Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 154 wyniki

autor: Giotopoulos
wt gru 16, 2003 8:05 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Wszystko o diab³ach i demonach
Odpowiedzi: 127
Odsłony: 8011

No w³a¶nie, a kto decyduje o powo³aniu "nowych" w³adców"???
autor: Giotopoulos
pn gru 15, 2003 5:10 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Opis bitwy
Odpowiedzi: 132
Odsłony: 8767

Patrz±c od czysto normalno-ludzkiej streony to opis Bitwy pod Grunwaldem jest beznadziejny dlatego, ¿e 4 strony opowiadania o lsni±cych zbrojach i dzikich ?mudzinach to jak dla mnie za du¿o. <br /> <br />Opowiedzcie o jakich¶ neizwyk³ych wyczynów swoich graczy w czasie takich bitew. <br /> <br />poz...
autor: Giotopoulos
ndz gru 14, 2003 9:32 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Porównanie Beholderów z Mind Flayerami
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1611

A z nieboskich osbników kto jest najpote¿niejszy? <br />Czy w jakim¶ podreczniku jest opisane rozmna¿anie obserwatorów?
autor: Giotopoulos
ndz gru 14, 2003 3:10 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Efektowna ¶mieræ
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 816

Skoro mag móg³ rzuciæ pole antymagi to czamu nie rzuci³ dysku Tenesera, który by niós³ "rannego"?
autor: Giotopoulos
ndz gru 14, 2003 11:11 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Porównanie Beholderów z Mind Flayerami
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1611

Jacy s± najpotêzniejsi przedstawiciele obu ras w multiuniwersum?? <br />A co do rozmna¿ania beholderów w to my¶lê, ¿e przez podzia³. Mianowicie taki beholder odrzuca jedno z mniejszych oczu i tak powstaje mniejszy obserwator.
autor: Giotopoulos
czw gru 11, 2003 10:10 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Wodne stworzenia
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 1663

Ostatnio ogl±da³em pseudo Horror/pseudo gore "Residnet Evil ile¶ tam", w którym istnia³a pewna choroba, która jak ula³ pasuje jako wirus/bakteria stworzona przez z³ego maga. <br /> <br />Choroba by³a przenoszona drog± kropelkow± albo przez krew. <br /> <br />Za ¿ycia powodowa³a stopniow± przemianê w...
autor: Giotopoulos
wt gru 09, 2003 10:01 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Pani Nekromancer (zbie¿no¶æ z loginem przypadkowa:) )
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 1563

Te imiona to tak ¶rednio wygl±daj±, bo mi kojarz± siê trochê z brazylijskimi telenowelami. Mo¿e Mortycja, albo Mortadela [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] .
autor: Giotopoulos
pn gru 08, 2003 6:55 pm
Forum: Inne światy
Temat: Warhammer Fantasy Battle
Odpowiedzi: 97
Odsłony: 6796

Dobra Sony widze, ¿e jeste¶ "obcykany". Co na pocz±tek u skavenów?
autor: Giotopoulos
wt lis 25, 2003 4:35 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Wojna w fantasy: taktyka, magia, broñ, stosunek spo³eczeñstw
Odpowiedzi: 371
Odsłony: 22512

Czyli jak w koñcu?? Swoje batalie bêdziecie prowadzic na forum, czy nie? Bo je¶li nie to powiedzicie gdzie siê zapisaæ :mrgreen: albo komu podaæ swój e-mail.
autor: Giotopoulos
wt lis 04, 2003 7:41 pm
Forum: Tłumaczenia
Temat: Warpriest
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 939

ee tam mi najbardziej podoba siê kapelan, bo jest bardzo polski.
autor: Giotopoulos
czw paź 30, 2003 4:06 pm
Forum: Tłumaczenia
Temat: Kilka klas prestiżowych z "Obrońców wiary"
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 869

Concecrated harrier - Inkwizytor <br />Contemplative - Filozof :mrgreen: <br />Divine oralce - Wyrocznia <br />Holy liberator - ?wiêty Wybawca <br />Warpriest - Kapelan :)
autor: Giotopoulos
śr paź 29, 2003 7:03 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: ISA - opinie o polskim wydawcy D&D
Odpowiedzi: 73
Odsłony: 5831

<!--QuoteBegin-Silimarilion+--> <!--QuoteEBegin-->Ja wyd. ISA bardzo szanuje .Najbadziej za to ,¿e podrêczniki które s± wydawane po polsku jako¶ciowo s± identyczne z angielskimi orgina³ami ,a do tego s± tañsze.Wed³ug mnie ISA jest najlepszym wydawnictwemzajmuj±cym siê fantastyk± i RPG (na pewno jest...
autor: Giotopoulos
śr paź 29, 2003 5:40 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Welcome to The City of Union House of Epic Commoners
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 2666

No có¿ z ³owami na Shurppaka to musia³yby to byæ mocno epickie postacie. Tym potê¿nym cz³owiekiem interesuje siê przecie¿ wiele potê¿nych organizacji i ko¶cio³ów chc±cych pozyskaæ go dla siebie.
autor: Giotopoulos
śr paź 29, 2003 4:45 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: ISA - opinie o polskim wydawcy D&D
Odpowiedzi: 73
Odsłony: 5831

Ja mniej wiêcej rozumiem czemu podrêczniki wychodz± tak rzadko. Podoba mi siê te¿ ich cena. Jednak ich obiecanki mnie dobijaj±. Czy nie mo¿ecie podawaæ od razu prawdziwej daty wydania?
autor: Giotopoulos
wt paź 28, 2003 7:26 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Welcome to The City of Union House of Epic Commoners
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 2666

Tak na marginesie. Jakie s± stosunki pomiêdzy duergarami, a derro??
autor: Giotopoulos
wt paź 28, 2003 5:57 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: ISA - opinie o polskim wydawcy D&D
Odpowiedzi: 73
Odsłony: 5831

Wed³ug zas³yszanych przeze mnie plotek ISA ma zamiar wydaæ du¿± czê¶æ d20 wydanego po angielsku. Zastanawia mnie tylko jedno. Mianowicie ile to wszystko bêdzie trwa³o?? Bo wydaje mi siê, ¿e wydaj± podrêczniki troche powoli. W zwi±zku z powy¿szym mam pare pytañ: <br /> <br />Kiedy wyjdzie FRCS??? Ile...
autor: Giotopoulos
czw paź 16, 2003 8:48 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Aragorn czy Drizzt (Wzorcowy Łowca?)
Odpowiedzi: 80
Odsłony: 7538

Moim zdaniem ju¿ bardziej Drzzit ni¿ Aragorn jest archetypowym ³owc±. <br />Tak na marginesie nie da³bym Aragronowi poziomów paladyna, bo on swoje umiejêtno¶ci posiada³ przez swój zwi±zek z Numenorem.
autor: Giotopoulos
ndz paź 12, 2003 1:25 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Mantikory ma³e i du¿e
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 772

Wszystko ³adnie, piêknie oprócz tych szkrzyde³ nietoperza. To maj± byæ skrzyd³a smoka./ciach/
<br />Sorry, ¿e siê czepiam, ale smok to przero¶niêta jaszczurka ze szkrzyd³ami nietoperza :).
autor: Giotopoulos
pn wrz 22, 2003 9:39 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Astral, a magia
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 472

Astral, a magia

Na forum przeczyta³em, ¿e na planie astralnym magia przechodzi jakie¶ zmiany, co to zmiany?
autor: Giotopoulos
pn wrz 22, 2003 9:32 pm
Forum: Archiwum
Temat: Poszukiwani do sesji na czacie!!!
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 1527

<!--QuoteBegin-Esmajl+--> <!--QuoteEBegin-->Powiedz co¶ wiêcej. w ciemno raczej nikt nie pojdzie. <br /> <br />Jakie systemy ? <br />Ilu graczy ? <br />kto bedzie MG ? <br />Jakie wymogi ? <br />Jaki regulamin ? <br />itp itd. <br />W³a¶nie...
autor: Giotopoulos
śr wrz 17, 2003 8:31 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Polska Karta dla Psionika - czy ktoś ją na w PDF ?
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 2663

O ile mnie pamiêæ nie myli taka karta jest na stronie forumowej www.dnd.pl.
autor: Giotopoulos
ndz wrz 07, 2003 7:36 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Przys³owia w DeDekowych ¶wiatach
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 2515

Mo¿naby zaadoptowaæ przys³owie: "Jeden lubi dynie, a ksi±dz gospodynie". :)
autor: Giotopoulos
wt wrz 02, 2003 5:26 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zabójcze patenty
Odpowiedzi: 265
Odsłony: 23304

Thomas Percy!. IMHO ta zasada jest idiotyczna. Wyobra¿ sobie sytuacje, ¿e spadasz z konia przy prêdko¶ci 40-50 km/h. Na 70% doznasz powa¿nego urazu krêgos³upa, a rêce i nogi to piku¶. Teraz wyobr±¼ sobie, ¿e uderasz z tak± prêdko¶ci± w mur. Co siê stanie jak my¶lisz??
autor: Giotopoulos
wt lip 01, 2003 3:03 pm
Forum: Inne światy
Temat: d20 Modern - dyskusje, opinie, odpowiedzi
Odpowiedzi: 63
Odsłony: 6091

Jedyna rzecz, która podoba mi siê w tym systemie to rysunki z podrêczników przypominaj±ce te z GTA3 i GTA: Vice City. A swoj± drog±, gra³ kto¶ w d20 modern, jakie wra¿enia?
autor: Giotopoulos
wt lip 01, 2003 2:46 pm
Forum: Inne światy
Temat: Discworld d20
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 891

Powiem szczerze, ¿e tak sobie podoba mi siê pomys³ na granie w Discworld, bo ksi±¿ki i sam ¶wiat jest niejako parodi± ¶wiata realnego. Moim zdaniem nadaje siê tylko do przygód na luzie, bo trudno walczyæ ceg³ówk± w skarpetce :) . <br /> <br />smutny i z³y giotopoulos
autor: Giotopoulos
pn cze 30, 2003 5:11 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Demogorgon a FR
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1478

Istnieje i jest jednym z najpotê¿niejszych demonicznych ksi±¿±t. Jego rozpiskê znajdziesz w Book of Vile Darkness.
autor: Giotopoulos
pn cze 30, 2003 5:03 pm
Forum: Magiczne i niemagiczne przedmioty
Temat: Nowe przedmioty magiczne, nowe artefakty [nie z książki]
Odpowiedzi: 194
Odsłony: 17794

Żądełko to miecz, który Bilbo znalazł w jaskini Smauga Złotego.

--------------

Co myślicie o wydzieleniu tematu: Magiczne przedmioty z ME ?
autor: Giotopoulos
ndz cze 29, 2003 1:57 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Moonblades-Księżycowe ostrza
Odpowiedzi: 66
Odsłony: 6453

W jakim sensie zapanowaæ??
autor: Giotopoulos
ndz cze 29, 2003 1:56 pm
Forum: Planescape
Temat: Planescape 3.5 - projekt tłumaczenia
Odpowiedzi: 147
Odsłony: 13220

Jak ju¿ to przet³umaczycie (troche poczekam :wink: ) to gdzie bedzie mo¿na to dostac?
autor: Giotopoulos
sob cze 28, 2003 5:31 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Przewodnik Duchów *
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 998

Mogliby¶cie podaæ jej rozpiskê??