Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 550 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 19
autor: Phobos
śr sty 10, 2007 8:41 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Manga/Anime - co¶ dla Otaku ;-)
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 14706

E tam, ale ja scara nie lubiê, po prostu go nie lubiê. Wizyta w Pi±tce nudna jak but, czekam na Izumi Curtis a tak¿e na, fanfary, siostrê Armstronga : D<br /><br />Znaj±c JPF, se poczekam [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_rolleyes.gif[/img]<br /><br />A Izumi jest bardzo fajniusia, taki nauczyci...
autor: Phobos
śr sty 10, 2007 8:31 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Manga/Anime - co¶ dla Otaku ;-)
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 14706

T³umacz mangi na innym forum wyja¶nia³, ¿e taki "¿ywy jêzyk" jest w oryginale, wiêc jako¶ trzeba prze³o¿yæ.<br />I mi dla odmiany nie podoba siê Scar, jest zbêdny, tak samo jak nie lubiê wizyty w Pi±tce z tymi dwoma robocikami :s<br /><br />Najlepsze teksty ma...a nie wiem, Izumi miewa³a parê dobryc...
autor: Phobos
pt wrz 29, 2006 8:51 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: O istnieniu Boga, demonów i takie tam dygresje
Odpowiedzi: 190
Odsłony: 15650

<br />Takie pytanie mo¿e trochê ot.: bierzmowanie jest potrzebne do ¶lubu ko¶cielnego i czy masz zamiar braæ ¶lub cywilny, je¿eli jakikolwiek wogóle, Silv? <br /><br />Silvem nie jestem, ale o ile dobrze pamiêtam, to ¿eby wzi±æ ¶lub ko¶cielny wystarczy, ¿e jedna osoba ma bierzmowanie. <br />Dlaczeg...
autor: Phobos
śr wrz 27, 2006 9:09 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: O istnieniu Boga, demonów i takie tam dygresje
Odpowiedzi: 190
Odsłony: 15650

Uwierz w Pana!!! On Ciê kocha i kocha ka¿dego z nas! Czy Ty tego nie dostrzegasz?! <br /><br />A czy Pan mi kupi Utenê? . _ . <br /><br /> A jak jest 1 konkretny bóg, to co robi± bogowie tacy jak budda, itp. ? <br /><br />Budda nie jest bogiem, jak dobrze pamiêtam buddyzm jest systemem ateistycznym...
autor: Phobos
śr wrz 27, 2006 8:09 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: O istnieniu Boga, demonów i takie tam dygresje
Odpowiedzi: 190
Odsłony: 15650

Silv, tak z ciekawo¶ci, jak zareagowa³by¶ na wypowied¼ mojej polonistki, ¿e 'biblia to fikcja literacka'? <br /><br />
autor: Phobos
pt wrz 15, 2006 4:07 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [kupię] Miasto Pajęczej Królowej, Srebrne Marchie I Mapę Fae
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 510

Ile dasz za mapê?<br />Mia³em j± sprzedaæ razem z podrêcznikami Silverowi, ale akurat le¿a³a w innymi miejscu i jej nie sprzeda³em, bo my¶la³em, ¿em zgubi³.<br />Stan - idealny ; )
autor: Phobos
czw wrz 07, 2006 10:21 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [sprzedam]podrêczniki Itp
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 497

http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=4464248 <br /><br />- Podrêcznik Gracza<br />- Ksiêga Potworów <br />- Przygody<br />- Gra przygodowa<br />- Bóstwa i pó³bogowie<br /><br />Dziêkujê bardzo ; ) <br /><br />A i co do tych 'klejonych' podrêczników - mo¿e to i trochê widaæ, ale naprawdê...
autor: Phobos
czw sie 31, 2006 2:24 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Manga/Anime - co¶ dla Otaku ;-)
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 14706

Tak<!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro-->,<!--colorc--></span><!--/colorc--> masz racjê<!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro-->,<!--colorc--></span><!--/colorc-->ale wiêkszo¶æ anime powstaje z kart mangi.<br />Niekiedy bywa, ¿e anime jest bardziej znane od mangi a cz...
autor: Phobos
ndz sie 27, 2006 1:07 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Manga/Anime - co¶ dla Otaku ;-)
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 14706

ale te¿ pokrêcê nosem. I nie tylko. Zakrzyknê do wtóru OMG! Nie wiem jakim cudem obejrza³em to do koñca, na jakim¶ filmowym g³odzie musia³em byæ. Nie ma w tym serialu kompletnie nic, co mog³oby mnie zainteresowaæ. Mo¿e i jest w starym stylu. Ale w³a¶nie my¶l±c o takich rzeczach mam ochotê pukn±æ w ...
autor: Phobos
sob sie 26, 2006 1:15 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Manga/Anime - co¶ dla Otaku ;-)
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 14706

Widzia³ kto¶ takie anime jak Eureka Seven? <br /><br />Bones - mecha - d³ugo¶æ = samo bones to za ma³o.<br /><br />A tak w ogóle, bones robili te¿ Hagarena - nie widzia³e¶? : O<br /> <br />PS. Zgadzam siê z Phobosem, GONZO to zuo. A ich Saikano ssie na ca³ego (jedyne anime na AniDB jakie oceni³em n...
autor: Phobos
czw sie 10, 2006 5:07 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Manga/Anime - co¶ dla Otaku ;-)
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 14706

Hehe, na waneko kto¶ topic o mandze za³o¿y³, wiêc pomy¶la³em, ¿e zobacze co to. Fajne jest, chocia¿ niektóre 'zachowania' bohaterów s± przegiête *mówiê o du¿ej nierealistyczno¶ci, gdy chodzi o 'zauwa¿enie' czego¶ dziwnego. Ale mo¿e japoniec woli nie widzieæ*
autor: Phobos
śr sie 09, 2006 9:02 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Manga/Anime - co¶ dla Otaku ;-)
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 14706

<br />Monster <br /><br />Zgadzam siê :s Druga ulubiona seria ; ) <br />Egro Proxy <br /><br />Wprawdzie stwierdzi³em, ¿e fajne, ale po kolejnych odcinkach stwierdzi³em, ¿e jednak nie.<br />Gdyby Monstera rozwijano dok³adnie w tym stylu jak Ergo to zamiast 74 by³oby pewnie z 300 odcinków, taka¿ prê...
autor: Phobos
ndz sie 06, 2006 8:05 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Manga/Anime - co¶ dla Otaku ;-)
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 14706

Co do spadku, my¶lê ¿e niechronologiczno¶æ odcinków sprawie ¿e mozesz je ogladaæ w dowolnej kolejno¶ci i nawet jakby¶ je ogl±da³ od koñca, to móg³by¶ powiedzieæ to samo. Moim zdaniem poziom serii nie spada. Po¿e to po prostu Tobie nie pasuje taka konwencja :S? <br /><br />Ale tak jak wspomnia³em, p...
autor: Phobos
ndz sie 06, 2006 2:51 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Manga/Anime - co¶ dla Otaku ;-)
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 14706

<br />Obejrzyj dwunasty odcinek, je¶li chcesz siê wiêcej o tym oku dowiedzieæ.<br /> <br /><br /><br />Aha, wiêc moja krótka opinia o Mushishi ; )<br />IMO ¶wietny start. Pierwsze parê odcinków obejrza³em z olbrzymi± ciekawo¶ci±, klimat by³ nieziemski. Potem - spadek, w dó³ niestety. Wprowadzenie w...
autor: Phobos
pt sie 04, 2006 1:17 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Manga/Anime - co¶ dla Otaku ;-)
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 14706

Ouran jest bardziej komedi± ze szczypt± romansu. <br /><br /><br />Ale fajny je, nee~?<br /><br />Po drugim odcinku ola³em Bokura Ga Ita - pierwszy by³ bardzo dobry, drugi ju¿ rozwia³ z³udzenia.<br /><br />Wiêc...po drugim odcinku mushishi - where's my eyeball? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon...
autor: Phobos
pt sie 04, 2006 12:05 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Manga/Anime - co¶ dla Otaku ;-)
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 14706

No w³a¶nie, cosik znowu ma³o osób :S<br /><br />Nana to Yazawa Ai, wiêc must see :S<br />Ouran to taki romans jak z evangeliona g³êbokie anime.<br />Zero No Tsukaima - ponownie komedia.<br />Bokura Ga Ita - a jako¶ mi siê spodoba³o :S
autor: Phobos
czw sie 03, 2006 10:00 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Manga/Anime - co¶ dla Otaku ;-)
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 14706

<br />A mi siê ich Furi Kuri podoba³o. I Shinseiki Evangelion te¿ icon_wink.gif.<br /> <br /><br /><br />Evangelion jest fajny nawet, gorzej z jego fanami, a Shinji to buc do kwadratu, równie zrypana postaæ jak kamuj z xa.<br />FLCL - nie podesz³o mi. <br />Hellsing te¿ by³ fajny ;p. I Samurai 7 us...
autor: Phobos
wt sie 01, 2006 11:11 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Manga/Anime - co¶ dla Otaku ;-)
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 14706

A ja skoñczy³em monstera )>^ .^)> <br />Bajer seria ^___^<br /><br />Plany sierpniowe *trochê ich jest*<br />Najpierw juz obejrzane/porzucone<br /><br /> Mahoromatic - Fajny rozdzia³ akcji: g³upi i chory fanservice *no sorry, ale nauczycielka wyobra¿aj±ca sobie ucznia i rzucaj±ca tekst 'oh, you suck...
autor: Phobos
pt lip 28, 2006 12:59 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Manga/Anime - co¶ dla Otaku ;-)
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 14706

Fajne jest Mushishi? Bo mam 'od³o¿one' na pó¼niej.<br /><br />A mi siê transfer wyczerpa³ na 50 odcinku monstera, buuu :< <br /><br />A Chevalier d'Eon te¿ mam, chyba sobie obejrzê :S<br /><br />Hachikuro mi siê bardzo nie podoba³o, imo przereklamowane ostro, seria jest nudna i o dziwo nie by³a robi...
autor: Phobos
pt lip 14, 2006 10:24 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Manga/Anime - co¶ dla Otaku ;-)
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 14706

£±czy pierwsze trzy tomy mangi(je¶li dobrze pamiêtam) <br /><br /><br />A nie jeden? :S <br />Hellsing The Dawn- Akcja mangi dzieje siê... w Polsce! Opowiada o czasach kiedy Walter by³ ma³y i ju¿ walczy³ icon_biggrin.gif. Polecam, przeczytajcie sami. Co prawda t³umaczenia znalaz³em tylko 3 z bodaj¿...
autor: Phobos
śr lip 12, 2006 2:09 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Manga/Anime - co¶ dla Otaku ;-)
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 14706

Przepraszam<!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro-->,<!--colorc--></span><!--/colorc--> ¿e siê wcinam w dyskusje<!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro-->,<!--colorc--></span><!--/colorc--> ale kto¶ mo¿e mi podaæ ¼ród³o (ale nie internet:P) <!--coloro:red--><span style="c...
autor: Phobos
śr lip 12, 2006 7:47 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Manga/Anime - co¶ dla Otaku ;-)
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 14706

Dorwa³em osta do //ROOTS i osta Tsubasa Chronicle: Future Soundscape III<br /><br />Najpierw rootsowy.<br />Ostatecznie wysz³o ma³o dziwne. Ali Project zdoby³ mnie swoimi muzycznymi dziwactwami, a ten ost jest taki...no, niektórzy mówi±, ¿e to przeca nienormalne, ale jak na Ali Project ca³kiem norma...
autor: Phobos
wt lip 04, 2006 11:34 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Manga/Anime - co¶ dla Otaku ;-)
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 14706

<br />Elfen Lied - znowu klêska. Go³a nastolatka z ró¿owymi w³osami i rogami na g³owie nawiewa ze ¶ci¶le tajnego o¶rodka. Na pla¿y znajduje j± dwoje nastolatków i... oczywi¶cie zabieraj± do domu. A dalej sensu jest jeszcze mniej. Nie wiem, co hameryka w tym widzi... <br /><br />Przeca to g³upie i m...
autor: Phobos
śr cze 14, 2006 7:05 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Manga/Anime - co¶ dla Otaku ;-)
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 14706

<br />Bardzo mi przykro - jakkolwiek inne melodie z .hack//roots podoba mi sie bardzo, o tyle ending jest moim zdaniem kiepski... zw³aszcza je¶li go porównaæ z Yasashi Yoake czyli endingiem z .hack//sign autorstwa See Saw <br /><br /><br />See Saw, to Kajiura dalej, ale ending jest fajny :<<br />Ku...
autor: Phobos
śr cze 14, 2006 12:10 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Manga/Anime - co¶ dla Otaku ;-)
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 14706

<br />[EDIT]Opinia po obejrzeniu 3 pierwszych odcinków: Có¿ - chyba nie jest to zrzynka ... klimat i wygl±d "The World" siê pozmienia³ - na lepsze czy na gorsze to jeszcze muszê ocenic. Fabu³a popl±tana jak na t± seriê przysta³o. Muza jak zwykle niez³a (fajne intro i BGM pojawiaj±cy siê pod koniec ...
autor: Phobos
sob cze 10, 2006 1:08 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Manga/Anime - co¶ dla Otaku ;-)
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 14706

TexHnolyze?
<br /><br />Se wlecia³o do wishlista.<br /><br />Chwilowo mam ca³y czas Kiminozo, Azumangê i I My Me! Strawberry Egg, mo¿e te¿ School Rumble, wiêc mi siê wype³ni³o. <br />No i powinienem Witch Hunter Robin skoñczyæ.
autor: Phobos
czw cze 08, 2006 10:28 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Manga/Anime - co¶ dla Otaku ;-)
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 14706

Nowa seria .hack'a? Mozna trochę wiecej info o tym? (znowu nie na bierząco jestem ^^") <br /><br /> http://anidb.info/perl-bin/animedb.pl?show=anime&aid=4324 <br /><br />Seria opowiada o Haseo, kolejnym problematycznym dziecku The World, i który zapewne ma w sobie demona <przynajmniej ja ...
autor: Phobos
wt cze 06, 2006 8:36 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Manga/Anime - co¶ dla Otaku ;-)
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 14706

<br />Poza tym koñczê ¶ci±ganie School Rumble i ju¿ zacieram na to r±czki. Dalej mam w kolejce 12 Królestw, Blood+, Ragnarok i Azumangê Daioh. Kto¶ (Phobos?) widzia³ te serie? Poleca/odradza? <br /><br />School Rumble mam w planach.<br /><br />12 Królestw - Bez gadania, jedna z najlepszych serii ja...
autor: Phobos
ndz maja 14, 2006 9:16 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Manga/Anime - co¶ dla Otaku ;-)
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 14706

Znowu siê w kap³ana bawiê, a niby w RPG nie gram ; P <br /><br />Ej, kurna, ludzie, ja wiem, ¿e posucha, hentaiów nie wydaj±, egmont ma opó¼nienia etc. etc, ale przecie¿ legalny inaczej rynek anime ¿yje i ma siê dobrze. No, teraz z odej¶ciem Filia i mergana i zosta³em sam prawie ._. Tharivol, ratuj!...
autor: Phobos
pt sty 06, 2006 9:56 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Manga/Anime - co¶ dla Otaku ;-)
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 14706

Ha! Oprócz czyszczenia w li¶cie , parê niusów Obejrza³em: Rozen Maiden : Seria zaczê³a mi siê podobaæ ju¿ od kiczowatego openingu <Ali Project *___*>. Zw³aszcza druga seria zapowiada siê smakowicie. Pierwsza seria <12 odcinków>, to w³a¶ciwie tylko ogólny wstêp do ca³o¶ci. Poznajemy wiêkszo¶æ bohater...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 19