Zrodzony z fantastyki

 
Awatar użytkownika
Antara
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1264
Rejestracja: ndz cze 29, 2003 7:01 pm

pt kwie 09, 2004 9:43 am

Rozwiązanie zagadki Arcypsiona: <br />Dla nas, początkujących adeptów psioniki w zupełności wystarczyła odpowiedź wskazująca na niemożliwość dzielenia przez zero. Skoro wiemy, że x=3 to nie możemy dzielić przez (x-3). Jednak, w swej nieskończonej łaskawości Arcypsion zaszczycił nas daleko bardziej zaawansowanym rozwiązaniem. Przyszli uczniowie, słuchajcie ze skupieniem: <br />
Nie można dzielić równania przez jego rozwiązanie (w tym wypadku układ po przemnożeniu przez (x-5) można przedstawić w formie następującej: (x-3)*(x-5)=0, zatem układ jest spełniony dla liczb x=3 i x=5, a więc nie można dzielić przez liczbę (x-3) i (x-5))
<br />Po dwa punkty otrzymują: Suldarr'essalar, matid, tarfael, dzierzba, Florian, VVojtas, Petra Bootman, poly, Adam Waśkiewicz <br /> <br />P.S. Co do mojej ostatniej zagadki: zagadnienie zmniejszającej się celności elfów nie należy do pytania.
 
Adi Cherryson
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 567
Rejestracja: ndz paź 20, 2002 1:47 am

Or³y - aktualizacja

sob kwie 10, 2004 12:47 am

Podsumowanie zmian w Legionie po uwzglêdnieniu poni¿szych zadañ: <br /> <br />Zagadka A'vatari (Hekatopsychos) <br />2 punkty: Antara, lamatotalna, Wasil. <br />1 punkt: Devik Crazystar, Mordoran. <br /> <br />Wy¶cig (Terai) <br />2 punkty: mortis, Chomik Jedi, Dobry Drow, Devik Crazystar, Mordoran, Adam Wa¶kiewicz, VVojtas, Ysabell Moebius, Urko, MarcouMG, tarfael, Malaggar, Ozzy. <br /> <br />Zagadka druida (tarfael) <br />2 punkty: Gambit, Haer'Dalis, Morodran, mortis, Ozzy, Antara. <br /> <br />Rycerz Togult (Shirak) <br />2 punkty: Adam Wa¶kiewicz, Gambit, Haer'dalis, mortis, Antara, DobryDrow, Horrigan, dzierzba. <br /> <br />Szarada (Antara) <br />Brak odpowiedzi. <br /> <br />Nie jestem kobiet± (Gambit) <br />1 punkt: Antara. <br /> <br />Zagadka Arcypsiona (Antara) <br />2 punkty: Suldarr'essalar, matid, tarfael, dzierzba, Florian, VVojtas, Petra Bootman, poly, Adam Wa¶kiewicz. <br /> <br />Contubernium I TRIARII <br />Devik Crazystar, S³oneczne Ostrze +2 (Arien), 44, Cornicularius <br />tomasir 37 <br />melhavoc 24,5 <br />Ais Seveu 23,5 <br />Mordoran, dwa krótkie miecze(+2), 23,5 <br />dzierzba 20 <br />Malaggar, krótki miecz, 19 <br />Terai, rapier, 19 <br /> <br /> <br />Contubernium II PRINCIPES <br />ShadEnc 18 <br />poly 17 <br />Florian, sztylet, 16,5, Kronikarz <br />Reaper, podwójny topór, 16 <br />Baob Szary, sejmitar(+2) i sztylet(+1), 15 <br />Haer'dalis, ³askawy rozbrajaj±cy potê¿ny (+1) batog +1, 14 <br />Antara 13 <br />Ryfek, d³ugi miecz, 13 <br />Ysabell Moebius, rapier, 12, Archiwista <br /> <br /> <br />Contubernium III HASTATI <br />Adam Wa¶kiewicz 10 <br />Chomik Jedi, d³ugi miecz Symylazarr ?ród³o Honoru, 10 <br />PrEDOator 9,5 <br />DobryDrow 8 <br />Gambit 8 <br />mortis 8 <br />Wasil 8 <br />caios 7 <br /> <br /> <br />Contubernium IV <br />VVojtas 7 <br />Errdil aep Yaevinn 6 <br />Gaszakus 6 <br />Halgir Rumunem Zwany, topór dwurêczny, 6 <br />lamatotalna 6 <br />Lord Gorm 6 <br />Mer 6 <br />tarfael 6 <br /> <br /> <br />Contubernium V <br />Suldarr'essalar 4,5 <br />Hekatopsychos 4 <br />Horrigan 4 <br />MacDante 4 <br />MarcouMG 4 <br />Ozzy 4 <br />Ryoga, katana (Mizu-ken), 4 <br />Huntermk, dwa krysno¿e, 3 <br /> <br /> <br />Contubernium VI <br />Shirak 3 <br />Thor 3 <br />Carnloch 2 <br />Darum 2 <br />Gantolandon 2 <br />kivak 2 <br />Marsavius, d³ugi miecz (Aranuir), 2 <br />matid 2 <br /> <br /> <br />Contubernium VII <br />Muad'Dib 2 <br />Petra Bootman 2 <br />Pomniejszy ¶ciekowy Golem 2 <br />Sabatel 2 <br />Urko 2 <br />Ysilin 2 <br />Dragonslord 1 <br />Osk 1 <br /> <br /> <br />Contubernium VIII (O¶li namiot) <br />Pharaz'gil 1 <br />Quewen Veladorn 1 <br />Toudi 1 <br /> <br />Officio legati wita nowych rekrutów :mrgreen: . Wyboru broni mo¿na dokonaæ przez umieszczenie postu na w±tku technicznym. Uwagi przez PW. <br /> <br />Adinius
 
Awatar użytkownika
Suldarr'essalar
Arcypsion
Arcypsion
Posty: 13173
Rejestracja: sob maja 28, 2005 9:27 pm

pn kwie 12, 2004 3:04 pm

Przyszedł gość w gospodarza dom. <br />Gospodarz chciał uciec, lecz nie zdążył, <br />okiem gościa dom wypłynął, a gospodarz w środku został <br />Pytanie: co/kto to jest: gość, gospodarz, dom <br /> <br />Odpowiedź: Gość: sieć rybacka; Gospodarz: ryba, tudzież inne podone zwierzątko; Dom: woda (zbiornik wodny). <br /> <br />Poprawnych odpowiedzi udzielili: Petra Bootmann i Antara (jeśli jest to punktowane, to 2 pkt). Połowiczną odpowiedź udzielił także: cold (0.5 pkt) Dobry trop, ale nie do końca o to chodziło. <br />Pozdrawiam
 
Awatar użytkownika
Antara
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1264
Rejestracja: ndz cze 29, 2003 7:01 pm

ndz maja 09, 2004 4:53 pm

Szarża, której nie było (a przynajmniej elfy tak twierdzą): <br />Najpierw wyjaśnię owe słynne „i pół krasnoluda” . Przypuśćmy, że mamy 7 krasnoludów wtedy połowa wszystkich i „pół krasnoluda” to 4 krasnoludy, czyli sytuacja jak najbardziej poprawna. Tak więc aby nie trzeba było odcinać "pół krasnoluda", trzeba założyć, że pierwotnie oddział miał 4n+2 żołnierzy. Po pierwszej salwie zginęła czwarta część krasnoludów, czyli n+1/2;, i jeszcze „pół krasnoluda” razem n+1 krasnoludów, a dalej biegło jeszcze 3n+1 wojowników. <br />Pierwotna liczba krasnoludów 4n+2 ma tę własność, że przy dzieleniu przez 4 daje resztę 2. Aby liczba 3n+l miała tę samą własność, musimy podstawić n = 4n’+3. Wtedy 4n+2=16n’+14; 3n+l=12n’+10. I tyle też krasnoludów wpadło pod drugą elfią salwę, więc zgodnie ze wcześniejszym tokiem myślenia zginęło 3n’+3 krasnoludów, a dalej pognało jeszcze 9n’+7. <br />Jeżeli chcemy, żeby liczba 9n’+7 miała tę własność, że przy dzieleniu przez 4 daje resztę 2, to musimy podstawić n’=4n’’+3. Wtedy 4n+2=64n’’+62; 3n+1 = 48n’’+46; 9n’+7 = 36n’’+34; Więc gdy elfy napinały łuki do trzeciej salwy żyło jeszcze 36n’’+34 krasnoludzkich żołnierzy, a samej masakry dokonało 27n’’+25. Teraz już jesteśmy bliscy rozwiązania zadania. Wiemy, że pierwotnie oddział liczył 64n’’+62 żołnierzy, ale wiemy też, że ich liczba była mniejsza od 100. Stąd wnioskujemy, że n’’=0.Czyli oddział krasnoludów liczył najpierw 62 żołnierzy, później 46, po kolejnej salwie tylko 34 a zemsty za współwojowników dokonało 25 krasnoludów. <br />Jednak niektóre odpowiedzi, które do mnie dotarły przy pomocy Excela sprawdzały które ze stu równań opisujących ilość krasnoludów da wynik będący liczbą naturalną. Dlatego też jednym punktem zostają nagrodzeni: Adam Waśkiewicz, MarcouMG, tarfael. Dwa punkty otrzymuje: Gambit, Ais Seveu. <br /> <br />Jak to słyszałem tuż po owej szarży, której nie było: „Niech elfy chowają swoje spiczaste uszy w piasek” a my czekajmy na kolejne zagadki.
 
Shirak
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 800
Rejestracja: pt kwie 18, 2003 1:35 pm

śr cze 02, 2004 12:23 pm

Czekam na rozwi±zanie okr±g³y tydzieñ. Odpowied¼ uka¿e siê wieczorem 9 czerwca. <br /> <br />Zagadka jest dla Legionu. <br /> <br /> <br /> <br /> Zagadka: <br /> <br />Skoñczy³o siê przyjêcie, wszyscy udaj± siê parami do swoich domów. Podczas po¿egnania wymieniono sto dwana¶cie u¶cisków d³oni. Przyjêcie przebiega³o i zakoñczy³o siê w mi³ym nastroju, pary skierowa³y siê do domów wspólnie, wobec tego nie ¶ciska³y sobie r±k. Ile osób by³o na przyjêciu? <br /> <br />Jedn± z zagadek usun±³em z powodów jakie omawiali¶my w dziale "dyskusje do zagadek" <br />Ci którzy odpowiedzieli na ni± prawid³owo punktów nie dostaj±, mimo tego pozwole sobie podaæ ich nazwiska :mrgreen: <br />B³yskawicznie szybkie intelekty, które przys³a³y na t± ju¿ niewa¿n± zagadkê odpowiedzi to :wink: : Suldarr'essalar, Adam Wa¶kiewicz, tomasir, VVojtas, Haer'dalis, PikseL, fleischman, The Prophet.
 
Adi Cherryson
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 567
Rejestracja: ndz paź 20, 2002 1:47 am

Sen artylerzysty

pt cze 04, 2004 1:29 am

Zagadka, któr± mo¿na rozwi±zaæ na dwa sposoby. :wink: <br /> <br />The Gunner's Dream <br /> <br />Floating down through the clouds <br />Memories come rushing up to meet me now. <br />In the space between the heavens <br />And in the corner of some foreign field, <br />I had a dream, <br />I had a dream. <br /> <br />Nasz bohater druid Morfer, jak wszyscy, by³ kiedy¶ m³ody. My¶la³ sobie wtedy, ¿e najlepszym wyborem ¿yciowym jest studiowanie magii wtajemniczeñ. Jako czarodziej pierwszego poziomu zosta³ jednak powo³any do wojska. Kiepskie atrybuty fizyczne i niski bazowy atak spowodowa³y, i¿ otrzyma³ najni¿sz± kategoriê i trafi³ do pu³ku magów-artylerzystów. Jegoj trzon tworzy³o dwunastu czarodziejów wyspecjalizowanych w rzucaniu czaru kula ognista. <br />Dowódc± by³ gnom Roger, zwany Wodnym. Mag pi±tego poziomu. Morfer zosta³ jakby jego ³adowniczym. Mia³ przygotowywaæ komponenty materialne do czarów. <br /> <br />By³y to lata zmagañ wojennych na niespotykan± skalê. Wkrótce jednostka 08/15 trafi³a na front. Podczas pewnej potyczki Roger wykaza³ swoj± zimn± krew, a Morfer by³ tego ¶wiadkiem. Wydarzenie to powraca nieraz w jego snach. <br /> <br />Roger, Morfer i tropiciel (którego imienia ju¿ nie pamiêta) zostali wys³ani na ty³y nieprzyjaciela. Mieli za zadanie niszczyæ tabory z zaopatrzeniem. Zasadzili siê przy le¶nym trakcie i czekali kilka dni. W koñcu wys³any na rekonesans chowaniec Rogera – jastrz±b Teurus powiadomi³ go telepatycznie, ¿e zbli¿a siê karawana wozów. Rozpoczê³a siê potyczka. Roger precyzyjnie podpala³ kolejne wozy. Morfer dostarcza³ mu komponentów. Wkrótce okolica stanê³a w ogniu. Wtedy pojawi³ siê ów potê¿ny, d³ugi powóz pchany przez wielkiego ogra. Le¿a³y na nim równo ociosane sosny, za którymi ukryci byli ³ucznicy. Wodny wyci±gn±³ jaki¶ zwój i rzucaj±c zaklêcie, ruszy³ w jego kierunku. „Skryj siê za mn± i naprzód ch³opcze!” Po chwili otoczy³a ich magiczna os³ona. Strza³y nie mog³y jej pokonaæ. „Muszê ich trafiæ. To moja ostatnia kula. Licz moje kroki!” <br /> <br />--- <br />Roger zacz±³ wyprzedzaæ pojazd, id±c doñ równolegle. Morfer skrupulatnie liczy³ jego miarowe kroki - od koñca wozu do jego pocz±tku. <br />- Ile? - krzykn±³ czarodziej. <br />- 112 mistrzu! <br />Nastêpnie mag zawróci³ i ruszy³ w kierunku przeciwnym do ruchu wozu. Gdy doszli do koñca zapyta³: <br />- A teraz ile? <br />- Tylko 16, Dowódco! <br />Roger odwróci³ siw± g³owê i spojrza³ w oczy Morfera. Mimo grozy sytuacji u¶miechn±³ siê i rzek³: <br />- Ten ogr pcha wóz ze sta³± szybko¶ci±. Niez³y z Ciebie matematyk, wiêc policz szybko ile kroków liczy ten pojazd. Celujê kul± ognist± w jego ¶rodek. Czy uda mi siê obj±æ zasiêgiem ca³y wehiku³? <br />Morfer wyplu³ z ust kulkê odchodów nietoperza zmieszanych z siark± i poda³ Rogerowi. Os³ona by³a coraz s³absza i jedna ze strza³ trafi³a go w ramiê. Mdlej±c rzek³: <br />- Nie jestem pewien... <br />Czarodziej nie mia³ ju¿ czasu i rzuci³ czar. <br />--- <br /> <br />Oto wiêc nasz problem: <br />Czy Roger Wodny rzucaj±c czar kula ognista, celuj±c w ¶rodek pojazdu, podpali go w ca³o¶ci? <br /> <br />Trzeba oczywi¶cie przeliczyæ miary. Przyjmujemy, ¿e krok Rogera to tylko 0,5 metra. Czar kula ognista z Podrêcznika Gracza pl.: „kulista fala o promieniu 6 metrów” (strona 193). <br /> <br />Podpowiedzi nie bêdzie. <br />Dla osób z awersj± do algebry jest inne pytanie: kim jest w rzeczywisto¶ci Roger Wodny? <br /> <br />Rozwi±zanie 14 czerwca. <br /> <br />Adi
 
Awatar użytkownika
Antara
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1264
Rejestracja: ndz cze 29, 2003 7:01 pm

ndz cze 06, 2004 1:49 pm

Zamek Szyfrowy tylko dla Epików <br /> <br />Na piedestale leżała książka o zachęcającym tytule "Godhood for dummies". I oferowała łatwe i szybkie osiągnięcie divine rank 3 to nikt nie miał okazji jej przeczytać. Bowiem na jej ciemnej okładce było zamontowanyc kilka stalowych płytek i trochę pustych miejsc do ich przesuwania. Przy pomocy najpotężniejszych czarów wieszczących zbadano runy i tajemne symbole znajdujące się na płytkach i te które zapisano obok miejsc na nie. Owe runy okazały się niczym więcej jak zwykłą numeracją, a całość wygłądała mniej więcej tak: <br />Obrazek <br />Do otwarcia "Godhood for dummies" wystarczy przesunąć płytkę nr 1 w miejsce oznaczone I. Oczywiście magowie całego świata dawno znają najszybszą sekwencję otwierającą księgę jednak niewielu odważyło się z niej skorzystać. Bowiem każde poruszenie płytki poddaje śmiałka działaniu Enervation przed którym nie chroni ani wysokie SR, ani pancerz z właściwością soulfire, ani nawet naturalna dwudziestka przy rzucie na will. A żadna postać nieepicka nie będzie miała na tyle poziomów by móc wykonać tyle ruchów płytkami by przenieść płytkę nr 1 na miejsce nr I. <br />A może jednak? <br />Podajcie jak najkrótszą sekwencje ruchów mogących posłużyć do otwarcia "Godhood for dummies". Odpowiedzi proszę nadsyłać do 15 czerwca w następującym formacie: 2-I, 3-II ect. i podaną łączną liczbą ruchów. Podpowiedzi nie przewiduje się. Zagadka dla legionu. <br /> <br />P.S. Jeśli MG nie chce prowadzić gry na tak wysokich poziomach Zamku Szyfrowego można użyć na zwykłej skrzyni ze skarbami a Enervation zamienić na Shockin Grasp. <br /> <br />EDIT: rozwiewając wszelkie wątpliwości: przesunięcie płytki o dwa miejsca to dwa ruchy
 
Shirak
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 800
Rejestracja: pt kwie 18, 2003 1:35 pm

czw cze 10, 2004 1:27 pm

Rozwi±zanie zagadki zwi±zanej z u¶ciskami na przyjêciu z dnia 2.06 2004. <br /> <br />Rozwi±zanie: Na przyjêciu by³o 16 osób (8 par). <br /> <br />Prawid³owych odpowiedzi udzielili:Ais Seveu, Asterion, tarfael. Ka¿dy z wymienionych otrzymuje po 2 pkt. <br />Gratuluje i pozdrawiam.
 
Adi Cherryson
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 567
Rejestracja: ndz paź 20, 2002 1:47 am

The Gunner's Dream - rozwi±zanie

wt cze 15, 2004 12:12 am

The Gunner's Dream - rozwi±zanie <br /> <br />Roger Wodny mimo heroicznej akcji nie by³ w stanie podpaliæ ca³ego wozu. Chocia¿ niewiele brakowa³o. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] <br /> <br />Je¶li oznaczymy d³ugo¶æ wozu przez x, tê za¶ przestrzeñ, któr± wóz podczas ka¿dego kroku Rogera ujecha³ naprzód – przez y, to mijaj±c ca³± d³ugo¶æ wozu Roger musia³ przej¶æ drogê x+112y, a to w³a¶nie równa 112 jego krokom. <br /> <br />W powrotnej drodze Rogera, w czasie ka¿dego jego kroku, wóz przesuwa³ siê naprzód o ten sam dystans y. D³ugo¶æ wiêc wozu x równaæ siê bêdzie 16 krokom + 16y. <br /> <br />Z tych dwóch równañ <br /> <br />x+112y=112 <br />x=16+16y <br /> <br />obliczymy, ¿e d³ugo¶æ wozu wynosi 28 kroków. <br /> <br />Porównuj±c zasiêg standardowej kuli ognistej 12 metrów z d³ugo¶ci± wozu 28 : 2 = 14 metrów - zabrak³o tylko dwóch metrów. <br /> <br />Warto przytoczyæ tak¿e sposób rozwi±zania podany przez Ais Seveu: <br /> <br />
<br />x - d³ugo¶æ wozu w krokach <br />v - prêdko¶æ wozu <br />v2 - prêdko¶æ Rogera <br />t - czas, jaki zajê³o Rogerowi przej¶cie 112 kroków <br />t2 - czas, jaki zajê³o Rogerowi przej¶cie 16 kroków <br /> <br />x + v*t = 112 <br />t = 112/v2 <br /> <br />x + 112*v/v2 = 112 <br /> <br />x - v*t2 = 16 <br />t2 = 16/v2 <br /> <br />x - 16*v/v2 = 16 <br /> <br />x - 16*v/v2 = 16 <br />x + 112*v/v2 = 112 <br /> <br />16*v/v2 = x - 16 <br />112*v/v2 = 112 - x <br /> <br />16*v/v2 = x - 16 <br />16*v/v2 = 16 - x/7 <br /> <br />x - 16 = 16 - x/7 <br />8x/7 = 32 <br />x = 28 <br /> <br />28*0,5 = 14m
<br /> <br />Roger Wodny to oczywi¶cie Roger Waters z „Pink Floyd”. W³a¶nie podczas s³uchania utworu „Sen artylerzysty” z ich po¿egnalnej p³yty „The Final Cut”, przysz³a mi na my¶l postaæ maga-artylerzysty (przyczynek do dyskusji: jaki dziwne mog± byæ nasze inspiracje 8O ). Koncept zagadki pochodzi z ksiêgi „Lilavati” i jest oparty na zadaniu o niecierpliwym przechodniu, który mija³ wóz z pniami drzew. <br /> <br />Prawid³owych odpowiedzi udzielili Asterion, Ais Seveu, Antara i tarfael, wszyscy za dwa punkty. Brawo! <br /> <br />Adi
 
Awatar użytkownika
Antara
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1264
Rejestracja: ndz cze 29, 2003 7:01 pm

śr cze 16, 2004 10:05 pm

Zamek Szyfrowy tylko dla Epików <br />Cóż muszę przyznać, że mechanizm odstraszający potencjalnych czytelników księgi był skuteczny. Otrzymałem tylko dwie odpowiedzi z wynikami: Asterion (64 ruchy) i Ais Seveu (55 ruchów). Obydwoje nagrodzeni zostają divine rank 2, wartym w przeliczeniu na walutę Legionu 2 punkt. <br /> <br />Niestety muszę się przyznać, że zgubiłem gdzieś kartkę z jeszcze szybszą kombinacją, :oops: a nie potrafię jej odtworzyć z pamięci. :oops: Dlatego rozwiązanie nie zostaje podane, a "Godhood for dummies" pozostaje zamknięte. Bardzo wszystkich przepraszam.
 
Devik Crazystar
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1158
Rejestracja: śr maja 26, 2004 2:23 am

.

pt lip 16, 2004 4:07 am

.
Ostatnio zmieniony sob maja 30, 2015 4:44 pm przez Devik Crazystar, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód:
 
Devik Crazystar
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1158
Rejestracja: śr maja 26, 2004 2:23 am

.

wt lip 27, 2004 4:06 am

.
Ostatnio zmieniony sob maja 30, 2015 4:41 pm przez Devik Crazystar, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód:
 
Awatar użytkownika
Prophet
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 174
Rejestracja: śr mar 02, 2005 6:50 pm

pt sie 27, 2004 7:13 pm

To teraz moja zagadka: <br /> <br />Niewielkie pomieszczenie (wejście zamknięte), ściany pokryte plemiennymi symbolami. W przeciwległej sali są trzy otwory, wielkości 1/2 człowieka. Nad nimi wyryte takie symbole: I III VIII. Na podłodze wyryta inskrypcja w smoczym (jaszczuroludzkim??) : <br /> <br />grzechów z życie - śmierć <br />światów bez strony - błąd <br />wybór - dobry <br /> <br />Z góry mówię że losowe wybranie wyjścia kończy się poszatkowaniem. <br /> <br />Czekam na odpowiedzi.
 
Awatar użytkownika
Prophet
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 174
Rejestracja: śr mar 02, 2005 6:50 pm

pt wrz 10, 2004 4:46 pm

Kapłan uśmiechnął się. Wąskie pionowe źrenice błyszczały się w świetle pochodni. Zasłużona zapłata spotkała tych zdrajców za splugawienie ?ródła. Ale Ona... Zamyśłił się na chwilę. Ona nas rozumie. Może uda się ją przekonać.... <br /> <br />Opdowiedź: <br /> <br />grzechów z życie - śmierć : 7 grzechów + 1 życie = 8 czyli VIII <br />światów bez strony - błąd : 4 strony świata - 1 strona = 3 czyli III <br />wybór - dobry : jeden wybór czyli I <br /> <br />Należy wybrać wyjście z napisem I <br /> <br />Wśród poszatkowanych: <br />Asterion i Adam Waśkiewicz <br /> <br />Prawidłową odpowiedź jako jedyna podała: <br />Petra Bootmann
 
Adi Cherryson
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 567
Rejestracja: ndz paź 20, 2002 1:47 am

Kim jest Smok?

czw paź 07, 2004 1:01 am

Ave Legioni¶ci i mi³o¶nicy zagadek! <br /> <br />Ma³a niespodzianka. 8O <br /> <br />Na pocz±tek nowego sezonu przedstawiam trochê "inn±" zagadkê. Nie wymaga bowiem matematycznej wiedzy. Raczej trudno bêdzie te¿ zaadaptowaæ j± do wykorzystania w przygodach. Choæ kto to wie? <br />Czyniê tak celowo, poniewa¿ w dotychczasowej historii zagadek trochê poszkodowane s± osoby mniej uzdolnione w matematyce. <br />Wyrównajmy zatem szanse. <br />Kto odgadnie imiê owego Smoka? <br /> <br />--- <br /> <br />Smok [zagadka na motywach historycznych] <br /> <br />Smok ów, co nad morzami rozpostar³ swój grzebieñ, <br />Co wielkie stosy z³ota zagarn±³ do siebie, <br />Dla wrogów swych straszliwszy ni¿ grom z wysoko¶ci, <br />Wieku swego ozdoba, cud dla potomno¶ci, <br />M±¿, co przewy¿szy³ wszystkich przeciwników swoich, <br />Postrach, któremu nigdy nikt ju¿ nie dostoi; <br />Sam jeden tylu czynów dokona³ walecznych - <br />Boski dragon, mê¿ny, prawy, m±dry, cny i grzeczny. <br /> <br />Autorem wiersza jest Robert Hayman. Mia³ piêæ lat, gdy ów Smok powróci³ z podró¿y dooko³a ¶wiata. <br /> <br />Oto portret smoka z British Museum w Londynie. <br />Okrêt smoka, dawniej zwany Pelikanem, potem Z³ot± £ani±. <br /> <br />Pytanie: Kim jest Smok? <br /> <br />Podpowiedzi nie bêdzie. <br />Jest to pierwsza Zagadka Mistrzów Zagadek. Za prawid³owe rozwi±zanie przyznane zostan± a¿ 4 punkty. <br /> <br />Termin nadsy³ania odpowiedzi – 29 pa¼dziernika. <br /> <br />Adi <br />
 
Ais Seveu
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 223
Rejestracja: pn lip 14, 2003 11:21 pm

pt paź 15, 2004 8:30 pm

Zwyk³a zagadka za 2 punkty: <br /> <br />Mamy szachownicê i 32 prostok±ty o wielko¶ci dwóch pól ka¿dy. Oczywi¶cie z ³atwo¶ci± mo¿na pokryæ nimi ca³± powierzchniê szachownicy. Ale czy bêdzie to nadal mo¿liwe, je¶li usuniemy dwa przeciwleg³e naro¿niki i jeden prostok±t? <br /> <br />Dla jasno¶ci: prostok±ty maj± wymiary równe dok³adnie dwóm polom le¿±cym obok siebie i nie mo¿na ich niszczyæ (dzieliæ, zginaæ etc.) w ¿aden sposób. Odpowied¼ musi byæ uzasadniona (przyk³adem mo¿liwego ustawienia lub dowodem, ¿e takie nie istnieje). <br /> <br />Czas: do 28.10 (czwartek). <br />Podpowiedzi nie bêdzie.
 
Caios
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 135
Rejestracja: sob wrz 14, 2002 12:35 pm

śr paź 20, 2004 10:34 am

Zagadka dla legionu. <br /> <br />Gdy Sherlock Holmes umar³ trafi³ do raju a tam spotka³ ¶w Piotra. Ten ciekaw zdolno¶ci dedukcyjnych mistrza dedektywów da³ mu nastêpuj±ce zadanie: <br />-Sherlocku, czy by³by¶ w stanie wskazaæ mi swoich prarodziców - Adama i Ewê w¶ród tych oto dusz - A by³y ich nieprzeliczone rzesze. Sherlock Holmes zaduma³ siê trochê po czym wyci±gn±³ rêkê i rzek³: -Oto oni Adam i Ewa, prarodzice ludzko¶ci- i wskaza³ mê¿czyznê i kobietê. <br /> <br />Pytanie brzmi po czym Sherlock Holmes pozna³ Adama i Ewê. <br /> <br />Jest to zagadka dedukcyjna i ma logicznie uzasadnion± odpowied¼, na któr± oczekujê do dnia 28.10.2004. Podpowiedzi nie przewiduje siê.
 
Nilhision XE
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 35
Rejestracja: czw paź 14, 2004 3:16 pm

sob paź 23, 2004 5:47 pm

Zwyczajne 2 zagadki, z BG

1. Ksiê¿niczka ma tyle samo lat, ile bêdzie ia³ ksi±¿e, kiedy ona bêdzie mia³a dwa razy wiêcej lat jak on, w chwili kiedy ich wiek by³ po³ow± sumy ich aktualnego wieku. Ile maj± lat ?

2. Biedacy to maj±, bogacze potrzebuj±, ale je¶li kto¶ to zje to z pewno¶ci± zniknie. Co to jest?

Zagadki ³atwe wiêc czekam na odpowied¿ tylko do poniedzia³ku. Powodzenia.
 
Caios
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 135
Rejestracja: sob wrz 14, 2002 12:35 pm

zagadka o Sherlocku, rozwi±zanie

pt paź 29, 2004 10:28 am

Adam i Ewa prarodzice ludzko¶ci wg Genesis zostali stworzeni, a nie zrodzeni z kobiety, w zwi±zku z tym nie posiadali znamiona narodzin, jakim jest pêpek.


Odpowiedzi udzielili: Devik Crazystar, Petra Bootmann, Silidan, Adam Wa¶kiewicz, Wanderer.

Congratulatins!
 
Wanderer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 465
Rejestracja: wt paź 26, 2004 9:39 pm

Zagadka Nagi

pt paź 29, 2004 4:37 pm

Ave!
Witam serdecznie wszystkich Legionistów!

Osobi¶cie uwielbiam zagadki na sesji i, niestety, ostatnimi czasy trochê przesadza³em z ich ilo¶ci±. Chcia³em podzieliæ siê z Wami moimi do¶wiadczeniami w mêczeniu graczy i niektórymi mózgo³amaczami z moich sesji. Na pocz±tek...

...Problem Nagi

Po d³u¿szej przerwie w graniu zdecydowa³em siê na taki manewr: gracze nie wiedz±, co siê dzia³o z ich bohaterami. Musz± kilka sesji graæ halflingami-commonerami 1 poziomu, aby pomóc wydostaæ siê z opresji ka¿demu BG. Pierwszy z herosów wyruszy³ do tajemniczej kniei, w poszukiwaniu dziwnego stworzenia...

"Czwórka malców przygl±da³a siê zza zwalonego pnia sadzawce, przy której pl±sa³y do melodii nuconej przez strumieñ kolorowe chochliki. Ko³o pobliskiego g³azu le¿a³ cz³owiek pasuj±cy do rysopisu. Wygl±da³, jakby spa³. Niedaleko le¿a³o jeszcze dwóch mê¿czyzn, lecz tych nie mo¿na by³o rozpoznaæ przez d³ugie brody i porastaj±c± ich ro¶linno¶æ.
- Czy oni... <gulp> nie ¿-¿yj±? - prze³kn±³ ¶linê Tytus Fortunat Landerick, domoros³y kuglarz i iluzjonista.
- Chyba ¶pi±, trudno powiedzieæ z tej odleg³o¶ci - odpar³ Willigs Sergibald, dru¿ynowy kucharz, który zachowa³ zimn± krew, jako ¿e wielokrotnie mia³ do czynienia z martwymi kurczakami i patroszonymi rybami. Dla dodania sobie animuszu zacz±³ my¶leæ o pieczonych pyrkach.
Halflingi jeszcze chwilê przygl±da³y siê impom z ukrycia. Stworki wygl±da³y jak s³odkie, puszyste maskotki, które daje siê m³odym hobbitom na Tarczowy Wiec. Niespodziewanie ¶liski pieñ, o który opierali siê nasi bohaterowie, drgn±³.
- Cze¶¶æ, sssskarbeñka. - wysycza³a g³owa która wyjrza³a zza pleców nizio³ków. Malcy z krzykiem upadli na ziemiê - Beniamin Ruperstone próbowa³ zakopaæ siê w pobliskim mchu, Porfiry Fergusson le¿a³ jak sparali¿owany wpatruj±c siê w przybysza, a Tytus pad³ ze szlochem na kolana. Jedynie Willigs nie zwraca³ uwagi na wê¿ow± postaæ, która wcze¶niej wydawa³a siê byæ zwalonym pniakiem, jako ¿e rozpaczliwie przeszukiwa³ bagno w poszukiwaniu chochli, która wypad³a mu z plecaka."


Naga oplata bohaterów i stara siê ich uspokoiæ - nie zrobi "ma³ym dwuno¿nym" nic z³ego, je¿eli przynios± jej jednego z pysznych chochlików. Poniewa¿ chce siê podroczyæ trochê z nizio³kami, przedstawia wszystko w postaci zagadki - je¿eli jej nie rozwi±¿± i nie sprowadz± odpowiedniego impa... có¿, "dowiemy siê sskarbie jak smakuje t³u¶ciutki hobbit"...

Chochlików s± cztery rodzaje - <span style='color:blue'>niebieskie</span>. Poca³unek ka¿dego z nich ma specyficzne w³a¶ciwo¶ci - jeden typ usypia na sto lat, drugi zatruwa gro¼nym jadem, trzeci jest lekarstwem na wszystkie choroby (i zatrucie), czwarty rozprasza magiê (i budzi z magicznego snu). Niektóre z chochlików maj± skrzyd³a, a inne nie, ale nie zale¿y to od koloru ani od w³a¶ciwo¶ci (jest to wa¿ne, kiedy halflingi bêd± ju¿ musia³y którego¶ z³apaæ - bez jakiej¶ sieci nie ma szans na wy³apanie lataj±cych). Naga jest chyba daltonist±:) bo nie zdradza nizio³kom który kolor jest za co odpowiedzialny. Dzieli siê jedynie nastêpuj±cymi wskazówkami, z których czê¶æ wystarcza do rozwi±zania zagadki:

1) wszystkie chochliki z lasu s± obecnie przy sadzawce
2) samiczki nie maj± skrzyde³, natomiast samce lataj± (s± nastêpuj±ce impy: dwie ¿ó³te samiczki, zielony samiec, zielona samica, dwa czerwone samce, niebieski samiec i dwie niebieskie samiczki)
3) niebieskie na pewno nie lecz±
4) usypiaj±cy jest najsmaczniejszy, natomiast zielony i ¿ó³ty nie smakuj± Nadze (wê¿owy ¿o³±dek pozwala jej zje¶æ impy ka¿dego rodzaju, jakby co)
5) truj±ce bardzo lubi± je¶æ m³ode szyszki, ale gdy nie ma ich przyjació³, musz± zadowoliæ siê starymi szyszkami i korzonkami
6) ¿ó³te i czerwone nie s± "spokrewnione" (Naga rozumie pokrewieñstwo jako podobne lub przeciwne zdolno¶ci - budz±cy jest wiêc "spokrewniony" z usypiaj±cym i lecz±cym, ale lecz±cy nie jest "spokrewniony" z usypiaj±cym itd. <ka¿dy imp jest spokrewniony z dwoma innymi typami>)
7) niebieskie i czerwone s± "spokrewnione"
8) parz± siê tylko chochliki spokrewnione, ale innych typów (czyli np. truj±cy z usypiaj±cym). Powstaje wtedy dziecko spokrewnione z samiczk±, ale niespokrewnione z ojcem. Przez parê tygodni mamusia czule wychowuje je w torbie na brzuszku
9) w razie zagro¿enia samce chwyc± samiczki i wzbij± siê w powietrze
10) czerwone uwielbiaj± zachody s³oñca

Nizio³ki maj± oczywi¶cie schwytaæ jednego z usypiaj±cych (niewa¿ne, czy samca czy samiczkê) i dostarczyæ go leniwej Nadze. Warto te¿ schwytaæ budz±cego, jako ¿e poszukiwany bohater le¿y pod sadzawk± zmo¿ony snem stuletnim. Problem w tym, ¿e chocia¿ chochliki s± potwornie g³upie (ci±gle wydaj± z siebie d¼wiêki w stulu teletubisi :D, wpadaj± do sadzawki, zderzaj± siê w powietrzu) to s± te¿ strachliwe - kiedy nizio³ki schwytaj± jednego z nich, reszta zwieje i bêdzie problem. Pozostaje jeszcze moralny dylemat - chochliki s± tak s³odziutkie i maj± takie smutne oczêta (co¶ jak Kot w Butach ze Shreka), ¿e ¿al dawaæ jednego z nich na po¿arcie wê¿owi...

Uwaga! odpadaj± pomys³y w stylu "nêcenie chochlika szyszkami" albo "wy³apanie samiczek i zagl±danie im do torebki :D", poniewa¿ naga oplata nizio³ki swoim cielskiem. Zarêczam, ¿e wskazówki wystarcz± do rozwi±zania tajemnicy (i na dodatek czê¶æ z nich jest zbêdna)

W odpowiedziach proszê podawaæ tok rozumowania - oczywi¶cie nie pos±dzam Legionistów o strzelanie, ale chcê siê upewniæ, czy da siê rozwi±zaæ zagadkê inn± metod± ni¿ moja. Sorki za infantylny charakter zagadki, ale to w koñcu by³a sesja "hobbicka" - nastêpne zagadki bêd± bardziej demoniczne ]:->
Aha, zagadka jest oczywi¶cie mojego autorstwa i DA SIê rozwi±zaæ (moi gracze dokonali tego nadludzkim/nadnizio³czym wysi³kiem o 4 w nocy).
Na rozwi±zanie bez podpowiedzi dajê regulaminowy tydzieñ (do 5.11), natomiast odpowied¼ podam za faeruñski dekadzieñ (czyli 8.11). Za schwytanego chochlika - 2pkt dla Legionisty.

Auxiliarus Wanderer
 
Ais Seveu
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 223
Rejestracja: pn lip 14, 2003 11:21 pm

pt paź 29, 2004 6:28 pm

Rozwi±zanie zagadki z szachownic± (chyba najprostsze, aczkolwiek nie jedyne):
W przeciwleg³ych naro¿nikach szachownicy znajduj± siê pola w tym samym kolorze, st±d po ich usuniêciu pozostaje 30 pól w jednym kolorze i 32 w drugim. Prostok±ty zawsze pokrywaj± jedno pole czarne i jedno bia³e, wiêc zawsze zostan± dwa niezakryte pola w jednym kolorze.

Zagadka pochodzi z "Rozmaito¶ci matematycznych" Cecylii Rauszer, str. 181 w wydaniu z 1983r. :).

Poprawne odpowiedzi nades³ali: Galadhor Eldari, MarcouMG, Mer, Mordoran, Silidian, steenan, Suldarr'esselar, Wanderer. Dla wszystkich po dwa punkty :).
 
Adi Cherryson
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 567
Rejestracja: ndz paź 20, 2002 1:47 am

Kim by³ smok

pn lis 01, 2004 12:13 am

Smok - rozwi±zanie

Francis Drake czyli dragon, smok – po ³acinie draco. Hiszpanie, których kolonie w Nowym ¦wiecie pustoszy³, pierwsi nazwali go El Draque, smokiem.

Que viene el Draque!
Nadchodzi smok! Ten okrzyk wzbudza³ strach, gdy okrêty Drake'a pojawia³y siê na horyzoncie. Nadchodzi przemoc, grabie¿, okrucieñstwo i rze¼. Prawdziwe nieszczê¶cie, nowy Attyla – tak wspomina³ go jeszcze dwa wieki pó¼niej pewien Hiszpan z Puerto Rico.

Zagadka nie by³a trudna. Fragment wiersza pochodzi z ksi±¿ki „Francis Drake”, John Cummins, PIW 2000. Mo¿na j± jeszcze tanio zakupiæ na wyprzeda¿y. Polecam. Oprócz solidnej porcji wiedzy dostarczy wielu pomys³ów i inspiracji do wykorzystania w przygodach.

Prawid³owe odpowiedzi przys³ali:
Malaggar, Carnloch, Horrigan, Antara, Adam Wa¶kiewicz, Zender, Silidan, Petra Bootmann, Mordoran, Terai, Haer'dalis, Reaper, MarcouMG, Mer, Ais Seveu, LukiZone, Caios, Devik Crazystar, Galadhor Eldari, Wanderer, DobryDrow
Serdeczne gratulacje! K³aniam siê nisko.

Zobaczcie jeszcze raz drugi obrazek w zagadce zanim zniknie. Autor wyra¼nie umie¶ci³ Smoka na dziobie, obok fokmasztu. :D

Adi

PS. Cornicularius niebawem podsumuje pa¼dziernikowe zagadki i umie¶ci aktualny spis Legionistów.

PS z 08.11.2004: Zagadkê rozwi±za³ równie¿ Legionista VVojtas, a ja pomin±³em go w szacownym gronie zwyciêzców. Naprawiam swój b³±d i oficjalnie przepraszam.

A.
 
Mordoran
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 195
Rejestracja: śr kwie 16, 2003 8:55 pm

Podsumowanie Pa¼dziernika

śr lis 03, 2004 5:03 pm

Podsumowanie zmian w Legionie po uwzglêdnieniu poni¿szych zadañ:

Zagadka Prophet'a:
2 punkty Petra Bootmann

Zagadka Kim jest Smok? autor Adi Cherryson jako, ¿e to jest Zagadka Mistrzów Zagadek to przyznawane s± 4 punkty:
Malaggar, Carnloch, Horrigan, Antara, Adam Wa¶kiewicz, Zender, Silidan, Petra Bootmann, Mordoran, Terai, Haer'dalis, Reaper, MarcouMG, Mer, Ais Seveu, LukiZone, Caios, Devik Crazystar, Galadhor Eldari, Wanderer, DobryDrow,VVojtas

Zagadka Silidan'a
2 punkty Antara, Haer'dalis, Horrigan, Adam Wa¶kiewicz, Mer

Zagadka Szachownicy autor Ais Seveu
2 punkty Galadhor Eldari, MarcouMG, Mer, Mordoran, Silidian, steenan, Suldarr'esselar, Wanderer

Zagadka O Sherlocku autor Caios
2 punkty Devik Crazystar, Petra Bootmann, Silidan, Adam Wa¶kiewicz, Wanderer

Aktualny sk³ad Legio IV Aquilae.

[center:c0bf1d1a4d]
Contubernium I TRIARII
Devik Crazystar,S³oneczne Ostrze +2 (Arien),Cornicularius,52
Ais Seveu, Cognitor, 39
tomasir, 37
Mordoran, dwa krótkie miecze(+2), Cognitor,29,5
Antara, gladius , 27
melhavoc, 24,5
Malaggar, krótki miecz, 23
Terai, rapier, 23

Contubernium II PRINCIPES
Haer'dalis, ³askawy rozbrajaj±cy potê¿ny (+1) batog +1 ,22
Adam Wa¶kiewicz, ,21
dzierzba, ,20
Reaper, podwójny topór ,20
ShadEnc, ,18
poly ,17
Florian ,sztylet ,16,5
Mer ,16
Baob Szary, sejmitar(+2) i sztylet(+1) , 15

Contubernium III HASTATI
Petra Bootmann, 14
caios, 13
Ryfek, d³ugi miecz,13
DobryDrow, 12
Gambit, 12
Ysabell Moebius, rapier, Praefectus tabularii ,12
MarcouMG , 11
tarfael, 11

Contubernium IV
VVojtas , 11
Chomik Jedi, d³ugi miecz Symylazarr ?ród³o Honoru , 10
Horr, Ciê¿ki korbacz PanzerKampfwagen, 10
Silidan , 10
PrEDOator , 9,5
Suldarr'essalar, 8,5
Asterion , 8
mortis, katana, 8

Contubernium V
Wasil , 8
Wanderer , 8
Carnloch , 6
Errdil aep Yaevinn, 6
Galadhor Eldari , 6
Gaszakus , 6
Halgir Rumunem Zwany, topór dwurêczny 6
lamatotalna, 6

Contubernium VI
Lord Gorm , 6
Shirak , 5
Hekatopsychos , 4
LukiZone , 4
MacDante , 4
Ozzy , 4
Ryoga , katana (Mizu-ken) , 4
Zender , 4

Contubernium VII
Huntermk ,dwa krysno¿e, 3
Thor , 3
Darum , 2
Gantolandon , 2
kivak , 2
Marsavius, d³ugi miecz (Aranuir) , 2
matid , 2

Contubernium VIII
Muad'Dib , 2
Pomniejszy ¶ciekowy Golem, 2
steenan , 2
Urko , 2
Ysilin , 2
Dragonslord, 1
Osk , 1
Pharaz'gil , d³ugi miecz "P³on±ce Oko" 1

Contubernium IX (O¶li namiot)
Quewen Veladorn , 1
cold , 0,5[/center:c0bf1d1a4d]

Dokument przekazany do Officio Legati.
Troche siê pozmienia³o w Legionie, pojawili siê nowi rekruci. Bardzo dobrze radz± sobie na placu boju.
Cognitor odmeldowuje siê.
PS W razie jakis niedoci±gniêæ prosze wszelkie nie¶cis³o¶ci przesy³aæ na PW. W miare mo¿liwo¶ci poprawie moje b³êdy.
 
Wanderer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 465
Rejestracja: wt paź 26, 2004 9:39 pm

Podpowied¼ dla halflingów

pt lis 05, 2004 5:16 pm

Oto obiecana podpowied¼. Aby nie by³o zbyt ³atwo (pierwsze dobre odpowiedzi dostarczono mi 30 minut po zamieszczeniu zagadki! 8O ) , po prostu wyeliminujê zbêdne wskazówki:

"7" jest niestotne (ta wskazówka wynika z "6")
"8", "9", "10" - jakkolwiek dla nagi-zoologa te informacje mog± mieæ warto¶æ, na pewno nie s± niezbêdne wprawnemu umys³owi do odgadniêcia zagadki
Reszta wskazówek jest raczej niezbêdna.

Dla u¶ci¶lenia (no, teraz to ju¿ w ogóle bêdzie bana³):
jedyne pary niespokrewnione to "Truj±cy - Budz±cy", oraz "Lecz±cy - Usypiaj±cy" (mo¿na rozrysowaæ sobie "kwadrat pokrewieñstwa", po którym widaæ, ¿e wszystkie pozosta³e kombinacje s± ze sob± spokrewnione)

I poniewa¿ to pytanie pojawi³o siê parokrotnie:
punkty dajê za samo przyporz±dkowanie kolorów do w³a¶ciwo¶ci, chocia¿ propozycje, jak nale¿a³oby dalej post±piæ "aby naga by³a syta i chochliki ca³e" bêd± mile widziane

Auxiliarus Wanderer z IV Contubernium
(a przy okazji chcia³bym poprosiæ "górê" o przydzieleni mi broni: claidheamohmor "Gryziogon" )
 
Pharaz'gil
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 190
Rejestracja: sob lis 15, 2003 7:29 pm

pt lis 05, 2004 11:53 pm

Zagadka stosunkowo prosta, wiêc i ma³o czasu na jej rozwi±zanie. Mam nadziejê, ¿e siê jeszcze nie pojawi³a.

-----

Dru¿yna wykonywa³a zlecenie pewnego bogatego w³a¶ciciela ziemskiego. Mieli zabraæ skarb z pilnie strze¿onej fortecy maga (a kogó¿by innego :) ). Po pokonaniu szeregów niezbyt pacyfistycznie nastawionych golemów, orków i innego ta³atajstwa oraz rozbrojeniu kilkunastu pu³apek znale¼li siê w ogromnej i piêknie zdobionej komnacie. Pierwszy wszed³ ³otrzyk Dirk. Gdy nast±pi³ na jedn± z p³ytek w pod³odze us³ysza³ zgrzyt mechanizmu i ¶wist lec±cej strza³y. Zrêcznie uskoczy³ na bok. Strza³a wbi³a siê w obraz przedstawiaj±cy jakiego¶ niezbyt mi³ego jegomo¶cia. Przyczepiona do niej by³a jaka¶ kartka. £otrzyk odczepi³ j±, rozwin±³ z rulonu i przeczyta³ na g³os:

- "Na drugiej stronie komnaty znajduj± siê dwie szkatu³ki."

Dopiero teraz zauwa¿yli dwa zakurzone postumenty ze spoczywaj±cymi na nich przedmiotami.

- "W jednej jest to, czego szukacie. Jesli jednak otworzycie drug± - czeka was smieræ. I nie bêd± to ¿adne liche pu³apki. Mo¿ecie zadaæ jedno pytanie jednej ze szkatu³ek. Odpowie wam. Jest tylko jeden problem - jedna ze szkatu³ek zawsze mówi prawdê, ale druga potrafi tylko k³amaæ... Lepiej wiêc st±d odejd¼cie, bo macie taka sam± szansê, ¿e traficie na skarb, jak na to, ¿e zginiecie."

£otrzyk skoñczy³ czytaæ i podrapa³ siê z zak³opotaniem w g³owê. Dru¿ynowy ork Krank odezwa³ siê:

- Yyyyy... Ja przy³o¿yæ szkatu³kom, a one gadaæ!

Mag Deaethrlis tylko u¶miechn±³ siê i zada³ jednej ze szkatu³ek pewne pytanie... Po chwili wszyscy wychodzili ca³o i zdrowo z fortecy.


Jakie pytanie sformu³owa³ mag?

-----

Zaznaczam, i¿ zagadka jest przeznaczona dla Legionu.
Czas na odpowiedzi mija o godzinie 20:00 w sobotê, 6 listopada.

-----

Poinformowano mnie, ze podobne zagadki ju¿ siê pojawi³y. Chlip! :D W takim razie bedê musia³ pomy¶leæ nad jak±¶ wyj±tkow±...
 
Wanderer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 465
Rejestracja: wt paź 26, 2004 9:39 pm

sob lis 06, 2004 2:10 pm

Skoro tak bardzo lubicie odgrzewaæ zagadkê o prawdomównym i k³amcy, przedstawiê jej trudniejsze i mniej ograne warianty:

"Na pewno spotka³e¶ dwa koboldy, gdy by³e¶ w zagajniku. To nieszkodliwe urwisy, czêsto pomagaj± mi pieliæ w ogródku. Czasem jednak wydaje mi siê, ¿e znaj± one jak±¶ niesamowit± tajemnicê tej krainy - nie wiem, mo¿e drogê do skarbu, czy co? S± inteligentniejsze, ni¿ siê wydaje i bardzo rozmowne, je¿eli nie bêdziesz agresywny. Jest tylko jeden szkopu³ - swego czasu pochopnie opowiedzia³em im legendê o herbowych lwach naszego pañstwa. Wiesz, t± ¿e jeden z nich zawsze k³ama³, a drugi zawsze mówi³ prawdê. Tak im siê to spodoba³o, ¿e przejêli ten nawyk - bardziej dla zabawy ni¿ ze z³o¶liwo¶ci. Poniewa¿ jednak nie mogli doj¶æ do porozumienia, który z nich ma zawsze k³amaæ, poszli do Wielkiego Dêbu po radê. I co siê okaza³o? Jeden teraz zawsze k³amie w poniedzia³ki, wtorki i ¶rody, a drugi w czwartki, pi±tki i soboty! W niedzielê obaj mówi± prawdê. Chocia¿ wygl±daj± jak dwie krople wody, ja ju¿ wiem jak, zadaj±c parê niewinnych pytañ, dowiedzieæ siê który jest który, nawet je¿eli nie znam dnia tygodnia. Je¿eli naprawdê chcesz z nimi rozmawiaæ - radzê wpierw poæwiczyæ umys³. Zadam ci parê zagadek..."

1. Czy jest takie pytanie, na które obydwaj odpowiedz± tak samo? (odpowied¼ mo¿e siê ró¿niæ w zale¿no¶ci od dnia, ale zawsze odpowied¼ 1go bêdzie taka sama jak 2go)
2. Czy jest takie pytanie, na które obydwaj odpowiedz± tak samo PRZEZ WSZYSTKIE DNI TYGODNIA? (tzn. w niedzielê odpowiedz± tak samo jak w ka¿dy inny dzieñ)
3. Czy jest takie pytanie, na które obydwaj udziel± W NIEDZIELê ró¿ni±cych siê odpowiedzi?
4. Czy jest takie pytanie, na które KA¯DEGO DNIA udziel± innych odpowiedzi?
5. Na rozstaju dróg pytasz koboldów, która droga jest bezpieczna. Ka¿dy wie, jakie pytanie zadaæ, ¿eby j± poznaæ (patrz: kilka zagadek z tego forum). Ciekawostk±, jest, ¿e to pytanie nie daje nam odpowiedzi, który z koboldów sk³ama³! Czy jest takie pytanie, które nie tylko wska¿e nam dobr± drogê, ale i wyka¿e prawdomównego niezale¿nie od dnia tygodnia?

Pytania s± stosunkowo ³atwe, wiêc 2 punkty przyznajê temu, kto odpowie na wszystkie, a 1 pkt je¿eli kto¶ odpowie poprawnie na co najmniej 3. Oczywi¶cie nie wystarczy stwierdziæ, czy dane pytanie istnieje - je¿eli istnieje, nale¿y je podaæ; je¿eli nie istnieje, nale¿y tego dowie¶æ. Rozwi±zanie podam za tydzieñ. Jest to zagadka dla Legionu. Podpowiedzi nie przewidujê.
 
Pharaz'gil
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 190
Rejestracja: sob lis 15, 2003 7:29 pm

sob lis 06, 2004 10:15 pm

Tak jak zapowiada³em - nowa zagadka. Nie jest wyj±tkowo trudna, ale byle kto równie¿ sobie z ni± nie poradzi.

___________


<span style='font-size:25pt;line-height:100%'>D</span>ru¿yna poszukiwaczy przygód otrzyma³a wiadomo¶æ, ¿e gubernator miasta Nia'Forilak szykuje niebezpieczn± i nie¼le op³acaln± ekspedycjê. Poszukiwacze natychmiast zapalili siê do tego pomys³u, ale okaza³o siê, ¿e gubernator Negger Schwarz starannie zaplanowa³ selekcjê chêtnych. Gdy zostali dopuszczeni do widzenia i weszli do jego komnaty ten ju¿ na nich czeka³:

- Witam, witam. Nie bêdê owija³ w bawe³nê - mam dla was pewna zagadkê. Je¶li udzielicie poprawnej odpowiedzi - idziecie na wyprawê, je¶li nie - wasza stopa ju¿ nigdy nie postanie w tym mie¶cie. - Schwarz za¶mia³ siê pod nosem. - Przyjmujecie zadanie?

Dru¿ynowy bard pasjonuj±cy siê w ró¿norakich rebusach by³ bardzo pewny swego i odpar³ nie czekaj±c na resztê dru¿yny:

- Dobra, dobra. Dawaj tê zagadkê.

Gubernator nieco zadziwi³ siê ¶mia³o¶ci± jednego z podró¿ników, ale ju¿ po chwili och³on±³ i wyci±gn±³ z szuflady piêknie zdobionego biurka mapê miasta Nia'Forilak.

-----
Obrazek
-----

- Jak widzicie - powiedzia³ gubernator - Moje... znaczy siê nasze, miasto le¿y na dwóch wyspach, które s± po³±czone miêdzy sob± i z obydwoma brzegami rzeki siedmioma mostami. Pytanie brzmi: czy mo¿na (i jak to zrobiæ) przej¶æ kolejno przez wszystkie mosty, ale tak, ¿eby ka¿dy przekroczyæ tylko raz? Na rozwi±zanie zagadki macie czas do wieczora.

- Nie trzeba nam tyle czasu. Oto odpowied¼ na twoje pytanie, gubernatorze...

Po chwili Schwarzowi nie pozosta³o nic innego, jak tylko wtajemniczyæ dru¿ynê w szczegó³y wyprawy.

___________


Jakiej odpowiedzi udzieli³ bard? Proszê j± koniecznie uzasadniæ.

Czas na przysy³anie odpowiedzi mija za tydzieñ, czyli oko³o godziny 21:00 w sobotê 13 listopada.
Zagadka przeznaczona dla Legionu.
Podpowiedzi raczej nie przewidujê (chyba, ¿e chodziæ bêdzie o dok³adniejsze scharakteryzowanie wymaganego uzasadnienia).

Wszelkie podobieñstwo imion postaci i nazw w³asnych jest zupe³nie nieprzypadkowe.
 
Wanderer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 465
Rejestracja: wt paź 26, 2004 9:39 pm

Rozwi±zanie zagadki nagi

wt lis 09, 2004 12:13 am

[quote=Galadhor Eldari]£api± w siatkê czerwonego samca. Pozosta³e samce ³api± samiczki i uciekaj±, ale teraz samców jest o dwóch mniej ni¿ samiczek i samce bêd± (z pewno¶ci± )porywaæ swoje potencjalne partnerki, wiêc zostan± dwie samice albo ¿ó³te, albo niebieskie, albo po jednej z tych kolorów.
Teraz je¶li zosta³a ¿ó³ta mo¿e poca³owaæ nagê i mamy za³atwiony w±tek moralno-etyczny, naga ginie, budzimy kolesia, wypuszczamy chochliki- wszyscy s± szczê¶liwi
Je¶li zosta³y dwie niebieskie... no có¿, wojna wymaga po¶wiêceñ... a czerwonym budzimy herosa. [/quote]
Dodam tylko, ¿e moi gracze z³apali niebieskiego i ¿yczyli wê¿owi smacznego, a jeden z nich by³ tak wkurzony zagadk±, ¿e chcia³ pó¼niej strzelaæ w impy z procy szyszkami...

Teraz punktacja: Ais Seveu i Galadhor Eldari otrzymuj± 2 punkty, Caios - 1pkt.
Pozdrawiam!
 
Adi Cherryson
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 567
Rejestracja: ndz paź 20, 2002 1:47 am

Tajna wiadomo¶æ

śr lis 10, 2004 1:43 am

Ave!

Niektórzy Legioni¶ci narzekali, ¿e zagadka o smoku by³a zbyt ³atwa. Wobec tego spróbowa³em przygotowaæ co¶ o wiele trudniejszego. Ale jak zwykle Wasza wiedza mo¿e mnie zaskoczyæ. 8)

Tajna wiadomo¶æ

Jeste¶my rybakami z Rodos. Po³ów makreli niedaleko wybrze¿a zak³oci³ nam pewien ptak morski. Albatros wyl±dowa³ bez si³ na naszej ³odzi. Do nogi mia³ przyczepiony pergamin z takim tajemniczym tekstem:

AXJXDNOXP AL OLALP. OWVJPHF PQXQBH EXKAILTV WKFPWZWLKV MOWBW MFOXQLT. ROXQLTXKB QVIHL ZWQBOV LPLYV: AXOHLKFRP, SBOQFRP, ZLBK, XAFKFRP. TOXZXJ AL MLOQR.

Rozwi±zanie polega na odczytaniu tego tekstu. Napisany jest w jêzyku polskim przy u¿yciu alfabetu ³aciñskiego (czyli bez polskich znaków, o - mo¿e znaczyæ ó). Dwadzie¶cia sze¶æ liter ³acinskich w kolejno¶ci:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Byæ mo¿e zagadka jest nawet zbyt trudna, wiêc trochê pomocy i fabularne wprowadzenie mo¿na uzyskaæ czytaj±c notatki Damagorasa z pewnej potyczki z piratami.

Czas na rozwi±zanie do 26-go listopada. Podpowied¼ 19-go.

Adi
 
Pharaz'gil
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 190
Rejestracja: sob lis 15, 2003 7:29 pm

sob lis 13, 2004 10:12 pm

Rozwi±zanie do zagadki Neggera Schwarza

Co odpowiedzia³ bard?

- Drogi gubernatorze... oczywi¶cie nie da siê pokonaæ wszystkich mostów nie przechodz±c dwa razy przez chocia¿by jeden z nich, a to dlatego, ¿e ze wszystkich wysp i brzegów odchodzi nieparzysta ilo¶æ mostów, a taka ich ilo¶æ mo¿e wychodziæ tylko z dwóch miejsc - pocz±tku wêdrówki i jej koñca. Reszta musi byæ po³±czona z otoczeniem parzyst± ilo¶ci± mostów - w koñcu trzeba tam wej¶æ i wyj¶æ...

A teraz punkatcja:

Borg - 2 punkty
Mer - 2 punkty
steenan - 2 punkty
Wanderer - 2 punkty
Ais Seveu - 2 punkty
LukiZone - 2 punkty
MarcouMG - 2 punkty (gdybym móg³, to da³bym 2,5 - odpowied¼ z rysunkiem/grafem oraz piêknym wyja¶nieniem :D )
Galadhor Eldari - 1,5 punkta ("Oczywi¶cie chodzi o to, ¿e ilo¶æ mostów mo¿e byæ nieparzysta tylko przy jednej z wysp, je¿eli wiêcej ni¿ jedna s± 'nieparzyste' wykonanie zadnia jest niemo¿liwe, tak jak w tym wypadku, bo dwie wyspy posiadaj± nieparzyst± liczbê mostów" - uwzglêdni³ tylko wyspy, przecie¿ s± jeszcze brzegi; co gdyby u³o¿enie i liczba wysp oraz mostów by³y inne?)
Caios - 1 punkt ("odpowied¼ brzmi: nie mo¿na, bez przep³ywania rzeki wp³aw lub na ³ódce" - gdzie tu uzasadnienie?)

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość