Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 42 wyniki

  • 1
  • 2
autor: Lareth de Lioncourt
wt sty 13, 2004 11:35 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Bard-Drow Co w tym z³ego?
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 5680

Powiem i przerwê moje milczenie. Bard drow? Nie. Dlaczego? Jak ju¿ wcze¶niej powiedziano drow nie jest tolerowany na powierzchni. A jego wychowanie nie pozwala mu na poznanie muzyki. Nikt mi nie powie, ¿e w karczmie mrocznych elfów panuje roze¶miane towarzystwo, tañce i muzyka. zaczynam siê zastanaw...
autor: Lareth de Lioncourt
czw lut 27, 2003 5:54 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Gdyby Raistlin by³ Bogiem...
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 3432

Tu jest racja... nikt kto z³a uzywa³, nie moze pozostaæ czysty... ma w tym momencie zbrukana moralno¶æ i swiadomo¶æ czynienia dobra... czego w³a¶ciwe chcia³ raistlin? Do czego On d±zy³? Do przejêcia w³adzy? do rzeczywistego zniszczenia ¶wiata?
autor: Lareth de Lioncourt
czw lut 27, 2003 5:51 pm
Forum: Planescape
Temat: Sigil - Miasto Drzwi
Odpowiedzi: 69
Odsłony: 9960

szczerze w±tpiê. Co bowiem ma pingwin do jak¿e niepingitowanej pani bólu, czy innych otch³aniowatych stworów... format c: pasowa³ by tu bardzie :wink:
autor: Lareth de Lioncourt
czw sty 23, 2003 11:46 am
Forum: Dragonlance
Temat: Gdyby Raistlin by³ Bogiem...
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 3432

och... czy ja wiem? mo¿e najpierw rzeczywi¶cie zniszczy³by ¶wiat, sprawi³by, aby Krynn zrozumia³ i podzieli³ jego cierpienie... Bo przecie¿ to Krynn... A raczej jego 'znajomi' z dzieciñstwa sprawili, ¿e sta³ siê zgorzknia³y, odrzucony, niekochany... A jedyne co mu zosta³o to magia. Tak wiêc trzyma³b...
autor: Lareth de Lioncourt
wt sty 21, 2003 10:46 am
Forum: Dragonlance
Temat: Gdyby Raistlin by³ Bogiem...
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 3432

czy aby na pewno? z³o nie mo¿e tworzyæ, z tym siê zgodzê, a wizja ¶wiata pe³na g³odu i cierpienia nie przypad³a nikomu do gustu... Jednak czy istnieje jaka¶ mo¿liwo¶æ, ¿e ¶wiat pod panowaniem Arcymaga by³by dobry??? przecie¿ jedynie czego pragn±³ Raist, to bycie czczonym...
autor: Lareth de Lioncourt
pn sty 20, 2003 12:43 pm
Forum: Planescape
Temat: Sigil - Miasto Drzwi
Odpowiedzi: 69
Odsłony: 9960

Gdzie mo¿na dostaæ pieczonego elfa? chce spróbowaæ... :razz:
autor: Lareth de Lioncourt
pn sty 20, 2003 12:39 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Nie taki Raistlin zły jakim go malują
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 10963

Zgadzam siê z Tob±. gdyby raist by³ prawdziwy nie widzia³abym nikogom prócz niego. Bo w koñcu ka¿dy uwielbia postacie podobne do siebie (tak kiedys powiedzia³a mi znajoma...) A ja jestem wyj±tkow± egoistk± i ambitn± bardk±!
autor: Lareth de Lioncourt
pn sty 20, 2003 12:29 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Bard - jak go postrzegasz
Odpowiedzi: 154
Odsłony: 22877

wiesz, zgadzam sie z Tob±. TO wszystko zale¿y od gracza, który rozwija postaæ... Wiesz, mo¿e byæ bard, który jest tylko aktorem i dobrym ¶piewakiem, a absolutnie nie potrafi/nie lubi pos³ugiwania siê broni±... Mo¿e byæ te¿ ¶wietny szermierz, który pie¶ni± dodaje odwagi...
autor: Lareth de Lioncourt
pn sty 20, 2003 12:21 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Gdyby Raistlin by³ Bogiem...
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 3432

Gdyby Raistlin by³ Bogiem...

W legendach spotykamy siê z wizj± ¶wiata, w którym Arcymag Raistlin Majere jako bóg ¿±dzi na Krynnie... kataklizm, brak zycia, samoto¶æ... Cierpienie... Czy w³a¶nie do tego d±¿y³ Raistlin? Wiemy przezie¿, ¿e nie... Los wypaczy³ obraz ¶wiata, w którym Raistlin chcia³by panowac... Czy to nie przera¿aj...
autor: Lareth de Lioncourt
pt sty 17, 2003 9:36 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Napitki a bard...
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 2155

<!--QuoteBegin-Xariell+-->
Xariell pisze:
<!--QuoteEBegin-->Ja pijê tylko i wy³±cznie czerwone wino... :) Nie piwo, nie wódkê... Tylko wino...
<br />ale ja widzia³am co ty pijesz, a to napewno czerwone nie by³o... Co wiêc zostaje??? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]
autor: Lareth de Lioncourt
pt sty 17, 2003 9:31 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Napitki a bard...
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 2155

nie wiem dlaczego nikt nie poda³ jeszcze miodów pitnych, ja jednak wielbiê wino z Myth Drannor...
autor: Lareth de Lioncourt
czw sty 16, 2003 10:40 am
Forum: Planescape
Temat: Sigil - Miasto Drzwi
Odpowiedzi: 69
Odsłony: 9960

nigdy nie spogl±da³am na to z teego punktu widzenia... s±dzê, ¿e masz racjê...
autor: Lareth de Lioncourt
pn sty 13, 2003 12:13 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Mroczne pó³elfy na Torilu
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 1264

Mroczne pó³elfy na Torilu

Czy kto¶ mo¿e przybli¿yæ temat mrocznych pó³elfów? By³abym wdziêczna (ale chodzi o historie ich w³a¶nie na torilu...)
autor: Lareth de Lioncourt
pt sty 10, 2003 11:47 am
Forum: Planescape
Temat: Pani Bólu - któ¿ to taki?
Odpowiedzi: 98
Odsłony: 10898

mo¿e masz racjê... By³oby niezwykle ciekawie...
autor: Lareth de Lioncourt
pt sty 10, 2003 11:42 am
Forum: Planescape
Temat: Ugrupowania
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 6390

Stra¿ zag³ady... to jest to... (po prostu jestem fank± pewnego barda z BG2..)
autor: Lareth de Lioncourt
pt sty 10, 2003 11:39 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Diabelstwo???
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1155

a jakies dok³adniejsze dane? statystyki moze?
autor: Lareth de Lioncourt
pt sty 10, 2003 11:36 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Napitki a bard...
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 2155

ja nie próbujê... wolê jjeszcze trochê po¿yæ... :)
autor: Lareth de Lioncourt
pt sty 10, 2003 11:34 am
Forum: Planescape
Temat: Sigil - Miasto Drzwi
Odpowiedzi: 69
Odsłony: 9960

Egzotyka? Y... mam inne pojêcie na temat egzotyki...
autor: Lareth de Lioncourt
czw sty 09, 2003 11:32 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Napitki a bard...
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 2155

Napitki a bard...

Bard jako postaæ ¶wiatowa musi znaæ sie na winach i na pie¶niach... Pytanie... Kto jakie wino/piwo/vel coklwiek innego i gdzie? Czyli... Ulubiona karczma i napitek w niej:)
autor: Lareth de Lioncourt
czw sty 09, 2003 11:27 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Diabelstwo???
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1155

Diabelstwo???

:evil: oj tia... wiadomo, ze jest sobie taki Haer'dalis... wszystko swietnie, lale wlasciwie co o nim wiemy? malo... Pytanie wiec brzmi... czym jest diabelstwo... vel tiefling...
autor: Lareth de Lioncourt
czw sty 09, 2003 11:22 am
Forum: Dragonlance
Temat: Próba w Wieży Najwyższej Magii
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 7973

mo¿e od pocz±tku... Proby zawsze przynajmniej u mnie zwiazane sa z przeszloscia maga... ¶miertelno¶c wynosi oko³o 10-15%, i dopuszczane s± osoby w srednim wieku, bo nie o wiek a o umiejetnosci chodzi... prawda?
autor: Lareth de Lioncourt
czw sty 09, 2003 11:07 am
Forum: Planescape
Temat: Sigil - Miasto Drzwi
Odpowiedzi: 69
Odsłony: 9960

Czy czy¶ciec? ponuro¶æ tego miejsca rzeczywi¶cie jest widoczna. ale czy rzeczywi¶cie nie ma tam kar? jezeli nie ma kar, to po co system sprawiedliwo¶ci (jakkolwiek patetycznie to brzmi) w Silgil? Hm?
autor: Lareth de Lioncourt
pn gru 30, 2002 4:09 pm
Forum: Planescape
Temat: Sigil - Miasto Drzwi
Odpowiedzi: 69
Odsłony: 9960

ALE dlaczego? W czy tkwi jego ponuro¶æ?
autor: Lareth de Lioncourt
ndz gru 22, 2002 4:10 pm
Forum: Planescape
Temat: Ugrupowania
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 6390

ja jakos ich nie lubiê... Wolê czuciowów! ehem... anarchistow tez...
autor: Lareth de Lioncourt
sob gru 21, 2002 7:24 pm
Forum: Planescape
Temat: Pani Bólu - któ¿ to taki?
Odpowiedzi: 98
Odsłony: 10898

piêkno jest w oku patrz±cego kotku... Zawsze i wszêdzie o tym pamiêtaj! pozatym... Ona NIE MO?E byæ a¿ taka z³a! prawda?
autor: Lareth de Lioncourt
sob gru 21, 2002 7:22 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ballady i legendy
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 3747

U¶miechem milczê <br />ten swiat nie jest ju¿ dla mnie <br />jednoro¿ce odesz³y <br />nawet ksiê¿yc ju¿ nie wschodzi... <br />u¶miechem p³aczê <br />a ³zy ksiê¿ycowe nie p³acz± po mnie <br />Nikt nie wspomni imienia mego <br />Przed ostatnim dniem Apokalipsy... <br />Ja nie-¿yjê
autor: Lareth de Lioncourt
sob gru 21, 2002 7:10 pm
Forum: Planescape
Temat: Ugrupowania
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 6390

Ugrupowania

czuciowcy? Bogowcy? A mo¿e jeszcze inne ugrupowania? kto gdzie jak kiedy dlaczego? Czy gdyby¶cie mogli przebywaæ w tamtym ¶wiecie, ¶wiecie w którym panuje Pani Bólu, jakie ugrupowanie by³o by waszym i dlaczego...
autor: Lareth de Lioncourt
sob gru 21, 2002 7:06 pm
Forum: Planescape
Temat: Sigil - Miasto Drzwi
Odpowiedzi: 69
Odsłony: 9960

Silgil miasto drzwi... Ilu¿ bardów pragnie siê tam dostac i wróciæ by opowiadaæ o tej tak dziwnej sferze... O czuciowcach, Bogowcach... byc tam... Opowiedzieæ o tym... byæ na dworze Pani Bólu... to by by³o co¶...
autor: Lareth de Lioncourt
sob gru 21, 2002 7:02 pm
Forum: Planescape
Temat: Pani Bólu - któ¿ to taki?
Odpowiedzi: 98
Odsłony: 10898

Pani Bólu? jawi mi siê jako wiecznie zimna, okrutna dama, nieznajaca serca w³adczyni o niezbadanych mocach... Dosz³y do mnie liczne plotki o jej okrucieñstwie, ale tak¿e o jej urodzie... Nie wiem czemu wydaje mi siê, ze jest niezwykle piêkna... Och jako¶ tak... <br /> <br />Uszanowania.
autor: Lareth de Lioncourt
czw lis 28, 2002 4:43 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Nie taki kender straszny jakim go znamy. Rozmowa o kenderach
Odpowiedzi: 52
Odsłony: 3665

Nie wiem czy pamiêtacie, ale w ku¼ni dusz by³ taki s³odki frgment o tym jaka tragedia jest wtedy gdy spotkaj± siê kendery... <br /> <br />poniewa¿ gro¿± nam prze³±czeniem na-bóg-wie-co proponuje... <br />uwaga uwaga... opisaæ swe ukochane kenderze sytuacje! <br />do piór!
  • 1
  • 2