Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 304 wyniki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 11
autor: Ziemniak0r
czw wrz 17, 2009 4:07 pm
Forum: Optymalizacja postaci
Temat: Conjurer [sprowadzacz?] - 3.0
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 985

Conjurer [sprowadzacz?] - 3.0

Oh my God, kiedy ja to przeczytam wszystko.
autor: Ziemniak0r
śr wrz 16, 2009 12:17 pm
Forum: Optymalizacja postaci
Temat: Conjurer [sprowadzacz?] - 3.0
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 985

Re: Conjurer [sprowadzacz?] - 3.0

Wow, nie spodziewałem się takiego odzewu. Wielkie dzięki chłopaki!

Aha, taka ostatnia sprawa, bo atuty to rozpracuję teraz myślę.

Nie chciałbym, żeby rzucanie czarów było nudne - czy gdzieś znajdę przyzwoite przyzwania? I czary ofensywne. Może być strona zagraniczna, dzięki wielkie
autor: Ziemniak0r
wt wrz 15, 2009 4:11 pm
Forum: Optymalizacja postaci
Temat: Conjurer [sprowadzacz?] - 3.0
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 985

Conjurer [sprowadzacz?] - 3.0

Witam Planuję grać czarodziejem ze specjalizacją Przyzywanie. Rozwijanie samej klasy czarodzieja wydaje się być marnotrawstwem, ale mam kłopoty z wyborem klasy prestiżowej. Postać generalnie nie będzie turbozamiataczem, a i tak w przyzywaniu nie ma takich czarów jak w wywoływaniu. Głównie Wezwanie p...
autor: Ziemniak0r
czw lip 03, 2008 6:53 pm
Forum: Gry PC
Temat: Diablo III
Odpowiedzi: 76
Odsłony: 21226

Ranquel - zdaje mi siê, ¿e marudzisz na si³ê. chodzi mi o skile i swiecenie sie broni, jakos mi sie to nie widzi. Czyli co dok³adnie? Przecie¿ Diablo I i Diablo II posiada³o dok³adnie tê sam± metodê, jak± posiadaj± setki MMORPG. A bronie siê nie ¶wieci³y bo taki by³ silnik. Mia³y ró¿ne kolory. Tym b...
autor: Ziemniak0r
ndz cze 29, 2008 10:45 am
Forum: Gry PC
Temat: Diablo III
Odpowiedzi: 76
Odsłony: 21226

Nie taki czysty. Rozumiem, ¿e chodzi Ci o rolê - summoner, controller, debuffer. Jednakowo¿ zaprezentowano bardzo du¿e mo¿liwo¶ci bojowe, przej±³ czê¶æ sorcowego wygrzewu czarami... no i dodatkowe zastosowania tych kilku skillów, nie wiadomo poza tym jakie ma inne czary, jeszcze z 20 nam nie pokazan...
autor: Ziemniak0r
pt cze 27, 2008 11:56 pm
Forum: Systemy bitewne
Temat: Początkujący w Warhammera 40k
Odpowiedzi: 161
Odsłony: 34787

W³a¶ciwie HB sponsons tylko na destructorze, bo i tak predki zmieni± siê w wie¿yczki obronne... Narazie mo¿na elegancko je¼dziæ po 6'' i odpaliæ TL laske i HB sponsony, a w 5ed dupcia, lepiej juz bedzie wziasc dredzia z laska i misk±, bo ma 6'' i mo¿e biegaæ i dostaje covera. A najlepiej ze dwa :) L...
autor: Ziemniak0r
śr cze 18, 2008 9:40 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Ciekawostki ze świata Zapomnianych Krain
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 3194

Czy wiesz, ¿e..
-Elminster ma mega wyczesany czar, którym przenosi siê do tylko jemu znanej lokacji, której nie zdobêdzie ¿adna armia ani potwór? Odpoczywa tam, wymy¶la czary i szuka ciekawostek o FR.
autor: Ziemniak0r
wt cze 17, 2008 9:31 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Sposób na czarodzieja?
Odpowiedzi: 130
Odsłony: 14604

Mo¿na liczyæ na to, ¿e czarodziej nie ma czarów rani±cych istoty w sferze eterycznej, jako¶ tam siê dostaæ i wyssaæ go z atrybutów... Ciê¿ka sprawa, bardzo ³atwo jest tak z³o¿yæ daily spells, ¿eby czarodziej by³ prawie niezniszczalny dla wojownika... A mo¿e jaki¶ niez³y ³uk, atuty + czary na critica...
autor: Ziemniak0r
ndz cze 15, 2008 9:45 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Bazowa premia do ataku
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 3041

Spokojnie, na jedynce nie trafi. 13lvl to przecie¿ ju¿ bardzo wysoki poziom...
autor: Ziemniak0r
czw cze 12, 2008 11:10 am
Forum: Tłumaczenia
Temat: Complete Mage - propozycje tłumaczeń
Odpowiedzi: 91
Odsłony: 17301

Nie mam mo¿liwo¶ci zdobycia t³umaczonej ksi±¿ki. Mo¿e kto¶ mi napisaæ jak zosta³y przet³umaczone te atuty:

Alacritous Cogitation
Fiery Burst
Storm Bolt
Borne Aloft
Craft Contingent Spell

Dzieki z góry.
autor: Ziemniak0r
śr cze 11, 2008 11:09 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Sposób na czarodzieja?
Odpowiedzi: 130
Odsłony: 14604

Pamiêtajmy, ¿e ponosz±c podwójne koszty mo¿na stworzyæ przedmiot nie zajmuj±cy miejsca w aktywnym ekwipunku. Wci±¿ jednak dwie premie z odbicia nie kumuluj± siê, itp.


Czy móg³by¶ napisaæ z jakiego to podrêcznika jest i o co chodzi pokrótce?
autor: Ziemniak0r
wt cze 10, 2008 8:44 pm
Forum: Optymalizacja postaci
Temat: Druid Różnokształtny
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 5114

No przecie¿ mo¿na w potworne humanoidy? I to na 2 poziomie Shiftera. Czy móg³by¶ napisaæ po 1-2 przyk³ady na dane sytuacje: 1. Wysoka odporno¶æ na czary 2. Wysokie KP 3. Du¿a szybko¶æ i manewrowo¶æ 4. Du¿e szanse sukcesu Skradania siê 5. Mielenie wroga Przy za³o¿eniu, ¿e mam build Druid 5/ Shifter 1...
autor: Ziemniak0r
wt cze 10, 2008 4:29 pm
Forum: Optymalizacja postaci
Temat: Druid Różnokształtny
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 5114

My¶la³em o zrobieniu listy the best of dla ró¿nokszta³tnego. W sensie jakie s± najlepsze potworki na dany poziom i z jakiej ksi±¿ki pochodz±. Moje propozycje (na ni¿sze poziomy) Legendarna/z³owieszcza ma³pa, wied¼ma annis, nied¼wied¼, tygrys, gorillion, purpurowy robak, ognik. Co polecacie? Czyta³em...
autor: Ziemniak0r
pn cze 09, 2008 6:10 pm
Forum: Optymalizacja postaci
Temat: Druid Różnokształtny
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 5114

Ja mam pytanko:
Gdy moja rasa (3E) daje premie do atrybutów umysłowych, np. charyzma i mądrość, to czy po przemianie w borsuka zachowuję te premie? Niby tylko fizyczne się zmieniają, ale znowuż, nie jestem już rasą bazową.
autor: Ziemniak0r
pn lut 21, 2005 8:44 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Dyskusje o filozofii, czyli rozmowy ze Starym Wilkiem
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 3277

Hekato-> A ja w³a¶nie o tym mówiê. Co do religii, mia³em na my¶li co innego. Jest ich po prostu za du¿o, a ludzie zamiast odsiewaæ ziarno od plew zak³adaj± nowe farmy. Gdyby 6mld ludzi by³o altruistami nie by³oby niesprawiedliwo¶ci. Nie by³oby wa¿ne dobro swoje, tylko dobro innych. Zapewniam Ciê, ¿e...
autor: Ziemniak0r
czw lut 17, 2005 4:23 pm
Forum: Tłumaczenia
Temat: Dziwne t³umaczenia i dziwne s³owa
Odpowiedzi: 58
Odsłony: 12299

Dziwne (dla mnie) s³owo: miecz pó³torarêczny. Czy kto¶ mia³by czas i wyja¶ni³ mi czemu to tak siê nazywa? Chodzi mi o "pó³torarêkê" :D.
edit: Oczywi¶cie oprócz tlumaczenia, ze "to jest krotsze od zweihandera ale dluzsze od zwyklego"
autor: Ziemniak0r
wt lut 15, 2005 5:13 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Dyskusje o filozofii, czyli rozmowy ze Starym Wilkiem
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 3277

A ja jeszcze dodam cosik na temat równo¶ci. Otó¿ jest mo¿liwe istnienie spo³eczeñstwa, w którym wszyscy bêd± mieli po równo i takowo¿ bêd± traktowani. Jedyny problem le¿y po stronie ludzi, a konkretniej sk³onno¶ci do egoizmu i uleganie instynktowi przetrwania. Nie wyobra¿am sobie natomiast sytuacji,...
autor: Ziemniak0r
wt lut 15, 2005 5:03 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Stowarzyszenie Umarłych Poetów
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1339

Martio... bêdzie dobrze, jak zrobisz tak± listê rzeczy, które koniecznie trzeba zrobiæ. Wtedy konkretnie za co¶ siê zabiorê... I fajnie by by³o, jakby¶ zamie¶ci³ tu jakie¶ podstawy (sk±d w ogole ten swiat sie tu wzial, co jest w nim takiego wyj±tkowego itd), bo mo¿e bedzie sie dalo zaczerpn±c pomysl...
autor: Ziemniak0r
wt lut 15, 2005 4:39 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: Dungeons & Dragons Miniatures - najlepsza gra bitewna?
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 4017

Ja mam takie pytanko... z ilu figurek zazwyczaj sk³adaj± siê armie? Tak jak inne battle typu wh40k/whfb? I czy powiedzmy "trafienie=dedzik", czy tak jak w D&D figurki lej± siê 2metrowymi m³otami po g³owach przez parê tur?
autor: Ziemniak0r
pt lut 11, 2005 10:50 pm
Forum: Archiwum
Temat: Lejem Tarrasque'a
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1104

Przecie¿ to jest chore! Id¼ graæ w diablo, a nie za¶miecasz forum... Poza tym Tarasek to cienki bolek. Gigantyczna d¿d¿ownica z 156KW zabija go chuchniêciem. Mo¿e j± te¿ zabijemy? UWAGA UWAGA zbieram graczy (najlepiej 20lvl mnichów), bo chcê zabiæ Gigantyczn± D¿d¿ownicê! Mieszkam w Elbl±gu i macie k...
autor: Ziemniak0r
czw lut 10, 2005 5:36 pm
Forum: Tłumaczenia
Temat: Dziwne t³umaczenia i dziwne s³owa
Odpowiedzi: 58
Odsłony: 12299

Najlepsze s± nazwy potworów z KP:
"Be³kocz±cy paszczowiec" oraz "galaretowaty sze¶cian". Ogólnie wiadomo o co chodzi, ale brzmi jako¶ tako... jak amerykañskie horrory klasy C ;D.
autor: Ziemniak0r
wt lut 08, 2005 9:48 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Stowarzyszenie Umarłych Poetów
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1339

Swojego czasu zast±pi³em magiê czym¶ innym, jednak podobnym w ogólnych za³o¿eniach. By³a to "Nienazwana Sztuka". Praktycznie tylko kilka osób na 1000 rodzi³o siê z tym darem. Nie przybra³o to jednak ¿adnej uporz±dkowanej formy, jak magia. Ta... "Sztuka" ujawnia³a siê sama tylko, gdy nasilenie emocji...
autor: Ziemniak0r
wt lut 08, 2005 9:39 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Dyskusje o filozofii, czyli rozmowy ze Starym Wilkiem
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 3277

A ja tylko dodam - to my od siebie nawzajem wymagamy znajomo¶ci historii filozofii i logiki, aby prowadziæ rozmowê na poziomie. Do samej filozofii potrzebne to nam nie jest, ale do dyskusji nas zagadnieniami owszem. Nie chcemy przecie¿ pope³niaæ tych samych b³êdów... "Ja siê nie znam, to siê chêtnie...
autor: Ziemniak0r
wt lut 08, 2005 9:21 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gra na wysokich poziomach
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1518

No ale mo¿e przecie¿ w³o¿yæ trud w historiê postaci. 16 poziom to jest kupa przygód, a nawet wiêcej. Mo¿e taka kampania akurat? Na ¶wiecie urodzi³o siê kilka dzieci o niewyobra¿alnie wielkiej wrodzonej mocy, a akurat dziwnym zbiegiem okoliczno¶ci to s± gracze... Ogrom mo¿liwo¶ci jakie siê przed nami...
autor: Ziemniak0r
pn lut 07, 2005 8:33 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Stowarzyszenie Umarłych Poetów
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1339

Zara zara :). Chcesz tworzyæ od nowa co¶ innego, a ju¿ ci siê wkrad³a magia i ¦ródziemie. Mo¿e wymy¶l co¶ oryginalnego? Ja, abym nie wyszed³ na marudê, tak¿e oferujê swoj± pomoc....
autor: Ziemniak0r
pn lut 07, 2005 8:30 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Dyskusje o filozofii, czyli rozmowy ze Starym Wilkiem
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 3277

Abaddon - jak s±dzisz, to mo¿e podasz dlaczego tak s±dzisz? Piszesz, ¿e to powinno byæ takie, to takie, a nawet wiesz co powinno byæ s³uszne i prawdziwe! Z punktu widzenia filozofii? Zdawa³o mi siê, ¿e to my j± tworzymy, nie na odwrót. A wiêc w jaki sposób co¶, co kszta³tujemy sami mo¿e wymagaæ od n...
autor: Ziemniak0r
pn lut 07, 2005 8:25 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gra na wysokich poziomach
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1518

Dla mnie osobi¶cie powierzanie losu graczy jedynie w ko¶ci jest lenistwem MP, a mo¿e nawet z³o¶liwo¶ci±? Przecie¿ gracze te¿ chc± siê bawiæ. Dlaczego maj± co chwilê gin±æ, bo ten niefortunny rzut obci±³ im g³owê? Na moich sesjach gracze ginêli tylko podczas nag³ych g³upawek albo ¶wiadomej g³upoty na...
autor: Ziemniak0r
sob lut 05, 2005 4:37 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Odgrywanie postaci na sesji
Odpowiedzi: 202
Odsłony: 12620

Jesssu ludzie, mo¿e niezgrabnie wyszlo ale to byl sarkazm :D. Ilfrin: "Nie rozumiem. Przecie¿ ka¿dy mo¿e sie ubraæ jak chce, czyli tak, ¿eby nie zaprzeczaæ swojej wizji gry. Nie MG ma mówiæ, jakie gracz ma mieæ przy sobie rekwizyty. " To tylko sie wydaje takie proste. Mi chodzi o to, ¿e gracz (powie...
autor: Ziemniak0r
pt lut 04, 2005 11:11 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Bard - półsmok?
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 1155

Ale zasady mo¿na przecie¿ naginaæ, nieprawda¿? Lepiej zrobiæ postaæ mocn± "rolplejowo" i obgadaæ z MP mechanikê, aby toto by³o grywalne, ni¿ graæ zlepkiem cyferek. Przy odpowiedniej aran¿acji ze strony MP powinno sie graæ ¶wietnie. Taka postaæ mog³aby podró¿owaæ przez ca³e krainy (10+ lvl to nie byl...
autor: Ziemniak0r
pt lut 04, 2005 11:05 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Odgrywanie postaci na sesji
Odpowiedzi: 202
Odsłony: 12620

Ja jestem bardzo elastyczny i otwarty. Ale przecie¿ zrobiê, jak chce lud. A konkretnie moi gracze. Tak czy siak ka¿dy widzi aktualn± sytacjê swoimi oczyma wyobra¼ni, wiêc narzucanie komu¶ swoich wizji poprzez przebieranie siê mo¿e byæ czasami nie na miejscu. A wiêc gdy¿ bo poniewa¿ i¿ oraz dlatego u...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 11