Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 212 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 8
autor: Chomik Jedi
ndz lis 05, 2006 9:16 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [sprzedam] 30 White Dwarfów
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 316

Nikt nie chcia³ - to wystawi³em. Niestety, po drodze zd±¿y³y zdro¿eæ.<br /><br />http://allegro.pl/item139993610_white_dwarf_29_numerow.html<br /><br />PS: i przepraszam za pomy³kê w temacie - oczywi¶cie 29, a nie 30 numerów :wink:
autor: Chomik Jedi
ndz lis 05, 2006 5:54 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: Wyprzeda¿ Kolekcji - Podrêczniki Do Dnd I Adnd
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 450

<!--quoteo(post=285052:date=Nov 1 2006, 10:24 PM:name=Kejmur)-->
Kejmur pisze:
<!--quotec--><br />Wstêpnie jestem zainteresowany Arkon±. Ile by kosztowa³a ?<br />
<br />20z³ i jest Twoja. Proszê, odpisz na maila - rzadko zagl±dam na forum.
autor: Chomik Jedi
śr lis 01, 2006 4:34 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: Wyprzeda¿ Kolekcji - Podrêczniki Do Dnd I Adnd
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 450

Wszystkie ksi±¿ki do DnD posz³y.<br /><br />Zosta³y - AD&D i Arkona. Ceny j.w.
autor: Chomik Jedi
ndz paź 29, 2006 11:09 am
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [sprzedam] 30 White Dwarfów
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 316

Jak w tytule. Bez dodatków, chcê za nie (w sumie) 150z³. Stan bdb, ca³o¶æ wa¿y 9kg. Osobno sprzedajê po 10z³.<br /><br />Pozdrawiam,<br />Chomik Jedi<br /><br />230 - Chaos vs White Scars, Skaven<br />232 - Battlefleet: Gothic<br />233 - 3 battle reports<br />234 - Vampire Counts<br />235 - Warhamme...
autor: Chomik Jedi
pt paź 27, 2006 9:33 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: Wyprzeda¿ Kolekcji - Podrêczniki Do Dnd I Adnd
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 450

Witam Was,<br />Niektórzy pewnie mnie kojarzycie, na tym forum siê wychowa³em. Pó¼niej przez rok mnie nie by³o... I znowu jestem. W ¿yciu ka¿dego cz³owieka nadchodzi taka chwila, gdy, zauroczony czym¶ nowym, sprzedaje wszystko stare, nie patrz±c nawet na sentyment. I tak nadszed³ czas na mnie, urzec...
autor: Chomik Jedi
pt cze 16, 2006 3:30 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [kupiê] Archiwalne Numery White Dwarf
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 357

Witam,<br />Od jakiego¶ czasu interesujê siê bitewniakami. Sam nie gram, ale bawi mnie malowanie, modelowanie i reszta figurkowego szaleñstwa. Niedawno zakupi³em w Empiku pismo WhiteDwarf i jestem po prostu zachwycony. My¶lê o archiwalnych numerach, jako ¿e chcia³bym siê specjalizowaæ w systemie Con...
autor: Chomik Jedi
pt lut 17, 2006 11:24 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Kupiê] Star± ramoneskê
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 396

Witam, potrzebuję starej, zniszczonej ramoneski. Może macie cuś takiego? Może być poharatana, pocięta, zniszczona. Byleby się trzymała w kupie i ramoneskę jako tako przypomniała... Chętnie odkupię (drobna uwaga - za 30zł są ju&...
autor: Chomik Jedi
czw lut 09, 2006 7:23 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Reklama] Dicebagi z plecionki kolczej
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 376

Witam,<br /><br />Niektórzy userzy nie zdążyli mnie zapomnieć, niech mają pewność, że i ja ich wspominam, bardzo miło zresztą.<br /><br />A oto, co mam Wam do zaprezentowania: woreczki na kości z plecionki kolczej. Więcej informacji na aukcji, b...
autor: Chomik Jedi
śr sie 25, 2004 11:51 pm
Forum: Geografia
Temat: Myth Drannor?
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 747

Na forum znajdziesz kupê informacji o Myth Drannor. U¿yj wyszukiwarki. <br /> <br />K³ódeczka? (nauczy³em siê od Herr Baty ;D) <br /> <br />CHomik
autor: Chomik Jedi
czw lip 08, 2004 7:18 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Sprzedam] Książki ze świata FR
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 340

To zbiór opowiadañ dotycz±cy serii Powrotu Arcymagów (Pomroki/Shade) które mo¿esz równie¿ zakupiæ u wydawcy Isa ( bardzo polecam "Wezwanie" wspania³± ksi±¿ka ). <br /> <br />Dziêki, Mirit. Przydadz± mi siê takie informacje - Shade'y (do mnie mo¿esz swobodnie mówisz 'shade' :mrgreen:) mieszkaj± blis...
autor: Chomik Jedi
czw lip 08, 2004 6:17 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Sprzedam] Książki ze świata FR
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 340

Biorê je zatem. Co to s± 'Krainy Cienia'? <br /> <br />CHomik
autor: Chomik Jedi
pn lip 05, 2004 4:10 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Rozpiska samego siebie na zasady d20?
Odpowiedzi: 133
Odsłony: 9793

Heh, to i Chomik siê dopisze... <br /> <br />Si³a: 10. Có¿, ro¶nie. Uzna³em to za niezale¿ne od wieku, wiêc to jest normalka dla osoby doros³ej. Ja mam 15 lat i nie mam jeszcze 1.80m, wiêc... :mrgreen: <br /> <br />Zrêczno¶æ: 5-12 :mrgreen: Raz totalna fajt³apa, raz rzuci siê z okna i wykona czterna...
autor: Chomik Jedi
czw lip 01, 2004 10:40 am
Forum: Klasy podstawowe
Temat: Paladyn Lolth - nowa klasa podstawowa
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 1048

Marutan: Praworz±dno¶æ odpada, bo lolth jest arcy-chaotyczna. Wyznawców, którzy wyznaj± prawo, nie bêdzie tolerowaæ. Drowy powsta³y z chaosu, wiêc o praworz±dno¶ci mowy nie ma :mrgreen: <br /> <br />A co do samego pomys³u? Kilka rzeczy bym zmieni³. <br /> <br />1). To, co powiedzia³ ju¿ Marutan. Zmi...
autor: Chomik Jedi
czw maja 13, 2004 9:04 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 26156

<!--QuoteBegin-Bjorn Westlander+--> <!--QuoteEBegin--> A metalu, hh, techno, popu nie s³ucham Chomik, no wiesz co? S³ów "metal" i "hip-hop" nie umieszcza siê w jednym zdaniu, a tym bardziej obok siebie :mrgreen::D <br /> <br />Mam geniuszy w klasie, którym nie starcza wo¿enie siê skejterskimi ciucha...
autor: Chomik Jedi
śr maja 12, 2004 10:03 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 26156

Queen i Pink Floyd - nie muszê t³umaczyæ, prawda? Do¶æ rzec, ¿e moimi ulubionymi utworami s± 'Bohemian Rhapsody' i 'We are the champions' (klasyk, ale mi siê podoba), poza tym jeszcze 'Show must go on' (za to, ¿e utwór powsta³ PO tym, jak Freddy dowiedzia³ siê o chorobie). Album - ca³y The Wall. <br...
autor: Chomik Jedi
pn kwie 05, 2004 8:21 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Geneza Waszych Nicków
Odpowiedzi: 187
Odsłony: 10620

Skoro temat cieszy siê tak± popularno¶ci±... <br />Powiem o sobie: <br />Chomik? Sk±d chomik? nie wiem. Zami³owanie do kolekcjonowania wszystkiego, co w ³apki wpadnie? Zgadza siê. Gryzienie osó,b które nie przypadaj± mi do gustu z tych czy innych powodów i s± na tyle g³upie, ¿eby podsun±æ rêkê w zas...
autor: Chomik Jedi
pt lut 27, 2004 12:01 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Przygoda dla mojej dru¿yny - pomó¿cie wymy¶leæ!
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 1435

Charaktery. Do¶æ wa¿na sprawa. Podaj charaktery. ?li bêd± chcieli robiæ co¶ innego, ni¿ dobrzy. Czekam na odpowied¼. <br />I jeszcze jedno: nie widzê sensu zak³adania takiego tematu. Ca³e subforum 'Przygody' jest o tym, wiêc... <br />Proponujê poprzegl±daæ starsze tematy i dopiero pó¼niej pisaæ. I z...
autor: Chomik Jedi
śr lut 25, 2004 3:29 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

A co w tym do ubolewania? Naprawdê nie wiem... PO prostu nie chcemy przesadzaæ, bo potem wychodz± dru¿yny z³o¿one tylko i wy³±cznie z diwol±gów, nikt nie chce byæ gorszy... <br /> <br />Mo¿e trochê argumentacji? <br /> <br />Pozdr., CHomik
autor: Chomik Jedi
wt lut 24, 2004 12:39 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Wskrzeszenie
Odpowiedzi: 140
Odsłony: 9093

Jedyn± sytuacj±, gdzie dopuszczam BRAK wskrzeszenia jest magiczna choroba (ta, któr± mia³ Azoun IV, czyli pow³oka antymagii na komórkach cia³a). Ale poza tym - nie rozumiem. No, jestem w stanie zrozumieæ ¶mieræ Azouna IV, ale np. Tanalasty ju¿ nie. FR o ¶wiat pe³en magii, Ró¿d¿kê Wskrzeszenia mo¿na ...
autor: Chomik Jedi
pn lut 23, 2004 6:16 pm
Forum: Rasy
Temat: Robimy wybrañca!
Odpowiedzi: 123
Odsłony: 11513

Zgadzam siê. Jestem z Wami, KWPSWBR! <br />Mnie szczególnie interesuje Tyr... i Torm. <br />A Wybrañcy w FR to nic dziwnego - ³a¿± Ci bogowie po ziemi, co czemu nie maj± lubiæ normalnych ¶miertelników? :mrgreen: <br /> <br />Pozdrawiam, CHomik
autor: Chomik Jedi
pn lut 23, 2004 6:03 pm
Forum: Rasy
Temat: Robimy wybrañca!
Odpowiedzi: 123
Odsłony: 11513

Ale¿ dobrze, Arcmage! Dobrze kombinujesz! To Quile Veladorn (CG kobieta drow, Kap³an 1/Bos 3 (boski s³uga???) <br />jej historia jest w FR:CS, w ZK:O? na stronie 280 (wersji angielskiej nie chce mi siê teraz szukaæ :mrgreen:) <br /> <br />CHomik
autor: Chomik Jedi
pt lut 20, 2004 7:28 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Czaderskie Linki
Odpowiedzi: 531
Odsłony: 59542

Nie rz±dzisz. Mia³em wiêcej :mrgreen: <br />No nic, polecam stronê www.chomik.prv.pl <br />Doskona³a stronka o chomikach, wiele mo¿na siê dowiedzieæ. <br />Nie ¶miejcie siê ;P <br /> <br />Pozdrawiam, CHomik
autor: Chomik Jedi
pt lut 20, 2004 4:37 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Klasa dla Geralta/wied¼mina
Odpowiedzi: 197
Odsłony: 9103

Ariochu, Twoja rozpiska jest ¶wietna, ale... <br /> <br />po co ECL? <br />Zauwa¿, ¿e wied¼min ma do¶æ du¿± wadê... otó¿... ma bonusy w swoim mieczu, nie? I nie op³aca mu siê za bardzo u¿ywaæ innego miecza... wiêc przy innej broni czê¶æ jego umiejêtno¶ci jest nieprzydatna... chyba, ¿e ¼le to zrozumi...
autor: Chomik Jedi
pt lut 20, 2004 1:38 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: Oficjalne plany wydawnicze ISA
Odpowiedzi: 1395
Odsłony: 76217

Ma zostaæ wznowiona sprzeda¿ Piêcioksiêgu Cadderly'ego (nie wiem, jak to diabelstwo siê odmienia). To ¼le, jako ¿e niedawno kupi³em ca³± sagê za 140z³, mia³em zamiar sprzeda¿ za jaki¶ czas za conajmniej 170z³, a II wydanie mi popsu³o szyki. No i oczywi¶cie bêdzie kupiæ go za jakie¶... hmmm.... 85z³,...
autor: Chomik Jedi
śr lut 18, 2004 7:14 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Licze, czy¿ one nie s± piêkne?
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 1788

Pshaw! postaæ przepakowana IMHO. <br />Z tego co pamiêtam ¿aden z liczów nie podró¿owa³ jako poszukiwacz przygód. Licz siedzi w jednym miejscu, opanowuje ¶wiat i ukrywa swój kamieñ. Czy Twój licz ma kamieñ z esencj±? <br />Granie czymkolwiek, choæby i Nie¶miertelnym Potê¿nym Smokiem, nie ma sensu, j...
autor: Chomik Jedi
wt lut 17, 2004 12:39 pm
Forum: Magiczne i niemagiczne przedmioty
Temat: Nowe Bronie
Odpowiedzi: 623
Odsłony: 32984

Ubieg³e¶ mnie, Sul [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] <br />I do samego pomys³u - strasznie ¶mieszne. Normalnie laæ ze ¶miechu. <br />Z pozosta³ej czê¶ci pierwotnie napisanej notki zrezygnowa³em, zawiera³a to, co napisa³ ju¿ Sul. <br /> <br />Pozdrawiam, CHomik <br /> <br />Do notki ni¿e...
autor: Chomik Jedi
pn lut 16, 2004 10:36 pm
Forum: Geografia
Temat: Cormyr
Odpowiedzi: 123
Odsłony: 9756

No cóz... <br />Sta³o siê. Dokoñczy³em s³awetn± Sagê Cormyru. Wreszcie. I muszê powiedzieæ, ¿e trochê do³uj±ca i bardzo smutna ksi±¿ka. Wiele ksi±¿ek przeczyta³em i musze powiedzieæ, ¿e ?mieræ Smoka jestem pierwszym tomem, nad jakim pop³aka³em siê jak bóbr,,, od naprawdê wielu lat. Albo ja jaki¶ prz...
autor: Chomik Jedi
ndz lut 15, 2004 1:20 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: ISA - opinie o polskim wydawcy D&D
Odpowiedzi: 73
Odsłony: 5533

Zawsze 10z³
autor: Chomik Jedi
czw lut 12, 2004 5:34 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Co my¶licie o paladynie który jest potomkiem smoka?
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 1130

EOT z notk± Mordomira, jak czyta³em to mi szczena opad³a :mrgreen: <br />No nic, powróæmy do naszych baranów. <br /> <br />Wg mnie pomys³ paladyn potomek smoka to pomys³ nietrafiony. Jestem oryginalny :mrgreen:. Nie lubiê przesadzonych postaci, przepakowanych, maj±cych wielkie bonusy do cech. Albo p...
autor: Chomik Jedi
ndz lut 08, 2004 10:42 am
Forum: Geografia
Temat: Cormyr
Odpowiedzi: 123
Odsłony: 9756

Nowy Cormyr!

Witam! <br />Postanowi³em od¶wie¿yæ ten w±tek, jako ¿e pilnie potrzebujê informacji o Cormyrze. <br />Zamierzam pisaæ przygody, ca³± kampaniê w Cormyrze, wiêc potrzebujê trochê info :mrgreen: <br />Nie wymagam od Was czego¶, sam muszê pracowaæ i dowiedzieæ siê maksymalnie du¿o o interesuj±cej mnie k...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 8