Zrodzony z fantastyki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 12
 
Awatar użytkownika
Bajer
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1680
Rejestracja: wt cze 01, 2004 11:40 am

Nieoficjalna polska terminologia 4E

wt lip 29, 2008 12:09 am

Zaczęło się od tłumaczenia kart mocy, ale temat się rozrósł i obecnie poniżej macie coś, co nazwałbym nieoficjalną polską terminologią nowej edycji. Każdy może się wypowiedzieć. Podać swoje typy. Miejmy nadzieję, że przyszyli tłumacze zajrzą tutaj i zobaczą, jak fani chcą widzieć 4ed w naszym ojczystym języku. Owocnej dyskusji.

Ostatnia aktualizacja: 24 listopada 2008

TWORZENIE BOHATERA
Strength - Siła (S)
Consitution - Kondycja (KON)
Dexterity - Zręczność (ZR)
Inteligence - Inteligencja (INT)
Wisdom - Rozsądek (ROZ)
Charisma - Charyzma (CHA)

Lawful Good - Praworządny dobry
Good - Dobry
Evil - Zły
Chaotic Evil - Chaotycznie zły
Unaligned - Nieokreślony

Common - Wspólny
Deep Speech - Podziemny
Draconic - Smoczy
Dwarven - Krasnoludzki
Elven - Elfi
Giant - Giganci
Goblin - Gobliński
Primordial - Przedwieczny
Supernal - Boski
Abyssal - Otchłanny

Rellanic - x
Iokharic - x
Davek - x
Brazhad - x

Heroic Tier - Etap heroizmu
Paragon Tier - Etap wyróżnienia
Epic Tier - Etap epickości

Paragon Path - Ścieżka mistrzostwa
Epic Destiny - Epickie przeznaczenie


RASA
Dragonborn - Drakon (Smokowiec)
Dwarf - Krasnolud
Eladrin - Eladrin
Elf - Elf
Half-Elf - Półelf
Halfling - Niziołek
Genasi - Genazi
Human - Człowiek
Tiefling - Teufling (Diebelstwo)
Warforged - Wykuty

Racial Traits - Cechy rasowe
Average Height - Przeciętny wzrost
Average Weight - Przeciętna waga
Ability Scores - Punkty atrybutów
Size - Rozmiar
Speed - Szybkość
Square - Pole
Vision - Wzrok
Normal - Zwykły
Low-light - Półmrok
Darkness - Ciemność
Languages - Języki
Skill Bonuses - Premie do umiejętności

Dragonborn Fury - Smocza Wściekłość
Draconic Heritage - Smocze Dziedzictwo
Dragon Breath - Zionięcie Smoka

Cast-Iron Stomach - Stalowe Trzewia
Dwarven Resilience - Krasnoludzka Wytrzymałość
Dwarven Weapon Proficiency - Krasnoludzka Biegłość w Broni
Encumbered Speed - Nieograniczona Mobliność
Stand Your Ground - Utrzymanie Pozycji

Eladrin Education - Wiedza Eladrinów
Eladrin Weapon Proficiency - Biegłość w Broni Eladrina
Eladrin Will - Wola Eladrina
Fey Origin - Nieziemskie Pochodzenie
Trance - Trans
Fey Step - Nieziemski Krok

Elven Weapon Proficiency - Elfia Biegłość w Broni
Fey Origin - Nieziemskie Pochodzenie
Group Awareness - Grupowa Czujność
Wild Step - Naturalny Krok
Elven Accuracy - Elfia Precyzja

Dilettante - Nowicjusz
Dual Heritage - Dwoiste Dziedzictwo
Gropup Diplomacy - Grupowa Dyplomacja

Bold - Nieustraszony
Nimble Reaction - Błyskawiczna Reakcja
Second Chance - Druga Szansa

Bonus At-Will Power - Premiowa Moc Nieograniczona
Bonus Feat - Premiowy Atut
Bonus Skill - Premia Umiejętność
Human Defense Bonus- Ludzka Premia do Statystyk Obronnych

Bloodhunt - Żądza Krwi
Fire Resistance - Odporność na Ogień
Infernal Wrath - Piekielny Gniew

Konstruct - Konstrukt
Living Construct - Żyjący Konstrukt
Warforged Mind - Umysł Wykutego
Warforged Resolve - Niezłomność wykutego


KLASA
Artificer - Konstruktor
Cleric - Kleryk
Fighter - Zbrojny
Paladyn - Paladyn
Ranger - Łowca
Rogue - Łotrzyk
Swordmage - Mag Miecza
Warlock - czarnoksiężnik
Warlord - Dowódca
Wizard - Czarodziej

Role - Rola
Striker - Napastnik (Szturmowiec)
Controller - Kontroler
Leader - Przywódca
Defender - Obrońca
Power Source - Żródło mocy
Key Abilities - Kluczowe atrybuty
Armor Proficiencies - Biegłości w pancerzu
Weapon Proficiencies - Biegłości w broni
Implement - Akcesorium
Bouns to Defense - Premia do statysyk obronnych
Hit Points at 1st Level - Punkty wytrzymałości na 1 poziomie
Hit Points per Level Gained - Punkty wytrzymałości na poziom
Healing Surges per Day - Przypływy wytrzymałości na dzień
Trained Skills - Wyszkolone umiejętności
Build Options - Opcje budowy
Class Features - Właściwości klasowe

Channel Divinity - Skanalizowanie boskości
Healer's Lore - Uzdrawiająca Wszechwiedza
Healing Word - Słowo Uzdrowienia
Ritual Casting - Rzucanie Rytuałów

Battle cleric -
Devoted cleric -
Angelic Avenger - Anielski Mściciel
Divine Oracle - Boska Wyrocznia
Radiant Servant - Sługa Światła
Warpriest -

Combat Challange - Bitewne Wyzwanie
Comabt Superiority - Bitewne Zwierzchnictwo
Fighter Weapon Talent - Uzdolnienie Bojowe wojownika

Great weapon fighter -
Guardian fighter -
Iron Vanguard - Żelazna Awangarda
Kensei - Kensai
Pit Fighter - Gladiator
Swordmaster - Mistrz Miecza

Channel Divinity - Skanalizowanie Boskości
Divine Challenge - Boskie Wyzwanie
Lay on Hands - Nakładanie Rąk

Avenging paladin -
Protecting paladin -
Astral Weapon - Astralna Broń
Champion of Order - Rycerz Zakonu
Hospitaler - Szpitalnik
Justicar - Egzekutor

Fighting Style - Styl Walki
Archer Fighting Style - Styl Walki Łukiem
Two-Blade Fighting Style - Styl Walki Dwoma Ostrzami
Hunter's Quarry - Zdobycz Myśliwego
Prime Shot - Przewodzący Strzał

Archer ranger - Łowca łucznik
Two-blade ranger - Łowca dwóch ostrzy
Battlefield Archer - Łucznik Polowy
Beast Stalker - Prześladowca Bestii
Pathfinder - Obieżyświat
Stormwarden - Burzowy Strażnik

First Strike - Pierwsze Uderzenie
Rogue Taktics- Taktyka Łotra
Artful Dodger - Podstępny oszust
Brutal Scoundrel - Brutalny zbir
Rogue Weapon Talent - Talen Łotra w Broni
Sneak Attack - Podstępny Atak

Brawny rogue -
Trickster rogue -
Cat Burglar - Włamywacz
Daggermaster - Nożownik
Master Infiltrator - Mistrz Infiltracji
Shadow Assassin - Cienisty Skrytobójca

Eldritch Blast - Koszmarna Zagłada
Eldritch Pact - Mroczny Pakt
At-Will Spells - Nieograniczone Czary

Prime Shot - Przewodzący Strzał
Shadow Walk - Cienisty Krok
Warlock's Curse - Klątwa Czarnoksiężnika
Fey Pact - Nieziemski Pakt
Infernal Pact - Piekielny Pakt
Star Pact - Gwiezdny Pakt

Deceptive warlock -
Scourge warlock -
Doomsayer - Siewca Zagłady
Feytouched - Nieziemskie Powinowactwo
Life-Stealer - Złodziej Życia

Combat Leader - Bitewne Przewodnictwo
Commanding Presence - Rozkazująca Postawa
Inspiring Presence - Inspirująca Postawa
Tactical Presence - Taktyczna Postawa
Inspiring Word - Słowo Inspiracji

Inspiring warlord -
Tactical warlord -
Battle Captain - Bitewny Kapitan
Combat Veteran - Waleczny Weteran
Knight Commander - Rycerz Dowódca
Sword Marshal - Stalowy Egzekutor

Aracan Implement Mastery - Mistrzostwo w mistycznym akcesorium
Orb of Imposition - Kula przeciągnięcia
Staff of Defense - Kostur obrony
Wand of Accuracy - Różdżka precyzji
cantrips - Sztuczki
Ritaul Casting - Rzucanie Rytuałów
spellbook - Księga Czarów

Control wizard - czarodziej kontrolujący
War wizard - wojenny czarodziej
Battle Mage - Bitewny mag
Blood Mage - Krwawy Mag
Spellstorm Mage - Burzowy Mag
Wizard of the Spiral Tower - Czarodziej Spiralnej Wieży

Archmage - Arcymag
Deadly Trickster - Śmiercionośny Spryciarz
Demigod - Półbóg
Eternal Seeker - Wieczny Wędrowiec


MOCE
At-Will - Na życzenie
Encounter - Spotkanie
Daily - Dzienna

Attack - Atak
Feature - Zdolność [rasowa, klasowa z atutu]
Utility - Zdolność użytkowa
Cantrip - Sztuczka
Power - Moc

Spell - Czar
Prayer - Modlitwa
Exploit - Wyczyn
Arcane - Mistyczna
Divine - Boska
Martial - Militarna
Shadow - Cień
Ki - Ki
Primal - Pierwotna

Acid - Kwas
Cold - Zimno
Fire - Ogień
Force - Moc
Lighting - Błyskawica
Necrotic - Nekrotyczna
Poison - Trucizna
Psychic - Mentalna
Radiant - Promienna
Thunder - Grom

Charm - Zauroczenie
Conjuration - Przywołanie
Consumable - Konsumowalna
Fear - Strach
Healing - Leczenie
Ilussion - Iluzja
Implement - Akcesorium
Polymorph - Polimorfia
Reliable - Niezawodna
Sleep - Uśpienie
Stance - Postawa
Teleportation - Teleportacja
Weapon - Broń
Zone - Strefa

Melee weapon - Broń wręcz
Melee - Wręcz
Melee 1 - Wręcz 1
Melee Touch - Dotykowy wręcz
Ranged Weapon - Broń dystansowa
Ranged X - Dystansowo X
Ranged sight - W zasięgu wzroku
Close blast - Bliski podmuch
Close burst - Bliski wybuch
Area burst x within y - Obszarowy wybuch x w zasięgu y (Obszarowy rozprysk)
Area wall - Obszarowy mur

Target: One willing adjacent ally - Cel: Jeden przyległy i zdecydowany sojusznik
Target: One creature - Cel: Jedno stworzenie
Target: One creature in burst - Cel: Jedno stworzenie w wybuchu
Target: You or one ally - Cel: Ty lub jeden sojusznik
Target: Each creature in burst - Cel: Każde stworzenie w wybuchu
Target: Each creature in blast - Cel: Każde stworzenie w podmuchu
Target: Each creature adjacent to the primary target - Cel: Każde stworzenie przyległe do pierwszego celu
Target: Each enemy in burst - Cel: Każdy przeciwnik w wybuchu
Target: Each enemy in blast - Cel: Każdy przeciwnik w podmuchu
Target: Each enemy in burst/blast you can see - Cel: Każdy przeciwnik w wybuchu/podmuchu, którego widzisz
Target: One,two, or three creatures - Cel: Jedno, dwa lub trzy stworzenia
Target: One object or unoccupied square - Cel: Jeden obiekt lub niezajęte pole

Hit - Trafienie
Miss - Chybienie
Trigerr - Wyzwalacz
Prerequisite - Warunek
Requirement - Wymagania
Property - Właściwość

Primary Target- Pierwszy Cel
Secondary Target - Drugi Cel
Teritary Target - Trzeci Cel

Strike - Uderzenie
Smite - Ugodzenie
Blow - Cios
Orb - Kula
Sphere - Sfera

Creature - Stworzenie
Adjacent - Przyległy
Wielding - Używać
Spend - Wykorzystać

2(W) - 2(B)


UMIEJĘTNOŚCI
Acrobatics - Akrobatyka
Arcana - Arkana
Athletics - Atletyka
Bluff - Blef
Diplomacy - Dyplomacja
Dungeoneering - Podziemia
Endurance - Zahartowanie (Niezłomność)
Heal - Leczenie
History - Historia
Insight - Intuicja
Intimidate - Zastraszanie
Nature - Natura
Perception - Percepcja
Religion - Religia
Stealth - Niewykrywalność
Streetwise - Uliczny spryt
Thievery - Złodziejstwo


Atuty

WYPOSAŻENIE
Cloth Armor - Szaty
Leather Armor - Skórznia
Hide Armor - Zbroja skórzana
Chainmail Armor - Kolczuga
Scale Armor - Zbroja Łuskowa
Plate Armor - Zbroja Płytowa
Shield - Tarcza

Cloth - Szaty
Leather - Skórznia
Hide - Skórzany
Chain - Kolczuga
Scale - Łuskowy
Plate - Płytowy

Cloth armor (basic clothing) - Szaty (zwykłe ubranie)
Feyweave armor - Sukno z nieziemskiego splotu
Starweave armor - Sukno z gwiezdnego splotu
Leather armor - Zbroja skórzana
Fayleather armor - nieziemska zbroja skórzana
Starleaher armor - gwiezdna zbroja skórzana
Hide armor - ćwiekowana skóra
Darkhide armor -
Elderhide armor -
Chainmail -
Fogemail -
Spiritmail -
Scale armor -
Wyrmscale armor -
Elderscale armor -
Plate armor -
Warplate armor -
Godplate armor -
Light Shield -
Heavy Shield -

Weapon Categories - Kategorie broni
Simple weapons - Broń prosta
Military weapons - Broń żołnierska
Superior weapons - Broń nadzwyczajna
Melee weapons - Broń wręcz
Ranged weapons - Broń dystansowa
one-handed - jednoręczna
two-handed - dwuręczna

Weapon Groups - Grupy broni
Axe - Topór
Bow - Łuk
Crossbow - Kusza
Flail - Korbacz
Hammer - Młot
Heavy Blade - Ciężkie Ostrze
Light Blade - Lekkie Ostrze
Mace - Buzdygan
Pick - Nadziak
Polearm - Bron drzewcowa
Sling - Proca
Spear - Włócznia
staff - Kostur

Weapon Properities - Właściwości broni
Heavy Thrown - Ciężka miotana
Light Thrown - Lekka miotana
Hight Crit - Dewastująca
Load - Ładowanie
Prmiary - Główna
Off-Hand - Pomocnicza
Reach - Zasięg
Small - Mała
Versatile - Uniwersalna

Club - Maczuga
Dagger - Sztylet
Javelin - Oszczep
Mace - Buzdygan
Sickle - Sierp
Spear - Włócznia
Greatclub - Wielka maczuga
Morningstar - Morgensztern
Quarterstaff - Drąg
Scythe - Kosa
Battleaxe - Topór bojowy
Flail - Korbacz
Handaxe - Ręczny topór
Longsword - Długi miecz
Scimitar - Szamszir
Short sword - Krótki miecz
Throwing hammer - Młot do rzucania
Warhammer - Młot bojowy
War pick - Nadziak
Falchion - Bułat
Glaive - Glewia
Greataxe - Wielki topór
Greatsword - Wielki miecz
Halaberd - Halabarda
Heavy flail - Ciężki korbacz
Longspear - Długa włócznia
Maul -
Bastard sword - Bękart
Katar - Katar
Rapier - Rapier
spiked chain - Łańcuch kolczy
Unardmed attack- Atak nieuzbrojony
Hand crossbow - Ręczna kusza
Sling - Proca
Crossbow - Kusza
Longbow - Długi łuk
Shortbow - Krótki łuk
Shuriken - Szuriken

Silvered Weapons - Broń posrebrzana

Adventuring Gear - Wyposażenie
Standard Adventurer's Kit - Standardowy zestaw poszukiwacza
Backpack (empty) - Plecak (pusty)
Bedroll - Zwijane posłanie
Flint and steel - Hubka i krzesiwo
Pouch, belt (empty) - Sakwa, pasek (pusta)
Rations, trail (10 days) - Racje, podróżne (10 dni)
Rope, hempent (50ft.) - Lina
Waterskin - Nieprzemakalny strój
Sunrod - Słoneczny pręcik
Ammunition - Amunicja
Arrows - Strzały
Crossbow bolts - Bełty do kuszy
Sling bullets - Kulki do procy
Arcane Implement - Mistyczne akcesoria
Orb - Kula
Rod - Berło
Staff - Kostur
Wand - Różdżka
Candle - Świeca
Chain (10ft.) - Łańcuch
Chest (empty) - Skrzynia (pusta)
Climber's Kit - Zestaw do wspinaczki
Grappling hook - Kotwiczka
Hammer - Mlotek
Pitons (10) - Kotwy
Everburning Torch - Niegasnąca pochodnia
Fine clothing - Piękne szaty
Flask (empty) - Fiolka (pusta)
Holy Symbol - Święty Symbol
Journeybread - Chleb podróżny
Lantern - Lampa
Oil - Oliwa
Ritual Book - Księga rytuałów
Ritual Components - Rytualne komponenty
Rope, silk (50ft.) - Lina, jedwabna (15m)
Spellbook - Księga czarów
Tent - Namiot
Thieve's Tools - Narzędzia złodziejskie
Torch - Pochodnia

Food - Żywność
Meal, common - Posiłek, zwykły
Meal, feast - Posiłek, wytrawny
Dring - Napoje
Ale, pitcher - Ale, dzban
Wine, bottle - Wino, butelka
Inn stay (per day) - Pobyt w karczmie (za dobę)
Typical room - Typowy pokój
Luxury room - Pokój luksusowy

Cart or wagon -
Riding horse -
Rowboat -
Sailinig ship -
Warhorse -

Carrying -
Lifting -
Dragging
Lodging -

Arms - Przedramiona
Feet - Stopy
Hands - Ręce
Head - Głowa
Neck - Szyja
Ring - Pierścień
Waist - Pas
Wondrous Item - Cudowny przedmiot
Potion - Mikstura


PODRÓŻOWANIE
Quest - Zadanie
Encounter - Spotkanie
Combat Encounter -
Noncombat Encounter -
Milestone - Kamień milowy

Bright Light - Jasne oświetlenie
Dim Light - Przyćmione oświetlnie (półmrok)
Darkness - Ciemność

Break down wooden door -
Break down barred door -
Break down iron door -
Break down adamantine door -
Force open wooden portcullis -
Force open iron portcullis -
Force open adamantine portcullis -
Burst rope bonds -
Burst iron chains -
Burst adamantine chains -
Smash wooden chest -
Smash iron box
Smas adamantine bos
Break through wooden wall (6 in. thick)
Break through masonry wall (1 ft. thick)
Break through hewn stone wall (3 ft. thick)

Short rest - Krótki odpocznynek
Extended rest - Wzmożony odpoczynek
Durration -
No Strenuosu Activity -
Renew Powers -
Spend Healing Surges -
Using Powers while You Rest
Interruptions -
Feywild - Kraina Magii (Magiczne Plątaniny, Plątaniny Przeznaczenia)
Shadowfell - Kraina Cienia (Zawieszony Mrok, Zapadły Cień)

Power bonus - Premia z mocy
Feat bonus - Premia z atut
Item bonus - Premia z przedmiotu


WALKA
Combat Sequence - Sekwencja walki
Initiative - Inicjatywa
Round - Runda
Turn - Tura

Standard Action - Akcja podstawowa (standardowa)
Move Action - Akcja ruchu
Minor Action - Akcja pomniejsza
Free Action - Akcja darmowa
Trigerred Action - Akcja wywołana
Opportunity Action - Akcja okazyjna
Immediate Interrupt - Natychmiastowe wtrącenie
Immediate Reaction - Natychmiastowa reakacja

Fortitude - Wytrwałość
Reflex - Refleks
Will - Wola
Armor Class - Klasa Pancerza (KP)

Resistance - Odporność
Vulnerability - Wrażliwość
Resist (x) -
Vulnerable (x) -

Conditions - Efekty
Blinded - Oślepiony
Dazed - Otumaniony
Deafened - Ogłuszony
Dominated - Zdominowany
Dying - Umierający
Helpless - Bezradny
Immobilized - Unieruchomiony
Marked - Naznaczony
Petrified - Spetryfikowany
Prone - Leżący
Restrained - Przygwożdżony
Slowed - Spowolniony
Stunned - Oszołomiony
Suprised - Zaskoczony
Unoconsciuous - Nieprzytomny
Weakened - Osłabiony

Insubstancial - Niesubstancialny
Ongoing Damage - Obrażenia ciągłe
Critical Hit - Trafienie krytyczne (Krytyk)

Save Ends - Rzut kończy
Save Ends Both - Rzut kończy oba
Sustain - Podtrzymanie

Cover and Concealement - Osłona i Ukrycie
Superior Cover - Ulepszona osłona
Total Concealment - Całkowiet ukrycie
Ivisible - Niewidzialny

Size - Rozmiar
Tiny - Malutki
Small - Mały
Large - Duży
Huge - Wielki
Gargantuan - Ogromny


Difficult Terrain - Trudny teren
Double Move - Podwójny Ruch
Teleportation - Teleportacja
Phasing -
Forcing Movement - Wymuszony ruch
Push - Odepchnięcie
Pull - Przyciągnięcie
Slide - Przesunięcie

Saving Throw - Rzut obronny
Combat Adventage - Przewaga nojowa
Falling - Spadanie
Flanking - Flankowanie
Action Points - Punkty akcji
Aid Another - Pomoc innemu
Basic Melee Attack - Podstawowy atak wręcz
Basic Ranged Attack - Podstawowy atak dystansowy
Bull Rush - Bycza szarża
Charge - Szarża
Coupe de Grace - Dobicie
Crawel - Czołganie
Dealy - Przeczekanie
Escape - Wyzwolenie
Grab - Pochwycenie
Opportunity Atak - Atak okazyjny
Ready an Action - Przygotowanie akcji
Run - Bieg
Second Wind - Drugi oddech
Shift - Przemieszczenie
Squeeze - Przeciskanie
Stand Up - Wstanie
Total Defense - Pełna obrona
Use a Power - użycie mocy
Walk - Chodzenie

Hit Points - Punkty wytrzymałości
Maksimum HP - Maksymalne PW
Bloodied - Poturbowany
Healing Surge - Przypływ wytrzymałości
Dying - Umieranie
Healing Surge Value - Wartość przypływu wytrzymałości
Regeneration - Regeneracja
Temporary Hit Points - Tymczasowe PW
Death Saving Throw - Rzut przeciwko śmierci


RYTUAŁY
Category - Kategoria
Binding -
Creation -
Deception -
Divination -
Exploration -
Restoration -
Scrying -
Travel -
Wardind -

Alechemical Reagents (Arcana) - Alchemiczne odczynniki (Arkana)
Mystic Salves (Heal) - Mistyczne maści (Leczenie)
Rare Herbs (Nature) - Rzadkie zioła (Natura)
Sanctified Incense (Religion) - Uświęcone kadziła (Religia)
Residuum (Any) - Rezydium (Każde)
Ostatnio zmieniony pt mar 05, 2010 12:39 am przez Bajer, łącznie zmieniany 80 razy.
Powód:
 
Awatar użytkownika
prEDOator
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2266
Rejestracja: pt sie 23, 2002 1:11 pm

wt lip 29, 2008 12:44 am

Nie lepiej przetłumaczyć Leader na lider a Controller na kontroler? :D
 
Awatar użytkownika
Bajer
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1680
Rejestracja: wt cze 01, 2004 11:40 am

wt lip 29, 2008 12:48 am

Hmmm no można. To i tak pewnie każdy tak będzie to tłumaczył, bo to najprostsze co do głowy przychodzi, a wiadomo, że najprostsze najlepsze.

Tak sobie myślę, że może zrobić z Martial - Manewr, Arcana - Arkana/y pozostaje mi tylko Divine. Boskość? Duchowość? Objawienie? Jakieś rady? Sam nie wiem. Im dłużej się nad tym siedzi tym bardziej umysł nie widzi oczywistych rozwiązań.
 
Awatar użytkownika
Sony
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2660
Rejestracja: śr cze 23, 2004 9:21 am

wt lip 29, 2008 7:02 am

Second Wind - to DRUGI ODDECH - to typowe słowo funkcjomujące w polskim języku.
 
Awatar użytkownika
Bajer
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1680
Rejestracja: wt cze 01, 2004 11:40 am

wt lip 29, 2008 1:56 pm

Kwestia gustu Sony. Ja na przykład słyszałem obie formy, a wersja z tchnieniem jest bardziej klimatyczna wg. mnie i moich graczy.

Zaktualizowałem listę. W zasadzie przetłumaczyłem większość terminów w grze. Czekam teraz na wasze opinie i sugestie. Jak tylko ustalę spójną wersję zacznę wrzucać polskie tłumaczenia kart mocy itp. Ciekawie by było, gdybyśmy ustalili jakąś wspólną jednolitą wersję tłumaczeń na poczet dalszej inicjatywy polskich graczy i ich pracy.

pozdrawiam
 
Awatar użytkownika
szelest
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1680
Rejestracja: sob lis 15, 2003 7:29 pm

wt lip 29, 2008 2:27 pm

Each enemu in burst - Każdy przeciwnik w obszarze
Each creatire in blast - Każde stworzenie w obszarze

To mi się nie podoba - różnica między blast a burst jest znaczna. Wyjdą błędy jeśli nie będzie rozróżniane blast a burst.
 
Awatar użytkownika
Siriel
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2022
Rejestracja: śr cze 22, 2005 10:42 am

Re: Tłumaczenie power cards na język polski

wt lip 29, 2008 2:42 pm

Bayuer pisze:
Half-Elf - Pół Elf
Gramatycznie byłoby: półelf.
Melee weapon - Broń wręcz
Broń biała
Ranged sight - Dystansowo na widoku
Zasięg wzroku
Bluff - Blefowanie
Blef
Nature - Natura
Raczej: przyroda
Streetwise - Sprytność
Nie ma takiego słowa. Powinien być: Spryt
Petrified - Spetryfikowany
Skamieniały
Restrained - Poskromiony
Czy nie chodzi o: Związany?
Flanking - Flankowanie
Lub Oskrzydlanie
 
Awatar użytkownika
Suldarr'essalar
Arcypsion
Arcypsion
Posty: 13173
Rejestracja: sob maja 28, 2005 9:27 pm

wt lip 29, 2008 2:43 pm

Bayuer pisze:
Dragonborn - Dragen
:/
Bayuer pisze:
Tiefling - Diablę

Diabelstwo.
Bayuer pisze:
Warforged - Przekuty

Przekuty z czego? W co?
Bayuer pisze:
Implement - Akcesorium

?
Implement to narzędzie, ew. przedmiot. akcesorium brzmi dziwnie.
Bayuer pisze:
Immediate Interrupt - Natychmiastowe Przeszkodzenie

:/
Ranged sight - Dystansowo na widoczności

W zasięgu wzroku.

Bayuer pisze:
Close blast - Bliskie zionięcie

Blast to wybuch, nie zionięcie.
Bayuer pisze:
Each enemu in burst - Każdy przeciwnik w obszarze
Each creatire in blast - Każde stworzenie w obszarze

Brak rozróżnienia między burst a blast.
Bayuer pisze:
Utility - Manipulacja

Użyteczna (moc)
Bayuer pisze:
Dungeoneering - Podziemiologia (lol);D

Lepsze niż lochoznawstwo ;)
Bayuer pisze:
Streetwise - Sprytność

Cwaniactwo
Bayuer pisze:
Feywild - Arkadia (Baśniowa Kraina)
Shadowfell - Zawieszony Mrok (Zapadły Cień)

Plan Cienia, Gęsty Cień/Mrok...
Arkadia?
 
Awatar użytkownika
szelest
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1680
Rejestracja: sob lis 15, 2003 7:29 pm

wt lip 29, 2008 2:53 pm

Suldarr'essalar pisze:
Lepsze niż lochoznawstwo ;)

Lochoznawstwo jest zajefajne:D Musi zostać:D

Znajomość podziemi?
 
Awatar użytkownika
Bajer
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1680
Rejestracja: wt cze 01, 2004 11:40 am

wt lip 29, 2008 3:00 pm

Co do burst/blast przy celu to bez różnicy, bo mam power cards mamy wpis Close burst/blast i to jest przetłumaczone na zionięcie i rozprysk. Co do tłumaczenia Blast to zionięcie od razu nasuwa w głowie wizję jak to wygląda, bo wybuch i rozprysk to prawie to samo.

Na Dragonborna nie mam wizji więc z tego co było wybrałem Dragena, który jest wymyśloną nazwą własną. Tłumaczenie tego na polski jest wg. mnie zbędne.

Warforged. Tutaj miałem też problem. Wykuty chyba dużo lepiej nie brzmi. Chociaż...

Z Implementem też miałem problem. Różdżka, Berło, Święty Symbol to wszystko mamy nazywać Narzędziem. Brzmi dziwnie. Akcesorium także nie jest najlepszą nazwą, ale nie wiem jak inaczej to przetłumaczyć.

Na Immediate Interrupt innego tłumaczenia nie mam. To jest dosłowne.

Utility powinno być na Użyteczna przetłumaczone, ale chodzi o karty mocy i tam to dziwnie brzmi jak mam Wojownik Użyteczna 2 albo Czarodziej Użyteczna 2. A prawdą jest, że wiele z Utilities powoduje manipulowanie itp. Wiem, że to naciągane, ale coś trzeba było wymyślić.

Dungeoneering może po prostu na Podziemia przetłumaczyć.

A Feywild na Arkadia, bo od razu się jakoś kojarzy ludziom z czymś baśniowym. Ponownie ponieważ Baśniowa Kraina brzmi dziwnie użyłem nazwy wskazującej na jakiś odnośnik w naszej rzeczywistości.

Melee Weapon nie mogę przetłumaczyć na broń biała, bo są ataki nieuzbrojone jeszcze.

Ranged Sight - W zasięgu wzroku

Wiem, że nie ma słowa Sprytność. Nadinterpretacja. Chciałem dopasować to na siłę do reszty nazewnictwa, ale faktycznie głupio to brzmi. Zostanie zatem Spryt, bo Cwaniactwa brzmi mi jakoś Wild Wild West.

Bluff na Blef.

Co do Flanking, Restrained, Petrified na razie się wstrzymuje.

Akcesorium - Przyrząd?
Ostatnio zmieniony wt lip 29, 2008 3:10 pm przez Bajer, łącznie zmieniany 1 raz.
 
Awatar użytkownika
Suldarr'essalar
Arcypsion
Arcypsion
Posty: 13173
Rejestracja: sob maja 28, 2005 9:27 pm

wt lip 29, 2008 3:07 pm

Bayuer pisze:
Utility powinno być na Użyteczna przetłumaczone, ale chodzi o karty mocy i tam to dziwnie brzmi jak mam Wojownik Użyteczna 2 albo Czarodziej Użyteczna 2. A prawdą jest, że wiele z Utilities powoduje manipulowanie itp. Wiem, że to naciągane, ale coś trzeba było wymyślić.

Może być użytkowa. Zresztą jak masz wizard attack to tłumaczysz to jako "czarodziej atak"? Można wprowadzić dodatkowe słowo moc/czar/manewr. Wtedy masz manewr/czar/moc ofensywna (np. wizard attack - czarodziej czar ofensywny) i czar/moc/manewr użytkowy.
Bayuer pisze:
Z Implementem też miałem problem. Różdżka, Berło, Święty Symbol to wszystko mamy nazywać Narzędziem. Brzmi dziwnie. Akcesorium także nie jest najlepszą nazwą, ale nie wiem jak inaczej to przetłumaczyć.

Zostawić ogólnie: Przedmiot.
Bayuer pisze:
Melee Weapon nie mogę przetłumaczyć na broń biała, bo są ataki nieuzbrojone jeszcze.

"Ataki bez broni traktowane są jak ataki bronią białą" i problem z głowy.
 
Awatar użytkownika
Bajer
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1680
Rejestracja: wt cze 01, 2004 11:40 am

wt lip 29, 2008 3:12 pm

Suldarr'essalar pisze:
Zostawić ogólnie: Przedmiot.

A może Przyrząd?

W takim razie tłumaczę na Broń biała.

Co do tej "Użytkowa" to byłoby tak. Czarodziej Użytkowa 2, gdzie masz Czarodziej Atak 1 lub Czarodziej Sztuczka, lub Czarodziej Właściwość itp.

Burst - Wybuch
Blast - Podmuch
?
 
Proteusz
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 86
Rejestracja: śr lut 07, 2007 11:33 am

wt lip 29, 2008 4:15 pm

Osobiśćie również przetłumaczyłem 1 poziomowe moce Wojownika, Tropiciela, Łotrzyka, Zbrojnego (tak nazwałem Warlorda) i Czarodzieja. Tylko tych klas, bowiem gramy w settingu Midnight, więc objawione źródło mocy jest niedostępne.

Moje propozycje:

Implement - Utensylium (skojarzenie z magicznym utensylium)
Striker - Napastnik (jak w sporcie)
Leader - Przywódca (po prostu, to tylko rola w rozgrywce taktycznej)
Controller - Opiekun/Strażnik (dzierży pieczę nad polem bitwy)
Paragon Path - Ścieżka Patrona
Wisdom - Roztropność jest nadal w cenie, ewentualnie Rezon
At-Will - Na żądanie
Arcane (power source) - Mistyczne/Magia
Martial - Bojowe/Walka
Divine - Objawione/Wiara

Jeżeli chodzi o typy obrażeń, to tłumaczę je jako rzeczowniki, by się łatwo odmieniało (np. otrzymujesz obrażenia od obumierania/psychiki/blasku)
Lighting - Błyskawica/Elektryczność
Necrotic - Obumieranie
Poison - Trucizna
Psychic - Psychika
Radiant - Blask
Thunder - Grom

Zone - Strefa

Immediate Interrupt - Natychmiastowe Wtrącenie (co oddaje charakter tej akcji, a nie zawsze oznacza przeszkodzenie przeciwnikowi)

Melee weapon - Broń bezpośrednia (w odróżnieniu od dystansowej)
Melee - Bezpośredni
Melee 1 - Bezpośredni 1
Ranged Weapon - Broń dystansowa
Blast - Zionięcie
Burst - Rozprysk

Primary (target) - Pierwotny
Secondary - Drugi
Teritary - Trzeci itd.

Primary (weapon) - Główna
Off-hand (weapon )- Pomocnicza (do tego tak naprawdę w tej edycji sprowadza się broni trzyma w drugiej ręce)
Off-hand - druga ręka

Bluff - Blefowanie
Dungeoneering - Lochoznawstwo
Endurance - Niezłomność
Insight - Przenikliwość
Stealth - Skradanie (się)
Streetwise - Gawędziarstwo

Dazed - Otumaniony
Deafened - Ogłuszony
Marked - Naznaczony
Stunned - Oszołomiony

Ongoing damage - obrażenia ciągłe

Slide - przesunięcie
Shift - przemieszczenie

Healing Surge - Przypływ Wigoru
Second Wind - Złapanie oddechu

Jeśli zaś chodzi o opis mocy, to tłumaczę jako "Atak Czarodzieja/Wojownika itd 1" . Utility to u mnie talent "Talent Czarodzieja 2". Wierne tłumaczenie nie jest piękne, jak to mówią.
 
Awatar użytkownika
Bajer
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1680
Rejestracja: wt cze 01, 2004 11:40 am

wt lip 29, 2008 4:38 pm

Zrodził mi się problem z tłumaczeniem Area burst x within Y. Oryginalnie przetłumaczyłem to jako Obszarowy wybuch x w zasięgu y, ale przydała by się jakaś krótsza wersja. Jakieś propozycje.

Magia/Walka/Wiara. Przyznam się, że to nawet ciekawa wersja dla tłumaczenia power sorce.

Natychmiastowe Wtrącenie to dobra nazwa. Podobnie zbrojny to też w sumie pasująca nazwa do warlorda. Off-Hand rzeczywiście lepiej brzmi jako Pomocnicza niż Drugorzędna.

Marked jako naznaczony to poprawna nazwa w zasadzie, ale kojarzy się mi się jakoś z ciemnymi mocami. Oznaczony/Naznaczony, co za różnica.

Z Endurance jest pewien problem. Przetłumaczone na Wytrzymałość może mieszać w głowie z Wytrwałością (Fortitude). Może gdyby Fortitude przetłumaczyćna Hart a Endurance zostawić jako Wytrwałość/Wytrzymałość.
 
Proteusz
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 86
Rejestracja: śr lut 07, 2007 11:33 am

wt lip 29, 2008 4:47 pm

Dlatego u mnie Endurance to Niezłomność, choć Hart to dobra alternatywa.
Ja tłumaczę Area jako obszar, a więc "Obszar rozprysku x w zasięgu/obrębie y pól"
 
Awatar użytkownika
Bajer
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1680
Rejestracja: wt cze 01, 2004 11:40 am

wt lip 29, 2008 4:50 pm

Proteusz zmniejszyłem po prostu rozmiar czcionki i zostałem przy tej nazwie, podobnie jak ty. Skorzystałem z kilku twoich pomysłów. Endurance przetłumaczyłem jako Zahartowanie (ew. Niezłomność) - jeszcze zobaczę co wybrać. Mam do Ciebie pytanie. Udało Ci się przemycić do MSE polską czcionkę? Jeżeli tak to w jaki sposób.

Wszystko updateowane jest w pierwszym poście.
 
Proteusz
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 86
Rejestracja: śr lut 07, 2007 11:33 am

wt lip 29, 2008 5:03 pm

Udało się chałupniczą nieco metodą. Są dwa rozwiązania, zależnie od metody tłumaczenia:
- Tłumaczysz moce na brudno w Wordzie czy innym edytorze - wersja łatwiejsza.
- Tłumaczysz na bieżąco w MSE - wersja trudniejsza.

Jeżeli masz moce przetłumaczone w edytorze, to wystarczy, że przekopiujesz tekst w odpowiednie ramki, a wraz z nim przejdą polskie znaki.

Jeżeli tłumaczysz na bieżąco, musisz otworzyć sobie edytor tekstu, wklepać potrzebne ci polskie znaki, i metodą kopiuj/wklej dodawać je do kart MSE. Możesz też stworzyć sobie taką "brudną kartę" z tymi znakami i przekopiowywać je stamtąd.

Swoją drogą ciekawe, czy przyszłe wersje będą z marszu wspierały polskie znaki.
 
Awatar użytkownika
Bajer
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1680
Rejestracja: wt cze 01, 2004 11:40 am

wt lip 29, 2008 5:12 pm

Zamieściłem posta na forum MSE może ktoś mi poradzi jak się obejść z tym problemem. Do tego czasu będę korzystał z twojej metody. Dzięki.
 
Awatar użytkownika
Suldarr'essalar
Arcypsion
Arcypsion
Posty: 13173
Rejestracja: sob maja 28, 2005 9:27 pm

wt lip 29, 2008 5:42 pm

Bayuer pisze:
A może Przyrząd?

W perspektywie mamy wiele klas i sporo implemetów się jeszcze może pojawić (po kilka dla takich źródeł mocy jak shadow, ki, wild, czy może nawet psionic). Zakładając, że będzie to za każdym razem coś materialnego (a nie np. coś cienistego dla shadow, czy mentalnego dla psioników), przedmiot wydaje mi się najlepszym rozwiązaniem.
Proteusz pisze:
Primary (target) - Pierwotny

Podstawowy brzmi lepiej.
 
Awatar użytkownika
Bajer
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1680
Rejestracja: wt cze 01, 2004 11:40 am

wt lip 29, 2008 6:34 pm

Suldarr'essalar to jak przetłumaczysz wtedy Item? Skomplikuje to sprawę. Na razie obstaję przy Przyrząd. Nazwa wskazuje, że czegoś się przy danej mocy używa, jednocześnie jest w miarę klimatyczna. Ewentualnie Narzędzie nie jest jednak wbrew mojej pierwszej ocenia złym wyborem.

Sul przeleć jeszcze raz pierwszego posta i powiedz co myślisz o niektórych zmianach w tłumaczeniach.

Jak przetłumaczyć Fey Step?
 
Proteusz
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 86
Rejestracja: śr lut 07, 2007 11:33 am

wt lip 29, 2008 7:29 pm

Ja obstaję przy swoim pomyśle. (magiczne) Utensylium wydaje się wystarczająco klimatyczną i pojemną nazwą, bez wchodzenia na terytorium narzędzi i przyrządów typu szczypce czy młotki.

"Primary" nie jest niestety atakiem podstawowym, gdyż już mamy ataki podstawowe (bezpośrednie i dystansowe) - basic melee/ranged attack.
"Pierwotny" pasuje kontekstowo do większości mocy, które sczytałem, nie sugeruje bowiem kontynuacji, w przeciwieństwie do "pierwszego", za którym musi podążyć przecież i drugi, lub nawet trzeci. A na pierwotnym celu działanie niektórych mocy może się zakończyć.

Krok Fey?
 
Awatar użytkownika
Suldarr'essalar
Arcypsion
Arcypsion
Posty: 13173
Rejestracja: sob maja 28, 2005 9:27 pm

wt lip 29, 2008 7:58 pm

Proteusz pisze:
"Primary" nie jest niestety atakiem podstawowym, gdyż już mamy ataki podstawowe (bezpośrednie i dystansowe) - basic melee/ranged attack.

Myślałem, że pisałeś o celach (primary i secondary). Ale jeśli nie, to może główny, bazowy,

Dragonborn - może być np. smoczydło, ale to raczej nie brzmi dumnie.
Leader - Dowódca, wódz, przywódca, albo hetman?
Controller - koordynator? brygadzista?

Wielkie nie, przeciw tłumaczeniu wisdom jako roztropności!
Arcana - Arkana. 4e obfituje w wiele rodzajów magii.
Psychic - zdecydowanie Mentalna.
Implement - Obiekt lub rekwizyt,
Bayuer pisze:
Power bonus - Premia z mocy

Nie wiem jak będzie wyglądać psionika, ale tam są moce psioniczne. Z tego co się orientuje to power bonus wiąże się bardziej z dynamiką postaci, więc może premia z impetu?

Insight - może intuicja?

Flail - kiścień/korbacz. Cep to narzędzie rolnicze do młócenia zboża. Wygląda podobnie do kiścienia, ale nie ma łańcucha tylko sznur i zamiast nabijanej kolcami metalowej kuli ma kij.

Odnośnie Feywild i Shadowfell musiałbym zajrzeć do Kopalinskiego, a w tej chwili nie mam czasu.
 
Awatar użytkownika
szelest
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1680
Rejestracja: sob lis 15, 2003 7:29 pm

wt lip 29, 2008 8:46 pm

Suldarr'essalar pisze:
Controller - koordynator? brygadzista?

Kadrowa:D
Sorki nie mogłem sie powstrzymać:P
 
Proteusz
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 86
Rejestracja: śr lut 07, 2007 11:33 am

wt lip 29, 2008 9:14 pm

Power bonus - to zdecydowanie premia z mocy. Teraz mamy moce z różnych źródeł. Psionika też będzie miała moce, psioniczne właśnie.

W rzeczy samej pisałem o celach, ale można to rozciągnąć na ataki.
Pierwotny cel, pierwotny atak. Myślałem też o celu/ataku głównym, ale to zakłada atak/cel poboczny, a gdzie trzecia możliwość w przypadku trzech celów/ataków?
 
Awatar użytkownika
Bajer
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1680
Rejestracja: wt cze 01, 2004 11:40 am

wt lip 29, 2008 9:24 pm

Suldarr'essalar pisze:
Dragonborn - może być np. smoczydło, ale to raczej nie brzmi dumnie.
Leader - Dowódca, wódz, przywódca, albo hetman?
Controller - koordynator? brygadzista?

Kiepsko to mi podchodzi jakoś...
Suldarr'essalar pisze:
Wielkie nie, przeciw tłumaczeniu wisdom jako roztropności!

Popieram!
Suldarr'essalar pisze:
Arcana - Arkana. 4e obfituje w wiele rodzajów magii.
Psychic - zdecydowanie Mentalna.
Implement - Obiekt lub rekwizyt,

Arcana to źródło mocy. Z tego co wiem innym źródłem dającym magię ma być Primal. Arkana poza tym jest zdolnością. Mentalna była w moim pierwowzorze, ale potrzebuję rzeczownika. Implement jest na razie przetłumaczony jako narzędzie. Rekwizyt nie brzmi też źle, ale trochę zbyt teatralnie... Utensylium to także dobra nazwa jednak czegoś mi w niej brakuje. Zrezygnowałem z Akcesorium, które też wydawało mi się dobre. Heh. Chyba ankietę zrobię:D

Insight jako Intuicja jest dobra. Mówi od razu o co chodzi w umiejętności.

Jeżeli będzie psionika to będzie to premia psioniczna lub z psioniki (chociaż i tak obstawiam, że pozostanie z mocy) w sensie z mocy postaci jak Villain's Menance wojownika itp.

Co do cepa to była wersja bojowo. Znalazłem w wiki:http://pl.wikipedia.org/wiki/Cep_bojowy. I chodzi tutaj o nazwy poszczególnych grup broni nie pojedynczych egzemplarzy, bo w to się nie bawiłem.

Krok Fey? Takie wiesz. W końcu ma być po polsku, nie?

Primary - Pierwszorzędny
Secondary - Drugorzędny
Teritary - Trzeciorzędny
Na razie zostawiam tak i nie będzie problemów.
Ostatnio zmieniony wt lip 29, 2008 9:30 pm przez Bajer, łącznie zmieniany 1 raz.
 
M0rt
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 76
Rejestracja: pt sty 25, 2008 2:23 pm

wt lip 29, 2008 9:30 pm

Hm. Moje propozycje wyglądałyby tak:
Arcane/Divine/Martial- Tajemny/Boski(Objawiony)/Zbrojny. W końcu wszyskie klasy Martial posługują się bronią: mnich będzie miał źródło "ki".
Role przetłumaczyłbym jako określenie czynności. Defender- broniący, Striker- atakujący, Leader- dowodzący, Controller- kontrolujący. W ten sposób jakby trochę łatwiej.
Blast/Burst przetłumaczyłbym jako Obszar/Promień. W końcu Blast 3 oznacza obszar 3x3 pola a Burst 3- obszar o promieniu 3 pola. Close to po prostu bliski. Tak więc Close Blast 3 byłoby Bliski Obszar 3 a np. Area Burst 2- Obszar Promień 2. Nie wiem tylko jak wtedy by wyglądał arena blast...
Power przełożyłbym jako "Zdolność". "Moc" brzmiałoby jeszcze durniej niż w oryginale. "Feature" stałoby się "Talentem" klasowym lub rasowym. Zdolność Ofensywna lub Użytkowa mi się podobają.
At Will przełożyłbym raczej na "Dowolna" niż "Nieograniczona".

Thunderwave wyglądałoby tak:

Fala Gromu
Ofensywna Czarodzieja 1
Nieograniczenie, Grzmot, Tajemna, Narzędzie
Akcja Standardowa Bliski Obszar 3
Cel: Każde stworzenie w obszarze
Atak: Int kontra Wyt
Trafienie: 1k6+Int obrażeń i cel jest odepchnięty o liczbę pól równą twojemu modyfikatorowi Mdr
 
Awatar użytkownika
Bajer
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1680
Rejestracja: wt cze 01, 2004 11:40 am

wt lip 29, 2008 9:38 pm

M0rt
Bursty i Blasty zostawią na razie po staremu. Power to ogólne stwierdzenie. Klasy mają podział na Modlitwy (Prayers), Czary (Spells) i Wyczyny (Exploits). Poza tym nigdzie nie używam słowa power w kartach mocy. Karty zdolności też nie brzmią w sumie źle... Ehh same dylematy.
 
M0rt
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 76
Rejestracja: pt sty 25, 2008 2:23 pm

wt lip 29, 2008 9:45 pm

Bayuer pisze:
M0rt
Power to ogólne stwierdzenie. Klasy mają podział na Modlitwy (Prayers), Czary (Spells) i Wyczyny (Exploits).


Mimo wszystko, słowo "power" jest używane często, a konkretnie w sytuacjach gdzie może chodzić o moc/zdolność którejkolwiek z klas, więc trzeba mieć jakieś jedno porządne tłumaczenie. Chyba że ograniczymy się do samych kart, wtedy aż takiego problemu nie ma.

Poza tym nigdzie nie używam słowa power w kartach mocy. Karty zdolności też nie brzmią w sumie źle... Ehh same dylematy.


To już jak wolisz. Mi tam po prostu dziwnie brzmi gdy nazywamy "mocą" umiejętność wojownika by dać komuś mocno po łbie. :razz:
 
Awatar użytkownika
Bajer
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1680
Rejestracja: wt cze 01, 2004 11:40 am

wt lip 29, 2008 10:00 pm

M0rt
Czyli jak optujesz?
Power - Zdolność
Feature - Talent
Utility - (Zdolność) Użeczna
Atak - (Zdolność) Ofensywna

Hmm. Sam nie wiem.

Na początku miało być tylko tłumaczenie power cards, ale jak na razie pokusiłem się także o ogólne tłumaczenie terminologii. Zobaczymy co z tego wyjdzie.

Primary target- Podstawowy Cel
Secondary target - Drugorzędny Cel
Teritary target - Trzeciorzędny Cel

Bo na karcie pierwszorzędny brzmi dość dziwnie. Główny cel też mi nie leż. Zostaje jeszcze opcja z tym pierwotnym, ale sam nie wiem.
 
M0rt
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 76
Rejestracja: pt sty 25, 2008 2:23 pm

wt lip 29, 2008 10:03 pm

Bayuer pisze:
M0rt
Czyli jak optujesz?
Power - Zdolność
Feature - Talent
Utility - (Zdolność) Użeczna
Atak - (Zdolność) Ofensywna


Nie użyteczna a użytkowa, ale tak, według mnie tak brzmi dobrze.

Primary target- Podstawowy Cel
Secondary target - Drugorzędny Cel
Teritary target - Trzeciorzędny Cel

Bo na karcie pierwszorzędny brzmi dość dziwnie. Główny cel też mi nie leż. Zostaje jeszcze opcja z tym pierwotnym, ale sam nie wiem.


Nie lepiej po prostu "pierwszy cel"? Nie warto chyba kombinować.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 12

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość