Zrodzony z fantastyki

 
Zelvherst
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 76
Rejestracja: wt wrz 09, 2003 9:38 am

pn paź 20, 2003 8:26 pm

Mozesz te¿ skorzystac z enyklopedii albo po prostu wymy¶l imiê. To wcal nie jest takie trudne. Mo¿esz konstruowac je w oparciu o np. nazwy ro¶liny.
 
vvojtas
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1579
Rejestracja: pn maja 07, 2007 5:24 pm

pn paź 20, 2003 8:29 pm

Wymyśl na podstawie jakiejś gry. Efekty są często dość ciekawe np. jak jedna osoba też zna tą grę. <br /> <br />Raz komuś wyszedł karczmarz coristo (z gothika najwyższy mag ognia [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] )
 
Ufretin
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 183
Rejestracja: pt sty 03, 2003 7:09 pm

pn paź 20, 2003 9:09 pm

Nawet je¶li u¿y³es juz jakie¶ imienia, to zmieñ kilka literek i masz nowe. U¿yj je w pewnym odstêpie czasu, ¿eby gracze nie skojarzyli. Generatory imion sa przydatne, Rozjeszyj sie popatrz na nazwe firmy jakiego¶ urz±dzenia. Kiedy¶ nasz MP bawi³ sie na sesji tak± ma³a pi³eczk± do kosza(firmy Spalding) i po chwili spotkali¶my go¶cia ktory nazywa³ sie Spauling. :)
 
StiM
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 552
Rejestracja: ndz paź 05, 2003 6:20 pm

wt paź 21, 2003 4:48 pm

Dziêki za propozycje... ju¿ mniejszy problem [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]
 
Samael__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 98
Rejestracja: sob paź 11, 2003 4:27 pm

wt paź 21, 2003 5:55 pm

W sieci s± ró¿ne generatory imion, wiêc je¶li bêdziesz mia³ jaki¶ wiêkszy problem, skorzystaj z nich.
 
StiM
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 552
Rejestracja: ndz paź 05, 2003 6:20 pm

wt paź 21, 2003 6:30 pm

Samael.. s± ale gdzie?? podaj jaki¶ adres z ³aski swojej
 
Ufretin
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 183
Rejestracja: pt sty 03, 2003 7:09 pm

wt paź 21, 2003 7:06 pm

http://www.mapmage.com/downloads.htm. Wybierz co¶ dla siebie. <br />http://www.wizards.com/dnd/article.asp?x=d...dnd/ex20020218a. Tu masz ca³y generator postaci. <br /> <br />pozdrowienia <br />Ufretin :)
 
StiM
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 552
Rejestracja: ndz paź 05, 2003 6:20 pm

wt paź 21, 2003 10:02 pm

Dziêki bardzo, skorzystam na 100% :)
 
Moranor
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 110
Rejestracja: pn cze 30, 2003 7:26 pm

wt paź 21, 2003 10:29 pm

Ja mam propozycjê - wypisz (losowo) samog³oski (z pominiêciem znaków polskich takich jak ±, ê czy ó - chyba, ¿e chcesz uzyskaæ np. Dzier¿ys³awa ale raczej nie polecam :) ). <br /> <br />Nastêpnie we¼ "klimatycze spó³g³oski" (v, q, z - takie które s± najczêstszym sk³adnikiem imion w fantasy) i kilka "zwyk³ych". <br /> <br />Potem zamknij oczy... i tak! Na ¶lepo palcem wskazuj kolesne litery! <br /> <br />Kiedy wyjdzie ci co¶ w rodzaju "Vazrtiua" :) ³am to, zmieniaj i przestawiaj. Usuwaj litery, dodawaj... i masz... co¶. <br /> <br />Chocia¿ generatory s± wygodniejsze, to jednak nic nie zast±pi "w³asnorêcznie" stworzonego imienia. <br /> <br /> [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]
 
Devik Crazystar
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1158
Rejestracja: śr maja 26, 2004 2:23 am

wt paź 21, 2003 10:37 pm

<!--QuoteBegin-Ufretin+-->
Ufretin pisze:
<!--QuoteEBegin-->http://www.mapmage.com/downloads.htm. Wybierz coś dla siebie. <br />http://www.wizards.com/dnd/article.asp?x=d...dnd/ex20020218a. Tu masz cały generator postaci.
Wyrzuć kropki z końców adresów. Jak ktoś za długo Sieci nie używa, może nie załapać, czemu się nie otwiera... A zresztą - poprawne linki: <br />http://www.mapmage.com/downloads.htm <br />http://www.wizards.com/dnd/article.asp?x=d...dnd/ex20020218a
 
Dark Dar
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 270
Rejestracja: sob lip 26, 2003 5:08 pm

śr paź 22, 2003 5:03 pm

ja najczesciej uzywam dwuch imion - Dark'Dar lub (rzadziej) Adis - obydwa sam wymyslilem (choc co do drugiego nie jestem pewny czy takowe gdzies nie istnieje :? ) i jestem do nich dosc mocno przywiazany :mrgreen:
 
tsar__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 61
Rejestracja: pt lip 25, 2003 11:46 pm

wt paź 28, 2003 3:14 pm

Imionami mo¿na wiele zdzia³aæ z klimatem sesji, opowie¶ci±. Mog± byæ podpowiedzi±, albo wrêcz przeciwnie ¶lepym tropem. Imiê mo¿e okre¶lic czyje¶ przeznaczenie, budziæ podziw lêk. Temat rzeka. <br /> <br />Dla wszystkich, którzy maj± problem z imionami polecam : <br /> <br />http://www.skarbczyk.com/index.php?app=1 <br /> <br />Po odsianiu zbyt popularnych pozostaj± ciekawe ma³o znane imiona, wprost do przygód rpg.
 
Awatar użytkownika
Petra Bootmann
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 172
Rejestracja: śr mar 23, 2005 5:27 pm

wt paź 28, 2003 4:00 pm

Ja swoim postaciom nadaję imiona, które często coś znaczą (Kreska, Jarzębina) lub imiona rzeczywiście istniejące, czasem z jakimś przydomkiem. Nie ma nic złego w nazwaniu pół-Vistani Bogumila lub magini Krystyna (potem wszyscy mówili do niej Krysia :) ). <br /> <br />Też dobrym pomysłem jest nadawanie imion- słów z języka obcego: Herr Apfelbaum (pan Jabłoński?), Littlestar.
 
wild_beast
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 320
Rejestracja: śr cze 04, 2003 11:44 am

wt paź 28, 2003 5:54 pm

Moja pierwsza postaæ mia³ na imiê Dracos ( pózniej doda³em nazwisko Beasten) Nadal z niej korzystam w grach cRPG. <br />Jesli chodzi o imiona moich obecnych postaci to korzystam z podrêcznikó do Dnd, ksi±¿ek fantasy, historycznych( najczêsciej o celtach i grakch,ew. rzymian). Jednak¿e g³ównym kryterium jest rpostota i to by mi siê podoba³o:)!
 
Awatar użytkownika
Xavier
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 561
Rejestracja: pt maja 06, 2005 4:13 pm

wt paź 28, 2003 7:14 pm

Ja znalazłem kiedyś strone gdzie było około 10 000 celtyckich, biblijnych, greckich itp. imion. Ciągle z niej korzystam i imion mam tam skreślonych zaledwie kilka (tak się tylko wydaje pośród ogromu imion (sześć kartek drukowanych wielkością czcionki 5)).No i teraz mam spokój na kilka a może nawet kilkanaście lat.
 
Irian Baratai
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 3
Rejestracja: wt paź 28, 2003 5:17 pm

wt paź 28, 2003 7:19 pm

Ja mam jedno imiê do fantasy (Irian Baratai, ofkoz ^^) i drugie do bardzie realistycznych (trudno siê tak w Cthulhu nazywaæ, nie?) - Agatha (lub kombinacje - Agath, Agate itd.) <br /> <br />Co do NPCów - ostatnio wynalaz³am ¶wietny patent na imiona dla smoków, demonów i bardzo czarnych charakterów - od nazw chemicznych witamin (np. Kalcyferol czy Filohinion ^__^). A nazwy ro¶lin te¿ s± super - albo nazwy ³aciñskie i angielskie zwierz±t (moje miasto - Kestrelis - od lataj±cych wko³o pustu³ek ^^). <br /> <br />?wietnym ¼ród³em imion s± te¿ wszelkiego rodzaju mitologie... Ale trzeba siê wg³êbiæ, bo zwykle te najlepsze s± ju¿ zu¿yte ^^ <br /> <br />Edit: A, to mój pierwszy post... Witam was wszystkich i k³aniam siê w pas! <K³ania siê w pas ^^>
 
Sarrivin
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 40
Rejestracja: czw paź 31, 2002 9:49 pm

wt paź 28, 2003 7:33 pm

Có¿, szczerze mówi±c rzadko mam problemy z wymy¶laniem przeciêtnych imion (np. karczmarza, jakiego¶ ma³o wa¿nego BN), no ale ¿eby imiê mi siê naprawdê spodoba³o, muszê siê pomêczyæ kilka minut, przewa¿nie w trakcie tworzenia scenariusza. Staram siê, by dane imiê pasowa³o do rasy nazywanego delikwenta (a raczej mojego wyobra¿enia tej rasy), tego, jakie stanowisko pe³ni i co prezentuje w grze. Czyli robiê odwrotnie, ni¿ to jest w rzeczywisto¶ci - bo przecie¿ w naszym ¶wiecie imiê wybieraj± nam zanim jeszcze oka¿e siê kim bêdziemy i jacy bêdziemy. Robiê tak dlatego, i¿ chcê wytworzyæ w grze lekko ba¶niowy klimat - wszystko ma mieæ na sesji swoje znaczenie, jak ka¿de s³owo w dobrym wierszu. Oczywi¶cie jak to wychodzi, to ju¿ inna sprawa, ale to ju¿ do oceny graczy. <br /> <br />Przyk³adowe imiona z niedawno stworzonych przygód: <br />Melvin Dibble - m³ody gnomi lord; <br />Sevil - to imiê szczególnie mi siê podoba. Wziê³o sie od s³owa "evil", doda³em tylko jedn± literê. Przyporz±dkowa³em je z³emu ludzkiemu czarownikowi. Jednak imiê to posiada drugie dno - od ty³u czyta siê je "lives". Tak wiêc, przyjmuj±c, ¿e angielski jest odpowiednikiem jakiego¶ jêzyka w mojej kampanii, mam otwart± drogê do stworzenia ciekawej historii. Mo¿e siê okazaæ w przysz³o¶ci bohaterów moich graczy, ¿e Sevil, mimo pokonania go wcze¶niej w kampani, ciagle lives :); <br />Gorm Gothand - krasnolud wojownik, ci±gle zastanawiam siê, czy nie nazwaæ go Godhand zamiast Gothand. Nazwisko po czê¶ci "mówi±ce"; <br />Herbin - znów gnom, tym razem, jak nietrudno sie domy¶liæ, alchemik. Imiê mówi±ce; <br />Troslin - cz³owiek-³otrzyk; <br />Diaz Melbourne - szewc, nizio³ek. <br /> <br />W trakcie tworzenia imion i nazwisk, prócz czerpania z obcych jêzyków, zwracam te¿ uwagê na imiona i przydomki podane w PG, przy opisie ras. To tak dla orientacji - by trzymaæ siê konwencji. <br /> <br />To tyle, pozdrawiam :), <br />Sarr
 
Abaddon__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 216
Rejestracja: śr cze 18, 2003 3:30 pm

wt paź 28, 2003 8:03 pm

Uf. Znalaz³em. Proszê bardzo. Niektóre z nich mi te¿ siê nie podobaj± ale kilka zas³uguje na uwagê :evil: : <br /> Abaddon, Adramelech, Ahpuch, Amon, Apollyn, Aryman, Asmodeus, Astaroth, Baalberith, Baphomet, Balaam, Bast, Beelzebub, Behemoth, Beherit, Bile, Chemosh, Cimeries, Coyote, Czort, Dagon, Damballa, Demogorgon, Diabolos, Dracula, Emma-O, Euronymous, Fenrir, Gorgo, Haborym, Hecate, Isztar, Kali, Lilith, Loki, Mammon, Mania, Mantus, Marduk, Mastema, Mefistofeles, Melek Taus, Metztli, Mictlan, Midgard, Milcolm, Moloch, Mormo, Naamah, Nergal, Nihasa, Nija, O-Yama, Pan, Pluton, Prozerpina, Pwcca, Rimmon, Sabazios, Sachmet, Sammael, Sammu, Sedit, Set, Shaitan, Shamad, Supay, Siwa, T'an-mo, Tamuz, Tezcatlipoca, Thot, Tunrida, Tyfon, Yaotzin, Yen-Lo-Wag
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

wt paź 28, 2003 9:21 pm

Osobi¶cie preferuje tworzyæ w³asne imiona, staraj±c siê by ich wymowa korespondowa³a z koncepcj± postaci lub settingu. <br />Co do imion jakie nasz u¿ytkownik Abbaddon przedstawi³, du¿o z nich nie jest do przyjêcia.Dlaczego ? No có¿, przede wszystkim s± wtórne, zamiast wymy¶leæ co¶ egzotycznego kopiujemy oklepane pomys³y czêsto odnosz±ce siê do stereotypów, a co za tym idzie ograniczaj± twóczo¶æ w koncepcji postaci.A dwa, no có¿ nie ³ud¿my siê, s± strasznie pompatyczne przy jakim¶ NPC lub graczu.Nie ma nic bardziej humorystycznego i ¿enuj±cego ni¿ postaæ o nazwie Shaitan Darkstorm lub Aryman Bloodfury.Je¶li spotyka³em siê z podobnymi nazwami, przewa¿nie by³y radosn± twórczo¶ci± manczkinowatych rozemocjonowanych dzieci.
 
Kiaryn'Veil Duskryn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2940
Rejestracja: wt lip 01, 2003 11:17 am

wt paź 28, 2003 10:39 pm

Hehe... jedna z moich ulubionych postaci ma na imiê Ornezjusz Darkflower, a druga Zilphyr Shadowbrand. Jeszcze inna nazywa siê Arketh Nightstar. Czy¿bym by³ zdziecinnia³ym manczkinem? Hmmm... 8)
 
Skie__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 435
Rejestracja: sob cze 14, 2003 1:37 pm

wt paź 28, 2003 10:51 pm

Co do dziwnych imion - ju¿ jakis czas temu zauwa¿y³em, ¿e gracze ³atwiej zapamiêtuj± bardziej swojsko brzmi±ce imiona. Nie chodzi mi o u¿ywane wspó³czesnie Marki, Marysie itp (choæ np. ch³opi czêsto maj± tradycyjne imiona) tylko o takie korzystaj±ce z fonetyki jêzyka polskiego. Ale przy imionach warto te¿ zwróciæ uwagê, ¿e w wiêkszo¶ci ¶wiatów (settingów) u¿ywa siê ró¿nych jêzyków, wiêc czêsto imiona powinny siê od siebie bardzo ró¿niæ (tak jak imiona chiñskie ró¿ni± sie od europejskich). <br />Minusem 'swojskich imion' jest jednak w³a¶nie ich swojsko¶æ, nie-ba¶niowo¶æ. Wiêc g³ówni NPC nazywaj± siê ju¿ raczej zgodnie z tradycj± anglosaskiej literatury fantasy. Czyli czasami bardzo dziwnie. <br />A ju¿ naprawdê dziwnie nazywaj± siê postacie w Gwiezdnych Wojnach, zw³aszcza insektoidalne :wink: Gracze mówi± o nich 'ten robal', 'tamten karaluch' itp.
 
Abaddon__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 216
Rejestracja: śr cze 18, 2003 3:30 pm

śr paź 29, 2003 8:37 am

No no. Patrzcie kto wróci³ :mrgreen: . I to w jakim stylui [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] . Welcome back Molobo. <br />Co do imion w stylu Riperman Bloodytomb lub Darkrider albo Angel of the Darkness to nie rozumiem sk±d to oburzenie. Dopóki kto¶ chce graæ tak± postaci± i dopóki nie przeszkadza mu imiê, dopóty mo¿e nazywaæ siê on wedle w³asnej woli.
 
Kane_DarkSoul
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 12
Rejestracja: ndz paź 26, 2003 12:04 am

śr paź 29, 2003 7:22 pm

Ja szczerze powiem ¿e imiona postaci biore z ksi±¿ek i gier ,a jak siê nie da to siedze i wymy¶lam. Znam przypadek jak kumpel nazywa³ swego krasnoluda nazw± telewizora czytanego o ty³u [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] . G³ównie u¿wam Kane z jakim¶ przydomkiem teraz DarkSoul :mrgreen: ,a tak¿e Larnac Tserend ,Raziel Tremo lub Stormbringer. <br />A co do innych systemów oprócz dnd to John Clip(Jan Spinacz Polak) :mrgreen: ,Max Payne, Dexter Ward, dalej nie pamiêtam :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 
Mozqit
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 43
Rejestracja: pn paź 20, 2003 2:35 pm

śr paź 29, 2003 9:09 pm

Postaæ mojego kolegi nazywa siê Zenon z Byczyny co wyrarza jej (jego) prostotê i poziom inteligêcji, wszyscy u mnie bior± ¶mieszne imiona, bo potem sesje s± ¶mieszniejsze, na czym nam zale¿y. ?mieszniejsza sesja pozwala siê ³atwiej zrelaksowaæ :mrgreen:
 
StiM
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 552
Rejestracja: ndz paź 05, 2003 6:20 pm

śr paź 29, 2003 9:28 pm

<!--QuoteBegin-Xavier+-->
Xavier pisze:
<!--QuoteEBegin-->Ja znalaz³em kiedy¶ strone gdzie by³o oko³o 10 000 celtyckich, biblijnych, greckich itp. imion. Ci±gle z niej korzystam i imion mam tam skre¶lonych zaledwie kilka (tak siê tylko wydaje po¶ród ogromu imion (sze¶æ kartek drukowanych wielko¶ci± czcionki 5)).No i teraz mam spokój na kilka a mo¿e nawet kilkana¶cie lat.
<br />Jak znasz i korzystasz to podaj adres!!
 
Awatar użytkownika
Xavier
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 561
Rejestracja: pt maja 06, 2005 4:13 pm

czw paź 30, 2003 7:53 am

Mam tą liste na kompie a adresu strony nie pamiętam nie pamiętam. Zamieścić tutaj chyba nie będe mógł bo to dwadzieścia-pare stron pisanych ósemką. Mogę ci to na e-mail wysłać jeśli chcesz. Ale zaraz będe miał zerwanie głowy bo będzie "Xavier mi też wyślij" no i będzie kilkadziesiąt e-maili do powysyłania. Więc proszę Wielce Szanownych Moderatorów na wydanie mi zgody na zamieszczenie tej listy i poinstruowanie gdzie to mam zrobić.
 
Devik Crazystar
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1158
Rejestracja: śr maja 26, 2004 2:23 am

wt lis 04, 2003 9:34 pm

Lista imion Xaviera <br /> <br />Ufff... W końcu to załatwiłem. Nie chciało mi się tego, przepraszam za wyrażenia, syfu porządkować, ale w końcu od czego jest C++? Wszystko ładnie i czytelnie w jednej kolumnie. IE zapewne otworzy to w swoim oknie, ale to chyba nie problem.
 
Ivellios__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 85
Rejestracja: ndz paź 26, 2003 9:00 pm

pt lis 21, 2003 8:27 pm

Je¿eliu tak to serdecznie przepraszam ale ja z tym linkiem na forum osobi¶cie siê nie spotka³em. <br />Sam go w sieci znalaz³em. <br />A mo¿e kto¶ ma jeszcze podobnego typu stronki?
 
Awatar użytkownika
Petra Bootmann
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 172
Rejestracja: śr mar 23, 2005 5:27 pm

wt lis 25, 2003 9:34 am

W kwestii imion serdecznie polecam artykuł "The Name Game <br />by KissingPaula" (po angielsku) <br /> <br />http://www.gamegrene.com/game_material/the...name_game.shtml

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości