Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 351 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 12
autor: Ezy Ryder
pt sty 06, 2006 8:18 pm
Forum: Felietony
Temat: [5.01.2006] Nie całkiem felietonowy felieton
Odpowiedzi: 96
Odsłony: 14791

Ale naprawdê zachowujecie siê jak pajace. A ty zw³aszcza - nazywanie siebie spamerem i noszenie tego tytu³u z dum± (sic!) to nie tylko b³azenada, ale moim zdaniem powinno siê za to wyganiaæ z forum na d³uuugo. Powiedzia³ kole¶ który przez kilka tygodni utrzymywa³ ¿e zwielokratnanie ka¿dego "s" w no...
autor: Ezy Ryder
czw sty 05, 2006 8:13 pm
Forum: Felietony
Temat: [5.01.2006] Nie całkiem felietonowy felieton
Odpowiedzi: 96
Odsłony: 14791

Moja spamerska natura nie pozwoli³a mi przeczytaæ wszystkich odpowiedzi do tego felietonu, jednak pozwole sobie zadaæ jedno pytanie. Czy spam kiedykolwiek wyrz±dzi³ komu¶ jak±¶ krzywdê? Przecie¿ nikt z nas nie spamuje w tematach kreatywnych i u¿ytecznych. To ¿e Jay od¶wie¿y³ stary temat by napisaæ ¿...
autor: Ezy Ryder
czw sty 05, 2006 3:58 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Jierdan [Fajeev] Nóż w Mroku
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 4217

Jak zapewne wiecie, Jierdan zosta³ aresztowany przez S³u¿by Bezpieczeñstwa. Zatrzymanie mia³o miejsce kilka godzin temu. Autorytarny rz±d nie waha siê u¿ywaæ najbardziej brutalnych ¶rodków. Wiedzcie jednak ¿e nie mo¿na uciszyæ g³osu wolno¶ci i Jierdan jeszcze powróci by obaliæ tyraniê Moderatorni. P...
autor: Ezy Ryder
śr sty 04, 2006 10:39 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

Heil Kagi!

Moherowa rewolucja!
autor: Ezy Ryder
śr sty 04, 2006 10:11 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

...a Ty przepraszam jeste¶ kim?
autor: Ezy Ryder
śr sty 04, 2006 10:07 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

Je¶li my¶lisz, ¿e wyra¿enie "homey" jest obra¿aj±ce, to... no comment

a od kiedy to jestem twoim "homey", synku?
autor: Ezy Ryder
śr sty 04, 2006 9:58 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

ty Filio by³e¶ w ogóle na forum jak pisa³ Bata?

i bacz jak siê do kogo zwracasz.
autor: Ezy Ryder
śr sty 04, 2006 9:46 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

I miss him.
autor: Ezy Ryder
pt gru 30, 2005 3:08 am
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

haha, pwned.
<span style='color:indigo'>
Zabawny z niego ch³opak - z siebie siê ¶mieje ;) - Haer</span>
autor: Ezy Ryder
czw gru 29, 2005 11:30 am
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [SPRZEDAM] konto użytkownika
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 844

Nazwe u¿ytkownika zawsze mo¿na zmieniæ. Moim zdaniem taki konto to bardzo dobry zakup. Sam posiadam konto podobnej klasy (wprawdzie nieco lepsze) i jestem bardzo zadowolony.
autor: Ezy Ryder
czw gru 29, 2005 2:06 am
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [SPRZEDAM] konto użytkownika
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 844

Nono... 03... ³adne konto. My¶le ¿e zapowiada siê ciekawa licytacja. Polecam!
autor: Ezy Ryder
pt gru 23, 2005 1:51 am
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Jierdan [Fajeev] Nóż w Mroku
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 4217

Parszywe gówniarze - przeklina³ w my¶lach trupe z któr± przysz³o mu pracowaæ. Gdy tylko opu¶cili zatêch³e ¶ciany Rudego Kota, Malcolm próbowa³ nad±¿yæ za band± pata³achów którzy, jak widaæ, nie mieli zbytniego obycia w przestêpczym ¿yciu. Psiajucha, niezd±¿y³em nawet ich ochrzaniæ za tachania pó³-¿...
autor: Ezy Ryder
śr gru 21, 2005 7:04 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Nóż w mroku - komentarze
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 2695

Dobra, dzieci, pytanie czy zwalamy siê do postaci Asmy'ego na chate czy robimy co¶ innego?
autor: Ezy Ryder
śr gru 21, 2005 2:06 am
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Jierdan [Fajeev] Nóż w Mroku
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 4217

Szczuro³ap nie przej±³ siê zbytnio awantur± raptusa. Pakowa³ kolejne porcje fasoli do gêby chlapi±c sosem na lewo i prawo. Takie scenki by³y chlebem powszednim spelun Surat, czy chodzi³o o tani± gospode czy eksluzywny lokal dla artystów. W metropolii w jednej knajpie siadali obok siebie nieudacznicy...
autor: Ezy Ryder
pn gru 19, 2005 5:13 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Jierdan [Fajeev] Nóż w Mroku
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 4217

Szczuro³ap zaniós³ siê paskudnym kaszlem po czym szybko siêgn±³ trzês±cymi siê d³oñmi po piersiówke. Karczmarze byli ju¿ przyzwyczajeni ¿e popija za pazuch±, a sam Malcolm niewiele sobie robi³ z ich ostrze¿eñ ¿e nie wolno wnosiæ w³asnych trunków. £ypn±³ swoim jedynym okiem na dwóch m³odzików siedz±c...
autor: Ezy Ryder
pn gru 19, 2005 4:07 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Nóż w mroku - komentarze
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 2695

Bawcie siê dobrze, dzieci.

Pierwsza uwaga: Jin, nie pisz jednego postu pod drugim tylko edytuj. Zw³aszcza je¿eli ten drugi ma byc jednolinijkowcem.
autor: Ezy Ryder
pn gru 19, 2005 3:56 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Jierdan [Fajeev] Nóż w Mroku
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 4217

-Psiakrew! Cholerna pogoda... Zwalisty mê¿czyzna przeciska³ siê przez miejski t³um. Zubo¿a³a szlachta, kupcy, ³achmyci i dziwki - na ulicach Surat wszyscy t³oczyli siê razem. Ulice miasta pieni±dza, przygody i zabawy przyci±ga³y najró¿niejsze ¶rodowiska. Równie¿ taki niebieski ptak jak Malcolm "Szc...
autor: Ezy Ryder
sob gru 17, 2005 1:53 am
Forum: Felietony
Temat: [15.12.2005] O końcu słów kilka
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 7305

Ja generalnie widze dwa powody gry w RPG. Pomijaj±c oczywi¶cie powód dla którego 90% populacji forum w nie gra, czyli czysty, niczym niezm±cony "fun", widze tu: 1) Potrzeba ucieczki w ¶wiat marzeñ gdy¿ nie jeste¶my do koñca zadowoleni ze swojego "prawdziwego" ¿ycia. Czêsto jest tak, ¿e gdy dostajemy...
autor: Ezy Ryder
czw gru 15, 2005 3:12 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

The Felieton

To jest felieton. Siedzimy u Ezy'ego w pokoju i za oknem pada. Ezy brzd±ka cicho na gitarze i opowiada anegdoty, wiêc nie jest ¼le. Tak sobie dumamy i doszli¶my do wniosku, ¿e ostatnio najwiêkszym problemem na forum jest to, ¿e na dworze jest zimno. Monika Dziedzic w „Businessman Magazine̶...
autor: Ezy Ryder
śr gru 14, 2005 12:43 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: [Fajeev] - Komentarze
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1797

Sêp , dziêki w imieniu Jierdana za mi³e s³owa (on jest troche aspo³eczny i nie umie dziêkowaæ :wink:). Low-magic - podoba mi siê ten pomys³. Ewentualnie mo¿na by wprowadziæ jakie¶ op³aty za czerpanie z si³ magicznych i tym samym uzasadniæ istnienie (a raczej jego brak) magii. Nie znam siê za bardzo...
autor: Ezy Ryder
pn gru 12, 2005 7:08 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: [Fajeev] - Komentarze
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1797

Mechanika to nasza najwiêksza bol±czka. Rozwa¿amy ca³y czas ró¿ne formy d20, bo to szybki i elastyczny system, ale naprawde nie mamy za bardzo czasu przekopywaæ siê przez setki podrêczników. Je¶li kto¶ chcia³by siê zaj±æ mechanik± i ma na to pomys³, to chyba nie powiemy "nie". Narazie gramy w standa...
autor: Ezy Ryder
ndz gru 11, 2005 2:11 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Rozmowy kinomanów
Odpowiedzi: 387
Odsłony: 27895

Wesele? Bardzo dobry film ze ¶wietn± pastiszow± muzyk±. Tymon umie pisaæ naprawde dobre popowe numery.
autor: Ezy Ryder
ndz gru 11, 2005 12:33 am
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

¯e polece cytatem:

"Górka z której w zime dzieci P³oñska, w tym i Herr Bata, zje¿dzaj± na sankach jest na zdjêciach p³aska."

dziêkuje,

marcin
autor: Ezy Ryder
pt gru 09, 2005 7:38 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 28045

Ba. Do tego jeszcze polecam p³ytke McLaughlina i Santany "Love, Devotion, Surrender".
autor: Ezy Ryder
wt gru 06, 2005 4:02 pm
Forum: Felietony
Temat: [5/12/2005] Avatar
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 2323

<!--QuoteBegin-Shirak+-->
Shirak pisze:
<!--QuoteEBegin-->Ezy Ryder  
My¶lê, ¿e z tym facetem smakowa³aby mi flaszka i ¶mia³o móg³bym zaprosiæ na suto zastawiony stó³ Tyrolsk±.

Biore to za zaproszenie. Teraz tylko wypatrywac okazji :wink:.
autor: Ezy Ryder
pn gru 05, 2005 10:56 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

<!--QuoteBegin-mergan+-->
mergan pisze:
<!--QuoteEBegin-->
Czapki na awatarach rox! WSZYSCY CHC? JE MIEæ! NAWET TY! Po prostu nie zdajesz sobie z tego sprawy.

Kagiemu trudno by³oby za³o¿yæ czapkê Miko³aja na swojego avatarka...

Beat this, biotch!
autor: Ezy Ryder
czw gru 01, 2005 7:56 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 28045

Nagraj to nucenie jako plik wav i wrzuæ gdzie¶. Mo¿e kto¶ z nas ci pomo¿e.
autor: Ezy Ryder
śr lis 30, 2005 1:25 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: F.A.J.E.E.V. [Nabór]
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 2598

Chcia³bym zauwa¿yæ ¿e Jierdan wyra¼nie nadu¿ywa koloru czerwonego, który przecie¿ jest symbolem re¿imu i dyktatury moderatorni. <span style='color:red'>...ale przynajmniej nie edytuje cudzych notek - Jierdan</span> <span style='color:blue'>Czy¿by? - Ezy</span> <span style='color:red'>O sorry, wymskn...
autor: Ezy Ryder
wt lis 29, 2005 6:38 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: F.A.J.E.E.V. [Nabór]
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 2598

Lada dzieñ podamy (tzn. Jay poda) wiêcej szczegó³ów. Powiem tylko ¿e setting jest utrzymany w konwencji low-magic zawadiacko-heroicznej z odrobin± mistyki.
autor: Ezy Ryder
ndz lis 27, 2005 9:33 pm
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: [Arkona - zbiór opowiadañ]
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 1011

Ba.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 12