardzo siê to nadaje. Mo¿na najwy¿ej wtedy zrobiæ barda-wokalistê, albo takiego graj±cego na bêbnach i ¶piewaj±cego do rytmu lub co¶ w tym stylu. Taki bard ma w sobie co¶ z rapera, ale nie burzy klimatu i porz±dku na sesji.
 
Blaise
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 753
Rejestracja: wt wrz 23, 2003 8:39 am

czw mar 03, 2005 7:32 pm

A mo¿e by tak zrobiæ co¶ podobnego, lekko przeciwnego ;). Co powiecie na barda graj±cego na przeklêtej "Lute of Distortion" :D? Przeklêta lutnia, na pierwszy rzut oka (ucha?) brzmi±ca okropnie, niezdolna wydaæ czystego tonu, bêd±ca ulubionym instrumentem pewnego ekscentrycznego barda, dla którego d¼wiêki owej lutni s± najpiêkniejszym zjawiskiem jakie s³ysza³y jego uszy. Po wielu latach poszukiwañ sformowa³ trupê podobnych sobie trubadurów i wraz z nimi porywa t³umy m³odych ludzi na szalonych i organizowancyh w konspiracji przed starszym pokoleniem, zabawach. W ¶rodowiskach swoich s³uchaczy znani s± pod nazw± Blind Guardian / Iron Maiden / Megadeth (niepotrzebne skre¶liæ, lub skre¶liæ wszystkie i nazwac inaczej ;) ).

Pozdrawiam,
Blaise
 
Awatar użytkownika
a_fire_inside
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 582
Rejestracja: wt cze 21, 2005 2:34 pm

czw mar 03, 2005 8:57 pm

Ten ostatni pomysł bardzo mi się podoba.
 
Ryanik__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 945
Rejestracja: sob sty 08, 2005 4:14 pm

czw mar 03, 2005 9:41 pm

Ja osobi¶cie nie mam nic przeciwko bardom-raperom :wink: i sam kiedys mia³em takim zagraæ, ale w ostatniej chwili stworzyem sobie now± postaæ. Co za¶ do postu Blaeisa: kto powiedzia³ ¿e instrumentem dla barda nie mo¿e byæ brzeszczot lubzestaw wspinaczkowy :D :wink:
 
Garret Jorinson
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 314
Rejestracja: pn kwie 05, 2004 8:23 pm

czw mar 03, 2005 10:24 pm

(...) Blind Guardian / Iron Maiden (...)


Przepraszam, czy próbujesz sugerowaæ, ¿e panowie z BG lub IM nie potrafi± graæ 8)?
Przechodz±c do sedna tematu: Stong w sumie odda³ moje zdanie. Odpowiednio go ustylizowaæ pod ¶redniowieczne klimaty (tak, tak: ZERO MIKROFONÓW), to móg³by siê nawet fajnie sprawdzaæ. Byle nie na¶ladowaæ twórczo¶ci co niektórych polskich raperów pod wzglêdem ubogiego s³ownictwa i bêdzie dobrze :wink:.
 
Blaise
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 753
Rejestracja: wt wrz 23, 2003 8:39 am

czw mar 03, 2005 11:02 pm

Garret: Wrêcz przeciwnie, o czym dobitnie chyba ¶wiadczy fragment o "porywaniu t³umów" :D.

Mój pomys³ mia³ raczej ¿artobliwy i spontaniczny charakter, jednak po g³êbszym przemy¶leniu dochodze do wniosku ¿e czemu nie? Nawet na w miare powa¿nej sesji, byle by nie drama, hehe. Trzeba by jednak trzymaæ siê pewnych zasad, które nota bene spróbowa³em uj±æ w jakie¶ zgrabny postulat :D.
My¶lê, ¿e najwa¿niejsz± rzecz± jest powstrzymanie siê od wszelkiej dos³owno¶ci. Zregnywa³bym z wszelkich konkretnych, dobrze znanych i koja¿oncych nazw kapel/wykonawców dni dzisiejszych. Wystarczy ¿e bêd± utrzymane w ich "klimacie", albo delikatnie koja¿ace siê z nimi, poprzekrêcane lub rozbudowane (np. "Bobard Maryl", czy "Mithril"). Tak¿e przy opisie d¼wiêków wydawanych przez naszcyh ekscentryków powinny byæ pozbawione jakichkolwiek odniesieñ do okre¶leñ dzisiejszych. Nie powinno byæ miejsca na: przesterowane mandoliny, scratch'e, freestyle itp. Tote¿ nasi bohaterowie, którze zetknêli siê pierwszy raz tak± "twórczo¶ci±" powinni raczej us³yszeæ zwyczajny ³oskot, warkot, pisk, krzyk, czy recytowany w dziwnym rytmie muzyki poemat. Oczywi¶cie nic nie stoi na przeszkodzie by co nikektórym siê spodoba³o i wtedy mo¿na im opisaæ to trochê inaczej :).

Chyba tyle. Jesli cos jeszcze wymy¶lê to dopiszê. Oczywi¶cie zapraszam do polemiki :).

P.S. Ryanik: przekrêci³e¶ mi nicka ;).

Pozdrawiam,
Blaise
 
Jules-Kane
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 21
Rejestracja: wt maja 03, 2005 12:24 am

wt maja 03, 2005 1:21 am

Alistarze, kazdy bard ktory nie jest ino ciotowatym elfim wymoczkiem brzdakajacym na lutni jest pomyslem godnym i zbawiennym. masz moje calkowite w tym popracie :> DND nigdy nie bylo sredniowieczem wiec to zaden argument. nikt tam nie morduje calych spoleczenstw tylko dlatego ze maje troche inne pojecie o herezji..

co do samego O.G. Barda - sam juz z zajawka na gangsta wyroslem wiec mozna powiedziec ze mam bardziej obiektywne spojrzenie - pomysl jest swietny. rap to nie muzyka tylko sposob bycia czarnych 2-3 ostatnich dekad.. skoro zyja tym tlumy dzis nie widze zadnych przeszkod zeby nie mogly zyc nimy i w dedekach.. wezcie pod uwage jak liberalne jest spoleczenstwo tamtejsze.. jesli potrafisz to dobrze zagrac to postac moze byc naprawde rewelacyjna. ale nie przeginal :>


a tak na marginesie - moj krasnali bard tez jest czarny ale gra SKA i jazz :>
 
Samotny Z...
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 33
Rejestracja: ndz mar 13, 2005 4:12 pm

Raperzy- Bardowie

pt lis 11, 2005 11:13 am

Witam!!! :evil:
Wychodz±c na przeciw problemowi szybkiego rozwoju cywilizacyjnego Torilu warto jest siê przyj¿eæ wszelkim jego ga³êzi±.
Mnie najbardzie interesuje Kutlura, a dok³adniej sztuka- muzyka.
Dlatego te¿ na tym, foum zadam bardzo intrygujace mnie pytanie:
Czy isniej± Bardowie- hiphopowcy???
Czekam na odpisy od Wszystkich Ziomali :wink:
Jo³, Jo³ !!!
Ps.

Polecam nowa p³ytê z wytwórni Gond Records- "Rashemen Live" w wykonaniu MC Troll'a i Ice Troll'a. 8) oraz singiel z wytwórni: Zhentarim Slaves "Xvim lover child" w wykonaniu siostr blizniaczek Selune i Shar. Obie p³yty króluja na parkietach wszystkich Thajskich lokali.
 
CHICK-en__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 583
Rejestracja: sob sie 21, 2004 11:08 am

pt lis 11, 2005 11:48 am

Witam.

Mnie jako cz³owieka, który s³ucha wszystkiego(prawie) co mi w rêcê wpadnie, nie przeszkadzaliby bardowie rapuj±cy. Tylko trzeba to podeprzec dobrym bitem(jaki¶ bêbenek czy cu¶) i ju¿ bêdzie git.
Co do konkretnego pytania: Nie wiem czy takowi istniej±, ale wiem, ¿e jako MG(lub BG, je¶li pogadasz z MG) mo¿esz sobie takiego stworzyc i podbic ¶wiat ;) .

Pozdrawiam,
CHICK-en
 
Velg'larn Baenre
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 337
Rejestracja: śr sie 31, 2005 10:58 am

Re: Raperzy- Bardowie

pt lis 11, 2005 11:52 am

<!--QuoteBegin-Samotny Z...+-->
Samotny Z... pisze:
<!--QuoteEBegin-->Witam!!! :evil:  
Wychodz±c na przeciw problemowi szybkiego rozwoju cywilizacyjnego Torilu warto jest siê przyj¿eæ wszelkim jego ga³êzi±.  
Mnie najbardzie interesuje Kutlura, a dok³adniej sztuka- muzyka.
Dlatego te¿ na tym, foum zadam  bardzo intrygujace mnie pytanie:
Czy isniej± Bardowie- hiphopowcy???
Czekam na odpisy od Wszystkich Ziomali  :wink:
Jo³, Jo³ !!!
Ps.

Polecam nowa p³ytê z wytwórni Gond Records- "Rashemen Live" w wykonaniu MC Troll'a i Ice Troll'a. 8)  oraz singiel z wytwórni: Zhentarim Slaves "Xvim lover child" w wykonaniu siostr blizniaczek Selune i Shar. Obie p³yty króluja na parkietach wszystkich Thajskich lokali.


Ja my¶lê, ¿e nie ma. Wka¿dym razie ¿adnej oficjalnej wzmianki nie znajdziesz 8)

No, a rap nie pasuje mi do high -magic. 8)

Pozdrowienia
HEM
 
Awatar użytkownika
Havelock
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 438
Rejestracja: sob sie 06, 2005 4:05 pm

pt lis 11, 2005 11:58 am

Taki temat już był.
Powiem tylko, że mi raperzy też do FR nie passują. Zachęcam do zapoznania się ze sstarym wątkiem.

<span style='color:blue'>Tematy scalono. - Darklord</span>
 
CHICK-en__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 583
Rejestracja: sob sie 21, 2004 11:08 am

pt lis 11, 2005 12:00 pm

No, a rap nie pasuje mi do high -magic.


A có¿ takiego z³ego jest w rapie? S³ysza³e¶ mo¿e Kalibra? Ten to by tam pasowa³, gdyby tylko inne s³owa mia³.

Ja my¶lê, ¿e nie ma. Wka¿dym razie ¿adnej oficjalnej wzmianki nie znajdziesz


A nie wszystko co nieoficjalne jest gorsze ;)

Pozdrawiam,
CHICK-en
 
Velg'larn Baenre
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 337
Rejestracja: śr sie 31, 2005 10:58 am

pt lis 11, 2005 12:03 pm

<!--QuoteBegin-CHICK-en+-->
CHICK-en pisze:
<!--QuoteEBegin-->A có¿ takiego z³ego jest w rapie? S³ysza³e¶ mo¿e Kalibra? Ten to by tam pasowa³, gdyby tylko inne s³owa mia³.


No... po prostu do ¶wiata, który ma du¿o magii nie pasuje mi muzyka nowoczesna. A rapu nie s³ucham.

Pozdrowienia,
HEM
 
At-Mato
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 86
Rejestracja: pn lip 25, 2005 1:30 pm

sob gru 03, 2005 8:35 pm

Witam

Czy isnieją Bardowie- hiphopowcy???


Ja jakoś sobie tego nie wyobrażam, może dlatego że nie słucham hiphopu. Rapowana opowieść o potężnym smoku mogłaby być nieco dziwna... ale i ciekawa. Wszystko zależy od świata i MG


Blaise pomyśł genialny, i nie byłoby to takie trudne, ale również zależy od świata i MG

Pozdrawiam
 
Anonim_1

ndz gru 04, 2005 10:48 pm

Alistarze, próba przeniesienia ulubionego stylu muzyki do świata gry, choć brzmi na pozór ciekawie, spotkałaby się z moim ostrym sprzeciwem jako MG niezależnie od tego, czy byłby to rap, metal, czy też rock. Stylizując świat na współczesny musiałbym poczynić naprawdę wiele zmian, by pozostał on spójny i logiczny - to zbyt duży nakład pracy i zbyt wielka zmiana realiów, by opłacało się wprowadzić je w życie. Nie lepiej pozostać przy pseudo średniowiecznym D&D, modyfikując soundtrack puszczany na sesji?
 
Jierdan
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 655
Rejestracja: czw lis 16, 2006 12:25 am

pn gru 05, 2005 11:16 am

Jo³, jo³, elo, ema, ziomek!
Rasta/nigga/raper!

Alistar, LOL :roll:

Choæ notka ShadEnc'a jest warto¶ciowa i prezentuje wysoki poziom, to czytaj±c ca³y temat, dochodzê do wniosku, ¿e wypowied¼ jest strat± czasu. Pozostawiam wiêc to bez komentarza.

Pozdrawiam

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość