Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 7 wyników

autor: DamnedSorcerer
pt lip 04, 2003 10:48 pm
Forum: Inne światy
Temat: Inne systemy a D&D
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 595

Zgadzam sie... Jest to chyba jedna z tych zasad które zosta³y zawate w podrêczniku tylko dla utrodnienia rozgrywki. <br />Chyba, ¿e punkty s³awy maj± zwiazek za poziom na którym jest bohater, wtedy musi on dostawac wiêcej punktów je¿eli chce czasem awansowaæ.
autor: DamnedSorcerer
czw lip 03, 2003 10:24 pm
Forum: Inne światy
Temat: Inne systemy a D&D
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 595

Po krótce zasady przewagi w walce polega³y na tym, ¿e strona która "prowadzi" w wlace tzn. zadaje wiêcej ciosów które trafiaj± i zadaj± wiecej obra¿eñ ma zwiêkszon± Inicjatywê (w WFRP odpowiada³a ona szybko¶ci bohatera podczas walki) czyli bohaterowi który wygrywa przysluguje bonus do trafienia... <...
autor: DamnedSorcerer
śr lip 02, 2003 5:30 pm
Forum: Inne światy
Temat: Inne systemy a D&D
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 595

Inne systemy a D&D

Za³o¿y³em ten temat, aby ka¿dy móg³ zamieszczaæ tu swoje spostrze¿enia na temat zasad, przedmiotów, przygód itp. z innych systemów które mo¿na wyko¿ystaæ w D&D. <br /> <br />Osobi¶cie uwa¿am, ¿e przydatne do D&D jest wyko¿ystanie zasad przewagi w walce które zosta³y zamieszczone w jednym z dodatków ...
autor: DamnedSorcerer
śr lip 02, 2003 5:19 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Rasowe imiona [internetowy generator imion]
Odpowiedzi: 137
Odsłony: 41548

Doskona³ym ¼ród³em imion jest Galeria Bohaterów z systemu Warhammer. Niektórzy zapewne jeszcze pamiêtaj± zasady co do tworzenia imion dla elfów. Imiona te sk³ada³y siê z dwóch cz³onów. Tak dla przyk³adu mo¿na by³o utwo¿yæ imiê Ele-sar. Dawa³o to spore mo¿liwo¶ci. <br />Niestety pozosta³e tabele imio...
autor: DamnedSorcerer
śr lip 02, 2003 5:07 pm
Forum: D&D i d20
Temat: d20 - sk±d ¶ci±gn±æ? Czyli darmowe zasoby...
Odpowiedzi: 105
Odsłony: 14224

<!--QuoteBegin-dfgdfgd+-->
dfgdfgd pisze:
<!--QuoteEBegin-->(...)Mam ju¿ Podrêcznik Gracza 2ed pl, ale brakuje mi bestiariusza i Podrêcznika Mistrza Podziemii.
<br />Sk±d wzie³e¶ Podrêcznik Gracza po polski. O ile sie orientuje ciê¿ko go zdobyæ.
autor: DamnedSorcerer
śr lip 02, 2003 12:48 pm
Forum: Archiwum
Temat: Bia³ostoccy gracze i MG
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 598

Bia³ostoccy gracze i MG

Chcia³bym poprosiæ o kontakt bia³ostockich graczy i MG którzy czynnie graj± w D&D (niestety zak³adam ¿e niewielu siê takich znajdzie). Chcia³bym poznaæ równie¿ mniej zaawansowanych graczy(tacy maj± najwiêkszy potencja³).
autor: DamnedSorcerer
śr lip 02, 2003 12:25 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Sprzedam] G³ówny podrêcznik do Wied¼mina: GW
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 179

[Sprzedam] G³ówny podrêcznik do Wied¼mina: GW

Sprzedam podrecznik do Wied¼mina: GW. Stan doskona³y: rogi ok³adki lekko pozaginane, stronnice w nienagannym stanie, ksi±¿ka czysta. <br />Cena do ustalenia. <br />Mam równie¿ dodatek o driadach który dodam w "bonusie" do podrêcznika.