Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 6 wyników

autor: Par-Salian
wt kwie 29, 2003 6:49 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Raistlin vs. reszta ¶wiatów
Odpowiedzi: 116
Odsłony: 11579

Dla mnie Raistlin i tak jest nie pokonany. <br />Mordenkain mo¿e tylko siê schowaæ do innego ¶wiata... <br /> <br />----------------- <br /> <br /><!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro-->Zwracam siê z pro¶b± o uzupe³nienie notki -<!--colorc--></span><!--/colorc-->
autor: Par-Salian
wt kwie 29, 2003 6:28 pm
Forum: Dragonlance
Temat: B³êdy w Dragon Lance
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 3976

We wstêpie do Drugiego Pokolenia Fizban wyja¶nia sk±d siê bior± wszystkie b³êdy: <br />"Inni po prostu powtarzali historie us³yszane od krasnoluda, powtarzaj±cego je za kenderem, któremu z kolei przekaza³ rycerz maj±cy ciotkê ,znaj±c±-rzekomo-jednego z Bohaterów..."
autor: Par-Salian
śr kwie 02, 2003 6:25 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Nie taki Raistlin zły jakim go malują
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 11115

Raistlin by³ pozytywny a najbardziej widaæ to w jego po¶wiêceniu kiedy zosta³ w Otch³ani . Nie ka¿dego staæ jest na takie po¶wiêcenie.
autor: Par-Salian
wt mar 25, 2003 6:36 pm
Forum: Dragonlance
Temat: B³êdy w Dragon Lance
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 3976

W pierwszych kronikach by³o napisane , ¿e Huma uda³ siê do Pani Lasu po radê natomiast w legendzie o umie nie ma otym mowy . Co¶ tu chyba jest nie tak. Chyba ¿e ja siê mylê.
autor: Par-Salian
pn mar 24, 2003 8:22 am
Forum: Dragonlance
Temat: B³êdy w Dragon Lance
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 3976

Ostatnio dorwa³em Ku¼niê Dusz i zauwa¿y³em , b³êdy literowe, wszystkie litery '¼' zast±piono literami '¶' (oprócz s³owa ku¼nia), tych w drukarni powinni oskalpowaæ.
autor: Par-Salian
ndz mar 23, 2003 7:05 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Astinus
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 1116

Astinus

W legendzie o Humie Astinus na pocz±tku pisze o tym,¿e jakoby niedawno przegl±daj±c kroniki zauwa¿y³ inny charakter pisma , i ¿e jego pomocnik sfaszowa³ je. Przecie¿ Austinus widzi historiê aktualnie a wiêc musia³ w chwili gdy tamtem faszowa³ wszystko wiedzieæ o tym. Pewien absurd. <br /> <br />Co w...