Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 12 wyników

autor: Sliwhas
pn paź 20, 2003 9:02 pm
Forum: Potwory
Temat: Wasze pomys³y na nowe monstrum [nie z ksi±¿ki!]
Odpowiedzi: 218
Odsłony: 22479

Nowy potwór <br /> <br /><!--sizeo:18--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->AVICSO<!--sizec--></span><!--/sizec--> <br /> Miniaturowy smok <br />Ko¶ci wytrzyma³o¶ci: 2k8+1 (16 pw) <br />Inicjatywa: +5 <br />KP: 17 <br />Charakter: z³y <br />Ataki: Strumieñ ognia +3 dystans, G...
autor: Sliwhas
czw lip 03, 2003 11:18 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Własne światy
Odpowiedzi: 45
Odsłony: 4192

A ja sobie wymy¶li³em taki ¶wiat elfów. Po prostu elf tu, elf tam, krzeczek tu, krzaczek tam, czasem gdzie¶ jakiego¶ worga, albo co¶ postawiæ. No i to w zasadzie ca³a magia tego ¶wiata.
autor: Sliwhas
czw kwie 17, 2003 6:12 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Granie pół-smokiem
Odpowiedzi: 193
Odsłony: 9827

Aha, i mam jeszcze jedno pytanko: czy smoka mo¿na zmieszaæ z kim¶ bezcielesnym, np. Cieniem albo B³êdnym ognikiem, itp.?
autor: Sliwhas
śr kwie 16, 2003 1:47 pm
Forum: RPG - ogólnie
Temat: Uzależnienie od RPG...
Odpowiedzi: 57
Odsłony: 3742

Podkre¶laj±c: RPG jest takim rodzajem gier od których naprawdê mo¿na siê uzale¿niæ, tak samo jak od innych rzeczy (typu komputer, narkotyki, itd.).
autor: Sliwhas
śr kwie 16, 2003 1:24 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Granie pół-smokiem
Odpowiedzi: 193
Odsłony: 9827

Ci±gle mi siê wydaje, ¿e pó³-smoki nie s± najlepsz± ras±. ?adniejsze s± zwyk³e. I w ogóle, ja ich nie popieram. Niektóre mieszaniny pó³-smoków s± bardzo brzydkie... :?
autor: Sliwhas
śr kwie 16, 2003 1:01 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Kolorowe smoki w pudełeczku noszę... (krzyżowanie smoków)
Odpowiedzi: 69
Odsłony: 7889

Kiedy pomiesza³em wypowiedzi wszystkich, co napisali w tym temacie, wysz³o mi, ¿e je¿eli zmieszam czerwonego smoka z niebieskim, to wyjdzie czerwony smoczek w niebieskie paski, lub ciapki (albo na odwrót) :mrgreen: ...
autor: Sliwhas
wt kwie 15, 2003 9:49 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Wiedźmin
Odpowiedzi: 104
Odsłony: 6432

Ja nie mam du¿o do powiedzenia o wied¼minie: nie ogl±da³em ca³ego, od niektórych s³yszê, ¿e jest fajny, od niektórych, ¿e nie, a ja sam twierdzê, tak jak zwykle, ¿e skoro jest, a nie ma nic innego, mo¿na sobie poogl±daæ... <br /> <br />Koniec
autor: Sliwhas
wt kwie 15, 2003 9:36 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Kolorowe smoki w pudełeczku noszę... (krzyżowanie smoków)
Odpowiedzi: 69
Odsłony: 7889

No... ja o ile wiem chyba z czym¶ takim siê nie spodka³em. Nie wiem czy mo¿na takie co¶ krzy¿owaæ, ale podejrzewam, ¿e jak skrzy¿ujesz czerwonego smoka z niebiesk± smoczyc± to... wed³ug moich obliczeñ powinno ci wyj¶æ fioletowe smocze dziecko :mrgreen: . Chyba, ¿e co¶ poknoci³em. Musisz chyba sam sp...
autor: Sliwhas
wt kwie 15, 2003 9:27 pm
Forum: Potwory
Temat: Wasze pomys³y na nowe monstrum [nie z ksi±¿ki!]
Odpowiedzi: 218
Odsłony: 22479

Ja spróbowa³bym skrzy¿owaæ smoka z tytanem, o ile oczywi¶cie by siê to da³o zrobiæ. Wow! To on by dopiero wym³uci³ wszystkich naoko³o. Chocia¿ chyba naprawdê dziwnie by wygl±da³. Zastanawia mnie jednak co by bardziej przypomina³: tytana, czy smoka... Ale wyobra¼cie sobie lataj±cego tytana, który zie...
autor: Sliwhas
wt kwie 15, 2003 4:51 pm
Forum: RPG - ogólnie
Temat: Uzależnienie od RPG...
Odpowiedzi: 57
Odsłony: 3742

Ja uwielbiam RPG, ale znowu bez przesady... Bardzo lubiê graæ w ró¿ne fajne gry RPG albo cRPG, bo s± one dla mnie jednym z najlepszych rodzajów gier, lecz nie znam chyba nikogo, kto szala³ by tak na o¶lep za RPG'ami.
autor: Sliwhas
pn kwie 14, 2003 10:04 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Granie pół-smokiem
Odpowiedzi: 193
Odsłony: 9827

Mam pytanko: pó³ smok jest dok³adnie kim; pó³ smokiem, a pó³...??? Wie kto¶ mo¿e to :?: . Fajnie by by³o mieæ szybk± odpowied¼ :) ...
autor: Sliwhas
pn kwie 14, 2003 4:15 pm
Forum: Czary i moce
Temat: W³asne/Nowe czary
Odpowiedzi: 296
Odsłony: 25633

Oto kilka czarów wymy¶lonych przeze mnie: <br /> <br />Blask s³oñca - o¶lepia przeciwnika. <br />Tarcza ciemno¶ci - chroni przed ¶lepot±. <br />Lustro - odbi³a atak z obra¿eniami dzielonymi na 2. <br /> <br />Na razie to tyle, mo¿e jeszcze co¶ wymy¶lê :)