Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 43 wyniki

  • 1
  • 2
autor: Scol
wt cze 18, 2013 10:41 pm
Forum: D&D i d20
Temat: [Pathfinder] Balnans rozgrywki przy braku optymalizacji
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 4493

Re: [Pathfinder] Balnans rozgrywki przy braku optymalizacji

Jeśli chodzi houserule to inherent bonuses to jedyne co mam w planach, oczekiwana ilość złota na poziom zawsze była dla mnie największym ograniczeniem systemów d20. A co do serii ultimate, to grając ze znajomymi kilka lat doszedłem do wniosku że w naszym gronie najlepiej działa około 5 podręczników,...
autor: Scol
wt cze 18, 2013 7:52 pm
Forum: D&D i d20
Temat: [Pathfinder] Balnans rozgrywki przy braku optymalizacji
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 4493

[Pathfinder] Balnans rozgrywki przy braku optymalizacji

Hmm, chyba poszukam tej listy banów Pathfinder Society, powinna być dobra na początek Co do magicznych przedmiotów to planuję coś w stylu Inherent Bonuses z D&D 4.0, a ceny magicznych przedmiotów jak i ilość złota którą będą dysponować bohaterowie przeskalować do rozsądnych wartości. Jeszcze jed...
autor: Scol
wt cze 18, 2013 7:39 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Co byś zrobił gdyby?
Odpowiedzi: 76
Odsłony: 9579

Re: Co byś zrobił gdyby?

Ja zapewne zacząłbym od próby nauki magii, ale z moim zapałem do nauki zapewne dalej niż na 1 poziom bym nie dotarał. Wtedy postanowiłbym wykorzystać wiedzę zdobytą na studiach z zakresu metaloznawstwa by zostać najlepszym płatnerzem(sądze że technologicznie miałbym sporą przewagę) w krainach. :)
autor: Scol
wt cze 18, 2013 6:55 pm
Forum: D&D i d20
Temat: [Pathfinder] Balnans rozgrywki przy braku optymalizacji
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 4493

[Pathfinder] Balnans rozgrywki przy braku optymalizacji

Witam. Wraz ze znajomymi przymierzamy się do gry w Pathfindera. Chciałbym rozwiać kilka z moich wątpliwości odnośnie balansu rozgrywki. Na wstępie chciałbym zaznaczyć że zwkle wśród nas tylko ja zajmuję się optymalizacją postaci, oraz że to mi przypadła rola MG. Wcześniej graliśmy w D&D 3.0 i 3....
autor: Scol
wt cze 23, 2009 6:18 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Zapomniane Krainy: Sierociniec Abercrombie [DnD]
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 1415

Czwórka, no pi±tka graczy, to by³oby idealnie. Chocia¿, je¶li, w co w±tpimy, bêdzie wiêcej zg³oszeñ, na pewno we¼miemy je pod uwagê. Lista graczy: 1. Popcok 2. Brat Draconius - Mam koncept, proszê o dos³anie. 3. Dinin 4. Dreamwalker 5. Marcin19 - Postaæ dos³ana. Zaakceptowana. 6. Kiaryn - Postaci d...
autor: Scol
wt cze 23, 2009 1:14 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Zapomniane Krainy: Sierociniec Abercrombie [DnD]
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 1415

Lista graczy:
1. Popcok
2. Brat Draconius
3. Dinin
4. Dreamwalker
5. Marcin19
6. Kiaryn
7. Tomeg
8. Kelebern
9.

Uhm, a¿ 9 graczy? Brzmi ciekawie, pisze siê na ostatnie miejsce.
Pytanie tylko czy kampania jest raczej dla 'tych dobrych' czy 'tych z³ych' ?
autor: Scol
sob cze 06, 2009 4:41 pm
Forum: 4 edycja D&D
Temat: Tłumaczenie kilku terminów z 4E
Odpowiedzi: 65
Odsłony: 23492

Dragon brzmi dobrze, jak dla mnie rozwi±zuje problem z t³umaczeniem Dragonborn(choæ zastanawiam siê czy nie lepszy by³by Dra k on) Od siebie dodam: Paragon Path = ¦cie¿ka Specjalisty(albo nawet Specializacja) Paragon Tier = Poziom Specjalisty, wprawdzie nie do koñca zgodne z orygina³em ale dobrze od...
autor: Scol
ndz lut 19, 2006 6:02 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

Ma³y komentarz do forum:<br />Przegl±da³em ze temat przez 2h i na stronach 1-10 czytajac zagadki myslalem sobie "zaraz napisze odpowiedz", ale strony szly w dalej, i wszystkie zagadki byly rozwiazane. Pomin±³em strony 11-32 i teraz patrz±c na zagadki g³owa mnie boli :mrgreen: Go¶cie, jeste¶cie skuba...
autor: Scol
ndz lut 19, 2006 2:40 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Epickie czarowanie - nieosiągalne dla kapłana?
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 2204

Po prostu popros MG zeby ci pozwolil zamienic Czarostwo(jako wiedza o czarach) na Wiedza[religja](jako wiedza o mocach boskich-czarach kaplana)
autor: Scol
ndz lut 19, 2006 2:21 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Zasada 20
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 2529

A czy mo¿na po³±czyæ zasadê automatycznego sukcesu/pora¿ki(naturalne 20-sukces, naturalne 1-pora¿ka) z zasad± 20 (czyli stosuj±c zasadê 20 zawsze nam sie uda, nawet jak ST wynosi 100 :mrgreen:
autor: Scol
ndz lut 19, 2006 1:56 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Animator
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 2002

2 Pytania<br /><br />1.) Czy ta moc klamania maski nie jest za dobra? Mozna tak latwo przekonac wrogow do popelnienia samobojstwa itp.<br /><br />2.) Czy tak± mask± mo¿e byæ psioniczna krysztalowa maska, lub jakas inna magiczna?
autor: Scol
wt gru 14, 2004 9:45 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Mroczni Magowie
Odpowiedzi: 439
Odsłony: 16066

Lunatrion obudzi³ siê pierwszy, po czym rozgl±dn±³ siê po sali. Byli wszyscy, prócz Thetimara.Szybko obudzi³ resztê. - Czy to mo¿liwe, ¿eby trzech bogów zst±pi³o na ziemiê, tylko by chroniæ jednego maga? Ruszamy po kulê, czy czekamy na demilicha? - po tych s³owach zwróci³ twarz do Glouris -Wtedy by¶...
autor: Scol
pt gru 10, 2004 7:22 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Mroczni Magowie
Odpowiedzi: 439
Odsłony: 16066

Lunatrion zgadza³ siê z Odnamem, rzuci³ przyspieszon± wzmocnion± ognist± kule i zmaksymalizowan± wzmocnion± ognist± kulê. Aba czary zosta³y skopiowane przez kulê kossutha. Pociski ju¿ lecia³y...
autor: Scol
pt gru 10, 2004 3:09 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Mroczni Magowie
Odpowiedzi: 439
Odsłony: 16066

Lunatrion rzuci³ jakie¶ zaklêcie wieszcz±ce. By³o to wykrycie teleportacji tworzone na wzór mocy psiona. - Odnamie, wiem gdzie siê przeteleportowali, walcz± z pó³ bogiem, Durre±. Nie wiem jak ty ale ja nie zamierzam tu staæ i czekaæ a¿ Durrea ich zabije. Musimy im pomóc - po czym z³apa³ Odnama za ra...
autor: Scol
śr gru 08, 2004 7:26 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Mroczni Magowie
Odpowiedzi: 439
Odsłony: 16066

- Witaj, nazywam siê Lunatrion - powiedzia³ pó³smok do pojawiaj±cego siê maga - widze, ¿e prubujesz mnie imitowaæ - po tych smowach Lunatrion spali³ kilku uciekaj±cych dureagów oddechem ognistym - nawet nie¼le w³adasz ogniem, lecz mi nie dorównasz, mi i kuli Kossutha - Lunatrion wys³a³ magom mentaln...
autor: Scol
wt gru 07, 2004 4:37 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Mroczni Magowie
Odpowiedzi: 439
Odsłony: 16066

Lunatrion powiedzia³: - Thetimarze, Siomilarze po¶pieszcie siê, choæ jeste¶my potê¿ni, to duregów s± miliony, nie wytrzymamy zbyt d³ugo - po czym rzuci³ przez kulê Kossutha 2 ¶ciany ognia, odganiaj±ce dureagów, i zapewniaj±ce magom bezpieczeñstwo przez jaki¶ czas. - Pamiêtajcie, ¿e nie lubi± ¶wiat³±...
autor: Scol
wt gru 07, 2004 2:53 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Mroczni Magowie
Odpowiedzi: 439
Odsłony: 16066

- Hehe Thetimarze, mia³e¶ racje, lecz my¶la³em ¿e 'zaraz' to troche wiêcej jak kilka sekund - Twierdza znowu by³± oblegana - Ja bêdê ochraniaæ twierdzê,a wy szukajcie kuli - Wtedy wyj±³ kule p³omieni artefkat który otrzyma³ od swego boga-kossutha. Wygl±da³a ona jak kryszta³owa kula lecz zrobiona z r...
autor: Scol
wt gru 07, 2004 12:57 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Mroczni Magowie
Odpowiedzi: 439
Odsłony: 16066

- Ciekawe, któr± kraine teraz odwiedzim - pomy¶la³ Lunatrion. Gdy Siomilar przygotowywa³ siê do teleportacji na nastêpny plan Lunatrion poczu³, ¿e tym razem nie bêdzie zbyt ³atwo, wiêc rzuca³ na siebie czary ochronne, i to samo radzi³ reszcie magów. Gdy teleportacja zosta³a zakoñczona Lunatrion prze...
autor: Scol
pn gru 06, 2004 7:14 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Mroczni Magowie
Odpowiedzi: 439
Odsłony: 16066

Lunatrion wszed³ na statek, a nastêpnie spyta³ siê stoj±cego tam Siomilara: - A wiêc to nie by³a kula sfer? - Lunatrion zastanowi³ siê chwile - a mo¿e by siê nie uganiaæ za kulami tylko pomy¶leæ nad dobrze wypowiedzianym ¿yczeniem, które by mog³o te kulem nam daæ -powiedz±³ Lunatrion. - Rozwa¿ muj p...
autor: Scol
pn gru 06, 2004 3:56 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Mroczni Magowie
Odpowiedzi: 439
Odsłony: 16066

Lunatrion natkn±³ siê na grupe orczych szamanów. Jeden z nich mia³ srebrzyst± kulê w rêku. - To bêdzie zbyt proste - pomy¶la³. Rzuci³ zaklêcie odbijania czarów, przed lec±cymi w niego czarami rzuconymi przez orków. - Orkowie siê sma¿± w piekle a kula jest moja - wzia³ kulê z rêki trupa, rzuci³ zaklê...
autor: Scol
ndz gru 05, 2004 4:43 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Mroczni Magowie
Odpowiedzi: 439
Odsłony: 16066

- Thetimar ma racje, zw³aszcza, ¿e otrzyma³em kule Kossuth'a-pana wszechogarniaj±cego ognia, lecz nie wykorzystam jej, do mordowania s³abych stworzeñ. Ale walka z bogiem to co innego - Lunatrion siê u¶miechn±³ - tego nam trzeba. Zreszt± nie czas na rozmowy, najlepiej siê rozdzielmy - powiedzia³ Luna...
autor: Scol
sob gru 04, 2004 11:43 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: Mroczni Magowie
Odpowiedzi: 439
Odsłony: 16066

- Byæ mo¿e ¶ni na jawie, albo ma jak±¶ wizjê - powiedzia³ Luantrion do Odnama. -Powinni¶my mu nie przeszkadzaæ, gdy¿ ta wizja mo¿e nas ustrzec przed ¶mierci± w nastêpnej sferze, puki co mo¿emy tylko czekaæ... -
autor: Scol
pt gru 03, 2004 3:17 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Mroczni Magowie
Odpowiedzi: 439
Odsłony: 16066

Lunatrion miota³ kulami ognia. Raz rzuci³ rój meteorów na "stado" drowów. -Tylko ich tu brakowa³o...- pomy¶la³. Gdy zobaczy³ maga pojawiaj±cego siê ko³o swego prze³o¿onego zapyta³ - jeste¶ wrogiem, czy przyjacielem? - W czasie czekania na odpowied¼ miota³ nadal kule ogniste...
autor: Scol
śr gru 01, 2004 2:52 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Mroczni Magowie
Odpowiedzi: 439
Odsłony: 16066

Lunatrion robi³ podobnie,miotaj±c tylko czarami ognia, bowiem te by³y w jego rêkach klêsk± dla wrogów. Zastanawia³ siê czy nie ziaæ ogniem, lecz pomy¶la³, ¿e to w koñcu nie czar...
autor: Scol
śr gru 01, 2004 1:52 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Mroczni Magowie
Odpowiedzi: 439
Odsłony: 16066

Lunatrion ponownie siê zastanowi³ po czym zapyta³ siê Siomilara - Wiêc co z t± kul± sfer? I wogóle po co nam ona, skoro s± czary pozwalaj±ce podró¿owaæ miêdzy planami. Chyba ka¿dy z nas zna "zamianê planów".

P.s mój charakter uleg³ zmianie na chaotyczny z³y wraz z zmian± w pó³ czerwonego smoka
autor: Scol
śr gru 01, 2004 8:01 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: Mroczni Magowie
Odpowiedzi: 439
Odsłony: 16066

Lunatrion s³ysz±c mentaln± wiadomo¶æ Siomilara poszed³ do komnaty z pos±giem.Widz±c tam githa, pól-elfa demilicha i ... licha zastanowi³ siê chwile po czym zapyta³ - Azmath czy Odnam? -
autor: Scol
wt lis 30, 2004 8:29 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gdzie kupować materiały do *D&D?
Odpowiedzi: 222
Odsłony: 18694

Ja ksi±¿ki kupuje w sklepach tych 2 firm: www.bard.pl i www.szeherezada.com
autor: Scol
wt lis 30, 2004 4:13 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Mroczni Magowie
Odpowiedzi: 439
Odsłony: 16066

Rytu³a³ siê rozpoczo³. Cia³o Lunatriona zaczê³o siê paliæ. Coraz bardziej przyzwyczaja³ siê do ognia. Nastêpnie ogieñ zgas³ a wokó³ Lunatriona pojawia³u siê bia³ê ³uski które w³ecia³y jego cia³o. Lunatrion ponownie zacz±³ siê paliæ. Wtedy jego ³uski przybra³y czerwony kolor. Ogieñ ponownie zgas³ a L...
autor: Scol
wt lis 30, 2004 1:00 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Mroczni Magowie
Odpowiedzi: 439
Odsłony: 16066

Po jakim¶ czasie odg³osy ucich³y a Lunatrion mia³ nowe posi³ek do wybou, miêso srebrnego smoka. - Szkoda ¿e to by³o tylko pisklê - pomy¶la³ - ale na obiad i tak wystarczy. Gdy skoñczy³ je¶æ poszed³ pomedytowaæ i odkryæ nowe moce ognia. Jego umys³ opu¶ci³ cia³o i powêdrowa³ na plan ognia, gdzie jego ...
autor: Scol
pn lis 29, 2004 7:28 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Mroczni Magowie
Odpowiedzi: 439
Odsłony: 16066

Nie tylke zebranie, co lu¼na pogawêdka - Rzek³ Lunatrion - Od tych rozmów je¶æ mi siê chcê, idê do jadalni... - Po kilku minutach od wyj¶cia Lunatriona wszyscy us³yszeli krzyk - Chod¼cie tu, zapowiada siê na niez³± walkê - Potem by³o s³ychaæ tylko odg³osy walki...
  • 1
  • 2