Zrodzony z fantastyki

 
Lupus__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 87
Rejestracja: wt mar 29, 2005 11:46 am

Branie zak³adników?

śr mar 30, 2005 7:54 pm

Mam pytanie: Jak rozwa¿yliby¶cie na sesji tak± sytuacje:
Gracze znajduj± sie w pokoju z szefem gildi z³odzieji, który chce od nich pieniadze, ktorych oni mu nie chc± daæ. BG wiedz± ¿e je¶li sprz±tn± albo wnerwi± szefa gildi to bêd± siê musieli przebiæ przez ca³± gildie, wiêc jeden wyci±ga kase podchodzi i.... z zaskoczenie próbuje zrobic dostaw rapierem do szyi szefa gildi.
No w³a¶nie i to jest ta sytuacja , bo je¶li gracz zrobi dostaw to powinien mieæ capu de grace prawo, ale z drugiej strony nikt nie bêdzie czeka³ a¿ kto¶ kto stoi przed nim dostawi mu broñ do szji.
 
Lord of Dorknes
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 29
Rejestracja: wt sty 11, 2005 11:37 pm

śr mar 30, 2005 8:30 pm

Moim zdaniem ten pechowy szef ma prawo do rzutu na Sense motive. Poziom trudno¶ci okre¶l z punktu widzenia okoliczno¶ci. Albo niech gracz te¿ na Bluffa rzuca.

Jak mu siê nie uda mo¿esz dalej utrudniæ ¿ycie bohaterom. Gracz raczej dokona³ z³ego wyboru broni. Powinien u¿yæ no¿a. Szybciej siê go wyci±ga. Niech szefo tym razem ¿uci na reflexa(+ ewentualne featy typu dodge/magia). DC= atak herosa + d20 - 2 (za d³ugo¶æ broni).

Tak to se wymy¶li³em. Nie wiem czy jest zgodne z oficjalnymi zasadami ale co tam. Blah! :P

Pozdrawiam.
 
Mortek
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 222
Rejestracja: pn sie 09, 2004 11:50 am

śr mar 30, 2005 8:42 pm

No bron to chyba wybra³ przypadkiem.
Rapier wogole nie nadaje sie do podcinania czegokolwiek - zaczynajac od liny, koncz±c na gardle. Pomijajac to, ze wedlug podrecznikow zadaje obrazenia klute, to wed³ug mojej wiedzy o broni bialej, krawedzie ni byly ostrzone. malo tego: nawet gdyby siê chcia³o, to bylby problem: glownia rapiera miala zwykle przekrój rombowy. Czyli do ostrzenia sie nie nadaje. (bede mial chwile, wkleje rysunek).

Radzi³bym sztylet. Pozatym o ile BG dobywaj±cy rapiera/sztyletu nie ma szybkiego wyciagania broni, to szef gildi ma sporo czasu ¿eby sie oprzygotowac:
runda zaskoczenia: Bg wyciaga rapier
Normalna runda: wedle inicjatywy, jezeli Bg z rapierem bêdzie przed gildiowym, mo¿e sprobowaæ doprowadziæ do zwracia i po udanym tescie przylozyl mu rapier do szyi.
Ewentualnie zastosuj troche niestandartowe rady Lord of Dorknes`a


Ps. Tu przyda³by sie maly komentarzyk od Darklorda :wink:
 
Christopher__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1204
Rejestracja: pt lis 26, 2004 7:23 pm

śr mar 30, 2005 9:05 pm

Hmm, Mortek, to ciekawe co mówisz o rapierze. Bo spójrz chocia¿by na te definicje:
[quote=Kto¶ z tej strony]RAPIER (z francuskiego rapiere) - broñ bia³a sieczna o d³ugiej i w±skiej g³owni, zaopatrzona w kosz - os³onê d³oni; nadaj±ca siê do pchniêæ i ciêæ; u¿ywany w Europie w XVI i XVII wieku przez piechotê i kawaleriê.[/quote]
[quote=Kto¶ z [url=http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_g³ówna]"Wikipedii"[/url]]Rapier jest broni± bia³± d³u¿sz± od szabli przeznaczon± g³ównie do ciêcia i k³ucia lub tylko do k³ucia. Wymaga³a od pos³uguj±cego siê ni± sporej sprawno¶ci fizycznej. By³a najpopularniejsz± broni± Europy Zachodniej od XVI do XVII wieku. Natomiast w Polsce by³a u¿ywana g³ównie przez wojska autoramentu cudzoziemskiego (arkebuzerów/rajtarów, dragonów).[/quote]
I mój ostateczny argument:
[quote=Tutaj kto¶]Za rapier uznajê broñ, ujmowan± z prze³o¿eniem palca przez jelec (ma to fundamentalne znaczenie), z jednorêczn± rêkoje¶ci±, z pe³nym pas d'ane, oraz z g³owni± przeznaczon± przedewszystkim do pchniêcia, w której mo¿liwo¶æ ciêcia, je¿eli wystêpuje, jest spraw± drugorzêdn±.[/quote]
Tak wiêc niektóre rapiery jak najbardziej mog± ci±æ.
 
Lupus__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 87
Rejestracja: wt mar 29, 2005 11:46 am

śr mar 30, 2005 9:21 pm

Troche ¼le opisa³em sytuacje i za to przepraszam. Bg próbowa³ dostawiæ czubek rapieru, do jab³ka adama szefa gildi, wiêc teoretycznie wystarczy³o by szbkie pchniecie.
Do Mortka:
Czyli jak BG wejdzie w zwarcie i uzyska trzymanie to mo¿e sam wykonac Capu de grace?
 
Dalamar Velkyn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1898
Rejestracja: ndz gru 12, 2004 6:52 pm

śr mar 30, 2005 9:29 pm

Co do za gildia ¿e jej szef da³ siê tak podej¶æ? S³aba, ma³o rentowna, ¼le dzia³aj±ca. Je¶li do du¿a gildia to
a) szef nie spotyka siê z poszukiwaczami przygód (od tego ma ludzi)
B) je¶li siê spotyka to poprzez magiê (za sto³em siedzi iluzja a szef spokojnie obserwuje wszystko scry'em)

Je¶li natomiast gildia jest ma³a... to niech go sobie zabij±, znajdzie siê drugi który zaraz zajmie jego miejsce... to jest jednak gildia z³odziei nie?
 
Mortek
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 222
Rejestracja: pn sie 09, 2004 11:50 am

czw mar 31, 2005 10:21 am

Christopher masz racje. Ja dysponuje taka definicj±:
Rapier - Broñ wykszta³cona z miecza, ale delikatniejsza od niego z g³owni± do¶c wask±, przeznaczona dociêcia i klucia lub tylko do k³ucia. Rozwinieta glownie w XVI wieku, uzywana przez wojskowych i osoby cywilne. Formy g³owni rapierów pochodzacych z roznych o¶rodkowmialy cechy zblizone: d³ugo¶c 100-125 cm, u nasady szeroko¶c 2-3 cm, przekrój soczewkowaty lub rombowy, lico gladkie lub zbrizd±, a tu¿ pod rekojesci± tepy odcinek - ricasso, ktore mozna by³o uj±æ palcami. (...)

S³ownik Uzbrojenia Historycznego, Warszawa 2000

Patrz jak mnie zmylili! :wink:
Dodam jeszcze rysunek:
Obrazek

Do Mortka:
Czyli jak BG wejdzie w zwarcie i uzyska trzymanie to mo¿e sam wykonac Capu de grace?

Zasady twierdza, ¿e coup de grace mozna wykonac gdy przeciwnik jest ca³kowicie bezradny i pozbawiony mozliwo¶æi ruchu. W tym wypadku tak chyba nie jest. Co najwyzej mozna zastosowac ukradkowy atak, o ile wladajacy rapierem jest lotrzykiem. Ale troszke imrpowizujac i omiajjac zasady (w koñcu nie da sie opsac ka¿dej sytuacji) pozwolil bym na coup de grace pod trzema warunkami:
1) atakujacy ma atut szybkie wyciaganie broni
2) stoi obok szefa gildi
3) wygra sporny test blefowania kontra wyczucie pobudek ofiary (ewentuanie ofiara moze wykonac jeszcze rzut na refleks)
 
Krzysiek-miecz
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 10
Rejestracja: śr mar 23, 2005 8:40 am

czw mar 31, 2005 10:44 am

Morzesz te¿ kazaæ BG wykonaæ test ataku. Jab³ko adama jest do¶æ ma³e wiêc kp. bêdzie wysokie.
 
Awatar użytkownika
Suldarr'essalar
Arcypsion
Arcypsion
Posty: 13173
Rejestracja: sob maja 28, 2005 9:27 pm

czw mar 31, 2005 4:17 pm

Co do rapiera: historia zna kilka rodzajów broni o nazwie rapier. Różnią się między innymi wyglądem i ranami jakie zadają. Rapier francuski (czy też zachodnio-europejki) był bronią kłującą, zaś rapier ze wschodnich części europy bronią sieczną.

Pewnie ktoś bardziej obeznany mógłby przytoczyć tu przykłady i poprawić moją niefachową wiedzę.


<span style='color:red'>A ja prosiłbym o powrót do teamtu</span>
 
Lupus__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 87
Rejestracja: wt mar 29, 2005 11:46 am

czw mar 31, 2005 6:20 pm

A co z sytuacj± gdy BG maj± zakladnika (np. stoj± za kim¶ i przyk³adaj± mu sztylet do szyji, albo mie¿± do kogo¶ z kuszy trzymaj±c j± dwa centymetry od jego skroni) i postanawiaj± wykonaæ wyrok. Wtedy powinno siê nale¿eæ capue de grace czy nie ? wed³ug mnie powinien byæ sporny test inicjatywy, a co wy s±dziecie na ten temat?
 
Awatar użytkownika
a_fire_inside
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 582
Rejestracja: wt cze 21, 2005 2:34 pm

czw mar 31, 2005 7:17 pm

[quote=Lupus]A co z sytuacją gdy BG mają zakladnika (np. stoją za kimś i przykładają mu sztylet do szyji, albo mieżą do kogoś z kuszy trzymając ją dwa centymetry od jego skroni) i postanawiają wykonać wyrok. Wtedy powinno się należeć capue de grace czy nie ? według mnie powinien być sporny test inicjatywy, a co wy sądziecie na ten temat?[/quote]

Według mnie powinien być coup bez żadnych testów, bo BG jest przygotowany do zadania tego ataku i trzyma broń blisko ciała zakładnika. Poza tym zakładnik nie powinien dostać wtedy premii do KP ze Zr.

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości