Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 468 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 16
autor: StiM
wt kwie 18, 2006 7:22 pm
Forum: Felietony
Temat: [13/04/2006] Stoimy u progu
Odpowiedzi: 105
Odsłony: 15641

Dobra jestem ponownie- nie destruktywnie, ale z radą:)<br /><br />To forum całkowicie umarło/zamarło.<br /><br />Nikt się nie loguje.<br /><br />Zablokowano opcję pisania dla zalogowanych.<br /><br />Przez nowych silnik... NIC NIE MOŻNA ZNALEŹĆ!!<br /><br...
autor: StiM
ndz sty 08, 2006 9:08 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [08/01/2006] Nieregularnik o moderatorach (4)
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 4517

Mam na my¶li wyczyny osób pokroju Big J, oraz t³umy jego na¶ladowców i "koleguff".   Z tym, ¿e o ile "wypociny" samego (stereotypowego ju¿) Pana J. hahahaha... o Matko... Co tu siê narobi³o w tym burdelu zwanym forum dnd.pl Jak wy¶cie to zrobili, ¿e tak zacni niegdy¶ u¿ytkownicy jak Jierdan, E...
autor: StiM
ndz sty 08, 2006 8:17 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [08/01/2006] Nieregularnik o moderatorach (4)
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 4517

Skrajna niekonsekwencja i dziecinada- w ko³o Macieju...

Pozdrawiam
StiM
autor: StiM
sob cze 11, 2005 10:28 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 41243

Mo¿esz mieæ prawo z którego nigdy nie bêdziesz musia³ korzystaæ, ale jego obecno¶æ jest potrzebna do prawid³owego rozwoju spo³ecznego. S±dzê jednak, ¿e je¶li ostra polityka ¶rodowisk, które organizuj± podobne akcje, jak ta dzisiejsza w Warszawie, bêdzie siê rozwijaæ, to nadejdzie czas, ¿e nie bêdzi...
autor: StiM
sob cze 11, 2005 10:09 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 41243

prawo do swobodnego i nieskrêpowanego wybierania zwi±zku z drug± osob± jest naturaln± konsekwencj± rozwoju cywilizacji. To powiedz, mi je¶li wszyscy wybior± alternatywne zwi±zki, to sk±d bêd± siê brali kolejni przedstawiciele tej rozwijaj±cej siê cywilizacji? Przejdziemy na p±czkowanie, czy nast±pi...
autor: StiM
sob cze 11, 2005 9:51 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 41243

A jakie prawa maj± mañkuci, blondynki, zielonoocy etc??
Dlaczego oni nie domagaj± siê swoich praw??
Przecie¿ maj± takie same prawo nazywania siê podmiotami politycznymi, jak homoseksualni...

Pozdrawiam
StiM
autor: StiM
sob cze 11, 2005 7:12 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 41243

Heteroseksualni erotomani jednak nie wywo³uj± powszechnej chêci ukaminieniowania


A szkoda...

Pozdrawiam
StiM
autor: StiM
sob cze 11, 2005 5:55 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 41243

Zgadzam siê z Tob± Morog- ró¿nica miêdzy gejem a homoseksualnym jest taka, jak miêdzy erotomanem a szarym obywatelem. Gej to jakby podgrupa erotomanów- sprawy imtymne staj± siê dla nich najwa¿niejsze. Nigdy nie zrozumiem co mo¿e mieæ seksualno¶æ do polityki... Mo¿e to dlatego, ¿e ¿yjemy w takich dzi...
autor: StiM
sob cze 11, 2005 4:00 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 41243

Po pierwsze b³êdem IMHO jest rozprawianie o seksualno¶ci. Co kogo obchodzi, kto z kim ¶pi? Po co za to obra¿aæ, czy afiszowaæ siê z tym? Gdyby w ludziach nie by³o tyle pierwiastka wsi zabitej dechami, gdzie ka¿dy ka¿demu patrzy w okna, nie by³oby homofobii, a homoseksualni nie wstydziliby siê za gei...
autor: StiM
wt cze 07, 2005 4:01 pm
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: Konkurs na najlepszą epicką pracę literacką!
Odpowiedzi: 211
Odsłony: 13136

Chyba raczej pomysł nie przejdzie:
a) To jest forum dnd, a nie o opowiadaniach
B) sądzę, że konkurs raczej miał charakter okazjonalny
c) mało projektów doprowadzono do końca

Pozdrawiam
StiM
autor: StiM
ndz cze 05, 2005 6:47 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Stali i Magyji I wojna ¶wiatowa
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 915

Stali i Magyji I wojna ¶wiatowa

I wojna ¶wiatowa zupe³nie odmieni³a oblicze staræ. Wykorzystano w nich zupe³nie nowe, ¶mierciono¶ne wynalazki. Wyobra¶my sobie rekruta, pochodz±cego ze spokojnej prowincji, który nagle znajdowa³ siê w tym piekle... Trawa do cna wypalona, poorana okopami i kraterami po spadaj±cych bombach. Ciemne nie...
autor: StiM
czw cze 02, 2005 8:08 pm
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: Raptor sepulcri- komentarze
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 557

Na lipiec planuję kontynuację tego opowiadania + parę nowych...
Póki co muszę ukończyć edukację w pierwszej klasie LO z zadowalających efektem...

Pozdrawiam
StiM
autor: StiM
czw cze 02, 2005 7:54 pm
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: Konkurs na najlepszą epicką pracę literacką!
Odpowiedzi: 211
Odsłony: 13136

Ja rozumiem. Wydaje mi się, że (mówię za siebie- nie wiem jak inni)- nie to, że nie nadesłano recenzji, ale zupełny brak odpowiedzi na nasze pytania, kiedy możemy się ich spodziewać, bądź co powoduje opóźnienia. Dziękuję Ci, że ty się starasz pamiętać o konkursie, no i o nas. Jak będziesz miał czas,...
autor: StiM
czw cze 02, 2005 6:18 pm
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: Konkurs na najlepszą epicką pracę literacką!
Odpowiedzi: 211
Odsłony: 13136

Wreszcie się coś ruszyło...

Apel do innych recenzentów i przyszłych uczestników ankiety:

Nie zapominajcie!!

Pozdrawiam
StiM
autor: StiM
śr cze 01, 2005 8:20 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Feudalna teokracja?
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 623

Teokratyczny feudalizm to nic nowego. Formê t± przedstawia³o, ju¿ powy¿ej wspomniane, Pañstwo Zakonu Szpitala Naj¶wiêtszej Marii Panny Domu Niemieckiego jak równie¿ Pañstwo Ko¶cielne: Pañstwo Ko¶cielne (³ac. Patrimonium Sancti Petri) pañstwo znajduj±ce siê na terenie obecnych ¶rodkowych W³och istnie...
autor: StiM
śr cze 01, 2005 4:48 pm
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: Konkurs na najlepszą epicką pracę literacką!
Odpowiedzi: 211
Odsłony: 13136

Floater pisze:
, ]jeżeli się nie pospieszycie
No właśnie nie mamy czym postraszyć, bo to nie my jesteśmy w większości modami/wyróżnionymi :wink:

Pozdrawiam
StiM
autor: StiM
wt maja 31, 2005 7:03 pm
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: Konkurs na najlepszą epicką pracę literacką!
Odpowiedzi: 211
Odsłony: 13136

To po co one w ogóle były??

Pozdrawiam
StiM
autor: StiM
wt maja 31, 2005 5:28 pm
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: Konkurs na najlepszą epicką pracę literacką!
Odpowiedzi: 211
Odsłony: 13136

Adaś Miałczyński pisze:
Dzisas K... ja P...
Pozdrawiam
StiM
autor: StiM
czw maja 26, 2005 9:55 am
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: Konkurs na najlepszą epicką pracę literacką!
Odpowiedzi: 211
Odsłony: 13136

Informuję, że Suldarr i Kiaryn dalej nie zamieścili kompletu recenzji...

Może zrezygnujemy z kontynuowania konkursu, bo jeszcze niektóre osoby biorące w nim udział umrą na serce...

Pozdrawiam
StiM
autor: StiM
sob maja 21, 2005 5:14 pm
Forum: Gry PC
Temat: Herosi wracaj±!!
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 6372

Czy mo¿e kto¶ wie co¶ o roli Le¶nych i Barbarzyñców w HoMMV??

Pozdrawiam
StiM
autor: StiM
czw maja 19, 2005 6:55 pm
Forum: Gry PC
Temat: Herosi wracaj±!!
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 6372

Trailer HoMMV

Do wyboru zobaczenie lub ¶ci±gniêcie...

Wypowiadajcie siê, jak siê podoba...

Ja powiem jedno: BOSKIE!!

Pozdrawiam
StiM
autor: StiM
wt maja 10, 2005 10:44 pm
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: Konkurs na najlepszą epicką pracę literacką!
Odpowiedzi: 211
Odsłony: 13136

Mały ruch wokół konkursu literackiego jest chyba spowodowany tym, że nie można w nim wygrać 50 zł na wykorzystanie w sklepie internetowym Mam nadzieję, że Sul i Antara nie zapomną umieścić reszty swych recenzji* i będziemy mogli zakończyć pierwszą edycję i... zabrać się za kolejną Pozdrawiam StiM 10...
autor: StiM
sob maja 07, 2005 12:57 pm
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: Konkurs na najlepszą epicką pracę literacką!
Odpowiedzi: 211
Odsłony: 13136

Czy ktoś jeszcze pamięta o konkursie?? Kiaryn i Antara dalej nie zamieścili kompletu recenzji...

Pozdrawiam
StiM
autor: StiM
pt kwie 29, 2005 6:50 pm
Forum: Gry PC
Temat: HoMM III vs. HoMM IV- polemika starego z nowszym
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 2713

By³ te¿ ma³y b³±d w walce: komputer nie atakowa³/nie wychodzi³ z zamku w czasie oblê¿enia. Je¶li mia³em dostêp do czarów przywo³uj±cych potwory mog³e¶ ich narobiæ, a¿ Ci siê mana skoñczy³a. I rze¼ gotowa :wink:

Pozdrawiam
StiM
autor: StiM
czw kwie 28, 2005 7:46 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Zbroje a opisy
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 1207

Nie trudno zadaæ rany osobie w pe³nej zbroi. Jak powiedzia³ Filio zbroja sk³ada siê z czê¶ci. Miêdzy nimi s± znaczne szpary. Mo¿na tam wbiæ ostrze.

Poszukaj w internecie o mizerykordii/glewi- to taka ma³a/du¿a wersja ¶redniowiecznego otwieracza do konserw :wink:

Pozdrawiam
StiM
autor: StiM
czw kwie 28, 2005 7:38 pm
Forum: Gry PC
Temat: HoMM III vs. HoMM IV- polemika starego z nowszym
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 2713

Heroes IV jest jednak trochê lepszy. Jaki¶ taki... realistyczniejszy. Tja.. realistyczny... ten barbie jednoro¿ec, nieudany wampir oraz robione na si³e klasy bohaterów. Rozwój ten by³by dobry, gdyby 'moce' poszczególnych 'hiro³sów' nie by³y robione na *** polkê... Tak przejrzyst±, ¿e postawiwszy w ...
autor: StiM
czw kwie 28, 2005 6:59 pm
Forum: Gry PC
Temat: Herosi wracaj±!!
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 6372

T³umaczone z niemieckiego Gamestar : -Bêdzie zupe³nie na nowo opracowany ¶wiat w heroes V ... wiêc znani nam herosi nie pojawi± siê .. -potwierdzone frakcje : ludzie , demony, nieumarli -elfy i orki pojawi± siê , ale nie wiadomo czy bêd± oddzielnymi frakcjami czy nie . GRYWALNO¦æ - nowy system w tak...
autor: StiM
czw kwie 28, 2005 6:48 pm
Forum: Gry PC
Temat: HoMM III vs. HoMM IV- polemika starego z nowszym
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 2713

HoMM III vs. HoMM IV- polemika starego z nowszych

Za zgod± moderatora Haer'dalisa tworzê ten w±tek. Tu mo¿ecie siê wyszumieæ, fani herosów :wink:

Pozdrawiam
StiM

<span style='color:indigo'>Od siebie dodam, ¿e temat bêdzie pod obserwacj±. Burd karczemnych nie chcemy ;)
Haer'dalis</span>
autor: StiM
czw kwie 28, 2005 4:09 pm
Forum: Gry PC
Temat: Herosi wracaj±!!
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 6372

<!--QuoteBegin-Artemis Entreri+--> <!--QuoteEBegin--> Kolejne miasto   Pozdrawiam Arte Nie jestem pewien czy to miasto. Wydaje mi siê ¿e to nowa lokacja- garnizon nawodny. Nazwa pliku mo¿e byæ zwodnicza, jednak nadana zosta³a przez adminów serwera, tak wiêc nie mo¿na byæ pewnym, co przedstawia ...
autor: StiM
ndz kwie 24, 2005 9:52 am
Forum: Gry PC
Temat: Herosi wracaj±!!
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 6372

Oto i le¶na osada:

Obrazek

i byæ mo¿e zamek:

Obrazek

Pozdrawiam
StiM
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 16