Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 559 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 19
autor: [email protected]'-,--
śr mar 08, 2006 7:46 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Broñ bohatera PoP:WW
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 895

Mhm, muszê zgodziæ siê z przedmówc±. Choæ mo¿e nie koniecznie ranienia , mo¿e poprostu Ksiêciunio jest a¿ tak wyskopoziomowy.<br />Plus, zaposiada³ jeszcze sztylecik, ale ¶miem w±tpiæ, ¿eby ktokolwiek pozwoli³by na TAKI przedmiot graczowi...<br /><br />Przy okazji, jak go na DnD przerobi³e¶? Bo mój ...
autor: [email protected]'-,--
śr lut 22, 2006 11:12 am
Forum: Gry PC
Temat: MMORPG
Odpowiedzi: 223
Odsłony: 16899

Hej, tylko mówi³am o tym, z czym siê spotka³am ja. Nie mówiê, ¿e w WoWa nie graj± doso¶li (lub doj¿alsi, jak wolisz) ludzie. Poprostu, mia³am kiepskie do¶wiadczenia.<br /><br />Cieszê siê, ¿e ty znalaz³e¶ fajn± gildiê. <br />Sorry, je¶li urazi³am.
autor: [email protected]'-,--
śr lut 15, 2006 9:43 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Elfie różnice
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 1978

Eh. Pragnê siê nie zgodziæ z tym stwierdzeniem.<br />Elfy, ka¿de elfy, nie maj± w³osów na ciele. <br />Tak by³o napisane w PHB, a w ka¿dym innym opisie elfów we wszystkich podrêcznikach, które widzia³am, nie by³o to poruszane. Na przyk³ad, w ¿adnym opisie konkretnej podrasy elfów w FR nie ma napisan...
autor: [email protected]'-,--
śr lut 15, 2006 4:20 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Elfie różnice
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 1978

Ten pan z brod± na ilustracji w DLCS to pó³elf.<br /><br />¯adne elfy w DL nie maj± zarostu, to tylko facetom Silvanesti czasem wyrasta broda jak ju¿ s± starzy (ponad 500 lat), a i tak, te ich brody s± po¿a³owania godne.
autor: [email protected]'-,--
wt lut 14, 2006 12:48 pm
Forum: Gry PC
Temat: MMORPG
Odpowiedzi: 223
Odsłony: 16899

Ok, to troszkê opó¼niona odpowied¼, ale ¿e nie by³o mnie tu oh... dwa lata...<br />Poprostu wkurza mnie, jak *ehem*kto¶*ehem* Podaje innym nieprawdziwe info o AO, moim MMORPG of choice.<br /><br /><!--quoteo(post=235474:date=Oct 12 2005, 09:25 AM:name=Dalamar Velkyn)--> <!--quotec--><br />Tzn. patch...
autor: [email protected]'-,--
śr lip 07, 2004 2:58 pm
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: [Zmartwychwstanie Siewcy Mroku] - komentarze.
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 935

Ok, nie mówię, że to nie była konstruktywna krytyka. Poprostu zwroty typu "ROTFL" są w stanie niektórych wkurzyć i wtedy mozna to uznać za natrząsanie się, tak jak to odczuł Crash.
autor: [email protected]'-,--
śr lip 07, 2004 2:40 pm
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: [Zmartwychwstanie Siewcy Mroku] - komentarze.
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 935

Hm, określenie głównego bohatera jako serafina odrazu zasugerowało mi że są NAD ziemią. Dla niewtajemniczonych, serafin to taki anioł. Mi tam opowiadanie się podobało, i czekam na następne rozdziały. Jasne, jest tam trochę powtórzeń, i niektóre słówka są źle dobrane, ale co z tego? Crash powiedział ...
autor: [email protected]'-,--
wt lip 06, 2004 7:50 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: £otrzyk/mag Rozmowy Ogólne
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 2077

Ta klasa znajduje siê w RSRD, darmowo dostêpnym na stronie Wizardów. Link do niego jest gdzie¶ na forum, w dziale "Dungeons and Dragons", czyli pierwszym od góry. <br />Wszystko inne, co nie zosta³o zakupione lub nie jest SRD jest nielegalne, a to co jest nielegalne jest zabronione na forum.
autor: [email protected]'-,--
pn lip 05, 2004 4:29 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Sprzedam] Pottery, czêsci od 1 do 4, po polsku.
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 253

[Sprzedam] Pottery, czêsci od 1 do 4, po polsku.

Chêtnie pozbêdê siê pierwszych 4 czê¶ci Harrego Pottera po polsku, skoro teraz mam je in english. <br />Ksi±¿ki s± w ró¿nym stanie, od "dobrego plus" do "¶redniego". Wygl±da to tak: <br />Harry Potter i Kamieñ Filozoficzny - stan dobry, 15 z³oty <br />Harry Potter i Komnata Tajemnic - stan dobry plu...
autor: [email protected]'-,--
czw cze 24, 2004 8:17 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: £owca/³otrzyk??
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1110

Oprócz tego wszystkiego co napisa³ Garret, Ranger 3,5 dostaje 6 skill pointów na poziom, czyli tylko 2 mniej od rogue'a! "Skill points! I love my six new skill points!" :mrgreen: <br /> <br />Jeszcze jedno: <!--coloro:darkblue--><span style="color:darkblue"><!--/coloro--> szamanek proszê, zeby¶ zacz...
autor: [email protected]'-,--
czw cze 24, 2004 5:22 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: £owca/³otrzyk??
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1110

Jakbym mia³a robiæ takiego ³amañca to tez zaczê³abym od rogue'a, niech ciê to pocieszy. :razz: Ale w ¿yciu bym tak nie zrobi³a. Rogue jest dobry sam lub z³amany z wizardem lub sorcererem. A ranger jest dobry sam (w wersji Monte Cookowskiej lub 3,5. W wersji 3.0 jest do... no wiecie). <br />I jeszcze...
autor: [email protected]'-,--
czw cze 24, 2004 5:11 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: £owca/³otrzyk??
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1110

Hem hem Jeste¶ pewien, ¿e przeczyta³e¶ to co napisa³am, czy tylko to, co zacytowa³e¶? To zale¿y od tego, co siê woli, na co postaæ jest nastwaiona. Je¶li na walkê, to mój wariant jest zdecydowanie lepszy. Nie do¶æ, ze pakuje siê dodatkowe HP, to odrazu mo¿na wymiataæ z 2 boni z 1 atakiem wiêcej i t...
autor: [email protected]'-,--
czw cze 24, 2004 4:30 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: £owca/³otrzyk??
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1110

[quote=Herr Bata][list]Pierwszy poziom postaci musi byæ poziomem ³otrzyka; <br />[*]Nale¿y wzi±æ jeden (tylko jeden) poziom ³owcy.[list] <br />Dlaczego pierwszy poziom rogue'a? To zale¿y, czego sie oczekuje po tym po³±czeniu. Przecie¿ ranger 3.0 dostaje 10 hpków na 1 poziomie. To zawsze wiêce niz 6....
autor: [email protected]'-,--
śr cze 23, 2004 11:38 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Modyfikacja rzeczywisto¶ci przez MG
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 585

Re: Modyfikacja rzeczywisto¶ci przez MG

<!--QuoteBegin-Morog+--> <!--QuoteEBegin-->i zaczyna sie k³utnie ¿e nie musial wpa¶æ, ¿e powinienem kostkami rzuciæ itd <br />czy uwa¿acie ze MG mo¿e obligatoryjnie decydowaC o takich sprawach? <br />Hmm... Moim zdaniem MG mo¿e decydowaæ o takich sprawach, bo czemu nie. A po pierwszej k³utni, ¿e pow...
autor: [email protected]'-,--
wt maja 25, 2004 7:30 pm
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: [Formalność] - komentarze
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 427

Śliczności. Krótkie :wink: a jakże treściwe. Bardzo mi się podobało. I dało powód do myślenia, co sie zdarza dość żadko, przynajmniej ostatnio.
autor: [email protected]'-,--
wt maja 25, 2004 7:01 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ile uda³o Wam siê ukra¶æ? [zarobki z³odzieja]
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 9109

<!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro-->Precz mi z t± dyskusj± do tematu "Rouge- jak± pe³ni rolê"! Jescze jedna notka offtopic to bêdê kasowaæ, nawet nie patrz±c na to, czy jest co¶ warta!<!--colorc--></span><!--/colorc-->
autor: [email protected]'-,--
pn maja 17, 2004 12:41 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Skrzydlaty Aasimar
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 2095

Co do zbroi i innych ubrañ, jak równie¿ ukrywania skrzyde³, proponujê obej¿eæ film "Michael", w którym John Travolta gra³ Archanio³a Micha³a. Mia³ skrzyd³a, i musia³ sobie z tym radziæ. <br />Pozatym, film by³ naprawdê fajny. :-)
autor: [email protected]'-,--
pn maja 10, 2004 11:35 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: English Only :)
Odpowiedzi: 983
Odsłony: 34038

Ok, guys, try this one: <br />A bus stops and two Italian men get on. They sit down and engage in an animated conversation. The lady sitting behind them ignores them at first, but her attention is galvanized when she hears one of the men say the following: <br />- Emma come first. Den I come. Den tw...
autor: [email protected]'-,--
sob maja 08, 2004 1:51 pm
Forum: Geografia
Temat: Terra Incognita 3.5
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 1117

Chêtnie pomogê... <br />Wydaje mi siê, ¿e zapomnia³e¶ jeszcze o ludzkim Silver Marches, bo w PGTF jest tylko Silverymoon.
autor: [email protected]'-,--
wt kwie 13, 2004 11:06 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Kto jest lepszym ³otrem?
Odpowiedzi: 111
Odsłony: 7767

<!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro-->Tu Moderatorka! <br />Proszê przestaæ offtopicowaæ!!! Jak chcecie siê pok³uciæ (to nic nowego) to proszê na PW! Nastêpne notki, które w wiêkszej mierze s³u¿± k³utni niz rozwojowi tego tematu bed± bezlito¶nie kasowane!<!--colorc--></span><!--/col...
autor: [email protected]'-,--
ndz kwie 11, 2004 8:19 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: English Only :)
Odpowiedzi: 983
Odsłony: 34038

I'm not here to fight Molobo for you. I'm here to watch, if the rules aren't broken. And Bjorn DID broke the rules.
autor: [email protected]'-,--
sob kwie 10, 2004 2:28 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Powie¶ci DL wydane po polsku (zapowiedzi, opinie...)
Odpowiedzi: 131
Odsłony: 10125

The horror... The horror..! <br />Ciekawa jestem, dlaczego ¿aden z nowych Dragonlance'owych t³umaczów nie zada³ sobie trudu choæby ZERKNIêCIA do ksi±¿ek t³umaczonych przez pani± Dorotê ¯ywno, i sprawdznia co w jaki sposób by³o t³umaczone wcze¶niej? Przecie¿ narazie uda³o im siê tylko o¶mieszyæ samyc...
autor: [email protected]'-,--
wt kwie 06, 2004 11:48 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Msze i ¶wiêta
Odpowiedzi: 119
Odsłony: 9466

Jasne, Darklord. dziêki. O mnie juz nikt nie pamiêta. Spoko. Zapamiêtam sobie. <br /> <br />Go¶ciu: Co do Clangeddina i innych bogów, to zaj¿yj tutaj: http://www.dnd.pl/varia/f_bogowie.php <br /> <br /><!--coloro:blue--><span style="color:blue"><!--/coloro--> Loe :roll: ... Chodzi³o mi o to, ¿e Arag...
autor: [email protected]'-,--
pn kwie 05, 2004 11:03 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

<!--QuoteBegin-KubAS+-->
KubAS pisze:
<!--QuoteEBegin-->KIEDY TWOJ SWIAT UMSZE
<br />IP to 83.29.244.104
autor: [email protected]'-,--
pn kwie 05, 2004 10:46 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: English Only :)
Odpowiedzi: 983
Odsłony: 34038

Since Suldarr, our new moderator, was one of the first people to write in here, and not with the purpose to say that this topic is illegal, I think we can agree it is ok. It has some educational value too. <br />So, I pronounce this topic legal. If anyone has any objections, blame Suldarr. :evil:
autor: [email protected]'-,--
ndz kwie 04, 2004 3:43 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

<!--QuoteBegin-nhv+--> <!--QuoteEBegin-->:mrgreen:  :)  :(  8O  :o  :?  8)  :lol:  :mad:  :P  :oops:  :cry:  :evil:  :twisted:  :roll:  :wink:  :!:  :?:  :idea:  :arrow:  :|  :mrgreen:  :x-m...
autor: [email protected]'-,--
sob kwie 03, 2004 5:31 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

<!--QuoteBegin-[Baltazar G±bka+--> <!--QuoteEBegin-->Pozatym na forum juz poruszano, oba te zagadnienia, i jezeli nie masz zamiaru sie do nich stosowac, to poprostu nie nazywaj mnie ani, powergameram, ani maczkinem, bo w obu wypadkach bedziesz mnie obraza³. <br /> <br />Ej... Nie... Nie bij mni...
autor: [email protected]'-,--
czw kwie 01, 2004 5:54 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

Miêdzy innymi: <br />Z tematu "Preferowana liczba graczy na sesji" <br /><!--QuoteBegin-ULMBUS+--> <!--QuoteEBegin-->szukam poszukiwaczy pszygód do D&D!!!!!SAM JESTEM POCZ?TKUJ?CYM MP , A MAM TYLKO 2 NIEDO?WIADCZONYCH GRACZY!!!!MIESZKAM 40KM OD POZNANIA,W OPALENICY!!!NIE POSIADAM PODRêCZNIKA WIêC DO...
autor: [email protected]'-,--
śr mar 31, 2004 10:23 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Order of the stick
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1171

Ten komiks jest ¶wietny! W³a¶nie skoñczy³am ¶ci±gaæ sobie go na dysk. Wszystkie by³y zabawne, ale ten strip z Zz'dtri mnie poprostu rozwai³. "What are the scimitars for?" "They're standard issue." :mrgreen: <br />Nie mogê siê doczekaæ nastêpnego odcinka.
autor: [email protected]'-,--
śr mar 31, 2004 9:32 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

<!--QuoteBegin-Anonymous+-->
Anonymous pisze:
<!--QuoteEBegin-->yt
<br />IP to 80.51.57.136
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 19