Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 112 wyników

autor: Ad'Ghe'Rheia
ndz paź 24, 2004 12:17 am
Forum: D&D i d20
Temat: Co inni (nie-maniacy ;) ) sadz± o RPG?
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 3689

Koledzy- tak zacofani, ¿e uwa¿aj±, i¿ latamy z kijami po polach i krzyczymy "GIñ!"
A nie latacie?! Ja latam...
autor: Ad'Ghe'Rheia
czw paź 21, 2004 10:14 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Krytycy D&D łączcie się
Odpowiedzi: 606
Odsłony: 31729

Poza tym nie zgodzê siê, ¿e nie mo¿na stworzyæ oryginalnej postaci.
autor: Ad'Ghe'Rheia
pn paź 18, 2004 9:21 am
Forum: Odgrywanie i prowadzenie
Temat: Oszustwa graczy
Odpowiedzi: 56
Odsłony: 4451

Bo najni¿szy by³ nie 12, a 16. Dlatego. <br />Przecie¿ pisa³am... Nikt by w takie statsy nie uwierzy³. <br />Nie wkuwam podrêczników na pamiêæ. Wiem ,gdzie co jest w podrêczniku i to mi wystarcza...
autor: Ad'Ghe'Rheia
ndz paź 17, 2004 9:40 pm
Forum: Odgrywanie i prowadzenie
Temat: Oszustwa graczy
Odpowiedzi: 56
Odsłony: 4451

<!--QuoteBegin-Wyrd+--> <!--QuoteEBegin--> <br />Jedno mo¿na uznaæ za mój cheat. Pamiêtam, jak tworzy³am ostatni± postaæ, któr± teraz gram. Wyrzuci³am dwie trójki, kilka czwórek, reszta pi±tki i szóstki... wyobra¿acie sobie statystyki. <br />Powtórzy³am wszystkie rzuty - stwierdzi³am, ¿e nikt mi nie...
autor: Ad'Ghe'Rheia
czw paź 14, 2004 6:59 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 211035

Kumpla nie by³o na ostatniej sesji. <br />On: Dlaczego my idziemy do Waterdeep? <br />Ja: Zrobiæ zakupy. <br />On: We¿cie j± uciszcie i powiedzcie, dlaczego my idziemy do Waterdeep? <br />Mag: Zrobiæ zakupy. <br />On: Ale dlaczego do Waterdeep? <br />Ja: Bo nam po drodze. <br />On: Po drodze dok±d? ...
autor: Ad'Ghe'Rheia
czw paź 14, 2004 6:30 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Prawidłowa pisownia i odmiana pseudonimów
Odpowiedzi: 93
Odsłony: 8798

M: Ad'Ghe'Rheia <br />D: Ad'Ghe'Rheii <br />C: Ad'Ghe'Rheii <br />B: Ad'Ghe'Rheiê <br />N: Ad'Ghe'Rhei± <br />Ms: Ad'Ghe'Rheii <br />W: Ad'Ghe'Rheio!
autor: Ad'Ghe'Rheia
czw paź 14, 2004 12:09 am
Forum: Odgrywanie i prowadzenie
Temat: Oszustwa graczy
Odpowiedzi: 56
Odsłony: 4451

My nie czitujemy. Gramy wsytarczaj±co "lu¼no" i za dorosli na to jeste¶my... <br />Jedno mo¿na uznaæ za mój cheat. Pamiêtam, jak tworzy³am ostatni± postaæ, któr± teraz gram. Wyrzuci³am dwie trójki, kilka czwórek, reszta pi±tki i szóstki... wyobra¿acie sobie statystyki. <br />Powtórzy³am wszystkie rz...
autor: Ad'Ghe'Rheia
czw paź 14, 2004 12:05 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 211035

Jak mo¿na za jednym zamachem dostaæ dwa poziomy? Przecie¿ nie mo¿na wiêcej jak jeden...
autor: Ad'Ghe'Rheia
wt paź 12, 2004 8:15 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: KP->test ataku->obrażenia - pytania szczegółowe
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 1325

Re: KP->test ataku->obra¿enia - pytania szczegó³owe

<!--QuoteBegin-Kos(a)+--> <!--QuoteEBegin-->-Je¶li na³ozymy zbroje p³ytow± na cz³wieka, oczywiste jest, jaka premiê bêdzie mu ona dawaæ, je¶li jedna tê samo± zbrojê (pomijaj±c wszelkie jej elementy od pasa w dó³) za³o¿ymy na ludzki korpus centaura to jaka ta zbroja bêdzie zapewnia³a premiê, skoro 2/...
autor: Ad'Ghe'Rheia
wt paź 12, 2004 7:27 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 211035

Moja wojowniczka zdoby³a podczas ostatniej sesji skilla Craft (food). <br />Jak og³osi³a go, dru¿yna zrobi³a: o_O ? <br />MG zrobi³: O_o ? <br />Ale pozwoli³. Wykona³a ta postaæ dwa testy na skilla Craft (food). Za pierwszym razem piek³a ciasteczka i wyrzuci³a 1. Ciasteczka zosta³y wykorzystane jako...
autor: Ad'Ghe'Rheia
pn paź 11, 2004 9:04 am
Forum: D&D i d20
Temat: Zwierzenia z piewszej prowadzonej przygody :)
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 2105

Re: Redford i Streep, czyli p³eæ w RPG

<!--QuoteBegin-Adi Cherryson+-->
Adi Cherryson pisze:
<!--QuoteEBegin-->Bardzo to ³adne. Przywracacie mi wiarê sens przygody z RPG. 8)
W sensie? Nie rozumiem...
autor: Ad'Ghe'Rheia
sob paź 09, 2004 10:41 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Dlaczego wybrali¶cie kap³ana?
Odpowiedzi: 66
Odsłony: 5127

Kap³an przydatna klasa w dru¿ynie, chocia¿ ja osobi¶cie rzadko ni± grywam. Ogólnie rzecz bior±c, to klasa jak klasa - dobry gracz wszystko zagra, i we wszystko ¿ycie w³o¿y...
autor: Ad'Ghe'Rheia
sob paź 09, 2004 10:35 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Zwierzenia z piewszej prowadzonej przygody :)
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 2105

Moja pierwsza sesja... W³ochy... Rzym... noc... Balkon i dach jednego z budynków niedaleko centrum... ja i podrêcznik... trzês±cy siê g³os i kolana z pocz±tku... Wiatr pl±cz±cy w³osy... Gracze pe³ni zapa³u... potem wczuwanie siê w role, rozwijanie przygody... <br />...zaskoczy³ nas ¶wit...
autor: Ad'Ghe'Rheia
pt paź 08, 2004 3:52 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 211035

>mo¿na wywaliæ tego posta? wklei³o mi siê2krotnie...<
autor: Ad'Ghe'Rheia
pt paź 08, 2004 3:51 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 211035

Pocz±tek sesji, po d³u¿szej przerwie z t± dru¿yn±. <br /> <br />MG: Widzicie strza³ê wystaj±c± z g³owy jednego z waszych koni. <br />Z³odziej: Co to by³o? <br />MG: gobliny i hobgobliny tam (wskazuje za krzaki). Odda³y strza³ ostrzegawczy. <br />mag: my¶la³em, ¿e strza³ ostrzegawczy oddaje siê w nie...
autor: Ad'Ghe'Rheia
wt kwie 06, 2004 6:24 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Władza Mg - czyli trafiłem w nogę i nic!!
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 1599

Po pierwsze, chodzi³o mi o zrozumienie tego, co napisa³am poni¿ej tego tekstu (jak zwykle niejasno). <br />Po drugie, nie bêdê opisywaæ dok³adnie ca³ej sytuacji (za d³ugo by by³o)- MG pope³ni³ b³±d, ka¿demu siê zda¿a, wykaraska³ siê z tego uwa¿am sprawnie. My, jako postacie/gracze te¿ robimy czêsto ...
autor: Ad'Ghe'Rheia
pn kwie 05, 2004 10:00 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Władza Mg - czyli trafiłem w nogę i nic!!
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 1599

Przede wszystkim: MISTRZ GRY JEST GURU. Dopoki tego nie zrozumiecie, nei nauczycie sie grac. <br />Gdyby mistrz gry zawsze trzymal sie zasad, czesto (nawet o tym byscie nie wiedzieli) nie ratowalby postaciom tylkow. Przyklad? Na ostatniej sesji chcielismy sie wynosci z miasta, ale ansz zlodziej post...
autor: Ad'Ghe'Rheia
śr mar 24, 2004 7:31 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Sword Dancer PrC*
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 1600

Najpierw ataki z wyzszym BAB. Jesli postac wykorzystuje surprise stricke, to _musi_ atakowac w rundzie (chyba, ze nie bedzie mogla wykoanc zadnej akcji). 1. "the opponent becomes amazed and is automatically tricked" - co oznacza automatically? ?e nie musi ju¿ testów robiæ???  <br />2. Proponuje...
autor: Ad'Ghe'Rheia
śr mar 24, 2004 7:27 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 211035

Druga sesja przygody. Kolega nie byl na koncu ostatniej, i zapodzial karte, wiec odtwarza postac z pamieci. problem jest jedynie z ekwipunkiem, bosmy byli w sklepie ikupowali, i musi sobie cos wpisac. <br />Trwa walka. <br />Nagle nasz sorcerer pyta rogue'a: ty, masz jakies eliksiry? <br />Rogue (si...
autor: Ad'Ghe'Rheia
wt mar 23, 2004 10:05 am
Forum: D&D i d20
Temat: Czy próbujecie zespoliæ siê ze swoimi postaciami?
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 1737

Dla mnie postac to okazja do popisu aktorksiego - im bardziej odmienna ode mnie, tym lepiej. Nie zajmuje sie nimi poza sesjami praktycznie - nie widze powodu. I nie, nie utozsamiam sie z moimi postaciami. Granie soba byloby nudne - granie kims innym to dopiero wyzwanie! Dlatego dla mnie granie to sp...
autor: Ad'Ghe'Rheia
wt mar 23, 2004 12:28 am
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Sword Dancer PrC*
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 1600

Hmmm... Proponujê takie rozwi±zanie: Komu siênie podoba, ¿e to siê wymyka uncanny dodge, niech po prostu tê czê¶æ wytnie. Nie mam nic przeciwko - wszystko jest dla ludzi. Wg mnie taki trick jako supernatural mo¿e "wymykaæ siê" uncanny dodge - i mój DM to zaakceptowa³. A jak kto¶ uwa¿a, ¿e tak byæ ni...
autor: Ad'Ghe'Rheia
wt mar 23, 2004 12:02 am
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Sword Dancer PrC*
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 1600

Przecie¿ nigdzie nie jest powiedziane, ¿e mo¿na braæ tê presti¿ówkê czystym wojem na 10 poziomie... <br /> Surprise strike - "she can attempt to strike her opponent in expense of one of her normal attacks"  <br />Postaæ ma jedn± akcjê ataku na rundê - mo¿e to byæ pojedyñczy atak lub full-attack...
autor: Ad'Ghe'Rheia
ndz mar 21, 2004 4:33 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Sword Dancer PrC*
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 1600

Aha - w ten sposób... rzeczywi¶cie trafne. Bardzo ciekawy pomys³, biorê trzy (: <br />Co do Wisdom (wiedzy) to dla mnie zawsze byla to tzw "wiedza ksi±¿kowa", tzn wysokie Wisdom oznacza³o, ¿e postaæ wiele wie, jest obyta, zna savoir vivre i siê stosuje b±d¼ nie, lub te¿ jest wykszta³cona, lub te¿ po...
autor: Ad'Ghe'Rheia
ndz mar 21, 2004 4:27 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Czy warto kupowaæ Podrêcznik Psioniki?
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 4017

Dziêkujê... Qrcze, mozê kupiê... Ale w takim razie kto ode mnie kupi w dobrym stanie podrêcznik Psioniki po angielsku? ?artujê, jeszcze nie wiem, czy sprzedam (:
autor: Ad'Ghe'Rheia
ndz mar 21, 2004 3:44 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Czy warto kupowaæ Podrêcznik Psioniki?
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 4017

A co bêdzie zawiera³o te dodatkowe 66 stron? Bardzom ciekawa.
autor: Ad'Ghe'Rheia
ndz mar 21, 2004 3:28 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Sword Dancer PrC*
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 1600

Bardzo niezrozumiale napisana zasada walk on the walls vs uncanny dodge Wiem, strasznie siê z tym mêczê. Ju¿ mam pomys³, tylko nie wiem, jak go dobrze wpisaæ w mechanikê. <br />Chyba rozumiem o co chodzi z Catch Me If You Can - ¿e z jednej strony Dex daje bonus do AC, a z drugiej penalty dla atakuj...
autor: Ad'Ghe'Rheia
ndz mar 21, 2004 1:54 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Sword Dancer PrC*
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 1600

Lev_BaseAttBon_FortSav_RefSav_WillSav_Acrobatics_Special <br />1______+1_______+1____+1____+0_____+1_____Bonus Feat, 1st Trick <br />2______+2_______+1____+2____+1_____+2_____ <br />3______+3_______+2____+3____+1_____+3_____2nd Trick <br />4______+4_______+2____+4____+1_____+5_____Bonus Feat, Uncann...
autor: Ad'Ghe'Rheia
ndz mar 21, 2004 1:11 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Sword Dancer PrC*
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 1600

Ok, postaram siê powklejaæ jako¶ inaczej i popolowaæ na te znaczki, to mo¿e byæ trochê roboty, ale siê postaram... nie wiedzia³am, ¿e tak wyskoczy. Skille, powinny byæ ograniczone tak jak radzi³ Rend. Owszem, ale nie do koñca zrozumia³am. Czy chodzi³o o to, ¿eby ten bonus by³ bardziej ci±g³y (tj od ...
autor: Ad'Ghe'Rheia
ndz mar 21, 2004 12:31 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Sword Dancer PrC*
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 1600

Na pocz±tek - rzeczywi¶cie, mam problemy z pisaniem po polsku. Szczególnie je¶li chodzi o gry fabularne. Mogê postaraæ siê przet³umaczyæ klasê na polski, ale strasznie pokaleczê ten jêzyk, wiêc bêdziecie siê mêczyæ strasznie... <br />Dziêkujê za rady - wiem, ¿e trzeba tej klasie co¶ poucinaæ, od poc...
autor: Ad'Ghe'Rheia
sob mar 20, 2004 10:05 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Sword Dancer PrC*
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 1600

To wiem, ale wymagania s± do tej klasy te¿ b. wysokie. <br />Proszê o rady...