Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 23 wyniki

autor: Glinthor
pt maja 26, 2006 12:08 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Co jest lepszego w drugiej edycji ni¿ w trzeciej?
Odpowiedzi: 51
Odsłony: 6252

Bu¿liwa dyskusja. Gram w AD&D-D&D od 15 lat wiêc dorzucê co¶ od siebie.<br /><br />Co do podrêczników Wotc wybra³o tê sam± droge co TSR. Czyli jak najwiêcej bo gracze i tak kupi± wszystko. Dobrze czy ¼le? W sumie i tak chyba nie mam zdania. W koñcu zyjemy w kraju gdzie mamy mozliwo¶æ wyboru (przynaj...
autor: Glinthor
pt maja 26, 2006 10:39 am
Forum: D&D i d20
Temat: Czy grasz we wcześniejsze edycje D&D?
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 4102

Ja zaczyna³em od KC a potem szybciutko przeskoczy³em na AD&D. Pod wp³ywem impulsu kupi³em 3ed zaraz potym jak siê ukaza³a i zacz±³em prowadziæ. Mine³o kilka latek i sprzeda³em wszystkie podrêczniki do 3ed. Teraz krótka przerwa na Warhammera a potem znów wracam do 2ed. <br /><br />Dlaczego tak zrobi³...
autor: Glinthor
śr lip 02, 2003 12:25 am
Forum: Star Wars RPG
Temat: D6 vs D20
Odpowiedzi: 203
Odsłony: 27512

Brzmi dosc sensownie i szybko, najwyrazniej kilka zeczy nadal jest pozytywnych.
autor: Glinthor
pt cze 27, 2003 1:10 am
Forum: Star Wars RPG
Temat: D6 vs D20
Odpowiedzi: 203
Odsłony: 27512

Przeczytalem wszystkie posty i cieszy mnie iz wiekszosc glosow jest za d6. <br /> <br />Od siebie chcialbym dodac iz szturmowcy wcale nie byli miesem armatnim, zwlaszcza gdzy chodzili w 5 osoboweych patrolach i uwzglednialo sie wszystkie bonusy z ich chelmow a ktore nie byly rozpisane. Do tego 5 tro...
autor: Glinthor
wt lut 11, 2003 5:18 pm
Forum: Magia i Psionika
Temat: Pytania o magiê Faerunu
Odpowiedzi: 283
Odsłony: 23708

Wed³ug zasda z 2ed to conajmniej 0 a na zdrowy rozs±dek to nie do przebicia normaln± broni± - wyj±tek rany obuchowe przed tym ¿adna kolczuga nie obroni
autor: Glinthor
sob lut 08, 2003 3:32 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Po co komu tyle hp w D&D?
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 1645

MG: Strzelasz, trafiasz w policzek. Olbrzymi twój wróg mrucze pod nosem: ojejku, jakie to dziwne! Drzazgi lataj± w powietrzu! <br /> <br />Nie przesadzasz? Mogê siê zgodzic na naciaganie typu dra¶niêcie lub odbicie od pancerza ale jak juz strza³a trafia w policzek to raczej przebija go na wylot ( c...
autor: Glinthor
pt lut 07, 2003 4:32 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Rozpiski oficjalnych postaci z FR
Odpowiedzi: 511
Odsłony: 35604

Wszystko powy¿ej odnosi sie do AD&D 2ed [Opis jest ju¿ nieaktualny zarówno w 2E jak i w 3E - Darklord] <br /> <br />---> Czy mo¿esz to bardziej przyblizyæ, bo ¿e w 3ed mo¿e to nie byc aktualne to rozumiem bo swiaty powstaja prawie na nowo ale dlaczego w 2ed jezeli ostatnim podrecznikiem opisujacym ...
autor: Glinthor
czw lut 06, 2003 9:47 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Rozpiski oficjalnych postaci z FR
Odpowiedzi: 511
Odsłony: 35604

Vecna - ¿ród³o "Domains of dread" (Ravenloft) <br /> <br />Demigod (lich) lawful evil <br /> <br />Wszystkie wsó³czynniki 25 <br />Magic resistance ludzkie czary 70% <br /> Pó³boskie 40% <br /> Boskie 20% <br /> <br />AC i inne wsó³czynniki pomijam (ma³o istotne) <br /> <br />Zna wszystkie czary cz...
autor: Glinthor
wt sty 28, 2003 10:58 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Film z cyklu DL
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 12994

Niezle niezle, momentami lekko smieszne np. chudy Caramon ale brawa za inwencje. Jak dla mnie Sturm jest ¶wietny.
autor: Glinthor
pn sty 27, 2003 9:56 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Film z cyklu DL
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 12994

bo super zagra³ Gandalfa. Sean Connery ma wsystkie predyspozycje by zagraæ ziemsk± postaæ Paladine'a <br />Wydaje mi sie, ¿e Sean jest zbyt powa¿ny na Fizbana i jako¶ mi nie pasuje. Kiedys kiedy jeszcz enikt nie my¶la³ o nakreceniu LOTR razem z kumplem obsadzalismy go w roli Gandalfa ale na dzien d...
autor: Glinthor
czw sty 23, 2003 4:40 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Dragonlance? Sk±d ja to znam?
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 4154

Wydaje mi siê i¿ te w empiku le¿± niestety bo ich nikt nie kupuje, zauwa¿ i¿ s± to wznowione kroniki i te "mniej ciekawe" pozycje. Pozosta³a czê¶æ jest w³a¶ciwie nie do dostania np. Nowe pokolenie. <br /> <br />Tak na marginesie widzieli¶cie cene "smoków chaosu" jak dla mie zgroza.Przypominaj± mi si...
autor: Glinthor
ndz sty 19, 2003 11:09 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Smokowcy
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1185

Pamiêtam jak pierwszy raz zetkno³em siê z nimi czytaj±c ! tom kronik. To by³o co¶ okropnego, zakapturzone postacie które w mgnieniu oka zmieniaj± siê w cz³ekokszta³tne gady i to przera¿enie gdy broñ bohaterów zostaje w ich ciele po tym jak kamienieja albo co gorsza wybuchaj±. <br /> <br />Jest to ni...
autor: Glinthor
pt sty 17, 2003 9:00 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: Dnd polskie czy ang.?
Odpowiedzi: 107
Odsłony: 10447

Ale moge udowodniæ, ¿e jest dobrze. A w przypadku baldura nie widze powodow do narzekan. Dialogi dobre a lektor jeszcze lepszy.
autor: Glinthor
pt sty 17, 2003 4:38 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: Dnd polskie czy ang.?
Odpowiedzi: 107
Odsłony: 10447

<!--QuoteBegin-Haron+--> <!--QuoteEBegin-->Mimo, ze z angielskiego oslem nie jestem, to jednak wole poczytac po naszemu.  <br />Polski to bardzo piekny jezyk i ma jedna przewage nad innymi: jest nasz. <br />U mnie jest tak samo, os³em nie jestem ale wole po naszemu. Niestety s± takie osoby któr...
autor: Glinthor
wt sty 14, 2003 9:06 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Krasnolud - odważny i mężny... a żlebowy?
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 4001

Biednym jest gracz ktory wybierze krasnoluda zlebowego na swoja postac. Reszta druzyny bedzie go nonstop ponizac, wysmiewac, albo kopac w zadek  . Bedzie tylko malo pozytecznym ciezarem dla druzyny.  <br /> <br />To wszystko zale¿y od MG i dró¿yny ja niestety spotka³em siê z tym od z³ej s...
autor: Glinthor
wt sty 14, 2003 8:58 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Psionicy i psionika w DL?
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 4187

W Psionic book do starej edycji jest powiedziane, ¿e ten rodzaj mocy nie wystepuje tam.
autor: Glinthor
wt sty 14, 2003 8:56 pm
Forum: Dragonlance
Temat: SAGA Game Rules - co to by³o?
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 2958

Je¿eli mnie pamiêæ nie myli to system ten by³(jest) rozgrywany w 5 erze DL i to tam oprócz ksi±¿ek mo¿na znale¼æ najwiêcej informacji na temat tego okresu a w³a¶ciwie jego pocz±tku. (Mogê siê myliæ, pamiêæ jest zawodna, je¶li tak to proszê o poprawienie mnie)
autor: Glinthor
wt sty 14, 2003 8:47 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Próba w Wieży Najwyższej Magii
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 8103

W Dragon Lance magowie po osi±gniêciu pewnego progu mocy ( w AD&D by³ to poziom 3) musz± poddaæ siê próbie. Sk³ada sie ona z trzech testów i za ka¿dym razem jest inna i zwi±zana z magiem przechodz±cym j±. Po jej przejsciu co nie zawsze siê zda¿a mag musi okre¶liæ zakon do którego bêdzie nale¿± (bia³...
autor: Glinthor
wt sty 14, 2003 6:36 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Próba w Wieży Najwyższej Magii
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 8103

Musia³em zrobiæ tylko jedna próbê ( ma³o prowadzi³em DL). I cieszê siê i¿ by³ to tylko jeden raz poniewa¿ uwa¿am to za jeden z najtrudniejszych problemów. MG musi wykazaæ siê pomys³owo¶cia, za ka¿dym razem musi byc to co¶ innego co¶ charakterystycznego dla danej postaci a zarazem co¶ nad czym dana o...
autor: Glinthor
wt sty 14, 2003 6:24 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Smocze nowiny (WotC/Sovereign Press)
Odpowiedzi: 227
Odsłony: 22677

Dzi¶ na forum ISA w planach wydawniczych przeczyta³em i¿ szykuj± siê do wydania DL . Co prawda, ¿e najpierw bêdzie Ravenloft ale to i tak dobra wiadomo¶æ. :mrgreen: <br />____________________ <br /><!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro-->Na przysz³o¶æ prosiliby¶my o podawanie linków<!...
autor: Glinthor
pn sty 06, 2003 7:09 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: Polskie wydanie D&D 3 edycja
Odpowiedzi: 408
Odsłony: 18959

Jasne, mogê zrozumieæ, ze s± ró¿ne gusta i ka¿dy wie swoje ale denerwuje mnie tak krytyczne podejscie ¿e to oni maj± racje i ¿e oni tylko t³umacz± dobrze a wszyscy inni robi± ¼le. Do tego ten brak docenienia samej pracy drugiej osoby. Juz sam sposób wydania podrêcznika ¶wiadczy o tym i¿ kto¶ podzsze...
autor: Glinthor
ndz sty 05, 2003 11:49 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: Polskie wydanie D&D 3 edycja
Odpowiedzi: 408
Odsłony: 18959

Zaraz na pierwszej sesji po tym jak trafi³ mi do rêki PG, postanowi³em siê podzieliæ refleksjami o nim z kumplami. I cholera mnie wzie³a. Podrêcznik ³adnie wydany, t³umaczenie na bardzo przyzwoitym poziomie(pomijamy Zaklinacza) a Ci mi mówia, ¿e jest do Du.... i, ¿e polscy t³umacze siê nie znaj± i o...
autor: Glinthor
pt sty 03, 2003 9:29 am
Forum: Geografia
Temat: Mapy FR z ró¿nych ¼róde³
Odpowiedzi: 100
Odsłony: 11281

ATLAS DO FORGOTENA <br /> <br />Oprócz wydania ksia¿kowego istnieje tez wersja interaktywan. Jest to podstawak + dwa dodatki. <br /> <br />Ta druga jest po prostu genialna. Mamy ca³a mape torilu i robimy zblizenia. W ten sposob mozna dotrzec do undermountain. W waterdeep i innych miastach mozna naw...