Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 5 wyników

autor: Sir Sacks
ndz gru 07, 2003 1:01 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Chrześcijaństwo a D&D
Odpowiedzi: 287
Odsłony: 31812

Gram w RPG od oko³o 4 lat. Prowadze przygody czteroosobowej dru¿yny. I teraz najwa¿niejsze - 3 z nas jest lektorami (dla tych co nie kojarz± - to ci co czytaj± w ko¶ciele :mrgreen: ). I nigdy nie mieli¶my jakichkolwiek w±tpliwo¶ci co do tego, ¿e granie w RPG mo¿e byæ sprzeczne z nasz± wiar±! Szczerz...
autor: Sir Sacks
śr gru 03, 2003 8:55 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Jak po³±czyæ graczy w grupê?
Odpowiedzi: 80
Odsłony: 4509

Podoba mi siê pomys³ obni¿enia poziomu nowego gracza o 1 w stosunku do innych. Nie mo¿e byæ to wieksza ró¿nica, bo wtedy zbytnio odstawa³by od dru¿yny. <br /> <br />Moi dotychczasowi gracze to: Gnom Bard, Elf ?owca i Cz³owiek Czarodziej. Jaka klasa pasowa³aby najlepiej dla tej dru¿yny? <br />Moim zd...
autor: Sir Sacks
śr gru 03, 2003 8:22 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Jak po³±czyæ graczy w grupê?
Odpowiedzi: 80
Odsłony: 4509

Jak wprowadziæ nowego gracza?

Witam! <br />Nie znalaz³em nigdzie odpowiedzi na moje pytanie, wiêc mo¿e Wy mi pomo¿ecie! <br />Otó¿ prowadzê trzy osobow± dru¿ynê. Wszyscy maj± 5 poziom. W ostatnim czasie chce do nas do³±czyæ jeszcze jeden gracz. Moje pytanie brzmi - Jak wprowadziæ go w sprytny i logiczny sposób? <br />Chodzi mi t...
autor: Sir Sacks
pt lis 28, 2003 9:02 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Najgorsza oficjalna przygoda wydana w Polsce
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 1397

Zgadzam siê z Tob± w 100%! Te przygody wydaj± siê byæ nudne i nieciekawe dla kogo¶, kto ju¿ gra w D&D d³u¿szy czas! S± proste i schematyczne, typowy H'a'S! <br />Jednak dla nowicjuszy, którzy dopiero poznaj± ¶wiat D&D to mog± byæ naprawdê fajne przygody! I wiem to z w³asnego do¶wiadczenia! Moi gracz...
autor: Sir Sacks
czw lis 27, 2003 2:40 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Najgorsza oficjalna przygoda wydana w Polsce
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 1397

Witam! <br />Moim zdaniem najmniej ciekawa jest Bezs³oneczna Cytadela, zaraz potem Ku¼nia Gniewu. Obie przygody to typowe chodzenie po lochach i wycinanie wszystkiego co siê w nich znajduje! G³os w snach jest moim zdaniem du¿o lepszy. Przede wszystkim dlatego, ¿e daje wiêksze pole manewru dla BG. <b...