Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 25 wyników

autor: nbvc
sob lut 28, 2004 12:02 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Krytycy D&D łączcie się
Odpowiedzi: 606
Odsłony: 31686

Dlaczego nie lubiê DnD??

Txt ¶ci±gniêty z R.P.G Forum: <br /> <br />1) Kiepski system d20 z ktorego reklama zrobila rewolucje na skale swiatowa. <br />2) Nierealistyczne rozwiazanie walki <br />3) Sztuczne podzialy na klasy <br />4) Sztuczne i nierealistyczne podzialy i statystyki broni <br />5) Kiepskie rozwiazanie podzial...
autor: nbvc
pt wrz 26, 2003 2:42 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Trzymanie siê zasad w D&D
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 2008

<!--QuoteBegin-Molobo+-->
Molobo pisze:
<!--QuoteEBegin-->Ciekawe czy kto¶ naprawdê stosuje zasady dotycz±ce zasiêgu i przemieszczenia siê podczas walki.
<br />Ja osobi¶cie prowadz±c grê staram siê zachowaæ te zasady.
autor: nbvc
śr wrz 03, 2003 9:01 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Rozwa¿ania na temat DnD [realizm odgrywania postaci]
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 864

Jednak¿e powracaj±c do w±tku, postacie w zbroi p³ytowej mia³yby pewne problemy z jej zdjeciem, nastepniem z za³o¿eniem jej z powrotem, a co by by³o gdyby mia³ biegunkê?:-D
autor: nbvc
śr wrz 03, 2003 6:06 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Rozwa¿ania na temat DnD [realizm odgrywania postaci]
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 864

Rozwa¿ania na temat DnD [realizm odgrywania postaci]

Czasami popadam w g³êbokie rozwa¿ania dotycz±ce DnD i dochodzê do pewnego wni±sku. Mianowicie adaje sobie takie oto pytania: <br />1. Czy postacie w DnD dbaj± o higienê swej jamy ustnej?? Z tego co widze na ilustracjach, maj± ca³kiem ³adne z±bki:-) <br />2. Czy postacie w DnD za³atwiaj± swe potrzeby...
autor: nbvc
wt wrz 02, 2003 4:34 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Plansze i żetony/figurki (Siatka w D&D) w walce
Odpowiedzi: 88
Odsłony: 3473

Czemu?

czemu uwa¿asz, ¿e figurki nie s± potrzebne, wed³ug mnie s± bardzo potrzebne, chociarz na razie u¿ywam tylko kapsli. Zacz±³em u¿yhwaæ kapsli i planszy do walki, bo wcze¶niej, pojawia³y siê k³utnie,¿e nie powiedzia³em dok³adnie w jakiej odleg³o¶ci stoimy od siebie, jak daleko do potwora, itp. <br /> <...
autor: nbvc
wt wrz 02, 2003 4:31 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Plansze i żetony/figurki (Siatka w D&D) w walce
Odpowiedzi: 88
Odsłony: 3473

My zamiast figurek u¿ywamy kapsli, które naby³em wraz z "pude³kiem", na figurki nas chwilowo nie staæ, lecz jak bêdzie kasa, na pewno kupimy:-)
autor: nbvc
pn wrz 01, 2003 8:30 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Jak często grasz w RPG?
Odpowiedzi: 105
Odsłony: 5652

Gram raz w tygodniu, jako MP, oczywi¶cie chcia³bym czê¶ciej, ale ato szko³o, a to jaki¶ wyjazd. Kiedy¶ gra³em 2 razy w tygodniu, ale rodzicek, siê zaczeli wkurzaæ, ze szko³ê zaniedbuje itp.itd.itp., trudno, teraz gram 1:-( <br /> <br />Dla mnie wakacje, s± sprzymierzeñcem, zazwyczaj wyje¿d¿am na obó...
autor: nbvc
ndz sie 31, 2003 9:20 pm
Forum: Archiwum
Temat: Strona o D&D - szukam wspó³kreatorów
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 2583

Dla kogo??

Dla kogo pomoc??
autor: nbvc
ndz sie 31, 2003 12:10 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Kupiê] Ekran Mistrza Podziemi
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 194

[Kupiê] Ekran Mistrza Podziemi

Kupiê E.M.P, za rozs±dn±³ cenê( do 13 z³), przesy³k± za pobraniem.
autor: nbvc
ndz sie 31, 2003 12:07 pm
Forum: Archiwum
Temat: Strona o D&D - szukam wspó³kreatorów
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 2583

Nowa stronka o DnD

Hmm, te¿ robiê stronkê o DnD, je4¶li kto¶ ma ochotê ze mn± wspó³tworzyæ, bardzo chêtnie, najlepiej kto¶ kto umie pisaæ skrypty, no i perfekcyjnie umie HTML.
autor: nbvc
ndz sie 31, 2003 12:04 pm
Forum: Archiwum
Temat: Szukam graczy i MG do gry w DnD przez GG!
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 1563

Przez gg

no w³a¶nie, ja chcia³bym se pograæ, ale tak do 5 osób max, zeby nie by³o rozgardiaszu:-)
autor: nbvc
sob sie 30, 2003 8:42 pm
Forum: Archiwum
Temat: Szukam graczy i MG do gry w DnD przez GG!
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 1563

Mój gg

Nie wiem czy siê za³apie, ale, je¿eli kto¶ chcia³by pograæ ze mn±, jako z graczem( nie jako MP, mam to w realu:-)), ja chêtnie siê zgodzê, mój gg.2008479, mam chwilowo modem, wiêc nie zawsze jestem w necie
autor: nbvc
sob sie 30, 2003 1:00 pm
Forum: D&D i d20
Temat: D&D gra przygodowa [pude³ko]
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 2680

masz racjê, kostki fajne( ja mogê kupiæ za 10), na planszy rozgrywam walki z u¿yciem figurek, co do ceny te¿ fajnie, Zestaw jest do startu w DnD, jest tam ksiega zasad, z niektorymi zasadami wy³uskanymi z Podrecznika zasad.
autor: nbvc
pt sie 29, 2003 9:27 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Co zrobicie jak przegracie?
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 1789

Tez uwa¿am, ¿e najlepiej j± wskrzesiæ, chociarz zjaw± byæ te¿ niez³a zabawa:-)
autor: nbvc
pt sie 29, 2003 9:23 pm
Forum: D&D i d20
Temat: W czym pomaga gra w RPG?
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 1309

Na dwór

Ja nie mam w domu problemów, poza wy¿ej wymienionym nie wychodzeniem na dwór, tylko ¶lêczeniem przed sto³em i rzucaniem kostkami:-)
autor: nbvc
pt sie 29, 2003 9:05 pm
Forum: D&D i d20
Temat: D&D gra przygodowa [pude³ko]
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 2680

Gra przygodowa

Fajna rzecz, w koncu ja te¿ od tego zaczynalem, co do tego, ¿e ostatnia przygoda jest za d³uga mam pewne w±tpliwo¶ci:-).
autor: nbvc
pt sie 29, 2003 11:58 am
Forum: D&D i d20
Temat: Gdzie kupować materiały do *D&D?
Odpowiedzi: 222
Odsłony: 18388

W Lublinie

Jestem z Lublina, wiêc nie mam problemu z podrêcznikami. Kupuje je zazwyczaj w Empiku w Galeri Centrum, lub w Krzysiu. adresów nie bêde dawa³, bo po pierwsze nie znam ich, po drugi gracze z Lublina i tak wiedz± o co chodzi:-)
autor: nbvc
pt sie 29, 2003 11:55 am
Forum: D&D i d20
Temat: G³upi gracze i ich najg³upsze pomys³y
Odpowiedzi: 79
Odsłony: 4673

Te¿ mam takie problem, moi gracze doszli w koncu do wni±sku, ¿e poco nas³uchiwaæ, jak siê wejdzie to i tak ich zaatakuj± i tak, czasami zdarza im siê pomy¶leæ, raczej rzadko, ale muszê graæ z nimi, bo nikt inny na osiedlui nie ma nawet pojêcia co to RPG.:-(
autor: nbvc
pt mar 07, 2003 6:37 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Sk±d bierzecie pomys³y na przygody [mo¿e ksi±¿ka, film etc]
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 3589

Sk±d?

Sk±d mo¿na ¶ci±gn±æ gotowe przygody? O ile mo¿na.
autor: nbvc
ndz lut 23, 2003 6:51 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Rzut na inicjatywę - preferencje (waszych) MG
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 4290

Rzucam raz, czas s± o to k³utnie, no ale...
autor: nbvc
ndz lut 23, 2003 6:45 pm
Forum: Odgrywanie i prowadzenie
Temat: Czas trwania sesji
Odpowiedzi: 136
Odsłony: 16946

W moich sesjach panuje nast±puj±cy podzia³: 2 godz.sama sesja, nastêpne 2 k³utnie o zap³atê,1 na sprz±taniu i zmywaniu [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] <br /> <br />KoNRad
autor: nbvc
ndz lut 23, 2003 6:40 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gdzie kupować materiały do *D&D?
Odpowiedzi: 222
Odsłony: 18388

MIeszkam w Lublinie, mia³em problemy z samym kupnem planszówki, co dopiero mówiæ o podrêcznikach. Nie znam ¿adnego sklepu po¶wiêconego w ca³o¶ci RPG [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/crying.gif[/img] , je¶li jakie¶ znacie to piszcie :wink: <br /> <br />POzdro KOnrad
autor: nbvc
ndz lut 23, 2003 6:31 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: D&D a matematyka
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 766

Ja praktycznie zawsze doci±gam graczom, widzisz przera¿on± minê grcza, który pyta siê czy trafi³ przecziwnika czy nie. Jak takiemu nie podci±gn±æ tych 2 oczek??? <br /> ?A³oSne :roll:
autor: nbvc
ndz lut 23, 2003 6:25 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Pocz±tkuj±cy MG
Odpowiedzi: 63
Odsłony: 4500

POMOCY

Móg³óby kto¶ rzuciæ mi adres jakiej¶ stronki z której mo¿na by ¶ci±gn±æ jaki¶ scenariusz???? :roll:
autor: nbvc
sob lut 22, 2003 8:09 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Chrześcijaństwo a D&D
Odpowiedzi: 287
Odsłony: 31799

Sporawa

Wed³ug mego skromnego zdania, granie w D&d, a religia to dwie inne rzeczy. Nie stawiam sobie wyrzutów, tylko dalej giercuje. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]