Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 50 wyników

  • 1
  • 2
autor: Ociek
wt wrz 16, 2003 8:32 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Chrześcijaństwo a D&D
Odpowiedzi: 287
Odsłony: 28359

"nie zabijaj" ?? a dla czego nikt nie potêpi szachistów... przecie¿ oni te¿ zabijaj± damy goñców wierze?? A co z bryd¿ystami?? Czy¿ oni nie s± z³êm wcielonym bij±c damy i walety?? <br /> <br />dlaczego nikt ich (sam gram w bryd¿a) nie zwie szatanami czy mianem innego fungusa?? czemu to jest ogólnie ...
autor: Ociek
czw wrz 11, 2003 8:21 am
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Miecz ¶wietlny - zagadnienia techniczne
Odpowiedzi: 173
Odsłony: 24359

hmmm ok :) tu zdaje siê nie ma nad czym g³owiæ skoro moc zaanga¿owan± w to jest... <br /> <br />Ale mam inne pytanie, zabieram siê za prowadzenie SW d20 i nie wiem jak interpretowaæ zapis w SW RSB, ¿e by miecz dzia³a³, wymagany jest energy cell 10 razy dro¿szy ni¿ normalnie. Znaczy cenê potrafie sob...
autor: Ociek
śr wrz 10, 2003 4:12 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Miecz ¶wietlny - zagadnienia techniczne
Odpowiedzi: 173
Odsłony: 24359

<!--QuoteBegin-Darklighter+--> <!--QuoteEBegin--> Ano nie ma bo jest ostrze to czysta energia. Masê ma tylko rêkoje¶æ. Promieñ energii ma zamkniêty obieg--->zakrêca na górze o 180 stopni. <br />Hmmm... poprosi³bym ja¶niej... co rozumiesz pod pjêciem energia ?? ale tak z fizycznego a nie litaerackieg...
autor: Ociek
śr wrz 10, 2003 3:34 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Miecz ¶wietlny - zagadnienia techniczne
Odpowiedzi: 173
Odsłony: 24359

Heh mam z³± wiadomo¶æ :evil: bo skoro ostrze miecza nie posiada wagi, to jego energia kinetyczna równa jest 0 zgodnie z równaniem E k =m*V^2 czyli niewa¿ne jak szybko ostrzem uderzasz i tak nie zada ono ¿adnego obra¿enia wynikaj±cego z impetu. <br /> <br />Nie chcia³ bym tu zarzucaæ co¶ autorytetom ...
autor: Ociek
śr wrz 10, 2003 11:31 am
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Miecze świetlne - siła czy zręczność ?
Odpowiedzi: 77
Odsłony: 8287

Dobrze Panowie i Panie. Wy tu sobie tu takie peany na cze¶æ zrêcznego urzywania lightsabre piszecie, a ja mam takie czysto teoretyczne pytanie. Jak to jest z parowaniem jednego miecza drugim. <br /> <br />Bo mioim zdaniem jak stanie bardzo silny jedi na przeciw bardzo s³±bego ale zrêcznego jedi i ja...
autor: Ociek
wt wrz 02, 2003 9:31 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Rogue: Int czy Wis jako drugie
Odpowiedzi: 89
Odsłony: 6169

<!--QuoteBegin-Arioch+--> <!--QuoteEBegin-->... jesli szermierza lub pirata - przyda sie tez Sila i Con... <br />hmmm... no có¿ co by nie mówiæ to jak robisz szermierza to nadal stawiasz na dex. Mam takowego i si³a u niego to totalna pora¿ka a kondycja raczej niewiele ponad przeciêtn±. Generalnie si...
autor: Ociek
śr sie 13, 2003 8:19 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zdolno¶ci specjalne z³odzieja
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1694

<!--QuoteBegin-Haer'dalis+--> <!--QuoteEBegin-->Z kolei jesli twoj MG lubi nasylac na was wrogow kontrolujacych umysly (wampiry, niektorzy magowie, illithidy itp) radzilbym zainwestowac w Slippery Mind <br />Heh... jako tiefling = outsider jestem odporny na takie zapêdy :) <br /> <br />ale mo¿e ja p...
autor: Ociek
śr sie 06, 2003 7:56 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zdolno¶ci specjalne z³odzieja
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1694

Zdolno¶ci specjalne z³odzieja

Mam pytanie... Poniewa¿ p oraz pierwszy uda³o mi siê (chwa³a niech bêdzie naszemu DM :evil: ) osiagn±æ poziom 10 pojawi³ siê problem :wink: <br />JAKI? UMIEJêTNO?æ SPECJALN? WYBRAæ... <br /> <br />Wiêc drogie Panie i Panowie jakie¶ sugestje?? Pomys³y?? Jaka z tych umiejêtno¶æ jest Waszym zdaniem naj...
autor: Ociek
wt maja 20, 2003 1:13 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Atuty ³otra....
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 5596

heh nie zauwa¿y³e¶ ale gdy mia³em ma³o HP to zaczyna³em siê broniæ. I Rizzenem ta sytuacja z tego co pamitam by³± czêsta... <br /> <br />Tym nowym rogue jeszcze nie by³o okazji bo walczyli¶my z lud¼mi wiêc wystarczy³o rzuciæ ciemno¶æ :) <br /> <br />Ale w pó¼niejszym czasie jecha³em na expertise od ...
autor: Ociek
pn maja 19, 2003 4:16 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Two weapon fighting i tempest
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1350

<!--QuoteBegin-danant+--> <!--QuoteEBegin-->To atut, który dodaje premiê do KP, jezeli walczysz dwoma "mieczopodobnymi" rodzajami broni. <br /> <br />Z tym ze na jednego przeciwnika. Dzia³a jak dodge ale daje +2AC. I nauczenie siê go wymaga ¿e tak powiem odpowiedniej prowieniencji :) <br /> <br />zn...
autor: Ociek
pn maja 19, 2003 3:56 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Atuty ³otra....
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 5596

no no no Mat :mrgreen: pomys³ przedni i przetestowany <br /> <br />Potem nie masz ju¿ problemów z feat'ami <br /> <br />pojawia siê twinsword style - taki dodge ale daje +2AC dla osób walcz±cych dwoma mieczami <br /> <br />Expertise musowo bez tego d³ugo nie po¿yjesz <br /> <br />A w pó¼niejszym okr...
autor: Ociek
śr maja 07, 2003 9:44 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 203381

z sesji sprzed paru miesiecy ale teraz se w³±¶nie przypomnia³em :) <br /> <br />mg: na szczycie wydmy widzicie karawanê sk³adaj±c± siê z wozu i 10 zbrojnych. na wasz widok facio siedz±cy w wozie wyda³ rozkaz do swych ludzi którzy zaczêli do was podje¿d¿aæ. W po³owie drogi rozdzielili siê na dwie gru...
autor: Ociek
śr lut 19, 2003 3:00 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Rogue - jak± pe³ni u was role?
Odpowiedzi: 114
Odsłony: 9646

Hmmm... Jak wszem i wobec wiadomo doba sk³ada siê z dnia i nocy:), dla ³atwiejszego rachunku uznajmy ze porzeraj± po 50% czasu... <br /> <br />tak wiêc halfling ma kapê przez po³owê swego ¿ycia i w 50% jest nie przystosowany do otaczaj±cego go ¶rodowiska. <br /> <br />Prosty przyk³ad: 1) pustynia po...
autor: Ociek
wt lut 18, 2003 9:14 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Rogue - jak± pe³ni u was role?
Odpowiedzi: 114
Odsłony: 9646

<!--QuoteBegin-Muad'Dib+--> <!--QuoteEBegin-->sadzac po obrazku Ocieka pewnie uwaza inaczej <br />ma³e sprostowanko :) Nie Ocieka tylko Oæka ale nie obra¿am siê... <br /> <br />A co do moich preferencji to spójrz wyrzej, tam rozpisa³em tieflinga rouge/renger, i porównaj go z nizio³kiem :) <br /> <br...
autor: Ociek
wt lut 11, 2003 8:48 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Rogue - jak± pe³ni u was role?
Odpowiedzi: 114
Odsłony: 9646

<!--QuoteBegin-Szary Mag+--> <!--QuoteEBegin-->?otrzyk, nizio³ek rz±d :) zi! <br />Bêdê siê chiba powtarza³ ale nizio³ek nadaje siê na ³otra jak kozia rzyæ na tr±bkê :) <br />ma³e to to, nie za szybkie bo nó¿ki krótkie, krótki miecz to dla niego broñ dwurêczna :wink:, same minusy... <br /> <br />no ...
autor: Ociek
wt lut 11, 2003 8:34 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 203381

<!--QuoteBegin-Edo+--> <!--QuoteEBegin-->Kfiatek kumpla: <br /> <br />-No ch³opaki, gwa³cimy chaty i palimy dziewice!!! :wink: <br />hehehe... Cytat z ostatniej czê¶ci praczeta :) pod tytu³em "Ciekawe czasy" <br /> <br />Srebna orda tak mówi³a :) Ale oni mieli po N lat i byli sklerotycznymi barbarzy...
autor: Ociek
czw sty 30, 2003 2:13 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Rogue - jak± pe³ni u was role?
Odpowiedzi: 114
Odsłony: 9646

Ju¿ ju¿ rozpisuje :) <br /> <br />Tiefling 1Renger/9Rogue PB30 CG <br /> <br />Trafienie podawa³em wy¿ej; 13/12/8/(HASTE)13 (miecz +2 i off +1 acid) <br /> <br />sneak 5k6 <br /> <br />Faets: Ambidexterity, two-weapon fighting, track, twinsword style, expetise, finezja w short sword, harmstring(ale ...
autor: Ociek
śr sty 29, 2003 9:42 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Umiejêtno¶ci ³otrzyka
Odpowiedzi: 71
Odsłony: 6068

W kwestji formalnej: <br /> <br />Jak traktowaæ te 3ft (niepodzielne przez piêæ) <br />Na korzy¶æ gracza czy nie? <br />Czy mo¿e powinno siê zaokr±glaæ do najbli¿szej pi±tki?
autor: Ociek
śr sty 29, 2003 8:50 am
Forum: Inspiracje
Temat: Historie postaci - jak pisaæ i jakie macie?
Odpowiedzi: 58
Odsłony: 4710

[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] Odk±d dopie¶ci³em jednego mojego maga tworz±c mu rewelacyjn± historie (subiektywizm??) a nasz MG zabi³ go na pierwszej sesji Fireballem spadaj±cym z nieba (dos³ownie) to troche mi siê odechcia³o przyk³adaæ [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
autor: Ociek
śr sty 29, 2003 8:19 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: 4 w³adza
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 817

Chcia³bym zauwa¿yæ ¿e gazety maj± sens tylko i wy³±cznie w momencie kiedy na danym padole ³ez istnieje druk :) tak wiêc w Planescape'owym settingu jest to do przyjêcia (zreszt± jak wszystko inne :wink:) natomiast w Forgotten'ie ju¿ nie. Ciê¿ko bowiem wyobraziæ sobie ogromn± hale wype³nion± skrybami,...
autor: Ociek
pt gru 27, 2002 1:36 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Realizm w d20
Odpowiedzi: 207
Odsłony: 5834

hehe w³a¶nie coby prze¿yæ taki upadek to trza mieæ troche HP czyli jako taki poziom, ergo miac kase na itemy uniemo¿liwiaj±ce spadanie :wink: <br /> <br />Co dowodzi ¿e teoria na temat tego, ¿e spadek z du¿ej wysoko¶ci i prze¿ycie burzy realno¶æ grania jest chybiona
autor: Ociek
pt gru 27, 2002 1:19 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Realizm w d20
Odpowiedzi: 207
Odsłony: 5834

<!--QuoteBegin-Darklighter+--> <!--QuoteEBegin-->A tu widzê propozycjê by takie rzeczy by³y typowe. Dlaczego? Bo jest magia w DnD? I co z tego? Ona jest wykorzystywana przez tych co umiej± j± wykorzystaæ. Ona raczej zostaje poza zdolno¶ciami zwyk³ego wojownika. Dla niego cudów raczej nie bêdzie, chy...
autor: Ociek
pt gru 27, 2002 8:41 am
Forum: D&D i d20
Temat: Realizm w d20
Odpowiedzi: 207
Odsłony: 5834

Poza tym jak mo¿na siê ca³y czas upieraæ przy wprowadzaniu rzeczywistoæi do tego co z rzeczywisto¶ci± nie ma ¿adnego zwi±zku... <br /> <br />to tak jakby na si³ê próbowaæ rybie udowodniæ ¿e na l±dzie jej bêdzie lepiej bo ten jest bardzie realny i zgodny z rzeczywisto¶cia ni¿ ocean :) <br /> <br />so...
autor: Ociek
pt gru 27, 2002 8:04 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Nowy wizerunek halflingów
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 643

Sorki ale wybijê siê t z tych balwochwalczych opinii :) <br /> <br />Moim zdaniem Halfling zosta³ lekko zepsuty (bez odniesieñ do drugiej edycji) <br /> <br />Wszyscy chyba zgadzaj± siê ze twórcy jako podstawow± klasê dla halfa przewidzieli rogue, i oczywi¶cie jako ³otrzyk sprawdza siê doskonale... ...
autor: Ociek
wt gru 24, 2002 9:45 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Jedzenie w czasie podro¿y...
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 2842

Suchy prowiant to dobre dla ¿ó³todziobów :) odkad nasz mag i kap³an zaczeli dyasponowaæ wy¿szymi czarami na ka¿dym postoju mag budowa³ doskomnale zabezpieczony dom z czterema ³ozami, a kap³an rzuca³ ucztê czy co¶ tam... <br /> <br />Tia wiem wiem tr±ci bur¿uazj± ale tak w³a¶nie by³o :)
autor: Ociek
wt gru 24, 2002 10:31 am
Forum: D&D i d20
Temat: Gracze na sesji - zachowanie, problemy, nagradzanie...
Odpowiedzi: 407
Odsłony: 9777

hehe <br />Naszym najwiêkszym przekrêtem by³o wystawienie w ci±gu 10 dni armii 80 vrocków (niska CHA wiêc ³atwo siê ich penta³o) CR8 :) zgodnie zreszta z zasadami (planar binding) w 10 dniu czê¶æ znika³a ale przywo³ywali¶my nastêpców <br /> <br />po tej akcji DM kaza³ nam przej¶æ na emeryture [img]s...
autor: Ociek
wt gru 24, 2002 10:05 am
Forum: D&D i d20
Temat: Realizm w d20
Odpowiedzi: 207
Odsłony: 5834

<!--QuoteBegin-ShadEnc+--> <!--QuoteEBegin-->Co to jest "mocno storytellingowa" taktyka? 8) <br />Ano jest to takie dopracowanie akcji z wykorzystaniem wszystkich mo¿liwych kruczków w zasadach ¿e w³a¶ciwie nie trzeba tego rozgrywaæ na ko¶ciach :) <br /> <br />Po prostu siadamy i opisujemy DM co sie ...
autor: Ociek
wt gru 24, 2002 9:16 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 203381

Z³odziej zosta³ zaatakowany przez nierozwa¿nych rzezimieszków w ciemnej portowej uliczce. Po krótkiej i nierównej walce jeden zwia³ a reszta pad³a... <br /> <br />z³odziej by nie pozostawiæ ¶ladu ci±gnie zw³oki w jaki¶ ciemny zau³ek. Nagle niepostyrze¿enie zachodzi go od ty³u stra¿ miejska i puka go...
autor: Ociek
wt gru 24, 2002 8:55 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Memento Mori
Odpowiedzi: 46
Odsłony: 4408

<!--QuoteBegin-Matieou+--> <!--QuoteEBegin-->A kto zaatakowal g³ównego bolka sorcerora swoim roguem tylko dlatego ¿e go¶æ nie mia³ zbyt wyró¿niaj±cego siê ubrania ... to by³ zonk ... <br />O przepraszam jak na tak wielkiego szefa jak go dm opisywa³, nie powinien w takich ³achach chadzaæ po lasach, p...
autor: Ociek
wt gru 24, 2002 8:36 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Jak grać pół-demonem?
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 2732

<!--QuoteBegin-Romulus+--> <!--QuoteEBegin-->Mam do was pytanie jak stworzyæ Tiefling'a tzn. jakie featy??? <br />Tiefling zosta³ opisany w Forgotten Realms <br /> <br />+2 dex +2 int -2 cha <br /> <br />+2 Bluff i Hide <br /> <br />DR 5 Cold Electricity Fire <br />darkness one per day <br />Outside...
  • 1
  • 2