Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 46 wyników

  • 1
  • 2
autor: Fallen Deva
pt gru 27, 2002 11:54 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Taladas - Nieznana kraina
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 1263

Taladas - Nieznana kraina

Jak nazywa siê 2 kontynent na krynnie.O ile sie nie mylê zaczyna³ siê na "T". Jak on wygl±d,jakie stworzenie ¿yj± i czy s± tam jakie¶ miasta????
autor: Fallen Deva
pt gru 27, 2002 10:03 pm
Forum: Inne światy
Temat: Warhammer Fantasy Battle
Odpowiedzi: 97
Odsłony: 6971

Stary ja Kupi³em Army book Tomb Kings of Khemri , ich maga jest stasznie psh(czyt."SZ"egiêta).Tak¿e armia mi siê spodoba³a wiêc postanowi³em ni± graæ :) <br /> <br />A co do High Elves tesz nimi gra³em -Dragon Princes byli wypasieni oraz Swordmaster i BOLT THROWER
autor: Fallen Deva
pt gru 27, 2002 3:19 pm
Forum: Inne światy
Temat: Warhammer Fantasy Battle
Odpowiedzi: 97
Odsłony: 6971

Warhammer Fantasy Battle

A teraz co¶ z zupe³nie innej beczki!! <br /> <br />Chcia³bym wiedzieæ kto gra w Wfb.Jakimi Armiami , czy jeste¶cie w jaik¶ "ligach" czy macie jakie¶ osi±gniêcia na too(u)rniejach itp it <br />Pozdrawiam.
autor: Fallen Deva
czw gru 26, 2002 11:19 pm
Forum: Planescape
Temat: Pani Bólu - któ¿ to taki?
Odpowiedzi: 98
Odsłony: 11471

<!--QuoteBegin-Gantolandon+--> <!--QuoteEBegin-->Có¿, jest wiele pog³osek, kim jest Pani Bólu i tak naprawdê ¿adna nie jest lepsza od innych. Zreszt± - w Planescape Campaign Setting autorzy stwierdzili, ¿e gracze nie powinni nigdy siê dowiedzieæ, kim lub czym ona naprawdê jest. <br /> <br />Ani nigd...
autor: Fallen Deva
czw gru 26, 2002 9:00 pm
Forum: RPG - ogólnie
Temat: Muzyka w RPG
Odpowiedzi: 390
Odsłony: 26123

http://torment.cdprojekt.com/muzyka.htm <br /> <br />Tu znajdziecie mp3 z Tormenta. <br />Muzyka jest naprawde wyje..sta.
autor: Fallen Deva
czw gru 26, 2002 1:24 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Pytania o Dragonlance
Odpowiedzi: 134
Odsłony: 24933

Mam kolejne pytanko: <br />Jakie jescze ksi±zki opisuj± Istar-politykê , wygl±d itp.
autor: Fallen Deva
czw gru 26, 2002 12:09 am
Forum: Dragonlance
Temat: Czarodzieje z Krynnu - Rozmowy ogólne
Odpowiedzi: 58
Odsłony: 13451

Tak¿e Celiban by³ ¶wietny ( a dok³adnie jego serce :wink: ) <br />______________ <br /> <br />Dopisane pó¼niej <br />Mój b³±d sorki.
autor: Fallen Deva
czw gru 26, 2002 12:05 am
Forum: Dragonlance
Temat: Pytania o Dragonlance
Odpowiedzi: 134
Odsłony: 24933

A nie wiesh mo¿e sk±d skombinowaæ "Reign of Istar"
autor: Fallen Deva
śr gru 25, 2002 11:49 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Pytania o Dragonlance
Odpowiedzi: 134
Odsłony: 24933

A mo¿esz mi Darklord powiedzieæ w jakich ksi±¿kach DL "akcja" dzieje przed kataklizmem( chodzi o Istar rzecz bior±c.)
autor: Fallen Deva
śr gru 25, 2002 10:29 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Powie¶ci DL wydane po polsku (zapowiedzi, opinie...)
Odpowiedzi: 131
Odsłony: 9826

Po tym co tu dzis przeczyta³em zastanawiam siê czy kupowaæ te ksi±¿ke czy sobie odpu¶ciæ. <br />Na Wie¿ê Najwy¿szego Czarnoksiê¿nika tam s± ash takie b³endy? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]
autor: Fallen Deva
śr gru 25, 2002 9:50 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Nie taki kender straszny jakim go znamy. Rozmowa o kenderach
Odpowiedzi: 52
Odsłony: 3994

A teraz co¶ z zupe³nej innej beczki , ale tesh o kenderach. <br />Czy kenderzy maj± jakie¶ modyfikatory dodatnie do kradzie¿y???
autor: Fallen Deva
wt gru 24, 2002 2:38 pm
Forum: Planescape
Temat: Pytania o Planescape
Odpowiedzi: 315
Odsłony: 22368

Czy na Astralu znajduj± siê jacy¶ bogowie (oczywi¶cie oprócz martwych bogów)???
autor: Fallen Deva
pn gru 23, 2002 11:16 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 210864

Buhahaha ten motyw z fireballem by³ dobry
autor: Fallen Deva
pn gru 23, 2002 5:54 pm
Forum: Planescape
Temat: Pani Bólu - któ¿ to taki?
Odpowiedzi: 98
Odsłony: 11471

<!--QuoteBegin-Darklighter+--> <!--QuoteEBegin--> A czy Planesscape Campaign Setting podaje mo¿e sk±d ona ma tak wielk± moc. Przejê³a od jaki¶ bóstw? Mo¿e zdoby³a w jaki¶ inny sposób? Mo¿esz podaæ wiêcej informacji? <br />Cytuje co jest napisane: <br /> The  high-up man in Sigil, the one who ul...
autor: Fallen Deva
pn gru 23, 2002 5:33 pm
Forum: Planescape
Temat: Pani Bólu - któ¿ to taki?
Odpowiedzi: 98
Odsłony: 11471

<!--QuoteBegin-Fallen Deva+-->
Fallen Deva pisze:
<!--QuoteEBegin-->Wed³ug Planescape Campiang setting jest ona Upad³ym Lordem Tannar'ri :wink:
<br />Sorki pishe ¿e jest zreformowanym Lordem tannar'ri <br />Mój b³±d. :oops:
autor: Fallen Deva
pn gru 23, 2002 4:49 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gracze na sesji - zachowanie, problemy, nagradzanie...
Odpowiedzi: 407
Odsłony: 11672

<!--QuoteBegin-ZaReQ+-->
ZaReQ pisze:
<!--QuoteEBegin-->Zale¿y co rozumiesz pod s³owem przekrêt?
<br /> <br />Chodzi mi o robienie w bambuko MP
autor: Fallen Deva
pn gru 23, 2002 4:12 pm
Forum: Planescape
Temat: Pani Bólu - któ¿ to taki?
Odpowiedzi: 98
Odsłony: 11471

Wed³ug Planescape Campiang setting jest ona Upad³ym Lordem Tannar'ri :wink:
autor: Fallen Deva
pn gru 23, 2002 3:44 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gracze na sesji - zachowanie, problemy, nagradzanie...
Odpowiedzi: 407
Odsłony: 11672

Dobra,dobra ale ja tego nie prowadzi³em :wink: <br /> <br />A wracaj±c do tematu jakie pshekrêty u was by³y :?:
autor: Fallen Deva
pn gru 23, 2002 2:21 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Improwizowane przygody
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 1653

<!--QuoteBegin-Okora+--> <!--QuoteEBegin-->[...] Mieli i¶æ na poo³noc a tu nagle stwierdzaj± ze id± na po³oodnie zeby zabic maga ktoory ich wkoozy³ 3 pshygody wcze¶niej) i co teraz? improwizacja. A tak poza tym to improwizooje bardzo czêsto bo jestem za leniwy zeby siedziec i wshystko dok³adnie spis...
autor: Fallen Deva
pn gru 23, 2002 1:15 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gracze na sesji - zachowanie, problemy, nagradzanie...
Odpowiedzi: 407
Odsłony: 11672

Przekrêty graczy w przygodach

Witam i o zdrowie pytam? <br />Czy w waszych pshygodach zdarzy³o siê ¿e jaki¶ gracz zrobi³ jaki¶ bekowy pshekrêd :?: <br /> <br /> <br />No to ja zacznê.Mój kumpel graj±cy w FR maj±cy Bardzo Du¿o kasy nakupowa³ sobiê 150 tygrysów , wsadzi³ je do klatek po czy wszystkie wyr¿n±³ i dosta³ za to full Pd...
autor: Fallen Deva
pn gru 23, 2002 1:06 pm
Forum: Archiwum
Temat: Kluby Rpg w 3mie¶cie
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 603

Kluby Rpg w 3mie¶cie

Aloha! <br />Wiecie mo¿e czy w 3mie¶cie znajduj± sie jakie¶ kluby Rpg :?:
autor: Fallen Deva
ndz gru 22, 2002 11:04 pm
Forum: Planescape
Temat: Blood War
Odpowiedzi: 42
Odsłony: 8904

Darklord a jak po smierci idzie na wojnê to on joosh umrzec nie mo¿e i co walczy ca³y czas? <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />[i]
autor: Fallen Deva
ndz gru 22, 2002 10:47 pm
Forum: RPG - ogólnie
Temat: Muzyka w RPG
Odpowiedzi: 390
Odsłony: 26123

<!--QuoteBegin-Okora+--> <!--QuoteEBegin-->Ja natomiast bardzo polecam Burzum "Hlidskjalf" Jest to wspania³y mroczny ambient. A co sie tyczy Mortisa to wypas ale tylko stare p³yty. <br /> <br /> <br />Z P³yty Filosofem jeszcze polecam 25 min. utwór o bardzo krótkiej nazwie "Rundgang um die Transzend...
autor: Fallen Deva
ndz gru 22, 2002 8:58 pm
Forum: Planescape
Temat: Blood War
Odpowiedzi: 42
Odsłony: 8904

Chcia³bym siê was zapytac o jedn± rzecz. Jak za³uszmy osoba podpisze kontrakt z Baatezu lub Tannar'ri to czy mo¿na taki kontrakt uregulowaæ, i czy na wojnê krwi idzie automatycznie po podpisaniu kontraktu czy po jakim¶ czasie?
autor: Fallen Deva
ndz gru 22, 2002 8:00 pm
Forum: Planescape
Temat: Pytania o Planescape
Odpowiedzi: 315
Odsłony: 22368

Rend mo¿esz mi wyt³umaczyæ jak zeskoczyæ? Czy jest np. jaka¶ przepa¶æ albo co¶ w tym stylu??? (wybaczcie moje g³upie pytania) <br /> <br /> <br /> <br /> <br />Dziêki DarkLord
autor: Fallen Deva
ndz gru 22, 2002 1:22 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Kupiê] Planes of Law Campaing Expansion do 2ed.
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 341

[Kupiê] Planes of Law Campaing Expansion do 2ed.

Jestem zainteresowany kupnem Planes of Law Campaing Expansion oraz jakby¶cie mieli Planes of Chaos Campaing Expansion.
autor: Fallen Deva
ndz gru 22, 2002 11:25 am
Forum: Planescape
Temat: Pytania o Planescape
Odpowiedzi: 315
Odsłony: 22368

Jak mo¿na dostaæ siê z jednej warstwy na inn± np. Na Baator- Z Dis do Nessusa - tak¿e portalem ???
autor: Fallen Deva
sob gru 21, 2002 11:54 pm
Forum: Planescape
Temat: Ugrupowania
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 6694

Ja nie wiem czemu mam du¿y respect do ?askobójców.
autor: Fallen Deva
sob gru 21, 2002 1:44 pm
Forum: Planescape
Temat: Rozmowy o Planescape
Odpowiedzi: 76
Odsłony: 5640

Witam. <br />Czy znacie mo¿e adresy stron gdzie znajduj± siê mapy do jaki¶ miast w Planescape???
autor: Fallen Deva
pt gru 20, 2002 6:11 pm
Forum: Planescape
Temat: Rozmowy o Planescape
Odpowiedzi: 76
Odsłony: 5640

Darklord mam problem bo mam monster compedium do 2ed, a nie mam do 3. Czy mog³by¶ mi napisaæ Str,int itp. <br /> <br /> <br /> <br /> <br />DarkLord jeste¶ wielki. <br />Dziêki i Pozdrawiam.
  • 1
  • 2