Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 4 wyniki

autor: Xeratos
pn sty 31, 2005 7:12 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Cze! Jestem nowy mo¿e co¶ o sobie?
Odpowiedzi: 157
Odsłony: 12234

Witajcie mam 13 lat i jestem z Rzeszowa. W RPG-i gram od 2 lat. Na forum jestem nied³ugo. Dosta³em ju¿ 2 ostrze¿enia poniewa¿ 1 razem za³o¿y³em 2 nick, a w 2 przypadku powtarza³em, niektóre posty parerazy przez pomy³ke i dlatego napisa³em do moderatora dananta czy móg³by mi cofn±æ ostrze¿enie je¶li ...
autor: Xeratos
ndz sty 30, 2005 10:13 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Dyskusje o filozofii, czyli rozmowy ze Starym Wilkiem
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 2952

My¶lê Terai ¿e nie masz racji popieram my¶lenie Filio ma racjê. Ka¿dy w tych czasach jest filozofem !!!!
autor: Xeratos
ndz sty 30, 2005 10:09 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Geneza Waszych Nicków
Odpowiedzi: 187
Odsłony: 10671

Sk±d wytrzasneli¶cie swoj± ksywkê ?

Ja swoj± wytrzasno³em pod wp³ywem impulsu co¶ trzeba by³o wymy¶liæ to wymy¶li³em Xeratos. £adne co !!!! Ha! Ha! Ha! Ha! :lol:
autor: Xeratos
ndz sty 30, 2005 9:21 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciekawe zagadki w przygodach
Odpowiedzi: 710
Odsłony: 78411

Jednym z najwiêkszych w³adców Podziemi by³ Azir. Zostawi³ on przed ¶mierci± testament, który by³ zaszyfrowany. Szyfr zna³a tylko 1 osoba, która w nied³ugim czasie zmar³a. Zostawi³ dwie informacje: 1 "Kto rozwi±¿e tê zagadkê bêdzie móg³ rozpocz±æ rozszyfrowywanie mego testamentu, 2 "Kto rozszyfruje ...