Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 54 wyniki

  • 1
  • 2
autor: Chłopiec z piorunami
ndz lis 02, 2003 5:58 pm
Forum: Archiwum
Temat: Karczma "Pod samotnym wierzchowcem"
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 301

Mi³o a mo¿e tak adresik?
autor: Chłopiec z piorunami
ndz lis 02, 2003 4:45 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: "Znam kolor twoich skarpetek!!!", czyli szpieg
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 1724

"Znam kolor twoich skarpetek!!!", czyli szpieg

Mam w³a¶nie postaæ brada ktora zajmuje siê szpiegostwem, dywersj± i tego typu dzia³aniami. W przyszlo¶ci ( jak tylko osi±gnê 6 poziom :wink: ). <br />Mam zamiar stworzyæ sieæ szpiegowsk± s³awn± na ca³y Faerun (bo wla¶nie tam gram). Po mojej ¶p. dziadku dostalem spory spadek, jestem te¿ w dobrych kon...
autor: Chłopiec z piorunami
wt paź 21, 2003 7:39 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Klasy harfiarskie
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 521

Klasy harfiarskie

Jakie znacie oficjalne i nieoficjalne presti¿owki harfiarzy :?:
autor: Chłopiec z piorunami
czw paź 16, 2003 3:58 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Rozdwojenie jaźni
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 995

A mo¿e dwóch graczy "w jednej" postaci, co myslicie?
autor: Chłopiec z piorunami
śr paź 15, 2003 8:28 am
Forum: D&D i d20
Temat: Mapy! [sk±d braæ? jak stosowaæ? wszystko]
Odpowiedzi: 90
Odsłony: 10047

Czy wie kto¶ sk±d mo¿na zdobyæ mapê podmroku ?
autor: Chłopiec z piorunami
ndz paź 12, 2003 5:43 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Sztylet Entreriego
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 972

Co do wysysania zycia to bym sie raczej nie zgodzi³. Z tego co wiem to szytlet +5 (wiêcej inf nie podam bo chyba zbrania tego OGL)
autor: Chłopiec z piorunami
pt paź 10, 2003 11:03 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: PrC - £owcy czarownic, wampirów, ilithidów i innych potworów
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 791

Ja proponowalbym zwyk³ego Foe Huntera z W³adców Dziczy, mo¿na go zastosowaæ do wszystkich wy¿ej wymienionych przez Ciebie potworów - taki ³owca uniwersalny :mrgreen:.
autor: Chłopiec z piorunami
pn paź 06, 2003 6:43 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

Je¿eli spotkales sie z opisem Wladcy zwierz±t to mo¿e przypadnie ci do gutu Tammer of the Beasts rownie¿ pochodz±cy z W³adców Dziczy.
autor: Chłopiec z piorunami
pn paź 06, 2003 6:34 pm
Forum: Magiczne i niemagiczne przedmioty
Temat: Nowe Bronie
Odpowiedzi: 623
Odsłony: 32987

Oto stworzona przezemnie broñ: <br />D³ugi sztylet <br />Cena: 20 gp <br />Obra¿enia: 1k6 <br />Zasieg: - <br />Krytyk: x4 <br />Typ obra¿eñ: k³ute <br />Opis: Jest to sztylet o bardzo spiczastym ostrzu d³uszszym do ostrza zwyklego sztyletu o oko³o 15 cm. Dziêki niebywalej ostro¶ci wi ksztalcie ostr...
autor: Chłopiec z piorunami
pt paź 03, 2003 8:03 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: £owca+profesja czaruj±ca i co dalej?
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 1454

Je¿eli posiadasz du¿o roztropno¶ci to nic nie stoi na przeszkodzie aby¶ zosta³ kap³anem lub druidem. Podobie jak Loethlin nie przepadam z psionami ale przy niskich warto¶ciach atrybutów ( inteligencja i roztropno¶æ) wpakowanie siê w psiona nie by³oby takie z³e. Zgdzam siê tak¿e co do geomancera, poz...
autor: Chłopiec z piorunami
pt paź 03, 2003 7:44 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 203440

MG: No wiesz to ten Feindish... <br />G: ?e co Eirish (czyt. ajrisz - irlandczyk :mrgreen: )
autor: Chłopiec z piorunami
czw paź 02, 2003 11:08 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Czaro-haker
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 1156

Genialna presti¿ówka!!! Jest jednak jedno ale nie pasuje ona trochê do ¶wiata D&D (norton antywirus :mrgreen:). Gdyby jednak zmieniæ nazwy niektorych specjali na bardziej wspolgraj±ce z fantastyk± np. zamiast wlamywania - Prawdziwe Spojrzenie czy cos w tym rodzaju. Daæ jej jakie¶ du¿e wymagania i mo...
autor: Chłopiec z piorunami
śr paź 01, 2003 1:45 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zabezpieczenia magicznego sklepu
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 696

Moim patetem na zabezpieczenie sklepu jest umieszczenie w drzwiach magicznej pu³apki z czarem teleport tzn. przy jej aktywowaniu bêdzie ona teleportowa³a z³odzieji do najblizszego wiêzienia :)
autor: Chłopiec z piorunami
śr paź 01, 2003 12:17 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Twój największy fuks na sesji.
Odpowiedzi: 121
Odsłony: 7146

Co do moich wyczynów do jednego nigdy nie zapomne. Otó¿ graj± halfinskim z³odziejem wraz z paladynem i ³owc± w kampanie w ktorej jedn± z naszych misji by³o pozbycie siê Szass tama. No i stajemy przed im ufni we wlasne si³y. Niestety mimo wysokiej zrêczno¶ci mojej i ³owcy Szass tam by³ pierwszy. jako...
autor: Chłopiec z piorunami
pt wrz 26, 2003 7:22 pm
Forum: Geografia
Temat: Pytania dotyczące mniej znanych terenów Faerunu
Odpowiedzi: 115
Odsłony: 8358

Czy wie ktos mo¿e co¶ o mie¶cie Kormul?
autor: Chłopiec z piorunami
czw wrz 25, 2003 8:16 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Assassin i jego cechy... czy to nie przegiêcie??
Odpowiedzi: 77
Odsłony: 5017

Nie jestem pewien ale Atut podobny do Death Atacka asasina znajduje sie chyba w Sword and Fist.
autor: Chłopiec z piorunami
śr wrz 24, 2003 4:44 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Klasa dla Tropiciela
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 3560

Wed³ug mnie ciekaw± Prc dla tropiciela jest Vigilant z Relics and Rituals.
autor: Chłopiec z piorunami
śr wrz 24, 2003 9:40 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Augment Summoning
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 586

Minimalny poziom wej¶cia na klasê summoner to jak mi sie zadje 6 ale moim zadniem nie ma co sie w ni± pakowac poni¿ej dziesi±tego. By³aby to wed³ug mnie strata atutów na ni¿sze summom monstery które z czasem sta³by sie nieprzydatne.
autor: Chłopiec z piorunami
wt wrz 23, 2003 9:04 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Z³odzieje i ich modyfikacje
Odpowiedzi: 80
Odsłony: 3815

O to raczej by³oby trudnawe chyba ¿e wyrzuci³oby sie sporo w tabelach z HBG, ale zale¿y te¿ od histori postaci (naprawdê wszystko da siê wynegocjowaæ, np. syn lorda Watherdeep). Mo¿na by te¿ zagraæ tym arystokrat± mechanicznie tj. wzi±¶æ jako kasê arystokrata z PMP by³by to cz³owiek, pó³elf, lub ewe...
autor: Chłopiec z piorunami
wt wrz 23, 2003 7:37 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Sztylet z rêkawa
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 1905

Sam opatentowa³em kiedy¶ mechanizm sprê¿ynowy mocowany na nadgarstku. Calkiem rozwiniête urz±dzenie to by³o ale bez Desperado bym sobie nie poradzi³ :mrgreen:.
autor: Chłopiec z piorunami
wt wrz 23, 2003 2:02 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Niewygodne czary?
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 1745

My z kolegami zamiast wskszeszenia (o ktore u nas naprawdê trudno) u¿ywamy kombinacji kilku czarów. Jest to troche zamotany sposób przywracania ¿ycia u¿yty do tej pory skutecznie tylko raz (na elfie ale mo¿e byæ wykorzystana na kimkolwiek innym). <br />Przebiega on mniej wiêcej tak: <br />1. Czar Re...
autor: Chłopiec z piorunami
wt wrz 23, 2003 1:06 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ranger jak nim grać?/Histora dla Rangera
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 3887

S±dzê ¿e nie powinno to mieæ jakiego kolwiek wp³ywu na dalszy rozwój postaci. Co do paladyna znam osoby które nie uznawa³y upad³ego paladyna jako co¶ z³ego i co wiêcej sami szerzyli z³o i zniszczenie aby tylko siê nim staæ (sorki za offtopic).
autor: Chłopiec z piorunami
wt wrz 23, 2003 9:32 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Augment Summoning
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 586

Augment Summoning

Zamierzam stworzyæ przyzywacza i poszukuje atutów które móg³bym mu daæ a które by³yby przydatne dla tej specjalizacji. Puki co mam atut Augment Summoning z Tome and Blood (str. 39). Proszê o wiêcej i nie musz± byæ one dostêpne na pierwszych poziomach. Przyjme tak¿e atuty autorskie.
autor: Chłopiec z piorunami
wt wrz 23, 2003 9:18 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Mag specjalista
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 742

Do notki wy¿ej: <br />Bedzie to najzwyklejsz cz³owiek, ale to raczej nie ma zbytniego wp³ywu na klasê przestirzow±.
autor: Chłopiec z piorunami
wt wrz 23, 2003 9:12 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Z³odzieje i ich modyfikacje
Odpowiedzi: 80
Odsłony: 3815

<!--QuoteBegin-Vicol+--> <!--QuoteEBegin-->I co grubcio zaklinowa³ sie w oknie podczas akcji??? <br />Napisa³em ¿e bylby gruby a nie ¿e by³by nieudacznikiem. Wszystko zale¿y od punktu widzenia i od statystyk postaci (mo¿e on np. lepiej balansowac na linie ni¿ chudsze postacie ale tak sama lina mo¿e ...
autor: Chłopiec z piorunami
wt wrz 23, 2003 8:50 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Mag specjalista
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 742

Mag specjalista

Mam zamiar stworzyæ maga specjalistê przywo³añ. Czy zna kto¶ prestirzówkê adekwatna do tej specjalizacji?
autor: Chłopiec z piorunami
wt wrz 23, 2003 8:46 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Z³odzieje i ich modyfikacje
Odpowiedzi: 80
Odsłony: 3815

Dobry kupiec to gruby kupiec, jakby mu siê nie wiod³o to by³by chudszy. Kupiec to raczej alter ego tego z³odzieja, taka ma³a przykrywka.
autor: Chłopiec z piorunami
pn wrz 22, 2003 6:38 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Z³odzieje i ich modyfikacje
Odpowiedzi: 80
Odsłony: 3815

Z³odziej - kupiec to brzmi nie¼le! A co do brzucha to raczej nie przeszkadza aby byæ kim¶ np. Mirt. Co do atutów propionowa³bym: Wycene, Wyczucie pobudek, Blef, Zastraszanie i co sobie wiecej zarzyczy.
autor: Chłopiec z piorunami
pn wrz 22, 2003 9:28 am
Forum: D&D i d20
Temat: Cel egzystencji postaci, czyli marzenia bohaterów
Odpowiedzi: 78
Odsłony: 3284

Mój wizard chcia³by byc najpotê¿niejszym magiem w fearunie ale jak ostanio znalaz³em w na forum niejakiego Karsusa to sie sprawa trochê kompilkuje :mrgreen:
autor: Chłopiec z piorunami
ndz wrz 21, 2003 11:26 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Geneza Waszych Nicków
Odpowiedzi: 187
Odsłony: 10623

Mó nick to pieszczotliwe okre¶lenie mojego Mistrza ¿ywio³u (powietrza :mrgreen:)
  • 1
  • 2