Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 223 wyniki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 8
autor: Riklaunim Do'Urden
pn wrz 20, 2004 1:04 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Polskie strony o D&D
Odpowiedzi: 276
Odsłony: 22094

Biblioteka D&D zosta³a po³±czona z Bibliotek± cRPG i obecnie wszystkie materia³y mo¿na znale¼æ pod adresem www.crpg.rk.edu.pl lecz dotychczasowy adres: www.dnd.rk.edu.pl równie¿ dzia³a. W Bibliotece znajdziecie: <br />- Bestiariusz <br />- Rasy i klasy presti¿owe dla postaci graczy jak i dla NPC :) ...
autor: Riklaunim Do'Urden
pt lut 20, 2004 10:01 pm
Forum: Gry PC
Temat: Gry komputerowe w Greyhawku [ToEE]
Odpowiedzi: 73
Odsłony: 4868

Ja mam czarnego kruka, nr. 23 8) .... nie jezzzdem pijany! jezzdem Elmo :mrgreen:
autor: Riklaunim Do'Urden
ndz lut 08, 2004 7:03 pm
Forum: Greyhawk
Temat: Opowiadania ze ¶wiata Greyhawk
Odpowiedzi: 40
Odsłony: 5174

Krypta jest ciekawa, przyjemnie siê czyta, chocia¿ zakoñczenie za bardzo "na drizzta" :razz: Co do z³a... a co da³oby siê napisaæ bez niego? Debatê filozoficzn± Kaeriona o przebiegu Entropii ? :razz:
autor: Riklaunim Do'Urden
sob sty 31, 2004 5:31 pm
Forum: Gry PC
Temat: Gry komputerowe w Greyhawku [ToEE]
Odpowiedzi: 73
Odsłony: 4868

Mod Circle of 8. Bêdzie po czê¶ci w polskiej wersji ToEE :evil:
autor: Riklaunim Do'Urden
czw sty 22, 2004 6:30 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: Witamy!
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 1865

<!--QuoteBegin-pandi+-->
pandi pisze:
<!--QuoteEBegin-->Mo¿e znalaz³ by siê kto¶ chêtny do publikacji?
<br />Np. Biblioteka :) Je¿eli chcesz opublikowaæ t± kartê lub inne materia³y w Bibliotece to wal ¶mia³o 8)
autor: Riklaunim Do'Urden
pt sty 16, 2004 1:37 pm
Forum: Archiwum
Temat: Poszukiwany Webmaster
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 415

Piwko nie ma bazy MySQL :) samo z siebie chodzi wolno
autor: Riklaunim Do'Urden
pt sty 09, 2004 3:29 pm
Forum: Archiwum
Temat: Poszukiwany Webmaster
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 415

O jak± pomoc chodzi ci dok³adnie? Pomoc techniczna - dogl±danie strony od strony kodu, ew. wygl±du itp. czy zwyk³a administracja stron± :)
autor: Riklaunim Do'Urden
śr gru 17, 2003 10:49 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Porównanie Beholderów z Mind Flayerami
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1663

<!--QuoteBegin-Isio+-->
Isio pisze:
<!--QuoteEBegin-->Mam pytanie...Jaki ECL proponujecie dla ghaunta??(bo swoj± drog± fajnie by³oby zgaraæ takim czym¶:mrgreen:)
<br /> <br />Zobacz Obserwatorka :) Niezabójcz± wersjê o 0 ECL :) jest w opracowaniu
autor: Riklaunim Do'Urden
śr gru 17, 2003 3:46 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Porównanie Beholderów z Mind Flayerami
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1663

Helegorn :) twoja nadmiernie rozro¶niêta ilo¶æ ga³ek ocznych by³a chyba ju¿ wszêdzie 8) <br /> <br />O Obserwatorach mo¿ecie poczytaæ w moim Przewodniku po Obserwatorach 8) zawiera g³ównie dane wg. 3 Edycji.
autor: Riklaunim Do'Urden
ndz gru 07, 2003 7:22 pm
Forum: Gry PC
Temat: Gry komputerowe w Greyhawku [ToEE]
Odpowiedzi: 73
Odsłony: 4868

Mam o tym sondê na stronie :) nazwa oryginalna wygrywa :mrgreen:
autor: Riklaunim Do'Urden
pn gru 01, 2003 3:09 pm
Forum: Tłumaczenia
Temat: Demilich
Odpowiedzi: 85
Odsłony: 5444

Demilisz - prosto i p³ynnie :)
autor: Riklaunim Do'Urden
pt lis 21, 2003 5:22 pm
Forum: Inne światy
Temat: cRPG Temple of Elemental Evil vs RPG Greyhawk
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 921

Twórcy ToEE to te¿ gracze D&D wiêc wiedzieli jak t± grê zrobiæ, poza tym ci±gle lecieli na dywanik do Gygaxa :evil:
autor: Riklaunim Do'Urden
śr lis 05, 2003 5:33 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Czaderskie Linki
Odpowiedzi: 531
Odsłony: 62674

Na DnD daleko zajedziesz [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] Link :mrgreen:
autor: Riklaunim Do'Urden
wt lis 04, 2003 8:07 am
Forum: Gry PC
Temat: Gry komputerowe w Greyhawku [ToEE]
Odpowiedzi: 73
Odsłony: 4868

ToEE w Polsce wyda CDP a polska premiera przewidziana jest na luty 2004 :) I w sumie to dobrze, bo ToEE ma od cholery bugów :x jak ka¿dy nowy cRPG :roll: <br /> <br /> Szczegó³y wiadomo gdzie 8)
autor: Riklaunim Do'Urden
pn lis 03, 2003 5:50 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

Jak drow wojownik to mo¿e "Drowi Fechmistrz" 8) t± PRC mam w Bibliotece w "Wszystko o Drowach" :evil: Ogólnie jest to postaæ walcz±ca 2 broniami :) <br /> <br />W zale¿no¶ci od cech i ew. umiejêtno¶ci (choæ w przypadku woja to bêdzie ciê¿ko..) mo¿esz zobaczyæ te¿ "zmys³owca"
autor: Riklaunim Do'Urden
pt paź 31, 2003 11:24 am
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Sprzedam] Ksi±¿ki FR itp.
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 543

W danej chwili zosta³y tylko: <br /> <br />Greyhawk <br />-Królowa Pajêczych otch³ani <br /> <br /> <br />Inne <br />- Smoczy Kamieñ <br />- Jednym Zaklêciem 8)
autor: Riklaunim Do'Urden
śr paź 29, 2003 10:05 pm
Forum: Odgrywanie i prowadzenie
Temat: Pomysły na "Księgę potworów"
Odpowiedzi: 349
Odsłony: 49913

Szukacie pomys³ów na Ksiêgi Potworów? Mam "jeden" - <br /> <br /> Tematyczne ksiêgi potworów <br />-Zbieracie potworki danego "typu" np. "obserwatorzy", "goblinoidy" (lub nawet "gobliny"), "szkielety" itp. <br />- Opisujecie ró¿ne wariacje, permutacje, odmiany itp. takich potworków/ <br />- Dorzucac...
autor: Riklaunim Do'Urden
wt paź 21, 2003 4:26 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Sprzedam] Ksi±¿ki FR itp.
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 543

Dobra.. <br /> <br />Tomasi Bra³by: <br />- <!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro--> krainy chwa³y<!--colorc--></span><!--/colorc--> <br />-mroczne oblê¿enie <br />-Bezgwiezdna noc <br />-Dziedzictwo <br />-?wi±tynia Z³ych ¿ywio³ów <br /> <br />Spartakus: <br />-<!--coloro:red--><span...
autor: Riklaunim Do'Urden
wt paź 21, 2003 9:16 am
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Sprzedam] Ksi±¿ki FR itp.
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 543

Podawajcie tytu³y by nie by³o pó¼niej k³utni o ksi±¿ki :mrgreen:
autor: Riklaunim Do'Urden
ndz paź 19, 2003 11:19 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Sprzedam] Ksi±¿ki FR itp.
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 543

[Sprzedam] Ksi±¿ki FR itp.

8) Mam do sprzedania kilka ksi±¿ek: <br /> Forgotten Realms <br /> <br />-krainy chwa³y <br />-pie¶ñ elfa <br />-sadzawka blasku <br />-krainy podmroku <br /> <br /> Greyhawk <br />-Królowa Pajêczych otch³ani <br /> <br /> <br />Inne <br />- Smoczy Kamieñ <br />- Jednym Zaklêciem <br /> <br />(SPRZE...
autor: Riklaunim Do'Urden
śr wrz 10, 2003 1:52 pm
Forum: Archiwum
Temat: Strona o D&D - szukam wspó³kreatorów
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 2586

Tak to jest z wspó³pracownikami [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/crying.gif[/img] mo¿e wspólnie zaczniemy co¶ tworzyæ :) Wraz z chêtnymi z Narivatar mia³em zamiar utworzyæ "podserwisy" D&D Biblioteki (pierwszy mia³/ma byæ Zwierzyniec 8) - rasy/klasy/potwory...) <br /> <br />Mo¿e wspólnie co¶ potworz...
autor: Riklaunim Do'Urden
pn wrz 01, 2003 4:54 pm
Forum: Archiwum
Temat: Strona o D&D - szukam wspó³kreatorów
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 2586

Re: Nowa stronka o DnD

<!--QuoteBegin-nbvc+--> <!--QuoteEBegin-->..... i perfekcyjnie umie HTML. <br />Je¿eli ma to byæ serwis z prawdziwego zdarzenia to postawiæ stronê na systemie portalowym, np. jPORTAL http://www.jportal2.com <br />---------------- <br /> <br />Planujecie te strony i planujecie :) Zróbcie stronê i zac...
autor: Riklaunim Do'Urden
wt sie 26, 2003 8:34 pm
Forum: Archiwum
Temat: Strona o D&D - szukam wspó³kreatorów
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 2586

Na serwis polecam jPORTAL. Mam na nim serwisy i jestem z niego zadowolony :)
autor: Riklaunim Do'Urden
wt sie 26, 2003 5:36 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: 3E a ¦nie¿ne Elfy
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 1243

Wersji ¶nie¿nych elfów czy mro¼nych jak kto woli jest do¶æ du¿o. Jedn± mam na stronie, jak±¶ jeszcze widzia³em na Comunity 3E itd. :)
autor: Riklaunim Do'Urden
wt sie 26, 2003 10:41 am
Forum: Tłumaczenia
Temat: Problemy z tłumaczeniem...
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 20001

"Poprawiê" nazwy :) i powinno byæ wszystko ok na razie.
autor: Riklaunim Do'Urden
pn sie 25, 2003 6:32 pm
Forum: Archiwum
Temat: Strona o D&D - szukam wspó³kreatorów
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 2586

<!--QuoteBegin-Sarrivin+--> <!--QuoteEBegin-->Tylko szczerze mówi±c masz trochê k³opotliwy dostêp do artyku³ów na stronie, przyda³oby siê co¶ bardziej "na wierzchu". To taka moja rada :) <br />Spis jest na jednej stronie, ca³y, ³adny itp. :) Dosta³em "pochwa³y" za to niekonwencjonalne menu :x-mas: <...
autor: Riklaunim Do'Urden
pn sie 25, 2003 3:01 pm
Forum: Archiwum
Temat: Strona o D&D - szukam wspó³kreatorów
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 2586

autor: Riklaunim Do'Urden
pn sie 25, 2003 2:57 pm
Forum: Tłumaczenia
Temat: Problemy z tłumaczeniem...
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 20001

w 3E jej nie by³o a kontrpie¶ñ za bardzo nie pasuje bo nie kotruje pie¶ni :razz:
autor: Riklaunim Do'Urden
pn sie 25, 2003 12:48 pm
Forum: Archiwum
Temat: Strona o D&D - szukam wspó³kreatorów
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 2586

Ja prowadzê w³asny serwis o dnd (i inne) www.pdnd.prv.pl <br />Mo¿emy ewentualnie dogadaæ siê w sprawie jakiej¶ wspó³pracy (np. wymiana artyku³ów lub co¶ innego :))
autor: Riklaunim Do'Urden
pn sie 25, 2003 12:33 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Programy do D&D (mapki, postacie i inne)
Odpowiedzi: 198
Odsłony: 29706

Je¿eli TRIS to jest to o czym my¶lê to ³±czysz siê tylko z graczami... nie ma serwerów jak w Openie, poza tym firewall uniemo¿liwia po³±czenie siê.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 8