Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 606 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 21
autor: Hejas
śr maja 16, 2007 12:31 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: Jak Zrobiæ Co¶ Z Tego?
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 847

Z tych figurek nie jeste¶ w stanie stworzyæ absolutnie nic. :wink: Zagadaj na gg 5249680, to pomogê Ci skombinowaæ kilka tanich i grywalnych figurek i co¶ wymy¶liæ. :wink: Chêtnie pomogê Ci te¿ z taktyk± i zasadami.
autor: Hejas
śr maja 16, 2007 12:14 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Night Below
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 4950

2 golemy, 3 smoki, 3 najlepsze jak do tej pory figurki mounted, gigant, 2 mefity, g³êbinowy gnom, mój ulubiony psioniczny demon, a do tego takie klasyki jak bazyliszek, otyugh, medusa, giant eagle, alhoon... a na dodatek ¶wietny prisoner, bardzo przydatny na sesjê w scenariuszach typu "uwolnij wiê¼n...
autor: Hejas
sob maja 12, 2007 2:49 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Night Below
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 4950

http://www.ddmspoilers.com/nb_stats.html <br /><br />Znamy ca³y dodatek. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_eek.gif[/img] Znowu kto¶ od Wizardsów sypn±³... (i wystawi³ na eBayu)<br /><br />Jest ju¿ pó¼no, wiêc powiem tyle: dodatek lepszy od Blood War. Jestem w ciê¿kim szoku. Unhallowed w ogóle d...
autor: Hejas
czw maja 10, 2007 7:33 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Desert Of Desolation
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 1521

Nie musi wygl±daæ dok³adnie jak na obrazku w Monster Manualu. Wystarczy, ¿e bêdzie wygl±da³ dostatecznie przekonuj±co i "galaretowato". :wink:
autor: Hejas
czw maja 10, 2007 7:30 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Night Below
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 4950

Zbaczamy nieco z tematu, ale powiem tak: DDM kupujê z trzech powodów:<br />1. RPG - bo lubiê po opisie bandy rozw¶cieczonych gigantów pustosz±cych wioskê po³o¿yæ na planszy 6 Hill Giant Barbarianów i Hill Giant Chieftain i patrzeæ jak gracze trzês± siê ze strachu. Figurki pomagaj± kontrolowaæ sytuac...
autor: Hejas
wt maja 08, 2007 9:44 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Desert Of Desolation
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 1521

Ehh, niech bêdzie nawet Very Rarem, ¿eby tylko wygl±da³ jak powinien - clear plastic, rozk³adaj±ce siê zw³oki w ¶rodku...
autor: Hejas
wt maja 08, 2007 9:27 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Night Below
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 4950

Nie czepiajcie siê ju¿ tego Wulfgara, na ¿ywo bêdzie wygl±da³ OK, przynajmniej nie mydl± nam oczu paint masterami. Poza tym przyda siê na sesjê. (jako Wulfgar lub jako dowolny barbarzyñca z pó³nocy)<br /><br />Raistlin Majere wygl±da klimatycznie. W koñcu jaka¶ figurka mog±ca robiæ za ludzkiego czar...
autor: Hejas
ndz kwie 15, 2007 11:22 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Night Below
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 4950

Koboldów mam ju¿ do¶æ, ale Frost Giant Jarl jest ¶wietny. Mamy ju¿ teraz giganta-commandera z ka¿dego rodzaju z³ych large giantów z MM. Jakby oprócz tego dali w Night Below uncommonowego frost gianta...
autor: Hejas
śr mar 07, 2007 9:58 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Unhallowed
Odpowiedzi: 80
Odsłony: 7496

<!--quoteo(post=295738:date=Mar 5 2007, 09:57 PM:name=ShadEnc)--> <!--quotec--><br /> Vern +1<br /><br />Nie jestem co prawda znawc± w temacie D&D Miniatures (prawdê mówi±c, jestem nowicjuszem w temacie bitewniaków w ogóle, a o DDM mam zupe³nie mgliste pojêcie), ale podzielam opiniê Verna , zw³aszcz...
autor: Hejas
czw lut 08, 2007 12:02 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: D&d Icons
Odpowiedzi: 97
Odsłony: 11859

autor: Hejas
wt lut 06, 2007 10:41 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: D&d Icons
Odpowiedzi: 97
Odsłony: 11859

Nastêpnym produktem z serii Icons bêdzie... "Legend of Drizzt Scenario Pack". Nie znamy ¿adnych szczegó³ów (choæ sama informacja jest potwierdzona), ale wydaje mi siê, ¿e zestaw bêdzie zawiera³ np. Drizzta i Wulfgara walcz±cego z Lodow± ¦mierci±, bia³ym smokiem, którego zat³ukli w jednej z pierwszyc...
autor: Hejas
wt lut 06, 2007 10:38 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Unhallowed
Odpowiedzi: 80
Odsłony: 7496

Nastêpnym produktem z serii Icons bêdzie... "Legend of Drizzt Scenario Pack". Nie znamy ¿adnych szczegó³ów (choæ sama informacja jest potwierdzona), ale wydaje mi siê, ¿e zestaw bêdzie zawiera³ np. Drizzta i Wulfgara walcz±cego z Lodow± ¦mierci±, bia³ym smokiem, którego zat³ukli w jednej z pierwszyc...
autor: Hejas
czw lut 01, 2007 2:52 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Unhallowed
Odpowiedzi: 80
Odsłony: 7496

Figurka perfekcyjna - idealny wygl±d (naj³adniejszy cz³owiek-wojownik do tej pory), bardzo grywalna i oryginalna pod wzglêdem statystyk. Nic dodaæ, nic uj±æ. Jason Loi stworzy³ naprawdê ¶wietn± figurkê.<br /><br />I nie rozumiem, o co Wam chodzi z t± twarz±. Nigdy nie by³o i nigdy nie bêdzie bardzie...
autor: Hejas
czw sty 25, 2007 7:48 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Unhallowed
Odpowiedzi: 80
Odsłony: 7496

Uncommonowy Dire Wolf! Wypasior, zw³aszcza, ¿e ten z GoL jest prawie nie do zdobycia. (a ka¿dy szanuj±cy siê mistrz gry potrzebuje w koñcu kilka :razz:)
autor: Hejas
pt sty 19, 2007 5:44 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Unhallowed
Odpowiedzi: 80
Odsłony: 7496

"Chudo¶æ" moim zdaniem dodaje gigantowi klimatu.<br /><br />Jest ju¿ nowy preview! (stronka nie dzia³a, wiêc wklejam fotki tutaj)<br /><br /> http://www.wizards.com/dnd/images/mi20070119a_corwwiz.jpg <br /><br /> http://www.wizards.com/dnd/images/mi20070119a_turmish.jpg <br /><br /> http://www.wizar...
autor: Hejas
pt sty 19, 2007 10:56 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Unhallowed
Odpowiedzi: 80
Odsłony: 7496

http://www.wizards.com/default.asp?x=dnd/iw/20070119a <br /><br />January and beyond! :razz:<br /><br />Shield Guardian - fajny, przyda siê do RPG (choæ jako¶ specjalnie siê nie bêdê ekscytowa³, kiedy wypadnie z pude³ka :wink: )<br /><br />Stone Giant Runecarver - ¶wietnie zrobiony stone giant, bar...
autor: Hejas
czw sty 18, 2007 9:11 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: D&d Icons
Odpowiedzi: 97
Odsłony: 11859

Tak wygl±da nagroda za pierwsze miejsce w mistrzostwach w formacie limited:<br /><br />(http://www.wizards.com/default.asp?x=dnd/mit/20070118a)<br /><br />Obrazek
autor: Hejas
śr sty 17, 2007 3:18 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Unhallowed
Odpowiedzi: 80
Odsłony: 7496

Kolejny (po zadymie z WoDQ) "wyciek" od Wizardsów:<br /><br />Obrazek<br /><br />W ¿adnym innym miejscu tego nie znajdziecie, bo jest to spoiler w pe³ni nieoficjalny. :wink:
autor: Hejas
pt sty 12, 2007 11:30 pm
Forum: Planescape
Temat: Vlaakith
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1312

Ciekawostka - Vlaakith pojawi³a siê w najnowszym dodatku do D&D Miniatures - Blood War. (zreszt± razem z Githyanki Dragon Knightem)<br /><br />Obrazek<br /><br />http://www.wizards.com/default.asp?x=dnd/mg/bw
autor: Hejas
pt sty 12, 2007 10:37 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: D&d Icons
Odpowiedzi: 97
Odsłony: 11859

16 luty? ISA bêdzie mia³a smoki w przysz³ym tygodniu...
autor: Hejas
pt sty 12, 2007 10:25 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: Wymiana Scoutmaster
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 678

Polecam wszystkim Scoutmastera - to osoba w 100% godna zaufania.
autor: Hejas
pt sty 12, 2007 10:24 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [wymiana] Vern
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1496

Polecam Verna!<br /><br />Zdecydowanie.
autor: Hejas
pt sty 12, 2007 10:22 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Unhallowed
Odpowiedzi: 80
Odsłony: 7496

Vern, ma³e sprostowanie - lodowy to nie mefit tylko (para)elemental. :wink:<br /><br />Large Ice Elemental ma te¿ spory potencjalny potencja³ w Skirmish. ("potencjalny potencja³" te¿ brzmi nie¼le)<br /><br />Bardzo fajny preview http://www.wizards.com/default.asp?x=dnd/mi/20070111a <br /><br />No i ...
autor: Hejas
wt sty 09, 2007 10:12 pm
Forum: Planescape
Temat: Vlaakith
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1312

Z tego co wiem, Vlaakith ma siê dobrze, ale jest to ju¿ kolejna Vlaakith. :wink:
autor: Hejas
wt sty 09, 2007 12:58 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: Sklepy
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 944

ISA ma te¿ w swojej ofercie dwa zestawy Fantastic Locations w cenie... 14 z³otych. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_eek.gif[/img] <br /><br />Grzech tego nie kupiæ. (zw³aszcza, ¿e mapki do Skirmish s± tak naprawdê równie wa¿ne strategicznie jak same figurki)
autor: Hejas
wt sty 09, 2007 12:53 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: D&d Icons
Odpowiedzi: 97
Odsłony: 11859

Niebieski smok jest piêkny.<br /><br />I bêdzie w Polsce na czas. (bêdê móg³ za³atwiæ po ni¿szej cenie)
autor: Hejas
wt sty 09, 2007 12:51 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Unhallowed
Odpowiedzi: 80
Odsłony: 7496

<!--quoteo(post=290430:date=Jan 7 2007, 01:25 AM:name=Vern)--> <!--quotec-->¯e kleryk Sune jest uncommonem to mogê zrozumieæ, ale ¿e ten niziolowy niewydarzony poszukiwacz z³ota to chyba lekka przesada. On siê ledwie kwalifikuje na commona, choæ i tak z trudem. <br /><br />Commona? [img]style_emotic...
autor: Hejas
sob sty 06, 2007 12:34 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: [strategia] Frakcje - zalety i wady
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 2419

Oj, zmieni³o siê naprawdê bardzo wiele. :wink: Postaram siê nied³ugo co nieco napisaæ o grywalnych warbandach.<br /><br />W ka¿dym razie wychwalanym w "mojej opinii na temat frakcji" Large Silver Dragonem ju¿ siê nie gra. :wink:<br /><br />Od tamtego czasu potêga frakcji zosta³a te¿ bardzo wyrównana...
autor: Hejas
sob sty 06, 2007 12:31 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Unhallowed
Odpowiedzi: 80
Odsłony: 7496

http://www.wizards.com/default.asp?x=dnd/mi/20070104a <br /><br />Trochê pó¼no, ale co tam. :wink:<br /><br />Vampire Hunter wymiata, a¿ chce siê zrobiæ tak± postaæ.<br /><br />Halfling Brawler jest fajny jak na nizio³ka, ale jako¶ nie specjalnie czeka³em na kolejnego kurdupla. -_- (mamy do¶æ, a s±...
autor: Hejas
pt sty 05, 2007 9:18 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: Wycena Figurek
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 12133

- Large Bronze Dragon - 50z³ <br />- Sand Giant - 40z³<br />- Dragonne - 30z³<br />- Snig - 30z³<br />- Mounted Drow Patrol - 40z³<br />- Dwarf Ancestor - 30z³<br />- Justicator - 30z³<br />- Manticore - 60z³<br />- Drider Sorcerer - 60z³<br />- Ogre Zombie - 35z³<br />- Aspect of Nerull - 35z³<br /...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 21