Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 17 wyników

autor: Ivellios Mirima
pn sty 22, 2007 2:21 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: Oficjalne plany wydawnicze ISA
Odpowiedzi: 1395
Odsłony: 76708

<!--quoteo(post=291060:date=Jan 14 2007, 12:14 PM:name=iron_master)--> <!--quotec--><br />AFAIK ISA uzale¿nia wydanie dodatków do Lancy, je¶li podstawka dobrze zejdzie (czyli normalne prawo rynku :wink:).<br /> <br /><br /><br />A w³a¶nie LD CS po polsku jest pierwszy na li¶cie Bestsellerów ISA na s...
autor: Ivellios Mirima
pn sty 22, 2007 2:14 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Wie¿e Wielkiej Magii po Wojnie Dusz
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 3435

Wie¿e Wielkiej Magii po Wojnie Dusz

Które wie¿e po Wojnie Dusz by³y aktywne? Z tego co wyczyta³em w DL CS, to wszystkie by³y w stanie ruiny po za t± z Wayreth, która ponoæ siê przenosi z miejsca na miejsce prawie po ca³ym Ansalonie. Jak to z nimi dok³adnie jest w tym okresie? Które z nich s± faktycznie zamieszkane i jak mo¿na dotrzeæ ...
autor: Ivellios Mirima
pn sty 22, 2007 2:11 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Drugi kataklizm. I co dalej?
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 4474

A wiadomo mniej wiêcej w jakim wieku jest w tym momencie (po Wojnie Dusz) Paladine, jako ten Elf i do której podrasy mo¿e nale¿eæ? (osobi¶cie podej¿ewam Qualinesti, a przynajmeniej chodzi mi o wygl±d).
autor: Ivellios Mirima
pn sty 22, 2007 2:06 pm
Forum: Dragonlance
Temat: V era
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 4491

<!--quoteo(post=290314:date=Jan 5 2007, 11:02 PM:name=Thormus)--> <!--quotec--><br /> ostrze burz (taka by³a nazwa?)<br /> <br /><br />Ostrze Burzy :wink:<br /><br />A co do V Ery... mam Fifth Age, nie narzeka³em na niego, choæ trzeba przyznaæ, ¿e zamieszanie wko³o magii jest niesamowite i siê ³atwo...
autor: Ivellios Mirima
pn sty 22, 2007 2:00 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Smocza Lanca. Opis ¦wiata - B³êdy
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 3520

Tak jak napisaem w temacie chcia³bym, ¿eby¶my tutaj w miarê mo¿liwo¶ci zbierali b³êdy dotycz±ce t³umaczenia DragonLance CS. Osobi¶cie posiadam podrêczniki w obu wersjach jêzykowych. Czytam podrêcznik po Polsku i mam parê zastrze¿eñ...<br /><br />Ju¿ mo¿e pominê fakt, ¿e podrêcznik który zakupi³em ma...
autor: Ivellios Mirima
sob sty 13, 2007 11:57 am
Forum: Wydawnictwa
Temat: Oficjalne plany wydawnicze ISA
Odpowiedzi: 1395
Odsłony: 76708

No tak... tylko dowiedz siê tu czego¶ od ISA.... pisa³em do nich maila to ich serwer odrzuca wiadomo¶ci na adres sklepik@isa.pl, bo przyjmuje tylko wiadomo¶ci przesy³ane wewnêtrznie (pora¿ka)....<br /><br />Z tego co widaæ na tej stronie ( http://www.dragonlance.com/store/ ) wynika, ¿e wydawnictwo t...
autor: Ivellios Mirima
śr sty 10, 2007 6:04 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: Oficjalne plany wydawnicze ISA
Odpowiedzi: 1395
Odsłony: 76708

Wiadomo mo¿e co¶ o tym, czy bêd± inne ksi±¿ki DragonLance do D&D ?? Na razie mamy Campaign Setting... co z reszt±??
autor: Ivellios Mirima
śr sty 10, 2007 5:55 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Smocze nowiny (WotC/Sovereign Press)
Odpowiedzi: 227
Odsłony: 22627

Nie wiem czy tutaj umie¶ciæ... mo¿esz Darklordzie przenie¶æ je¶li co¶....<br /><br />wydawnictwo ISA od stycznia rozpoczê³o sprzeda¿ polskiego t³umaczenia DragonLance Campaign Setting dla D&D 3.5 .... osobi¶cie ciekaw jestem jako¶ci t³umaczenia, bo z ISA jak wiadomo, ró¿nie bywa³o... po za tym zasta...
autor: Ivellios Mirima
śr lut 15, 2006 3:54 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Elfie różnice
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 1825

Czyli tylko Silvanestii nie maj± zarostu? W takim razie oni wszyscy musz± siê goliæ? :wink: A ja zawsze my¶la³em, ¿e oni wszyscy nie maj± zarostu (dlatego bardzo mnie zdziwi³ obrazek Elfów w DLCS)
autor: Ivellios Mirima
pn sty 02, 2006 7:17 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Chuunin Wioski Li¶cia
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 1975

Szczerze przyznam, ¿e takie "zapo¿yczanie" tego typu klas do innych ¶wiatów nie ma zbytniego sensu, bo Naruto sam w sobie jest ¶wiatem z do¶æ ciekawie zbudowanym systemem... ale to tylko moja skromna opisnia
autor: Ivellios Mirima
ndz gru 25, 2005 4:30 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Bezsłoneczna cytadela
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 1736

Jak ci zale¿y na tej ksi±¿ce to kontaktuj siê ze mn± ;) te¿ z krakowa jestem i j± mam... Osobi¶cie nie lubiê ³±¿enia po lochach, ale czasem siê mo¿e przydaæ jako odmiana... Prowadzi³em tê przygode zaraz po wydaniu ksi±¿ki, czyli jakie¶ te 2 lata temu i nie by³o zbyt dobrze... wiadomo, ¿e próbowaæ za...
autor: Ivellios Mirima
pn paź 10, 2005 5:47 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Kupiê] Podrêcznik DragonLance Campaign Setting
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 270

Mozna ju¿ zamkn±æ ten temat, gdy¿ naby³em dzisiaj DL CS :) i nie mam ju¿ potrzeby trzymaæ tego og³oszenia :)

Dziêkujê...
autor: Ivellios Mirima
wt paź 04, 2005 6:15 pm
Forum: Dragonlance
Temat: SAGA Game Rules - co to by³o?
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 2956

Glinthor masz racjê... akcja tej gry rozgrywa siê w tym czasie i w sumie jest tam ksi±¿eczka nawi±zuj±ca, która opisuje ¶wiat z tamtego czasu tak¿e ;) Darklord, doskonale rozumiem twój sentyment do tej gry... ja osobi¶cie prowadzê sesje na systemie D&D, ale mam w domu DL Fifth Age i bardzo jestem du...
autor: Ivellios Mirima
ndz paź 02, 2005 9:44 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Program do NPC
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 734

Tyle ¿e ja chcia³em polski program do 3 ed nie 3.5 :) a w ogóle to w³a¶nie znalaz³em taki sam jak ten do 3.5 tylko do 3.0 no ale po angielsku a ja chcia³bym po polsku... i do wersji 3.0
autor: Ivellios Mirima
ndz paź 02, 2005 9:26 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Program do NPC
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 734

Program do NPC

Nie wiem, czy to dobry dzia³ na taki temat, ale lepszego nei widzia³em... Kiedy¶ znalaz³em fajny program do losowego (ale z ustalonymi kryteriami) generowania NPC do D&D 3.ed ... niestety program by³ po angielsku i co gorsze ju¿ go nie mam... Czy kto¶ wie mo¿e gdzie znajdê taki program tyle ¿e po po...
autor: Ivellios Mirima
pt wrz 30, 2005 6:50 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [sprzedam] D20 Modern - podrêcznik
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 229

[sprzedam] D20 Modern - podrêcznik

Mam na sprzeda¿ podrecznik D20 Modern. Ani raz w niego nie gra³em i w sumie nie mia³em czasu siê nim zainteresowaæ. Jest w stanie idealnym, mo¿e ma lekkiie bia³e prze¶wity na rogach od brania go czasami tu i ówdzie z nadziej± czasu na czytanie :)... Sprzeda¿ chcia³bym najlepiej przeprowadziæ przez A...
autor: Ivellios Mirima
pt wrz 30, 2005 6:44 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Kupiê] Podrêcznik DragonLance Campaign Setting
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 270

[Kupiê] Podrêcznik DragonLance Campaign Setting

Chêtnie kupiê DragonLance Campaign Setting... co prawda maj± go w moim sklepie :) ale je¶li kto¶ ma u¿ywany, chcia³by niedrogo sprzedaæ, a podrêcznik jest w dobrym stanie, to why not ;)