Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 349 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 12
autor: Shirak
czw mar 15, 2007 11:35 am
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: [przeznaczeni Do Chwały]
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 939

Z tymże, że dziewczynki były tylko trzy -bez sensu to wtrącenie Odział krasnoludzki składał się może ze stu osobników tej rasy, kiedy schodził w dół doliny zwanej przez większość Doliną Rozpaczy, dlaczego akurat tak ją nazywano, wiedzą chyba tylko najstarsze Krasnoludy, ale one rzadko chcą o tym roz...
autor: Shirak
wt lip 11, 2006 9:25 pm
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: Wariant - Komentarze
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1299

„…polerowanych luster…” Może wypolerowanych? „…oleistobrązową…” Potrafię wyobrazić sobie taką barwę, ale to określenie…hm…może przedzielić to myślnikiem? „…oficer odpowiedział skinięciem głowy…” Może skinieniem? „…Z ciekawszych rzeczy…” Mało w tym polotu jeśli chodzi o wymianę zdań między oficerami ...
autor: Shirak
ndz cze 04, 2006 12:05 am
Forum: Inspiracje
Temat: Okiem Wyobraźni
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 9650

Tak na rozgrzewkê.
autor: Shirak
sob cze 03, 2006 11:26 pm
Forum: Felietony
Temat: [03.06.2006] Have Fun (or Play Well) cz. III
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 6842

Hekaton po prostu ostro przesadzi³. Tekst do bólu mêczy marinistyczno – filozoficznymi zwrotami. Forma przyæmi³a, ba, zas³oni³a tre¶æ ca³kowicie. <br />Szanowny Hekaton, dla kogo i po co to by³o tak pisane, ja siê pytam? <br />
autor: Shirak
czw cze 01, 2006 10:57 am
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: [Natchniony Oprawca] - Komentarze
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 4467

„…... Zmieńcie ten opatrunek, my zajmiemy się dołem...” Wiem, o co Ci chodziło, ale zmień ten dół. „…Podeszła do mężczyzny i objęła go oboma rękami…” Objęła go w pasie, objęła go za szyję, objęła go obiema rękami, objęła go rękami ect. „…- Już niejednokrotnie odbierałeś takie przypadki... Uratowaliś...
autor: Shirak
śr maja 31, 2006 10:08 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: From Hell, czyli Rock, Metal i... - recenzje
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 980

No napi³bym siê z przyjemno¶ci± tego piwka.<br />Nie¶mia³o zasugeruje, ¿e za ma³o czasu po¶wiêci³e¶ tej p³ycie. Zas³oniê siê równie¿ zadaniem, które wynagrodzê równie pysznym kuflem. Znajd¼ recenzjê, która nie tyle chwalebnie by traktowa³a The Black Halo, co nie napisa³aby, ¿e Kamelot zrobi³ co¶ ...
autor: Shirak
śr maja 31, 2006 9:59 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: Farba a figurki Pre-Painted
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 950

Pomaluj je lakierem bezbarwnym, najlepiej matowym. <br />Dostaniesz go w jakimkolwiek sklepie modelarskim lub dla plastyków.<br /><br />Pozdrawiam.
autor: Shirak
wt maja 30, 2006 10:02 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: From Hell, czyli Rock, Metal i... - recenzje
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 980

Polecam gor±co dwie p³yty. Kalmah „The black Waltz” i Kamelot “The Black halo” <br />Ostatnio s³ucham tego na okr±g³o. <br /><br />Kalmah jest piêknym wyziewem, który wirtuozeri± gitar i rozdartym pyskiem pana Pekka Kokko sprawia, ¿e chce siê ¿yæ. Ekhm, jak kto¶ woli; trzepaæ...
autor: Shirak
wt maja 30, 2006 9:36 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Wczesne ¶redniowiecze
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 788

W wczesnym ¶redniowieczu mo¿esz do woli bawiæ siê w roz³amy struktur ko¶cielnych – w grze mo¿esz to odzwierciedliæ w czêste podzia³y struktur kap³añskich. ¦wi±tynie z³a mieszaj± siê z ¶wi±tyniami dobra ect. <br /><br />Inspiracj± mo¿e byæ epidemia d¿umy (14w) ciekawie by³oby rzuciæ takie pasku...
autor: Shirak
wt maja 30, 2006 9:10 pm
Forum: RPG - ogólnie
Temat: Muzyka w RPG
Odpowiedzi: 390
Odsłony: 24702

National Treasure – dobra muza z weso³±, wznios³± melodi±.<br /><br />Predator – ku memu zdziwieniu kilka melodyjek pasuje jak nic do walk.<br /><br />Sileni hill przede wszystkim 3 i 4 – g³ównie pod stworzenie klimatu grozy – rewelacja<br /><br />Melodia przewodnia z trailer...
autor: Shirak
wt maja 30, 2006 8:59 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: "realne" zagadki
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 1385

Pomys³ sie nie przyj±³.<br />Tutaj o tym pisali¶my http://dnd.pl/forum/index.php?showtopic=6802&hl=real<br /><br />Pozdrawiam
autor: Shirak
wt maja 30, 2006 8:46 pm
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: [Księga poranka] - komentarze
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 3514

Na razie przeczytałem rozdział pierwszy. „…Kolejne uderzenie młota o kawałek metalu przeszyło ciszę nocy, kolejna iskra lecąca z dogasającego już paleniska rozświetliła mrok pomieszczenia, rozpoczynając kolejny dzień jednego z wielu kowali w Waterdeep…” Z powodzeniem możesz przedzielić te ładne zdan...
autor: Shirak
pt maja 12, 2006 7:41 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Dalamar Mroczny i Gor±czka Podró¿y - Konkurs DL
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 1363

Nie w dobrym tonie chwaliæ siê, ale rzeknê co¶.<br />Wygra³em ten konkurs. Kto¶ ma ochota, to mo¿e sobie tutaj to przeczytaæ: http://soulforge.shron.org/first.htm <br />Jak siê okaza³o konkurencja nie by³a du¿a, ale zawsze co¶, prawda :wink:<br /><br />K³aniam siê s³onecznie<br />
autor: Shirak
pt maja 12, 2006 7:34 pm
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: [Los SiNafay] - komentarze
Odpowiedzi: 155
Odsłony: 16442

Przeczyta³em Twoje dwa, pierwsze posty.<br /><br /> „…ale z uwagi na zdolno¶ci magiczne przyjêto go do Domu Mylyl, Pi±tego Domu…”<br />No có¿, to nie mówi Yoda. Ostatnie dwa wyrazy powinny byæ po kropce. Czasami taki zabieg, jaki poczyni³e¶ jest fajny i ³adny. Tutaj to razi.<...
autor: Shirak
wt kwie 25, 2006 2:17 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Globalne wojny pomiędzy rasami
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 990

Ad: 1<br /><br />Tak. <br /><br />Ad: 2<br /><br />Naje¼d¼cy mieli chrapkê na nowe terytoria. <br /><br />Ad: 3<br /><br />Wojna by³a miêdzy lud¼mi a autorsk± ras± barbarzyñców. Z czasem do ludzi do³±czy³y krasnoludy i elfy. Barbarzyñcy natomiast zawarli pakt z drowami. Kampania trwa³a ok. rok. Ok. ...
autor: Shirak
wt kwie 25, 2006 2:00 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Pseudonimy, Ksywki, Przydomki, Tytuły
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 1160

Napisa³em, ¿e takie tajne stowarzyszenia mnie ¶miesz±. Sukcesem absolutnym tajnej organizacji jest sam fakt jej tajno¶ci. Nikt o niej nic nie wie, a co wa¿niejsze, nie ma niczego, co mog³oby na jej ¶lad doprowadziæ.<br /><br />Pozdrawiam<br />
autor: Shirak
pn kwie 24, 2006 7:37 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Szkó³ka teatralna czyli odgrywanie postaci
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 2205

Szanowny steenan, nie bierz tego do siebie, ale skoro nie potrafisz dok³adnie przeczytaæ mojego nicka, sk±d mogê mieæ pewno¶æ, ¿e dok³adnie przeczyta³e¶ nasze posty?<br /><br />Ponad wszystko Twój post jest ciekawy. Jednak¿e powtórzê; je¿eli to wszystko nie wychodzi, wypowiadane zdania s± popl±tane,...
autor: Shirak
pn kwie 24, 2006 6:12 pm
Forum: Odgrywanie i prowadzenie
Temat: Efekt Ramki [tm]
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1165

Bardzo ciekawy temat. ¦wierzbi jêzyk aby rzec, ¿e w du¿ej mierze to przez kobiecy instynkt. <br />Z drugiej jednak strony w¶ród moich graczy jest ma³¿onka i nie zauwa¿y³em, aby mia³a podobne sytuacje. A na pewno powiedzia³aby mi gdyby takowe zaistnia³y. <br />Trudno stwierdziæ dlaczego tak siê dziej...
autor: Shirak
pn kwie 24, 2006 5:59 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Zamieszki w mie¶cie
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1019

Czerñ – ch³opi<br />Hm. Nigdy nie s³ysza³em o takim okre¶leniu. Je¶li ³aska, proszê mi zdradziæ sk±d zaczerpniêty jest ten wyraz. Ciekawo¶æ ³echce mi ciemiê. <br /><br />Zbrojny wcale by tak szybko nie obrywa³. W momencie rebelii by³by przygotowany na wszelkiego rodzaju konsekwencje walk z t³u...
autor: Shirak
pn kwie 24, 2006 4:53 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Klub czytelników
Odpowiedzi: 79
Odsłony: 20066

Jesli to nie bêdzie problem to prosi³bym cie szanowny Filio o podanie jakiego¶ przyk³adu niepoprawnie napisanych zdañ w "Kodzie..." Niewykluczone, ¿e bêdzie, ale ot, czysta ciekawo¶æ.<br /><br />Pozdrawiam.<br /><br />
autor: Shirak
pn kwie 24, 2006 4:41 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Zamieszki w mie¶cie
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1019

ad:1<br /><br />S± dwie opcje. Albo mo¿na stworzyæ co¶ na miarê Powstania Warszawskiego. Przemy¶lany atak uzbrojonych mieszkañców. £adnie zorganizowane grupy atakuj± najpierw najbardziej newralgiczne punkty miasta (Zbrojownie, stra¿nice ect.) potem forsuj± g³ówn± siedzibê w³adcy.<br />Albo rewolta k...
autor: Shirak
pn kwie 24, 2006 4:22 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Pomys³y na przygody
Odpowiedzi: 66
Odsłony: 7642

Drogi Xavier. Kogo to obchodzi jak odebra³e¶ post Kapi kow? W twoim po¶cie pojawi³ sie zwi±zek z tematem? To, ¿e Kapi kow napisa³ kiepski post, wcale nie obliguje Cie do tego, aby to komentowaæ, co wiêcej, aby na tym poprzestaæ. Forum nigdy sie nie podniesie, jak forumowicze bed± narzekaæ nic od sie...
autor: Shirak
pn kwie 24, 2006 3:55 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Szkó³ka teatralna czyli odgrywanie postaci
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 2205

Cytowane przez Ciebie zdanie napisze w odmienny nieco sposób, ale wyra¿aj±ce dok³adniej to co mam na mysli; Je¶li æwiczenia o jakich wspomnia³em nie pomog± przy zminimalizowaniu tremy to nie jestesmy stworzeni do takich rzeczy. <br />Wielu rzeczy da sie nauczyæ, owszem, ale nie wszystkich. Pisania m...
autor: Shirak
pn kwie 24, 2006 2:58 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Szkó³ka teatralna czyli odgrywanie postaci
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 2205

Droga Eri. Mimo wszystko uwa¿am, ¿e to co napisa³em rozwi±zuje wszystkie problemy. <br />Czytanie dialogów na g³os nauczy prawid³owego wymawiania wyrazów, a z czasem mo¿e i zrêcznego krasomówstwa. Sk³adaæ siê maj± na to bogate s³ownictwo(zaczerpniête z ksi±¿ek) i p³ynno¶æ wypowiedzi – co znowu...
autor: Shirak
pn kwie 24, 2006 12:34 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Zamieszki w mie¶cie
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1019

Niestety cieniutko. Brak wyra¼nie zarysowanych Npc, brak powa¿nych wyborów, przed jakimi mogliby stan±æ bohaterowie, brak wymy¶lonych, ciekawych splotów barwnej, szybkiej akcji. To powinny byæ podwaliny takiego typu przygody. U ciebie tego brak.<br />Je¶li tekst ma charakter rozprawki, to przygoda w...
autor: Shirak
pn kwie 24, 2006 11:16 am
Forum: D&D i d20
Temat: Pseudonimy, Ksywki, Przydomki, Tytuły
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 1160

W przypadku mojej dru¿yny lubimy w du¿ej mierze stawiaæ na wysoko rozumian± realno¶æ.<br />Kto¶, kto ma znak firmowy, charakterystyczny dla niego symbol, metkê, whatever skazany by³by na klêskê. £atwiej takiego znale¼æ, pochwyciæ i ubiæ.<br />Zawsze ¶mieszy³y mnie tajne organizacje, które charaktery...
autor: Shirak
pn kwie 24, 2006 9:08 am
Forum: D&D i d20
Temat: Szkó³ka teatralna czyli odgrywanie postaci
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 2205

Aby, dobrze prowadziæ dialogi, trzeba je umieæ pisaæ. Aby dobrze je pisaæ, trzeba du¿o czytaæ. Napisane dialogi nalezy czytaæ sobie na g³os. Wtedy wychwyci sie b³êdy.<br /><br />Piwo zawsze go¶ci u mnie na sesji. Pijemy je dla smaku, nie dla ur¿niêcia<br />Nie mam problemów z podzielno¶ci± uwagi, an...
autor: Shirak
pt mar 24, 2006 8:37 pm
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: [Krypta An'roth] - komentarze
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 901

Jeśli nie jesteś pewny co do zastosowań niektórych słów, odwiedź tą stronę: http://sjp.pwn.pl/ Np. „…Po wstępnym oglądzie korytarza…” „…W jednej chwili jego ciałem wstrząsnęło straszne zimno, wręcz nienaturalne…” Wręcz – w mowie potocznej owszem, ale nie tutaj. Jeśli masz zdania złożone to pamiętaj,...
autor: Shirak
pt mar 24, 2006 8:09 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Klub czytelników
Odpowiedzi: 79
Odsłony: 20066

<!--quoteo(post=257477:date=Jan 11 2006, 08:23 PM:name=ShadEnc)--> <!--QuoteEBegin-->By³em tak samo rozgoryczony ksi±¿k± jak Ty. <br />W³a¶nie zabra³em siê za " Kod Leonarda da Vinci ". Zapowiada siê nienajlepiej, jednak dam tej ksi±¿ce szansê - to bêdzie ostatnia szansa, je¶li chodzi o autora. Rece...
autor: Shirak
pt mar 24, 2006 7:51 pm
Forum: Potwory
Temat: Jak stworzyć potwora?
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 1300

Ksiêgi wyra¼nie mówi± jak je tworzyæ, powtarzaæ wiêc po nich nie bêdê. Postaram siê jednak pomóc. Wymy¶l sobie jak±kolwiek bestie. Stwórz jej narzêdzia zabijania; kolczasty ogon, zêby z zwalnianym kwasem, oczy wysy³aj±ce promienie, whatever. Na zdrowy rozs±dek, wzoruj±c siê na bestiach z ksiêgi potw...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 12