Zrodzony z fantastyki

 
Kelko
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 2
Rejestracja: wt wrz 30, 2003 4:21 pm

[d20] Blastery a attack of opportunity

wt wrz 30, 2003 4:33 pm

Witam, w³a¶nie przegl±dam podrêcznik do SWd20 istotn± ró¿nicê dotycz±c± zasad attack of opportunity pomiêdzy systemem D&D, a SW. Otó¿ w tym pierwszym sytemie range atack powoduje AoO, w SW natomiast w tabelce zaznaczone jest przy Attack (range) – NO. Bez ¿adnych gwiazdek, odno¶ników, pó¼niejszych t³umaczeñ jak np. w przypadku unarmed attack, „Nie” i ju¿, wydawa³aby siê jasna sprawa. Jednak kilka stron dalej pojwia siê krótkie zdanie: “using ranged weapon that requires two hands to operate can provoke an attack of opportunity if all other criteria are met.” ?adnych wiêcej wyja¶nieñ czy przyk³adów na ten temat. Mo¿e ale nie musi i w dodatku jakie kryteria? Czy to oznacza, ¿e pistols nie prowokuj± ataku, a rifle tak? Mo¿e tu chodzi jedynie o tak± czynno¶æ jak prze³adowanie, które powoduje AoO.

Przy okazji mam równie¿ pytanie dotycz±ce rapid shota i dwóch broni. Jak w takim wypadku u¿ywaæ rapid shota, mo¿na go stosowaæ tylko do jednej broni i zyskaæ tylko jeden strza³ czy te¿ dwa strza³y oczywi¶cie z w takim wypadku z konsekwencj± -4 do wszystkich ataków wykonywanych w tej rundzie? Czyli w sumie -6 z uwzglêdnieniem, ¿e postac posiada odpowiednie featy do walki dwoma broniami.
 
Awatar użytkownika
Darklighter
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1600
Rejestracja: wt lut 08, 2005 8:02 pm

Re: Blastery a attack of opportunity.

wt wrz 30, 2003 9:23 pm

<!--QuoteBegin-Kelko+-->
Kelko pisze:
<!--QuoteEBegin--> Witam, właśnie przeglądam podręcznik do SWd20 istotną różnicę dotyczącą zasad attack of opportunity pomiędzy systemem D&D, a SW. Otóż w tym pierwszym sytemie range atack powoduje AoO, w SW natomiast w tabelce zaznaczone jest przy Attack (range) – NO. Bez żadnych gwiazdek, odnośników, późniejszych tłumaczeń jak np. w przypadku unarmed attack, „Nie” i już, wydawałaby się jasna sprawa. Jednak kilka stron dalej pojwia się krótkie zdanie: “using ranged weapon that requires two hands to operate can provoke an attack of opportunity if all other criteria are met.” ?adnych więcej wyjaśnień czy przykładów na ten temat. Może ale nie musi i w dodatku jakie kryteria? Czy to oznacza, że pistols nie prowokują ataku, a rifle tak? Może tu chodzi jedynie o taką czynność jak przeładowanie, które powoduje AoO.
<br />Zgadza się. Pistolet nie prowokuje AoO, gdyż nie wymaga dwóch rąk, przeciwieństwie do karabinów, łuków, kusz itp. Są jednak wyjątki np. BlasTech E-11, standardowy karabin szturmowców Imperium, ze względu na wyjątkową lekkość, nie wymaga dwóch rąk. <br />Kryteria o jakich mowa to podane nieco wcześniej sytuacje jakie prowokują AoO. Czyli używając karabinu prowokujemy atak będąc w dwu metrowej strefie zagrożenia naszego przeciwnika, poruszając się w tym polu podczas strzału itp. <br /><!--QuoteBegin-Kelko+-->
Kelko pisze:
<!--QuoteEBegin-->Przy okazji mam również pytanie dotyczące rapid shota i dwóch broni. Jak w takim wypadku używać rapid shota, można go stosować tylko do jednej broni i zyskać tylko jeden strzał czy też dwa strzały oczywiście z w takim wypadku z konsekwencją -4 do wszystkich ataków wykonywanych w tej rundzie? Czyli w sumie -6 z uwzględnieniem, że postac posiada odpowiednie featy do walki dwoma broniami.
<br />Rapid shot dodaje jeden atak i jest on wykonywany przez primary hand. Off hand nie dostaje dodatkowego ataku. Jeśli masz wszystkie feats do walki dwoma brońmi(Two Weapon Fighting, Improved Two Weapon Fighting, Ambidexterity) przy założeniu, że broń off hand jest lekka, to minusy wynoszą 2. Potem jeszcze trzeba zastosować modyfikatory za to czy używasz opcji multifire czy nie, oraz czy posiadasz atuty mulitishot oraz rapid shot. <br />Jeśli mamy żołnierza z BAB +16/+11/+6/+1 (który spełnia powyższe warunki) to: <br />1) z rapid shot będzie miał +14/+14/+9/+4/-1 <br />2) korzystając do tego z multifire +10/+10/+10/+5/+0/-5 <br />3) powyższe opcje oraz strzelanie z dwóch blasterów +8/+8/+8/+8/+8/+3/-2/-7.(wliczony dodatkowy atak za Improved Two Weapon Fighting)
 
Skie__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 435
Rejestracja: sob cze 14, 2003 1:37 pm

czw paź 02, 2003 9:39 pm

A ja mam tak± w±tpliwo¶æ: <br />Czy broñ strzelecka mo¿e byæ traktowana jako improwizowana w zwarciu? I czy mo¿na ni± wykonywaæ aoo? Zw³aszcza w przypadku rozbrajania? W koñcu przy³o¿enie komu¶ kolb± to co innego ni¿ nie-szkolon± pi±ch±. Z drugiej strony, blastery w SW wydaj± siê byæ dosæ kruche. <br /> <br />( W ogóle zasady rozbrajania w SW /strike object/ s± dziwne). Jakie jest wasze zdanie, mo¿e macie jakie¶ w³asne zasady?
 
Awatar użytkownika
Darklighter
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1600
Rejestracja: wt lut 08, 2005 8:02 pm

pt paź 03, 2003 12:54 am

<!--QuoteBegin-Skie+-->
Skie pisze:
<!--QuoteEBegin--> A ja mam taką wątpliwość:  <br />Czy broń strzelecka może być traktowana jako improwizowana w zwarciu? I czy można nią wykonywać aoo? Zwłaszcza w przypadku rozbrajania? W końcu przyłożenie komuś kolbą to co innego niż nie-szkoloną piąchą. Z drugiej strony, blastery w SW wydają się być dosć kruche.
<br />W przypadku karabinów atak w zwarciu uznałbym za podchodzący pod broń typu Simple (proste) wymagający atutu Weapon Group Proficiency Simple. W końcu taki karabin nie różni się za bardzo od zwykłej pałki i powinien zadawać podobne obrażenia 8). W Arms & Equipment Guide jest np. zasada, że po podczepieniu vibrobagnetu do karabinu korzysta się z niego używając atutu Weapon Group Proficiency Vibro. AoO można spokojnie wykonać taką bronią. <br /><!--QuoteBegin-Skie+-->
Skie pisze:
<!--QuoteEBegin-->(W ogóle zasady rozbrajania w SW /strike object/ są dziwne). Jakie jest wasze zdanie, może macie jakieś własne zasady?
<br />Można jaśniej?
 
Skie__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 435
Rejestracja: sob cze 14, 2003 1:37 pm

pt paź 03, 2003 12:37 pm

Jasne, przepraszam. <br />Chodzi mi o to, ¿e wg. zasad du¿o ³atwiej rozbroiæ kogo¶ w³adaj±cego np. no¿em, mieczem czy nawet pa³k±. Wystarczy rzut na melee. <br />Teoretycznie ³atwiejsze powinno byæ rozbrojenie kogo¶ z np.pistoletu (nikt kurczowo nie ¶ciska broni), a wg. zasad w tak± broñ nale¿y trafiæ, tak jakby chcia³o siê j± zniszczyæ. Mo¿e siê mylê, ale jak ju¿ uda siê zmniejszyæ dystans, to wykrêcenie rêki itp powinno byæ troszkê ³atwiesze ni¿ ominiêcie ostrza. <br />No i st±d pytanie - czy takie rozbrojenie nara¿a na aoo, przy traktowaniu broni jako simple/improvised? <br />np. Jed(bez broni) doskakuje do Urxa (ma karabin). Chce go rozbroiæ - czy Urx mo¿e próbowaæ aoo?
 
Awatar użytkownika
Darklighter
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1600
Rejestracja: wt lut 08, 2005 8:02 pm

pt paź 03, 2003 2:36 pm

Skie pisze:
Jasne, przepraszam.
Chodzi mi o to, że wg. zasad dużo łatwiej rozbroić kogoś władającego np. nożem, mieczem czy nawet pałką. Wystarczy rzut na melee.  
Teoretycznie łatwiejsze powinno być rozbrojenie kogoś z np.pistoletu (nikt kurczowo nie ściska broni), a wg. zasad w taką broń należy trafić, tak jakby chciało się ją zniszczyć. Może się mylę, ale jak już uda się zmniejszyć dystans, to wykręcenie ręki itp powinno być troszkę łatwiesze niż ominięcie ostrza.

Opcję taką IMHO zastosowano, gdyż nie wykonuje się zazwyczaj tego typu bronią kontrataku typu melee. Podobnie jest np. z trzymanym detonatorem termicznym. Trudno byłoby sobie wyobrazić, że ktoś stara się nim wymanewrować ostrze miecza czy sztyletu. :lol: Pamiętajmy też, że uchwyt pistoletu różni się znacznie od uchwytu sztyletu. W pierwszym przypadku palec lub palce spoczywające między spustem a jego osłoną mogą w czasem zapobiec wypuszczeniu broni z ręki.
Skie pisze:
No i stąd pytanie - czy takie rozbrojenie naraża na aoo, przy traktowaniu broni jako simple/improvised?
np. Jed(bez broni) doskakuje do Urxa (ma karabin). Chce go rozbroić - czy Urx może próbować aoo?

Rozbrajanie kogoś z broni typu ranged zawsze prowokuje AoO, chyba, że Jed posiada atut Improved Disarm. Jeżeli nie go ma, to wówczas Urx może albo wypalić do wroga (przypominam, że ma on wówczas +1 do trafienia oraz obrażeń ze względu na Point Blank Range :evil: ) albo zamachnąć się karabinem i spróbować trafić Jeda kolbą. Może też, oczywiście, jeśli trzymał karabin jedną reką (lub jest istotą o większej niż dwie liczbie rąk) zaatakować Jeda wręcz itp.

[WC-2.SB]

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości