Zrodzony z fantastyki

 
Mordimer__
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 17
Rejestracja: pn maja 15, 2006 6:17 pm

pt maja 19, 2006 7:37 pm

Mam wielk± pro¶bê, piszcie wszystko co waszym zdaniem mog³o by siê znale¼æ w tworzonym przeze mnie ¶wiecie obsadzonym w realiach wczesnego ¶redniowiecza (¶wiat low-magic). Jako ,¿e interesujê siê histori± prosi³ bym aby nie pisaæ o rzeczach oczywistych, ale bardziej proponowa³ bym skupiæ siê na ¿yciu codziennym przeciêtnego cz³owieka, ciekawostkach i rzeczach i tym podobnych rzeczach o których informacji nie znajdê w pierwszym lepszym podrêczniku historii. <br /><br />Z góry dziêkuê.
 
Shirak
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 800
Rejestracja: pt kwie 18, 2003 1:35 pm

wt maja 30, 2006 9:36 pm

W wczesnym ¶redniowieczu mo¿esz do woli bawiæ siê w roz³amy struktur ko¶cielnych – w grze mo¿esz to odzwierciedliæ w czêste podzia³y struktur kap³añskich. ¦wi±tynie z³a mieszaj± siê z ¶wi±tyniami dobra ect. <br /><br />Inspiracj± mo¿e byæ epidemia d¿umy (14w) ciekawie by³oby rzuciæ takie paskudztwo na s³abo rozwiniêtym kontynencie. <br /><br />Mo¿esz sugerowaæ siê ciekawymi zwyczajami s³owian:<br />-Je¶li kto¶ cudzo³o¿y³ z kobiet± zamê¿n± by³ zabijany bez wyt³umaczenia z jego strony. Po za tym po ¶mierci mê¿a kobiety równie¿ koñczy³y ¿ycie albo na stosie albo przez powieszenie aby w ten sposób po³±czyæ siê ze swoimi mê¿ami.<br />Normalne bêdzie jak w³odarze bêd± mieli np. po 8 ¿on, 30 synów itp.<br /><br />-Dawniej „ zwi±zywali” innym zdrowie, powodzenie itp. S³owianie zwi±zywali k³osy zbo¿a traw±. Gdy kto¶ znalaz³ co¶ takiego przed swoim domem mia³ straciæ pamiêæ, zdrowie, ect. Najciekawsze jest to, ¿e autosugestia tutaj naprawde dawa³a siê we znaki. <br />Takich zabobonów by³a ca³a masa.<br /><br />- Ostre by³o te¿ wierzenie w to, ¿e zmar³y potrzebuje jedzenia. Czasami ca³e rodziny chodzi³y na grób zmar³ego i co prawda jemu ¿are³ka nie dawali, ale sami pa³aszowali ca³e obiady nad nagrobkiem.<br /><br />- Pochodna kolêdowania rozpoczê³a siê na pewno w XI w jak nie wcze¶niej. Mo¿esz co¶ z tego zaczerpn±æ. <br /><br />Tutaj mo¿esz poczytaæ min o ubraniach http://www.bagrit.pl/bractwa/bractwa.php?lg=pl<br />I tutaj http://bractwo.sanok.com.pl/wczesnosrednio..._stroj_slow.htm<br />http://www.freha.pl/viewforum.php?f=29&sid...f591e36a0455efc<br />W tym ostatnim to w ogóle wiele ciekawych rzeczy odno¶nie historii mo¿na siê dowiedzieæ.<br /><br />Pozdrawiam.<br />
 
Awatar użytkownika
joseph__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 361
Rejestracja: czw mar 25, 2004 3:45 pm

śr maja 31, 2006 8:47 am

Jeśli masz dostęp do jakiejś biblioteki to polecałbym książkę Historia średniowiecznej Europy Christophera Brooka (zdaje się że to PIW wydał). O życiu ludzi w średniowieczu jest tam od groma informacji. Szczególnie ciekawy jest rozdział o małżeństwach średniowiecznych. <br />Jak chwilę więcej będę miał to coś sam tu napisze bo mediewistyka to strasznie ciekawa rzecz :)
 
Awatar użytkownika
Aragathor Roaringflame
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 6202
Rejestracja: wt lis 26, 2002 5:52 pm

śr maja 31, 2006 11:22 am

Mam wielką prośbę, piszcie wszystko co waszym zdaniem mogło by się znaleźć w tworzonym przeze mnie świecie obsadzonym w realiach wczesnego średniowiecza (świat low-magic).
<br />Jaki okres czasu cię interesuje jako podstawa tego settingu. Wczesne średniowiecze to mniej więcej okres od VI w. do pierwszej krucjaty lub zdobycia anglii przewz normanów, a więc spory kawał czasu.<br />Sprecyzuj trochę okres i miejsce, bo inaczej będzie się grało w młodych państwach słowiańskich, inaczej w kaganacie chazarskim i inaczej w kalifacie almorawidzkim.<br /><br />Dobrym źródłem informacji są zeszyty wydawnictwa Osprey, spróbuj do nich złapać dostep a będziesz mógł przebierać w informacjach.<br /><br />
 
Mordimer__
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 17
Rejestracja: pn maja 15, 2006 6:17 pm

czw cze 01, 2006 6:45 pm

tak oko³o 900 A.D

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości