Zrodzony z fantastyki

 
StiM
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 552
Rejestracja: ndz paź 05, 2003 6:20 pm

Odtwórcze nazewnictwo+ Wielki S³ownik ¶l±sko-ogólnopolski

czw cze 24, 2004 2:45 pm

Nie ka¿dy ma g³owê jak Tolkien, czy Sapkowski. Nie ka¿dy potrafi, nie ka¿demu chce siê wymy¶laæ w³asne jêzyki, nazwy, nazwiska. <br /> <br />Szczególnie, ¿e najczê¶ciej efekt jest jak najbardziej infantylny. <br /> <br />Co uwa¿acie zatem o odtwórczym nazewnictwie w ¶wiatach autorskich? <br /> <br />Przyk³ady z mojego szkicu ¶wiata: <br />G³ówny kontynent, kolebka zaawansowanej cywilizacji- Patrium <br />Kontynet pustynny: Ammium [od: ammo (lac.) piasek] <br />Wielkie bagna: Paludia [od: paludio (lac.) bagno] <br />Postaæ prowadz±ca sekcje zw³ok, pochodz±ca z Ammium: Leonard [od Leonardo da Vinci] Sanacht [imiê jednego z faraonów] <br />Nazwiska krasnoludów: niemieckobrzmi±ce <br />Nazwiska obywateli Imperium: wariacje na temat Rzymian (min. Marek Aureliusz Urseis) <br /> <br />Nazwy pochodz± wtedy oczywi¶cie z mitów, legend, historii, w ¿adnym razie z literatury, która posiada autora z okre¶lonymi danymi osobowymi. <br /> <br />Jak my¶licie, inspirowanie siê tymi formami jest dopuszczalne w tworzeniu fantasy, która raczej tworzy wszystko od podstaw? <br /> <br />Je¶li tak, to jakie nazwy s± najbardziej "klimatyczne"? <br /> <br />Proszê o rzeczow± dyskusjê, bez rzucania b³otem typu: <br /> <br />[quote]"To jezd bes sêsu, bo.. <br /><!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro-->BO<!--colorc--></span><!--/colorc--> <br /> <br />Pozdrawiam <br />StiM
 
Awatar użytkownika
Herr Bata
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 727
Rejestracja: pt kwie 09, 2004 9:01 pm

czw cze 24, 2004 3:42 pm

To jest bez sensu, bo... <br /><!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro-->BO<!--colorc--></span><!--/colorc-->! <br /> <br />
Co uważacie zatem o odtwórczym nazewnictwie w światach autorskich?
<br />Nie mam nic przeciwko. <br />
Główny kontynent, kolebka zaawansowanej cywilizacji- Patrium <br />Kontynet pustynny: Ammium [od: ammo (lac.) piasek] <br />Wielkie bagna: Paludia [od: paludio (lac.) bagno] <br />Postać prowadząca sekcje zwłok, pochodząca z Ammium: Leonard [od Leonardo da Vinci] Sanacht [imię jednego z faraonów] <br />Nazwiska krasnoludów: niemieckobrzmiące <br />Nazwiska obywateli Imperium: wariacje na temat Rzymian (min. Marek Aureliusz Urseis)
<br />Bardzo ładne przykłady. <br />
Jak myślicie, inspirowanie się tymi formami jest dopuszczalne w tworzeniu fantasy, która raczej tworzy wszystko od podstaw?
<br />Wszystkie źródła inspiracji są dozwolone. Nie zgodzę się natomiast z założeniem zawartym w drugiej części zdania. Fantasy jest zlepkiem lekko zmodyfikowanych mitów i legend. Rzadko zdaża się w tym gatunku wymyślić coś naprawdę nowego (jak np. hobbici wymyśleni przez Tolkiena). <br />
jakie nazwy są najbardziej "klimatyczne"?
<br />Nie można oceniać "klimatyczności" poszczególnych rodzajów źródeł. Ocenia się pojedyncze, konkretne nazwy. <br /> <br />Do notki poniżej: Zrozumieliśmy się dobrze. Właśnie o tym mówiłem.
 
StiM
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 552
Rejestracja: ndz paź 05, 2003 6:20 pm

czw cze 24, 2004 6:51 pm

Nie wiem, czy siê dobrze zrozumieli¶my: mi chodzi o sam± stronê lingwistyczn±, nie inspirowanie siê jako ca³o¶æ. <br /> <br />Pozdrawiam <br />StiM
 
Bjorn Westlander
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 686
Rejestracja: sob lis 29, 2003 2:11 pm

czw cze 24, 2004 10:57 pm

Co uwa¿acie zatem o odtwórczym nazewnictwie w ¶wiatach autorskich?
Ze mn± jest podobnie: mieszkañcy Haernu maj± nazwiska stylizowane na flamandzkie: Jan van Vals, Arven Hanemann, Sandra Arrant itd. Nizio³ki - w³oskie. Elfy maj± imiona rodem z bardzo kliszowatego fantasy (Araquiel Flamehair, Skia Silkhands etc.) albo d³ugie i wymy¶lne. Krasnoludy - nordyckie (Gunnar, Aldvik, Arnun etc.)
 
Pedro Alvarez
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 753
Rejestracja: pn gru 16, 2002 6:19 pm

czw cze 24, 2004 11:57 pm

Przy³±czam siê do opinii przedmówców. Naprawdê ciê¿ko jest wymy¶liæ co¶, czego jeszcze nie by³o, wiêc nie mam nic przeciwko zapo¿yczeniom ze znanych tesktów, je¿yków itd. Sam wymy¶laj±c nazwy czêsto siêgam do s³ownika ³aciny i podobnie jak Bjorn "przypisa³em" jêzyki obecne na ¶wiecie rasom w moim autorskim fantasy.
 
Thomas Percy
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2969
Rejestracja: śr lip 03, 2002 11:50 am

pt cze 25, 2004 1:16 am

Zdarzało mi się umieszczać w fantasy postacie historyczne (np. Francis Drake, Gerard Rideford). Miały background, a rozwijały się jak BG, DM i kości zdecydowały. Dziś raczej tego nie zrobię, bo wzbudza to niepotrzebne uśmieszki, domysły. Lepiej chyba do backgroundu dopasować nowe imię fantasy. <br /> <br />Od zawsze byłem i zawsze będę wrogiem dawania nazwisk historycznych o dużym stopniu rozpoznawalności postaciom fikcyjnym. Celował w tym Warhammer, gdzie spotkałem: <br />- ducha bibliotekarza - J. von Goethe <br />- lekarza - Pavarottiego <br />- nekromantę - Bismarcka <br />- arystokratę - Goebbelsa <br />Żałosne. <br /> <br />podpisano Etienne Ravenwood (Stefan Kruczyborek)
 
Bjorn Westlander
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 686
Rejestracja: sob lis 29, 2003 2:11 pm

pt cze 25, 2004 3:25 pm

Z nazw, które wymy¶li³em by³ jeszcze barbarzyñca Comhlan, syn Corhala (wziê³o siê od nazwy zespo³u graj±cego celtycki folk i ze Starcrafta), odpowiednik Hiszpanii w moim ¶wiecie to Kastylia, g³ówny bóg elfów nazywa siê Elendhar (po postaci kumpla, tylko M na pocz±tku mu urwa³em), za¶ pierwsza postaæ wykreowana na potrzeby tego ¶wiata nazywa siê Sarriss (mówiê wam, niez³a z niej dzida :wink: ). Oprócz tego przepisa³em sobie od kumpla tabelkê elfich imion z Galerii Bohaterów WFRP - nigdy nie wiadomo kiedy siê przyda :mrgreen:.
 
StiM
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 552
Rejestracja: ndz paź 05, 2003 6:20 pm

pn cze 28, 2004 2:03 pm

Mam problem ztym moim "odtwórczym nazewnictwem": <br />Potrzebuje bóstwa patronackie dla paladynów i inkwizytrów chcia³em wykorzystaæ mity grec/lac, gdy¿ pañstwo, z którego pochodz±, ma kulturê wzorowan± na tych cywilizacjach. Tu jest problem, gdy¿ domeny pokrewne paladynom posiadaj± same boginie: <br />Atena/Minerwa wojna sprawiedliwa <br />Temida sprawiedliwosc <br />Nemezis rownowaga... <br /> <br />Kolega jeden prpopuje Zeusa/Jowisza, ale wolê, ¿eby paladyni nie byli s³ugami "tego najwy¿szego" <br />Inny, ¿eby po prostu i kobiety mog³y byæ paladynami, ale mi to do mojego ¶wiata nie pasuje... <br />Siostra Prze³o¿ona Paladynów :? <br />Inne istniej±ce panteony nie wchodz± w grê- mam je ju¿ obsadzone w innych krainach/narodach... Dorad¼cie, co robiæ!! <br /> <br />Pozdrawiam <br />StiM
 
Bjorn Westlander
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 686
Rejestracja: sob lis 29, 2003 2:11 pm

pn cze 28, 2004 3:23 pm

StiM, bogowie olimpijscy s± rozpisani w F&P. Podrêcznik, z tego co pamiêtam, wyszed³ ju¿ po polsku.
 
StiM
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 552
Rejestracja: ndz paź 05, 2003 6:20 pm

pn cze 28, 2004 3:25 pm

Podrêcznik mi nie pomo¿e... <br /> <br />I tak nie umiem siê zdecydowaæ... <br /> <br />Pozdrawiam <br />StiM
 
Awatar użytkownika
Bleddyn
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 885
Rejestracja: wt maja 25, 2004 1:25 pm

pn cze 28, 2004 3:43 pm

Potrzebuje bóstwa patronackie dla paladynów i inkwizytrów chciałem wykorzystać mity grec/lac, gdyż państwo, z którego pochodzą, ma kulturę wzorowaną na tych cywilizacjach
<br /> <br />Skorzystaj z jakiegoś mitycznego herosa (Tezeusz, Perseusz) lub jak to ma być grecki bóg to może nada się Herakles, który w końcu został bogiem.
 
Adi Cherryson
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 567
Rejestracja: ndz paź 20, 2002 1:47 am

Rozmowy krasnoludów

wt cze 29, 2004 12:36 am

Czasami wprowadzam nazwy oparte na gwarze. Moi dziadkowie, ciotki i wujkowie nie znali innego jêzyka, ni¿ ¶l±ski. M³odych graczy gwara ju¿ tylko ¶mieszy... <br /> <br />Gdy jest czas i odpowiedni nastrój na sesji, krasnoludy mówi± po swojemu, czyli „godaj± po ¶l±sku”. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] <br /> <br />Kilka przyk³adów: <br /> <br />Noopel (nupel) – imiê dla m³odego smoka; <br />Papyndekel – pewien BN w lichej zbroi; <br />pojscany chuderlok – wystraszony elf; <br />umarlok lub umrzik – zombi, nieumar³y; <br />szmaciorz – biedak; <br />Szykowny Pierdo³a – pewien gadatliwy BN bard; <br />miglanc – ³otrzyk; <br />drobnioki – miedziane monety, niewielki skarb lub s³abi przeciwnicy; <br />wojok – stra¿nik, zbrojny. <br /> <br />Adi
 
StiM
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 552
Rejestracja: ndz paź 05, 2003 6:20 pm

wt cze 29, 2004 10:32 am

Nie tylko dla krasnoludów: <br /> <br /> abo - albo <br /> adyæ - przecie¿ <br /> ancug - ubranie <br /> bajtel - ma³y ch³opiec, w kopalni nowicjusz <br /> bajtlik - portmonetka <br /> barzo - bardzo <br /> bek - p³acz <br /> bele - chocia¿, ¿eby, tylko <br /> bery - gadanie od rzeczy <br /> bez - przez <br /> bezma³a - ponoæ <br /> bez po³ednie - w po³udnie <br /> bifyj - kredens <br /> blank - zupe³nie <br /> blycn±æ - b³ysn±æ <br /> b³aznowaæ - ¿artowaæ <br /> b³echa - pch³a <br /> b³ozny - ¿arty <br /> boractwo - biedactwo <br /> borok - biedaczek <br /> bórg - na kredyt <br /> bu³a - guz <br /> buks - zuchwa³y ¿artowni¶ <br /> cechownia - sala zborna w kopalni <br /> cera - córka <br /> ciepaæ - rzucaæ <br /> ciuæmok - fujara <br /> cniæ - têskniæ <br /> coby - aby, ¿eby <br /> chaja - bitka, awantura <br /> chasiok - ¶mietnik <br /> chnet - wnet, nied³ugo <br /> chrobok - robak <br /> chycn±æ - zabraæ <br /> ciêgiem - ci±gle <br /> cyganiæ - k³amaæ <br /> cygoria - cykoria <br /> cyndel - lont <br /> czub - g³owa <br /> æma - ciemno <br /> æmiewek - zmierzch <br /> æwiercina - jedna czwarta, æwieræ <br /> daæ siê na kogo¶ - rzuciæ siê na kogo¶ <br /> daæ spodobaæ - pozwoliæ <br /> dawaæ pozór - uwa¿aæ <br /> dekel - tu przykrywa <br /> deptanie - parzenie siê koguta i kury <br /> do porz±dku - poprawnie <br /> doskwieraæ - dokuczaæ <br /> do kupy - razem <br /> drabiniok - wóz drabiniasty <br /> drap, drapko - prêdko <br /> druk - ci¶nienie <br /> dupek - walet <br /> dwór - podwórze <br /> dycki - zawsze <br /> dyæ - przecie¿ <br /> dzia³ali - mas³o robili <br /> dzieciok - dziecko <br /> dziepiero - dopiero <br /> dzis - widzisz <br /> d¼wierze - drzwi <br /> eli - czy <br /> familok - dom robotniczy dla kilku rodzin <br /> fara - probostwo <br /> faroñski - pieroñski, dobry, z³y <br /> farorz - proboszcz <br /> fasowaæ - zrobiæ, z³apaæ <br /> fater - ojciec <br /> fechtowaæ - ¿ebraæ <br /> fedrowaæ - r±baæ ¶cianê wêglow± <br /> fela - podk³ad, dr±g <br /> feloniæ - przeklinaæ <br /> felezunek - sprawdzanie obecno¶ci górników <br /> fertik - koniec, gotów <br /> fest - mocno <br /> festelnie - bardzo mocno <br /> flinta - karabin <br /> frelka - panna <br /> fulaæ - gadaæ g³upstwa <br /> furgaæ - fruwaæ <br /> furt - daleko, precz <br /> galoty - spodnie <br /> gañba - wstyd <br /> gelender - porêcz <br /> geltag - wyp³ata <br /> genau - dok³adnie <br /> gibko - prêdko <br /> gichn±æ - uderzyæ, chlusn±æ <br /> giry - nogi <br /> gizd - przezwisko <br /> g³upielok - g³upiec <br /> golac, go³acz - fryzjer <br /> goln±æ - wypiæ <br /> gon - polowanie <br /> gorki - gor±cy <br /> gorko - gor±co <br /> gorol - cz³owiek z poza ¦l±ska <br /> gorszyæ - z³o¶ciæ siê <br /> gorza³a, gorzo³ka - wódka <br /> góra - strych <br /> gramu³a - niezdara <br /> gruba - kopalnia <br /> gryfnioczka - elegantka <br /> gryfny - zrêczny, szykowny <br /> halba - pó³ litra <br /> handstand - staæ na rêkach <br /> haka - kilof <br /> harpun - przezwisko kobiety <br /> haziel, ha¼lik - ustêp, ubikacja <br /> heksenszus - postrza³ <br /> hereszt - wiêzienie <br /> hut - kapelusz <br /> ini - inni <br /> inkszy - inny <br /> inszy - inny <br /> istny - prawdziwy, w³a¶ciwy, ów <br /> isto - zapewne, chyba <br /> ja - tak <br /> jakla - bluza <br /> jakosik - jako¶ <br /> jankor - troska, zmartwienie <br /> jeno, jeny - tylko <br /> jezderkusie - okrzyk przestrachu <br /> je¿yæ - piekliæ siê <br /> joch - ja, jam <br /> kabza - kieszeñ <br /> kaj, kañ - gdzie <br /> kajniekaj - gdzieniegdzie <br /> kafejka - kawiarnia <br /> kamrat - kolega <br /> kandy, kansi - gdzie <br /> kapelonek - proboszcz <br /> kapkê - trochê <br /> kara - taczka <br /> karbidka - lampa karbidowa <br /> karlus - ch³opiec, kawaler <br /> ka¶ - gdzie <br /> kataæ - czy¿by <br /> kejza - ser <br /> kiej - kiedy <br /> kiejby - gdyby <br /> kie³zanie - ¶lizganie <br /> kiery - który¶ <br /> kiszka - zsiad³e mleko <br /> kita - kawa³ miêsa <br /> klamory - stare graty <br /> klin - pado³ek <br /> klupaæ - pukaæ <br /> kumotra - chrzestna matka <br /> knap - ma³o <br /> knefel - guzik <br /> kofer - kufer, skrzynia <br /> kokot - kogut <br /> kole - obok <br /> ko³o - rower <br /> kopidó³ - grabarz <br /> kopyrtn±³ - przewróci³ siê <br /> kranz - kawa³ <br /> krauza - s³oik <br /> krasikoñ - koniczyna <br /> krepel - p±czek <br /> krojcdupek - walet treflowy <br /> krupniok - kiszka kaszana <br /> krupy pogañskie - kasza gryczana <br /> kryka - laska <br /> krzest - chrzest <br /> krzykopa - rów <br /> krzynkê - trochê <br /> kucaæ - kaszleæ <br /> kurzawa - zamieæ ¶nie¿na <br /> kurz - dym <br /> kulok - okr±g³y klocek drewniany <br /> kuwert - koperta <br /> kwaretka - æwiartka wódki <br /> kwaternik - sublokator <br /> kwa¶nica - woda z kiszonej kapusty <br /> labo - albo <br /> lajbwacha - stra¿ przyboczna <br /> laksyra - biegunka <br /> larmo - ha³as <br /> larmowaæ - krzyczeæ, ha³asowaæ <br /> larwa - maska <br /> lejty - bicie, lanie <br /> lipsta - narzeczona <br /> luft - powietrze <br /> ³eb - g³owa <br /> ³oblycze - ubranie <br /> ³ob³apiaæ - obejmowaæ <br /> ³oboczyæ - zobaczyæ <br /> ³obuch - obu, dwóch <br /> ³onaczyæ - robiæ <br /> ³oñski rok - ubieg³y rok <br /> ³ostudziæ - tu znudziæ siê <br /> ³oszydziæ - oszukaæ <br /> ³ycha - ³y¿ka <br /> ³ypaæ - patrzeæ <br /> magierka - czerwona czapka <br /> majtn±æ - chlastn±æ, uderzyæ <br /> mamlas - fujara <br /> mamulka - matka <br /> maras - b³oto, ¶miecie <br /> masna - t³usta <br /> masarz - rze¼nik <br /> maszkieciæ - wybieraæ co najlepsze <br /> maszkiety - s³odycze <br /> mazelonka - spódnica w stroju ¶l±skim <br /> miano - imiê, nazwa <br /> mianowaæ siê - nazywaæ siê <br /> miech - worek <br /> miechtaæ - mieniæ siê, l¶niæ <br /> mierziæ - denerwowaæ <br /> miesi±czek - ksiê¿yc <br /> miglanc - filut, cwaniak <br /> mocka - du¿o, si³a <br /> modro - niebiesko <br /> mycka - czapka <br /> nabijaæ siê - wy¶miewaæ <br /> nag³o¶æ - porywczo¶æ <br /> najduch - przezwisko (znajda) <br /> na kreda, na pomp, na bórg - na kredyt <br /> nale - lecz, ale <br /> napraæ siê - upiæ siê <br /> narobiæ - wypró¿niæ siê <br /> naskwol - naumy¶lnie <br /> nasuæ - nasypaæ <br /> nazdaæ - nawymy¶laæ <br /> nawalony - pijany <br /> nieskoro - pó¼no <br /> nierod - niechêtny <br /> niesk³adno - niepasuje <br /> nikaj - nigdzie <br /> nudle - makaron <br /> nudelkula - wa³ek do ciasta <br /> oblec - ubraæ <br /> obmierz³o - uprzykrzy³o <br /> obstoæ - zrobiæ dobre wra¿enie <br /> ociepaæ - obrzuciæ <br /> ogrywaæ - tu chodziæ z muzyk± i ¿yczeniami <br /> oklupaæ - tu otrz±sn±æ siê <br /> osno¿yæ - zabrudziæ <br /> ostuda - przykro¶æ, k³opot <br /> padaæ - mówiæ <br /> pakslik - pakunek <br /> paryzol - parasol <br /> patrona - nabój <br /> p±æ - pielgrzymka <br /> p±kn±æ siê - odsun±æ siê <br /> pendzia³ek - poniedzia³ek <br /> penzyja - renta, emerytura <br /> perlik - m³ot kowalski <br /> pierona - przekleñstwo <br /> pierzyna kandego - przekleñstwo <br /> piêædwadzie¶cia - dwadzie¶ciapiêæ <br /> pijus - pijak <br /> piskaæ - gwizdaæ <br /> pizn±æ - uderzyæ <br /> plaskaty - p³aski <br /> plaskówka - p³aska butelka z wódk± <br /> pluta - s³ota <br /> p³aczka - ³za <br /> p³oszczyca - pluskwa <br /> podwiela - dopóki <br /> pociepn±æ - porzuciæ <br /> pofyrtano - og³upia³a <br /> pohatrusiæ - pok³uciæ siê <br /> pojakiemu - dlaczego <br /> poklupaæ - popukaæ <br /> pokora - tu smutek, ¿a³oba <br /> polekku - poma³u <br /> ponki - jab³ka <br /> poprzaæ - pokochaæ <br /> porz±d - stale, ci±gle <br /> porzykaæ - pomodliæ siê <br /> poszelontaæ - wstrz±sn±æ <br /> potek - chrzestny <br /> potka - chrzestna <br /> poturlaæ - pokulaæ <br /> pra - skrót od prawda <br /> pragliwy - chciwy <br /> prawiæ - mówiæ, opowiadaæ <br /> preswuszt - salceson <br /> promp - prosto, otwarcie <br /> przaæ - sprzyjaæ, kochaæ <br /> przeca, przecê - przecie¿ <br /> przeprzyæ - przekonaæ <br /> przesmyczyæ - przenie¶æ <br /> przetyrmaniæ - straciæ, wydaæ <br /> przetyrp³a - przenios³a, przepchnê³a <br /> przyrychtowaæ - przygotowaæ <br /> psinco - tyle co "figa z makiem", nic <br /> pukiel - garb, plecy <br /> puklaty - garbaty <br /> purt - zbere¼nik <br /> purtn±æ - zasmrodziæ <br /> pyrsk - rodzaj po¿egnania lub toastu <br /> pysk - twarz <br /> raja - kolej, twoja kolej <br /> rajcowaæ - plotkowaæ, rozmawiaæ <br /> ramon baba - têga, silna kobieta <br /> rant - rów, kant <br /> r±b³o - zdenerwowa³o <br /> rechtór - nauczyciel <br /> reumatyka - reumatyzm <br /> rewiyr - zwolnienie lekarskie <br /> richtik - rzeczywi¶cie <br /> robiæ za b³ozna - kpiæ z kogo¶, b³aznowaæ <br /> rozkidaæ - rozlaæ <br /> roztomaity - ró¿ny <br /> roztomi³y - bardzo mi³y <br /> rychtowaæ - przygotowaæ, urz±dzaæ <br /> ryczeæ - krzyczeæ, p³akaæ <br /> ryczka - zydel, ma³y sto³ek <br /> ryj - tu twarz <br /> ryma - katar <br /> rypn±æ - uderzyæ <br /> rysik - twardy sztyft do pisania na tablicy <br /> rzykaæ - modliæ siê <br /> kwaternik - sublokator <br /> sam - tu, tutaj <br /> samotny (a) - kawaler (panna) <br /> seblyc sie - rozebraæ siê <br /> semn±æ - zdj±æ <br /> serwet - obrus <br /> skazaæ - daæ znaæ <br /> sk±pidusza - sk±piec <br /> ski¿ - z powodu <br /> skoczka - pch³a <br /> skórkorz - handlarz skórami <br /> skrzypka - skrzypce <br /> skuli - z powodu <br /> s³omionka - kosz ze s³omy <br /> smoliæ - poniechaæ <br /> smyk - urwis <br /> s³uchatelnica - konfesjona³ <br /> spodnioki - kalesony <br /> spokopiæ - zrozumieæ <br /> spomiarkowaæ siê - domy¶liæ siê <br /> sprawiæ - naprawiæ <br /> starzyk - dziadek <br /> straciæ siê - zgin±æ <br /> strzykaæ - spluwaæ przez zêby <br /> stykn±æ - wystarczyæ <br /> suæ siê - sypaæ <br /> swaczyna - podwieczorek <br /> syjmowaæ - zdj±æ <br /> synek - ch³opiec <br /> szachtla - pude³ko <br /> szaket - ¿akiet <br /> sza³ot - sa³atka <br /> szola - winda w szybie <br /> szczyrkaæ - dzwoniæ czym¶ <br /> szkrabaka - zu¿yta miot³a <br /> szmergiel - niespe³na rozumu <br /> szpajcha - szprycha <br /> szpyrka - s³onina <br /> sztajger - sztygar <br /> sztand - stragan <br /> sztompel - stêpel, drewniane podpory, stojaki <br /> sztrafa - kara <br /> sztuchn±æ - szturchn±æ <br /> sztudowaæ - studiowaæ <br /> szumina - piana <br /> szwandraæ - szwargotaæ <br /> szynka - sztaba ¿elaza <br /> szynkarka - kelnerka <br /> ¶limtok - brudas, przezwisko <br /> ¶miertka - ¶mieræ <br /> ¶mign±æ - uderzyæ batem <br /> ¶widrzyæ - zezowaæ <br /> ¶wiekra - te¶ciowa <br /> tabulka - tabliczka do pisania <br /> tacik - ojciec <br /> t±pn±æ - zatrz±¶æ siê <br /> topek - nocnik <br /> tru³a - trumna <br /> trzepaczka - tu usta <br /> tunkaæ - tu maczaæ <br /> tuplikowaæ - wyja¶niaæ <br /> udzik - udko <br /> ujek, ujec - wujek <br /> umasta - okrasa, omasta <br /> umazany - ubrudzony <br /> ustoñ - zaprzestañ <br /> uwarzyæ - ugotowaæ <br /> uzdo - spodoba³o <br /> u¿±gliæ - u¿±dliæ <br /> wachta - warta <br /> wachterz - wartownik <br /> wadziæ siê - k³óciæ siê <br /> wajaæ - prosiæ, b³agaæ <br /> wandrus - wêdrownik <br /> wartko - prêdko <br /> warzyæ - gotowaæ <br /> wciepowaæ - wrzucaæ <br /> wele - obok <br /> wertikol - szafa na bieliznê <br /> weta - zak³ad <br /> wetli sie - za³o¿yli siê <br /> wide³ka - widelec <br /> wiela - ile <br /> wielgachny - bardzo wielki <br /> wierch - wierzch <br /> wojok - ¿o³nierz <br /> woniaæ - w±chaæ <br /> wonieæ - pachnieæ <br /> wuszt - kie³basa <br /> wyciepaæ - wyrzucaæ <br /> wychodek - ustêp <br /> wykludziæ - wyprowadziæ <br /> wynokwiaæ - wydziwiaæ, wymy¶laæ <br /> wyplêdzieæ - wysun±æ jêzyk <br /> wysiady - gromadne plotkowanie <br /> za jedno - po imieniu <br /> zaklupaæ - zapukaæ <br /> zakucaæ - zakaszleæ <br /> zawachowaæ - przypilnowaæ <br /> zawdy - zawsze <br /> zawi¶ciæ - zazdro¶ciæ, zawi¶æ <br /> zgni³y - leniwy <br /> z kuli - z powodu <br /> zmarasiæ - zbrudziæ <br /> zma¶ciæ - ukra¶æ <br /> zmierz³y - zrzêdliwy <br /> zoki - skarpety <br /> zrzad³o - lustro <br /> zwada - k³ótnia <br /> ¿ele¼niok - okr±g³y piecyk ¿elazny <br /> ¿ymlok - bu³czanka <br /> ¿ym³a - bu³ka <br /> ¿yn±æ - gnaæ, pêdziæ <br /> <br />Tekst pochodzi st±d <br /> <br />Pozdrawiam <br />StiM ¶l±zak z odzysku
 
Awatar użytkownika
Herr Bata
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 727
Rejestracja: pt kwie 09, 2004 9:01 pm

wt cze 29, 2004 12:17 pm

 buła - góz
<br />Przepraszam, które z tych wyrazów jest ogólnopolski, a który gwarowy? <br /> <br />Do notki poniżej: <br />Możliwe, nie znam gwary śląskiej. Zastanawiałem się, czy to błąd, czy też może na Śląsku bułki nazywają "gózami".
 
Ziemniak0r
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 327
Rejestracja: śr lis 05, 2003 4:28 pm

wt cze 29, 2004 12:31 pm

Herr bata -> on zrobi³ b³±d :). Pewnie mia³o byæ bu³a -guz. Innego t³umaczenia wolê sobie nie wyobra¿aæ :evil:
 
StiM
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 552
Rejestracja: ndz paź 05, 2003 6:20 pm

pn mar 14, 2005 9:40 pm

Moje niedopatrzenie.
Nie ja jestem autorem tekstu.

Oczywi¶cie chodzi o "O jo borok ³ypa³ ¿ech na dzio³cha, kie³zn±³ siê, pierdykn±³ o bifyj i zmajstorawa³ se bu³a na czubie"

Pozdrawiam
StiM
 
Shirak
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 800
Rejestracja: pt kwie 18, 2003 1:35 pm

pn mar 14, 2005 11:46 pm

Kilka ciekawych linków zwi±zanych z ¶l±sk± gwar±:

http://artur.czesak.webpark.pl/Stronica/Ce...r/Nazwyceb.html

http://www.skarbiec-slaski.itatis.pl/


http://www.imielin.com.pl/rozrywka/slownik/ bogaty s³ownik

Ju¿ sobie wyobra¿am jak np. gracze siedz± w karczmie, wchodzi jaki¶ kmiot z ma³ym berbeciem. W zniszczonej, pokrytej ³atami sakiewce wyliczone co do ostatniego dudka pieni±¿ki zebrane z ca³ej wsi i wypada z podobnym tekstem (ekhm, ten poni¿ej nijak ma siê do sytuacji, ale co tam):

Ju¿ ³od poru dni bucza Erwinowi, co by wybro³ siê do golacza. Doprowdy niy idzie ju¿ na niego zaglondaæ. Je zaro¶niony jak ma³pica. £on jednak niz de sie tak wartko wysztuchaæ. Ma³o tego - ³opiyro siê jak koza w marasie. Wczoraj mi pedzia³, ¿e dopiyro kole Wielkanocy pójdzie se zrobiæ jaki¶ ppasowny sznit. Na razie, na dworze je zima i kuczki go grzejom go tuplowanie pod myckom. Niy chce ty¿ po darymicy wyciepowaæ wyciepowaæ pijyndzy. Jak sie dowiedzia³ ³od Józika, wiela teray strziganie kosztuje - uzno³, ¿e na taki szpas go niy styko. Doczko spokojnie do wiosny. ¯elombi mi ju¿ ³od dugszego czasu, co bych kupi³a na gyszynk maszynka do strzi¿ynio. Bydzie se móg som z ³ebom robiæ porzondek, bez co festelnie na golaczu zaszporuje. A wszystko skirz tego, ¿e glace i jy¿e zrobi³y siê za¶ modne. Tym to ju¿ mnie blank dopoly³. Jo za pierona niy chca mieæ glacatego chopa !
 
StiM
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 552
Rejestracja: ndz paź 05, 2003 6:20 pm

wt mar 15, 2005 7:39 am

I teraz kwestia odwieczna: co lepsze? stylizacja na gwary rodzime, czy nazwy anglosaskie :wink: Ale o tym w innym temacie...

Pozdrawiam
StiM
 
Sęp__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 25
Rejestracja: wt gru 06, 2005 9:35 pm

wt gru 13, 2005 3:54 pm

StiM, ja mam 3 pomysy, ale nigdy nie z¿ynam (staram siê):
1) Anna-> Ann, Nana, Nanna, itp. Zwyczajnie wpl±tujesz jak±¶ literkê w normalne imiê, tworzysz anagramy itp.
2)
a)Badasz typowe zbitki liter w nazwach, np. egipskich bogów, wychodzi, ¿e jest du¿o e, h, t, n, m, o.
b)Badasz typow± d³ugo¶æ imion.
c)Two¿ysz wariacje na ich temat. Pracoch³onne, ale nikt nie bêdzie wiedzia³, co oznacza Nether, Tehetor czy Omunthis (mnie siê kojarzy z Anubisem). Ponadto po zliczeniu kombinacji otrzymujesz niezliczon± ilo¶æ imion, bardzo silnie stylizowanych chocia¿ diametralnie innych! 8)

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość