Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 11 wyników

autor: Dark Master
czw sie 19, 2004 10:13 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Zakony i Stowarzyszenia
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 956

Ech..Kenderów wypuszczaj± po 24 godzinach bo je¶li bend± tam d³u¿ej to sami wyjd± a czasami nawet wracaj± bo np w Palanthas daj± dobr± zupke :mrgreen:
autor: Dark Master
pt sie 06, 2004 5:56 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Odgrywanie Raistlina
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 1274

Nieda siê powedzieæ jaki on ma charakter.W rozmawach na temat jego charakteru jednie mówili o chaotycznym z³ym a inni o neutralnym. <br />Ale ja uwa¿am ¿e gdy nosi³ czerwone szaty to by³ neutralny a czym d³u¿ej czarne to coraz bardziej z³y do pewnego momentu....
autor: Dark Master
czw lip 22, 2004 10:46 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Psionicy i psionika w DL?
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 3840

Co to jest psionika(psinik)?????????
autor: Dark Master
czw lip 22, 2004 9:10 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Spis ksi±¿ek ze ¶wiata DL, FR i Greyhawk wydanych po polsku
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 1354

Jak± ksi±¿ke z FR powinienem przeczytañ najpierw? <br />I w której ksi±¿ce jest duzo o magi? <br /> <br />PS:Jakie polecacie ksi±¿ki?
autor: Dark Master
czw lip 22, 2004 2:25 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Dragonlance? Sk±d ja to znam?
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 4067

teraz wysz³a Magia Krynnu. Zbiór opowiadañ o magi na krynnie ujawni±cych wiele tajemnic magii itd
autor: Dark Master
śr lip 21, 2004 8:24 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Czarodzieje z Krynnu - Rozmowy ogólne
Odpowiedzi: 58
Odsłony: 11430

Wie kto¶ cos na temat tego ¿e Raist by³ najpote¿niejszy magiem a Magius najpote¿niejszym magiem wojennym.Wojennym czyli mia³ najlepsze zaklêcia bitewne no to kto by wygra³ raist czy Magius(czysty pojedynek,sam na sam,równy teren itd)
autor: Dark Master
śr lip 21, 2004 8:15 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Czarodzieje z Krynnu - Rozmowy ogólne
Odpowiedzi: 58
Odsłony: 11430

Moim ulubionym magiem jest na 1 miejscu Raist i Dalamar a na II miejcu Magius i Palin.W ksi±¿ce pisze wyra¿nie ¿e Raist jest najpotê¿niejszy niema co dyskutowaæ o faktach napisanych czarno na bia³ym.Pytanie kto jest najpotê¿niejszy to takie samo pytanie jak:Czy czarne szaty raista by³y ca³kiem czarn...
autor: Dark Master
śr lip 21, 2004 7:40 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Gdyby Raistlin by³ Bogiem...
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 3387

Gdyby Raist pomy¶la³ po tej wizji, to nie zabija³ by wszystkich bogów a conajwyzej Takhisi i góra bogów magi.Wtedy nie musia³ dbaæ o ¶wiat bo robi³by to zaniego Paladine i reszta tych ciot.Ale i tak by³by wygnany z ¶wiata(krynnu) po wojnie z chaosem.
autor: Dark Master
śr lip 21, 2004 7:33 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Fistandantilus
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 1915

Byl tam w legendach taki mniej wiêcej fragment-"najpier bylo tak:Fistaszek* przyszed³ by staæ siê Raistlinem, który stanie siê Fistaszkiem a terez jest tak:Fistaszek przyszed³ by staæ siê Raistem,który stanie siê Fistaszkem który stanie siê Raistem"Ale jednak ten "ostatni" <br />Raist by³ jeszcze tr...
autor: Dark Master
śr lip 21, 2004 7:23 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Renegaci
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 2076

Renegat czerpie sw± moc z 3 ksiê¿yców , co prawda nie ca³± ale np:Mag czarnych szat czerpie moc z Nuitari(czarny ksiê¿yc) a ksiê¿yc ma 100% mocy.Renegat z kolei ma moc z wszystkich czyli 300% mocy no i powiedzmy ¿e bierze tylko polowe z jednego ksiêzyca czyli razem 150% mocy.To by³ plus.A minus taki...
autor: Dark Master
śr lip 21, 2004 6:33 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Krasnolud - odważny i mężny... a żlebowy?
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 3954

To by³a bitwa o Brame.A co do ich walczno¶ci, po³owa tej ma³ej armi ¿lebowców pozabija³a sama siebie bo nie umia³a czymaæ broni,atakowali wrogów zêbami i pazurami a wroga powstrzymali na ok. 15-19 sekund. <br />Ogólnie to nie ma dla nich klasy.(maj± + do przetrwania)