Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 141 wyników

autor: pandi
wt kwie 12, 2005 5:28 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Sprzedam] Podrêczniki DnD 3e[towar wyczerpany]
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1232

<!--QuoteBegin-masio+--> <!--QuoteEBegin-->ja bym mug³ wzi±¶æ Podrêcznik Gracza, Przewodnik Mistrza Podziemi, Ksiêgê Potworów, ale jaka jest cena ?? :x-mas: Czytaj, kolego... <!--QuoteBegin-Hayate+--> <!--QuoteEBegin-->dobra, trochu mnie pogie³o z cen±. komplet za 100 lub pojedynczo 30 za podstawki,...
autor: pandi
pt wrz 10, 2004 6:40 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Czaderskie Linki
Odpowiedzi: 531
Odsłony: 59712

http://tinyurl.com/5hrdm - ¶wietna sprawa, polecam :mrgreen:
autor: pandi
wt sie 24, 2004 11:07 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Mnich po 20 poziomie
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1276

Mam dziwne wra¿enie, i¿ chodzi o Oriental Adventures :razz:
autor: pandi
ndz sie 22, 2004 1:39 pm
Forum: Gry PC
Temat: Baldur's Gate 3 i NWN2?
Odpowiedzi: 42
Odsłony: 3019

I prawdopodobnie bêdzie to Aurora Engine z NWN, ale bardzo mocno zmodyfikowana, podobnie jak w polskim "Wied¼minie" (tu jest trailer - 72MB - a tu mniejszy - 24MB). G³upio by by³o, gdyby Wied¼min okaza³ siê lepszy od NWN 2 czy BG3, nie?
autor: pandi
ndz sie 22, 2004 12:37 pm
Forum: Gry PC
Temat: Baldur's Gate 3 i NWN2?
Odpowiedzi: 42
Odsłony: 3019

Czy do twórców nie dotar³o, ¿e fabu³a BG siê skoñczy³a i nie ma jak jej dalej ci±gn±æ? <br /> <br />Ale¿ dotar³o... Ale chêæ zarobienia kolejnych $$$ jest du¿o wiêksza, ni¿ reakcje wywo³ane protestami fanów. Chocia¿ z drugiej strony interesuje mnie, co mo¿na jeszcze "dokleiæ" do fabu³y BG1/2. Je¶li...
autor: pandi
ndz sie 22, 2004 11:04 am
Forum: Gry PC
Temat: Baldur's Gate 3 i NWN2?
Odpowiedzi: 42
Odsłony: 3019

Baldur's Gate 3 i NWN2?

Wygl±da to coraz bardziej realnie :!: <br /> <br /><!--QuoteBegin-gry-online.pl+-->[quote="gry-online.pl)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->W przysz³ym miesi±cu PC Gamer zaprezentuje zapowiedzi Baldur's Gate 3 i Neverwinter Nights 2 <br />Jeszcze dobrze nie och³onêli¶my po mia¿d¿±ce...
autor: pandi
czw mar 18, 2004 2:32 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: Oficjalne plany wydawnicze ISA
Odpowiedzi: 1395
Odsłony: 76621

[quote=Pietrucha]<!--coloro:blue--><span style="color:blue"><!--/coloro-->/ciach/<!--colorc--></span><!--/colorc--> <br />Mo¿na prosiæ o rozwiniêcie tej my¶li? W³a¶nie przymierza³em siê do zamówienia tego dodatku. Mia³em niewielk± styczno¶æ z angielsk± wersj± i wg. mnie by³a ca³kiem przydatna (w jak...
autor: pandi
wt lut 24, 2004 8:49 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: Oficjalne plany wydawnicze ISA
Odpowiedzi: 1395
Odsłony: 76621

Nie, nie zosta³ i prawdopodobnie w tym roku nie zostanie. Cena prawdopodobnie bêdzie ciutkê wy¿sza od ceny MM PL, a tytu³ (jak znam ¿ycie...) Ksiêga Potworów 2. <br /> <br />Pozdra
autor: pandi
pn sty 19, 2004 4:10 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Polskie Wydanie - Zapomniane Krainy [recenzje, uwagi]
Odpowiedzi: 75
Odsłony: 9072

Noooo... A wiêc... A wiêc jest dobrze. Albo nawet lepiej - jest IMO rewelacyjnie :mrgreen: . Jestem szczê¶liwym posiadaczem tego cudeñka od pi±tku, godziny 14:32. Pierwsze wra¿enie - oczywi¶cie - bardzo dobre. Moim zdaniem jako¶æ wydania dorówuje wydaniu angielskiemu. Wszystko piêknie zafoliowane, l...
autor: pandi
śr sty 07, 2004 4:29 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: Oficjalne plany wydawnicze ISA
Odpowiedzi: 1395
Odsłony: 76621

A ja mam co¶ piêknego dla Was :mrgreen: . Oto przyk³adowe strony z ZK: OP 8) . <br /> strona 2 , strona 3 , strona 4 , strona 19 , strona 77 , strona 155 , strona 174 i strona 281 . <br /> <br />Na mnie zrobi³y naprawdê dobre wra¿enie. I chyba nikt nie podawa³ wcze¶niej tych linków, co? Kurczê, ale ...
autor: pandi
pt sty 02, 2004 5:48 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: W Stalowej Twierdzy praca wre
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 4692

Chyba ju¿ pora od¶wierzyæ temat... Praca prac±, ale gdzie jest obiecywana przez Was na grudzieñ rozpiska Ksina zaraz po "wyj¶ciu z lasu"? Hê? <br /> <br />Pozdrawiam, <br />pandi
autor: pandi
śr gru 24, 2003 9:04 am
Forum: Wydawnictwa
Temat: Oficjalne plany wydawnicze ISA
Odpowiedzi: 1395
Odsłony: 76621

Drogi Chomiku , wszystko da siê za³atwiæ :mrgreen: . Wy¶lij maila na adres sklepik@isa.pl z podanymi swoimi danymi oraz tytu³em dodatku, ktory chcesz dorzuciæ do koszyka. Na pewno Pani Czostek za³atwi Twój problem... Niestety nie wiem, dlaczego nie mo¿na zamówiæ jeszcze OW... <br /> <br /> <br />Poz...
autor: pandi
wt gru 09, 2003 9:55 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: ISA - opinie o polskim wydawcy D&D
Odpowiedzi: 73
Odsłony: 5559

Dzisiaj zosta³em przez ISê mile zaskoczony :) . Chcia³em odwo³aæ zamówienie, sprawa zosta³a za³atwiona bardzo szybko i sprawnie. Pani Katarzyna Czostek ze Sklepiku ISY odpowiedzia³a na mojego maila po kilku minutach od jego wys³ania. Kolejne odpowiedzi przychodzi³y w równie zaskakuj±cym tempie. Mój ...
autor: pandi
ndz gru 07, 2003 7:03 pm
Forum: Gry PC
Temat: Gry komputerowe w Greyhawku [ToEE]
Odpowiedzi: 73
Odsłony: 4545

Wiecie co? Je¶li nie, to powiem. Muszê to z siebie wyrzuciæ. Nazwa "The Tepmple of Elemental Evil" zosta³a przet³umaczona jako "?wi±tynia Pierwotnego Z³a". Tutaj panowie z CD-Projekt'u dali cia³a na ca³ej linii, nie porównuj±c t³umaczeñ z wydanym przecie¿ ju¿ jaki¶ czas temu "Powrotem do ?wi±tyni Z³...
autor: pandi
wt gru 02, 2003 12:04 am
Forum: Wydawnictwa
Temat: Witamy!
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 1745

Przet³umaczone zasady Grim'n'Gritty mo¿na znale¼æ na stronce Riklaunima . Nie chwal±c siê, przygotowali¶my razem z cowboy'em specjaln± wersjê karty postaci. Oczywi¶cie wszystko w polskiej wersji... Mo¿e znalaz³ by siê kto¶ chêtny do publikacji? Moje poprzednie twory mo¿na znale¼æ tutaj . <br /> <br ...
autor: pandi
ndz lis 30, 2003 9:05 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Darmowa przygoda d20 "Mi³o¶æ i Honor"
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 2883

Bardzo fajna przygódka, ale niestety, trochê krótka :) . Miejmy nadziejê, ¿e Stakowa Twierdza siê rozwinie i bêdzie wydawaæ takie wysokojako¶ciowe produkty równie¿ na papierze :razz: . Od czasu do czasu mog³aby te¿ zostaæ opublikowana w³a¶nie taka - darmowa, profesjonalna przygoda. Naprawdê fajnie b...
autor: pandi
sob lis 29, 2003 6:42 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Które podrêczniki?
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 4519

IMHO nie masz co czekaæ na polskie wydanie 3.5. Jak znam ¿ycie (i ISê) to na PHB, DMG i MM 3.5 trzeba bêdzie poczekaæ jakie¶ 2 lata. Ja ka¿dym razie nie czekam :) . <br /> <br />Pozdrawiam, <br />pandi
autor: pandi
sob lis 29, 2003 4:54 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: FR:CS - kupisz wersjê PL?
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 2936

<!--QuoteBegin-Kharis+--> <!--QuoteEBegin-->Nie za dobrze radzê sobie z jêzykiem angielskim w grach D&D, wiêc podrêcznik ten bêdzie dla mnie wspania³ym prezentem gwiazdkowym :) <br />Niestety, nie bêdzie prezentem gwiazdkowym. Wysy³ka najwcze¶niej rozpocznie siê w po³owie stycznia [img]style_emotico...
autor: pandi
wt lis 25, 2003 4:41 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: Oficjalne plany wydawnicze ISA
Odpowiedzi: 1395
Odsłony: 76621

Ja niedawno otrzyma³em odpowied¼ na maila dotycz±cego Zapomnianych Krain. <br /> <br /><!--QuoteBegin-Katarzyna Czostek+--> <!--QuoteEBegin--><ciach>  <br />Prawdopodobnie podrêcznik przyjedzie do nas z drukarni w po³owie stycznia, wtedy te¿ rozpoczniemy wysy³kê. <br /> <br />Pozdrawiam, <br />...
autor: pandi
pn lis 24, 2003 9:13 pm
Forum: Rasy
Temat: Nowe Rasy - podpowiedzi, sugestie...
Odpowiedzi: 570
Odsłony: 35642

Nikt nikomu tu niczego nie zabrania... Od czego kara -4? Poza tym zawsze mo¿na wzi±æ odpowiednie atuty... <br /> <br />Pozdrowienia, <br />pandi
autor: pandi
ndz lis 23, 2003 8:53 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Romanse
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 1308

Chyba siê zupe³nie nie zrozumieli¶cie :mrgreen: . <!--QuoteBegin-Molobo+--> <!--QuoteEBegin-->Unika³bym cukierkowo¶ci i skupienia siê na pozytywnych aspektach relacji miêdzyludzkich. <br /> <br />Z tego wynika³oby, ¿e unikasz te¿ skupiania siê na pozytywnych relacjach miêdzyludzkich... Co prawda mo¿...
autor: pandi
ndz lis 23, 2003 1:52 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Które podrêczniki?
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 4519

Ja ostatnio zamówi³em Ksiêgê Wyzwañ, Podrêcznik Psioniki i Zapomniane Krainy. Z tego, co wiem KW (któr± zamówi³em za 26, a nie 32, ani tym bardziej 34z³ :mrgreen: ) jest na poziomie classbooków . Jest tam kilka ciekawych pomys³ów, które mi (ach, ten brak wyobra¼ni :? ) na pewno dobrze pos³u¿±. A Mie...
autor: pandi
pt lis 21, 2003 9:28 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Zbiór map Antonio Piraisa
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 2215

Mam dobr± wiadomo¶æ! Cena w EMPiK Megastore Junior - 33.30z³ :mrgreen: . Zbiór rzeczywi¶cie jest tak ciekawy, jak w reklmówkach. W tych mapach kryje siê mnóstwo ciekawych pomys³ów na sesje... <br /> <br />Uradowany, <br />pandi
autor: pandi
czw lis 20, 2003 8:26 pm
Forum: Archiwum
Temat: Ostro³êka - szukam graczy
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 775

Naprawdê nikogo nie ma? Dodajê tê notkê, aby temat wróci³ na pierwsz± stronê... <br /> <br />Pozdrawiam, <br />pandi
autor: pandi
czw lis 20, 2003 3:11 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 203833

Z jednej z pierwszych sesji: <br /> <br />Gracz (podlicza obra¿enia po krytyku): No, to chyba bêdzie jakie¶ dwadzie¶cia osiem... <br />Ja (MG), do drugiego gracza: ty, on ma chyba jakie¶ tajne modyfikatory... <br /> <br />[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] <br /> <br />Pozdrawiam, <br ...
autor: pandi
śr lis 19, 2003 9:32 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Zbiór map Antonio Piraisa
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 2215

<!--QuoteBegin-merlin93+--> <!--QuoteEBegin-->A ¿eby wszystko by³o do koñca jasne, s± to mapy które mo¿na odpi±c pod ka¿dy ¶wiat (setting), czy do jakiego¶ konkretnego, np. FR? <br /> <br />Nie, maj± byæ to mapy uniwersalne, przeznaczone do rozgrywki w dowolnym ¶wiecie. <br /> <br />Tylko jest jeden...
autor: pandi
śr lis 19, 2003 5:31 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Zbiór map Antonio Piraisa
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 2215

Zbiór map Antonio Piraisa

Witam! <br />Chcia³em zapytaæ siê szanownych Forumowiczów (nie, tu nie chodzi o rangê!) co s±dz± o Portalowym Zbiorze map? Na wszelki wypadek, wklejê notkê z http://www.rpg-portal.pl. <br /> <br /><!--QuoteBegin-Portal+--> <!--QuoteEBegin-->Zbiór sk³ada siê z czterdziestu map i planów (w¶ród nich dw...
autor: pandi
pn lis 17, 2003 9:28 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: Polskie wydanie D&D 3 edycja
Odpowiedzi: 408
Odsłony: 18924

Prosi³bym osoby, które naby³y ostatnio wydane podrêczniki o skrócony ich opis. Nigdzie na Forum nie znajdziemy informacji o tym, czy np. warto zakupiæ polskie wydanie jakiej¶ przygody, clasbooka , czy czego tam jescze... (Ksiêgi wyzwañ?) Na stronie ISY znalaz³em informacjê, ¿e rozpoczê³a siê ju¿ dys...
autor: pandi
ndz lis 16, 2003 4:31 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Które podrêczniki?
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 4519

<!--QuoteBegin-Niziolica+--> <!--QuoteEBegin-->Najlepszy jest Sword & Fail <br /> <br />Chyba Sword & Fist ? Jego polski tytu³ brzmi Miecz i piê¶æ i jest on classbookiem dla wojowników i mnichów - dla graczy prowadz±cych takie postacie - w sam raz. Mistrzom te¿ siê przyda. Ja osobi¶cie, oprócz PG, P...
autor: pandi
śr lis 12, 2003 8:38 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: [Świat forumowy] "Arsenlu Smuggler"
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 2222

A ja, korzystaj±c z pomys³u Pedra Alvareza stworzy³em Czarodilera :mrgreen: . Czekam na krytykê (konstruktywn±, oczywi¶cie...). <br /> <br />Pozdrawiam, <br />pandi